Belépés
zgfumag.blog.xfree.hu
Ha azért nézel , mert ez a munkád, jó munkát kívánok! GYÁVA NÉPNEK NINCS HAZÁJA! Minden nemzetnek olyan kormánya van aminöt érdemel. Ha valami... Zámbori Gusztáv
1957.12.05
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Bíztatás
  2007-03-16 18:41:20, péntek
 
   
  BIZTATÁSMindenekelőtt:

Népünk alatt értem egyrészt mindazokat, akik Magyarországon élnek;. minden egyébre való tekintet nélkül. Népünk alatt értem másrészt mindazokat is, akik máshol élnek, de magukat magyarnak, vagy bármi módon Magyarországhoz kötődőnek tartják.)


Azért írom ezt a levelet, hogy reményt keltsek benned népünk jövőjét illetően.
Az késztet erre, hogy az elmúlt évben (években) a biztatások, reménykeltő üzenetek egész sorozatát kaptam, nyilván azért, hogy tovább is adjam. Ezért most tanúságot teszek mélységes meggyőződésemről, hogy Isten megment minket; Magyarországon - és innen kiindulva valószínűleg az egész világon - csodálatos dolgok fognak történni. Nemegyszer előfordult már a történelem folyamán, hogy élen jártunk a bűnbánatban, vezeklésben, Istenhez való visszatérésben, hűségben, igazságosságban, mások megértésében, segítésében, megbocsátásban, és ez mindig áldást hozott az országra. És most úgy látom, hogy - Isten kegyelme, és sokak imádsága, áldozata, munkája nyomán - ezeket a legjobb erényeinket elevenítjük fel, tesszük egyre élőbbé, így országunk újra áldott hely lesz, népünk magára talál, feltámad, és újra élni fog.
Sorolom tehát, hogy mire alapozom mindezt:


2000. augusztus 15-én Esztergomban az ország vezetői megismételték Szt. István felajánlását: az országot és népünket jelképező Szent Koronát a Szűzanyának ajánlották. Bencsik András írt erről a hatalmas erejű szakrális eseményről csodálatos cikket (2. melléklet), már abban azért fohászkodván, hogy bárcsak újra Istenéhez fordulna népünk.

2006. elején a Püspöki Kar engesztelő imaévet hirdetett meg. A körlevél világosan kimondta az igazságot: Istenhez kell fordulnunk, engesztelnünk kell, és ha megtesszük, az Ő irgalma megment minket. A népünkért imádkozók száma - mely már az év elején is több, mint 900 000 volt - augusztus 20-ra majdnem elérte (sőt, a nem jegyzett imádkozókat is beleszámítva biztos, hogy jóval meghaladta) az 1 400 000-et. Mindszenty bíboros álma (egymillió imádkozó) valóra vált, nincs hát mitől félnünk. Az imádkozásba beszálltak a határon túliak és a protestánsok is. Hatalmas erőforrás, népünk egységesülésének látható jele.

Szeptember 17-én Budapesten boldoggá avatták Salkaházi Sárát. Ugyanezen a napon került nyilvánosságra az öszödi beszéd. Isteni csoda, nyilvánvaló. Ki számíthatott ilyesmire? Pedig írva van: ,,Akik gonoszat cselekszenek, sötétben járnak; maguk sem tudják miben botlanak meg." És ki kételkedhet ezek után az Isteni segítségben? Amire mi nem tudunk megoldást, arra Ő ezret is tud. Neki nem gond például, hogy hogyan tegye ártalmatlanná a hatalmához görcsösen ragaszkodó fáraót (Mózes története), és még rengeteg példát sorolhatnánk.

2006. október 19-én Erdő Péter Fatimában ismét a Szűzanya oltalmába ajánlotta az országot.

