Belépés
zgfumag.blog.xfree.hu
Ha azért nézel , mert ez a munkád, jó munkát kívánok! GYÁVA NÉPNEK NINCS HAZÁJA! Minden nemzetnek olyan kormánya van aminöt érdemel. Ha valami... Zámbori Gusztáv
1957.12.05
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Egy órát kaptak a zsidók a távozásra
  2016-09-11 21:25:02, vasárnap
 
   
  Egy órát kaptak a zsidók a távozásra

Földi Bence, 2016. szeptember 8


A soproni deportáltak emlékműve 1640 áldozat nevével. A képen jobbra özv. Hernfeld Pálné zongoratanárnő a márvány emlékfal előtt


Pontosan 490 évvel ezelőtt, a mohácsi csata utáni napokban űzték ki a zsidókat Sopron városából. A zsidók rövid története a leghűségesebb városban.

Az 1526-os évről mindenkinek a mohácsi csata ugrik be. Augusztus 29-én szenvedett katasztrofális vereséget a Tomori Pál és Szapolyai György vezette magyar hadsereg I. Szulejmán szultán török csapataitól. Most azonban nem erről, hanem egy tíz nappal későbbi eseményről lesz szó.

Ám érdemes az elején kezdeni. Sopronban járunk, a XIII. században. Az addigi határvár és ispáni központ a IV. Béla és Kun László királyok adta privilégiumok nyomán lett királyi város. Akkor alakult ki a ferencesek kolostorát határoló Kolostor utca, valamint az akkori Zsidó utca, amelyet 1440-ben neveztek át Új utcává, és máig így hívják. Ide telepedtek be IV. Béla 1251-es, sok szabadságot adó zsidótörvényei után az izraeliták, valószínűleg Ausztriából és Bajorországból.
Két zsinagógájuk is volt

A zsidók akkoriban a király kamaraszolgái voltak, közvetlenül neki adóztak -  a királyok ,,zsidótartási joggal" rendelkeztek. Többnyire hitelezéssel, kereskedelemmel foglalkoztak, megbecsülték őket a királyok. Csupán Nagy Lajos gondolta úgy 1360-ban, hogy ideje megválni tőlük, de négy évvel később  -  a romló gazdasági állapotok miatt - visszavonta a rendeletét.

1379-ben tizenhat házat vagy házrészt, köztük imaházat és fürdőt is birtokoltak a soproni zsidók. A 14. században két zsinagógája is volt ennek a néhány családnak, mindkettő a mai Új utcában állt. Az úgynevezett Ó-zsinagóga 1300 körül épült. Átellenben - körülbelül ötven évvel később - magánzsinagógát húztak fel, amelyet Új-zsinagógaként ismerünk.
A kiűzetéshez vezető út

A prosperáló zsidóság a királyokkal tehát nem nagyon, de a várossal - illetve annak lakosaival, akiknek hiteleztek - annál gyakrabban került összetűzésbe. Az 1440-es, 1460-as és az 1500-as évekből is vannak írásos emlékek ilyen vitákról.
Antiszemitizmus a 16. századi Magyarországon

A Magyar Királyság területének nagyobb városaiban éltek zsidók a 16. század elején, de már Mátyás király 1490-es halálát követően érték őket antiszemita támadások - 1494-ben például máglyán égettek izraelitákat Nagyszombaton. Ám a mohácsi csatavesztésért sok helyütt őket is okolták. Két érvvel tudták alátámasztani ezt: az egyik, hogy az akkori izraeliták külsőségekben könnyen összetéveszthetőek voltak a törökökkel. Másrészt azzal vádolták őket, hogy szándékosan verték adósságba a nagyobb városokat és a Magyar Királyságot, hogy a törökök meggyengült országot hajthassanak rabigába.

