Belépés
zgfumag.blog.xfree.hu
Ha azért nézel , mert ez a munkád, jó munkát kívánok! GYÁVA NÉPNEK NINCS HAZÁJA! Minden nemzetnek olyan kormánya van aminöt érdemel. Ha valami... Zámbori Gusztáv
1957.12.05
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Elnéptelenedés vagy elgettósodás lehet aprófalvaink sorsa -
  2016-07-21 09:06:32, csütörtök
 
   
 A faluk gettósodása elkerülhetetlen. A XX. század végéig kiváltságos volt aki városba tudott költözni. Az állandó lakáshiány miatt mindenféle kényszermegoldásokat találtak ki a városban létre. Egy csomó élelmiszer csak falun volt elérhető.
Mára egy 2 keresős család simán tud bérelni városi lakást. Talál munkát városon. Elérhető minden termék a boltokban.
Falun jellemzően 3 féle ember él. Az egyik a vállalkozó, nagygazda. Jellemzően több alkalmazottat foglalkoztató, sok földdel, géppel rendekező. A másik féle ember az elszegényedett, segílyből élő, nem tud/nem akar dolgozni, vagy éppen éhbérért dolgozik valamelyik földesúrnál. Nincs megtakartása, nem hitel képes, esélye sincs arra, hogy városba költözzön. Ez a réteg szaporodik a legjobban. Kis stílű napi lopásokból egészíti ki az állami juttatásokat. A harmadik, egyre szűkülő réteg, aki városban dolgozik, de valamiért még nem költözött oda. Vagy anyagi okok miatt, vagy megszokásból lakik falun. Gyakori eset, hogy a 20-40 évvel ezelőtt verejtékkel felépített házát csak 2,7 millióért tudná eladni a második rétegbe tartozóknak, holott az a ház egy kertvárosban akár 10-szer annyit is érne.
Nincs értelme iskoláról, óvodáról beszélni. Ha van is ezeken a településeken az nem a tanárok miatt alacsony színvonalú, hanem cigány és elcigányosodott családok gyerekei miatt. Aki teheti kevésbé fertőzött településre viszi a gyerekeit.
Itt van pár adat egy modellből, ami egy borsodi falu etnikai változását mutatja be:
1990: lakosság: 1500fő, cigány: 200fő, magyar: 1300fő
2000: lakosság: 1400fő, cigány: 450fő, magyar: 950fő
2015: lakosság: 1450fő, cigány: 700fő, magyar: 750fő
2025: lakosság: 1700fő, cigány: 1050fő, magyar: 650fő
2035: lakosság: 2200fő, cigány: 1600fő, magyar: 500fő
2050: lakosság: 3500fő, cigány: 3200fő, magyar: 300fő
2050-ben a magyarok átlagéletkora: 45év, cigányok átlagéletkora: 23év
Látható, hogy a ma aranyos cigánygyerekek 10 év múlva óriási mennyiségű reprodukcióval örvendeztetnek meg.

Érdemes egy idézetet idecitálni. " A népképviseletből kimaradt a nép, a demokráciából kimaradt a föld munkásainak milliós tömege. Nem volt történelmi szerv, nem volt képviselet, mely a magyar paraszt érdekeinek szerve és képviselete lett volna. Így az ország demokratikus, politikai, gazdasági, kulturális újjáépítésének bázisa nem a természetes alap: a minden életet adó magyar parasztság sokmilliós tömege volt. Nem a magyar paraszt érdekeinek, őserőinek céltudatos, széles horizontú megszervezésével csináltak magyar politikát, magyar gazdasági és kulturális életet. Az új magyar állam épületét nem a magyar föld és magyar munka által nyújtott természetes épületanyagokkal építették fel. Hanem, mint az arab mesék sarlatánjai, a levegőbe rögtönöztek egy felszínesen csillogó modern államot. Egy egész sajátságos, hazugul és bűnösen lehetetlen állam volt ez, melynek semmiféle földbe épített alapja nem volt. Mert természetes alapjával, a saját népével szemben idegenül állott, s azt csak kizsákmányolási lehetőségnek nézte. És a régi osztályérdekek összefogva az új kapitalizmussal, úgy csináltak államéletet, hogy ennek minden ténye örökössé állandósítsa ezt a kizsákmányolást." ( Szabó Dezső: Új magyar ideológia felé ) Nos tehát, mintha csak a mához szólna mindez. Aprófalvaink sorsa ugyanennek a mai politikának a következménye.