Üzenet október 6-án: Pöltenberg Ernő, kivégzése előtt, végignézve társain nyugodtan így szólt: ,,Szép kis deputáció megy az Úristenhez, hogy a magyarok ügyét képviselje" Ők is ott vannak tehát az Úrnál, és teszik a feladatukat. Ahogy Dobó kérte imájában Szent István királyt: Isten előtt leborulva könyörögnek népünkért. Nemcsak Szent Margit, Boldog Özséb, Boldog Salkaházi Sára, hanem az összes magyar szent, kanonizáltak és nem kanonizáltak, ismertek és ismeretlenek (Puskely Mária szerint ezeregyszáz, vagy még több éve mi már szent gyökerekből táplálkozunk). Viharos erejű hátszelünk van tehát, ne keseredjen el senki ! Ha Isten velünk, ki ellenünk? A Szűzanya pedig még külön meg is ígérte, hogy megőrzi ezt az országot, az Ő országát. Medugorjében mádságot és böjtöt kér AZÉRT, HOGY TUDJON RAJTUNK SEGÍTENI ! Gondoljunk bele: Máriának szüksége van a mi imáinkra és önmegtagadásainkra ahhoz, hogy segíteni tudjon. Akkor hát az imádkozás nem időpocsékolás ,,ahelyett, hogy valami hasznosat tennénk", hanem a leghasznosabb időtöltés (az önmegtagadás pedig még időbe sem kerül). Így ,,munícióval" látjuk el Máriát, minden kegyelem közvetítőjét, és Ő győzelmeket arat a sátán fölött, aki egyre kevésbé tudja támadni, megtéveszteni az embereket, hazugságai lelepleződnek.

Nemrég jutott tudomásomra, hogy az egész ország a nap 24 órájában ,,le van fedve" imádsággal. Földi Endre atya kezdeményezésére az ország minden részén imacsoportok pontos időbeosztással egymást váltva szentségimádás közben könyörögnek népünkért !

Bár Isten segítsége nyilván minden emberi segítségnél többet ér, nem tétlen sültgalamb-várásra buzdítok, hiszen Isten rajtunk keresztül működik a világban. Ha Isten szándékát keressük, Ő időben mindig értésünkre adja, hogy mit kell tennünk.

A remény, az Istenbe vetett bizalom pedig nagyon fontos. Akinek nincs reménye, gyakorlatilag cselekvésképtelen, akinek viszont van, Isten kegyelméből hihetetlen dolgokra képes, pontosabban őáltala Isten hihetetlen dolgokat vihet véghez (pl. ahogy Mózes által kivezeti a zsidókat Egyiptomból). A sátán épp ezért mindent megtesz, hogy a reményünket (hitünket, szeretetünket) elvegye, tönkretegye, és félelemben tartson minket (szakirodalom: Lázár Ervin: Gyere haza, Mikkamakka).
Sokszor félek még jót tenni is. A reménytelenség a sátán akarata szerinti állapot.
Az ellenkezője pedig az öröm, a hála és a békesség (megbékélés). Nem véletlen, hogy a sátán mesteri öröm-, hála- és békességelkerülő technikákat dolgozott ki. Ha kapunk egy jó hírt, és egy vele azonos súlyú rosszat is, képesek vagyunk-e örülni a jónak? És ha csak egy jó hírt kapunk, képesek vagyunk-e szívből hálát adni, vagy hálánkat elfojtják szívünkben a világi gondok? Észrevesszük-e, ha megkapjuk, amit kértünk - akkor is, ha nem akkor, vagy nem úgy, ahogy gondoltuk. Pedig a mi szerető Mennyei Atyánk azért halmoz el minket ajándékaival nap mint nap, hogy örüljünk, az örömök az Ő válaszai a mi imádságainkra. Ha fölírnánk egy papírra azokat a dolgokat, amelyek miatt rosszul érezzük magunkat, aztán áthúznánk azokat, amelyek csak félelmek, mennyi maradna? Hallgassunk Jézusra, és ne féljünk. Miért pont most félnénk, hiszen egész eddigi életünk minden pillanatában Teremtő Atyánk tartott minket életben.

