Belépés
zgfumag.blog.xfree.hu
Ha azért nézel , mert ez a munkád, jó munkát kívánok! GYÁVA NÉPNEK NINCS HAZÁJA! Minden nemzetnek olyan kormánya van aminöt érdemel. Ha valami... Zámbori Gusztáv
1957.12.05
Online
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Miért volt a Quaestornál állami pénz?
  2015-03-29 20:11:13, vasárnap
 
   
  Közpénzből spekulációs pénz? - Miért volt a Quaestornál állami pénz?
2015.03.29 07:30

Deák Dániel, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára
Számos kérdőjelet, egyebek mellett jogi és szabályozási kérdéseket vet föl az, hogy állami pénzt a Quaestor nevű, azóta csődvédelmet kért befektetési vállalkozásnál tartottak. Érdemes a fölmerülő kérdések közül néhányat számba venni.

1. Közpénz tőkepiaci szereplőnél


Laikus és szakértő egyaránt zavarban van, még akkor is, ha csupán arról hall, hogy közpénz tőkepiaci szereplőhöz kerül. A költségvetési gazdálkodást ugyanis nem arra találták ki, hogy közpénzből spekulációs pénz legyen. Feltételezések merültek fel arról, hogy a Quaestor Értékpapír Zrt.-nél a Külgazdasági és Külügyminisztériumnak, valamint a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt.-nek is voltak ügyfélszámlái, és hogy a kormányszóvivői iroda már készíti is az összesítést, hogy mely minisztériumok tartottak még pénzt értékpapír-kereskedőknél. A minisztérium közlése szerint a kereskedőháznak ("MNKH“) egyetlen értékpapírszámlája volt, és a szerződés szerint azon is csak állampapír lehetett. Tudomásul véve a fenti közlést, aggodalmak akkor is megfogalmazódhatnak abban a tekintetben, hogy a költségvetési gazdálkodás szigora alá vont pénzeszközök miként juthatnak spekulatív ügyleti szereplőhöz. A spekuláció közhaszon, de nem akárhol és akármikor. A fogyasztói háztartás vagy a közület számára általában az a jó, ha elkerülik a spekulatív ügyleteket.

2. Demokratikus és jogállami deficit


A hírek szerint az MNKH vezetősége 2015. március 5-én döntött arról, hogy kiveszi a tőkéjét a Quaestortól. Mivel az MNB csak öt nappal később, március 10-én jelentette be, hogy részlegesen felfüggeszti a Quaestor Értékpapír-kereskedelmi és Befektetési Zrt. tevékenységét, nem elhessegethető e tekintetben a bennfentes kereskedés gyanúja. Még ha e gyanú nem igazolható is, akkor is baj, hogy nem átlátható az a mechanizmus, amelyben közpénz tőkepiaci szereplőkhöz kerülhet, majd onnét visszavonható. Az átláthatatlanság gazdasági és biztonsági kockázat, és demokratikus és jogállami deficit. További probléma az, hogy ha a közpénz mozgása nem átlátható, nem lehetséges eleget tenni azon alkotmányos követelménynek sem, hogy a közpénz felhasználása legyen nyilvános.

3. Az állam állampapírja magánszereplőnél?


A kincstári körbe tartozó szervezetek, közöttük a minisztériumok fizetési számlái kizárólag a kincstárnál vezethetők. E kötelezettség a hatályos szabályok szerint furcsa módon nem vonatkozik a kincstári körön kívüli számlatulajdonosokra (pl. állami ellenőrzés alatt lévő vállalkozásokra). Van olyan jogértelmezés, hogy állampapírt még az állami vállalatok is csak közvetlenül a kincstártól vehetnek. Az államháztartásról szóló, többször módosított 2011. évi CXCV törvény ("Áht.“) 79. § (3) bekezdése szerint az ún. kincstári körön kívüli számlatulajdonosok (közalapítványok, nonprofit társaságok stb.) átmenetileg szabad pénzeszközeiket a kincstár által értékesített, értékpapírszámlán, értékpapír-letéti számlán nyilvántartott állampapírok vásárlásával hasznosíthatják. E szövegezésből szigorú értelemben véve talán még nem következik az, hogy a Magyar Államkincstár ("MÁK“) által értékesített állampapírokat állami vállalat - miután a MÁK-tól megszerezte - ne helyezhette volna el befektetési szolgáltatónál. Fennmarad mégis a kérdés: közhaszon-e az, hogy az állam állampapír birtoklása során tőkepiaci magánszereplőt iktat közbe?

