Belépés
zgfumag.blog.xfree.hu
Ha azért nézel , mert ez a munkád, jó munkát kívánok! GYÁVA NÉPNEK NINCS HAZÁJA! Minden nemzetnek olyan kormánya van aminöt érdemel. Ha valami... Zámbori Gusztáv
1957.12.05
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Újbudán az óvodások csak akkor mehettek volna el az ünnepség
  2018-02-16 19:12:37, péntek
 
   
  Újbudán az óvodások csak akkor mehettek volna el az ünnepségekre, farsangra, ballagásra, ha a szüleik aláírják, hogy a fotójuk felhasználható a Fidesz kampányában

Szily László POLITIKA ma 16:17


Február 16-án pénteken kora délutánig úgy volt, hogy Budapest XI. kerületének óvodáiban csak az a gyerek vehet részt az 2018-ban megtartandó bármilyen nagyobb rendezvényen - ideértve a nyílt napot, a farsangot, a ballagást, a karácsonyt és a nemzeti ünnepeken tartott ünnepségeket - akinek a szülei aláírnak egy dokumentumot, amiben hozzájárulnak ahhoz, hogy az eseményeken készülő fotók és videók megjelenhessenek

az újbudai önkormányzat honlapján,
,,Újbuda országgyűlési- illetve önkormányzati képviselői a hivatali munkájukról szóló tájékoztatóikban/beszámolóikban szerepeltessék",
az Újbuda újságban,
az önkormányzat bármely kiadványában.
Vagyis egy helyi ovis csakis akkor vehetett volna részt az ovi legjobb bulijaiban, ha az anyja-apja eladja őt a körzet jelenlegi és éppen újrázásért kampányoló képviselője, Simicskó István kampányarcának és facebookos fotóhátterének.

A megdöbbentő próbálkozásról több szülő értesítette a 444-et, egyikük el is juttatta nekünk a szülőknek most kiküldött dokumetumokat. A XI. kerületi óvodások szülei két papírt kaptak. Az egyik az ,,Adatkezelési tájékoztató" címet viseli, és ennek megfelelően arról okosítja ki a szülőket, jó hosszasan, hogy pontosan milyen jogszabályi előírások miatt van szükség arra, hogy írásban engedélyezzék fotók és videó készítését a gyerekeikről, illetve hogy mire is adnak ezzel engedélyt.

Ilyen típusú tájékoztatást egy csomó magyar oktatási intézményben kapnak a szülők. Ez a papír is olyan, mint az összes többi hasonló, azt a szakaszt kivéve, ami az adatkezelés célját jelöli meg. A spéci részt én emeltem ki vastagítással:

,,Adatkezelés célja: az intézmény működésének bemutatása, arculatának erősítése, a közösség tájékoztatása, az intézmény rendezvényein fénykép- és videó felvételek készítése, valamint felhasználása útján az intézmény és annak fenntartójának, valamint Újbuda országgyűlési-,illetve önkormányzati képviselőinek honlapján, kiadványaiban történő megjelenítéssel."
Az, hogy engedélyt kell adni a gyerek filmezéséhez, normális. De az, hogy a képrögzítés célja az óvodások szerepeltetése politikusok kiadványaiban, már közel sem az.

Az igazán durva csapda azonban a másik papírban, az úgynevezett Hozzájáruló nyilatkozatban rejlett. Ez annyira kemény, ugyanakkor annyira nagy jelentősége van minden szavának, hogy a lényegi részét teljes egészében idemásolom:

,,Alulírott Szülő/törvényes képviselő befolyásmentesen és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy Nevezett gyermekem az X óvodában - Székhelyén és Telephelyein - (a továbbiakban: Intézmény) a 2018. évben szervezett rendezvényeken (pl. óvodai nyílt nap, farsangi ünnepség, ballagás, karácsonyi ünnepség, nemzeti ünnepek vonatkozásában szervezett óvodai ünnepségek, stb.) részt vegyen, róla fénykép, videó és/vagy hangfelvétel készüljön.
Hozzájárulok továbbá ahhoz, hogy a fent hivatkozott felvételek megjelenjenek az
Intézmény, valamint annak fenntartója, a Budapest XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (1113 Budapest, Bocskai út 39-41.) honlapján (www.ujbuda.hu), Újbuda országgyűlési- illetve önkormányzati képviselői a hivatali munkájukról szóló tájékoztatóikban/beszámolóikban szerepeltessék, valamint a jelzett Intézmény és fenntartó megbízásából készült elektronikus, illetve nyomtatott kiadványokban (pl.: Újbuda újság), azokat a fenti célból az Intézmény és fenntartója nyilvánosságra hozzák."
Az aláírandó szövegből az következik, hogy a felsorolt óvodai megmozdulásokon azok a gyerekek vehetnek részt, akik fel tudják mutatni a papírt arról, hogy a szülő beleegyezett a részvételbe. Amivel viszont együtt jár a beleegyezés a képfelvételek elkészítésébe és azok publikálásába, többek között Simicskó István kiadványaiban.

