Belépés
zgfumag.blog.xfree.hu
Ha azért nézel , mert ez a munkád, jó munkát kívánok! GYÁVA NÉPNEK NINCS HAZÁJA! Minden nemzetnek olyan kormánya van aminöt érdemel. Ha valami... Zámbori Gusztáv
1957.12.05
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Manifesztum
  2008-06-13 23:56:21, péntek
 
   
  MANIFESZTUM
AZ OROSZ FÖDERÁCIÓ, VALAMINT A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
ÁLLAMPOLGÁRAIHOZ ÉS ELNÖKEIHEZ
(HÁTTÉRANYAG EGY JOGI INDÍTVÁNYHOZ)

MÉLYEN TISZTELT CÍMZETTEK!


A történelmi igazság függvényében, a konszenzusra és megbékélésre való törekvés érdekében, lépéseket kell tennünk a népeink kapcsolatában létrejött (kialakult) - nyílt vagy lappangó - ellentét (szembenállás) maradványainak felszámolására.

Ennek érdekében, szakítani kell az eddigi torzítási és elhallgatási gyakorlattal, foglalkozni kell a legkényesebb kérdésekkel is, hogy közös erővel, mindkét fél számra elfogadható - igazságos - megoldásokkal, gyógyítsuk be az egymáson ejtett "sebeket".

Az alábbi négy pontban azok a problematikus kérdések szerepelnek, amelyek determinálták a magyar-orosz(szovjet) kapcsolatok alakulását. A felsorolt pontok mentesek a szubjektivitástól és kizárólag valós (bizonyított) tényeket tartalmaznak.

I.


A magyar-orosz(szovjet) történelmi "kapcsolatok" egyik (számunkra fájó) epizódját képezte, és maradandó nyomot hagyott a magyarság érzelmi világában, hogy 1849-ben, az osztrákok megsegítésére, I. Miklós cár,- herceg Iván Fjodorovics Paszkievics tábornagy vezette orosz (kozák) csapatokat küldte hazánkba, leverték a szabadságharcunkat, és - közel hetven évvel - meghosszabbították a Habsburg ház uralmát Magyarországon.
Szabadságharcunk bukását követően, Haynau osztrák császári generális vezetésével kegyetlen megtorlás következett: kivégezték Batthyány Lajos miniszterelnököt (a mai Szabadság-tér helyén), 13 tábornokunkat (Aradon), 160 polgári és katona személyt, továbbá - mintegy - kétezer főt ítéltek börtönbüntetésre vagy várfogságra.

II.


Az első világháborúban Magyarország és az Orosz Birodalom (ismét) egymás ellenségeivé váltak, bár az Orosz Birodalomban (1917-ben) és Magyarországon (1918-19-ben) bekövetkezett forradalmi események azt igazolták, hogy nem a két állam népei, hanem azok vezetői voltak a világégést kezdeményezők köreiben.

Az első világháborút követő békeszerződés alapján Magyarországot "feldarabolták", területének mintegy kétharmadát elszakították az anyaországtól, és magyar ajkú lakosságából 5 milliót rekesztettek ki a környező országokba! Az elvesztett területeken voltak az ország leggazdagabb ásványkincsei, erdő- és vadgazdaságai.

Mindezek betetőzéseként, 200 millió aranykoronát kellett (jóvátétel címén) fizetni a gyoztes hatalmaknak.

Ezt a "békediktátumot" még V. I. Lenin is az imperialista hatalmak legigazságtalanabb és legdilettánsabb döntésének nevezte.

III.


A második világháborúban ismét frontvonal választotta el egymástól a magyar és a szovjet-orosz népet, tovább mérgezve az addig sem "felhőtlen" kapcsolatainkat.

Geostratégia helyzetünkből kifolyólag, a németek oldalán sodródtunk be a háborúba (a legutolsók voltunk, akik hadat üzentünk a Szovjetuniónak), és mint vesztes fél további területekkel lettünk megrövidítve, valamint 300 millió dollár kifizetésére kötelezve (Szovjetuniónak, Jugoszláviának és Csehszlovákiának).

