Belépés
zgfumag.blog.xfree.hu
Ha azért nézel , mert ez a munkád, jó munkát kívánok! GYÁVA NÉPNEK NINCS HAZÁJA! Minden nemzetnek olyan kormánya van aminöt érdemel. Ha valami... Zámbori Gusztáv
1957.12.05
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
A magyar nem európai nép
  2018-05-03 20:48:32, csütörtök
 
   
 
A magyar nem európai nép

Benedikty Béla | Ma | 15:56

Kicsit vissza kell mennünk az időben, úgy 6-7 ezer évet. Antropológiai, genetikai és nyelvészeti vizsgálatokkal odáig tudjuk visszakövetni - eléggé megbízhatóan - a magyarság történetét. Lévén ezek egzakt tudományok, nekem elég bizonyítékkal képesek szolgálni, hogy elfogadhatónak tekintsem az eredményeiket. A részletekkel most nem fárasztom a nagyérdemű közönséget, hogy honnan hová és mikor vándoroltak, tárgyunk szempontjából két adat fontos most nekünk: az egyik - Czeizel Endre genetikai vizsgálatának eredménye - az, hogy az úgynevezett ,,urálid" típust a gyér és elég bizonytalan leletek alapján az Európai és Keleti nagyrassz közti átmenetnek tekintik (ez fontos, ezt tessék szíves lenni megjegyezni, erre még fogok majd hivatkozni). A másik, hogy az első nagy szétrajzás után, mikor a szamojédek, az obi ugorok, a volgai, permi és balti finnek eltávolodtak egymástól, attól kezdve az ősmagyarok nagyjából 2000 (kétezer) évig éltek idegen környezetben, azaz idegen népek és idegen nyelvek közepette. Hadd hozzak ide még egy tudományágat, a proxémikát, ez olyan igazi modernkori úri huncutság, de megvan a maga kikezdhetetlen eszközrendszere, ami tekintélyt ad neki és a művelőinek. Edward Hall amerikai antropológus kezdett foglalkozni a humánetológiának ezzel a sajátos vizsgálati módszerével, az ember térérzékelését, térbeli tájékozódását és nem utolsó sorban az egyedek és csoportok egymástól való távolságát, azon belül az úgynevezett kritikus távolságot helyezte kutatásainak középpontjába (proximus, -a, -um azt jelenti: a legközelebb való). És bár vannak a proxémikának általános szabályai, sőt törvényszerűségei is, az igazi pikantériáját az jelenti, hogy koronként, fajonként, népenként, földrajzi helyenként változók ezek a szabályok, azaz minden vizsgálatot külön kell elvégezni ezen szempontok alapján ahhoz, hogy megbízható eredményt kapjunk. Egy szemléltető példával élve hamar érthető például a kritikus távolság fogalma: hány centire kell lennie tőlünk egy idegennek, hogy még elviselhetőnek tartsuk a közelségét? Edward Hall azt mondja, egy stadionban összezsúfolt tömeg addig bír nagyjából ember módjára viselkedni, amíg az egyedek 60 centinél nem kerülnek közelebb egymáshoz (ugyanez egy tömött autóbuszon olykor 10 centinél is kevesebbre zsugorodik, egy csimpánzokkal hasonlóképpen tele buszon a végállomásnál egyetlen élő majmot sem találnának - lám milyen tűrőképes az ember).

Ez a kritikus távolság, ez a 60 centi a jelzett 2000 évben valószínűleg több volt 60 centinél. A csoportazonos egyedeknél is több métert feltételezhetünk, de az ismeretlenek kritikus távolsága nagyjából 6 kilométer lehetett. Soknak látszik? Pedig nem az. Tessék csak belegondolni, a természeti népek fejlődése a kisgyerek fejlődésével vethető össze, a tudati infantilizmus és a xenofóbia (az idegentől való irtózás) ismert viselkedésforma. A másságtól való beteges félelem akkor ráadásul az életben maradás egyik legfontosabb alapeleme volt, a faj- és létfenntartás nem tárgyalásos, kompromisszumos úton ment, hanem háborúk, gyilkosságok árán (lám, milyen keveset fejlődött az emberiség - ezt ugye nem lehetett kihagyni). Egy elkóborolt állat nyomait követve valaki találkozott egy idegennel (2, 4, 6, 10 kilométerre az övéitől), az olyan riadalmat váltott ki az egyénből (ez akkor is így van, ha ketten-hárman voltak), hogy feledve megbízást, állatot, azonnal megfordult és rohant ,,hazáig". A rettegés foka határozta meg a továbbiakat: összebújva vártak, mi lesz vagy támadtak.

