Belépés
zgfumag.blog.xfree.hu
Ha azért nézel , mert ez a munkád, jó munkát kívánok! GYÁVA NÉPNEK NINCS HAZÁJA! Minden nemzetnek olyan kormánya van aminöt érdemel. Ha valami... Zámbori Gusztáv
1957.12.05
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Gömbös Gyulára emlékezünk
  2013-12-27 19:16:54, péntek
 
   
  'Fáklyavivője akarok lenni nemzetemnek!'
Gömbös Gyulára emlékezünk
2013. december 27. 12:10
Ifj. Tompó László - Hunhír.info

Százhuszonhét éve, 1886. december 26-án született vitéz jákfai Gömbös Gyula miniszterelnök. Az egykori vezérkari tiszt, hadügyminiszter, az antikommunista politika élharcosa huszadik századi nemzetpolitikánk kiemelkedő alakja, 'fáklyavivő'-je, amiért ő is szobrot érdemel, de ami még fontosabb, életműve helyére tevését az oktatásban! Akit persze nem véletlenül övez mindmáig akkora gyűlölet bizonyos körök részéről, elvégre - amint egyik kortársa jellemezte - 'csak a munkás, a kötelességét teljesítő embert szerette, utálta a nyegleséget, a léhaságot, ki akarta irtani az üres úrhatnámságot, nem szenvedhette a pipogyaságot, a mozdulatlanságot, a tehetetlenséget, az egyhelyben topogást'.

Mégis, évtizedek óta alig lehetett róla hallani, vagy ha mégis, megbélyegző jelzők kíséretében, viszont amint a tragikusan rövid (1932. október 1-étől 1936. október 6-án bekövetkezett haláláig ívelő) miniszterelnöki pályáját tárgyilagosan tárgyaló művekből (ilyen mindenekelőtt gróf Révay Józseftől a Gömbös Gyula élete és politikája, Marschalkó Lajostól a Gömbös Gyula, a fajvédő vezér és Carlile Alymer Macartney-tól az October Fiftheent (Október tizenötödike) és az olyan politikus kortársa, mint Sztranyavszky Sándor, a Nemzeti Egység Pártja elnöke 1933-as költségvetési beszédéből megtudjuk, az ugyebár mindmáig csupán 'jelszópolitikus'-ként számon tartott miniszterelnök már a hivatalba lépése utáni első hét hónap alatt is számos, eladdig elodázott szociális reformmal segítette az antanthatalmak által gazdaságilag is megnyomorított hazánkat.

Ennek jeleként például a borfogyasztási adót felére csökkentette, adókedvezményt adott a hadirokkantaknak, a többgyermekes családapáknak, a késedelmi kamatokat az adófizetésnél tizenkét százalékról hatra, a Nemzeti Bank által a kamatlábat 4,5 százalékra mérsékelte, a gazdáknak két százalékos kamatkedvezményt biztosított, a gyáripar fellendítésére megalapította az Ipari Munkásszervező Intézetet tizenöt millió pengő alaptőkével, növelte kivitelünket (így fél év után Ausztriába ötven százalékkal vittünk ki többet, mint amennyit onnan behoztunk), s ötven százalékkal leszállította az elemi népiskolai tankönyvek árát.

Így jellemezte emberi és politikusi egyéniségét a Képviselőház elnöke, Tasnádi Nagy András budapesti (1945-ben ledöntött) szobra leleplezési ünnepélyén 1942. június 21-én:

'Mint minden nagy cselekvő államférfit, őt is elsősorban a jövőt formáló tényezők érdekelték. Mélységesen tisztelte a múltat, szívesen tekintett vissza történelmi példákért, de a jövő volt számára a fontos s mindaz, ami biztosítéka egy nagyobb, szebb jövendőnek: az ifjúság, a széles és erős néprétegek, az oktatás, a nevelés, a jellemfejlesztés, a honvédség, a gazdasági erők felfokozása. Ezért csak a munkás, a kötelességét teljesítő embert szerette, utálta a nyegleséget, a léhaságot, ki akarta irtani az üres úrhatnámságot, nem szenvedhette a pipogyaságot, a mozdulatlanságot, a tehetetlenséget, az egyhelyben topogást. Igazi államférfiú volt, áthatva hivatás- és küldetéstudattal és átérezve nemzete, fajtája sorsát minden szépségével és minden tragikumával.'