Annyi különbséggel, hogy ma sokkal rosszabb a helyzet, mint annak idején.2016. július 20. 19:55


Elnéptelenedés vagy elgettósodás lehet aprófalvaink sorsa - vészjósló jövő komorlik Andrásfalvy Bertalan néprajzkutató Segítség című írása a Kapu folyóirat legutóbbi számában látott napvilágot, minden egyes sora szíven ütött.
A magyar vidék megmaradása múlhat azon, hogy miként alakul a jövő egyik zálogának tekinthető kisiskolák sorsa. Somogyi honatyaként saját megyénk példáján is látom, hogy egy ilyen aprófalvas, sajátos társadalom-földrajzi adottságokkal rendelkező térségben mindennél fontosabb a kérdés, hiszen a 246 itteni település háromnegyede 1000 főnél kevesebb lélekkel bír. Márpedig ha nem lesz iskola, akkor még az a vékony értelmiségi réteg is eltűnik, ami a roncsolt társadalomszerkezetű községekben mára egyáltalán megmaradt. A mintaadó réteg meggyengülésével menthetetlenné válik a település sorsa. Zoom A Berzsenyi Emlékház Niklán (fotó: niklainfo.hu) Iskola híján falvaink népességmegtartó ereje még inkább lecsökken. Az aprófalu-szindróma végleg halálra ítéli az adott közösséget. Sorsa az elnéptelenedés vagy a menthetetlen elgettósodás, a szociokulturális nyomor lesz. Hol vannak már azok az idők, amelyekről Csokonai Vitéz Mihály még így írt Somogyi kázus című művében? ,,Tegnap Csököl és Hedrehely csaknem üstökbe kapott, / Egy sem akarván engedni a másiknak a papot" - szedte rímekbe a Kis Bálint nevű papon összeugró két somogyi község háborúskodásának történetét a költő. Akkor még ismerték annak örök érvényű igazságát, amit később Reményik Sándor úgy fogalmazott meg: ,,Ne hagyjátok a templomot, / A templomot s az iskolát!" És ezért akár harcolni is képesek voltak. Aztán más idők jöttek. Az MSZMP vidékromboló, 1971-es országos településhálózat-fejlesztési koncepciója olyan halálos pályára állította a szerepkör nélkülinek nyilvánított, a lakosság majdnem egyötödének otthont adó mintegy kétezer községet, amely halálos pályát a rendszerváltás utáni szélsőliberális felfogás - miszerint a magyar falu középkori csökevény - végképp megpecsételni látszik. Somogy településeinek több mint felében, szám szerint 132-ben több mint tizedével csökkent a lakosság száma egy évtized alatt - szólnak a legfrissebb híradások. Zoom Az általános iskola épülete Niklán (fotó: Végh László) Vészjósló jövő komorlik, ősi településeink demográfiai haláltusája sötét évtizedeket vetít elénk. Annak a falunak, ahol megszűnik a kisiskola, nem sok reménye marad a továbbélésre, a továbblépésre. Az iskola-központosítás pusztító társadalmi, társadalom-földrajzi következményei egyértelműek. Már Nikla, a 700 lelkes kicsiny somogyi település, illetve annak tavaly ősszel bezárt iskolája is jelzésértékkel bírt. Nikla az a falu, amelyből a Rózsadombról vagy Bel-Pestről nézvést tizenkettő egy tucat, de ahol 1804 és 1836 között nem más élt és alkotott, mint egyik legnagyobb nemzeti költőnk, Berzsenyi Dániel. Ha valahol, hát akkor itt mindenképpen presztízsügyként kellett volna kezelni az iskola megmentését. A település mögött már 684 évnyi írásos történelem áll, de nem kell