Belépés
zgfumag.blog.xfree.hu
Ha azért nézel , mert ez a munkád, jó munkát kívánok! GYÁVA NÉPNEK NINCS HAZÁJA! Minden nemzetnek olyan kormánya van aminöt érdemel. Ha valami... Zámbori Gusztáv
1957.12.05
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Erdő Péter: A kereszténység és a zsidóság nem két vallás, h
  2016-07-01 22:22:21, péntek
 
   
  Erdő Péter igazat mond. Mármint az ő szemszögéből nézve, nem két vallás, hanem másfél, Köves Slomó 1, Erdő Péter 1/2. Vagyis Köves zsidó vallású és héber származású, Erdő félig zsidó, félig keresztény. Matematikailag így jön ki a másfél. Az elküldött hozzászólásban véletlenül került a w betű a László névbe.


Erdő Péter: A kereszténység és a zsidóság nem két vallás, hanem másfél?

jozan-katolikus
2016-06-26


Forrás: http://akibic.hu/vallas/item/2695-erdo-peter-a-keresztenyseg-es-a-zsidosag-nem-ke t-vallas-hanem-masfelA kereszténység és a zsidóság nem két vallás, hanem másfél, és a katolikus egyház hivatalos állásfoglalása szerint a párbeszéd nem fakultatív, hanem kötelező - mondta Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek 2016. május 18-án este Budapesten.

Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség, az Egységes Magyar Izraelita Hitközség (EMIH) ifjúsági szervezete és a Párbeszéd Háza rendezvényén Erdő Péter és Köves Slomó, az EMIH vezető rabbija beszélgetett a zsidók és keresztények kapcsolatáról, Európa zsidó-keresztény gyökereiről és jövőjéről.
Köves Slomó és Erdő Péter

Köves Slomó és Erdő Péter

Erdő Péter kijelentésével megvalósította az eretnekség bűnét. Mi katolikusok, de azt hiszem, bátran mondhatom, hogy keresztények, azt valljuk ugyanis:

Az üdvösségnek nincs más útja, mint Krisztus követése, a kereszténység. Teljesen mindegy, hogy valaki zsidónak, pogánynak vagy kereszténynek született, a Jézus Krisztusba vetett hit nélkül, valamint a Krisztus által alapított EGY, SZENT KATOLIKUS ANYASZENTEGYHÁZBAN való tagság nélkül nem üdvözülhet.

Mi katolikusok Szent Péterrel valljuk:

“Tudjátok meg mindannyian, ti és Izrael egész népe, hogy annak a názáreti Jézus Krisztusnak a nevében [gyógyult meg ez a nyomorék], akit ti keresztre feszítettetek, és akit az Isten feltámasztott a halálból. Az ő nevében áll itt előttetek egészségesen. Ő az a kő, amelyet ti, az építők elvetettetek, mégis szegletkővé lett. Nincs üdvösség senki másban. Mert nem adatott más név az ég alatt az embereknek, amelyben üdvözülhetnénk." (Apcsel 4,10-12)

Mi katolikusok az Élet Szerzőjével, a földreszállt Istenfiával, Jézussal mondjuk:

“Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik." (Mk 16,16)

Olyan egyszerű: IGEN vagy NEM. Ezek vannak. Vagy, vagy. Vagy ÜDVÖSSÉG vagy KÁRHOZAT. Vagy a SZŰK ÚT, amely az üdvösségre vezet, vagy a tágas út, amely a romlába visz.

Ha a kettő közül kell választanom, végérvényesen, életre, illetve örök életre szólóan, akkor vagy az egyiket választom, vagy a másikat. Nincs másfél. Nem választhatom az üdvösséget is, és a kárhozatot is. Egy kicsit üdvösség, egy kicsit kárhozat, Erdő úr?

“Meddig akartok még kétfelé sántikálni?" - kérdezte Illés a néptől. “Ha az Úr az Isten, akkor őt kövessétek; ha meg Baal, akkor kövessétek azt!" (1Kir 18,22)

Itt le is lehetne közlésünket zárni, érdemes azonban néhány gondolatot szentelni kijelentéseinek. Mintegy párbeszédként, persze ne legyenek illúzióink. Ezt a fajta párbeszédet sem Erdő Péterék, sem Slomóék nem szeretik. Ők csak az olyan fajta párbeszédet szeretik, amikor - ellentmondás nélkül - közösen bólogatva lehet egyet ütni a kereszténységen.