4. Alulfejlett kincstár


Költségvetési szerv az Áht. 41. § (4) bekezdése szerint a saját nevében - a külön szabályozott államadósságot keletkeztető ügyletek kivételével - adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthet, továbbá törvényben meghatározott kivétellel értékpapírt nem bocsáthat ki, nem szerezhet meg. Eleve érthetetlen az a szabály, hogy az állami tulajdonú alapítvány vagy társaság révén miért olyan könnyű kikerülni azt a tilalmat, hogy számlát csak a MÁK-nál lehet vezetni, és ha ez már megtörténik, a tilalom alóli kivétel miért nincsen szabályozva. A költségvetési gazdálkodás biztonsága és hatékonysága gazdasági és politikai szempontból is alapvető fontosságú, és ha az állam elhanyagolja a MÁK továbbfejlesztésének feladatát, a kormányzat terhére súlyos mulasztás róható.

5. Mire való, és mire nem egy technikai értékpapír-számla?


A minisztérium közlése szerint nemcsak kincstári körön kívüli számlatulajdonosok tulajdonában lévő állampapírok voltak a Quaestornál, hanem az állami tulajdonosnak az Eximbank tőkeemelésére elkülönített pénze is. Nem világos, hogy ez a pénz miért nem került közvetlenül a kincstártól az Eximbankba. A minisztérium ezt úgy magyarázza, hogy a Quaestornál csak az Eximbank tőkeemeléséhez kapcsolódó értékpapírok technikai nyilvántartását segítő értékpapírszámla-számla volt, és a Buda-Cash bedőlése után ezt a számlát is megszüntették, a legutóbbi magyarázat szerint azért, mert erre a miniszterelnök adott utasítást.

Először is látni kell azt, hogy az Eximbank állami tulajdonban van, a tulajdonosi jogokat pedig a rá vonatkozó törvény (a többször módosított 1994. évi XLII. törvény) szerint a hatáskörrel bíró miniszter gyakorolja [1. § (2) bekezdés]. Mivel a KüKüM központi költségvetési szerv, semmilyen okból - így tőkeemelés céljából sem - vezethet máshol számlát, mint a MÁK-nál. Akkor viszont nem érthető, mit keres egy technikai számla a Quaestornál. További baj az, hogy egy technikai számla mögött valóságos értékpapír-számlának kellene állnia, és a Quaestor nyilván nem nyithat technikai számlát olyan értékpapírra, amely a MÁK-nál van, és nem a Quaestornál.

Egyáltalán nem látható, miként volt lehetséges az, hogy a Questor az állami társaság tőkeemelésére elkülönített pénzzel összefüggésben technikai értékpapírszámla-számlát kezelt. Ilyen számlát pl. szervezett tőkepiacon a központi értékpapírtár, a KELER nyit, használ és zár be mint központi szerződő fél ("KSzF“). Teszi ezt akkor, amikor a teljesítéshez szükséges pénz és értékpapír-fedezet beszedését követően elvégzi a szükséges terheléseket és jóváírásokat a KELER KSzF technikai értékpapír számláján és a klíringtag értékpapír számláin, valamint a KELER KSzF tőzsdei technikai bankszámláján és a klíringtag bankszámláin. Technikai számla egyébként a könyvelésnél használt segédszámla, amely adott gazdasági esemény lekönyvelését követően lenullázódik, megszűnik.

A minisztérium szerint a technikai értékpapír-számla révén gyakorolják a tulajdonosi jogokat az Eximbank felett. E számlán szerintük forgalomképtelen részvények vannak, amelyek előállítása jogszabály alapján történt. Az igaz, hogy egy technikai számlán lévő értékpapír nem forgalomképes, de ez a valóságban nem az értékpapír miatt van, hanem azon tény okán, hogy a papírok technikai számlán vannak, vagyis le vannak ideiglenesen fagyasztva. Az ideiglenes zárolás miatt azonban más jogok, így tulajdonosi jogok sem gyakorolhatók a technikai számlán lévő értékpapírok segítségével, azzal ellentétben, mint amit a minisztérium állít.

6. Közpénz felhasználásának nyilvánossága


Külön említésre érdemesek a nyilvánosság-szabályok. Az Alaptörvény 39. cikk (2) bekezdése szerint a közpénzzel gazdálkodó szervezet köteles a nyilvánosság előtt elszámolni a közpénzre vonatkozó gazdálkodásával. A közpénzt és a nemzeti vagyont továbbá az átláthatóság és a közélet tisztaságának elve szerint kell kezelni.

