Belépés
zgfumag.blog.xfree.hu
Ha azért nézel , mert ez a munkád, jó munkát kívánok! GYÁVA NÉPNEK NINCS HAZÁJA! Minden nemzetnek olyan kormánya van aminöt érdemel. Ha valami... Zámbori Gusztáv
1957.12.05
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Magyar Távirati Iroda Archív: Adolf Hitler beszéde 1939. máj
  2015-04-30 07:57:31, csütörtök
 
   
  Magyar Távirati Iroda Archív: Adolf Hitler beszéde 1939. május 1-én


A Lustgartenben a nemzeti ünnepnap alkalmából tartott tömeggyűlésen Hitler kancellár, mint minden évben, most is beszédet mondott.

Emlékeztetett arra, hogy valamikor Németországban is a tavasz ünnepe az osztályharc napja volt. Május elsejét a nemzetiszocializmus tette ismét a német tavasz, a német népközösség ünnepévé. Ma nemcsak a természetben van a tavasz kezdete, hanem népünkben is. A mostani május elsejének megünneplésére főleg az a tudat indít, hogy egy év óta a német néptársak új milliói tértek vissza a birodalomba.

A mi forradalmunk a korábbi idők forradalmaitól és főleg elődeinknek a forradalom lényegéről vallott felfogásaitól csak abban tér el, hogy feladatát új világ felépítésében látja, és hogy a régit csak akkor távolítja el, ha a jobb már készen áll, hogy helyébe lépjen.

- Ki vitathatná ma, hogy mindennek ellenére Németországban nagyobb forradalom ment végbe, mint azelőtt?

- Amikor 1933-ban átvettem a hatalmat, Németország csak egyes államokba feloldódott és félig-meddig összetartott törzsi államnak mutatkozott. Ennek helyébe ma népbirodalom lépett, amelyet egységesen szerveztek meg, s az egy nép, egy birodalom és egy vezetés jelszó valóban forradalom a német tartományokban. A munka fogalma tekintetében is a felfogások forradalmát idéztük elő. Az ásót a puska mellé helyeztük, és épp oly nemessé tettük. Oly nevelés kezdődik itt, amely száz év múlva népünk emlékéből az előítélet utolsó maradványait is kitépi.

Más problémák is forradalmat jelentenek felfogásainkban. Az egész nemzetiszocialista gazdasági program és a gazdasági felismerések élére az az elv lépett, hogy a nép csak azt élheti fel, amit magának feldolgozott. Ez nem pénzkérdés, hanem kizárólag termelési probléma. Ez más szavakkal azt jelenti, hogy teljesen közömbös, mennyi pénzt teremtek egy államban. Döntő az, hogy mennyi árut termelek, mert ezek az áruk azok, amelyeket egyes emberek közt szétosztanak. A pénz csak utalvány erre az árura. Ha ez utalvány mögött nem rejlik áru, nincs semmi értéke, ha akár tíz, száz vagy egymillió vagy akár billió márkáról szól is. Ennélfogva döntő jelentőségű, hogy a nemzeti termékeket minden téren fokozzuk. A termelési javakat nem szabad felhalmozni, mert azok fogyasztókat kívánnak. Ha Németországban ma az egész nép munkafolyamatban van, ez nem jelent mást, mint hogy mindenki javakat termel, amelyeket el kell fogyasztani. Ezek az egész népnek javára válnak. Ezzel megoldottuk problémáinkat, míg mások még a megoldás kezdetén sincsenek.

Természetes, hogy emellett mint forradalmi felismerést keressük, hogy az első életalapot nem doktrínákban vagy elméleti nyilatkozatokban kell kutatnunk, hanem hogy az első életalap saját élettérben fekszik, vagyis abban, amit a föld az egyesnek az élethez ad. Az élettér tehát nem választható el egy nép életkeretétől, s ezért az élettér határozza meg egy nép boldogságát és virágzását. Természetesen egymagában az élettér sem döntő, hanem ehhez jön még a szorgalom, az erély és a képesség, amellyel valamely nép saját életteréből elő is teremti azt, amit abból elő tud teremteni.

