Belépés
zgfumag.blog.xfree.hu
Ha azért nézel , mert ez a munkád, jó munkát kívánok! GYÁVA NÉPNEK NINCS HAZÁJA! Minden nemzetnek olyan kormánya van aminöt érdemel. Ha valami... Zámbori Gusztáv
1957.12.05
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Bartus László: A Tízparancsolat átka
  2018-04-28 20:31:01, szombat
 
   
 

Bartus László: A Tízparancsolat átka

Írta:
Amerikai Népszava -
2018-04-28 0


Nem könnyű, de vegyük komolyan az új emberminisztert, aki szerint a halálos betegségek 70-80 százaléka a Tízparancsolat által elkerülhető. Nincs más dolga tehát az egészségügy felügyeletével megbízott Kásler Miklósnak, mint betartatnia a Tízparancsolatot. Lehetséges, hogy éppen azért nevezték ki emberminiszternek, mert így csökkenthetik az egészségügyi költségeket, és több marad az Orbán-családnak.

A kérdés azonban az, hogy betartható-e a Tízparancsolat? Mert ha Kásler alaptézise igaz, s a Tízparancsolat betartható, akkor tényleg úgy kell fogadni a betegeket a rendelőben, hogy melyik parancsolatot nem méltóztatott betartani, és akkor a gyógyszer helyett megtérésre kell felszólítani, és a Tízparancsolat megtartása által meg kell gyógyulnia. Ha igaz lenne az, amit az új emberminiszter állít, akkor ennek működnie kellene, azonban ennek ellenkezője igaz. A Tízparancsolat nem tud igazzá tenni, mert nem lehet betartani.

Azon túl, hogy az egész nem igaz, köze nincs a Bibliához (annak az ellenkezője igaz, amit Kásler Miklós mond), ez az eszmefuttatás még végtelenül embertelen is. A középkorba viszi az embereket, ahol ennek a vallásosságnak a csúcspontja a máglyákban teljesedett ki. Ez azt jelenti, hogy a betegek kíváncsiskodva nézik egymást a kórházakban, ki melyik bűnben lehet vétkes, miközben irigykedve bámulják a kintieket (köztük elsőként is Kásler Miklóst), akik azért nem betegek, mert nem szegtek meg egyetlen parancsolatot sem.

Micsoda képmutatás ez, miközben bűntudat alá viszi az embereket, a betegeket, szemben az evangéliummal, amely a bűntudat és a mózesi törvény, a Tízparancsolat alól szabadítja fel az embert. Jó alkalom ez arra, hogy tisztázzunk néhány olyan alapkérdést, amely egy szempillantás alatt kirántja ennek a “kereszténynek" hazudott rezsimnek az alapjait. Mert ezek azt képzelik, hogy a kereszténység a Tízparancsolat betartásából áll, nem mintha ők akár csak egyet is betartanának belőle. Elhordozhatatlan terheket raknak a farizeusok az emberekre, de ők egy ujjal sem érintik azokat.

A Tízparancsolat a törvény, amit Mózesnek adott Isten, Mózes pedig Izrael fiainak. A Biblia pedig azt mondja, hogy a törvény vége Krisztus. A Tízparancsolat nem azért adatott, hogy az emberek azt betartsák, hanem arra, hogy rájöjjenek, senki nem képes a Tízparancsolat, a törvény betartására. Megváltóra van szükség. Így a törvény Krisztusra vezérlő “mester", nem maga a bűntelen és igaz élet eszköze. Ellenkezőleg, a bűn ereje a törvényben van.

Érdemes komolyan venni Kásler őrült beszédét, mert jó alkalom arra, hogy végre a nagy “keresztény" Magyarország, életében egyszer megismerje a kereszténység lényegét és az evangéliumot, aminek a lényege éppen a törvény, a Tízparancsolat alól való felszabadulás. Ennek a kulcsa a Rómabeliekhez írt levél 6. részének 10. verse, miszerint “a bűn ti rajtatok nem uralkodik; mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt".