No és a megbékélés, bűnbánat, hibáink beismerése. Sokszor azon kapom magam, hogy a sárga irigység kerít hatalmába, máskor meg a fogamat csikorgatom akár keresztény testvérem ellen, mert úgy érzem, megalázott. A szívünk mélyén mindenkivel megbékélni iszonyú nehéz. (,,Embernek ez lehetetlen, de Istennek minden lehetséges.") Pedig az Úr arra tanít, hogy mielőtt elkezdenénk imádkozni, béküljünk meg szívből felebarátainkkal, csak úgy lesz igazán kedves az imánk Őelőtte. Kérjük kegyelmét, hogy meg tudjunk békülni családtagjainkkal, aztán a többi hívővel, aztán a nemhívőkkel, aztán a más politikai beállítottságúakkal... a sor végén vélt vagy valós ellenségeinkkel talán már nem is lesz olyan nehéz. Első lépésként már az is valami, ha nem akarjuk őket megfojtani egy kanál vízben.

Kissé eufórikus hangvételű levelemből ne gondold, hogy nem látom tisztán népünk lesújtó helyzetét, A tragikus dolgokból a legszörnyűbb számomra az, hogy embereket halálba hajszoltak (pl: eladósodott gazdák két évvel ezelőtt), megkínoztak testileg-lelkileg, és sokak igazságtalan ítélet alapján a mai napig börtönben szenvednek. Ezzel kapcsolatban a következőket írom:
Népünk ma egyértelműen Jézus sorsát szenvedi el. Persze ez minden szenvedőre igaz, de a mi esetünkben az analógia döbbenetesen nyilvánvaló, a legapróbb részletekig:
A nép vezetői gyűlölték Jézust, és mindenáron el akarták hallgattatni, hiszen Jézus a nép füle hallatára nemegyszer fejükre olvasta bűneiket. Nyilvánvaló volt, hogy őt illetné meg a nép irányításának joga (bár ő sosem engedte magát királlyá választani) az írástudók helyett, ők azonban megszállottan ragaszkodtak hatalmukhoz, sem Istent, sem embert, sem a törvényt, sem a prófétákat nem nézve. (A koalíciós oldal is kénytelen volt egy hónapon keresztül végighallgatni, amit százezrek előtt fejükre olvastak a Kossuth téren, a hatalomátadásról azonban hallani sem akartak.)
Végül éjszaka fogják el Jézust (,,..ez a ti órátok"), szándékosan még az ünnep előtt (a Kossuth teret is éjszaka ürítik ki, hogy a tüntetők ne ,,zavarják" az ünnepet)
Jézust megkötözve, sőt szemét bekötve ütik-verik, gyalázzák a nép vezetőinek parancsára (a rohamrendőrök a védtelen, és védekezésre képtelen, megbilincselt embereket ütik, rugdossák mocskolódó ordítozással símaszkban, azonosító nélkül - ,,találd el, ki ütött meg téged")
A nép egy részét nyilvánvaló hazugságokkal megtévesztik, bemagyarázzák nekik, hogy Jézus miatt kell félteni az ország sorsát, és így ráveszik őket, hogy mikor választásra kerül a sor, Jézust adják halálra. A sátán ad ehhez nekik meggyőző erőt, a népet pedig vaksággal sújtja. (Nálunk el tudták hitetni, hogy a demokráciát tőlünk kell félteni, rá tudták venni népünk egy részét arra, hogy tönkretevőit emelje hatalomra.)
A vakság és süketség persze az írástudókat is eléri, annyira, hogy mikor Jézus a kereszten elkezdi imádkozni a 22. zsoltárt (Istenem, Istenem, miért hagytál el engem...), amelyben többek közt ezek is szerepelnek: ,,átlyuggatták kezemet és lábamat,..... köntösömre sorsot vetettek", még akkor sem értik meg, nem veszik észre, hogy ők valósítják meg a prófétai jövendölést - a negatív szerepet játszva! (a kormányoldal képviselőinek az öszödi beszéd sem volt elég, hogy rádöbbenjenek: ezt így nem szabad tovább csinálni, mert ha mégis, saját maguk felett mondanak ítéletet; megerősítették tisztségében a miniszterelnököt)


