Belépés
zgfumag.blog.xfree.hu
Ha azért nézel , mert ez a munkád, jó munkát kívánok! GYÁVA NÉPNEK NINCS HAZÁJA! Minden nemzetnek olyan kormánya van aminöt érdemel. Ha valami... Zámbori Gusztáv
1957.12.05
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Prof. Dr. Bokor Imre: MANIFESZ
  2008-07-22 21:13:32, kedd
 
   
  Prof. Dr. Bokor Imre: MANIFESZTUM


2008.07.21.

MANIFESZTUM
AZ OROSZ FÖDERÁCIÓ, VALAMINT A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
ÁLLAMPOLGÁRAIHOZ ÉS ELNÖKEIHEZ

(HÁTTÉRANYAG EGY JOGI INDÍTVÁNYHOZ)

MÉLYEN TISZTELT CÍMZETTEK!

A történelmi igazság függvényében, a konszenzusra és megbékélésre való törekvés érdekében, lépéseket kell tennünk a népeink kapcsolatában létrejött (kialakult) - nyílt vagy lappangó - ellentét (szembenállás) maradványainak felszámolására.

Ennek érdekében, szakítani kell az eddigi torzítási és elhallgatási gyakorlattal, foglalkozni kell a legkényesebb kérdésekkel is, hogy közös erővel, mindkét fél számra elfogadható - igazságos - megoldásokkal, gyógyítsuk be az egymáson ejtett ,,sebeket".

Az alábbi négy pontban azok a problematikus kérdések szerepelnek, amelyek determinálták a magyar-orosz(szovjet) kapcsolatok alakulását. A felsorolt pontok mentesek a szubjektivitástól és kizárólag valós (bizonyított) tényeket tartalmaznak.

I.

A magyar-orosz(szovjet) történelmi ,,kapcsolatok" egyik (számunkra fájó) epizódját képezte, és maradandó nyomot hagyott a magyarság érzelmi világában, hogy 1849-ben, az osztrákok megsegítésére, I. Miklós cár,- herceg Iván Fjodorovics Paszkievics tábornagy vezette orosz (kozák) csapatokat küldte hazánkba, leverték a szabadságharcunkat, és - közel hetven évvel - meghosszabbították a Habsburg ház uralmát Magyarországon.

Szabadságharcunk bukását követően, Haynau osztrák császári generális vezetésével kegyetlen megtorlás következett: kivégezték Batthyány Lajos miniszterelnököt (a mai Szabadság-tér helyén), 13 tábornokunkat (Aradon), 160 polgári és katona személyt, továbbá - mintegy - kétezer főt ítéltek börtönbüntetésre vagy várfogságra.

II.

Az első világháborúban Magyarország és az Orosz Birodalom (ismét) egymás ellenségeivé váltak, bár az Orosz Birodalomban (1917-ben) és Magyarországon (1918-19-ben) bekövetkezett forradalmi események azt igazolták, hogy nem a két állam népei, hanem azok vezetői voltak a világégést kezdeményezők köreiben.

Az első világháborút követő békeszerződés alapján Magyarországot ,,feldarabolták", területének mintegy kétharmadát elszakították az anyaországtól, és magyar ajkú lakosságából 5 milliót rekesztettek ki a környező országokba! Az elvesztett területeken voltak az ország leggazdagabb ásványkincsei, erdő-és vadgazdaságai.

Mindezek betetőzéseként, 200 millió aranykoronát kellett (jóvátétel címén) fizetni a győztes hatalmaknak.

Ezt a ,,békediktátumot" még V. I. Lenin is az imperialista hatalmak legigazságtalanabb és legdilettánsabb döntésének nevezte.

III.

A második világháborúban ismét frontvonal választotta el egymástól a magyar és a szovjet-orosz népet, tovább mérgezve az addig sem ,,felhőtlen" kapcsolatainkat.

Geostratégiai helyzetünkből kifolyólag, a németek oldalán sodródtunk be a háborúba (a legutolsók voltunk, akik hadat üzentünk a Szovjetuniónak), és mint vesztes fél további területekkel lettünk megrövidítve, valamint 300 millió dollár kifizetésére kötelezve (Szovjetuniónak, Jugoszláviának és Csehszlovákiának).

Nem vitatva azt a tény, hogy az első és a második világháborúban is az agresszor oldalán álltunk, bizonyítható, hogy nem volt hódító szándékunk, és a Magyar Királyi Honvédség nem vett részt rablásban, fosztogatásban, katonai vagy polgári személyekkel szembeni -a genfi egyezményben tiltott - cselekményekben.

Ez sajnos nem mondható el a Szovjet(Vörös) Hadseregre, amelyben Zsukov marsall intézkedésére, gépjárművekkel és vasúti gördülő eszközökkel rendelkező speciális alakulatokkal (szervezett formában) szállították el gyáraink és üzemeink gépeit, mezőgazdaság termékeinket, haszonállat állományunkat, műkincseinket, nem beszélve a polgári személyek fosztogatásáról, valamint a nőkkel szembeni - tömeges - erőszakoskodásról.

1944÷1945-ben a Vörös Hadsereg több százezer polgári személyt (mintegy 300÷350 ezer főt) vagonírozott be és irányított a Szovjetunióba, egyes állítások szerint azért, hogy a hadifoglyok számával is igazolják (Sztalin előtt) hőstetteiket. Tekintettel arra, hogy a Rákosi-Kádár érákban agyonhallgatták ezeket az eseményeket, így ma sem tudni, hogy a kiszállítottak közül hányan kerültek vissza hazánkba.