Nem vitatva azt a tény, hogy az első és a második világháborúban is az agresszor oldalán álltunk, bizonyítható, hogy nem volt hódító szándékunk, és a Magyar Királyi Honvédség nem vett részt rablásban, fosztogatásban, katonai vagy polgári személyekkel szembeni - a genfi egyezményben tiltott - cselekményekben.

Ez sajnos nem mondható el a Szovjet(Vörös) Hadseregre, amelyben Zsukov marsall intézkedésére, gépjárművekkel és vasúti gördülő eszközökkel rendelkező speciális alakulatokkal (szervezett formában) szállították el gyáraink és üzemeink gépeit, mezőgazdaság termékeinket, haszonállat állományunkat, műkincseinket, nem beszélve a polgári személyek fosztogatásáról, valamint a nőkkel szembeni - tömeges - erőszakoskodásról.

1944÷1945-ben a Vörös Hadsereg több százezer polgári személyt (mintegy 300÷350 ezer főt) vagonírozott be és irányított a Szovjetunióba, egyes állítások szerint azért, hogy a hadifoglyok számával is igazolják (Sztalin előtt) hőstetteiket. Tekintettel arra, hogy a Rákosi-Kádár érákban agyonhallgatták ezeket az eseményeket, így ma sem tudni, hogy a kiszállítottak közül hányan kerültek vissza hazánkba.

Amikor 1946-ban a Moszkvába érkező magyar kormány delegáció tagjai arról panaszkodtak Sztalin előtt, hogy a német és a magyar fasiszták kirabolták az országot, még Sztalin sem tetszhetett ez a képmutató "színjáték" mert megjegyezte: "Na persze a mi katonáink is ELVITTEK EZT-AZT, ha ezt maguk most nem is említik",- és hangosan nevetett tulajdon szavain. (Kiemelés: B.I.)

A német csapatok kiűzését követően, szovjet megszállás vette kezdetét, mégpedig olyan megalázó módon, hogy a régi sebek felszakadása mellett újak, sőt súlyosabbak keletkeztek.

Csupán egyetlenegy példával szemléltetve ezt a kérdést: Vorosilov marsall intézkedésére,- a magyar EREKLYÉS ORSZÁGZÁSZLÓT ELTÁVOLÍTOTTÁK a Szabadság térről (ahol Battyhyányt kivégezték) és a helyére felállítottak egy szovjet címerrel, ötágú csillaggal és a felszabadító katonákat magasztaló felirattal ellátott emlékművet (1950. május 1-én).

Ehhez az emlékműhöz ragaszkodnak foggal-körömmel ma is az Orosz Föderáció (egyes) vezetői, képtelenek megérteni, hogy mit sem ér egy olyan emlékmű, amelyet (több mint tíz éve) kordonnal, kamerákkal és rendőrökkel kell védelmezni. És azt sem látják be, hogy ilyen előzmények ismeretében, képmutatás lenne "hozsannázni" az emlékmű előtt.

És ebben az esetben nem arról van szó, hogy bárki is ellenezné egy történelmi emlékmű felállítását, hanem a megoldás mikéntjéről, a győztes arroganciájáról, a magyar emberek önérzetének, hazaszeretetének és igazságérzetének semmibe vételéről!

Magyarország területén több mint kétezer szovjet katonasír van, kulturált temetői környezetben, gondozottan. A magyar nép megadja a hősöknek kijáró tiszteletet minden nép -- háborúban elesett -- fiainak, és ez alól nem kivételek az itt elhantolt szovjet katonák sem.

IV.


A Moszkvából "idetelepített" Rákosi és elvtársai (megközelítőleg) hasonló rémuralmat vezettek be az országban, mint amilyent Sztalin uralkodása alatt a szovjet emberek milliói évtizedeken át elszenvedtek.