Még egyszer, így éltek 2000 évig. Az elég sok. Aztán elindultak.

Keringenek leírások szűkössé vált legelőkről, éghajlat változásról, ezekkel én most azért nem nagyon foglalkoznék, mert itt 10-20 éves eltérések is fontosak lehetnek. Az éghajlat meg a legelők nekem már iskolás koromban is kissé link magyarázatnak számítottak, ma különösen komolytalannak látom ezeket a szövegeket. Azt olvastam (nem értek hozzá), hogy a legpontosabbnak tartott, szénizotópos vizsgálatok is 80-100 éves hibahatárral dolgoznak, és ennyivel is csak akkor, ha legalább 1 kiló jó minőségű szerves anyagot sikerül találni és azonosítani - ez szinte a lehetetlennel határos. A dendrológia becslése a szárazságról ennél valószínűleg sokkal nagyobb hibaszázalékkal keletkezett, ezt a luxust viszont nem engedhetjük meg magunknak, Árpádéknak 890 körül meg kell érkeznie a Kárpát-medencébe, itt már nincsenek akkora eltérések, erről az időpontról több, megbízhatónak(?) látszó adatunk is van. Az utolsó éghajlati változás, amit valószínűsíthetünk az időszámítás előtt 1300 és 1000 között lehetett, 300 év elég tág ahhoz, hogy az ősmagyarok lakhelyéül elfogadjuk a mai Kazahsztán északi határának környékét. Ez különben még mindig jó 8 szélességi fokkal, azaz közel 600 kilométerrel északabbra van, mint a Kárpát-medence vízszintes középvonala, ami azt jelenti, hogy ha az elsivatagosodott és szűkké vált legelők miatt indultak volna el, bizonyosan nem délnek fordulnak, hanem északnak, ahogyan 2000 évvel korábban a vogulok és az osztjákok ősei tették.

A népvándorlások elindítói majdnem mindig ugyanazok: valamelyik népcsoport úgy gondolta, ő az erősebb, a többieknek éppen ezért vagy semmi keresnivalója nincs a környéken, vagy maradhat - rabszolgának. Az Ázsia keleti részén élő, Keleti (Mongolid) nagyrasszhoz tartozó népek irtó hadjáratainak a vesztesei nyugat felé menekültek. Rövid idő alatt terjeszkedni kezdtek az Urál és a Kaukázus között nyugat felé. Így kerültek kapcsolatba a magyarsággal először a hunok (a III-IV. században), majd az onogurok (V. század), az avarok (VI. század), a kazárok, uzok és az oguzok (besenyők és kunok). Ezek a belső-ázsiai eredetű népek a Keleti nagyrasszhoz tartoztak. Az ősmagyarok ilyenformán ismét más embertani és nyelvi-kulturális környezetbe kerültek (újabb, másfajta ázsiai ,,vér"keveredés). Fentiek közül a hun atyafiságra szoktunk nagyon büszkék lenni, nyilvánvalóan azért, mert az iszonyatosan primitív Attila (vagy Atilla) fejedelem vagy király (kinek hogyan tetszik) az ,,Isten ostora" státuszt vívta ki magának, mint ilyen, akkor nyilván baromi erős, világleigázó hatalmasság volt, úgyhogy akkor nekünk rokonunk kell hogy legyen. Jelentem, ha távoli is, de tényleg az volt, én azért annyira nem vagánykodnék vele. A hunok egy 2017-es kutatás eredménye szerint (a Szegedi Tudományegyetem genetikusai végezték a vizsgálatot) a hsziungnunevű, a mai Észak-Kína területén élt nomád nép leszármazottai, és - van egy ennél rosszabb hírem is - innen a rokonság, mert mi magyarok is onnan valók vagyunk. A szegediek megerősítették ugyanis Czeizel korábbi eredményeit, amiket ő különben nyugatnémet tudósokkal, nyugatnémet pénzből ért el, valamiért a szocialista Magyarországnak ez nem volt fontos. Onnan származunk (mondtam korábban, erre majd visszatérek). Különben a kínai nagyfalat a hsziungnuk elleni védekezésként építették.