Amikor 1946-ban a Moszkvába érkező magyar kormány delegáció tagjai arról panaszkodtak Sztalin előtt, hogy a német és a magyar fasiszták kirabolták az országot, még Sztalin sem tetszhetett ez a képmutató ,,színjáték" mert megjegyezte: ,,Na persze a mi katonáink is ELVITTEK EZT-AZT, ha ezt maguk most nem is említik",- és hangosan nevetett tulajdon szavain. (Kiemelés: B.I.)

A német csapatok kiűzését követően, szovjet megszállás vette kezdetét, mégpedig olyan megalázó módon, hogy a régi sebek felszakadása mellett újak, sőt súlyosabbak keletkeztek.

Csupán egyetlenegy példával szemléltetve ezt a kérdést: Vorosilov marsall intézkedésére,- a magyar EREKLYÉS ORSZÁGZÁSZLÓT ELTÁVOLÍTOTTÁK a Szabadság térről (ahol Batthyányt kivégezték) és a helyére felállítottak egy szovjet címerrel, ötágú csillaggal és a felszabadító katonákat magasztaló felirattal ellátott emlékművet (1950. május 1-én).

Ehhez az emlékműhöz ragaszkodnak foggal-körömmel ma is az Orosz Föderáció (egyes) vezetői, képtelenek megérteni, hogy mit sem ér egy olyan emlékmű, amelyet (több mint tíz éve) kordonnal, kamerákkal és rendőrökkel kell védelmezni. És azt sem látják be, hogy ilyen előzmények ismeretében, képmutatás lenne ,,hozsannázni" az emlékmű előtt.

És ebben az esetben nem arról van szó, hogy bárki is ellenezné egy történelmi emlékmű felállítását, hanem a megoldás mikéntjéről, a győztes arroganciájáról, a magyar emberek önérzetének, hazaszeretetének és igazságérzetének semmibe vételéről!

Magyarország területén több mint kétezer szovjet katonasír van, kulturált temetői környezetben, gondozottan. A magyar nép megadja a hősöknek kijáró tiszteletet minden nép -- háborúban elesett -- fiainak, és ez alól nem kivételek az itt elhantolt szovjet katonák sem.

IV.

A Moszkvából ,,idetelepített" Rákosi és elvtársai (megközelítőleg) hasonló rémuralmat vezettek be az országban, mint amilyent Sztalin uralkodása alatt a szovjet emberek milliói évtizedeken át elszenvedtek.

A lelki és fizikai terror, a kolhozosítás (kuláküldözés), az esztelen munkaverseny szervezés, az értelmiség mellőzése, a koncepciós perek beindítása (és végrehajtása), nemzeti hőseink és szimbólumaink meggyalázása és nemzeti ünnepeink elvétele oda vezetett, hogy 1956 októberében forradalom robbant ki a rezsim torz elemei, valamint a bűnös vezetői ellen.

A legsúlyosabb szakadás akkor következett be népeink között, amikor az itt diszlokált (megszálló) szovjet különleges hadtest csapatai felléptek a forradalmárok ellen, majd a szovjet kormány a törvényes magyar kormány és a világ közvéleményének megtévesztésével, új csapatokat irányított hazánkba (mintegy 16 hadosztályt), hitszegő módon letartóztatták a Tökölre érkező, Maléter Pál honvédelmi miniszter vezette delegációt, elrabolták Nagy Imre miniszterelnököt és társait, brutálisan leverték a forradalmunkat.

Rommá lőtték Budapest egyes kerületeit (főútvonalait), számos helységben önbíráskodtak, nyakunkra ültették a hazug és hazaáruló Kádár-féle bábkormányt, és közvetlenül is segítették Kádár megtorló akcióit.

A megtorlások messze meghaladták a Haynau vezette megtorlások mértékét: közel ezer embert végeztek ki (köztük Nagy Imrét, Maléter Pált), 50-60 ezer embert börtönöztek be, 700-900 ezret tartottak megfigyelés alatt, és az sem hallgatható el, hogy 200 ezer ember menekült ki az országból a szovjet agresszió miatt.

Ezt követően, a megszálló erők létszámát a duplájára növelték (80-90 ezer főről mintegy 200 ezerre), óriási terheket róva népgazdaságunkra.

I. Miklós cárhoz hasonlóan, prolongálták az előző (,,szocialista") rendszer kozmetikázott változatát, amely erkölcsi és anyagi csődbe vitte az országot.

Jelcin elnök erről így nyilatkozott 1992-ben a magyar parlament üléstermében:

,,A magyar forradalom eltiprása örökké lemoshatatlan szégyenfoltja marad a Szovjetunió történelmének".

EPILÓGUS

Célszerű lenne, ha ezekről a kérdésekről egy tudományos konferencia keretében értekeznének a két állam illetékes történészei, politikusai, katonai szakértői, és jogászai hogy, kialakítsanak egy elfogulatlan szemléletet a megoldás érdekében.

Nem képezheti vita tárgyát, és történelmi tapasztalatokkal is igazolható, hogy a problémák elkendőzése csak átmeneti (ingatag) megnyugvást eredményezhet.

Kétségtelen, hogy a mai generációt nem lehet felelősségre vonni elődeik tetteiért, de az sem megoldás, hogy elhallgassuk (vagy elfogadjuk) a történelem hamisítók tételeit.