Ezek után eleve életszerűtlen lenne olyan gyerekeket beengedni az ünnepségekre, akikről nem szabad olyan fotót készíteni, amit Simicskó István is felhasználhat, hiszen utána hogyan tüntetnék el a képekről és videókról azokat a gyerekeket, akiket a szüleik nem adtak el kampányarcnak? Ők állnak az egyik oldalra, míg az engedélyesek a másikra?

Tudomásunk szerint nem kevés szülőt borított ki az egészen elképesztő terv, de még olyan friss az egész, hogy az érintettek az első sokk elmúltával csak most kezdenek gondolkodni a reakción. A dokumentumok ráadásul úgy vannak megfogalmazva, hogy aki figyelmetlenül olvas, észre sem veszi, hogy pontosan mit ír, illetve nem ír alá, sem azt, hogy a döntésének milyen következményei lehetnek arra nézve, hogy a gyereke mehet-e farsangra és nyulat köszönteni.

A képtelen húzásnak tudomásunk szerint az volt az oka, hogy helyben elég nagy botrányt kavartak azok a sajtóhírek, amik a fideszes politikusok kisgyerekeket felhasználó kampányfogásairól szóltak. A legnagyobb háborgás azon volt, amikor a sajtó megírta, hogy őrmezei ovisokat ültettek ki Simicskó István energiatakarékos nyílászárókról szóló előadására.

Az ügyben természetesen megkerestem az önkormányzatot is, és ekkor jött a csavar. Miután pár órája náluk volt már a levelem, én pedig elkészítettem ezt a cikket, egyszer csak a következő válassz érkezett:

,,Újbuda önkormányzatának szándékaival és céljaival ellentétesen értelmezhető a nevelési intézményeknek kiküldött, a szülők által aláírandó nyilatkozat, amelyet a hivatal ezúton is visszavon. A jogi megfogalmazás sajnálatosan együtt kezeli a gyermekek rendezvényeken való részvételét és az ott készülő fotók felhasználását, ami félreértésekre adhat okot. Újbuda önkormányzata új nyilatkozatot küld az intézményeknek. "
Mivel ezt stiklit nyilvánvalóan Simicskó és a fidesz kampánystábja kényszírítette rájuk, a visszalépés igazán tökös húzás az újbudai önkormányzattól.

A végére pedig egy kis dokumentumgyűjtemény levezetésnek. Ez itt a most már idejétmúlt adatkezelési tájékoztató, teljes egészében, utána jön a beleegyező nyilatkozat:

,,Adatkezelési tájékoztató

Tájékoztatjuk, hogy az X Óvoda Székhelyi és mindkét Telephelyi (a továbbiakban:
Intézmény) eseményein, rendezvényein, programjain fénykép-, videó és hangfelvételek készülhetnek, mely felvételeken a rendezvényen részt vevő gyermekek/diákok felismerhetőek lehetnek. A felvételeket az Intézmény és annak fenntartója, a Budapest XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (1113 Budapest, Bocskai út 39-41.,) elektronikus felületeken (weboldal), közzéteheti.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 2:48. § (1)
bekezdése szerint képmás, vagy hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához az érintett személy hozzájárulása szükséges. A Ptk. 2:213. §-ában valamint a 14. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint cselekvőképtelen az a kiskorú, aki a tizennegyedik életévét még nem töltötte be, a cselekvőképtelen kiskorú jognyilatkozata semmis; nevében a törvényes képviselője jár el.
A szülő, vagy a törvényes képviselő jelen tájékoztatás ismeretében, külön hozzájáruló
nyilatkozatban, írásban hozzájárulását adhatja a fénykép-, videó- és hangfelvételek
készítéséhez és felhasználásához. Az adatkezelő nem készít és használ fel olyan felvételeket, amely az érintett számára sértő, vagy méltatlan lehet.

Adatkezelő adatai:
Név: X Óvoda
Tulajdonos/Üzemeltető: Budapest XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Adószám: X
Nyilvántartási szám:
Levelezési cím: X.
Honlap: http://X
E-mail: X@Y.hu
Telefonszám: ZZZZZ

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-

Adatkezelés célja: az intézmény működésének bemutatása, arculatának erősítése, a közösség tájékoztatása, az intézmény rendezvényein fénykép- és videó felvételek készítése, valamint felhasználása útján az intézmény és annak fenntartójának, valamint Újbuda országgyűlési-, illetve önkormányzati képviselőinek honlapján, kiadványaiban történő megjelenítéssel.