Ha már a nagyfalnál tartunk, itt egy pillanatra hadd álljak meg. Mutatnék valamit. Eljutottunk a Kaukázus északi lejtőiről eredő Kubán (oroszul Kubany) és a Don folyók közötti területre, a kazárok fennhatósága alatt élő népek közé, de a Kazár Kaganátusban még nem tört ki a polgárháború, a 800-as évek elején járunk. A Belső-Ázsiából származó kazárok a zsákmányoló életmódot folytató magyarokhoz képest fejlettek voltak, művelték a földet és tenyésztették a háziállatot, elsősorban tevét és lovat. (Ez a ,,zsákmányoló" életmód senkit ne tévesszen meg, nem új dolog, gyűjtögetés néven ismertük, amíg valaki - a fene tudja, ki és főképp hogy miért - rá nem jött, hogy a zsákmányolás mégis csak férfiasabb, ha tetszik, agresszívabb kifejezés, ez a szó igazán méltó a mi nemzeti nagylétünkhöz. Tetszik figyelni a finom árnyalatokat? A tódítás már az Etelköz előtt elkezdődik.) A kazárok majd hamarosan (838-ban) fognak építeni egy erődöt, Szarkel nevűt (ez fehér várt jelent), persze nem egyedül, majd megkérik szövetségesüket, Teophilosz bizánci császárt, hogy küldjön építőmestereket, felrakni egy falat, netán valami bástyaszerűt is odarakni egyelőre meghaladja a magyarok felett ellenőrzést gyakorló kazárok képességeit - de mondom, még csak a 800-as évek legelején vagyunk.

Na akkor most álljunk meg, méghozzá Aachennél. A jelenlegi Németország nyugati határán épült, jó régen, még a rómaiak alapították, fürdővárosnak (az Aachen név az ógermán ahha szóból való, aminek víz a jelentése). Nagy Károly frank király a 760-as évektől kezdve szívesen időzött a városban, 800-ban meg is tette a Frank Birodalom központjának. Négy évvel korábban már elhatározta, hogy Aachenbe költözik, elsőnek a majdani palota kápolnájának felépítését indíttatta. Na ezt akarom most megmutatni.

Ez itt metszet és alaprajz, a nyolcszögletű (oktogon) kápolna egy bezárt kénfürdő helyére került, mintája lett számos későbbi oktogonális vagy kör alakú európai templomnak:

templom

A kápolna ilyen ma, körülötte az aacheni dóm és a palota, lényegében semmit nem változott, nyilván tatarozgatták, festegették, de különben minden ugyanolyan, amilyen 805-ben történt felszentelésekor volt:

templom2

Bízván abban, hogy nem tekintik titokzatoskodásnak (hiszen különben is nyilvánvaló), egyelőre ennél többet most nem beszélnék a Karolingokról és az utánuk hamarosan következő (István házasságáról szólva korábban már említett) Német-Római Császárságról, térjünk vissza a Don-Kubán területre, kezdődik ugyanis a kazár polgárháború. Az első olyan csatározás, amiről már adataink vannak, a korábbiakról csak annyit tudunk, hogy közeli rokonaink, a hunok, akikkel együtt indultunk hajdan a mai Kína északi területeiről, azóta elég rendesen elintézték a fél világot, mely rombolásokban és népirtásokban az ősmagyarok nem vettek részt, sőt a már említett Attila hódításairól sem értesültek, sokszáz évnek kell még eltelnie ahhoz, hogy a magyar történelemírás fölvegye a nemzeti nagylét melldöngetéséhez szükséges hun rokonságot. Én még úgy tanultam általános iskolában, hogy ez az Attila voltaképpen magyar király volt, és hát mit szerénykedjünk, a legnagyobb világbirodalom, amit ő kiépített (sosem volt a legnagyobb), az a mi első világbirodalmunknak tekinthető, volt aztán még több is, lásd a három tenger, ami partjainkat mosta.

