Belépés
zgfumag.blog.xfree.hu
Ha azért nézel , mert ez a munkád, jó munkát kívánok! GYÁVA NÉPNEK NINCS HAZÁJA! Minden nemzetnek olyan kormánya van aminöt érdemel. Ha valami... Zámbori Gusztáv
1957.12.05
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Berlin kapitulált
  2014-05-09 20:02:55, péntek
 
   
 


Berlin kapitulált

Európa minden országában május 8-án az úgynevezett ?Győzelem napján?ünneplik a második világháború befejeződésének emléknapját. Mint ahogyan sok egyéb más is, ez a dátum sem teljesen hiteles, de ebben a témakörben már megszokhattuk, hogy nem találunk mindent a helyén, ha találjuk egyáltalán.

A valóságban az egykori III. Birodalom maradványainak nevében 1945. május 7-én hajnali 2 óra 41 perckor írták alá a Németország feltétel nélküli megadásáról szóló deklarációt. A győztes hatalmak ezt csupán ?formális ratifikációnak? tekintették, ezért a procedúrát május 9-én hajnali félegykor megismételtették a legyőzött német vezérkarral, így hivatalosan 2 napnyi fegyverszünet után, ettől a pillanattól tekinthető lezártnak a háború európai szakasza. Ám azt a tényt is meg kell említenünk, hogy Európa szerte zajlottak még kisebb horderejű harcok az elkövetkezendő hónapokban.

?Soha nem adom meg magam!? - nyilatkozta Hitler a háború előestéjén. Hat év elteltével a szovjet csapatok Berlin kapujában álltak. Eljött az idő, hogy a Führer állja a szavát. 1945 februárjában a Visztula menti védelmi vonal összeomlása után a németek Berlin alatt három védelmi vonal felállításával még egyszer utoljára megpróbálták feltartóztatni a szovjet gőzhengert. Az elsőt az Odera és a Neisse folyók bal partján három vonalban bunkerekkel megerősített lövészárkok, drótakadályok és aknamezők alkották 5-10 km-es mélységben. A 10-20 kilométerrel távolabb kiépített második vonal hasonló, de csak 1-5 km széles volt. A harmadik viszont teljesen különbözött az előzőktől: már nem a lövészárkok és bunkerek folyamatos vonala, hanem egy sor külön álló, szokatlanul megerősített védelmi állás volt. Az erődítmények mögött volt a cél, a III. Birodalom szíve, Berlin!

Hitler az erődítmények benépesítéséhez az Odera vonalától visszavont minden harcra alkalmas egységet, beleértve több tucat hiányos állományú hadosztályt is felhasznált. Szemben három szovjet front sorakozott: Zsukov marsall 1. Belorusz frontja, Rokosszovszkij marsall 2. Belorusz frontja, valamint Konyev marsall 1. Ukrán frontja. Ez a haderő összesen két és fél millió katonából állt, s 41600 ágyú és löveg, 6250 harckocsi és 800 repülőgép állt rendelkezésükre. Az emberek és eszközök tekintetében ez mintegy 5-szörös túlerőt biztosított a szovjet félnek.

1945. április 16-án erős tüzérségi tűzzel kezdődött meg a mindent eldöntő végső roham. A német hadsereg maradéka szívósan védekezett, de egykori harcértékük, már csak árnyéka volt egykori önmagának. Április 19-re mindhárom német védelmi vonal összeomlott és Zsukov katonái is készen álltak arra, hogy behatoljanak Berlinbe.

Hitler 1945. április 20-án töltötte be 56-ik életévét. Ekkora már egy megfáradt, öregember volt. A kancellária területén lévő bunkeréből ekkor jött ki utoljára, hogy kitüntetéseket adjon át a Hitlerjugend tagjainak. Zsukov ugyanezen a napon parancsolta meg tüzérségének, hogy kezdje el lőni Berlin utcáit, majd az előrenyomuló szovjet csapatok is behatoltak a városba. Wilhelm Keitel tábornagy és Alfréd Jodl tábornok elhagyták a bunkert és a Wehrmacht új főhadiszállására, a Berlintől északnyugatra mintegy 60 kilométerre fekvő Neuruppinbe távoztak. Dönitz tengernagy, a Kriegsmarine parancsnoka főhadiszállását a dán határ közelében lévő Flensburgban rendezte be. Göring birodalmi marsall, a Luftwaffe parancsnoka pedig Obersalzbergbe költözött.