A bűn uralkodik az emberen amíg él, ha a törvény alatt marad. De akik meghalnak Jézus Krisztussal együtt a törvénynek, azok felszabadulnak a bűn alól. Aki kegyelem alatt van, azon nem uralkodik többé a bűn. Nem megtartani kell a törvényt, hanem felszabadulni alóla. A törvény a bűn alatt tart. Akik a törvény alatt vannak, átok alatt vannak, és nem tudnak igaz emberré válni. Aki a törvény alatt marad, testi ember marad, és a testében levő bűn uralkodik rajta. Aki felszabadul a törvény, az felszabadul a bűn alól, a kárhoztatás alól, a bűntudat alól, és nem a test kívánsága, hanem Isten szelleme vezeti.

Ez azt jelenti, teszi fel a kérdést Pál apostol, hogy vétkezzünk, mivel nem vagyunk törvény alatt, hanem a kegyelem alatt? Távol legyen, mondja. A törvény betöltésének útja az, hogy nem vagyunk a törvény alatt, hanem a kegyelem alatt. Ez nem igényel erőfeszítést, ez egy ingyen elnyert állapot. A bűn uralma alól nem a törvény szabadít meg, hanem a kegyelem. A bűntől való megszabadulás módja nem a törvény, a Tízparancsolat megtartása, hanem a kegyelem elfogadása. A bűn akkor nem uralkodik az emberen, ha nem a törvény alatt van, hanem a kegyelem alatt. Ha valaki megérti és elfogadja a kegyelmet, az megváltoztatja.

Hogy ez mit jelent, azt azonnal elmondjuk, csupán jegyezzük meg: ha Kásler Miklós arra a problémára egyszerűsíti a betegség kérdését, hogy a betegségeket az emberek saját bűnei okozzák (ami ebben a formájában nem igaz, mert az Ádám bűnével jött be a világba a bűn és a halál), akkor Kásler Miklós tevékenysége a betegségeket fogja szaporítani. Mert ha a törvény, a Tízparancsolat alá kényszeríti az embereket, akkor attól a bűn megerősödik, s ha a bűn okozza a betegségeket, attól még betegebbek lesznek.

Ha azonban az emberek felszabadulnak a Tízparancsolat, a törvény alól, akkor a kegyelem által felszabadulnak a bűn uralma alól. De mi a kegyelem, mi a kegyelem alapja? Az, hogy ne vegyük figyelembe a Tízparancsolatot? A törvény rossz? Nem, a törvény egyetlen hibája az, hogy tökéletes, mi pedig nem vagyunk azok, csak Isten az. A tökéletes törvényt nem is tudjuk megtartani. Ezért volt szükség a Megváltóra, ha hallott már erről, a kereszténységet védelmező Magyarország, melynek emberminisztere úgy beszél a Tízparancsolatról, mintha Jézus Krisztus soha nem halt volna meg a kegyelemért.

A kegyelem Isten kegyelme. Ahogy Isten adta a törvényt, úgy Isten adta a kegyelmet, épp a törvény helyett. Mert a törvény nem volt alkalmas arra, hogy felszabadítson a bűn uralma alól, ellenben a kegyelem képes erre. Egyedül a kegyelem az, ami képes erre. A kegyelem alapja pedig az, hogy Jézus Krisztus magára vette a kereszten minden ember múltbeli, és a mostani, valamint a jövőbeli bűneit is, kifizette a bűnök árát, és eltörölte a bűnt, hogy ne a bűn uralkodjon az emberen, hanem az igazság. A neki tulajdonított igazság, a megigazulás.

A kegyelem az, hogy Isten cselekedetek nélkül, az emberek jó cselekedetei nélkül (amellyel a törvényt, a Tízparancsolatot akarják megtartani és megtartatni), igazzá nyilvánít minden embert, aki hisz Jézus Krisztusban és elfogadja az ő áldozatát. Ingyen ajándékből lesz az ember igaz, nem pedig a törvény, a Tízparancsolat betartása által. Cselekedet nélkül Isten Jézus Krisztus igazságát az embernek tulajdonítja. Nincs tartozás, Jézus megfizetett érte.

Helycsere történt. Jézus Krisztus, aki nem ismert bűnt, magára vette az emberek bűneit, a betegségeit, az átkait, a szegénységét, a nyomorát, a bűneik büntetését, és Isten sújtott le rá, megbüntetve őt az emberek bűneiért, hogy az emberek az ő igazságát s tökéletességét kapják meg cserébe. Elvette a mi bűneinket, és helyette nekünk adta az ő bűntelen, és igaz voltát. Mielőtt még bármi jót cselekednénk, betartanánk a Tízparancsolatot, ami lehetetlen, Isten Jézus Krisztus igazságát ingyen kegyelemből nekünk tulajdonítja.

