Belépés
zgfumag.blog.xfree.hu
Ha azért nézel , mert ez a munkád, jó munkát kívánok! GYÁVA NÉPNEK NINCS HAZÁJA! Minden nemzetnek olyan kormánya van aminöt érdemel. Ha valami... Zámbori Gusztáv
1957.12.05
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Nem lépett Kishantos ügyében az Alkotmánybíróság
  2016-12-08 16:44:37, csütörtök
 
   
  Nem lépett Kishantos ügyében az Alkotmánybíróság


Tóth László Levente, 2016. december 7.A Greenpeace aktivistái ,,ELÉG A PUSZTÍTÁSBÓL!" és ,,EL A KEZEKKEL KISHANTOSTÓL" feliratú transzparensekkel tüntetnek a Fejér megyei Kishantoson 2014. április 12-én, miután az állami földpályázaton nyertes új bérlők elkezdték beszántani a korábbi - földpályázatokon vesztes - bérlő, a Kishantosi Vidékfejlesztési Központ Kft. által ősszel és tavasszal elvetett növényeket


Fotó: Koppan Viktor / MTI
Lényegében formai okokra hivatkozva utasította el az NFA-val kapcsolatos egyes törvényi paragrafusok megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezést az Alkotmánybíróság (AB). A tét nem volt kicsi: semmissé válhattak volna az állami földbérleti szerződések, s megkérdőjeleződhetett volna a földprivatizáció érvényessége is az AB előtt, miután a Fővárosi Törvényszék a testület elé küldte az ezeket megalapozó törvényt.
Az AB - Pokol Béla és Stumpf István alkotmánybírók ezzel egyet nem értő különvéleményével - elutasította a Nemzeti Földalapról (NFA) szóló törvény, valamint az NFA-ba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló kormányrendelet egyes paragrafusai alaptörvény-ellenességének megállapítására és visszamenőleges hatállyal történő megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezést. Az AB ugyanis nem találta megalapozottnak a bírói kezdeményezést. A taláros testület határozata szerint az indítvány mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapítására vonatkozik, amit bírói kezdeményezésben nem lehet indítványozni. Az AB megállapította: az indítvány nem tartalmaz olyan alkotmányjogi érvelést, amely szükségessé tenné, hogy a testület hivatalból vizsgálja a mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenességet.

Stumpf István nem ért egyet a bírói kezdeményezés elutasításával, illetve visszautasításával. Álláspontja alapján indokolatlanul minősítette az AB a bíróság által előterjesztett kérelmet mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapítására irányuló indítványnak. Véleménye szerint az AB-nek érdemben kellett volna eljárnia az indítványi kérelem alapján. Érdemi elbírálás esetén az AB-nek többek között vizsgálnia kellett volna, hogy amennyiben a vonatkozó kormányrendelet alapján a pályázati kiírás nem mindenki számára megismerhető, akkor ennek következtében sérülhetett-e a korábbi haszonbérlőnek a bírósághoz fordulásra vonatkozó joga azzal összefüggésben, hogy pályázatát az NFA egy ilyen pályázati kiírás alapján értékelte, s az értékelést ilyen feltételek mellett tudta csak megtámadni a korábbi haszonbérlő a bíróságon. Ennek kapcsán érdemben vizsgálandó lett volna természetesen az is, hogy valóban érvényesülhetett-e az átláthatóság követelménye és ennek kapcsán a bírósághoz fordulás joga a vonatkozó kormányrendelet alapján, amely szerint az NFA a pályázók bármelyikének biztosított információt, adatot és egyéb szolgáltatást köteles a többi pályázó számára is ugyanolyan módon biztosítani. Erre hivatkozik ugyanis az igazságügy-miniszter az AB felhívására előterjesztett jogi állásfoglalásában. Stumpf István szerint továbbá a nemzeti vagyon védelmének és a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodásnak a követelményét érvényre juttató földbirtokpolitikai irányelvek az alaptörvény alapján minősített törvényi szabályozást igényeltek volna.