A Vörös Hadsereg megkezdte az utolsó, negyedik védelmi gyűrű, Berlin leküzdését- Az állami épületek, a hatalmas épülettömbök, a földalatti állomásai, a pincék, a csatornahálózat mind veszélyes ellenállási pontot jelentettek. Az utcákon barikádok, tankcsapdák. Csaknem négyszáz bunkerben voltak nehézágyúk és géppuskák. Néhány bunker hatszintes volt, és 2,5 méter vastag betonfalak óvták. Ezek ellenálltak a lövedékek többségének. Az egész erődváros kilenc külső és kilenc belső szektorra volt osztva, amelyeket közlekedési hálózat kötött össze.

A várost ekkor már csak mintegy 300 000 ember védte, akik közül sokan csak egy rövid katonai átképzésben vettek részt, s nem túl jól kezelték a fegyvereket, viszont mindenre el voltak szánva. Többségüket nem a fanatizmus hajtotta, hanem otthonuk védelme. Megrémítette őket a Vörös Hadsereg. A szovjet katonák rettenetes bosszút álltak a német lakosságon.

A harcok hevessége és kegyetlensége leírhatatlan, ahogy a szovjet csapatok utcáról utcára zsugorították a németek által még ellenőrzött területek nagyságát. A támadók súlyos veszteségeket szenvedtek a közelharcokban, az összeomló épületek sokszor a védőkkel közös sírba temették őket.Hamarosan már a belváros negyedeiben is harcok dúltak, kikerült a vörös zászló a Reichstag épületére is.

Május 2-án hajnalban Weidling tábornok, a berlini helyőrség parancsnoka megadta magát és aláírta a kapitulációról szóló parancsot, amelyet szovjet rádióadók továbbítottak a katonáinak: ?Április 30-án elhagyott bennünket a Führer, akinek hűséget esküdtünk. Továbbra is meg vagytok győződve arról, hogy a Führer parancsára tovább kell harcolnotok Berlinért annak ellenére, hogy nincsenek nehézfegyvereitek és lőszereitek, és hogy az események alakulása ezt az ütközetet céltalanná teszi. A harc minden órája csak meghosszabbítja Berlin lakosságának és a sebesültjeink szenvedéseit. A szovjet legfelsőbb vezetéssel egyeztetve megparancsolom, hogy azonnal szüntessétek be a harcot?.Weidling felhívására az utolsó ellenállási pontokon is letették a fegyvert. Csak néhány alakulat, mint a ?Müncheberg" hadosztály küzdött tovább azt remélve, hogy sikerül áttörnie a gyűrűt és eljuthat az amerikaiakhoz.

1945. május 7-én hajnalban egy reimsi iskolaépületben, amely már hónapok óta az amerikai hadsereg főparancsnokának, Eisenhower tábornoknak a főhadiszállása volt, ünnepélyes pillanatra készültek.

A nagy faasztalnál az egyik oldalon három magas rangú német tiszt foglalt helyet. Alfred Jodl vezérezredes, Hitler vezető katonai tanácsadója, Hans Friedeburg admirális, a tengeri erők főparancsnoka és Wilhelm Oxenius vezérőrnagy. Szemben velük magas rangú amerikai angol francia és szovjet vezérkari tisztek ültek. Morgan angol altábornagy, Francois Sevez francia tábornok, Walter Bedell Smith, Eisenhower vezérkari főnöke, Carl Spaatz, az amerikai légierő parancsnoka, Ivan Csermurev és Ivan Szuszlaparov szovjet tábornokok. Eisenhower és helyettese, az angol légimarsall, Sir Arthur Tedder szándékosan, a német küldöttség megalázása céljából távol maradt a kapituláció aláírásától.

Hajnali 2 óra 41 perckor Jodl kissé tétován, nehéz szívvel, de aláírta a Németország feltétel nélküli megadásáról szóló deklarációt, négy példányban, egyet-egyet a négy szövetséges hatalom, a Szovjetunió, az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Franciaország számára. A szöveg első paragrafusa a következőképp hangzott: ?Mi, alulírottak, a német főparancsnokság felhatalmazásából cselekedve, ezennel feltétel nélkül megadjuk magunkat, a jelenleg német ellenőrzés alatt álló valamennyi szárazföldi, tengeri és légi erőnket a Szövetséges Expedíciós Erők Legfelsőbb Parancsnokának és egyidejűleg a Szovjet Főparancsnokságnak.?