És még folytathatnám:
Megfélemlített bíró (Pilátus) hozza meg az igazságtalan ítéletet (no comment, innen indultunk ki)
A háromágú római korbácsnak ólomdarabok voltak a végeire erősítve / a vipera ólmos végű bot
Jézust megfosztják ruháitól is / kiárusítják országunk utolsó megmaradt vagyonát is, az épületeket, a termőföldeket
,,a gonosztevők közé sorolják", ,,hazudozva minden rosszat fognak rátok" / állandóan a saját bűneikkel vádolnak minket
Gúnyolódás - ,,Ha Isten fia vagy szállj le a keresztről" (,,Az Úrban bízott, hát mentse meg") / Ha Mária országa vagytok, miért nem ment meg titeket tőlem? Lám, levette már a köpenyét rólatok.
Vagy: ,,Másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni" / Hányszor jártunk már így!

Vége-hossza nincs az egyezéseknek, legyünk rá büszkék.

És végül: Jézus kivégzése után nyilván azért nem tör ki lázadás, mert a nép elszörnyed és rettegni kezd vezetőinek iszonyatos kegyetlensége, és félelemből (a hatalom elvesztésétől való félelemből) eredő, semmitől vissza nem riadó elszántsága (gátlástalansága) láttán / Ma ez a helyzet nálunk az október 23-i példastatuálás után.

És hogyan tovább? Istennél a megoldás.
Folytassuk az analógiát: a sátán megnyert egy csatát, de valójában vesztett. Isten terve valósult meg ugyanis: Jézus megváltotta az emberiséget, és feltámadt - amire senki nem számított - így azóta minden addiginál több kegyelem árad ránk. — Most sem a sátán szándéka fog teljesülni, népünk sorsa nem a pusztulás lesz - Krisztus meghalt helyettünk -, hanem a feltámadás ! Azonban nekünk is Jézushoz hasonlóan kell viselkednünk, aki a kereszten is gyilkosaiért imádkozott. Ne legyen harag, bosszúvágy (mert ez a sátán szándéka) a szívünkben (Imádkozzatok üldözőitekért, és áldjátok azokat akik átkoznak titeket), hiszen Isten őket is ugyanúgy szereti, mint minket. Sőt, az ő miellenünk elkövetett bűneikért is nekünk kell engesztelnünk, megtérésükért imádkoznunk. Így hívjuk le Isten irgalmát népünkre, engedjük működni az Ő erejét, hogy aztán az Ő csodálatos megoldásaiba kapcsolódhassunk bele.

Bizakodjunk! Sorsunk jóra fordul, népünk újra élni fog, és újra Isten szeretetét fogja közvetíteni a világ többi népe számára.
Az elsoroltakon kívül is még sok élményben, jó hírben volt részem, egy-kettő még ezek közül:

- A májusi Szeretetláng-találkozón (melyre csodaszerű véletlenséggel jutottam el) hallottam először Pio atya jövendölését országunkról: ,,Magyarország egy kalitka, amelyből egy gyönyörű kismadár fog kiszállni". Szívet melengető volt aztán október elsején a Kossuth téren azt hallanom: ,,Az egész világon nagy változás fog végbemenni, és ez Magyarországról fog kiindulni." Az ismeretlen szónok még azt is hozzátette: igen, ez most innen a Kossuth térről indul ki.

- prófécia a zarandok.hu-ról (1. melléklet)

- Csókay András beszámolója a HírTV-ben arról, ahogy Papp Lajossal október 23-án a kivezényelt rendőrök egy csoportjával együtt mondták a Miatyánkot (ha valakinek fel van véve, érdekelne)


Kérlek, terjeszd a jó híreket! Ha bármi örömteli dolog a tudomásodra jut, válogatás nélkül add tovább minél több embernek (pl. nekem is), ezzel hozzájárulsz népünk egységesüléséhez és felemelkedéséhez. (Természetesen e levelemet is - ha érdemesnek tartod rá - továbbküldheted bárkinek.)


