Belépés
zgfumag.blog.xfree.hu
Ha azért nézel , mert ez a munkád, jó munkát kívánok! GYÁVA NÉPNEK NINCS HAZÁJA! Minden nemzetnek olyan kormánya van aminöt érdemel. Ha valami... Zámbori Gusztáv
1957.12.05
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Elek István: A Fidesz legyőzhető
  2018-02-01 16:53:30, csütörtök
 
   
 
2018. január. 31. 10:12 2018. január. 31. 10:32 Itthon

Elek István: A Fidesz legyőzhető


A kölcsönös önkorlátozással járó választási együttműködésnek köszönhetően az ellenzék a kormánypártok ellen fordíthatná az aránytalan választási rendszer logikáját. Vélemény.

Nem igaz, hogy a Fidesz választáson nem győzhető le. Legyőzhető. Kétharmaddal is.

Viszont a választási bojkottot sikerre vinni, vagyis meghátrálásra kényszeríteni vele a hatalmon lévőket, jóval nagyobb feladat lenne, mint kétharmaddal megnyerni a választást. Sokkal mélyebb bizalmat, együttműködési készséget feltételez a felek között, és sokkal nagyobb szervezettséget kíván, mint ami egy ilyen választási győzelemhez kéne. Ezért a bojkott javaslata kevesebb mint három hónappal a tavaszi választás előtt az ellenzéki pártok és a véleményformáló értelmiség közös szerencsétlenkedésének újabb elképesztő tünete a szememben.Nem igaz, hogy a Fidesz választáson nem győzhető le.

Tagadhatatlanul rendkívül nehéz a feladat, de teljesíthető. Annak ellenére, hogy a kormánypártok mérhetetlen nagy illegitim erőfölényt élveznek anyagiakban is, a médiában is és az aránytalan választási rendszernek köszönhetően is. Kétségtelenül van azonban a sikernek néhány komoly előfeltétele.

Az első, a legkomolyabb, hogy az ellenzéki pártok valóban akarjanak győzni április 8-án.

A második, hogy tisztában legyenek vele, a valódi győzelem az ellenzék kétharmados többségének megszerzését jelentené. A Fidesz ugyanis nem csupán kormánypárt, hanem rendszerpárt, rendszeralkotó és -fenntartó párt. A kormánypártot le lehet váltani egyszerű többséggel is, a rendszerpártot, az Orbán-rendszert fenntartó ,,pártot" és autokrata rendszerét azonban csak kétharmaddal lehetséges. És ehhez a Jobbiktól a DK-ig valamennyi számottevő ellenzéki szereplőre szükség van.

A harmadik előfeltétel, hogy őszintén szembenézzenek a mai valóságos helyzetükkel, és bevallják maguknak, hogy reális számítás szerint milyen kevésre lenne elég ebben a választási rendszerben, ha összehangolatlanul, önállóan, vagy csupán részleges együttműködéseket vállalva indítanának egyéni jelölteket és országos listákat.

A negyedik előfeltétel, hogy miután felismerték: a saját rendszerváltó céljaik következtében együttműködésre vannak ítélve, képesek legyenek gyorsan és rugalmasan tárgyalni a közös minimumprogramról és a választáson való egyeztetett indulásról. Legyen meg bennük az egymás érdekeinek méltánylásához szükséges önmérséklet, kompromisszumkészség, politikusi bölcsesség, vagyis képesek legyenek a pártjuk közvetlen érdekének szolgálatát az ország érdekének szolgálatával összehangolni.

Ha idáig megvolnánk, akkor az a következő kérdés, hogy mi a legalkalmasabb együttműködési forma az ellenzéki mandátumok maximalizálására. A közelmúltban erről a Magyar Nemzetben részletesebben is írtam, a helyzet változásához igazított javaslat lényege a következő.