A kartellvilágbeliek, sőt szellemi életünk nagyjai közül is számosan (mint az író Szabó Dezső) azzal bírálták, hogy 'németbérenc', vagy kilencvenöt pontos Nemzeti Munkatervét azzal, hogy amolyan 'álmoskönyv', amiért semmilyen konkrét programot nem nyújt, mindenesetre az országunkat keresztényszocialista-hivatásrendi alapokon átszervezni kívánó törekvéseiben messzemenően támogató kortársai egy átmeneti kor átmeneti embereként értékelték, aki miniszterelnöki beköszöntőjében nem véletlenül jelentette ki: 'Fáklyavivője akarok lenni nemzetemnek!'.

Magasba törő, korai halála és környezete meg nem értése miatt szárnyaszegett politikusnak tekintették, aki azonban mégoly rövid pályája során is hűséges maradt eredendő céljaihoz, akit nem tántorítottak el a mégoly arasznyi miniszterelnöksége alatt őt ért gáncsoskodások sem. Pedig - amint Marschalkó Lajos jelzett művéből megtudjuk - bőven volt ezekből része mind 'odaát'-ról, a 'túlsó part'-ról, vagyis a hazánkat egyfajta hitbizományként kezelők oldaláról, mind a tőle mindenre azonnali gyógyírt váró néhai 'fajvédők' részéről:

'Igen, odaát tudják, hogy mikor Wolff Károlynak azt üzeni: 'külön menetelni, és együtt győzni!', tulajdonképpen a holnap Magyarországának programját hirdeti. A jobboldal és minden jobboldali magyar egyesülését, aminek el kell következni. Vagy majd egy Kerepesi úti sírnál, vagy azon túl a győzelem pillanatában. A túlsó parton tisztában van vele mindenki, hogy ez a 'veszedelmes ember' mit akar. A jobboldalon túl szerénynek találnak egy-egy intézkedést, de ők, az örök ellenségek érzik, hogy mindegyiknek jelentősége van. Hiszen abból a 'dömping sajtóból', amelyet üvöltő gyűlölettel támadnak, egyszer talán hatalmas csatabárd lesz, amely a törvényhozás számára betöri a liberális Bizánc aranykapuját. Az ÁDOB [Állástalan Diplomások Országos Bizottsága - Ifj. T. L.] diplomásból, akit be sem bocsátanak az angol kluboknál exkluzívabb zsidó vállalatokhoz, akut azzal küldenek el elsején, hogy 'itt a nyolcvan pengője, fiatalember, de bankba ne tegye be a lábát', egykor talán cégjegyző, igazgató lesz, vagy legalábbis lehet a csontkeretes közgazdasági lángelmék helyén.'

De Marschalkó portréjából ezután rögvest kiderül, miért is vált 'fekete bárány'-nyá:

'Valamikor egy fajvédő vacsorán Gömbös Gyula mondta, hogy a nacionalista mozgalmak legkitűnőbb szeizmográfja a zsidóság. Nos, ez a szeizmográf most pontosan jelzi, hogy földrengés készül. Vihar jön. Hiszen azokból, akiket a Nemzeti Munkahéten Schmoll-huszároknak csúfolnak, egykor talán még szervezett nemzet is lehet. A telepítési törvény betörhet a feudalizmus védőállásaiba, s az új politikai orientáció - melynek kezdetét hivatalosan a berlini út jelzi - egykor erős, egészséges nacionalista magyar külpolitikává alakulhat. Igen! Megeshet, hogy a fáklyalángból egyszer ragyogó fényesség lesz, amely bevilágít a liberális dzsungel sötét odvaiba, széttépheti az összeköttetések, cinkosságok dús liánjait. Világosságot gyújthat a magyar koponyákban. S az erre irányuló művelet valóban nagyvonalú. Eckhardt Tiboré a feladat, hogy próbálja szembeállítani Gömbössel a népet, Bethlené a szerep, hogy megvédelmezze az 'alkotmányt', melynek sáncai mögött a Bíró Pálok, a budai Goldbergerek, a kartellek igazgatóságai, a Miklós Andorok, Incze Sándorok s a kisebb-nagyobb liberális Csák Máték tanyáznak.'