Utóbbi elméletet Salamon ben Efraim (Fortunátus vagy Szerencsés Imre) történetére is alapozták. A spanyol szefárd zsidó származású férfi kincstárnokságához kötik a dénár elértéktelenedését. Már 1521-ben, Nándorfehérvár elestét követően azzal vádolták Fortunátust, hogy hanyagságból és rosszakaratból későn indította útjára a vár felmentéséhez szükséges pénzt és fegyvereket. Mohács előtt nem sokkal hunyt el, ám felelősségéről ma is előszeretettel értekeznek jobboldali radikálisok (néhány éve az Echo TV-n Szaniszló Ferenc is megtette, gondolatait a téves történelmi mítoszokkal leszámoló Tényleg.com cáfolta).

A csatavesztést követően egyébként nemcsak Sopronból, hanem például Kőszegről is elhajtották a zsidókat - utóbbiak a kiűzetés ellenére hat évvel később, a törökök támadásakor szállítmányozással segítették Jurisics Miklósékat. A budai zsidók maguk hagyták el a várost 1526-ban, csak annak elestét követően, 1541-ben tértek vissza, és éltek relatív vallásszabadságban és jólétben. Olyannyira, hogy Buda 1686-os visszafoglalásakor a zsidók a törököket segítették - mint azt az MNO-nak nyilatkozó magyarországi muszlimok néhány napja ki is emelték.

Részben hasonló konfliktusok vezettek az 1526-os kiűzetéshez is: a város német polgárai olyannyira eladósodtak, hogy gondjaik megoldását a hitelezőik elzavarásában látták. Volt azonban egy másik ok is: a mohácsi csatavesztést követően országszerte a zsidókat kiáltották ki bűnbaknak, a közvélemény szerint összejátszottak a törökökkel.
A csel

Egy órába tellett kipaterolni a soproni zsidóságot -  derül ki a cikkünkhöz elsődleges forrásként használt Tárkányi Sándor-Tárkányi Eszter: Elfeledett zsidóság (Soproni Magyar-Izraeli Baráti Kör, 2014. 456 o., 4450 Ft.) című vaskos helytörténeti kötetből.

Pozsony példáján buzdult fel Sopron lakossága: a polgármester tíz nappal a mohácsi vész után, 1526. szeptember nyolcadikán azt hazudta Mária királynénak, hogy az akkor négyszáz fős zsidóság ki akar költözni a városból. A királyné engedélyezte a költözést, amelyről éppen csak a zsidók nem tudtak. A polgármester a papirossal a kezében pedig utasította őket, hogy egy órán belül hagyják el a várost.
Oda a vagyon, elfeledett zsinagógák

A zsidóság vagyonát a város elkobozta, jószágaikat elhajtották, szőlőiket leszüretelték, pergamenre írt héber kézírásos köteteikbe pedig évszázadokig kötöttek nyomtatott könyveket. Ingatlanjaikat a következő évtizedben eladták helyieknek. Az Ó-zsinagóga telkén először a templomszolga házát, később az ispotályt, majd magát a zsinagógát is eladták, a telket kettéosztották, a korábbi épületeket pedig beépítették a lakóházakba.

Ugyanez történt az Új-zsinagógával is: lakóépületté alakították, hozzáépítettek, és teljesen elfeledték. Az utolsó lakó, egy német ajkú soproni csodálkozott is, hogy miért olyan mívesek a belső udvarra néző ablakok - mesélte látogatásunkkor Tárkányi Sándor.

Alapvetően a korszak építkezési szokásai -  azaz a rombolással ellentétben az újrafelhasználás - segítették azt is, hogy a 20. század második felében, felújítási munkálatok során felfedezett zsinagógákat többé-kevésbé, de helyre lehetett állítani. A különböző kőelemek széttörve ugyan, de előkerültek a falakból, így vissza lehetett helyezni azokat  - némi puzzlezést követően - eredeti helyükre. A felszámolt zsidó temető sírköveit szintén felhasználták, például a Szent Mihály-templom építési munkálatai során.
Letelepedés és ,,visszaszivárgás"