Mohay Kálmán
1. melléklet

Prófécia (Kismaros, 2006. június
a Karizmatikus Megújulás Országos Tanácsa)


Enyémek vagytok. Enyém ez a nép. Akarom és véghezviszem, diadalra viszem szeretetem győzelmét. Egyetlenemként szeretlek benneteket. Ne féljetek a jövőtől, mert ha engem választottatok, akkor én vagyok a jövő számotokra.
Felvértezlek titeket szerelmemmel. Ti is ennek a népnek szent maradéka vagytok.
Mint ahogy a folyóvíz mellé ültetett fa ágai terjeszkednek, úgy terjesztelek ki titeket, és hatalommal ruházlak fel benneteket. Higgyetek bennem eleven és élő hittel! Minden szavatoknak teremtő ereje van. Engedjétek, hogy rajtatok keresztül újjáteremtsem ezt az országot!
Törekedjetek arra, hogy mindenkivel békességben éljetek, elsősorban önmagatokkal, és azokkal, akikkel összekötöttem az életeteket. Megtanítalak titeket úgy szolgálni egymást szeretetben, hogy meglássátok a Szentháromságos Egy Isten életét egymásban.
2. melléklet

Bencsik András: Mária országa
(2000. augusztus)


A magyar emlékezet szerint Szt. István király a magyarok Nagyasszonya oltalmába
ajánlotta koronáját, a Szent Koronát, s ezzel egész Magyarországot. Ekkortól lett hazánk Regnum Marianum, azaz Mária királysága, vagy ahogy sokan mondják, Mária országa. Most ezt a fennkölt gesztust a magyar keresztény egyház a köztársasági elnök, az országgyülés elnöke, a kormányfő és a kormány tagjai,az Alkotmánybíróság és az Akadémia elnöke, több egyház képviselője, valamint egy igazán fontos, mert időtlen személyiség, a Szent Korona jelenlétében megismételte augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján Esztergomban. Ezer éves rítus nyert új értelmet.
A felajánlás nekünk magyaroknak olyan kincsünk, amilyennel egyetlen más nép sem rendelkezik. Ebből fakad szinte az egész magyar történelem, ebből fakad a Szent Korona egyedülisége, ez ad magyarázatot arra, hogy soha egyetlen királyt sem fogadott el a nemzet, ha nem a Szent Koronával avatták királlyá, de ebből fakad az is, amit a külföldiek soha nem értettek, vagy nem akartak megérteni, hogy Magyarországon akkor is töretlen és ép a királyság, ha királya, sőt, ha akár királysága sincs az országnak, mert a Szent Korona jelenlétében maga Isten uralkodik.
Ezt szükséges egy kicsit pontosabban elmondani. Daczó Árpád csiksomlyói plébános több mint egy évtizedes szolgálat után könyvet írt Csiksomlyó titkáról. Kutatásai eredményét az én meglátásom szerint abban foglalta össze, hogy eleink a kereszténység felvétele előtt is egyistenhívők voltak, de az Isteni egységet egy női és egy férfi isteni minőség jelenitette meg.
A női volt a Babba (Babba azt jelenti: szép), a Boldogasszony, akiben utóbb Jézus anyját, Máriát látták, kit a székelyek és a csángók ezért még ma is Babba Máriának, avagy Szép Szűz Máriának neveznek. Jelképe a hold.
A férfi istenség jelképe a nap, de a kettő egy és ugyanaz: szétbonthatatlan egész. Ezt jeleníti meg megrendítő költőiséggel a csíksomlyói Szűz Mária-szobor:a karján kisdedet tartó nőalak,az anyát a nap,az apa dicsfénye öleli körül.
Ezért mennek Máriát köszönteni a Csángók a csíksomlyói hegyre,s ezért várják-hajnalig virrasztva-párját, a felkelő napot. Daczó Árpád ferences szerzetes atya szerint az inkák és az egyiptomiak után egyetlen nép van, a magyar, amelynek egy kicsiny töredékében még ma is él a hold- és napkultusz, még ma is őriz ősi emlékeket az istenanyáról és az istenapáról. Megfigyelte azt is,hogy a csángók, amikor Babbát mondanak, akkor egyszerre gondolnak Szűz Máriára és magára az Istenre. Úgy találta azonban, hogy véreink ott keleti Kárpátok lejtőin, mint a gyerekek,valahogy szívesebben fordulnak mégis az égi édesanyához, Babba Máriához.
A magyar nyelv ezt a titkot évezredeken át töretlenül megőrizte, amikor a párosságot egységként kezeli.A legtöbb nyelvtől eltérően, mi nem tesszük többesszámba a páros testrészeket, sőt, ha az egyik megsérült vagy hiányzik, azt mondjuk, félszemű, félfülü, félkarú vagy féllábú.De asszonyára is azt mondja a házasember,hogy feleség. Feljegyzések szerint Erdélyben a székelyek még a múlt században is ezt a kifejezést kölcsönösen, férfira és nőre egyaránt használták.
Több mint valószínű, hogy ez a vastörvény, valamint az, hogy a magyar nyelv semmilyen formában sem tesz különbséget a nemek között, ebből az ősi szent párosságból ered. A férfi és a nő egyenértékű, és egységet alkot a házasságban.