pesszimistának, elég csak realistának lenni ahhoz, hogy belássuk, ha minden így megy tovább, már tizedennyije sincs hátra. A falu iskoláját egy pályázatnak köszönhetően 2006-ban 40 millió forintból felújították, de a fenntartás igen megterhelte a település kasszáját. Niklán ezért 2011-ben átadták az üzemeltetést a Bodrogban már szép sikereket felmutató Jó az Úr Baptista Gyülekezetnek, akik aztán itt is kisebb csodát tettek az elcigányosodó település rossz hírű iskolájában. A csőd közeli helyzetben jól jött a keresztény szellemiség meghonosítása mellett a kiváló szakmai, pedagógiai munkával is párosuló segítség. 2014 végén viszont - sokak számára máig érthetetlen módon - az önkormányzat elvette a katolikusokkal is nagyon jó viszonyt ápoló baptistáktól az iskolát, és a 2015/16-os tanévtől átadta a Klik-nek, amelyik ahelyett, hogy vállalta volna a további fenntartást, rögvest be is zárta azt. Zoom A pusztakovácsi iskola (fotó: Fb) Igaz, hogy a pusztakovácsi iskolaközpontban jobb a szakos ellátottság, de a niklai helyi iskola halálával járó lépés végső megítélése azért ennél ellentmondásosabb kell, hogy legyen minden, a vidék sorsáért aggódó ember számára. Valóban fel kellett volna újítani az iskola kazánjához tartozó kéményt, amelynek költsége a 3 millió forintot, horribile dictu, pár Louis Vuitton vagy Gucci ridikül árát is elérhette volna... De ehelyett inkább bezárták az iskolát, félszáz gyermeket pedig iskolabusszal fuvaroznak a szomszédos település központi intézményébe... Hogy a vidék népességmegtartó erejét mennyire biztosító, mennyire logikus lépésről van szó, ahhoz azért erős kételyeket fűznék. Legutóbb a vízvári kisiskola felső tagozatának bezárása keltett heves indulatokat az elkeseredett szülők körében. Ugyan a központi költségvetés nagyjából 13 millió forintot spórolna a lépéssel, csakhogy ezzel aláírták egy újabb falu tarkón lövéséről szóló parancsot. A törvények szerint valóban 56 diák kellene a felső tagozatra, de a négy osztályba csupán 41 várható. Tényleg nincs elég gyerek, de a minimális gyermekszámot előíró törvény módosítható. Mondjuk tízre, vagy akár osztályonként nyolcra. Mert a mai népesedési trendek és eltorzult demográfiai korfa mellett - hacsak nem egy elgettósodott településről van szó -, akkor sajnos sokszor még egy 1500 lakosú faluban sincs 14 gyermek évfolyamonként. Ráadásul a hazai településállomány körülbelül 55 százaléka, mintegy 1800 község még ezer főnyi népességgel sem rendelkezik. Zoom A Gróf Klebelsberg tanyasi iskola Domaszéken az 1920-as években (fotó: archív) Természetesen, egy ilyen módosításnak költségvetési vonzatai lennének, amire viszont kár is hivatkozni, hiszen csak a letelepedési kötvényekkel bizniszelő haverok százmilliárdos nyereségéből hosszú távon biztosítható lenne az összes vidéki kisiskola jövője. Látni kell, hogy a kistelepülések haldoklása egy tragikus, évtizedek óta tartó vidéksorvasztás eredménye, amire mindegyik kormány rátett még egy-két lapáttal. A mezőgazdaság szétverése, a falusi élettér beszűkülése törvényszerűen vezetett a gyermekhiányt eredményező népesedési katasztrófához. Miért