Mindennek következtében hamarosan közéletünk 'mumus'-ként beállított alakja lett:

'Kigúnyolni minden eszmét! Becsületében támadni minden jobboldali politikát! Viccelődni, karikírozni, destruálni és stupidnak, esztelennek kiáltani ki mindenkit, aki hajlandó Gömböst követni! Óh, itt már nincs megalkuvás, nincsen kímélet. Itt többé nem szent semmi. A 95 pontot álmoskönyvek mondják, a jobboldalról elhangzó beszédek egy-egy mondatát csáklyahordozó talmudisták elemzik, boncolják, vesézik. Itt a legkisebb reformötlet is alkotmánysértés. A legóvatosabb korszerűsítés is 'idegen eszme', s még a murgai Nagyasszony, az édesanya német származása is gaz ürügy arra, hogy diktatúrás törekvést, honáruló germán-barátságot orrontsanak Gömbös Gyula minden lépésében. A reformok? A telepítési törvényt lealkudják, a hitbizományi reformból szánalmas, lerágott csontváz marad meg. A berlini útért, a tengelybarátságért őrjöngő támadások folynak ellene. A csáklyások disszidálása után ugyan a párt megtisztul, de kint a falun most Eckhardt szervezi ellene a népi tömegeket. Itt nem szabad nemzeti egységnek lennie! Ha nem megy másként, Nagyatádi népét kell úgy félrevezetni, hogy szembeforduljon azzal a Gömbössel, akiben olyannyira bízott szegény Szabó István. Ha pedig ez sem elég, ha a fáklya nem akar hamar kialudni, akkor el kell oltani a lángját. Mielőbb! Ha másként nem megy, egy revolvergolyóval. Kaszinói szabályok szerint. És Eckhardt Tibor, az egykori barát, a hajdani hűséges famulus meg is találja a módját, hogy párbajra kényszerítse Gömbös Gyulát. Mikor ott állnak szemben egymással, Gömbös a levegőbe lő. S ekkor olyasmi történik, amitől megborzong az ember háta. Eckhardt Tibor felemeli a pisztolyt és céloz. Hidegen, kegyetlenül, a kalandorok eszeveszett cinizmusával, a mindenre elszánt ember rideg, gátlásokat nem ismerő gyűlöletével és hatalomvágyával. Egy-kettő-három... Gömbös Gyula pedig néz, szembe a rámeredő fekete csővel és életének ez a legtragikusabb pillanata: most érzi meg, hogy micsoda sötét erők állnak vele szemben. Micsoda rettentő gyűlölet lobog azok ellen, akik ki akarják mozdítani sarkából a magyar glóbusz állócsillagját. A barát, a legjobb küzdőtárs akarja lelőni! A golyó célt téveszt, de mégis halálosan talál. Ott, ahol a legjobban fáj, ahol a legmélyebb sebet tudja ejteni: a lélekben.'

Az imént pályája mélyebb megértése végett hosszasabban idézett portré olvastán önkéntelenül is Gyulai Pál Kemény Zsigmondról mondott szavai ötlenek fel: 'Míg égett, másoknak világított, önnönmaga pedig elhamvadott.' Tipikus magyar sors, mondhatjuk. Mindazoké, akik - Erdélyi József emlékének ajánlott verse szerint (A Vezérhez, 1934) - tudják:

Az Élet vize jobb felől forr,
a Halál vize bal felől:
Válassz, ember: ifjít az egyik,
a másik vénít és megöl.
Válassz, magyar, az ifjúságból,
vagy a vénségből szabadon:
Tündérország legyen-e földed,
vagy lángoló, sivár vadon.

Igen, 'az Élet vize jobb felől forr, a Halál vize bal felől'. Bár történelmünk pártoskodások miatti keserű tanulságaiból kiindulva, a nemzeti érdekek egyetemességére hivatkozva - ráadásul Szabó Dezsőt idézve ('aki ma jobboldali vagy baloldali, az nem magyar'), vele kérdezve, 'mi hát az a különbség, mely az egyiket jobboldallá, a másikat baloldallá címkézi?' -, ugyan tűnjék ez sokak számára megkérdőjelezhetőnek, ha a bal felőlállók mindenkori szerepléseire gondolunk, sőt egyáltalán arra, milyen vízválasztó anyanyelvünkön a bal és a jobb, viszont aligha kérdőjelezhetjük meg igazságát. Aligha, ugyanis egyik sem elsősorban pártot-mozgalmat, hanem mindenekelőtt egyértelmű világnézeti viszonyulást jelent, így ami közülük az előbbit illeti, aligha lehet kétséges jelentése, pláne Himnuszunkhoz imasóhaját idézve: 'Balsors akit régen tép, /Hozz rá víg esztendőt.'.