Kezelt adatok köre: az intézmény rendezvényein résztvevők hang- és képmásának rögzítése és bemutatása a fentiekben jelzett honlapon és kiadványokban.

Adatkezelés jogalapja:
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Ptk. 2:13. §, 2:14.§ (1) bekezdésében, 2:48. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések.


Adattárolás határideje: az érintett törlési kérelméig.

Adattárolás módja: papíralapon és elektronikusan a Lágymányosi Óvoda Székhelyén és Telephelyein levő informatikai eszközén valósul meg.
Adatkezelőre vonatkozó adatkezelési előírások az alábbi linken érhetők el:

Óvodánk Szervezeti és Működési Szabályzatának 1. sz. melléklete: Adatkezelési Szabályzat. Adatfeldolgozó igénybevétele: Amennyiben az adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe, úgy köteles az adatfeldolgozó nevét, elérhetőségét rögzíteni, illetve azt, hogy az adatfeldolgozó pontosan milyen tevékenységet végez az adatkezelő részére, milyen adatokhoz, milyen időtartamban fér hozzá és milyen adatkezelési műveleteket végez.

Adatok megismerésére jogosult személyek köre: Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó.

Adatbiztonsági intézkedések: Az Adatkezelő és az adatfeldolgozó (amennyiben van) - az Info tv. 7. §-ában foglaltak szerint - minden szükséges intézkedést megtesz az adatintegritás biztosítása érdekében, azaz az általa kezelt és/vagy feldolgozott személyes adatok pontossága, teljessége, változatlansága érdekében. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, vagy megsemmisítés, valamint véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltoztatásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az Adatkezelő mindent megtesz a kezelt adatok hitelességének megőrzése érdekében.

Hozzájárulás hiányában történő adatkezelés esete:
Infotv. 6. § (5) bekezdése szerint, ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) az adatkezelő, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei:
A hozzájáruló - az Info tv. 14. és 15. §-ában foglaltak szerint - tájékoztatást kérhet személyes adatai/gyermeke személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, illetve zárolását az alábbi címzett megkeresésével:
- postai úton: Lágymányosi Óvoda 1117 Budapest, Bogdánfy u. 1/b;
- elektronikus úton: info@lagymanyosiovi.ujbuda.hu
Az érintett, illetve törvényes képviselője kérelmére, az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, annak forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - adattovábbítás esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő, a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb időn belül, legfeljebb 25 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást és intézkedik az esetleges sérelem orvoslásáról. A tájékoztatás ingyenes.
Az érintett törvényes képviselője jogorvoslati lehetőséggel, panasszal élhet az Info tv. 38. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezés szerint a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.), vagy az Info tv. 22. § (1) bekezdése alapján a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes járásbírósághoz, illetve törvényszékhez fordulhat."

,,Hozzájáruló nyilatkozat

Alulírott Szülő/törvényes képviselő befolyásmentesen és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy Nevezett gyermekem az X óvodában - Székhelyén és Telephelyein - (a továbbiakban: Intézmény) a 2018. évben szervezett rendezvényeken (pl. óvodai nyílt nap, farsangi ünnepség, ballagás, karácsonyi ünnepség, nemzeti ünnepek vonatkozásában szervezett óvodai ünnepségek, stb.) részt vegyen, róla fénykép, videó és/vagy hangfelvétel készüljön.
Hozzájárulok továbbá ahhoz, hogy a fent hivatkozott felvételek megjelenjenek az
Intézmény, valamint annak fenntartója, a Budapest XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (1113 Budapest, Bocskai út 39-41.) honlapján (www.ujbuda.hu), Újbuda országgyűlési- illetve önkormányzati képviselői a hivatali munkájukról szóló tájékoztatóikban/beszámolóikban szerepeltessék, valamint a jelzett Intézmény és fenntartó megbízásából készült elektronikus, illetve nyomtatott kiadványokban (pl.: Újbuda újság), azokat a fenti célból az Intézmény és fenntartója nyilvánosságra hozzák.
Jelen hozzájárulásom visszavonásig érvényes. Jelen hozzájáruló nyilatkozatomat megelőzően az Intézmény által rendelkezésemre bocsátott Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat teljes körűen megismertem és megértettem.

Dátum: ...... ........... ........... ..............