A fegyverszünet az egyezmény értelmében aznap este 11 órakor lépett életbe, de Jodl kötelezettséget vállalt arra, hogy a kapitulációs okmányt ?formális ratifikációnak? tekintve még egyszer alá kell írniuk a szövetséges hatalmak által később megjelölt időpontban és helyen. A kapitulációs okmány más formában és más körülmények között történő újbóli aláírása a Szovjet Főparancsnokság és Sztálin kívánsága volt. A másodszori aláírás színhelye a szimbolikus jelentőségű Berlin lett.

Sztálin Zsukovot bízta meg a Szovjet Fegyveres Erők Legfelsőbb Főparancsnokságának képviseletével, és Visinszkijt nevezte ki mellé politikai helyettesnek. 1945. május 8-án megérkezett Berlinbe Arthur Tedder, az angol légierő marsallja, Carl Spaatz, az USA hadászati légierejének főparancsnoka, J. de Lattre de Tassigny tábornok, a francia hadsereg főparancsnoka, hogy a három nyugati szövetséges nevében aláírják a német kapitulációt a karlshorsti német katonai műszaki tiszti iskola éttermében sorra kerülő fegyverletétel alkalmával. A német hadsereget a három haderőnem vezetője, illetve helyettese képviselte. Keitel tábornagy a szárazföldi, Friedeburg tengernagy a tengerészeti, Stumpff repülő vezérezredes a légi erők nevében aláírta a fegyverletételi okmányt. 1945. május 9-én hajnali fél egykor megtörtént az aláírás. Londonban és Washingtonban már néhány órával korábban bejelentették a német kapitulációt, ami egyébként 8-án éjfélkor már életbe lépett. A moszkvai rádió május 9-én reggel közölte a hírt a Szovjetunió népével.

Lezárult tehát Európában az emberiség történetének legtöbb áldozattal járó fegyveres konfliktusa. (Japán két atomcsapás után, ez év szeptember 2-án írta alá a fegyverletételi egyezményt). 1945. április 16. és május 8. között a Vörös Hadsereg vesztesége a berlini hadszíntéren 304 887 elesett, sebesült és eltűnt katona. A német veszteség felmérhetetlen.

A második világháború (1939-1945) valójában az első világégés (1914-1918) folytatása volt, joggal nevezhető tehát nagy európai polgárháborúnak az 1914-1945 közötti diplomáciai-hadi eseménytörténeti periódus az egyetemes történelemben. Az azonban teljességgel érthetetlen, hogy a hősies küzdelemben vereséget szenvedett tengelyhatalmak mai örököseinek miért kell ma egykori ellenségeikkel közösen ünnepelni a ?Győzelem napját?, amikor ez a ?győzelem? Németország, Olaszország, Japán és hazánk számára is totális vereséget, megaláztatást és történelmi megpróbáltatásokat hozott csupán. Az pedig végképp értelmezhetetlen, amikor a győztes államok, az ?antifasiszta koalíció? országai hivatalos történetírásának álláspontját átvéve, a néhai tengelyhatalmak mai, akadémiai történészei úgy interpretálják az 1939-1945 között történteket, hogy itt a jók (értsd: a szövetséges angolszász-orosz koalíció) és a sátáni rossz (a tengelyhatalmak) erői álltak egymással szemben.

Egyrészt a történelemben még soha nem volt és nem is lesz olyan nagyhatalmi konfliktus, amely erkölcsi kategóriák alapján megítélhető lenne, vagyis bármely háború esetében mindenkor a benne részt vevő nagyhatalmak gazdasági-hatalmi érdekei érvényesültek, nem pedig morális szempontok. Ezért a második világháborúban, amennyiben felszabadításról és a gonosz elleni keresztes hadjáratról beszélünk, e tényeket semmiképpen nem köthetjük a győztes koalíció tagállamaihoz. Németországot ugyanis az első világháborúban győztes és a versailles-i rendszert megalkotó egykori antant országok belekényszerítették a második világháborúba. Németország 1933 elején ugyanolyan reménytelen, perspektíva nélküli pénzügyi-gazdasági-szociális helyzetben volt, mint ma Magyarország.