- Németországban részben sovány földre négyzetkilométerenként 150 ember esik, ennek folytán nem engedheti meg magánál azt a fényűzést, hogy erejét szétforgácsolja. Ezzel adva van a népközösség szükségessége még akkor is, ha a vér egymagában nem tanúskodik emellett. Egy vezér sem vethet latba több erőt, mint amennyit követői adnak erőben. Életre-halálra egymásra vagyunk utalva, s ha valaki nem értené ezt meg, fel kell ismernie a világ többi részének állásfoglalásából. Nem tevékenykednek-e ismét a régi bekerítő politikusok, részben olyan emberek, akik 1914-ben is csak a gyűlöletet ismerték? Ez ugyanaz a nemzetközi háborús uszító-csoport, amely már akkor is folytatta üzelmeit.

Hitler vezér és birodalmi kancellár ezután leszámolt az akadékoskodókkal, és a szabadság kérdésével foglalkozott, amelynek az egyes szempontjából a népközösség érdekében határt kell vetni, mert akkor a népszabadság lép az egyén szabadságának helyére. Ezzel a német élettér biztosítása mint fontos és hatalmas parancs áll előttünk.

- Nem szükséges hangsúlyoznom - folytatta Hitler -, hogy szeretem a békét. Tudom, hogy bizonyos nemzetközi sajtó napról napra hazudik, háborúra uszít és gyanúsít és rágalmaz minket. Ez engem nem akadályoz, mert ismerem ezeket a kreatúrákat, részben innen ismerem. Ezek német kiviteli cikkek, azonban a német nemzet selejtes áruja. Az amerikai Unió egykor bojkott-izgatást szervezett a német kivitel ellen. Nézetem szerint ésszerűbb lett volna, ha német árukat importáltak volna ahelyett, hogy silány német tárgyakat importálnak. Csak örülhetünk annak, hogy ezektől az áruktól megszabadultunk. Hogy mások hogyan adnak túl rajta, az ő dolguk. De hogy bennünket ne fenyegethessenek, arról gondoskodni fogunk, és arról előre gondoskodtam. Ismerem politikai barátaimat a hatalom átvételének idejéből, azokat az embereket, akik mindig kimondották, hogy nem ismernek hazát. Ez így is áll, mert ezek mindenképp zsidók, és ezért semmi közük hozzánk. Természetes, hogy ezek az emberek most megerősítik felfogásukat és hitvallásukat; ami annyit jelent, hogy minden eszközzel uszítanak Németország ellen.

- Én is fegyverkezem minden eszközzel, de itt egy különbség van. Én szeretem a békét, s ez talán legjobban munkásságomból tűnik ki. Németország óriási műveket teremt, hatalmas iparok támadnak, a nép szorgalmának fokozására nagy építkezéseket hívunk életre, és kultúránk hatalmas bizonyítékai épülnek. E művek közül soknál tíz vagy húsz évre van szükség, hogy elkészüljön. Elég okom van, hogy a békét akarjam. Az uszítók azonban nem akarják a békét, mert semmit sem teremtenek és semmit sem dolgoznak a béke érdekében. Egyetlen tevékenységük csak: megélni az uszításból és az élet miatt uszítani.
- Az általunk ismert nemzetközi lapok mindent akarnak tudni, egyet azonban nem tudtak, nevezetesen, hogy hatalomra kerülök, hatalmon maradok és Németországot szabaddá teszem. Még 1937-ben és 1938-ban sem tudták, hogy német testvéreinket felszabadítom és visszavezetem hazájukhoz. Azt, hogy az utolsó részt is szabaddá teszem, még ez év februárjában sem tudták. Egyébként mindent tudnak. Néha szinte úgy tűnik fel, mintha ezek különleges agyparaziták volnának, mert pontosan tudják, hogy mi történik az én agyamban. Azt a beszédet például, amelyet most önök előtt mondok, Tabouis asszony már tegnapelőtt pontosan tudta. Még akkor is, ha én magam nem tudtam volna, a legbölcsebb asszony tudta. Nincs semmi, amit az újságírás kreatúráinak ez a fajtája ne tudna. Ha azután állításaikat meghazudtolják, azonnal új feltevéssel állanak elő; - ez régi zsidó fogás. Ezek az emberek hólabdarendszer szerint hazudnak tovább. Ez idő szerint a legutóbbi hazugság az, hogy az a 20 000 német, akinek annakidején Marokkóban kellett volna partra szállania, most Libériában szállt partra. Ha ezek a németek, akiknek részben repülőgépekről kellett volna leszállaniok, annakidején repülőgépen lettek volna, akkor mindeddig, az egész idő alatt a levegőben kellett volna keringeniük, és épp most szálltak le véglegesen Libériában. Nyolc nap múlva egy német sem lesz Libériában. Akkor azt fogják mondani, nem Libéria, hanem Madagaszkár volt, ahová menni akartak.