Naszóval kitört a kazár polgárháború, és ezzel kapcsolatban már megint van egy rossz hírem: nemhogy Mohács nem volt a magyarság igazi nagy csatavesztése, nemhogy a tatárjárás nem az első nagy vereség, de már az is a sokadik lehetett, amit ebben a polgárháborúban szenvedtek el a magyar törzsek, amik - mit tesz isten - azoknak a lázadóknak az oldalára álltak, akiket a központi hatalom elsöpört (ezt a taktikai húzást - a rossz oldalon való elköteleződést - sikerült évezredes hagyománnyá növeszteni). Úgyhogy mielőtt elgondolkodhattak volna, tetszik-e a vidék, valamint a kazárok atyai jóindulata, amivel befogadták a magyarokat, már szedni is kellett a sátorfát (a szó szoros értelmében), a lovak feje napnyugatnak, hosszúvágta, amíg bírják. Mi már tudjuk, hol álltak meg, ők csak mentek, mert ahogy a Távol-Kelet óta eddig mindig, most is menekülni kellett - volt még előttük légvonalban 1700 kilométer, az Azovi-tenger megkerülését is beleszámítva valamivel több, mint 2000.

Még egyszer, mielőtt megérkezünk, hogy egészen világos legyen. Két genetikus tudóscsoport egymástól függetlenül, kis híján negyven év különbséggel arra a megállapításra jutott, hogy az általuk előmagyaroknak nevezett nép gyökerei a Távol-Keleten, a mai Kína északi részén élt hsziungnuknál fedezhetők fel. Voltak nyugalmas időszakok őseink életében, amikor meg kitört valamilyen háború vagy más harc, akkor ők általában a harc veszteseiként menekülőktől hajtva jöttek egyre nyugatabbra. Vannak elméletek időjárás változásokról, egzaktan meghatározható okként egyszer sem láttam, hogy melegedés vagy hűlés következtében kezdődött volna nagytömegű népvándorlás. A ,,túlnépesedés" meg a ,,szűkülő legelők" elnevezésű ok meghatározások olyanoktól származhatnak, akik még becslést sem láttak a Föld néhányezer év előtti lakóinak számáról, ha esetleg mégis, nem végezték el a népesség osztva négyzetkilométerrel alapműveletet. A fentebb említett ,,zsákmányoló" életmód kétségkívül nagy területet igényelt, de a 100 négyzetkilométerre eső 8-16 ember még így is nehezen nevezhető túlzsúfoltságnak, márpedig az előmagyarok ilyen vagy még ennél is alacsonyabb népsűrűség mellett hagyták ott Ázsia távoli vidékeit - azaz ha szabad kérnem, maradjunk Czeizel Endre mondatának alapvető igazságánál: ,,... A népvándorlások mozgatórugói csaknem mindig hasonlóak voltak: az Ázsia szívében vagy keleti részén élő, Keleti (Mongolid) nagyrasszhoz tartozó népek véres küzdelmeinek a vesztesei Európa felé menekültek."

Nem tudom, van-e olyan olvasó, akit kellemetlenül érint az itt következő megállapítás, azt sem tudom, ha van ilyen olvasó, azt egy puszta tény miért érint kellemetlenül, de így időszámításunk után 2018-ban talán ideje leírni: a magyar nem európai nép. Hanem a többé kevésbé kézzelfogható tudományok segítségével leírható történelme során mindig kisebbségben élő, mindig menekülő, az idegenek közelségétől folyton rettegő, igen csekély létszámú, Ázsiából származó, az ázsiai életformát soha meg nem változtató csoport, amelyik lassan megérkezik - mi már tudjuk - végleges hazájába, a Kárpát-medencébe. Ezt a közbevetett mondatot hadd ismételjem meg: mi már tudjuk. Ez azért fontos, mert a következő fejezet arról fog szólni, ők nem tudták. Sőt, egyenesen kikérték volna maguknak, ha valaki feltételezi, hogy itt akarnak maradni.