A lelki és fizikai terror, a kolhozosítás (kuláküldözés), az esztelen munkaverseny szervezés, az értelmiség mellőzése, a koncepciós perek beindítása (és végrehajtása), nemzeti hőseink és szimbólumaink meggyalázása és nemzeti ünnepeink elvétele oda vezetett, hogy 1956 októberében forradalom robbant ki a rezsim torz elemei, valamint a bűnös vezetői ellen.

A legsúlyosabb szakadás akkor következett be népeink között, amikor az itt diszlokált (megszálló) szovjet különleges hadtest csapatai felléptek a forradalmárok ellen, majd a szovjet kormány a törvényes magyar kormány és a világ közvéleményének megtévesztésével, új csapatokat irányított hazánkba (mintegy 16 hadosztályt), hitszegő módon letartóztatták a Tökölre érkező, Maléter Pál honvédelmi miniszter vezette delegációt, elrabolták Nagy Imre miniszterelnököt és társait, brutálisan leverték a forradalmunkat.

Rommá lőtték Budapest egyes kerületeit (főútvonalait), számos helységben önbíráskodtak, nyakunkra ültették a hazug és hazaáruló Kádár-féle bábkormányt, és közvetlenül is segítették Kádár megtorló akcióit.

A megtorlások messze meghaladták a Haynau vezette megtorlások mértékét: közel ezer embert végeztek ki (köztük Nagy Imrét, Maléter Pált), 50-60 ezer embert börtönöztek be, 700-900 ezret tartottak megfigyelés alatt, és az sem hallgatható el, hogy 200 ezer ember menekült ki az országból a szovjet agresszió miatt.

Ezt követően, a megszálló erők létszámát a duplájára növelték (80-90 ezer főről mintegy 200 ezerre), óriási terheket róva népgazdaságunkra.

I. Miklós cárhoz hasonlóan, prolongálták az előző ("szocialista") rendszer kozmetikázott változatát, amely erkölcsi és anyagi csődbe vitte az országot.

Jelcin elnök erről így nyilatkozott 1992-ben a magyar parlament üléstermében: "A magyar forradalom eltiprása örökké lemoshatatlan szégyenfoltja marad a Szovjetunió történelmének".

EPILÓGUS


Célszerű lenne, ha ezekről a kérdésekről egy tudományos konferencia keretében értekeznének a két állam illetékes történészei, politikusai, katonai szakértői, és jogászai hogy, kialakítsanak egy elfogulatlan szemléletet a megoldás érdekében.

Nem képezheti vita tárgyát, és történelmi tapasztalatokkal is igazolható, hogy a problémák elkendőzése csak átmeneti (ingatag) megnyugvást eredményezhet.

Kétségtelen, hogy a mai generációt nem lehet felelősségre vonni elődeik tetteiért, de az sem megoldás, hogy elhallgassuk (vagy elfogadjuk) a történelem hamisítók tételeit.

A magyar állam kétszer fizetett, mert agressziót követett el másokkal szemben, az oroszok, majd pedig a szovjetek szintén agressziót követtek el ellenünk, az oroszok (szovjetek) területe permanensen növekedett, hazánk területe látványosan csökkent.

Jogosan vetődik fel egy olyan kérdés (kérés vagy igény), hogy ne csak a kis államok fizessenek az agresszióért, hanem a "nagyobbak" is. Ezen felül elvárjuk, hogy szolgáltassák vissza (maradéktalanul) az elrabolt műkincseinket! Jogosnak tartjuk, hogy a nemzeti szimbólumunknak számító ereklyés országzászló visszakerüljön a régi helyére, és a szovjet emlékművet helyezzék el a szoborparkban vagy más megfelelő helyen. Történelmi példákra hivatkozva elvárható, hogy az '56-os agresszió elkövetéséért térítsék meg a bekövetkezett károkat, különös tekintettel arra, hogy a Kuvait ellen elkövetett iraki agresszió során keletkezett károkért az ENSZ különbizottsága nagy összegű jóvátétel megfizetésére kötelezte Irakot, és az orosz delegáció sem emelt vétót az ENSZ határozat ellen.