Aki hisz őbenne, aki elfogadja ezt az engesztelő helyettesítő áldozatot, az átmegy Istennek az országába, a sötétségből a világosságba, az átokból az áldásba, mert a törvény az átok. Jézus Krisztus az, aki megszabadítja az embert a törvény átkától. Amit Kásler miniszter és a magukat “kereszténynek" nevező egyházak, gyülekezetek és felekezetek hirdetnek arról, hogy be kell tartani a törvényt, a Tízparancsolatot, azok átok alá viszik az embereket.

Nem arról van szó, hogy akik elfogadják az ingyen kegyelmet (és hit által igazulnak meg, nem az ő jó cselekedeteik által), azok szabadon vétkezhetnek, hanem azok felszabadulnak a bűn ereje alól. Nem a törvény betartása a bűntől való szabadság útja, hanem a kegyelem elfogadása. A kegyelem változtatja meg az embert. Jézus Krisztus tökéletes áldozat, nem tud az ember semmit hozzátenni. Ha bárminek meg akar felelni, az kevélység, büszkeség, az Jézus Krisztus tökéletes megváltásának megkérdőjelezése, elutasítása.

Ez az örömhír, más szóval evangélium, ez a kereszténység lényege, Isten kegyelme. Isten megbékélt az emberrel, és ezt ő akarta. Annyira akarta, hogy emberré lett, az emberért a halált, a kínhalált is választotta, hogy ingyen kegyelemből igazítsa meg, és szabadítsa fel a bukás következményei alól. A mózesi törvény, a mózesi szövetség nem volt tökéletes, mert az áldozat sem volt az, ezek mind előképei a Messiásnak, aki felszabadít a törvény átkától.

Minen hívő igaz ember lesz, cselekedeteitől függetlenül. A bűneivel nem tudja az igazságát elveszíteni, mert Isten kegyelemből, ingyen, Jézus Krisztus tökéletes áldozata miatt ezt neki adta. Az ember először lesz igaz, hit által, és utána lesznek jók a cselekedetei. Ennek alapja a megigazulás, csak az ingyen, kegyelemból, örökre tökéletesen megigazult ember szabadul fel a bűn uralma alól. Aki visszamegy a törvény alá, az kiesik a kegyelemből, és a bűn uralkodik rajta, és átok alá kerül. Üdvözül, azt nem veszíti el, de a bűn uralkodik rajta.

Ebbe az állapotba kívánja a magyar emberminiszter belenyomni “kereszténység" címszóval az egész országot. Méghozzá az állam tekintélyével és az állam erejével. Így a liberalizmus, amelynek államelmélete tökéletes egységben van az igazi kereszténységgel, ezért akarja az egyházat, a vallást elválasztani az államtól, mert a hamis vallás meghamisítja az igazi és valódi evangéliumot, és állami erővel kényszeríti az embereket abba, ami alól felszabadított Isten minden embert. Az igazi evangélium nem keveredik az állammal és a világgal. Nem is az erkölcsről szól. A jó erkölcs nem cél, hanem következmény. A törvény megakadályozza a jó erkölcsöt, bármilyen furcsa. Csak a világ hiszi az ellenkezőjét.

Az ördög szolgái azok, akik törvény alá akarják nyomni az embereket, mintha a megváltás meg sem történt volna. Az a fantasztikus, hogy Isten ajándéka a megigazulás, a kegyelem, amely igazság örömöt, békességet, boldogságot ad az embernek, amelyet el sem veszíthet. Nem kell aggódnia, nem kell félni, örökre elvégzett, bevégeztetett dolog, amit az ember el sem veszíthet. Isten megesküdött erre, és ő soha nem hazudik, hogy soha nem hagy el, és el nem távozik. Elpecsételt minket a maga számára. Mert Jézus Krisztus áldozata tökéletes volt.