És ha ez sem áll meg, akkor... - legutóbb felsoroltam, hogy mi minden van fenyegetve. Ezek a háborús uszítók azok, akik megkísérlik, hogy a népeket ismét pusztulásba hajszolják bele. Meg fogják érteni, ha nem bízom magamat oly emberek nyilatkozataira vagy biztosítékaira, akik maguk is e háborús uszítás szolgálatában állanak, hanem kizárólag német népemre bízom magamat. Minden tisztelet egy népszövetségi nyilatkozatnak, azonban a nyugati német erődítmény mégis megbízhatóbb biztosítéka szabadságunknak. Éppen e napon, mint a német munka mai ünnepén hihetetlen bizakodással nézek a német jövőbe. Arról, hogy népünket helyesen nevelik, mozgalmam kezeskedik arra, hogy vitézül meg fogják védeni, a német véderő nyújt biztosítékot arról, hogy belsőleg soha sem esik szét, kezeskedik a német népközösség s benne a városi és vidéki németek milliói, akiket e pillanatban ezzel üdvözlik: Sig Heil a mi nagy német birodalmunknak és népünknek keleten és nyugaton, északon és délen.

- A Führer után Göbbels és Ley birodalmi miniszterek mondtak beszédet. Göbbels a többi között ezeket mondotta:
- Ha ellenséges és irigy világ nehézségeket támaszt nekünk, Ön, vezérem, vakon bízhatok abban, hogy teljes engedelmességgel és hittel állunk Ön mögött. A német népet azonban soha sem fogják elcsábítani azok a szirénénekek, amelyek a külföldről hangzanak feléje. 1918. november 9-e csak egyszer fordult elő a német történelemben. Ezt akarja ma Ön előtt kifejezni a német nép hatalmas hűségtüntetésével.

A Führer beszédét gyakran szakította félbe lelkes helyeslés. Hitler beszéde befejeztével az ujjongó tömeg sorfalai között tért vissza a kancellári palotába.

(Magyar Távirati Iroda)