A magyar állam kétszer fizetett, mert agressziót követett el másokkal szemben, az oroszok, majd pedig a szovjetek szintén agressziót követtek el ellenünk, az oroszok (szovjetek) területe permanensen növekedett, hazánk területe látványosan csökkent.

Jogosan vetődik fel egy olyan kérdés (kérés vagy igény), hogy ne csak a kis államok fizessenek az agresszióért, hanem a ,,nagyobbak" is. Ezen felül elvárjuk, hogy szolgáltassák vissza (maradéktalanul) az elrabolt műkincseinket! Jogosnak tartjuk, hogy a nemzeti szimbólumunknak számító ereklyés országzászló visszakerüljön a régi helyére, és a szovjet emlékművet helyezzék el a szoborparkban vagy más megfelelő helyen. Történelmi példákra hivatkozva elvárható, hogy az '56-os agresszió elkövetéséért térítsék meg a bekövetkezett károkat, különös tekintettel arra, hogy a Kuvait ellen elkövetett iraki agresszió során keletkezett károkért az ENSZ különbizottsága nagy összegű jóvátétel megfizetésére kötelezte Irakot, és az orosz delegáció sem emelt vétót az ENSZ határozat ellen.

Jelcin elnök elismerte a súlyos agresszió tényét. Az Orosz Föderáció vezető személyiségeinek tekintélye csak növekedne, ha a jogosnak tűnő kéréseinket akceptálnák, és ezzel egyszer s mindenkorra megszűnnének a magyar-orosz kapcsolatokat mérgező gócok.

KÉSZÜLT AZ MVSZ JUSTITIA BIZOTTSÁG KEZDEMÉNYEZÉSÉRE, BIZOTTSÁGI TAGOK ÉS PÁRTOLÓ TAGOK KÖVZETLEN VAGY KÖZVETETT RÉSZVÉTELÉVEL //Szabó Béla alelnök, dr. Léh Tibor nemzetközi jogász, Péteri Attila Árpád koordinátor, dr. Csendes László hadtörténész, Hiripi Lajos el. mérnök, Lévay Atilla közíró, Kenessey Csaba nemzetőr dd. tábornok, Csukás Irén POFOSZ elnökségi tag. Az idegen nyelvi fordításokban közreműködött: dr. Léh Tibor (francia), Kenessey Csaba (német), Lévay Atilla (angol), dr. Bokor Imre (orosz)//.

A JUSTITIA BIZOTTSÁG KÖSZÖNETÉT FEJEZI KI AZ MVSZ ELNÖKÉNEK (Patrubány Miklósnak), TISZTELETBELI ELNÖKÉNEK (Rácz Sándornak), dr. Ilkei Csabának, dr. Morvai Krisztinának, dr. Szöőr Annának, Balogh Gyulának, dr. Dobos Attilának, Tőke Péternek, dr. Drábik Jánosnak, dr. Halász Józsefnek, Pápai Szabó Györgynek, Belovai Istvánnak, prof. Dr. Lengyel Alfonznak, Kéri Editnek, Körömi Teréznek, Bella Árpádnak, L. Gyöngyösi Zsuzsannának, a Nemzeti Hírhálónak, Házik Zoltánnak, Orbán Évának, Vass Magdának, Szász Lórántnak, Endreffy Ivánnak, Frigyesy Ágnesnek, Karasszon Attilának, Németh Sándornak és számtalan fel nem sorolt személynek vagy szervezetnek, akik közvetlen vagy közvetett módon segítik közös - nemzeti ügyünket szolgáló - munkánkat.

(Prof. Dr. Bokor Imre)
a Justitia Bizottság elnöke
------------------------------------------------------------------------------

МАНИФЕС& ;#1058;

К ГРАЖДАН& ;#1040;М И ГЛАВАМ ГОСУДАР& ;#1057;ТВ

РОССИЙС& ;#1050;ОЙ ФЕДЕРАЦ& ;#1048;И И ВЕНГЕРС& ;#1050;ОЙ РЕСПУБЛ& ;#1048;КИ

(Фоновый материа& ;#1083; к юридиче& ;#1089;кому предлож& ;#1077;нию)

Глубоко& ;#1091;важаем&#10 99;е Адресат& ;#1099;!

Учитыва& ;#1103; историч& ;#1077;скую справед& ;#1083;ивость, в целях достиже& ;#1085;ия консенс& ;#1072; и примире& ;#1085;ия, мы должны предпри& ;#1085;ять шаги по устране& ;#1085;ию остатко& ;#1074; создавш& ;#1080;хся (сформир&am p;#1086;вавших&#1 089;я) - открыты& ;#1093; или скрытых - разногл& ;#1072;сий (противо&am p;#1089;тояний) в отношен& ;#1080;ях наших народов.

В интерес& ;#1072;х этого, необход& ;#1080;мо положит& ;#1100; конец существ& ;#1091;ющей до сих пор практик& ;#1077; искажен& ;#1080;я и умалчив& ;#1072;ния, необход& ;#1080;мо занимат& ;#1100;ся также и самыми щепетил& ;#1100;ными вопроса& ;#1084;и, чтобы общими силами, приемле& ;#1084;ыми для обеих сторон - справед& ;#1083;ивыми - решения& ;#1084;и залечит& ;#1100; нанесён& ;#1085;ые друг другу «раны».