ERDŐ PÉTER: a párbeszéd nem fakultatív, hanem kötelező.

ADMIN: Hamis állítás. A tanúságtétel kötelező Jézusról, mint az üdvösség egyetlen útjáról és szent anyaszentegyházáról. Az úgynevezett párbeszéd a II. Vatikáni zsinat óta egy fétis, ráadásul káros. Kb. annyira fontos, mint Éva párbeszéde a kígyóval. Teljesen értelmetlen, fölösleges. A párbeszéd föltételez valamilyen közös platformot. Ilyen közös platform nincs a Talmud-zsidó vallással. Mi a Názáreti Jézust hirdetjük, aki az Ószövetségben megígért Messiás, Isten Fia, az üdvösség egyetlen záloga, Szent egyházunk feje és alapítója, és dogmaként valljuk, nincs üdvösség az Egyházon kívül, és csak a keresztséggel lehet abba bejutni. Az “Egyházon kívül nincs üdvösség" dogma helyes értelmezéséről lásd Füzesi Zsolt írását.

A Talmud-zsidó vallás lényeges eleme pedig ugyanennek a Jézusnak elvetése és a kereszténység üldözése, gáncsolása, hol finomabb, hol durvább eszközökkel, immár kétezer éve.

ERDŐ PÉTER hangsúlyozta, hogy a zsidóság mint vallás feltétele a kereszténység létének, ahhoz ugyanis, hogy az első keresztények a megváltót ismerjék fel Jézusban, szükség volt a zsidóság messiást váró hitére.

ADMIN: Hamis állítás. A mai zsidóság, a Talmud-zsidó vallás egyáltalán nem feltétele a kereszténységnek. A Krisztus előtti zsidóság hivatása a Messiás (nagy kezdőbetűvel, Erdő úr!) világba jövetelének előkészítése, és az ő méltó fogadása volt, illetve lett volna.

ERDŐ PÉTER: Az ószövetségi hivatkozás tehát tekintélyt jelentett az első generációk számára.

ADMIN: Az ószövetségi Szentírás a mi, ma élő katolikusok számára is sugalmazott írás, Jézusra mutat, az ő megérkezését készítette elő évszázadokon keresztül. Az Ószövetség nagy szentjei és prófétái implicit módon hittek Jézusban, mint a Messiásban, a próféták pedig a Szentlélektől eltelve róla jövendöltek.
“Ábrahám, a ti atyátok örült, hogy megláthatja napomat. Meg is látta, és örült neki." (Ján 8,56) Mi értjük az Ószövetséget, a Talmud-zsidók nem. Már Szent Pál is megmondta:

Az ő értelmük eltompult, hiszen mindmáig rajta a fátyol az Ószövetségen, amikor olvassák, s rajta is marad, mert csak Krisztusban tűnik el. Igen, mind a mai napig fátyol borítja szívüket, amikor Mózest olvassák, de ha majd az Úrhoz térnek, eltűnik a fátyol. (2Kor 3,14-16)
És maga Jézus teszi világossá, ha a zsidók csakugyan hinnének Mózesben, akkor benne is hinnének. És ez kétezer év óta így van. “Mert ha Mózesnek hinnétek, nekem is hinnétek. Mert hisz rólam írt. De hát ha az ő írásainak nem hisztek, hogy hinnétek az én szavaimnak?" (Ján 5,46-47)

ERDŐ PÉTER hozzátette: zsidóság és kereszténység fokozatosan távolodott el egymástól, és a teljes szétválás csak a 3. század fordulóján következett be.