A közpénzre és a nemzeti vagyonra vonatkozó adatok közérdekű adatok. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló, többször módosított 2011. évi CXII. törvény ("Infotörvény") 27. § (3) bekezdése szerint közérdekből nyilvános adatként nem minősül üzleti titoknak - vagyis a nyilvánosság elől nem elzárható - a központi és a helyi önkormányzati költségvetés, illetve az európai uniós támogatás felhasználásával, költségvetést érintő juttatással, kedvezménnyel, az állami és önkormányzati vagyon kezelésével, birtoklásával, használatával, hasznosításával, az azzal való rendelkezéssel, annak megterhelésével, az ilyen vagyont érintő bármilyen jog megszerzésével kapcsolatos adat. A felsoroltak tekintetében tehát a nyilvánosság nem korlátozható, hacsak nem minősített vagy döntést előkészítő adatról van szó.

Az üzleti titok védelmére vonatkozóan bekerült egy passzus az Infotörvénybe. A már idézett 27. § (3) bekezdés második mondata szerint ugyanis a nyilvánosságra hozatal nem eredményezheti az olyan adatokhoz - így különösen a védett ismerethez - való hozzáférést, amelyek megismerése az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, feltéve hogy ez nem akadályozza meg a közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét. Azon túl, hogy a közpénzzel való gazdálkodás tekintetében az üzleti titok fogalma jószerével értelmezhetetlen (az ugyanis a versenygazdaság kategóriája), e megszorító kitétel az adatokhoz való hozzáférésre vonatkozóan jogbizonytalanságot okoz. Ennek különös jelentősége van most, amikor tisztázni kellene a nyilvánosság előtt azt, hogy miként került közpénz spekulációs szereplők kezére, érte-e kár a közt, ha igen, milyen, és mit lehetne tenni a károkhoz vezető okok felszámolása végett.

www.portfolio.hu
http://www.portfolio.hu/vallalatok
/kozpenzbol_spekulacios_penz_miert_volt_a_quaestornal_allami_penz.212032.html