akar az ilyen faluromboló lépésekkel a Reményik Sándorra oly sokszor hivatkozó kormányzat mégis újabb és újabb szeget verni a vidék koporsójába? Miért nevezik a kisiskola bezárását ,,felelősségteljes fenntartói törekvésnek", miközben a közösség - érezve annak messzire ható lényegét - azt tragédiaként éli meg. Míg Klebelsberg Kunó iskolákat vitt a legnyomorúságosabb helyekre, addig manapság központosítanak és iskolákat zárnak be a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben. Zoom Népiskolai tanóra Erdélyben 1940-ben Jövendölés az első oskoláról a Somogyban című versében Csokonai Vitéz Mihály ezt írta: Óh, szomorú sorsa / Egy szép megyének! / Hol a magyar lelkek / Megvetve heverének. / Óh, nem fáj-é a szíve / Minden magyarnak, / Hogy a magyar fiakkal / Gondolni nem akarnak? / De tán jő / Oly idő, / Melyben nékünk / A vidékünk / Új Hélikon lesz. Viszont ezen a faluromboló úton haladva Somogy nemhogy új Hélikon nem lesz, de süllyedő Atlantiszként felszámolja magát, akárcsak Magyarország többi régiója. Hiszen sorra érkeznek a hírek a falumegtartó intézmények kivégzéséről. És nem csak ebből a megyéből...Ander Balázs - Kuruc.info
Forrás: https://kuruc.info/r/7/161535/
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Címkék: épületanyagokkal, felelősségteljes, népképviseletből, megszervezésével, háborúskodásának, iskolaközpontban, népességmegtartó, presztízsügyként, településhálózat, meggyengülésével, szociokulturális, kizsákmányolást, szélsőliberális, kapitalizmussal, kizsákmányolási, leghátrányosabb, elcigányosodott, elkerülhetetlen, vidéksorvasztás, központosítanak, pesszimistának, rendszerváltás, katolikusokkal, újjáépítésének, osztályérdekek, elnéptelenedés, katasztrófához, évfolyamonként, kistelepülések, százmilliárdos, elszegényedett, menthetetlenné, törvényszerűen, kistérségekben, településeinek, következményei, faluk gettósodása, állandó lakáshiány, városban létre, csomó élelmiszer, másik féle, réteg szaporodik, állami juttatásokat, 20-40 évvel, második rétegbe, kertvárosban akár, tanárok miatt, borsodi falu, magyarok átlagéletkora, idézetet idecitálni, népképviseletből kimaradt, demokráciából kimaradt, Szabó Dezső, Andrásfalvy Bertalan, Zoom Berzsenyi Emlékház Niklán, Csokonai Vitéz Mihály, Tegnap Csököl, Reményik Sándor, Zoom Az, Végh László, Berzsenyi Dániel, Baptista Gyülekezetnek, Zoom, Louis Vuitton, Zoom Gróf Klebelsberg, Reményik Sándorra, Klebelsberg Kunó, Zoom Népiskolai, Ander Balázs,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
02.17. 11:22 Három magyar birkózó három érmet nyert a kubai kötöttfogású versenyen
02.17. 11:21 A munkaerőpiaci reformprogramról tanácskoztak Veszprémben
02.17. 11:11 Férfi kosárlabda Eb-selejtező - Ivkovics: mindkét februári meccsen nyerni a...
02.17. 11:11 Több mint száz nemzetközi esemény az idei hazai sportnaptárban
02.17. 11:01 Két kilónyi amfetamint szállított autójában egy férfi Vas megyében
02.17. 11:01 Évértékelő - Dömötör Csaba: éles a választóvonal a klímavédelemről való gon...
02.17. 10:31 Koronavírus - Peking a március elejére tervezett parlamenti ülésszak elhala...