ADMIN: Hamis állítás. Péter már az első Pünkösdkor így prédikált:

Izraelita férfiak! Halljátok meg szavamat! A názáreti Jézust az Isten igazolta előttetek a hatalmas csodákkal és jelekkel, amelyeket - amint tudjátok - általa vitt végbe köztetek. Ezt az embert az Isten elhatározott terve szerint kiszolgáltattátok, és gonosz kezek által keresztre feszítve elveszejtettétek... Tudja meg hát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy az Isten azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek, Úrrá és Krisztussá tette!... “Térjetek meg - felelte Péter -, és keresztelkedjék meg mindegyiktek Jézus Krisztus nevében bűnei bocsánatára. És megkapjátok a Szentlélek ajándékát... “Meneküljetek ki ebből a romlott nemzedékből!" (ApCsel 2,22-41, részletek)

ERDŐ PÉTER: Az újszövetség rengeteg hivatkozást tartalmaz az ószövetségre: egy-egy újszövetségi eseményt sokszor igazol azzal, hogy “beteljesedett általa az írás.

ADMIN: Amiből a zsidók számára egyenesen kellene következnie, hogy az ószövetségi írásokban megígért Messiás nem más, mint Jézus Krisztus. Erdő Péter helyes ténymegállapításból helytelen következtetést von le mindenféle logikai kapocs nélkül.

KÖVES SLOMÓ arról beszélt, hogy a zsidó-keresztény párbeszéd nem ötven évvel ezelőtt (a II. vatikáni zsinat nyomán), hanem 2000 évvel ezelőtt kezdődött, “sőt, a kereszténység születése is egy ilyen párbeszéd eredménye, gyümölcse".

ADMIN: Hamis állítás. Honnan vesz ilyeneket Slomó? A kereszténység születése a zsidó-keresztény párbeszéd gyümölcse? Szóval nem volt még kereszténység, de már párbeszédet folytatott a zsidósággal? Bátorság (mindenféle hablatyot leírni) az van. Legalább a közzétevőkben lehetne egy kis tapintat; Slomó, ezt azért mégsem kellene.

KÖVES SLOMÓ: Ettől még természetesen nagyon fontos a párbeszéd és az, amit a katolikus egyház ezen a téren az elmúlt ötven évben megtett.

ADMIN: (A párbeszédről lásd megjegyzésünket följebb.)

KÖVES SLOMÓ kitért arra, hogy a zsidóság és kereszténység között fontos kapcsolatot teremtenek azok az alapértékek, amelyekre a nyugati civilizáció épül, mint például a házasság, a család, a munka értéknek tekintése, vagy a jó és rossz mint abszolút értékű és nem közmegegyezésen alapuló fogalom, valamint a felelősség kérdése is.

ADMIN: Szép szavak, sajnos a kétezer éves Talmud-zsidó gyakorlat kétezer éves aknamunkát jelent a keresztény alapértékek, pl. a házasság szentsége, az élet szentsége ellen.

KÖVES SLOMÓ kitért arra, hogy a modern kori európai politika - tudta nélkül is - nagyon mélyen gyökerezik abban a zsidó-keresztény vallási gondolatban, hogy a világ tökéletlenül teremtődött, és minden embernek társsá kell válnia a teremtésben. Isten elvárja, hogy az ember jobbá tegye a világot.

ADMIN: Isten egyet vár el: tanúságot tenni Jézus Krisztusról a Katolikus Egyházban, aki pedig nem katolikus, attól a megtérést várja. Nyilván, a hívő katolikus automatikusan jobbá teszi a világot, de ez, mintegy mellékhatásként történik. A fő és végső cél Isten.

KÖVES SLOMÓ hangsúlyozta azt is, hogy az Európát sújtó migránsválság görbe tükröt tart Európának, és ez a tükör olyasmire is felhívja a figyelmünket, amit elfelejtettünk, mert elkényelmesedtünk.

Igen, elfeledtük katolikus keresztény mivoltunkat, hittünk a talmudista szirénhangnak, elkényelmesedtünk, nem akartuk elhinni, felfogni, hogy a Talmud-zsidók ilyenre képesek, hogy elpusztítsák az európai fehér fajokat a színes bőrűek betelepítésével, hogy elpusztítsák a kereszténységet a militáns mohamedánok beáramoltatásával.