Pokol Béla megítélése szerint a jogalkotó alaptörvénysértést valósított meg. Ennek megállapítása után - hívta fel a figyelmet - csak a kritizált szakaszok megsemmisítését tudta volna támogatni, helyt adva az indítvány kérelmének. Pokol Béla emlékeztetett: mivel az állam földbirtok-politikája a kormánypolitika lényegéhez tartozik, így annak a mindenkori kormánytöbbség meghatározása alatt kell állnia. Akkor, amikor a földbirtok-politikának ezt a részét az alaptörvény P. cikkének (2) bekezdése sarkalatossághoz kötötte, ezzel egyben ki is vette ezt a sarkalatosságot el nem érő támogatottságú kormány általános politikai autonómiája alól, illetve így a miniszterelnök kompetenciájából, és csak a képviselők minősített többségével lehet ezt meghatározni. Mindezek alapján nem tudja támogatni a tervezet elutasító rendelkező részét - hangsúlyozta Pokol Béla.

Az AB elé a Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság vitte az ügyet, s a kezdeményezéssel egyidejűleg a Kishantosi Vidékfejlesztési Központ Nonprofit Közhasznú Kft. (Kishantosi Ökogazdaság) által indított per tárgyalását felfüggesztette. Az indítványozó úgy vélte, hogy a támadott rendelkezések az alaptörvénybe ütköznek, a termőföld tulajdonjogának megszerzésével és hasznosításával kapcsolatos követelményrendszert ugyanis nem kormányrendeletben, hanem sarkalatos törvényben kellett volna meghatározni.

Az ügy előzménye, hogy a 21 éven át ökológiai gazdálkodást folytató kishantosi gazdaság bérelt földjeit a Nemzeti Földalap tíz részben haszonbérleti pályázatra írta ki. Kishantos mind a tíz területre pályázott, de egyiket sem nyerte el. Ezután indítottak pert. Az ügy már másodízben került másodfokra. Az AB-hez fordult bíróság indoklása szerint a kifogásolt jogszabályok az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) korrupció elleni egyezményébe ütköznek. Az egyezmény célja többek között, hogy elősegítse közügyekben és a köztulajdonnal kapcsolatban a becsületes eljárást, a számonkérhetőséget, a közügyek és a köztulajdon helyes kezelését. A kifogásolt jogszabályok továbbá sértik Magyarország alaptörvénye több cikkének számos bekezdését. Utóbbiak közül például a következőket: ,,Magyarország demokratikus jogállam", ,,Magyarország gazdasága az értékteremtő munkán és a vállalkozás szabadságán alapszik", ,,Magyarország biztosítja a tisztességes gazdasági verseny feltételeit. Magyarország fellép az erőfölénnyel való visszaéléssel szemben, és védi a fogyasztók jogait."

A bíróság határozatában felhívta a figyelmet arra, hogy az NFA-törvény értelmében a Nemzeti Földalapba tartozó földterületeket a földbirtok-politikai irányelvek szerint kell hasznosítani. Ezek vonatkozásában azonban nincs olyan jogszabályi rendelkezés, amely ezen elvek körében objektív, átlátható, a pályázatok értékelésekor irányadó, mindenki számára előzetesen megismerhető, utólag is ellenőrizhető követelményrendszert határozna meg. Ennek következtében történhetett meg az, hogy a perrel érintett földterületek hasznosításakor az NFA az irányelveket ötletszerűen alkalmazta. Az NFA-törvény tehát sérti a jogbiztonságot, nem beszélve arról, hogy az állami földek hasznosításához sarkalatos törvény kellett volna.

Amennyiben az AB helyt adott volna a bíróság kérésének, alapjaiban borulhatott volna fel a Fidesz birtokpolitikája. A precedensértékű döntés következtében semmissé válhattak volna az állami földbérleti szerződések, és megkérdőjeleződhetett volna a sokat bírált földprivatizáció érvényessége is. Csak utóbbi vonatkozásában ez 250-300 ezer hektárra vonatkozó földadásvételi szerződés semmisségét, mintegy 270 milliárd forint vételár visszafizetését jelenthette volna, és felboríthatta volna az állami földek eladása után kialakult, sokak által bírált birtokszerkezetet, amelyben túl nagy terepe van a nagy gazdaságoknak.