 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Címkék: átláthatatlanság, forgalomképtelen, értékpapírszámla, magánszereplőnél, felhasználásának, felhasználásával, értelmezhetetlen, hasznosíthatják, pénzeszközeiket, hasznosításával, gazdálkodásával, nyilvántartását, vállalkozásokra, megterhelésével, közalapítványok, kereskedőháznak, kormányszóvivői, versenygazdaság, követelménynek, minisztériumok, miniszterelnök, megszerzésével, elhessegethető, összefüggésben, önrendelkezési, megismerésének, tőkeemeléséhez, feltételezések, rendelkezéssel, államadósságot, szolgáltatónál, magánszereplőt, vállalkozásnál, eredményezheti, állampapírokat, nyilvántartott, Quaestornál állami, Quaestor nevű, fölmerülő kérdések, költségvetési gazdálkodást, Quaestor Értékpapír, kormányszóvivői iroda, minisztérium közlése, szerződés szerint, fenti közlést, költségvetési gazdálkodás, spekuláció közhaszon, fogyasztói háztartás, közület számára, spekulatív ügyleteket, hírek szerint, bennfentes kereskedés, Deák Dániel, Budapesti Corvinus Egyetem, Értékpapír Zrt, Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt, Befektetési Zrt, Magyar Államkincstár, KELER KSzF,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
01.23. 18:42 Cselgáncs-vk - Karakas bronzérmes, Csernoviczki ötödik Tel-Avivban
01.23. 18:31 ITM: az Európai Beruházási Bank is segíti a magyar klímacélokat
01.23. 18:02 Pekler a világcsúcsnál jobb eredményt ért el
01.23. 18:01 BÉT - Az OTP húzta fel a BUX-ot
01.23. 17:52 Koronavírus - Törökország átvizsgál minden, Kínából érkező repülőutast a já...
01.23. 17:51 Illegális bevándorlás - Hűtőkamionba rejtőző migránsokat fogtak el Belgiumb...
01.23. 17:32 Gyöngyöspatai iskolaügy - Emmi: a gyöngyöspatai roma gyerekek érdekeit kell...
01.23. 17:31 Brexit - Az uralkodó jóváhagyásával életbe lépett a kilépésről szóló törvén...
01.23. 17:22 BKK: hétfőtől módosított útvonalon jár a 15-ös és a 115-ös autóbusz, valami...
01.23. 17:22 Februárban újra nemzetközi fesztivált rendez az SZFE
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Fölényes győzelemmel jutott Eb...  Piros liliomok  Facebookon kaptam  Szeretet  Isten parancsa  Facebookon kaptam  Téli kép  Nő téli öltözékben  Reményik Sándor: Ha számbavett...  Győztesek útján  Facebookon kaptam  Posertube  Lelkiismeret  Kételkedés  Png virág  Köszöntelek oldalamon  Délutáni pihi  Érdekes filmek  A szemet szemért elv csak oda ...  Facebookon kaptam  Szeretet  A nyomorúság mint üdvösségünk ...  Fehér rózsák  Vízcseppes rózsák  Ünnep - Kétszázhatvanegyedik n...  Facebookon kaptam  Sexy nők  Facebookon kaptam  Adomány  Rózsa csokor csendélet  Ma, Cser Zoltán (1950-2002) po...  Facebookon kaptam  Szèp estét kedves látogat...  Győztesek útján  Facebookon kaptam  Png nő  Tízpontos  Keringő  Rubens: Vénusz a tükör előtt 1...  A bölcsesség kezdete  Ellenfél  Hogy örömet szerezzek kínozómn...  Kellemes délutánt kívánok  2. évközi hét szerda 01.22  Ünnep - Kétszázhatvanegyedik n...  Ki volt?  Kakukkos óra  Fo-gyó-kú-ra  Test  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Január 22. – A magyar ku...  Új imaház  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Nők szemüvegben  Szèp estét  Piros liliomok  Ajándék lónak...  Kutyus masnival  Szeretet  Szükséges  Facebookon kaptam  Havas rózsa  Hálátlanul aratol  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Kutyus masnival  Facebookon kaptam  Naplemente  Facebookon kaptam  Önvádolás  Zsoltárének  Ismételgesd...  Könyvek, mondjátok el nekem  Placido Domingo  Sárga rózsa  Étel és ital  Cica pillangóval  Png rózsa  Grazban a műkorcsolya férfi r...  Png rózsa  Nők rózsával  Naplemente  Engedd , hogy önmagam legyek ....  Facebookon kaptam  Szent Margit búcsú Veszprémben...  Facebookon kaptam Krisztina...  Az ember a tűz mellé huzódik.  Facebookon kaptam  Téli csend  Goethe szokása  Cica pillangóval  Szent Margit búcsú Veszprémben...  Kellemes napot kívánok!  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Zsoltárének  Útravaló – 2020. január ...  Naplemente 
Bejegyzés Címkék
Quaestornál állami, Quaestor nevű, fölmerülő kérdések, költségvetési gazdálkodást, Quaestor Értékpapír, kormányszóvivői iroda, minisztérium közlése, szerződés szerint, fenti közlést, költségvetési gazdálkodás, spekuláció közhaszon, fogyasztói háztartás, közület számára, spekulatív ügyleteket, hírek szerint, bennfentes kereskedés, átláthatatlanság gazdasági, közpénz mozgása, közpénz felhasználása, állam állampapírja, kincstári körbe, minisztériumok fizetési, kincstárnál vezethetők, hatályos szabályok, kincstári körön, állami vállalatok, kincstártól vehetnek, államháztartásról szóló, kincstár által, állam állampapír, saját nevében, külön szabályozott, állami tulajdonú, tilalom alóli, állam elhanyagolja, kormányzat terhére, technikai értékpapír-számla, állami tulajdonosnak, pénz miért, Quaestornál csak, legutóbbi magyarázat, miniszterelnök adott, tulajdonosi jogokat, többször módosított, hatáskörrel bíró, technikai számla, Quaestor nyilván, állami társaság, központi értékpapírtár, teljesítéshez szükséges, szükséges terheléseket, klíringtag értékpapír, klíringtag bankszámláin, könyvelésnél használt, minisztérium szerint, technikai számlán, értékpapír miatt, papírok technikai, ideiglenes zárolás, minisztérium állít, közpénzzel gazdálkodó, nyilvánosság előtt, közpénzre vonatkozó, nemzeti vagyont, közélet tisztaságának, nemzeti vagyonra, információs önrendelkezési, nyilvánosság elől, helyi önkormányzati, európai uniós, azzal való, ilyen vagyont, felsoroltak tekintetében, üzleti titok, nyilvánosságra hozatal, olyan adatokhoz, védett ismerethez, üzleti tevékenység, közérdekből nyilvános, közpénzzel való, versenygazdaság kategóriája, adatokhoz való, károkhoz vezető, átláthatatlanság, forgalomképtelen, értékpapírszámla, magánszereplőnél, felhasználásának, felhasználásával, értelmezhetetlen, hasznosíthatják, pénzeszközeiket, hasznosításával, gazdálkodásával, nyilvántartását, vállalkozásokra, megterhelésével, közalapítványok, kereskedőháznak, kormányszóvivői, , ,
2019.12 2020. Január 2020.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 64001 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 3795
  • e Hét: 20825
  • e Hónap: 79933
  • e Év: 79933
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.