Egy olyan ellenzéki szövetség, amelynek a pártjai alapértékeikben vitathatatlanul közös nevezőn vannak, programban és stílusban pedig legalábbis nem összeegyeztethetetlenek, a kormány- és rendszerváltás egymásra torlódott feladatát egyetlen közös vállalkozással is teljesíthetné. Könnyedén a kormánykoalíció ellen fordíthatná az aránytalan választási rendszer logikáját.

Létrehozhatná a lehetséges legszorosabb választási együttműködést, vagyis egyetlen közös ellenzéki listával és valamennyi választókörzetben közös egyéni jelöltekkel indulhatna, és olyan közös programot hirdethetne meg, amely egyaránt szólna az orbáni önkényuralmi rendszer felszámolásának és a liberális demokrácia újraalapozásának lépéseiről, valamint a következő normális kormányzati ciklus teendőiről is, és ezzel április 8-án könnyedén kétharmadot szerezhetne. Kormányalakítás után pedig nyugodtan nekifoghatna a feltorlódott gondok-bajok orvoslásának.

Előrevéve természetesen a rendszerváltás legfontosabb lépéseit, hiszen az valóban kétségtelen, hogy az új kormány a kétharmados többséggel bebetonozott illiberális rendszer változatlan intézményi keretei között aligha valósíthatná meg a céljait, és az államszervezet kulcspozícióiban ülő Orbán-káderek, az ellenzékbe szorult Fidesz-KDNP és az általuk kézben tartott média nyomása alatt a választási győztes záros határidőn belül dicstelenül belebukna a kormányzási kísérletébe, hogy annál diadalmasabban térhessen vissza az orbáni jobboldal.

Szép lenne, de az ellenzéki együttműködés eme legszorosabb, leghatékonyabb változata már nyilvánvalóan nem hozható létre, mivel a mai ellenzék legalább háromosztatú és pártjaikat a múlthoz való viszonyuk, programjuk és politikai kultúrájuk szerint is súlyos ellentétek terhelik, amelyek feloldására a hátra lévő idő túlságosan kevés.

Ezért ma az együttműködés egy kevésbé szoros, de a kétharmados győzelmet és a rendszerváltást még mindig elérhetővé tevő formáját célszerű választaniuk. A korábbi években már többször felmerült úgynevezett ,,technikai koalíció" módosított változatát. Tartalmában és időtartamában is korlátozott, úgynevezett ,,átmeneti koalíció" létrehozását, amely a kétharmados győzelemhez szükséges egyéni választókerületi koordinált jelöltállításra és lényegében csupán egy rendszerváltó minimumprogram véghezvitelét célzó, egy-másfél éves közös kormányzásra terjedne ki.

Csak annak a megvalósítására, amiben az ellenzéki pártok ismert programjaik alapján már valójában ma is közös nevezőn vannak, illetve aránylag könnyen összehangolhatók a nézeteik. A hatalommegosztásra, fékekre és ellensúlyokra épülő liberális demokrácia újjáépítésére, pontosabban a 2010 előtt nálunk létező rendszer jelentősen módosított, feljavított változatának felépítésére. A közvagyon intézményesített rablásával kapcsolatos elszámoltatásra és a felelősök megbüntetésére, valamint azoknak a közjóval kapcsolatos szociális, kulturális, környezeti minimumoknak az érvényesítésére, amelyekben az összefogás részesei az előző huszonhét év tanulságai alapján közös nevezőre juthatnak.

Ezt a rövid, átmeneti közös kormányzást aztán a normalitáshoz való visszatérés jegyében az új, alacsonyabb választási küszöböt tartalmazó, arányos választási rendszer szerint megrendezett választás zárná le. És csak ezután, a következő kormányzati ciklusban jöhetne valamikor az 1990 után eltelt kacskaringós évtizedeket lezáró aktusként a széles pártpolitikai konszenzust kifejező, véglegesnek szánt alkotmány elfogadása és népszavazáson történő megerősítése.