Érthető tehát, hogy az alkotmánybírák ,,szemet hunytak", bár ez részükről azért - s ezzel a jogásztársadalom tisztában van - nem elegáns. Még az sem feledteti ezt az igencsak furcsa döntést - sőt, erősíti az AB-vel kapcsolatos bizalmatlanságot -, hogy az AB a közelmúltban egyhangúlag megsemmisített egy, a földforgalmi törvénnyel összefüggő rendelkezést, mert az sértette az alaptörvényben rögzített jogorvoslati jogot. A döntés szerint az alaptörvény-ellenes rendelkezés már a folyamatban lévő bírósági ügyekben sem alkalmazható. A precedensértékű döntés előtt egy elővásárlásra jogosult perelte az egyik megyei kormányhivatalt. Emiatt a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság felfüggesztette az eljárást és az Alkotmánybírósághoz fordult, kérve a vonatkozó jogszabály alkotmányellenességének megállapítását és megsemmisítését. Az indítvány szerint a szóban forgó rendelkezés miatt fordulhatott elő az, hogy egyes, a föld tulajdonjogát átruházó képviselő-testületi döntésekről az érintettek nem értesülhettek időben - a kifogásolt jogszabály szerint nem is kellett őket erről levélben értesíteni -, és ezért nem élhettek jogorvoslati jogukkal. Az AB akkor leszögezte: a földdel kapcsolatos képviselő-testületi döntések esetében is alaptörvényből eredő követelménynek számít az, hogy lehetőséget kell biztosítani a bírósági felülvizsgálathoz. Ez a jogorvoslathoz való jogot jelenti, vagyis a hatóságok vagy bíróságok ügydöntő határozatai tekintetében lehetővé kell tenni a valamely más szervhez vagy magasabb fórumhoz fordulást.