Jelcin elnök elismerte a súlyos agresszió tényét. Az Orosz Föderáció vezető személyiségeinek tekintélye csak növekedne, ha a jogosnak tűnő kéréseinket akceptálnák, és ezzel egyszer s mindenkorra megszűnnének a magyar-orosz kapcsolatokat mérgező gócok.

KÉSZÜLT AZ MVSZ JUSTITIA BIZOTTSÁG KEZDEMÉNYEZÉSÉRE, BIZOTTSÁGI TAGOK ÉS PÁRTOLÓ TAGOK KÖVZETLEN VAGY KÖZVETETT RÉSZVÉTELÉVEL //Szabó Béla alelnök, dr. Léh Tibor nemzetközi jogász, Péteri Attila koordinátor, dr. Csendes László hadtörténész, Hiripi Lajos el.mérnök, Lévay Atilla közíró, Kenessey Csaba nemzetőr dd. tábornok, Csukás Irén POFOSZ elnökségi tag. Az idegen nyelvi fordításokban közreműködött: dr. Léh Tibor (francia), Kenessey Csaba (német), Lévay Atilla (angol), dr.Bokor Imre (orosz)//. A JUSTITIA BIZOTTSÁG KÖSZÖNETÉT FEJEZI KI AZ MVSZ ELNÖKÉNEK (Patrubány Miklósnak), TISZTELETBELI ELNÖKÉNEK (Rácz Sándornak), dr. Ilkei Csabának, dr. Morvai Krisztinának, dr. Szöőr Annának, Balogh Gyulának, dr. Dobos Attilának, Tőke Péternek, dr. Drábik Jánosnak, dr. Halász Józsefnek, Pápai Szabó Györgynek, Belovai Istvánnak, prof. Lengyel Alfonznak, Kéri Editnek, Körömi Teréznek, Bella Árpádnak, L.! Gyöngyösi Zsuzsannának, a Nemzeti Hírhálónak, Házik Zoltánnak, Orbán Évának, Vass Magdának, Szász Lórántnak, Endreffy Ivánnak, Frigyes Ágnesnek, Karasszon Attilának, Németh Sándornak és számtalan fel nem sorolt személynek vagy szervezetnek, akik közvetlen vagy közvetett módon segítik közös - nemzeti ügyeket szolgáló - munkánkat.