Sajnos a gyakorlat azt mutatja, a Krisztus utáni zsidóság ahol csak tudott, ártott a kereszténységnek és a társadalomnak. Minél erősebb a zsidóság pozíciója egy társadalomban, annál rosszabb sora van a gazdanépnek. Az eladósodás világjelenség - persze csak ott, ahol a zsidók pozícióban vannak. A Kelet-Ázsiai és arab országok nincsenek eladósodva. Minő véletlen, zsidók sincsenek, pozícióban pedig végképp nem. A Harmadik Birodalom mindent megtett gazdasági függetlenségéért. Egyébként ez volt Hitler halálos bűne. A II. Világháború utáni Németország sokáig nem volt eladósodva, sőt folyamatosan növelte aranytartalékait. Az eladósodás a hatvanas évek közepén indult be - ez is minő véletlen - kb. egyidőben a II. Vatikáni zsinattal.

Gender-őrület, devianciák támogatása kéz a kézben jár a zsidók társadalmi elfogadottságával. Ahol erős pozícióban van a zsidóság, ott jelentős a devianciák támogatása.

Ahol a zsidók pozícióban vannak, ott napirenden van a multikulti dicsőítés, a keresztény gyökerű őslakosság pusztítása pedig a migráció eszközével.

E video tanúsága szerint Pinchas Goldschmidt rabbi, az európai rabbikonferencia elnöke úgy nyilatkozik a televízióban, hogy “a muszlimok a mi természetes szövetségeseink a régi Európa elleni harcban".

Kell még ehhez kommentár? És akkor még nem szóltunk arról, milyen jó eszköznek tekintik az állandó holokausztozást, azaz állandó bűntudatkeltést a Talmud-zsidók a buta gojok gúzsbakötésére. Ez annyira gyomorforgató, hogy már a tisztességesebb zsidóknak is elegük van belőle (Normann Finkelstein író, Gilad Atzmon zeneművész, Moishe Friedman bécsi anticionista rabbi.)

ERDŐ PÉTER: Az európai kultúra középpontjában a zsidó-keresztény vallási örökség van, ez az, ami képes arra, hogy motivációt adjon, hogy “belső irányítottságú embereket neveljen" - tette hozzá a bíboros.

ADMIN: Nincs zsidó-keresztény örökség, mint ahogyan török-magyar örökség sincs, noha 150 éven keresztül gyötörték az országot. Zsidó-keresztény örökség: ez kb. olyasmi, mit igaz-hazug örökség, erényes-tolvaj örökség.

Összefoglalásképp megállapíthatjuk, és ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni:

Ez az egész párbeszédesdi egy nagyon lényeges dolgot mismásol el. A Talmud-zsidók számára csak a másik zsidó a felebarát, akit szeretni kell, aki ezen a körön kívül van, az goj, szamár, rosszabb esetben Amalek. Lásd: levelemet Székely János Püspök Úr részére (Aki ezt tudja, mégis úgy tesz, mintha működhetne bármiféle párbeszéd, maximum a hasznos idióták kategóriába juthat el.)

A Talmud-zsidókkal szemben mi hívő keresztények azt mondjuk, minden ember a mi felebarátunk, minden ember Isten saját képmására alkotott teremtménye, Jézus minden embert megváltott kereszthalálával, mindenkinek felkínálja az üdvösséget, és mindenki számára érvényes: aki ezt visszautasítja, az elkárhozik. És mindenki, a zsidók számára is vonatkozik Jézus figyelmeztetése: “Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek." (Mt 25,41) Ezért soha semmiféle párbeszéd nem lesz és nem is lehet keresztények és zsidók között.

Ha mindenáron párbeszéd, akkor az csak így kezdődhet részünkről, hívő katolikusok részéről:

“Beteljesedett az idő, és már közel van az Isten országa. Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban." (Mk 1,15)

“Térjetek meg - felelte Péter -, és keresztelkedjék meg mindegyiktek Jézus Krisztus nevében bűnei bocsánatára. És megkapjátok a Szentlélek ajándékát." (ApCsel 2,39)

A témáról részletesebben itt olvashatunk: Johannes Rothkranz: 44 tévedés a zsidóságról (könyvismertetés)