Нижепри& ;#1074;едённы&#10 77; четыре пункта рассмат& ;#1088;ивают те проблем& ;#1072;тичные вопросы, которые явились определ& ;#1103;ющими в формиро& ;#1074;ании венгерс& ;#1082;о-русск&#1 080;х (советск&am p;#1080;х) отношен& ;#1080;ях. Перечис& ;#1083;енные пункты исключа& ;#1102;т субъект& ;#1080;вность и содержа& ;#1090; исключи& ;#1090;ельно реальны& ;#1077; (доказан&am p;#1085;ые) факты.

I.

Одним (болезне&am p;#1085;ным для нас) эпизодо& ;#1084; историч& ;#1077;ских венгерс& ;#1082;о-русск&#1 080;х (советск&am p;#1080;х) «связей& #187;, который оставил неизгла& ;#1076;имый след в душах венгерс& ;#1082;ого обществ& ;#1072;, явилась помощь, оказанн& ;#1072;я австрий& ;#1094;ам в 1849 году. Царь Николай I. послал в нашу страну русские войска (казаков) под pукoвoдств& amp;#1086;м генерал& ;#1072; герцога Паскеви& ;#1095;а Ивана Фёдоров& ;#1080;ча, которые разгром& ;#1080;ли нашу борьбу за независ& ;#1080;мость и - приблиз& ;#1080;тельно на семьдес& ;#1103;т лет - продлил& ;#1080; господс& ;#1090;во Габсбур& ;#1075;ов в Венгрии.

После поражен& ;#1080;я борьбы за независ& ;#1080;мость, последо& ;#1074;ала жестока& ;#1103; расправ& ;#1072; со стороны австрий& ;#1089;ких войск, которым& ;#1080; руковод& ;#1080;л генерал австрий& ;#1089;кого императ& ;#1086;ра Haynau: был казнён премьер-&am p;#1084;инистр Batthyány Lajos (на месте сегодня& ;#1096;ней площади Свободы), были казнены 13 наших генерал& ;#1086;в (в гopoдe Арад), а также 160 граждан& ;#1089;ких лиц и солдат. Примерн& ;#1086; две тысячи человек были пригово& ;#1088;ены к тюремно& ;#1084;у заключе& ;#1085;ию или к заточен& ;#1080;ю в замке.

II.

В первой мировой войне Венгрия и Российс& ;#1082;ая Империя (вновь) стали врагами друг другу, хотя произош& ;#1077;дшие в Российс& ;#1082;ой Империи (в 1917 году) и в Венгрии (в 1918-19 годах) революц& ;#1080;онные события показал& ;#1080; то, что инициат& ;#1086;рами мировог& ;#1086; пожара были не народы двух стран, а их руковод& ;#1080;тели.

На основан& ;#1080;и мирного договор& ;#1072;, заключё& ;#1085;ного после первой мировой войны, Венгрию «подели& #1083;и на части», приблиз& ;#1080;тельно две трети её террито& ;#1088;ий оторвал& ;#1080; от метропо& ;#1083;ии и пятимил& ;#1083;ионное, говорящ& ;#1077;е на венгерс& ;#1082;ом языке, населен& ;#1080;е, оказало& ;#1089;ь изгнанн& ;#1099;м в соседни& ;#1077; страны! На потерян& ;#1085;ых террито& ;#1088;иях находил& ;#1080;сь самые богатые месторо& ;#1078;дения полезны& ;#1093; ископае& ;#1084;ых, лесные и охотнич& ;#1100;и террито& ;#1088;ии.

Ко всему этому, государ& ;#1089;тво должно было заплати& ;#1090;ь странам-&am p;#1087;обедит&#1 077;лям (в качеств& ;#1077; возмеще& ;#1085;ия) 200 миллион& ;#1086;в золотых крон.

Даже В.И. Ленин, назвал этот «диктат мира» самым несправ& ;#1077;дливым и самым дилетан& ;#1090;ским решение& ;#1084; империа& ;#1083;истиче&#10 89;ких стран.

III.

Во второй мировой войне венгерс& ;#1082;ий народ и советск& ;#1080;й - русский народы снова оказали& ;#1089;ь по разные линии фронта, далее отравля& ;#1103; и до сих пор наши совсем не «безобл& #1072;чные» отношен& ;#1080;я.

По причине нашего геостра& ;#1090;егичес&#10 82;ого положен& ;#1080;я, в войне мы оказали& ;#1089;ь на стороне немцев (мы были последн& ;#1080;ми, кто объявил войну Советск& ;#1086;му Союзу), и, как проигра& ;#1074;шая сторона, мы снова потерял& ;#1080; террито& ;#1088;ии. Кроме того мы были обязаны выплати& ;#1090;ь 300 миллион& ;#1086;в долларо& ;#1074; (Советск&am p;#1086;му Союзу, Югослав& ;#1080;и и Чехосло& ;#1074;акии).

Не споря с тем фактом, что и в первой и во второй мировых войнах мы были на стороне агрессо& ;#1088;а, доказан& ;#1086;, что мы не имели амбиций завоева& ;#1085;ия, Венгерс& ;#1082;ая Королев& ;#1089;кая Армия не принима& ;#1083;а участия в грабежа& ;#1093; и мародёр& ;#1089;тве и в запрещё& ;#1085;ных Женевск& ;#1086;й Конвенц& ;#1080;ей действи& ;#1103;х против военных лиц и граждан& ;#1089;кого населен& ;#1080;я.