https://kolozsvaros.com/2018/05/03/a-magyar-nem-europai-nep/
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Címkék: melldöngetéséhez, túlzsúfoltságnak, feltételezhetünk, felszentelésekor, humánetológiának, elsivatagosodott, viselkedésforma, polgárháborúban, eszközrendszere, kompromisszumos, szövetségesüket, magyarországnak, tudományegyetem, hibaszázalékkal, építőmestereket, legpontosabbnak, megerősítették, kikezdhetetlen, elfogadhatónak, leszármazottai, történelemírás, időszámításunk, népvándorlások, komolytalannak, térérzékelését, megállapításra, elviselhetőnek, előmagyaroknak, világbirodalom, elköteleződést, meghatározható, meghatározások, szerénykedjünk, vizsgálatokkal, visszakövetni, csoportazonos, magyarság történetét, részletekkel most, nagyérdemű közönséget, egyik –, úgynevezett „, első nagy, ősmagyarok nagyjából, maga kikezdhetetlen, humánetológiának ezzel, sajátos vizsgálati, ember térérzékelését, úgynevezett kritikus, legközelebb való, proxémikának általános, igazi pikantériáját, szemléltető példával, Benedikty Béla, Czeizel Endre, Edward Hall, Szegedi Tudományegyetem, Kazár Kaganátusban, Nagy Károly, Frank Birodalom, Német-Római Császárságról,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
01.22. 22:32 Jégkorong Magyar Kupa - Hazai pályán diadalmaskodott a Fehérvár
01.22. 22:02 Férfi kézilabda-vb - Balogh Zsolt játszik Norvégia ellen
01.22. 21:22 Ziua Culturii Maghiare - La Cluj-Napoca a fost premiat şi un traducător rom...
01.22. 21:03 Strasbourgi lövöldözés - Németh Zsolt: a bevándorlásellenes politika teremt...
01.22. 21:02 Brexit - Verhofstadt: legfeljebb az EP júliusi alakuló üléséig hosszabbítha...
01.22. 21:02 Lemondott Wes Mitchell, az európai ügyekért felelős amerikai helyettes külü...
01.22. 21:02 Némileg emelkedett az adóhatóságnak tartósan tartozók száma a negyedik negy...
01.22. 20:42 Ziua Culturii Maghiare - Katalin Szili: pentru noi patria e limba maghiară
01.22. 20:32 A magyar kultúra napja - Szakszervezeti demonstrációt tartottak Budapesten
01.22. 20:22 Szlovénia eláll a vízerőmű építésének projektjétől a Mura több szlovén szak...
Tudjátok ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
Kívánhatok kellemes ünnepeket?
Szerintetek lesznek jó karácsonyi filmek a TV-ben?
Lesz eredménye a tüntetésnek ?
még több kérdés
Blog Címkék
Kutya virággal  Miért tartják együtt a retrive...  Aranyosi Ervin: Biztató szavak...  Ítélet napja  56-os életrajzi lexikon - J -  Facebookon kaptam  ooOoo  Téli kép  Dobszay Péter templomunkban  Facebookon kaptam  Válasz e világ problémáira  Téli kép  Missziós papok a templomunkban  Szekeres Fanni cikke Az érzel...  Facebookon kaptam  Rózsacsokor  ooOoo  Kacsamama  Png virág  Szeresd ki téged felnevelt !  ccCcc  Png virág  Virágos ablak  Férfi kézilabda V.B. 2019  Mi az?  Kellemes délutánt !  Facebookon kaptam  Kislány medvével  Missziós papok a templomunkban  Facebookon kaptam  Jó reggelt , szép napot  Good morning  Facebookon kaptam  Tedd azt, amit akarsz, ott, ah...  Emelj fel  Válasz e világ problémáira  Jó cselekedet  Lila virágok  Pille baba  Tigrismama  56-os életrajzi lexikon - Í -  Emelj fel  Facebookon kaptam  Missziós papok a templomunkban  Facebookon kaptam  Bonbon  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Szerelmesek  Makarios of Christoupolis - Az...  