(Prof. Dr. Bokor Imre)
a Justitia Bizottság elnöke
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Címkék: személyiségeinek, csehszlovákiának, népgazdaságunkra, börtönbüntetésre, megtévesztésével, miniszterelnököt, tapasztalatokkal, kezdeményezésére, igazságérzetének, állampolgáraihoz, hazaszeretetének, szabadságharcunk, kapcsolatainkat, közvéleményének, szimbólumunknak, cselekményekben, agyonhallgatták, legdilettánsabb, arroganciájáról, fosztogatásáról, különbizottsága, betetőzéseként, fosztogatásban, gépjárművekkel, kiszállítottak, felszámolására, magyarországot, békediktátumot, világháborúban, eltávolították, szovjetuniónak, maradványainak, jugoszláviának, megközelítőleg, magyarországon, letartóztatták, történelmi igazság, népeink kapcsolatában, eddigi torzítási, legkényesebb kérdésekkel, egymáson ejtett, alábbi négy, problematikus kérdések, felsorolt pontok, magyarság érzelmi, osztrákok megsegítésére, első világháborúban, világégést kezdeményezők, első világháborút, környező országokba, elvesztett területeken, ország leggazdagabb, OROSZ FÖDERÁCIÓ, VALAMINT MAGYAR KÖZTÁRSASÁG, ÁLLAMPOLGÁRAIHOZ ÉS ELNÖKEIHEZ, HÁTTÉRANYAG EGY JOGI INDÍTVÁNYHOZ, MÉLYEN TISZTELT CÍMZETTEK, Iván Fjodorovics Paszkievics, Batthyány Lajos, Orosz Birodalom, Orosz Birodalomban, Magyar Királyi Honvédség, Vörös Hadsereg, ELVITTEK EZT-AZT, EREKLYÉS ORSZÁGZÁSZLÓT ELTÁVOLÍTOTTÁK, Orosz Föderáció, Maléter Pál, Nagy Imre, Nagy Imrét, Maléter Pált, KÉSZÜLT AZ MVSZ JUSTITIA BIZOTTSÁG KEZDEMÉNYEZÉSÉRE, BIZOTTSÁGI TAGOK ÉS PÁRTOLÓ TAGOK KÖVZETLEN VAGY KÖZVETETT RÉSZVÉTELÉVEL, Szabó Béla, Péteri Attila, Csendes László, Hiripi Lajos, Lévay Atilla, Kenessey Csaba, Csukás Irén POFOSZ, Bokor Imre, JUSTITIA BIZOTTSÁG KÖSZÖNETÉT FEJEZI KI AZ MVSZ ELNÖKÉNEK, Patrubány Miklósnak, TISZTELETBELI ELNÖKÉNEK, Rácz Sándornak, Ilkei Csabának, Morvai Krisztinának, Szöőr Annának, Balogh Gyulának, Dobos Attilának, Tőke Péternek, Drábik Jánosnak, Halász Józsefnek, Pápai Szabó Györgynek, Belovai Istvánnak, Lengyel Alfonznak, Kéri Editnek, Körömi Teréznek, Bella Árpádnak, Gyöngyösi Zsuzsannának, Nemzeti Hírhálónak, Házik Zoltánnak, Orbán Évának, Vass Magdának, Szász Lórántnak, Endreffy Ivánnak, Frigyes Ágnesnek, Karasszon Attilának, Németh Sándornak, Justitia Bizottság,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
01.18. 23:12 Illegális bevándorlás - Szakértő: egyre több migráns érkezik
01.18. 22:32 Férfi kézilabda Eb - Csak percekig vezettek, mégis nyertek a horvátok
01.18. 22:12 UDMR şi-a sărbătorit 30 de ani de existenţă la Cluj-Napoca
01.18. 22:02 Vízilabda Eb - Szerb siker
01.18. 21:32 Jégkorong Magyar Kupa - Az FTC legyőzte a MAC-ot az elődöntőben
01.18. 21:02 Harry herceg és Meghan hercegnő lemond királyi titulusáról és nem vesz rész...
01.18. 20:52 Női kézilabda EHF Kupa - Először nyert az Érd
01.18. 20:42 Adunarea delegaţilor Partidului Popular Maghiar din Transilvania şi Partidu...
01.18. 20:22 Férfi röplabda Extraliga - Öt szettben nyert a MAFC
01.18. 20:22 Vízilabda Eb - Gálamérkőzésen lett csoportelső a magyar férfi válogatott
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Ausztrália.....  Facebookon kaptam Krisztina...  Mai harmónia kártyám  Hallom...  Kellemes kávézást!  Facebookon kaptam  Még várok rád  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Jó éjszakát, szép álmokat !......  Facebookon kaptam  Mancs őrjárat........  Marcellus Hesperus A BÖLCS  Facebookon kaptam  Önismeret  Facebookon kaptam  Gulácsi Péter: Próbáltam úgy f...  Sötétben nem látok aludni  Kellemes délutánt kívánok  Facebookon kaptam  Jó ember leszek, saját magam s...  Kellemes hétvégét  Facebookon kaptam  Szèp napot kívánok!  Kislány  Pénztorta  Házszentelés a Szent Ferenc Al...  Szép estét  Készüljünk együtt testben és l...  