Az Orbán-rendszertől való megszabadulás eme kétlépcsős folyamatában történő együttműködés nem kívánja meg a résztvevőktől, hogy tagadják meg önmagukat. Sem azt nem kívánja, hogy erősebb önkritikával nézzék a saját múltjukat, mint eddig tették, sem azt, hogy adják fel a saját ambíciójukat, dobják el a saját programjukat. Csak annyit kíván, hogy egy rövid időre, a közös vállalkozás idejére tegyék zárójelbe a múltat. Megvalósítandóként azt vegyék előre a programjukból, ami a kormánykoalícióval szemben közös nevezőt teremt közöttük. És alkalmazkodva a választási rendszer teremtette kényszerhelyzethez, józanul egyeztessék az ambícióikat a közös érdekeik alapján.

Ha vállalkoznak erre a közös munkára, azzal nem egymás elfogadhatatlan múltját legitimálják, hanem az elfogadható jelenét és a reményteli jövőjét. Ha képeseknek bizonyulnak az együttműködésre az illegitim önkényuralmi rendszer felszámolásában és a közös demokratikus játéktér és szabályrendszer újjáépítésében, és egy szolidárisabb, igazságosabb, erőforrásait bölcsebben használó, lehetőségeit egyenlőbben elosztó közös haza politikai megalapozásában, azzal azt is bizonyítani fogják, hogy ellenfélként méltók egymás elismerésére. És mi lehetne biztatóbb a demokráciánk jövőjére nézve, mint épp ez.

Nagyobb sikerrel kecsegtetne, ha az ,,átmeneti koalíció" résztvevői az ellenzék háromosztatúságának kifejezéseképpen legfeljebb csupán három országos listát állítanának fel, és ennek következtében olyan egyéni választókerületi koordinált jelöltállításban egyezhetnének meg, aminek köszönhetően minden körzetben csak egy ellenzéki indulna a kormánypárti aspiránssal szemben. Bár a közelmúltban tapasztalhatók voltak apró elmozdulások az önálló indulás mellett a legcsökönyösebben kitartó, és még a koordinált jelöltállítást is elutasító pártok álláspontjában (Jobbik, LMP, Momentum), ez azonban nagyon kevés a boldogsághoz.

Ma már nyílvánvalónak látszik, hogy háromnál mindenképpen több párt fog országos listát indítani. Akkor pedig már nem jöhet létre olyan helyzet, hogy minden egyéni körzetben csupán egy jelölt képviselje az ellenzéket. Hiszen ahhoz, hogy egy párt országos listát állíthasson, a 106 választókerületből legalább 27-ben kell indulnia egyéni jelöltjének. Négy lista között már nem lehet úgy felosztani az indulási lehetőségeket, hogy mindegyiknek jusson legalább 27 hely.

Ennek ellenére még mindig létrehozható volna kétharmados győzelmet eredményező együttműködés az ellenzéki pártok között. De ennek is elengedhetetlen feltétele a teljes körű, valamennyi egyéni választókerületre kiterjedő megegyezés azok között a mérhető támogatottságú ellenzéki pártok között, amelyek semmiképpen nem akarnak lemondani arról a szándékukról, hogy önálló országos listát állítsanak, és ezzel az egész országban választhatóvá tegyék magukat. Ennek a megegyezésnek azonban már nem mindenütt ugyanaz lenne a tétje.

Előbb közösen ki kellene jelölni azt a 27 választókerületet, amelyben az ellenzéki pártoknak a legkisebb a nyerési esélyük a kormánypárti jelölttel szemben, függetlenül attól, hogy milyen formában indulnának, külön-külön vagy egyetlen jelöltet támogatva. És még hozzá úgy kellene összerakni ezt a 27-es listát, hogy feltétlenül legyen benne legalább egy budapesti és kilenc különböző megyéből való egyéni választókerület.