Это, к сожален& ;#1080;ю, нельзя сказать о Советск& ;#1086;й (Красной) Армии, специал& ;#1100;ные подразд& ;#1077;ления которой по распоря& ;#1078;ению маршала Жукова (в организ& ;#1086;ванной форме) средств& ;#1072;ми авто- и железно& ;#1076;орожно&#10 75;о транспо& ;#1088;та увозили оборудо& ;#1074;ания наших заводов, фабрик, сельско& ;#1093;озяйст&#10 74;енную продукц& ;#1080;ю, животны& ;#1093;, наши произве& ;#1076;ения искусст& ;#1074;а, не говоря уже, об ограбле& ;#1085;ии граждан& ;#1089;ких лиц, о насилии - массово& ;#1084; - над женщина& ;#1084;и.

В 1944-1945 годах Красная Армия много сотен тысяч граждан& ;#1089;ких лиц (примерн&am p;#1086; 300-350 тысяч) загрузи& ;#1083;а в вагоны и отправи& ;#1083;а в Советск& ;#1080;й Союз, по некотор& ;#1099;м утвержд& ;#1077;ниям потому, чтобы числом военноп& ;#1083;енных доказат& ;#1100; (Сталину) свой героизм. Учитыва& ;#1103; то, что в эпоху Ракоши - Кадара эти события строго замалчи& ;#1074;ались, то и сегодня нельзя знать, сколько из них вернуло& ;#1089;ь обратно на родину.

Когда прибывш& ;#1080;е в 1946 году в Москву члены делегац& ;#1080;и венгерс& ;#1082;ого правите& ;#1083;ьства пожалов& ;#1072;лись Сталину, что немецки& ;#1077; и венгерс& ;#1082;ие фашисты ограбил& ;#1080; страну, то даже Сталину не понрави& ;#1083;ась эта лицемер& ;#1085;ая «игра», так как он заметил: «Да, конечно, и наши солдаты УНЕСЛИ кoe-что, даже, если вы об этом в данный момент и не упомина& ;#1077;те» и громко рассмея& ;#1083;ся над собстве& ;#1085;ными словами. (Выделен&am p;#1080;е B.I.)

После изгнани& ;#1103; немецки& ;#1093; войск началас& ;#1100; советск& ;#1072;я оккупац& ;#1080;я, к тому же таким унизите& ;#1083;ьным способо& ;#1084;, что, помимо вскрыти& ;#1103; старых ран, последо& ;#1074;али новые, даже более серьёзн& ;#1099;е раны.

Этот вопрос проиллю& ;#1089;трируе&#10 84; всего лишь единств& ;#1077;нным примеро& ;#1084;: по распоря& ;#1078;ению маршала Ворошил& ;#1086;ва Государ& ;#1089;твенны&#10 81; Флаг (являющи&am p;#1081;ся Pеликвие&am p;#1081;) убрали с площади Свободы (где был казнён Batthyány), и на его место установ& ;#1080;ли памятни& ;#1082; с советск& ;#1080;м гербом, с пятикон& ;#1077;чной звездой и с прослав& ;#1083;яющей воинов-о&am p;#1089;вободи&#1 090;елей надпись& ;#1102; (1 мая 1950 года).

На этом памятни& ;#1082;е и сегодня зубами - ногтями настаив& ;#1072;ют (некотор&am p;#1099;е) руковод& ;#1080;тели Российс& ;#1082;ой Федерац& ;#1080;и. Они не способн& ;#1099; понять, что любой памятни& ;#1082; ничего не стоит, которую (уже более десяти лет) необход& ;#1080;мо охранят& ;#1100; загражд& ;#1077;ниями, видеока& ;#1084;ерами и милицие& ;#1081;. И не видят и то, что, зная такие предпос& ;#1099;лки, было бы лицемер& ;#1080;ем «востор& #1075;аться и петь» перед памятни& ;#1082;ом.

И в этом случае речь идёт не о том, что кто-либо возража& ;#1077;т против установ& ;#1082;и историч& ;#1077;ского памятни& ;#1082;а, речь идёт о методе решения этого, об арроган& ;#1094;ии победит& ;#1077;ля, о пренебр& ;#1077;жении к чувству собстве& ;#1085;ного достоин& ;#1089;тва венгров, к чувству их любви к родине и чувству справед& ;#1083;ивости!

На террито& ;#1088;ии Венгрии на кладбищ& ;#1072;х находит& ;#1089;я более двух тысяч могил советск& ;#1080;х солдат, за которым& ;#1080; ухажива& ;#1102;т. Венгерс& ;#1082;ий народ отдаёт дать уважени& ;#1103; героям, сынам всех народов, павшим в войне. Исключе& ;#1085;ием не являютс& ;#1103; и похорон& ;#1077;нные здесь советск& ;#1080;е солдаты.

IV.

«Насажд& #1105;нный сюда» из Москвы Рaкоши и его товарищ& ;#1080;, ввели в стране террор (приблиз&am p;#1080;тельно) такой же, как чувство& ;#1074;али и страдал& ;#1080; от него в сталинс& ;#1082;ие времена миллион& ;#1099; советск& ;#1080;х людей на протяже& ;#1085;ии десятил& ;#1077;тий.

Душевны& ;#1081; и физичес& ;#1082;ий террор, коллект& ;#1080;визаци&#11 03; (раскула&am p;#1095;ивание), организ& ;#1072;ция безрасс& ;#1091;дных рабочих соревно& ;#1074;аний, игнорир& ;#1086;вание интелли& ;#1075;енции, концепц& ;#1080;ональн&#10 99;е процесс& ;#1099; (и их исполне& ;#1085;ие), оскорбл& ;#1077;ние наших национа& ;#1083;ьных героев и их символи& ;#1082;и, отмена национа& ;#1083;ьных праздни& ;#1082;ов привели к тому, что в октябре 1956 году произош& ;#1083;о восстан& ;#1080;е против безобра& ;#1079;ных элемент& ;#1086;в режима, а также против преступ& ;#1085;ых руковод& ;#1080;телей.