Aláírás a pótlapon!"https://444.hu/2018/02/16/ujbudan-az-ovodasok-csak-akkor-mehettek-volna-el-az-unn epsegekre-farsangra-ballagasra-ha-a-szuleik-alairjak-hogy-a-fotojuk-felhasznalhat o-a-fidesz-kampanyaban
--------------------------------------------------------------------------------- -----------
Újbudán az óvodások csak akkor mehettek volna el az ünnepségekre, farsangra, ballagásra, ha a szüleik aláírják, hogy a fotójuk felhasználható a Fidesz kampányában

Mi ez, ha nem egy reménytelen helyzetben lévő maffia kétségbeesett vergődése?

- Anyuuu, miért nem mehetek az ovis farsangra?
- Soros György miatt kislányom!

Sok szülő felháborodott... aha persze, áprilisban meg 10 szülőből 5 nem megy el választani, 2 a fideszre fog szavazni. Akkor valahogy mégse akkora a felháborodás, mert ha az lenne, akkor nem áprilisban játszanának demokráciásdit, hanem most ragadnának kapát-kaszát, és zavarnák el azokat, akik ezért felelősek, óvodavezetőtől miniszterelnökig...
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Címkék: megjelenhessenek, tájékoztatóikban, jogérvényesítési, hozzájárulásával, önkormányzatának, energiatakarékos, befolyásmentesen, hozzájárulásának, miniszterelnökig, felhasználásához, cselekvőképtelen, nyilatkozatomat, rendelkezésének, rendelkezésemre, intézkedésekkel, adatfeldolgozót, változatlansága, jognyilatkozata, megjelenítéssel, tevékenységéről, önkormányzattól, megmozdulásokon, járásbírósághoz, törvénykönyvről, félreértésekre, hangfelvételek, felismerhetőek, kényszírítette, intézményeknek, felhasználását, következményei, szerepeltetése, nyilatkozatban, rendezvényeken, fenntartójának, próbálkozásról, óvodások csak, szüleik aláírják, fotójuk felhasználható, 2018-ban megtartandó, nyílt napot, nemzeti ünnepeken, szülei aláírnak, eseményeken készülő, újbudai önkormányzat, hivatali munkájukról, önkormányzat bármely, helyi ovis, anyja-apja eladja, körzet jelenlegi, megdöbbentő próbálkozásról, csomó magyar, Szily László POLITIKA, Budapest XI, Simicskó István, Alulírott Szülő, Kerület Újbuda Önkormányzata, Óvoda Székhelyi, Polgári Törvénykönyvről, Lágymányosi Óvoda Székhelyén, Óvodánk Szervezeti, Működési Szabályzatának, Adatkezelési Szabályzat, Lágymányosi Óvoda, Nemzeti Adatvédelmi, Információszabadság Hatóságnál, Szilágyi Erzsébet, Adatvédelmi Tájékoztatóban, Soros György,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
01.26. 23:49 Dézsi Csaba András: kemény kampányon vagyunk túl
01.26. 22:29 Vízilabda Eb - A játékosok elérték a kitűzött célt
01.26. 22:09 Dézsi Csaba András (Fidesz-KDNP) nyerte meg a győri polgármester-választást...
01.26. 21:59 Vízilabda Eb - Märcz Tamás: leírhatatlan érzés hazai környezetben nyerni
01.26. 21:49 Helikopter balesetben életét vesztette Kobe Bryant
01.26. 21:49 Dézsi Csaba András (Fidesz-KDNP) nyerte meg a győri polgármester-választást
01.26. 21:29 Újraválasztották a korábbi polgármestert a Nógrád megyei Bokor községben
01.26. 21:29 Koronavírus - A Vuhanban élő olaszok elutasították a hazaszállítást
01.26. 21:19 Koronavírus - Franciaország a hét közepén hazaszállítja a Vuhanban rekedt á...
01.26. 21:19 Koronavírus - Az Egyesült Államokban azonosították a negyedik megbetegedést
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Betty Boop  Nem lehetsz mindig győztes , C...  Ó jaj, az asszony döngöl  Évközi 3. vasárnap 01.26  Hóember  Néhány gondolat Isten igéjének...  Robert Burns - Shelah ONeil  Facebookon kaptam  Sárga rózsák  Harmónia......  Hóember  Cica gif képek  Téli kép  Aranyosi Ervin: Megértő szeret...  Reményik Sándor: A lélek él  Ha mennél hideg szélben  Facebookon kaptam  Téli naplemente  Facebookon kaptam Krisztina...  1900. január 25-én született F...  Pihenő kutyusok  Piros rózsa  Sárga rózsák  II. János Pál pápa: Mosolyod  Hóesés  Bandzsi  Félig befagyott  Gyerekkoromban – öt-hat ...  