Ez különös fényt ad Szent István felajánlásának.Mert ő a koronát úgy ajánlotta fel Jézus földi édesanyjának, Máriának hogy ugyanakkor az ősi istenanyának, a Nagyboldogasszonynak, s rajta keresztül magának Istennek ajánlotta fel. Egyszerre volt lovagias keresztény gesztus e tett, a Szűz Mária iránti - és éppen Magyarországról kiáramló - tisztelet és szeretet megnyilvánulása, és az ősi hit megerősítése. Így válik érthetővé a Szent Korona egyedisége és semmihez sem fogható hatalma. Olyan pecsét ez, amit a magyarság valamikor az idők hajnalán magával Istennel kötött:"mi leszünk a Te néped,Te leszel a mi Istenünk".Nem véletlen,hogy az őstörténészek a hivatalos magyar címerben a kettős keresztet, a koronát és a hármas halmot úgy is fordítják le mai magyar nyelvre: Isten országa, pontosabban, Isten királysága.
Ebbe az ősi fogadalomba beleértették tehát azt a teljességet, ami a modern keresz-
ténységben már nem olyan nyilvánvaló: Isten anyai és apai szeretetét egyaránt. Pedig hát mi más volna a Napba Öltözött Boldogasszony, ahogy a csíksomlyói Szűzanyát, Magyarország Oltalmát nevezik, mint egyfajta szent házasság megjelenítése?
(...)
A Szent Korona diadalmas feltámadása megállithatatlannak tetszik. Az új évezred első napján, közel félévszázados megaláztatás után kijött a múzeumból, és elfoglalta méltó helyét az ország házában. Most pedig Esztergomba, a magyar kereszténység fellegvárába utazott, hogy jelenlétében az ősi szövetség újólag megerősítést nyerjen.
Ne hallgassunk azokra, akik a kákán csomót keresve,azon akadékoskodnak, hogy milyen jogcímen és kinek a nevében történt a felajánlás. Hogy felajánlás volt-e egyáltalán. Hogy ez köztársaság, s hogy az államot és a vallást szét kell választani..., hogy az ott lévőknek nem volt illetőségük erre satöbbi, satöbbi... Nem tudják, mit beszélnek. Mi azonban tudjuk, hogy egy nép csak akkor nyerheti meg a jövőjét, ha visszanyeri a múltját: az emlékezetét. A mi magyar emlékezetünk pedig mérhetetlen messzeségbe vezet. Egyenesen Istenhez.
Nem az állam szövetkezett Esztergomban a vallással, hanem a nemzet fordult ezer év után megint Istenéhez. Segítsen bennünket a Mindenható, hogy örökre megtaláljuk egymást.
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Címkék: egységesüléséhez, felemelkedéséhez, alkotmánybíróság, miniszterelnököt, felebarátainkkal, hatalomátadásról, békességelkerülő, kezdeményezésére, kapcsolódhassunk, meggyőződésemről, szétbonthatatlan, egységesülésének, magyarországhoz, magyarországról, megnyilvánulása, gátlástalansága, továbbküldheted, igazságosságban, szentháromságos, ellenségeinkkel, időbeosztással, magyarországon, példastatuálás, visszatérésben, szentségimádás, megbocsátásban, megerősítették, megfélemlített, felajánlásának, akadékoskodnak, egyetlenemként, választottatok, nyilvánosságra, végighallgatni, reménytelenség, magyarországot, késztet erre, elmúlt