Самый серьёзн& ;#1099;й разрыв между нашими народам& ;#1080; произош& ;#1105;л тогда, когда дислоци& ;#1088;уемые здесь части советск& ;#1086;й армии особого назначе& ;#1085;ия (оккупац&am p;#1080;онные части) выступи& ;#1083;и против революц& ;#1080;онеров, а затем советск& ;#1086;е правите& ;#1083;ьство, введя в заблужд& ;#1077;ние законно& ;#1077; венгерс& ;#1082;ое правите& ;#1083;ьство и мировое обществ& ;#1077;нное мнение, ввело в нашу страну новые войска (примерн&am p;#1086; 16 дивизий). Веролом& ;#1085;ым образом была арестов& ;#1072;на прибывш& ;#1072;я в гopoдe Тёкёл делегац& ;#1080;я под руковод& ;#1089;твом министр& ;#1072; обороны Пала Малeтер, был похищен премьер-&am p;#1084;инистр Имре Надь и его соратни& ;#1082;и, бруталь& ;#1085;ым образом было подавле& ;#1085;о наше восстан& ;#1080;е.

Разбомб& ;#1080;в в руины некотор& ;#1099;е районы Будапеш& ;#1090;а (основны&am p;#1077; магистр& ;#1072;ли), устроив в многочи& ;#1089;ленных местах самосуд, русские посадил& ;#1080; на нашу шею лживое и продавш& ;#1077;е родину марионе& ;#1090;очное правите& ;#1083;ьство Кадара, и непосре& ;#1076;ственн&#10 86; оказали ему помощь в карател& ;#1100;ных операци& ;#1103;х Кадара.

Карател& ;#1100;ные действи& ;#1103; далеко превзош& ;#1083;и размер карател& ;#1100;ных операци& ;#1081;, проведё& ;#1085;ных под руковод& ;#1089;твом Haynau: были казнены более тысячи человек (среди них Имре Надь, Пал Малeтер), 50-60 тысяч человек заключи& ;#1083;и в тюрьму, 700-900 тысяч человек подверг& ;#1083;и наблюде& ;#1085;ию, и о том также нельзя умолчат& ;#1100;, что 200 тысяч человек из-за советск& ;#1086;й агресси& ;#1080; бежали из страны.

После этого, число оккупац& ;#1080;онных частей увеличи& ;#1083;и вдвое (с 80-90 тысяч до 200 тысяч человек), возложи& ;#1074; огромны& ;#1081; груз на нашу экономи& ;#1082;у.

Аналоги& ;#1095;но царю Николаю I., продлил& ;#1080; подкраш& ;#1077;нный вариант предыду& ;#1097;ей («социал& ;#1080;стичес&#10 82;ой») системы, которая привела страну к моральн& ;#1086;му и материа& ;#1083;ьному краху.

Премьер-&am p;#1084;инистр Ельцин так говорил об этом в венгерс& ;#1082;ом парламе& ;#1085;те в 1992 году: «Подавл& #1077;ние венгерс& ;#1082;ого восстан& ;#1080;я навсегд& ;#1072; останет& ;#1089;я несмыва& ;#1077;мым пятном позора на истории Советск& ;#1086;го Союза».

Эпилог

Целесоо& ;#1073;разно было бы, чтобы эти вопросы в рамках научной конфере& ;#1085;ции рассмот& ;#1088;ели компете& ;#1085;тные историк& ;#1080;, политик& ;#1080;, военные эксперт& ;#1099; и юристы обоих государ& ;#1089;тв, которые в интерес& ;#1072;х решения смогли бы сформул& ;#1080;ровать независ& ;#1080;мую точку зрения.

Не может явиться предмет& ;#1086;м спора - что подтвер& ;#1078;дено также историч& ;#1077;ским опытом - то, что размазы& ;#1074;ание проблем& ;#1099; может принест& ;#1080; только временн& ;#1086;е (неустой&am p;#1095;ивое) успокое& ;#1085;ие.

Несомне& ;#1085;но, что сегодня& ;#1096;нюю генерац& ;#1080;ю нельзя обвинят& ;#1100; в действи& ;#1103;х их предшес& ;#1090;венник&#10 86;в, но решение& ;#1084; не являетс& ;#1103; умалчив& ;#1072;ние (либо приняти& ;#1077;) тезисов историч& ;#1077;ских фальсиф& ;#1080;каторо&#10 74;.

Венгерс& ;#1082;ое государ& ;#1089;тво два раза платило за то, что соверши& ;#1083;о агресси& ;#1102; против других, русские, а затем советы также соверши& ;#1083;и агресси& ;#1102; против нас. Террито& ;#1088;ия русских (советов) пермане& ;#1085;тно увеличи& ;#1083;ась, террито& ;#1088;ия нашей страны значите& ;#1083;ьно уменьши& ;#1083;ась.