A soproni zsidóság a kiűzetést követően nem a más országba költözés, hanem a környéken való letelepedés mellett döntött. Kialakult az úgynevezett Hét hitközség, héberül Sheva kehilot. Az alábbi Moson és Sopron megyei településekre költöztek: Boldogasszony (Frauenkirchen), Kabold (Kobersdorf), Kismarton (Eisenstadt), Köpcsény (Kittse), Lakompak (Lackenbach), Nagymarton (Mattersdorf) és Németkeresztúr (Deutschkreutz). Mindezek a kismartoni főrabbiság kerületébe tartoztak, később Esterházy-birtokokká váltak. Az idők során a kismartoni és nagymartoni hitközségek kiváltságokat is szereztek, de a 16. századtól kezdődően a fejlett zsidó kultúrájuk révén mindegyik európai hírű zsidó hitközségnek számított.

A 16. században Sopronból kiűzött zsidók egyenes ági leszármazottai költöztek vissza a városba a 19. században
Elfeledett Soproniak / Facebook


A helyi zsidóság életében nagy változást okozott a németesítés, majd a magyarosítás. A középkorban nem viseltek családnevet a zsidók, az egyes személyek keresztneve mellé csak annyit ,,csatoltak", hogy kinek a fia/lánya volt az illető. II. József 1787-es rendeletét követően azonban német családneveket kezdtek felvenni, majd az 1840-es években ezt sokan magyarosították, a német családnév kezdőbetűjét sokszor megtartva.

A kiűzött zsidók egyenes ági leszármazottai szűk háromszáz évvel az 1526-os kiűzetést követően elkezdtek visszaköltözni a hét hitközség öt Sopron megyei településéről. Az 1810-ben elkezdődött ,,visszaszivárgásnak" meg is lett az eredménye: 1830-ban harmincheten éltek Sopronban, 1854-ben pedig harminc izraelita adófizető családban már kb. 180-an. Ekkor már saját iskolájuk volt, négy évvel később a hitközség is megalakult, 1869-ben pedig izraelita temetőt is létesítettek (az 1944-es deportálásokig 1303 temetést végeztek). A hetvenes években zsinagógát építettek a neológok (nem a 14. századi, sokáig elfeledett zsinagógák helyén), a nyolcvanas években pedig iskolát - itt 1895-től mindent magyarul oktattak.

A hűséges zsidók

1873-ban kivált és megalakult 48 taggal az ortodox hitközség, amely egy évvel később Talmud Tóra iskolát alapított. 1891-ben nekik is elkészült a zsinagógájuk - amelyet kölcsönből építtettek -, majd 1910-ben - szintén kölcsönből - megvásárolták a közeli cukorkagyári épületkomplexumot, amelyben rituális fürdőt, maceszsütödét, szolgálati lakásokat és imaházat is berendeztek. Magánadományból 1912-ben saját temetőt létesítettek.

Az első világháborúban összesen 356 soproni zsidó harcolt, 34 közülük hősi halált halt. Az 1921-es népszavazást - amelyen Sopron Magyarország mellett tette le a voksát - megelőzően az ortodoxok nagygyűlést tartottak, ennek eredményéről egy korabeli beszámoló ezt írta:

,,A soproni ortodox izraelita hitközség nagygyűlése egyhangú lelkesedéssel és hazafias örömmel ragadja meg az alkalmat, hogy a soproni népszavazás előtt a magyar hazához való hűséges ragaszkodásnak kifejezést adjon, amiről a nagyméltóságú m. kir. miniszterelnök urat táviratilag hódolatteljesen értesíti."