Ebben a 27 egyéni kerületben minden országos listát állítani akaró párt szabadon indíthatna egyéni jelöltet. Itt azok is megszerezhetnék az országos lista állításának jogát, akiknél az egyszázalékos támogatottság elérése sem vehető biztosra, ennek ellenére ragaszkodnak ahhoz, hogy országosan megmérethessék magukat. Tőlük csak annyi önkorlátozást kíván ez a terv, hogy e 27 választókerületen kívülre ne lépjenek, máshol ne zavarják jelöltállítással a többi ellenzéki párt vizeit.

A nehezebb feladat ugyanis a számottevőbb támogatottságú ellenzéki pártokra vár, akiknek a maradék 79 választókerület kellene elosztaniuk egymás között. Hogy mindenütt csupán egy ellenzéki jelölt maradjon a színen a kormánypárti jelölttel szemben, aki jó eséllyel elhozhatja a mandátumot, ha a támogatására kölcsönösen valamennyi ellenzéki párt ösztönzi a híveit.

A csaknem három évtizedes választási statisztikai adatok elemzésével nagy biztonsággal kijelölhető az említett 27 leggyengébb ellenzéki kerület.

A másik csomagba tartozó 79 kerületből le kell vonni a már részben közösen támogatott független jelöltek (Kész Zoltán, Mellár Tamás) kerületeit. A maradékot pedig fel kell osztani az egy százalékot nagy valószínűséggel átlépő pártok között (Jobbik, MSZP-P, DK, LMP, Együtt, Momentum). A mérvadó közvéleménykutató cégek utolsó három hónapban mért népszerűségi adatainak arányában. Ha ma készülne a felosztás, ez azt jelentené, hogy a Jobbik hozzávetőleg 22, az MSZP-Párbeszéd 20, a DK 13, az LMP 13, az Együtt 5, a Momentum 4 jó mandátumszerzési eséllyel bíró egyéni indulási lehetőséget kaphatna. Összességében viszont ők is csak 49, 47,40, 40, 32, 31 helyen állíthatnának egyéni jelöltet. Ami együtt járna azzal a hátránnyal, hogy jóval kevesebb kampánytámogatásra számíthatnának, mintha mindenhol önállóan indulnak. Úgyanakkor nem kétséges, hogy az együttműködés híre, az egy irányú, erős üzenet sokkal hatékonyabban szólítaná meg a választókat, és kevesebb pénzből is sokkal nagyobb mozgósításra lenne képes az ellenzék.

Ha a népszerűségi adatok szerint megtörténne az egyéni indulási lehetőségek számszerű elosztása az említett pártok között, akkor persze még mindig várna rájuk egy újabb egyeztetési feladat. Annak a közös érdekeknek megfelelő kijelölése, hogy melyik pártnak mely kerületekben van joga élnie a jelöltállítási lehetőségével. Ez azonban már jórészt tényleg csak technikai kérdés. Hiszen minden szereplőnek érdeke, hogy ott indíthasson az egész ellenzék támogatására igényt tartó jelöltet, ahol az ő pártjának eleve jobbak az esélyei. És a többieknek is ez az érdekük. A választási statisztikai adatsorokra és a közelmúlt közvéleménykutatási adataira alapozva korántsem lehetetlen feladat ezekben egyetértésre jutni.

A kölcsönös önkorlátozással járó választási együttműködésnek köszönhetően az ellenzék még így is a kormánypártok ellen fordíthatná az aránytalan választási rendszer logikáját, és akár 79 egyéni mandátumot is elhozhatna előlük. Amivel még akkor is az övé lehetne a parlamenti képviselői helyek kétharmada, ha a kormánykoalíció országos listája bőven 30 százalék fölötti eredménnyel szerezné meg az első helyet. Vagyis nem kétséges, hogy amit elveszítenének a réven, azt bőven meghozná a nyereség a vámon. Minden szempontból.

Nem igaz, hogy a Fidesz nem győzhető le. Legyőzhető. Kétharmaddal is.