Szeged, 2016. június

Bálint József
Updated: 2016-06-27 — 15:54
Címke: Erdő Péter, II. Vatikáni Zsinat, Ószövetség, zsidó-keresztény párbeszéd
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Címkék: rabbikonferencia, kereszthalálával, kereszténységnek, aranytartalékait, megállapíthatjuk, elveszejtettétek, függetlenségéért, szövetségeseink, keresztelkedjék, közmegegyezésen, bűntudatkeltést, kereszténységen, megjegyzésünket, betelepítésével, kijelentéseinek, tisztességesebb, kereszténységet, mellékhatásként, figyelmeztetése, holokausztozást, könyvismertetés, következtetést, értelmezéséről, kijelentésével, elfelejtettünk, visszautasítja, középpontjában, megvalósította, részletesebben, bizonyossággal, gúzsbakötésére, állásfoglalása, üdvözülhetnénk, matematikailag, irányítottságú, hozzászólásban, elküldött hozzászólásban, katolikus egyház, eretnekség bűnét, üdvösségnek nincs, názáreti Jézus, építők elvetettetek, földreszállt Istenfiával, üdvösségre vezet, romlába visz, kettő közül, egyiket választom, kicsit üdvösség, kicsit kárhozat, fajta párbeszédet, olyan fajta, tanúságtétel kötelező, Erdő Péter, Köves Slomó, Vagyis Köves, Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség, Egységes Magyar Izraelita Hitközség, Párbeszéd Háza, Jézus Krisztusba, SZENT KATOLIKUS ANYASZENTEGYHÁZBAN, Szent Péterrel, Jézus Krisztusnak, Élet Szerzőjével, Vagy ÜDVÖSSÉG, SZŰK ÚT, Erdő Péterék, ERDŐ PÉTER, Názáreti Jézust, Isten Fia, Füzesi Zsolt, Szent Pál, Jézus Krisztus, KÖVES SLOMÓ, Jézus Krisztusról, Katolikus Egyházban, Harmadik Birodalom, Pinchas Goldschmidt, Normann Finkelstein, Gilad Atzmon, Moishe Friedman, Székely János Püspök Úr, Johannes Rothkranz, Bálint József, Vatikáni Zsinat,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
04.05. 12:35 Koronavírus - Moszkvában megközelített a 4 ezret a fertőzöttek száma
04.05. 12:25 Négynapos üléssel folytatja munkáját a parlament
04.05. 12:16 Helyreállt a forgalmi rend a Ferihegyi gyorsforgalmi úton
04.05. 12:15 Koronavírus - Tartósnak tűnik a járvány lassulása Németországban, az akadém...
04.05. 12:05 Koronavírus - ITM: több mint kétszeresére nőtt a Digitális összefogásban be...
04.05. 11:35 Koronavírus - Elmarad a virágvasárnapi menet Jeruzsálemben
04.05. 11:35 Koronavírus - LMP: az önkormányzatok szenvedik el a legtöbb gazdasági kárt
04.05. 11:25 A Fővárosi Képtár vezetőjét és az új országos múzeumszakmai központ tervező...
04.05. 11:15 Koronavírus - Az ukrán fővárosban az élelmiszerboltokban is mérnek testhőmé...
04.05. 11:05 Coronavirus - Ministrul ungar de externe: despre legile maghiare cu privire...
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Adoro te devote - Dévai Ferenc...  Facebookon kaptam  A pestisjárvány dokumentum fil...  Vízcseppes rózsa  Virágvasárnap a nagyhét ünnepé...  Oltáriszentség az emeleti abla...  Facebookon kaptam  Imádkozzunk együtt napról napr...  Clematis  Szép napot  Sexy nő  Vízcseppes rózsa  Éljük meg a hálát  Szelepgumi  A Szentírás üzenete - 2020. áp...  Éljük meg a hálát  Oltáriszentség az emeleti abla...  Naplemente  Somlói torta recept  Szelepgumi  Fagyizó nő  Vízcseppes rózsa  Imádkozzunk együtt napról napr...  Kislány a réten  Fagyizó nő  Részesedni az Ő szenvedésében  Nagyanyó gitárral  Kellemes napot kívánok  Facebookon kaptam  Adoro te devote - Dévai Ferenc...  Karantén, akutyák szemszőgéből...  Új vatikáni dokumentum termész...  Dr.Patkó Katalin írása: Otthon...  Teremtők vagyunk.  Márai Sándor - Zsoltár  Facebookon kaptam  A nyavaja essen bele!  Maradjatok otthon.......  Hittan gyereknek 1) Virágvasá...  