http://mno.hu/gazdasag/nem-lepett-kishantos-ugyeben-az-alkotmanybirosag-1375284
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Címkék: kezdeményezéssel, földpályázatokon, bizalmatlanságot, földprivatizáció, érvényesülhetett, kompetenciájából, birtokpolitikája, alkotmánybíróság, megsemmisítésére, alkotmanybirosag, vidékfejlesztési, sarkalatossághoz, jogásztársadalom, kezdeményezésben, visszafizetését, kormánypolitika, hasznosításának, kormányrendelet, hasznosításakor, visszamenőleges, hasznosításával, megállapítására, megalapozottnak, földterületeket, tulajdonjogának, hasznosításához, felfüggesztette, sarkalatosságot, precedensértékű, kormányhivatalt, megsemmisítését, támogatottságú, megállapítását, megsemmisített, miniszterelnök, előterjesztett, állami földpályázaton, korábbi –, állami földbérleti, földprivatizáció érvényessége, ezeket megalapozó, bírói kezdeményezést, taláros testület, indítvány mulasztásban, testület hivatalból, mulasztásban megnyilvánuló, bírói kezdeményezés, bíróság által, indítványi kérelem, vonatkozó kormányrendelet, pályázati kiírás, korábbi haszonbérlőnek, Tóth László Levente, ELÉG PUSZTÍTÁSBÓL, KEZEKKEL KISHANTOSTÓL”, Kishantosi Vidékfejlesztési Központ Kft, Koppan Viktor, Fővárosi Törvényszék, Pokol Béla, Stumpf István, Nemzeti Földalapról, Kishantosi Vidékfejlesztési Központ Nonprofit Közhasznú Kft, Kishantosi Ökogazdaság, Nemzeti Földalap, Egyesült Nemzetek Szervezetének, Nemzeti Földalapba, Veszprémi Közigazgatási, Munkaügyi Bíróság,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Vörös Lótusz-tenger.........  Facebookon kaptam  Életét áldozta az apa vízbe zu...  Kellemes hétvégét!  Húsvét....!  Húsvét....!  Kellemes, szép napot!  A szeretetnek és békességnek I...  Tulipánok  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Végtelen út  Április hónapja  A vers  Png csokor  Húsvét....!  Facebookon kaptam Krisztinától  Kellemes, szép napot!  Kellemes délutánt!  Imádság  Isten nem hangulat kérdése  Almaecet és a bélflóra egészsé...  Tüzes gitár  Krókuszok  Facebookon kaptam  Csodáld a természetet  Ugró Éva Anna - Aranyeső  Jácintok  Az Élet győz, megszabadít a ro...  Kellemes délutánt!  Váltakozó virág.......  Esti kép  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  10 konyhai élelmiszer, amely j...  Tavaszias szép napot!  Kellemes délutánt!  Vallás  Casiterita ásvány  Kellemes délutánt!  A múltból  Több száz ember veszett oda a ...  Svéd mandula torta  Facebookon kaptam  Várjuk a jó időt......  Tavaszias szép napot!  Húsvét....!  Fabergé tojás  A vers  Szép estét, jó éjt!  Szeszélyes időjárás  Ha félelemből élsz: kizársz, s...  Tüzes gitár  Mai harmónia kártyám  Szökőkút........  Ha könnyezel . . .  Egyedül vagyunk az érzéseinkke...  Ha félelemből élsz: kizársz, s...  Facebookon kaptam  Imádság  Piros rodokrozit  Facebookon kaptam  Harmónia......  Virágzó fák  Halhatatlanság Ekkortájt a sír...  Facebookon kaptam  Krókuszok  Húsvét....!  Védőoltások - hasznos linkek  Szép estét kedves látogatóimna...  Színes gyümölcsök  Cinnabar kristály  Több száz ember veszett oda a ...  Fabergé tojás  Fabergé tojás  10 konyhai élelmiszer, amely j...  Facebookon kaptam  Délutáni teázás.......  Vallás  Mai harmónia kártyám  Te látod...  Szép estét kívánok !  A természet csodái.......  Kellemes, szép napot!  Png virág  Harmónia......  Kellemes délutánt kívánok  Facebookon kaptam  Tavaszias szép napot!  Délutáni teázás.......  Tavaszi kép  Isten nem hangulat kérdése  Szabó Lőrinc: Az áprilisi rügy...  Png csokor  Facebookon kaptam  Júdásfa......  Mai harmónia kártyám  Ady Endre: A tavaszi szív Kali...  Egyedül vagyunk az érzéseinkke...  Facebookon kaptam 
Bejegyzés Címkék
állami földpályázaton, korábbi &#8211, állami földbérleti, földprivatizáció érvényessége, ezeket megalapozó, bírói kezdeményezést, taláros testület, indítvány mulasztásban, testület hivatalból, mulasztásban megnyilvánuló, bírói kezdeményezés, bíróság által, indítványi kérelem, vonatkozó kormányrendelet, pályázati kiírás, korábbi haszonbérlőnek, bírósághoz fordulásra, ilyen pályázati, értékelést ilyen, korábbi haszonbérlő, átláthatóság követelménye, bírósághoz fordulás, pályázók bármelyikének, többi pályázó, nemzeti vagyon, nemzeti vagyonnal, követelményét érvényre, alaptörvény alapján, figyelmet &#8211, kritizált szakaszok, indítvány kérelmének, kormánypolitika lényegéhez, mindenkori kormánytöbbség, miniszterelnök kompetenciájából, képviselők minősített, tervezet elutasító, kezdeményezéssel egyidejűleg, támadott rendelkezések, alaptörvénybe ütköznek, termőföld tulajdonjogának, kifogásolt jogszabályok, egyezmény célja, köztulajdonnal kapcsolatban, becsületes eljárást, köztulajdon helyes, értékteremtő munkán, vállalkozás szabadságán, tisztességes gazdasági, erőfölénnyel való, fogyasztók jogait, bíróság határozatában, figyelmet arra, pályázatok értékelésekor, perrel érintett, irányelveket ötletszerűen, állami földek, bíróság kérésének, precedensértékű döntés, sokat bírált, nagy gazdaságoknak, alkotmánybírák &#8222, jogásztársadalom tisztában, igencsak furcsa, közelmúltban egyhangúlag, földforgalmi törvénnyel, alaptörvényben rögzített, döntés szerint, folyamatban lévő, elővásárlásra jogosult, egyik megyei, vonatkozó jogszabály, indítvány szerint, szóban forgó, föld tulajdonjogát, kifogásolt jogszabály, földdel kapcsolatos, bírósági felülvizsgálathoz, jogorvoslathoz való, hatóságok vagy, kezdeményezéssel, földpályázatokon, bizalmatlanságot, földprivatizáció, érvényesülhetett, kompetenciájából, birtokpolitikája, alkotmánybíróság, megsemmisítésére, alkotmanybirosag, vidékfejlesztési, sarkalatossághoz, jogásztársadalom, kezdeményezésben, visszafizetését, kormánypolitika, hasznosításának, kormányrendelet, , ,
2021.03 2021. április 2021.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 2 db bejegyzés
Összes: 64003 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 437
  • e Hét: 2803
  • e Hónap: 4398
  • e Év: 179760
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.