( Az írás a masodikvh.hu és Lipusz Zsolt korábbi írásából is merít.)

http://www.deres.tv/content/berlin-kapitulalt
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Címkék: történetírásának, értelmezhetetlen, eseménytörténeti, főparancsnokának, megismételtették, felszabadításról, főhadiszállására, főparancsnokság, benépesítéséhez, tengelyhatalmak, meghosszabbítja, rendelkezésükre, iskolaépületben, polgárháborúnak, fegyverletételi, csatornahálózat, befejeződésének, kötelezettséget, főhadiszállását, maradványainak, ratifikációnak, ellenségeikkel, megparancsolom, kapitulációról, elkövetkezendő, fegyverletétel, világháborúban, rokosszovszkij, képviseletével, közelharcokban, kitüntetéseket, felmérhetetlen, feltartóztatni, felállításával, parancsnokának, interpretálják, második világháború, győztes hatalmak, procedúrát május, legyőzött német, pillanattól tekinthető, háború európai, elkövetkezendő hónapokban, háború előestéjén, szovjet csapatok, németek Berlin, szovjet gőzhengert, 10-20 kilométerrel, harmadik viszont, erődítmények mögött, erődítmények benépesítéséhez, haderő összesen, Wilhelm Keitel, Alfréd Jodl, Vörös Hadsereg, Alfred Jodl, Hans Friedeburg, Wilhelm Oxenius, Francois Sevez, Walter Bedell Smith, Carl Spaatz, Ivan Csermurev, Ivan Szuszlaparov, Arthur Tedder, Egyesült Államok, Szövetséges Expedíciós Erők Legfelsőbb Parancsnokának, Szovjet Főparancsnokságnak, Szovjet Főparancsnokság, Sztálin Zsukovot, Szovjet Fegyveres Erők Legfelsőbb Főparancsnokságának, Berlinbe Arthur Tedder, Lipusz Zsolt,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
11.11. 22:32 Illegális bevándorlás - Az európai migrációs probléma szélesebb körű megold...
11.11. 21:42 Szakértő: rövid távon nem látszik a kiút Bolíviában
11.11. 21:42 Átadták a megújult kaposvári Csiky Gergely Színházat
11.11. 21:22 Júniusban úszik legközelebb Mányoki Attila, akiről dokumentumfilm készült
11.11. 21:11 Katalán válság - Függetlenségpárti tüntetők alkotnak útzárat a határ franci...
11.11. 20:52 Jövőre Sopron rendezi az U20-as női kosárlabda Eb-t
11.11. 20:22 Német képviselők: a Fidesznek a Néppártban a helye
11.11. 20:22 Emmi: a kormány továbbra is a párbeszéd híve, nyitott a szakmai egyeztetésr...
11.11. 20:12 Szörnyetegnek nevezte az általa feldarabolt lányt a szentpétervári történés...
11.11. 19:51 Daróczi Csaba: a nagy fotópályázatokon rendre jól szerepelnek a magyar term...
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Áprily Lajos: A csavargó halá...  Nyári kép: egy nagy kosár virá...  Őszi csokor  szerdai üdvözlet  Jó reggelt , szép napot  Az Úr munkája tökéletes  Őszi kép  Facebookon kaptam  Az élet 6 alapszabálya  Jó reggelt , szép napot - egy ...  Só tartó  Ne siess. Pihenj.  A kereszt  Őszi csendélet  Tészta szűrő  H.Kohut Katalin: Húszezres kol...  Esti kép  Jó reggelt , szép napot  Napraforgó csokor  Posertube  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Aranyosi Ervin: Találtam egy s...  Aranyosi Ervin: Találtam egy s...  Én csak munkás vagyok...  Őszi szettek  Facebookon kaptam  Őszi csendélet  Márton-napi ünnepi felvonulás ...  Pihenő nő  Őszi kép  Teás kanna  Facebookon kaptam  Őszi csendélet  Napraforgó csokor  Bűnbánat  Életének 72. évében elhunyt Sz...  Itt van a finom reggeli, jó re...  Facebookon kaptam  Png cica  Szép őszi napot  Facebookon kaptam Cs Ildikótól  Jó reggelt , szép napot  Rózsa csokor vázában  Facebookon kaptam  Hazafelé . . .  