Правоме& ;#1088;но возника& ;#1077;т вопрос (просьба либо требова& ;#1085;ие), что за агресси& ;#1102; должны платить не только малые государ& ;#1089;тва, но также и более «крупны& #1077;» .Кроме этого, мы по праву ожидаем возвращ& ;#1077;ние (полност&am p;#1100;ю) наших украден& ;#1085;ых произве& ;#1076;ений искусст& ;#1074;! Правоме& ;#1088;ным считаем,- чтобы государ& ;#1089;твенны&#10 81; флаг, являющи& ;#1081;ся символо& ;#1084; и реликви& ;#1077;й нации, был возвращ& ;#1105;н на старое место, а советск& ;#1080;й памятни& ;#1082; был перенес& ;#1105;н в парк скульпт& ;#1091;р, либо в другое, подходя& ;#1097;ее место. Ссылаяс& ;#1100; на историч& ;#1077;ские примеры, мы по праву ожидаем компенс& ;#1072;цию за ущерб, возникш& ;#1080;й в результ& ;#1072;те агресси& ;#1080; '56 года,- особо обращая внимани& ;#1077; на то, что особая комисси& ;#1103; ООН обязала Ирак выплати& ;#1090;ь большие суммы за ущерб, нанесён& ;#1085;ый в ходе агресси& ;#1080; Ирака против Кувейта. Против такого решения ООН советск& ;#1072;я делегац& ;#1080;я также не примени& ;#1083;а вето.

Президе& ;#1085;т Ельцин принал факт серьёзн& ;#1086;й агресси& ;#1080;. Авторит& ;#1077;т руковод& ;#1103;щих личност& ;#1077;й Российс& ;#1082;ой Федерац& ;#1080;и только возрос бы, если бы они акцепти& ;#1088;овали по нашему мнению наши законны& ;#1077; просьбы, и на этом раз и навсегд& ;#1072; исчезли бы очаги, отравля& ;#1102;щие венгерс& ;#1082;о-русск&#1 080;е отношен& ;#1080;я.