Táncos gifek  Sárga rózsák  Hívlak Anya  Facebookon kaptam  Betty Boop  Vihar közeledik  Mai harmónia kártyám  Szép délutánt!  Évközi 3. vasárnap 01.26 Csíks...  Harmónia......  Cica gif képek  A cukorbetegség meglepő jelei  Angyal hóesésben  Szép délutánt!  Alma  Orchidea  Kislány téli öltözékben  Egyhangúság  Sárga rózsák  A 10 legjobb lúgosító étel  Png nő  Orchidea  Körte balerina  II. János Pál pápa: Mosolyod  Húsz év múlva  1900. január 25-én született F...  Angyal hóesésben  Kellemes délutánt kívánok  Png kutya  A gomba jótékony hatásairól  Rózsaszín rózsa  Várakozzunk Istenre  Téli kép  Pihenő kutyusok  Facebookon kaptam  Menyasszonyi ruhák  Hóvirág  Facebookon kaptam  Vándor  Harmónia......  Facebookon kaptam  Hosszú Katinka érem gyűjtése a...  Facebookon kaptam  Betty Boop  Hosszú Katinka érem gyűjtése a...  Krisztus párti emberhalász  Harmónia......  Hóember  Ha csak ülsz és figyelsz, észr...  Egyhangúság  Krisztus párti emberhalász  Tavaszi szerelem  Miről szól az elegancia?  Rózsaszín rózsa  Téli kép  Facebookon kaptam  Téli kép  Rónay György: FEKETERIGÓ  Betty Boop  Ahová nem tettél semmit, onnan...  Új könyv 1956-ról  Körte balerina  Robert Burns - Shelah ONeil  Téli kép  Téli kép  Rónay György: FEKETERIGÓ  Piros rózsa  Orchidea  Hosszú Katinka érem gyűjtése a...  A jóság - hit - és a szeretet ...  Boldog szülinapot a ma ünneplő...  Festőművész 
Bejegyzés Címkék
óvodások csak, szüleik aláírják, fotójuk felhasználható, 2018-ban megtartandó, nyílt napot, nemzeti ünnepeken, szülei aláírnak, eseményeken készülő, újbudai önkormányzat, hivatali munkájukról, önkormányzat bármely, helyi ovis, anyja-apja eladja, körzet jelenlegi, megdöbbentő próbálkozásról, csomó magyar, összes többi, szakaszt kivéve, adatkezelés célját, spéci részt, intézmény működésének, közösség tájékoztatása, intézmény rendezvényein, gyerek filmezéséhez, képrögzítés célja, óvodások szerepeltetése, igazán durva, másik papírban, úgynevezett Hozzájáruló, lényegi részét, fent hivatkozott, jelzett Intézmény, fenti célból, aláírandó szövegből, felsorolt óvodai, gyerekek vehetnek, papírt arról, szülő beleegyezett, képfelvételek elkészítésébe, egyik oldalra, egészen elképesztő, első sokk, dokumentumok ráadásul, döntésének milyen, gyereke mehet-e, képtelen húzásnak, fideszes politikusok, legnagyobb háborgás, sajtó megírta, ügyben természetesen, következő válassz, nevelési intézményeknek, szülők által, hivatal ezúton, jogi megfogalmazás, gyermekek rendezvényeken, fidesz kampánystábja, visszalépés igazán, újbudai önkormányzattól, végére pedig, beleegyező nyilatkozat, rendezvényen részt, érintett személy, tizennegyedik életévét, cselekvőképtelen kiskorú, törvényes képviselője, törvényes képviselő, érintett számára, fentiekben jelzett, információs önrendelkezési, érintett törlési, alábbi linken, adatkezelő adatfeldolgozót, adatfeldolgozó nevét, adatfeldolgozó pontosan, adatkezelő részére, adatintegritás biztosítása, általa kezelt, adatokat megfelelő, jogosulatlan hozzáférés, alkalmazott technika, kezelt adatok, személyes adat, érintett hozzájárulásával, felvett adatokat, személyes adatok, érintett hozzájárulásának, érintett jogai, hozzájáruló &#8211, alábbi címzett, adatkezelés céljáról, esetleges adatfeldolgozó, adatkezeléssel összefüggő, adattovábbítás jogalapjáról, kérelem benyújtásától, esetleges sérelem, tájékoztatás ingyenes, érintett törvényes, reménytelen helyzetben, ovis farsangra, megjelenhessenek, , ,
2019.12 2020. Január 2020.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 64001 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 871
  • e Hét: 3067
  • e Hónap: 95233
  • e Év: 95233
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.