Ezzel egy időben a másik izraelita hitközség is nagygyűlést tartott, amelyen ők is a maradás mellett kardoskodtak. 1922-ben emlékművet emeltek a Nagy Háborúban elhunyt zsidók tiszteletére az izraelita temetőben (ez a második világháborúban megsemmisült).
A soproni holokauszt

1927-ben kezdte működését a Magyar Cionista Szövetség soproni fiókja, amely egy zsidó nemzeti otthon palesztinai létrehozásáról ábrándozott. Taglétszámuk mindössze ötvenfős volt, jelentős támogatottságot nem tudtak nyerni a városban. A soproni zsidóság hozzájárult a város fejlődéséhez: sokan segítettek a gyáripar kiépítésében. Téglagyár; textilgyár; szivarkapapír-, hüvely- és papírszipkagyár is fűződik hozzájuk, utóbbi a második világháborús gettó helyszíne is lett.

Az 1930-as évektől a zsidótörvények, a munkaszolgálat, a nem honos zsidók deportálása ellenére a helyi zsidók bíztak abban, hogy életük nem kerül veszélybe. Ám a második világháborúba való belépéssel realizálták helyzetük tarthatatlanságát - 1941-ben egyébként Sopron 42 ezer 205 fős lakosságából 1861 volt izraelita vallású (kb. ezer neológ, a többi ortodox).

A német megszállást követően, 1944 tavaszán a német Biztonsági Szolgálat hétfős szolgálati helyet létesített Sopronban, méghozzá zsidó épületben. Áprilistól kötelező lett a sárga csillag viselése, feloszlatták a zsidó hitközségeket, majd kijárási korlátozásokat is bevezettek. Megalakult a zsidó tanács, amelynek tagjai életükkel feleltek azért, hogy a zsidóellenes rendeleteket betartsák a helyi izraeliták. Május közepén kijelölték a gettókat: az ortodoxok által ,,körbebástyázott" Papréten hozták létre az egyiket, a már korábban emlegetett, ismét zsidók által lakott Új utcában pedig a másikat. Emellett elszórtan egy-egy ingatlan (pl. a már említett gyárépület) is zsidóknak adott otthont - néhányan már ekkor öngyilkosságba menekültek. Június közepén munkaszolgálatosokat soroztak be.

A soproni Új utca 3. és Szent György utca 6. közötti egykori átjáróudvar (az 1944. december 6-i bombázásban megsemmisült)
Fotó: id. Konok Tamás / Fortepan


Fontos megemlíteni, hogy Kamenszky Árpád polgármester mindent megtett a soproni zsidók megkíméléséért, ám több városi tisztviselő, valamint a beérkezett szombathelyi csendőrök igyekeztek túlteljesíteni a zsidóellenes rendeletekben előírtakat. Június 29-én hajnali ötkor pont utóbbiak zargatták fel a helyi zsidókat, majd két épületbe zsúfolták össze őket a környező települések zsidóival együtt. A folyamatosan kivallatott és megvert embereket végül július 5-én vagonírozták be - július 8-án háromezren érkeztek Auschwitz-Birkenauba. 42 személyt tudtak megmenteni a cionisták - őket Budapestre vitték, egy évvel később, 1945 márciusában pedig Almásy Tibor légvédelmi tüzérfőhadnagy segített a megmaradt zsidó munkaszolgálatosok közül több csoportnak. Az elhagyott zsidó vagyonért viszont egyből megindult a tülekedés: 157 üzletre több mint 3000 igénylés futott be.

A holokausztot az eredeti zsidó lakosságból mintegy háromszázan élték túl, csupán egy gyermek volt köztük. A neológ zsinagógát el kellett bontani, az ortodoxot felújították, de mára az is összeomlás-közeli állapotban van. Tárkányi Sándor érdeklődésünkre elmondta: egy közeli lakópark bontaná el, ám az épület műemléki védettség alatt áll.