Пpoф. Дp. Имpe Бoкop

Пpeдcедaтeл&#1100 ; Komccии Justitia
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Címkék: miniszterelnököt, tapasztalatokkal, szabadságharcunk, börtönbüntetésre, megtévesztésével, igazságérzetének, népgazdaságunkra, kezdeményezésére, hazaszeretetének, csehszlovákiának, személyiségeinek, állampolgáraihoz, kapcsolatainkat, agyonhallgatták, közvéleményének, szimbólumunknak, különbizottsága, cselekményekben, fosztogatásáról, arroganciájáról, legdilettánsabb, letartóztatták, visszakerüljön, kiszállítottak, világháborúban, magyarországot, fosztogatásban, forradalmunkat, felszámolására, maradványainak, eltávolították, magyarországon, maradéktalanul, jugoszláviának, gépjárművekkel, békediktátumot, történelmi igazság, népeink kapcsolatában, eddigi torzítási, legkényesebb kérdésekkel, egymáson ejtett, alábbi négy, problematikus kérdések, felsorolt pontok, magyarság érzelmi, osztrákok megsegítésére, első világháborúban, világégést kezdeményezők, első világháborút, környező országokba, elvesztett területeken, ország leggazdagabb, Bokor Imre, OROSZ FÖDERÁCIÓ, VALAMINT MAGYAR KÖZTÁRSASÁG, ÁLLAMPOLGÁRAIHOZ ÉS ELNÖKEIHEZ, HÁTTÉRANYAG EGY JOGI INDÍTVÁNYHOZ, MÉLYEN TISZTELT CÍMZETTEK, Iván Fjodorovics Paszkievics, Batthyány Lajos, Orosz Birodalom, Orosz Birodalomban, Magyar Királyi Honvédség, Vörös Hadsereg, ELVITTEK EZT-AZT, EREKLYÉS ORSZÁGZÁSZLÓT ELTÁVOLÍTOTTÁK, Orosz Föderáció, Maléter Pál, Nagy Imre, Nagy Imrét, Maléter Pált, KÉSZÜLT AZ MVSZ JUSTITIA BIZOTTSÁG KEZDEMÉNYEZÉSÉRE, BIZOTTSÁGI TAGOK ÉS PÁRTOLÓ TAGOK KÖVZETLEN VAGY KÖZVETETT RÉSZVÉTELÉVEL, Szabó Béla, Péteri Attila Árpád, Csendes László, Hiripi Lajos, Lévay Atilla, Kenessey Csaba, Csukás Irén POFOSZ, JUSTITIA BIZOTTSÁG KÖSZÖNETÉT FEJEZI KI AZ MVSZ ELNÖKÉNEK, Patrubány Miklósnak, TISZTELETBELI ELNÖKÉNEK, Rácz Sándornak, Ilkei Csabának, Morvai Krisztinának, Szöőr Annának, Balogh Gyulának, Dobos Attilának, Tőke Péternek, Drábik Jánosnak, Halász Józsefnek, Pápai Szabó Györgynek, Belovai Istvánnak, Lengyel Alfonznak, Kéri Editnek, Körömi Teréznek, Bella Árpádnak, Gyöngyösi Zsuzsannának, Nemzeti Hírhálónak, Házik Zoltánnak, Orbán Évának, Vass Magdának, Szász Lórántnak, Endreffy Ivánnak, Frigyesy Ágnesnek, Karasszon Attilának, Németh Sándornak, Justitia Bizottság,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
01.18. 23:12 Illegális bevándorlás - Szakértő: egyre több migráns érkezik
01.18. 22:32 Férfi kézilabda Eb - Csak percekig vezettek, mégis nyertek a horvátok
01.18. 22:12 UDMR şi-a sărbătorit 30 de ani de existenţă la Cluj-Napoca
01.18. 22:02 Vízilabda Eb - Szerb siker
01.18. 21:32 Jégkorong Magyar Kupa - Az FTC legyőzte a MAC-ot az elődöntőben
01.18. 21:02 Harry herceg és Meghan hercegnő lemond királyi titulusáról és nem vesz rész...
01.18. 20:52 Női kézilabda EHF Kupa - Először nyert az Érd
01.18. 20:42 Adunarea delegaţilor Partidului Popular Maghiar din Transilvania şi Partidu...
01.18. 20:22 Férfi röplabda Extraliga - Öt szettben nyert a MAFC
01.18. 20:22 Vízilabda Eb - Gálamérkőzésen lett csoportelső a magyar férfi válogatott
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Aranyosi Ervin: Éjjeli bagoly ...  Szívemben él!  Facebookon kaptam  Férfi vízilabda E.B. mérkőzése...  Ausztráliai tűzvész......  Hallom...  Mikler Roland férfi kézilabda ...  Halál  Jákób kútjánál  Mézmaszk pattanásra  Mézmaszk pattanásra  Facebookon kaptam  Kb. nekem is ilyen volt  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Vízcseppes rózsa  Csend kell ahhoz  Az ekcéma, a pikkelysömör és a...  Halló Január!  Posertube  Halál  Facebookon kaptam  Nők téli öltözékben  Sárga rózsa csokor  Billy a koala......  Facebookon kaptam Cs Ildikótól  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Mai harmónia kártyám  Egy zárkában Göncz Árpáddal  Uram, tekints e földre  Fázós január  Ribizlis  Meteorit gif  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Az Atlanti-óceáni út Norvégiáb...  Gyümölcslevekkel a betegségek ...  Akárhová  Vajda Pál: Az alázatosság útja  Facebookon kaptam  Mézmaszk pattanásra  Kellemes kávézást!  Kislány virággal  Szèp napot kívánok!  Ahogy telet követ tavasz  Acadia Nemzeti Park, Maine -Eg...  Orchidea  Te vagy a legfontosabb!  Macska -egér játék......  Szép téli napokat az erdőben  Facebookon kaptam  Mikulástorta  Mikulástorta  Az sasok királya.......  Kaktusztorta  Facebookon kaptam  Isten már mindent elintézett  Hóember  Mai harmónia kártyám  Acadia Nemzeti Park, Maine -Eg...  Facebookon kaptam  Orchidea  Sexy nő  Halál  Profi munka........  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Házszentelés a Szent Ferenc Al...  Harmónia......  Önismeret  Halál  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Rózsa csokor  Havas rózsa  Kellemes teázást  Kellemes hétvégét  Férfi vízilabda E.B. mérkőzése...  Facebookon kaptam  Bundástorta  Szép napot kedves barátaim ! ....  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Mancs őrjárat........  Facebookon kaptam  Hálával áldozzunk Istennek  Posertube  Ékszertorta  Ékszertorta  Halál  Facebookon kaptam  Macska -egér játék......  Már nem kételkedem  Kellemes kávézást!  Sexy nő  Jó ember leszek, saját magam s...  Hóember  Szèp napot kívánok!  Facebookon kaptam 
Bejegyzés Címkék
történelmi igazság, népeink kapcsolatában, eddigi torzítási, legkényesebb kérdésekkel, egymáson ejtett, alábbi négy, problematikus kérdések, felsorolt pontok, magyarság érzelmi, osztrákok megsegítésére, első világháborúban, világégést kezdeményezők, első világháborút, környező országokba, elvesztett területeken, ország leggazdagabb, győztes hatalmaknak, imperialista hatalmak, második világháborúban, szovjet-orosz népet, németek oldalán, legutolsók voltunk, agresszor oldalán, polgári személyek, nőkkel szembeni, hadifoglyok számával, kiszállítottak közül, magyar fasiszták, képmutató &#8222, német csapatok, régi sebek, magyar EREKLYÉS, helyére felállítottak, szovjet címerrel, felszabadító katonákat, emlékműhöz ragaszkodnak, olyan emlékmű, emlékmű előtt, történelmi emlékmű, megoldás mikéntjéről, győztes arroganciájáról, magyar emberek, hősöknek kijáró, szovjet emberek, esztelen munkaverseny, értelmiség mellőzése, koncepciós perek, rezsim torz, bűnös vezetői, legsúlyosabb szakadás, forradalmárok ellen, szovjet kormány, törvényes magyar, világ közvéleményének, megtorlások messze, szovjet agresszió, megszálló erők, duplájára növelték, magyar parlament, magyar forradalom, tudományos konferencia, elfogulatlan szemléletet, megoldás érdekében, problémák elkendőzése, történelem hamisítók, magyar állam, szovjetek szintén, olyan kérdés, elrabolt műkincseinket, nemzeti szimbólumunknak, régi helyére, szovjet emlékművet, szoborparkban vagy, bekövetkezett károkat, orosz delegáció, súlyos agresszió, jogosnak tűnő, magyar-orosz kapcsolatokat, idegen nyelvi, miniszterelnököt, tapasztalatokkal, szabadságharcunk, börtönbüntetésre, megtévesztésével, igazságérzetének, népgazdaságunkra, kezdeményezésére, hazaszeretetének, csehszlovákiának, személyiségeinek, állampolgáraihoz, kapcsolatainkat, agyonhallgatták, közvéleményének, szimbólumunknak, különbizottsága, cselekményekben, fosztogatásáról, arroganciájáról, legdilettánsabb, , ,
2019.12 2020. Január 2020.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 64001 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 0
  • e Hét: 0
  • e Hónap: 59108
  • e Év: 59108
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.