Isten a tökéletes szeretetét akarja megmutatni, félelem nélkül. Ezt nem tudja a miniszter. Ezért a vallási alapra épülő, arra hivatkozó rendszerek csak elnyomó rendszerek lehetnek, amelyek senkit nem tesznek jobbá, viszont elveszik az alapvető jogokat. Ők sem tartják be a Tízparancsolatot, sőt egyre romlottabbak és gonoszabbak lesznek, mert a törvény a bűn ereje. Aki minél jobban be akarja tartani a törvényt, a Tízparancsolatot, a bűn ereje egyre erősebben uralkodik rajta, és egyre bűnösebb lesz. A rossz lelkiismeret pedig képmutatóvá és törvénykezővé teszi.

A magyarok most megkaptak egy ilyen embert emberminiszternek, aki öszhangban van a magyar illegitim alaptörvénnyel, amelynek preambuluma a kereszténység ellentéte, Jézus Krisztus megváltásának tökéletes tagadása, az egyház és az állam összefonódásával pedig bibliaellenes és antikrisztusi. Kásler miniszter a Tízparancsolattal átok alá viszi az embert, és az álkeresztény ördögi rendszer pedig átok alá viszi az egész országot.

Gratulálunk mindazoknak az álellenzéki pártoknak, amelyek pénzért és egzisztenciáért ezt az egész pusztítást hitelesítik, legitimálják, és mindennek a demokrácia hamis látszatát is adják. Nem vigasz, hogy ők is átkozottak. Pedig azt képzelik, hogy nem. Tévednek.