A történelmi tények elhallgatá...  Jó éjszakát  Minyon  Kb. nekem is ilyen volt  Korpacibere  Harmónia......  Facebookon kaptam Cs Ildikótól  Minyon  - És, ha ez a zene szól...  Még várok rád  Jó éjszakát  Házszentelés a Szent Ferenc Al...  A város utcája színarany  Isten már mindent elintézett  Png nő  Az Úr szeretetével tele van a ...  Téli képek  Posertube  Az élő Isten  Mézmaszk pattanásra  Mézmaszk pattanásra  Téli kép  Kellemes délutánt kívánok  "Hányszor gondolsz bele mélyen...  Halál  Tudtad e?  Isten már mindent elintézett  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Jó ember leszek, saját magam s...  Marcellus Hesperus A BÖLCS  Szèp estét kedves látogat...  Cica kérés.........  Rákos betegségek megelőzése  Mai harmónia kártyám  Szèp napot kívánok!  Facebookon kaptam  EGY NŐNEK KELL, HOGY LEGYEN...  Facebookon kaptam  Gyertyástorta  Facebookon kaptam  Fekete István író megvakíttatá...  Fázós január  Facebookon kaptam  Szent Antal apát 01.17  Szép estét  Az sasok királya.......  Amikor valaki autóbaleset áldo...  Útravaló – 2020. január ...  Posertube  Hóember  Billy a koala......  Fázós január  Profi munka........  Facebookon kaptam Cs Ildikótól  Dr. Székely János megyéspüspök...  Marcellus Hesperus: AZ ÚR SZÍN...  Halál  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Csak egy igekötő  Facebookon kaptam  Jó éjszakát  Mikulástorta  Téli kép  Mézmaszk pattanásra  Facebookon kaptam  Készüljünk együtt testben és l...  Várlak, hogy elmondhassam  Posertube 
Bejegyzés Címkék
történelmi igazság, népeink kapcsolatában, eddigi torzítási, legkényesebb kérdésekkel, egymáson ejtett, alábbi négy, problematikus kérdések, felsorolt pontok, magyarság érzelmi, osztrákok megsegítésére, első világháborúban, világégést kezdeményezők, első világháborút, környező országokba, elvesztett területeken, ország leggazdagabb, gyoztes hatalmaknak, imperialista hatalmak, második világháborúban, szovjet-orosz népet, németek oldalán, legutolsók voltunk, agresszor oldalán, genfi egyezményben, polgári személyek, nőkkel szembeni, hadifoglyok számával, kiszállítottak közül, magyar fasiszták, német csapatok, régi sebek, magyar EREKLYÉS, helyére felállítottak, szovjet címerrel, felszabadító katonákat, emlékműhöz ragaszkodnak, olyan emlékmű, emlékmű előtt, történelmi emlékmű, megoldás mikéntjéről, győztes arroganciájáról, magyar emberek, hősöknek kijáró, szovjet emberek, esztelen munkaverseny, értelmiség mellőzése, koncepciós perek, rezsim torz, bűnös vezetői, legsúlyosabb szakadás, forradalmárok ellen, szovjet kormány, törvényes magyar, világ közvéleményének, megtorlások messze, szovjet agresszió, megszálló erők, duplájára növelték, magyar parlament, magyar forradalom, tudományos konferencia, elfogulatlan szemléletet, megoldás érdekében, problémák elkendőzése, történelem hamisítók, magyar állam, szovjetek szintén, olyan kérdés, elrabolt műkincseinket, nemzeti szimbólumunknak, régi helyére, szovjet emlékművet, szoborparkban vagy, bekövetkezett károkat, orosz delegáció, súlyos agresszió, jogosnak tűnő, magyar-orosz kapcsolatokat, idegen nyelvi, személyiségeinek, csehszlovákiának, népgazdaságunkra, börtönbüntetésre, megtévesztésével, miniszterelnököt, tapasztalatokkal, kezdeményezésére, igazságérzetének, állampolgáraihoz, hazaszeretetének, szabadságharcunk, kapcsolatainkat, közvéleményének, szimbólumunknak, cselekményekben, agyonhallgatták, legdilettánsabb, arroganciájáról, fosztogatásáról, különbizottsága, , ,
2019.12 2020. Január 2020.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 64001 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 2594
  • e Hét: 20838
  • e Hónap: 58977
  • e Év: 58977
Szótár
 




Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.