http://harcunk.info/index.php/archiv/532-magyar-tavirati-iroda-archiv-adolf-hitle r-beszede-1939-majus-1-en
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Címkék: akadékoskodókkal, engedelmességgel, nyilatkozatokban, munkafolyamatban, fenyegethessenek, szétforgácsolja, hólabdarendszer, szabadságunknak, felfogásainkban, megszabadultunk, nyilatkozataira, repülőgépekről, németországban, forradalmaitól, biztosítékaira, tevékenykednek, munkásságomból, birodalmunknak, tartományokban, megünneplésére, meghazudtolják, nyilatkozatnak, hangsúlyoznom, szolgálatában, népszövetségi, szempontjából, szabadságának, hitvallásukat, építkezéseket, lustgartenben, németországot, történelemben, felfogásaitól, problémáinkat, testvéreinket, felépítésében, nemzeti ünnepnap, tavasz ünnepe, osztályharc napja, német tavasz, német népközösség, tavasz kezdete, mostani május, német néptársak, korábbi idők, forradalom lényegéről, régit csak, vezetés jelszó, német tartományokban, munka fogalma, felfogások forradalmát, puska mellé, Magyar Távirati Iroda Archív, Adolf Hitler, Magyar Távirati Iroda,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Szent mise Szent Ágnes szűz em...  Ima...  Naplemente  Magányos csillag  Facebookon kaptam  Szép jó reggelt!  Jézus rokonai esti szentmise ...  Hawa Mahal, Dzsaipur , India  állatkerti nyugalom  Magányos csillag  Ennyit  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Jézus rokonai esti szentmise ...  Vízkereszttől - Hamvazószerdái...  vallomás  Mai léleksimogató  Azt kérdezed magadtól, miért n...  Minden ember egy csoda  Farsang  Szép északi fény  A BODORRÓZSA gyógyhatásai  A tündöklő asszony  A szeretet melegét!  Png nő  Tavasz várás  Az első lépcső.......  A magyar kultúra napját 1989 ó...  Szép jó reggelt!  Téli kép  A mosoly olyan, mint egy ablak...  Az élet vége  Elszállnak a karcsú évek  Az imádság ereje  Facebookon kaptam  Felújítás  Facebookon kaptam  Gandhi 1982 HUN Teljes film v...  Facebookon kaptam  Velencei Carneval  Sipaocsaj pagoda, Csungking, K...  1 311 fővel emelkedett a beazo...  Virágvasárnap  Esti szentmise Csíksomlyó 01.2...  Újrakezdés  Szép estét kedves látogatóimna...  Hoppá! A kézilabda-vb eddigi l...  Szentírás üzenete 2021 január ...  Png virág  Tíz hónapja tart a járványhely...  Facebookon kaptam  Jézus rokonai esti szentmise ...  Tavasz várás  Vízkereszttől - Hamvazószerdái...  Sipaocsaj pagoda, Csungking, K...  A harag megmérgezi a lelket, m...  Hoppá! A kézilabda-vb eddigi l...  Kun Magdolna Ennyit ér az ...  Mai léleksimogató  Fehér mókusok  Legyen szép napotok!  Kihívások, próbák, feladatok  Mókus és a toboz  Magyar kultúra napja  Színes északi fény  A haj, a bőr és a köröm erősít...  Facebookon kaptam  Kézilabda V.B. - Magyar férfi ...  Egyenruha  Hawa Mahal, Dzsaipur , India  Facebookon kaptam  Azt mondják szeretik az esőt  Naplemente  Facebookon kaptam  Talán azért ragaszkodunk  Tavasz ízelítő . . .  2. évközi hét szombat 01.23  Békesség a teremtő Istennel, b...  A kivirágzott kéz  Placido Domingo  Deres rózsa  Facebookon kaptam  Magyar kultúra napja  A rozmaringolaj előnyei  Facebookon kaptam  Png nő  Magyarországon a Farsangi szok...  A harag megmérgezi a lelket, m...  Vízkereszttől - Hamvazószerdái...  Placido Domingo  Útravaló – 2021. január ...  Dzsantar Mantar, Dzsaipur, Ind...  Szeretettel Mindenkinek !  Carnaval RIO  Legyen szép napotok!  Újrakezdés  Rózsa csokor  Png nő  Bölcsesség.......  Szent mise Szent Ágnes szűz em...  Mókus és a toboz 
Bejegyzés Címkék
nemzeti ünnepnap, tavasz ünnepe, osztályharc napja, német tavasz, német népközösség, tavasz kezdete, mostani május, német néptársak, korábbi idők, forradalom lényegéről, régit csak, vezetés jelszó, német tartományokban, munka fogalma, felfogások forradalmát, puska mellé, előítélet utolsó, gazdasági felismerések, áruk azok, pénz csak, nemzeti termékeket, termelési javakat, egész népnek, megoldás kezdetén, első életalapot, első életalap, élettér tehát, élettér határozza, népközösség szükségessége, világ többi, régi bekerítő, gyűlöletet ismerték, nemzetközi háborús, szabadság kérdésével, egyes szempontjából, népközösség érdekében, egyén szabadságának, német élettér, német nemzet, amerikai Unió, német kivitel, áruktól megszabadultunk, hatalom átvételének, emberek most, békét akarjam, uszítók azonban, béke érdekében, élet miatt, általunk ismert, utolsó részt, beszédet például, legbölcsebb asszony, újságírás kreatúráinak, emberek hólabdarendszer, legutóbbi hazugság, levegőben kellett, háborús uszítók, népeket ismét, népszövetségi nyilatkozatnak, nyugati német, német munka, német jövőbe, német véderő, többi között, német népet, külföldről hangzanak, német történelemben, ujjongó tömeg, kancellári palotába, akadékoskodókkal, engedelmességgel, nyilatkozatokban, munkafolyamatban, fenyegethessenek, szétforgácsolja, hólabdarendszer, szabadságunknak, felfogásainkban, megszabadultunk, nyilatkozataira, repülőgépekről, németországban, forradalmaitól, biztosítékaira, tevékenykednek, munkásságomból, birodalmunknak, tartományokban, megünneplésére, meghazudtolják, nyilatkozatnak, hangsúlyoznom, szolgálatában, népszövetségi, szempontjából, szabadságának, hitvallásukat, építkezéseket, , ,
2020.12 2021. Január 2021.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 64001 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 2670
  • e Hét: 2670
  • e Hónap: 123392
  • e Év: 123392
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.