Böjte Csaba a pápa erdélyi lát...  Jó reggelt , szép napot  Ismétlés....  Altató  ooOoo  Szeresd ki téged felnevelt !  ooOoo  Facebookon kaptam  Rózsa a hóban  Mai harmónia kártyám  Png cica  Facebookon kaptam  Árpád-házi Szent Margitra emlé...  Facebookon kaptam  Apostol TV szünet képei  Mai harmónia kártyám  Kis balerína  Mai vidámító  Szèp napot kívánok  Missziós papok a templomunkban  Fehér tigris  ooOoo  Altató  Január 18.  Kellemes kávézást  Bonbon  Január 18.  Mai harmónia kártyám  Png nő  Mi az?  ooCoo  Megújult a templomunk honlapja  Rózsacsokor  Kellemes délutánt !  Virágos ablak  Téli este  A kém  Facebookon kaptam  Maja naptár  Böjte Csaba a pápa erdélyi lát...  Szép téli napokat, estéket!  Lila virágok  Rózsa a hóban  Szülinapra  Enneagram - Nyolcas Archetípus  Mai harmónia kártyám  Minden javunkra van  Png rózsa könyvekkel  Csípőmozgás 
Bejegyzés Címkék
magyarság történetét, részletekkel most, nagyérdemű közönséget, egyik &#8211, úgynevezett &#8222, első nagy, ősmagyarok nagyjából, maga kikezdhetetlen, humánetológiának ezzel, sajátos vizsgálati, ember térérzékelését, úgynevezett kritikus, legközelebb való, proxémikának általános, igazi pikantériáját, szemléltető példával, kritikus távolság, stadionban összezsúfolt, tömött autóbuszon, csimpánzokkal hasonlóképpen, végállomásnál egyetlen, jelzett 2000, csoportazonos egyedeknél, ismeretlenek kritikus, természeti népek, kisgyerek fejlődésével, tudati infantilizmus, idegentől való, másságtól való, életben maradás, emberiség &#8211, elkóborolt állat, olyan riadalmat, rettegés foka, legelők nekem, legpontosabbnak tartott, lehetetlennel határos, dendrológia becslése, szárazságról ennél, luxust viszont, időpontról több, utolsó éghajlati, időszámítás előtt, ősmagyarok lakhelyéül, osztjákok ősei, népvándorlások elindítói, többieknek éppen, vesztesei nyugat, magyarsággal először, belső-ázsiai eredetű, ősmagyarok ilyenformán, iszonyatosan primitív, 2017-es kutatás, ennél rosszabb, szegediek megerősítették, szocialista Magyarországnak, kínai nagyfalat, hsziungnuk elleni, nagyfalnál tartunk, pillanatra hadd, kazárok fennhatósága, 800-as évek, zsákmányoló életmódot, fene tudja, zsákmányolás mégis, finom árnyalatokat, kazárok majd, magyarok felett, jelenlegi Németország, rómaiak alapították, ógermán ahha, 760-as évektől, majdani palota, bezárt kénfürdő, kápolna ilyen, utánuk hamarosan, kazár polgárháború, első olyan, korábbiakról csak, magyar történelemírás, nemzeti nagylét, legnagyobb világbirodalom, három tenger, rossz hírem, magyarság igazi, sokadik lehetett, polgárháborúban szenvedtek, magyar törzsek, oldalára álltak, központi hatalom, taktikai húzást, rossz oldalon, kazárok atyai, lovak feje, megállapításra jutott, általuk előmagyaroknak, harc veszteseiként, népesség osztva, fentebb említett, előmagyarok ilyen, népvándorlások mozgatórugói, , ,
2018.12 2019. Január 2019.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 64001 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 161
  • e Hét: 5347
  • e Hónap: 28287
  • e Év: 28287
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.