02.17. 10:21 Szíria - Tömegsírra bukkantak Kelet-Gútánál
02.17. 10:01 Újra használható a viharban megrongálódott sportcsarnok Törökszentmiklóson
02.17. 10:01 Idén is élőben követhető a gemenci fekete gólyák élete
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
A kedvesség olyan, mint a hó  Áprily Lajos : Mennék eléd  Közeleg az est . . .  Mert ők mondták  Kis cipő  Reggeli  Facebookon kaptam  Kandalló melege  Cukor szórás  Facebookon kaptam  Kellemes kávézást  Kellemes kávézást  Szèp estét  Kislány macival  Facebookon kaptam  Fehér rózsa csokor  Bicepsz  Betty Boop  Facebookon kaptam  Szép nő  Szenvedés  Alsóbodok - Kétszázhetvenötödi...  Szèp estét  Vacsora  Sötét volt az éj  Piros rózsa bokor  Mi van a tojásban  Bicepsz  Boldog szülinapot a ma ünneplő...  Png nő  Png kutya rózsával  Png rózsa  Facebookon kaptam  Maci szívvel  Facebookon kaptam  Piros rózsa bokor  Kandalló melege  Facebookon kaptam  Vízcseppes rózsa  Png nő  Voltam Golgotán  Az életet nem azok a napok jel...  Szèp napot kívánok  Szèp napot kívánok  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Mírjam bar...  Színes szivek  Facebookon kaptam  Posertube  Teréz anya gondolata 02.16  Jel és pecsét  Mókuska  Posertube  Reggeli  Cukik  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Maci az ágyban  Facebookon kaptam  Ifjú karmester tehetség - 8 év...  Jó éjszakát  Rózsás keret  Szeret nem szeret  Maci az ablakban  Facebookon kaptam  Amit csinálnom kell,csak az ta...  Betty Boop  Reggeli  Facebookon kaptam Krisztina...  Jel és pecsét  6. évközi hét hétfő 02.17  Betty Boop  Szép nő  Facebookon kaptam  Papagályok  Facebookon kaptam  Kutyus  Fehér rózsa csokor  Facebookon kaptam  Az Úrért mi indulunk  Február  Kellemes kávézást  Mókuska  Facebookon kaptam  Ne zavarj  Facebookon kaptam  Szenvedés  Boldog szülinapot a ma ünneplő...  Teréz anya gondolata 02.16  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Füle Lajos: RÉGÓTA BÁNT  Szèp estét  Facebookon kaptam  Mi van a tojásban  Facebookon kaptam  Sarah bíboros: Esteledik, a na...  Kislány olasz dalt énekel  Facebookon kaptam  Tündér tánc 
Bejegyzés Címkék
faluk gettósodása, állandó lakáshiány, városban létre, csomó élelmiszer, másik féle, réteg szaporodik, állami juttatásokat, 20-40 évvel, második rétegbe, kertvárosban akár, tanárok miatt, borsodi falu, magyarok átlagéletkora, idézetet idecitálni, népképviseletből kimaradt, demokráciából kimaradt, föld munkásainak, magyar paraszt, ország demokratikus, természetes alap, minden életet, magyar föld, arab mesék, levegőbe rögtönöztek, felszínesen csillogó, egész sajátságos, saját népével, régi osztályérdekek, mához szólna, magyar vidék, jövő egyik, ilyen aprófalvas, mintaadó réteg, település sorsa, adott közösséget, elnéptelenedés vagy, menthetetlen elgettósodás, szociokulturális nyomor, szerepkör nélkülinek, lakosság majdnem, rendszerváltás utáni, magyar falu, lakosság száma, évtized alatt, legfrissebb híradások, általános iskola, iskola megmentését, település mögött, falu iskoláját, pályázatnak köszönhetően, fenntartás igen, település kasszáját, elcigányosodó település, csőd közeli, keresztény szellemiség, kiváló szakmai, önkormányzat elvette, további fenntartást, pusztakovácsi iskola, pusztakovácsi iskolaközpontban, szakos ellátottság, niklai helyi, vidék sorsáért, iskola kazánjához, szomszédos település, vidék népességmegtartó, vízvári kisiskola, elkeseredett szülők, központi költségvetés, újabb falu, törvények szerint, felső tagozatra, négy osztályba, minimális gyermekszámot, elgettósodott településről, 1500 lakosú, hazai településállomány, 1920-as években, ilyen módosításnak, letelepedési kötvényekkel, összes vidéki, kistelepülések haldoklása, mezőgazdaság szétverése, falusi élettér, gyermekhiányt eredményező, ilyen faluromboló, vidék koporsójába, kisiskola bezárását, leghátrányosabb helyzetű, első oskoláról, szép megyének, magyar lelkek, magyar fiakkal, faluromboló úton, falumegtartó intézmények, épületanyagokkal, felelősségteljes, népképviseletből, megszervezésével, háborúskodásának, iskolaközpontban, , ,
2020.01 2020. Február 2020.03
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 64001 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 3422
  • e Hét: 12332
  • e Hónap: 51425
  • e Év: 153779
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.