Hiszek a Szentlélekben - 6. Hi...  Fogd be a szád  Clematis  Szép napot kívánok mindenkinek...  Így neveld a sárkányodat mese  Mai harmónia kártyám  A Szentírás üzenete - 2020. áp...  Facebookon kaptam  Fejfájás  Facebookon kaptam  Piknikező nő  Virágvasárnap a nagyhét ünnepé...  Kis GIF képek  Szép estét kedves látogatóimna...  Facebookon kaptam  Betty Boop  Milyen kegyelem ez?  Facebookon kaptam  Harmónia......  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Boldog szülinapot a ma ünneplő...  678 főre nőtt a beazonosított ...  Szóvivő.......  Szelepgumi  Aki maszkot visel  Facebookon kaptam  Tünetek.......  szentségimádás pénteken Dévár...  Rendkívüli nagyböjti triduum H...  Imádság lelki áldozáshoz!  Tormakrém sonkatekercsbe  Üzenet a postásnak.......  Betty Boop  Dr.Patkó Katalin írása: Otthon...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Tavaszi virágok  Cica az ágyban  Kenyértörés  Nő csokorral  Karantén........  Clematis  Facebookon kaptam  6. Titkok, melyeket nem vihete...  42 magyar előadó énekli az LGT...  Kellemes napot kívánok  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Mosás  Nő az erdőben sétál  Sexy nő  Meg lehet...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Sevillai Szent Izidor püspök é...  Anyám mosolya  Facebookon kaptam  Nincs szükségünk  Gyógyító ereje a napnak  Néha állj meg egy percre!  42 magyar előadó énekli az LGT... 
Bejegyzés Címkék
elküldött hozzászólásban, katolikus egyház, eretnekség bűnét, üdvösségnek nincs, názáreti Jézus, építők elvetettetek, földreszállt Istenfiával, üdvösségre vezet, romlába visz, kettő közül, egyiket választom, kicsit üdvösség, kicsit kárhozat, fajta párbeszédet, olyan fajta, tanúságtétel kötelező, üdvösség egyetlen, úgynevezett párbeszéd, párbeszéd föltételez, keresztséggel lehet, kereszténység üldözése, zsidóság mint, kereszténység létének, első keresztények, megváltót ismerjék, zsidóság messiást, ószövetségi hivatkozás, első generációk, ószövetségi Szentírás, próféták pedig, zsidók csakugyan, teljes szétválás, első Pünkösdkor, názáreti Jézust, hatalmas csodákkal, romlott nemzedékből, újszövetség rengeteg, zsidók számára, ószövetségi írásokban, zsidó-keresztény párbeszéd, kereszténység születése, ilyen párbeszéd, közzétevőkben lehetne, elmúlt ötven, párbeszédről lásd, nyugati civilizáció, munka értéknek, felelősség kérdése, kétezer éves, keresztény alapértékek, házasság szentsége, élet szentsége, modern kori, zsidó-keresztény vallási, világ tökéletlenül, ember jobbá, megtérést várja, hívő katolikus, tükör olyasmire, talmudista szirénhangnak, európai fehér, színes bőrűek, militáns mohamedánok, zsidóság pozíciója, eladósodás világjelenség, zsidók pozícióban, hatvanas évek, zsidók társadalmi, devianciák támogatása, multikulti dicsőítés, keresztény gyökerű, migráció eszközével, európai rabbikonferencia, régi Európa, állandó holokausztozást, buta gojok, tisztességesebb zsidóknak, európai kultúra, egész párbeszédesdi, nagyon lényeges, másik zsidó, körön kívül, hasznos idióták, témáról részletesebben, rabbikonferencia, kereszthalálával, kereszténységnek, aranytartalékait, megállapíthatjuk, elveszejtettétek, függetlenségéért, szövetségeseink, keresztelkedjék, közmegegyezésen, bűntudatkeltést, kereszténységen, megjegyzésünket, betelepítésével, kijelentéseinek, tisztességesebb, , ,
2020.03 2020. április 2020.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 64001 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 754
  • e Hét: 754
  • e Hónap: 7986
  • e Év: 239004
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.