http://mno.hu/tortenelem/egy-orat-kaptak-a-zsidok-a-tavozasra-1360261
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Címkék: újrafelhasználás, látogatásunkkor, magánzsinagógát, hódolatteljesen, magyarosították, kereskedelemmel, papírszipkagyár, összejátszottak, támogatottságot, antiszemitizmus, érdeklődésünkre, visszaszivárgás, csatavesztésért, körbebástyázott, magánadományból, előszeretettel, munkaszolgálat, ragaszkodásnak, katasztrofális, visszaköltözni, világháborúban, rosszakaratból, miniszterelnök, tüzérfőhadnagy, bajorországból, zsidótörvények, deportálásokig, magyarországon, felelősségéről, nándorfehérvár, leszármazottai, zsidótörvényei, létrehozásáról, kettéosztották, korlátozásokat, öngyilkosságba, órát kaptak, soproni deportáltak, képen jobbra, márvány emlékfal, mohácsi csata, zsidókat Sopron, zsidók rövid, leghűségesebb városban, 1526-os évről, elején kezdeni, addigi határvár, ferencesek kolostorát, akkori Zsidó, zsidók akkoriban, király kamaraszolgái, királyok „, Földi Bence, Hernfeld Pálné, Tomori Pál, Szapolyai György, Csupán Nagy Lajos, Magyar Királyság, Magyar Királyságot, Szerencsés Imre, Echo TV-n Szaniszló Ferenc, Jurisics Miklósékat, Tárkányi Sándor–, Tárkányi Eszter, Soproni Magyar–, Izraeli Baráti Kör, Tárkányi Sándor, Szent Mihály-templom, Elfeledett Soproniak, Talmud Tóra, Sopron Magyarország, Nagy Háborúban, Magyar Cionista Szövetség, Biztonsági Szolgálat, Szent György, Konok Tamás, Kamenszky Árpád, Almásy Tibor,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
04.08. 19:33 Krónika 9. rész (felsőoktatási alapítványok)
04.08. 19:13 Amerikai előválasztás - Sanders felfüggesztette kampányát az elnökjelöltség...
04.08. 19:12 Továbbkorlátozhatják Németországban a külföldi befektetők tulajdonszerzését...
04.08. 19:03 Borász szívesen lenne, edző viszont biztosan nem lesz Sterbik Árpád
04.08. 19:02 Nem volt sem tettestársa, sem megrendelője a dél-franciaországi késelésnek
04.08. 18:43 A költészet napja - Minivideós versfeldolgozások Debrecenben
04.08. 18:42 A pisztolyos Sike Renátának a munka segített
04.08. 18:33 Koronavírus - Cseh miniszter: sikerült megakadályozni a járvány ellenőrizet...
04.08. 18:33 CNS a solicitat prelungirea termenului pentru colectarea semnăturilor de sp...
04.08. 18:33 Koronavírus - Az Európai Bizottság mobilapplikációk segítségével lazítana a...
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Önmaga számára teremtette Iste...  Döntsünk a szeretet mellett!  Világvége  Ne félj! Tárd szélesre a kapuk...  Bízzunk a szeretet világformál...  Facebookon kaptam  Alvó cica  Mindig szükségem  Aranyosi Ervin: Felfénylő vilá...  Facebookon kaptam  Nő sárkányt ereget  Pio atya mélyen és feltétlenül...  Kislány csokorral  Mai harmónia kártyám  Rózsaszín rózsa  Facebookon kaptam  Rózsa csokrok  Ingyenes lesz a közterületi pa...  Nyuszi csokorral  Nyuszi virágokkal  8. Hittanóra: Szentek közösség...  Aggodalom  Nyuszi tojásokkal  Alvó cica  Facebookon kaptam  Nyuszi kislány  Mindenkinek van egy küldetése ...  Szentmise Veszprém 04.07  Png nő  Facebookon kaptam  Kölyök cicák  Vécén  Nyuszi csokorral  Kölyök cicák  Ferenc pápa: Nagyhéten család...  Jó éjszakát  Ne félj! Tárd szélesre a kapuk...  Boldog szülinapot a ma ünneplő...  Facebookon kaptam Cs ildikótól  A keresztfához megyek  A Szentírás üzenete - 2020. áp...  Facebookon kaptam Cs ildikótól  530 éve  Tavaszi fények Enyhe fénnyel ...  