Csak - ceterum censeo - helyzetismeret, lényeglátó képesség, együttműködési készség és egy kis bölcsesség kéne mindehhez. És aztán erős mozgósítás, a választási részvétel 70 százalékosnál magasabbra tornászása. Ami korántsem lenne lehetetlen, hiszen a részvételnek immár valóban komoly tétje volna.


http://hvg.hu/itthon/20180131_Elek_Istvan_A_Fidesz_legyozheto
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Címkék: újraalapozásának, választókerületi, együttműködésnek, mandátumszerzési, kifejezéseképpen, jelöltállítással, maximalizálására, jelöltállításban, intézményesített, összehangolhatók, kulcspozícióiban, szervezettséget, választókerület, rendszerváltást, kormánykoalíció, megszerezhetnék, valószínűséggel, önkorlátozással, véleményformáló, elszámoltatásra, kormányalakítás, tagadhatatlanul, felszámolásának, érvényesítésére, megvalósítására, jelöltállításra, elengedhetetlen, alapértékeikben, együttműködésre, vitathatatlanul, elfogadhatatlan, felszámolásában, megalapozásában, szabályrendszer, rendszerpártot, legalkalmasabb, kölcsönös önkorlátozással, kormánypártok ellen, aránytalan választási, választási bojkottot, hatalmon lévőket, felek között, ilyen választási, bojkott javaslata, tavaszi választás, ellenzéki pártok, véleményformáló értelmiség, kormánypártok mérhetetlen, sikernek néhány, valódi győzelem, ellenzék kétharmados, harmadik előfeltétel, Elek István, Magyar Nemzetben, Kész Zoltán, Mellár Tamás,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
01.29. 19:52 Rekord mértékű adózott eredményt ért el a Wizz Air a harmadik negyedévben
01.29. 19:42 Az EP jóváhagyta Nagy-Britannia uniós tagságának megszűnéséről szóló megáll...
01.29. 19:41 Donald Trump aláírta az új amerikai-mexikói-kanadai kereskedelmi egyezményt...
01.29. 19:21 Doi muncitori migranţi sosiţi din Sri Lanka au încins spiritele în localita...
01.29. 19:12 Megjelent egy holland túlélő Auschwitzban írt memoárja
01.29. 19:12 Ismeretterjesztő film készült az őshonos magyar kutyafajtákról
01.29. 19:12 Túlélésükért küzdenek az olaszországi újságárusok Sárközy Júlia, az MTI tud...
01.29. 19:01 Szexuális erőszakkal vádolják edzőiket volt francia műkorcsolyázónők
01.29. 18:52 Ligetvári visszatér Veszprémbe, Terzic távozik
01.29. 18:52 Két Sri Lanka-i vendégmunkás tartja lázban a székelyföldi Ditró közösségét
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Betty Boop  Betty Boop  fejlesztés alatt  fejlesztés alatt  fejlesztés alatt  fejlesztés alatt  fejlesztés alatt  Mai jegyzetem  fejlesztés alatt  Betty Boop  fejlesztés alatt  Boldog szülinapot a ma ünneplő...  Betty Boop  Betty Boop  fejlesztés alatt  Betty Boop  Betty Boop  fejlesztés alatt  Jesucristo me dijo  fejlesztés alatt  Göndör hajú kislány  Betty Boop  fejlesztés alatt  fejlesztés alatt  Betty Boop  Téli kép  Betty Boop  Betty Boop  Betty Boop  fejlesztés alatt  Betty Boop  Gyönyörű téli táj  Devecseri Gábor: Imátlan ima  fejlesztés alatt  Coro Voci Bianche Concerto Rie...  Demo DVD Dinámicas Ambientació...  