Végső soron Gömbös Gyula huszadik századi nemzetpolitikánknak már csupán e mindmáig megszívlelendő igazság megmutatásáért is kiemelkedő alakja, 'fáklyavivő'-je, amiért ő is szobrot érdemel, de ami még fontosabb, életműve helyére tevését az oktatásban!

http://hunhir.info/index.php?pid=hirek&id=71422
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Címkék: magyarországának, hadirokkantaknak, mozdulatlanságot, kérdőjelezhetjük, küldetéstudattal, jellemfejlesztés, nemzetpolitikánk, kamatkedvezményt, revolvergolyóval, összeköttetések, szembeforduljon, egyetemességére, tehetetlenséget, jelszópolitikus, hatalomvágyával, miniszterelnöki, beköszöntőjében, hitbizományként, hadügyminiszter, alkotmánysértés, anyanyelvünkön, antikommunista, állócsillagját, megnyomorított, miniszterelnök, legtragikusabb, megmutatásáért, megszívlelendő, borfogyasztási, csáklyahordozó, szembeállítani, gáncsoskodások, fellendítésére, szárnyaszegett, antanthatalmak, munkásszervező, egykori vezérkari, antikommunista politika, kötelességét teljesítő, üres úrhatnámságot, egyhelyben topogást, tragikusan rövid, fajvédő vezér, olyan politikus, ugyebár mindmáig, hivatalba lépése, antanthatalmak által, borfogyasztási adót, többgyermekes családapáknak, késedelmi kamatokat, adófizetésnél tizenkét, gyáripar fellendítésére, Gömbös Gyulára, Tompó László, Gömbös Gyula, Révay Józseftől, Marschalkó Lajostól, Carlile Alymer Macartney-tól, October Fiftheent, Sztranyavszky Sándor, Nemzeti Egység Pártja, Nemzeti Bank, Ipari Munkásszervező Intézetet, Tasnádi Nagy András, Szabó Dezső, Nemzeti Munkatervét, Marschalkó Lajos, Wolff Károlynak, Állástalan Diplomások Országos Bizottsága, Nemzeti Munkahéten Schmoll-huszároknak, Eckhardt Tiboré, Bíró Pálok, Miklós Andorok, Incze Sándorok, Csák Máték, Szabó István, Eckhardt Tibor, Gömbös Gyulát, Gyulai Pál Kemény Zsigmondról, Erdélyi József, Szabó Dezsőt,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
01.19. 22:12 Líbia - Merkel: a résztvevők megállapodtak a fegyverembargó betartásában
01.19. 22:02 IHRA: hangsúlyt kell fektetni a nácizmus és a fasizmus áldozatainak emlékén...
01.19. 21:31 Major és Péni is kiemelkedően lőtt az utolsó Eb-válogatón
01.19. 21:11 Az Otthonunk Szentmiklós Egyesület jelöltjét választották önkormányzati kép...
01.19. 21:01 A korábbi polgármester nyerte az időközi választást Gyulajon
01.19. 20:42 Ukrán repülő - Kijev: nehéz tárgyalások zajlanak Iránnal a feketedobozok át...
01.19. 20:42 Csenár Mátyás József lett a Győr-Moson-Sopron megyei Szakony polgármestere
01.19. 20:41 Újraválasztották a korábbi polgármestert a Vas megyei Döröskén
01.19. 20:22 Erdő Péter: a keresztények egységéhez kevés az emberi erőfeszítés
01.19. 20:21 Férfi kézilabda Eb - Továbbra is százszázalékos a norvég válogatott
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Rózsaszín rózsa  Athena Pronania templom Görögo...  Téli kép  Van egy gyógyszer  Útravaló – 2020. január ...  Posertube  Fázós január  Az örökkévaló Isten és a mulan...  Jó éjszakát  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Kutyus szemüvegben  Facebookon kaptam  Mentális betegségek és a táplá...  Rózsaszín rózsa  Jó éjszakát  Posertube  Gyógyítás mézzel  Posertube  Fehér rózsák  Nesze neked facebook  Téli kép  Téli gif képek  Mese torta  Kék rózsa  Facebookon kaptam  Sexy nők  Vannak helyek  Szeresd felebarátodat, mint ö...  Isten báránya -Gondolatok évkö...  Sötétben nem látok aludni  Jégcsapok  Szép francia kép  A mérgező emberek  Téli gif képek  Tündérkés torta  Édi a kis huncut  Zsírégető táplálékok  Kaffka Margit : Nem hiszek  Napraforgók  Van egy gyógyszer  Katica  Zsírégető, C-vitaminban dús tá...  