A boldogságra vezető parancsok...  Virágszirmok hullnak . . .  Szent László királlyal a boldo...  Kellemes teázást  Facebookon kaptam  13. az ellenünk vétkezőknek me...  Szent László királlyal a boldo...  Nem kértük - nem kaptuk  Jó reggelt , szép napot  Nyári kép: egy nagy kosár virá...  Ne siess. Pihenj.  Csini baba  Szép őszi napot  Facebookon kaptam Cs Ildikótól  Rózsa kosár  Nő kalapban  Kellemes teázást  Facebookon kaptam  Harmónia......  Nem kértük - nem kaptuk  szerdai üdvözlet  Facebookon kaptam  Téli kép  Jó éjszakát  Az Úr munkája tökéletes  Vasaló  Őszi naplemente  Gesztenye  8. Az én 1956-om: Az elégtelen...  Őszi csendélet  Szép estét  Bővült a család  Cukor tartó  Ifjúsági 2  Nem kértük - nem kaptuk  Jó éjszakát  Hazafelé . . .  Kellemes teázást  November 13 A MAGYAR NYELV NAP...  Isten kijelentései igazak  Bűnbánat  Székely János: Európának csak ...  Facebookon kaptam  Ady Endre: Szent Margit LEGEND...  Mindenkinek, aki nyugdíjas let...  Életének 72. évében elhunyt Sz...  Ifjúsági 2  Facebookon kaptam  Magyar szentek és boldogok  Kellemes estét  Koncz Zsuzsa: „Anyukánk ...  Szèp napot kívánok kedves...  Vasaló  Facebookon kaptam  Őszi kép 
Bejegyzés Címkék
második világháború, győztes hatalmak, procedúrát május, legyőzött német, pillanattól tekinthető, háború európai, elkövetkezendő hónapokban, háború előestéjén, szovjet csapatok, németek Berlin, szovjet gőzhengert, 10-20 kilométerrel, harmadik viszont, erődítmények mögött, erődítmények benépesítéséhez, haderő összesen, szovjet félnek, mindent eldöntő, német hadsereg, kancellária területén, napon parancsolta, előrenyomuló szovjet, állami épületek, hatalmas épülettömbök, földalatti állomásai, csatornahálózat mind, utcákon barikádok, lövedékek többségének, egész erődváros, várost ekkor, rövid katonai, fanatizmus hajtotta, szovjet katonák, német lakosságon, harcok hevessége, németek által, támadók súlyos, összeomló épületek, védőkkel közös, belváros negyedeiben, vörös zászló, berlini helyőrség, kapitulációról szóló, események alakulása, ütközetet céltalanná, harc minden, sebesültjeink szenvedéseit, szovjet legfelsőbb, utolsó ellenállási, reimsi iskolaépületben, amerikai hadsereg, főhadiszállása volt, nagy faasztalnál, egyik oldalon, tengeri erők, amerikai légierő, angol légimarsall, német küldöttség, kapituláció aláírásától, négy szövetséges, szöveg első, következőképp hangzott, német főparancsnokság, jelenleg német, egyezmény értelmében, kapitulációs okmányt, szövetséges hatalmak, kapitulációs okmány, másodszori aláírás, szimbolikus jelentőségű, angol légierő, francia hadsereg, három nyugati, német kapitulációt, karlshorsti német, német hadsereget, három haderőnem, légi erők, fegyverletételi okmányt, moszkvai rádió, emberiség történetének, fegyverletételi egyezményt, berlini hadszíntéren, német veszteség, első világégés, 1914-1945 közötti, egyetemes történelemben, azonban teljességgel, hősies küzdelemben, pedig végképp, győztes államok, néhai tengelyhatalmak, 1939-1945 között, szövetséges angolszász-orosz, sátáni rossz, benne részt, második világháborúban, gonosz elleni, győztes koalíció, első világháborúban, versailles-i rendszert, , ,
2019.10 2019. November 2019.12
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 64001 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 387
  • e Hét: 7253
  • e Hónap: 21614
  • e Év: 419550
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.