Magasan áll a Golgota ormán...  A legnagyobb szeretet  Reménység  Mai harmónia kártyám  Húsvéti tojások  Jézus Él!  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Júdás eladta a lelkét. Vajon m...  Vízcseppes rózsa  Facebookon kaptam  Hogyan vegyünk részt online sz...  szentségimádás hétfőn Déván  Kirakós  Csomag szállítás  Facebookon kaptam  Ferenc pápa: Nagyhéten család...  Világvége  Húsvéti tojások  Ingyenes lesz a közterületi pa...  Kislány rózsával  Facebookon kaptam  Felfelé törő  Tavaszi fények Enyhe fénnyel ...  Jó reggelt  Facebookon kaptam  Húsvéti tojások  Nyuszi tojásokkal  Szavazok  Tavaszi fények Enyhe fénnyel ...  Facebookon kaptam  Kislány csokorral  Bízzunk a szeretet világformál...  Mai harmónia kártyám  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Mindenki mindenkiért  Virágok kosárban  Húsvéti csokor  Nyuszi tojásokkal  Koronavírus  Tulipán csokor  Santa Marta Mass, Pope Francis...  Húsvét  Kislány nyuszival  108 éve született Örkény Istvá...  530 éve  A Szentírás üzenete - 2020. áp...  Rózsaszín rózsa  Facebookon kaptam  A Szentírás üzenete - 2020. áp...  Húsvéthétfőre, Locsolásra Igyu...  Kellemes délutánt kívánok  Tavaszi kép  Nyuszi kislány  8. Hittanóra: Szentek közösség... 
Bejegyzés Címkék
órát kaptak, soproni deportáltak, képen jobbra, márvány emlékfal, mohácsi csata, zsidókat Sopron, zsidók rövid, leghűségesebb városban, 1526-os évről, elején kezdeni, addigi határvár, ferencesek kolostorát, akkori Zsidó, zsidók akkoriban, király kamaraszolgái, királyok &#8222, romló gazdasági, soproni zsidók, néhány családnak, úgynevezett Ó-zsinagóga, kiűzetéshez vezető, prosperáló zsidóság, királyokkal tehát, várossal &#8211, 1500-as évekből, mohácsi csatavesztésért, akkori izraeliták, nagyobb városokat, törökök meggyengült, spanyol szefárd, téves történelmi, csatavesztést követően, zsidókat &#8211, kiűzetés ellenére, törökök támadásakor, budai zsidók, várost 1526-ban, törököket segítették, 1526-os kiűzetéshez, város német, hitelezőik elzavarásában, mohácsi csatavesztést, zsidókat kiáltották, közvélemény szerint, órába tellett, soproni zsidóságot, cikkünkhöz elsődleges, mohácsi vész, akkor négyszáz, királyné engedélyezte, kezében pedig, órán belül, zsidóság vagyonát, város elkobozta, következő évtizedben, templomszolga házát, telket kettéosztották, korábbi épületeket, utolsó lakó, német ajkú, belső udvarra, korszak építkezési, rombolással ellentétben, újrafelhasználás &#8211, különböző kőelemek, felszámolt zsidó, soproni zsidóság, kiűzetést követően, környéken való, alábbi Moson, kismartoni főrabbiság, idők során, fejlett zsidó, helyi zsidóság, egyes személyek, 1840-es években, német családnév, kiűzött zsidók, 1526-os kiűzetést, 1810-ben elkezdődött, 1944-es deportálásokig, hetvenes években, nyolcvanas években, hűséges zsidók, ortodox hitközség, évvel később, zsinagógájuk &#8211, közeli cukorkagyári, első világháborúban, 1921-es népszavazást, voksát &#8211, ortodoxok nagygyűlést, korabeli beszámoló, soproni ortodox, soproni népszavazás, magyar hazához, másik izraelita, maradás mellett, izraelita temetőben, második világháborúban, soproni holokauszt, , ,
2020.03 2020. április 2020.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 64001 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1088
  • e Hét: 5698
  • e Hónap: 12930
  • e Év: 243948
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.