fejlesztés alatt  fejlesztés alatt  fejlesztés alatt  fejlesztés alatt  fejlesztés alatt  Betty Boop  fejlesztés alatt  Kutyus sapkában  Kutyus sapkában  fejlesztés alatt  Betty Boop  Betty Boop  fejlesztés alatt  fejlesztés alatt  Betty Boop  fejlesztés alatt  Betty Boop  Betty Boop  Én nem tudom,  Betty Boop  Betty Boop  fejlesztés alatt  Betty Boop  fejlesztés alatt  Betty Boop  fejlesztés alatt  Jesucristo me dijo  fejlesztés alatt  Betty Boop  Gyönyörű téli táj  30 éve tartó kettős mérce, mél...  Én nem tudom,  fejlesztés alatt  Betty Boop  fejlesztés alatt  Betty Boop  Boldog szülinapot a ma ünneplő...  fejlesztés alatt  Betty Boop  fejlesztés alatt  Kellemes kávézást!  fejlesztés alatt  Kun Magdolna: Orgona  fejlesztés alatt  Betty Boop  Jesucristo me dijo  Boldog szülinapot a ma ünneplő...  Az ember veresége és győzelme.  Betty Boop  Betty Boop  fejlesztés alatt  fejlesztés alatt  Papírhajó  Lufik  Betty Boop  fejlesztés alatt  Betty Boop  Betty Boop  Kun Magdolna: Orgona  John Paul II & Mother Teresa o...  fejlesztés alatt  fejlesztés alatt  fejlesztés alatt  fejlesztés alatt 
Bejegyzés Címkék
kölcsönös önkorlátozással, kormánypártok ellen, aránytalan választási, választási bojkottot, hatalmon lévőket, felek között, ilyen választási, bojkott javaslata, tavaszi választás, ellenzéki pártok, véleményformáló értelmiség, kormánypártok mérhetetlen, sikernek néhány, valódi győzelem, ellenzék kétharmados, harmadik előfeltétel, választási rendszerben, negyedik előfeltétel, saját rendszerváltó, közös minimumprogramról, választáson való, egymás érdekeinek, pártjuk közvetlen, ország érdekének, legalkalmasabb együttműködési, ellenzéki mandátumok, közelmúltban erről, helyzet változásához, olyan ellenzéki, pártjai alapértékeikben, kormánykoalíció ellen, lehetséges legszorosabb, orbáni önkényuralmi, liberális demokrácia, következő normális, feltorlódott gondok-bajok, rendszerváltás legfontosabb, valóban kétségtelen, kétharmados többséggel, államszervezet kulcspozícióiban, ellenzékbe szorult, általuk kézben, választási győztes, kormányzási kísérletébe, orbáni jobboldal, ellenzéki együttműködés, múlthoz való, hátra lévő, kevésbé szoros, kétharmados győzelmet, korábbi években, kétharmados győzelemhez, rendszerváltó minimumprogram, 2010 előtt, közvagyon intézményesített, felelősök megbüntetésére, közjóval kapcsolatos, összefogás részesei, előző huszonhét, normalitáshoz való, következő kormányzati, 1990 után, széles pártpolitikai, saját múltjukat, saját ambíciójukat, saját programjukat, rövid időre, közös vállalkozás, választási rendszer, közös érdekeik, közös munkára, elfogadható jelenét, reményteli jövőjét, illegitim önkényuralmi, közös demokratikus, demokráciánk jövőjére, ellenzéki indulna, kormánypárti aspiránssal, közelmúltban tapasztalhatók, önálló indulás, legcsökönyösebben kitartó, koordinált jelöltállítást, jelölt képviselje, párt országos, indulási lehetőségeket, teljes körű, mérhető támogatottságú, egész országban, megegyezésnek azonban, ellenzéki pártoknak, nyerési esélyük, kormánypárti jelölttel, 27-es listát, országos lista, egyszázalékos támogatottság, többi ellenzéki, nehezebb feladat, számottevőbb támogatottságú, ellenzéki jelölt, támogatására kölcsönösen, csaknem három, , ,
2019.12 2020. Január 2020.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 64001 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1060
  • e Hét: 7489
  • e Hónap: 99655
  • e Év: 99655
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.