Orchídea  Aranyosi Ervin. Odakint most ...  Nesze neked facebook  Vonaton  Hmmm  A jós azt felelte  Aranyosi Ervin. Odakint most ...  Szép estét  Tündérkés torta  Kék rózsa  Hmmm  Facebookon kaptam  Téli kép  Facebookon kaptam Krisztina...  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Kaktuszos-rózsás-kagyló díszít...  Chillon vára Svájcban  Virágfüzéres torta  Belém torony Portugáliában  Facebookon kaptam  A reménység nem szégyenít meg  Telefon fából  Deres környezetben a Máriagyűd...  Testünk üzenetei a betegségekr...  Szép estét kedves látogatóimna...  Imádság  A szőlőmunkások példázata  Az ősz üzenete  Mondd nekem is: „Legyen ...  Okosan és bölcsen  A kvercetin és a vírusfertőzés...  Alvó baby  Napraforgók  Alvó baby  Egy tál cseresznye  Facebookon kaptam  Macik pizsamában  Posertube  Egy haldokló tanya  Dr. Székely János megyéspüspök...  Az ősz üzenete  Tündérkés torta  Tengerpart  Bereményi Géza kapta idén a Kö...  Dr. Székely János megyéspüspök...  Babits Mihály : Szerelmes vers  Facebookon kaptam  Készüljünk együtt testben és l...  Téli kép  Boldog szülinapot a ma ünneplő...  Esti mese  Deres környezetben a Máriagyűd...  Virágos torta  Moldova György: Lefelé a lejtő...  Kávészemek  Rózsa almával  Szinesvirágos torta  Facebookon kaptam 
Bejegyzés Címkék
egykori vezérkari, antikommunista politika, kötelességét teljesítő, üres úrhatnámságot, egyhelyben topogást, tragikusan rövid, fajvédő vezér, olyan politikus, ugyebár mindmáig, hivatalba lépése, antanthatalmak által, borfogyasztási adót, többgyermekes családapáknak, késedelmi kamatokat, adófizetésnél tizenkét, gyáripar fellendítésére, elemi népiskolai, jövőt formáló, jövő volt, gazdasági erők, mégoly arasznyi, hazánkat egyfajta, tőle mindenre, holnap Magyarországának, győzelem pillanatában, túlsó parton, örök ellenségek, törvényhozás számára, liberális Bizánc, angol kluboknál, nyolcvan pengője, csontkeretes közgazdasági, fajvédő vacsorán, nacionalista mozgalmak, szeizmográf most, telepítési törvény, feudalizmus védőállásaiba, fáklyalángból egyszer, liberális dzsungel, magyar koponyákban, erre irányuló, budai Goldbergerek, kartellek igazgatóságai, kisebb-nagyobb liberális, jobboldalról elhangzó, legkisebb reformötlet, legóvatosabb korszerűsítés, murgai Nagyasszony, édesanya német, telepítési törvényt, hitbizományi reformból, berlini útért, csáklyások disszidálása, párt megtisztul, falun most, népi tömegeket, egykori barát, hajdani hűséges, ember háta, kalandorok eszeveszett, mindenre elszánt, rámeredő fekete, legtragikusabb pillanata, magyar glóbusz, legjobb küzdőtárs, golyó célt, legmélyebb sebet, imént pályája, másik vénít, vénségből szabadon, nemzeti érdekek, egyiket jobboldallá, másikat baloldallá, előbbit illeti, magyarországának, hadirokkantaknak, mozdulatlanságot, kérdőjelezhetjük, küldetéstudattal, jellemfejlesztés, nemzetpolitikánk, kamatkedvezményt, revolvergolyóval, összeköttetések, szembeforduljon, egyetemességére, tehetetlenséget, jelszópolitikus, hatalomvágyával, miniszterelnöki, beköszöntőjében, hitbizományként, hadügyminiszter, alkotmánysértés, anyanyelvünkön, antikommunista, állócsillagját, megnyomorított, , ,
2019.12 2020. Január 2020.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 64001 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 97
  • e Hét: 4427
  • e Hónap: 63535
  • e Év: 63535
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.