évben, egész világon, történelem folyamán, legjobb erényeinket, ország vezetői, hatalmas erejű, körlevél világosan, népünkért imádkozók, imádkozásba beszálltak, határon túliak, napon került, öszödi beszéd, hatalmához görcsösen, magyarok ügyét, összes magyar, Szent Koronát, Bencsik András, Püspöki Kar, Salkaházi Sárát, Erdő Péter Fatimában, Pöltenberg Ernő, Ahogy Dobó, Szent István, Nemcsak Szent Margit, Boldog Özséb, Boldog Salkaházi Sára, Puskely Mária, HOGY TUDJON RAJTUNK SEGÍTENI, Földi Endre, Lázár Ervin, Mennyei Atyánk, Hallgassunk Jézusra, Teremtő Atyánk, Csókay András, Papp Lajossal, Mohay Kálmán, Karizmatikus Megújulás Országos Tanácsa, Szentháromságos Egy Isten, Regnum Marianum, Szent Korona, Szent Koronával, Daczó Árpád, Babba Máriának, Szép Szűz Máriának, Szűz Mária-szobor, Szűz Máriára, Babba Máriához, Szűz Mária, Napba Öltözött Boldogasszony, Magyarország Oltalmát, Egyenesen Istenhez,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Facebookon kaptam  szép csokrok a templomunk kert...  Boldog Advent várakozást.  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Pénzlevelű lizinka  Üdvözöllek szeretettel!  C.Horváth István Sándor - Adve...  A kollagén jelentősége  Advent kezdete - Veszprémi Érs...  Székely János megyéspüspök sze...  Advent kezdete - Veszprémi Érs...  Első gyertya gyújtás az Advent...  Facebookon kaptam  szép csokrok a templomunk kert...  Facebookon kaptam  Erdő Péter adventi üzenete:  XII. Béke bajnok Gábriel arkan...  Facebookon kaptam  Kellemes délutánt!  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Facebookon kaptam Krisztinától  Facebookon kaptam  Advent 1. vasárnapja Igenaptár...  Ne taposs el  Facebookon kaptam  Ünnepi készület Horváth Árpád ...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Adventi koszorú: egy szerény b...  Vizitök  Székely János megyéspüspök sze...  A készülődés elkezdődött  A kollagén jelentősége  Öröm  Székely János megyéspüspök sze...  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Facebookon kaptam Mírjam barát...  A Szentföldi Kusztódia visszak...  Facebookon kaptam  Film  Karácsonyi hangulat a Parlamen...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  A BÓR szerepe a rák megelőzésé...  Facebookon kaptam  Jó éjszakát!  Kellemes délutánt!  Facebookon kaptam  A kollagén jelentősége  Angyalt lesni a csillagok közt  Advent - (Várakozás)  Székely János megyéspüspök sze...  Minden jó, ha a vége jó  Istennel vagyunk mi győztesek  Márai Sándor /Füves könyv/  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Macskahere virág  Advent 1. vasárnapja.  Sürgés - forgás, sütés - főzés  Advent 1. vasárnapja.  Adventi fények .  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Sárga nőszirom  Jó éjszakát kívánok Mindenkine...  Oly jó néha odabújni hozzád . ...  Gitár virággal  Vidám, szép napot!  Facebookon kaptam  Pietrelcinai Szent Pio Emlékol...  