https://nepszava.us/bartus-laszlo-a-tizparancsolat-atka/
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Címkék: tízparancsolatot, elhordozhatatlan, összefonódásával, megkérdőjelezése, kereszténységgel, kereszténységet, cselekedeteitől, egzisztenciáért, emberminisztere, emberminisztert, tízparancsolat, felszabadulnak, emberminiszter, alaptörvénnyel, vallásosságnak, felszabadított, következményei, megakadályozza, tökéletességét, kíváncsiskodva, megváltoztatja, tizparancsolat, felügyeletével, felszabadítson, parancsolatot, megszabadítja, eszmefuttatás, kereszténység, rómabeliekhez, evangéliummal, törvénykezővé, megváltásának, bevégeztetett, államelmélete, felszabadulni, tekintélyével, halálos betegségek, egészségügy felügyeletével, egészségügyi költségeket, kérdés azonban, gyógyszer helyett, ellenkezője igaz, középkorba viszi, máglyákban teljesedett, betegek kíváncsiskodva, mózesi törvény, szempillantás alatt, törvény vége, törvény betartására, törvény Krisztusra, nagy “, kereszténység lényegét, Bartus László, Amerikai Népszava, Kásler Miklósnak, Kásler Miklós, Kásler Miklóst, Jézus Krisztussal, Jézus Krisztus, Ahogy Isten, Jézus Krisztusban, Isten Jézus Krisztus, Amit Kásler, Mert Jézus Krisztus,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
12.14. 10:51 December 18-áig több mint 30 ezer vasutas részesül többletjuttatásban
12.14. 10:31 Szakértő: Magyarországnak jó hír, hogy Nagy-Britannia akár 2022-ig is fizet...
12.14. 10:31 MNB: ingyenes a bankjegyfelismerő applikáció
12.14. 10:21 ITM: malőrmentes volt a likőrök fogyasztóvédelmi vizsgálata
12.14. 10:11 Rövidülhet a kereskedési idő a londoni értéktőzsdén
12.14. 10:01 Januárban folytatódik a Szent Efrém Férfikar Orientale lumen sorozata
12.14. 09:41 Három új ősmaradványfajt tártak fel a Mecsekben
12.14. 09:21 Conclude: nőtt az ezüst népszerűsége az idén
12.14. 09:01 Lengyelország 2022 után már nem a Gazpromtól veszi a földgázt
12.14. 08:51 Magyar Nemzet - Izer Norbert: tiszta viszonyok jöhetnek jövőre a hazai egés...
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Hóemberek  Téli kép  Ajándék  Áldott - szép jó reggelt kívá...  Márai Sándor: Idegen szerető  Karácsonyi csend  Advent 3  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Sok ember üresnek érzi az élet...  Menjünk!  Boldogság  Csupa csoki torta  Ha...  1. Advent  Téli kép  Csokor vázában  Karácsony  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Karácsonyi dekorációk  Szilágyi Anita: Karácsony felé...  Péntek 13.?  Ézsaiás próféta könyve  20 illemszabály  Szép estét, jó éjt!  Menjünk!  Esőben  Örök gyász  1. Advent  Bor  Facebookon kaptam  Krisztus mint igaz ember és Is...  Szent Lúcia szűz, vértanú 12.1...  Facebookon kaptam  December 13, péntek: Szent Luc...  Lesz ezer csillag, meg fény  Kellemes délutánt kívánok  Ady Endre : Menekülés az Úrhoz  Téli kép  December 13, péntek: Szent Luc...  Kellemes délutánt!  Kisfiú kutyával  Luca-napi búzaültetés  Kisfiú kutyával  Téli kép  Jó éjszakát  Nem adhatsz lángot a gyertyána...  Boldogság  Hangulatos szép estét  Közösségben  Kellemes délutáni kikapcsolódá...  Pere van az Úrnak  Kellemes, szép napot!  Téli kép  Kellemes hétvégét  Adj magadból maradandót!  Nők sapkában  Kislány olvas  Jó reggelt , szép napot  Esőben  1. Advent  Karácsony  Adj magadból maradandót!  Hangulatos szép estét  Szèp napot kívánok!  Jó éjszakát  Karácsony  Luca ma megmondja, hogy 2019-b...  Hóemberek  Facebookon kaptam  Boldog szülinapot a ma ünneplő...  Jó éjszakát  Decemberben kívánom  Boldog szülinapot a ma ünneplő...  Csupa csoki torta  Karácsonyi gömb  Szeretettel teli napot!  Png rózsa  Karácsony  Hóemberek  Csokor vázában  Luca ma megmondja, hogy 2019-b...  Hintázó kislány  Png rózsa  Karácsony  Kellemes, szép napot!  Téli kép  Vasárnap Aranypor  Karácsony  Remek délutánt  Karácsony  Jézus levele karácsonyra  Boldogság  Kislány olvas  Konstelláció  Virág kompozició  Luca-napi búzaültetés  Luca-nap – dologtiltó na...  Virág kompozició  Csupa csoki torta 
Bejegyzés Címkék
halálos betegségek, egészségügy felügyeletével, egészségügyi költségeket, kérdés azonban, gyógyszer helyett, ellenkezője igaz, középkorba viszi, máglyákban teljesedett, betegek kíváncsiskodva, mózesi törvény, szempillantás alatt, törvény vége, törvény betartására, törvény Krisztusra, nagy &#8220, kereszténység lényegét, lényege éppen, emberen amíg, törvény alatt, testében levő, kárhoztatás alól, bűntudat alól, test kívánsága, kegyelem alatt, törvény betöltésének, ingyen elnyert, törvény szabadít, bűntől való, kegyelem elfogadása, problémára egyszerűsíti, betegség kérdését, emberek saját, betegségeket fogja, emberek felszabadulnak, törvény alól, kegyelem által, kegyelem alapja, törvény rossz, törvény egyetlen, tökéletes törvényt, kereszténységet védelmező, kegyelem Isten, törvény helyett, kegyelem képes, kereszten minden, jövőbeli bűneit, bűnök árát, neki tulajdonított, ember igaz, embernek tulajdonítja, emberek bűneit, bűneik büntetését, emberek bűneiért, engesztelő helyettesítő, átmegy Istennek, törvény átkától, magukat &#8220, ingyen kegyelmet, törvény betartása, kegyelem változtatja, ember semmit, kereszténység lényege, bukás következményei, mózesi szövetség, igazságát elveszíteni, ember először, állapotba kívánja, magyar emberminiszter, egész országot, állam tekintélyével, állam erejével, igazi kereszténységgel, vallást elválasztani, hamis vallás, embereket abba, igazi evangélium, erkölcsről szól, törvény megakadályozza, világ hiszi, ördög szolgái, maga számára, tökéletes szeretetét, vallási alapra, alapvető jogokat, rossz lelkiismeret, magyarok most, ilyen embert, magyar illegitim, kereszténység ellentéte, állam összefonódásával, álkeresztény ördögi, álellenzéki pártoknak, egész pusztítást, demokrácia hamis, tízparancsolatot, elhordozhatatlan, , ,
2019.11 2019. December 2020.01
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 64001 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 670
  • e Hét: 8836
  • e Hónap: 21677
  • e Év: 468925
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.