Kapcsolat  ADVENT első vasárnapja  Facebookon kaptam Annuska bará...  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Pietrelcinai Szent Pio Emlékol...  Fenyőfa Gazdagréti téren  Facebookon kaptam  Advent 1. vasárnapja.  Advent 1. vasárnapja.  Útravaló – 2020. novembe...  Advent 1. vasárnapja Igenaptár...  Adventi várakozás !  Szilvási Lajos a Balatonról  Facebookon kaptam  Márai Sándor /Füves könyv/  Ünnepi készület Horváth Árpád ...  34. évközi hét szombat (2020)...  ADVENT első vasárnapján felgyu...  Útravaló – 2020. novembe...  Pietrelcinai Szent Pio Emlékol...  Kellemes délutánt!  X. Béke bajnok Szent Miklós 1...  Advent 1. vasárnapja 11.29  Ferenc pápa az új bíborosoknak...  Széleslevelű nöszőfű  Kellemes, szép napot!  Sulyom 
Bejegyzés Címkék
késztet erre, elmúlt évben, egész világon, történelem folyamán, legjobb erényeinket, ország vezetői, hatalmas erejű, körlevél világosan, népünkért imádkozók, imádkozásba beszálltak, határon túliak, napon került, öszödi beszéd, hatalmához görcsösen, magyarok ügyét, összes magyar, leghasznosabb időtöltés, önmegtagadás pedig, sátán fölött, egész ország, ország minden, zsidókat Egyiptomból, sátán akarata, ellenkezője pedig, sátán mesteri, vele azonos, világi gondok, papírra azokat, sárga irigység, fogamat csikorgatom, szívünk mélyén, imánk Őelőtte, többi hívővel, kanál vízben, tragikus dolgokból, legszörnyűbb számomra, következőket írom, analógia döbbenetesen, legapróbb részletekig, írástudók helyett, koalíciós oldal, hónapon keresztül, hatalomátadásról azonban, ünnep előtt, részét nyilvánvaló, ország sorsát, népet pedig, demokráciát tőlünk, részét arra, kereszten elkezdi, prófétai jövendölést, negatív szerepet, kormányoldal képviselőinek, igazságtalan ítéletet, háromágú római, végeire erősítve, vipera ólmos, gonosztevők közé, saját bűneikkel, köpenyét rólatok, hatalom elvesztésétől, helyzet nálunk, október 23-i, sátán megnyert, sátán szándéka, pusztulás lesz, világ többi, elsoroltakon kívül, gyönyörű kismadár, ismeretlen szónok, kivezényelt rendőrök, csoportjával együtt, jövő számotokra, népnek szent, folyóvíz mellé, magyar emlékezet, magyarok Nagyasszonya, fennkölt gesztust, magyar keresztény, köztársasági elnök, országgyülés elnöke, kormány tagjai, igazán fontos, felajánlás nekünk, egész magyar, külföldiek soha, kicsit pontosabban, évtizedes szolgálat, kereszténység felvétele, férfi isteni, csángók ezért, férfi istenség, csíksomlyói Szűz, karján kisdedet, csíksomlyói hegyre, felkelő napot, egyiptomiak után, kicsiny töredékében, magyar nyelv, titkot évezredeken, párosságot egységként, , ,
2020.11 2020. December 2021.01
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 64001 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 3696
  • e Hét: 12106
  • e Hónap: 3696
  • e Év: 1224486
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.