Belépés
zgfumag.blog.xfree.hu
Ha azért nézel , mert ez a munkád, jó munkát kívánok! GYÁVA NÉPNEK NINCS HAZÁJA! Minden nemzetnek olyan kormánya van aminöt érdemel. Ha valami... Zámbori Gusztáv
1957.12.05
Online
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
A magyar EGYSÉG ÖSSZETARTÓ ERE
  2008-09-15 19:18:20, hétfő
 
   
  A MAGYAR EGYSÉG ÖSSZETARTÓ EREJE REMÉNYÉBEN - ÉRDEKÉBEN


KEDVES BARÁTAINK, TESTVÉREINK, ISMERŐSÖK,
TISZTELT OLVASÓ!

A MAGYAR EGYSÉG ÖSSZETARTÓ EREJE REMÉNYÉBEN - ÉRDEKÉBEN

Kérem, tekintsék meg és lehetőség szerint,
T E R J E S S Z É K:


TARTALOM:

1. Slota újabb magyarellenes kirohanásai
2. Drábik János Magyarország folyamatos fosztogatása
3. Történelmi hangdokumentum
4. S.J Magyarody : Honlapunk
5. A BÁRÁNYOK HALLGATNAK...
6. Kommentár: A BÁRÁNYOK HALLGATNAK (de meddig?)
7. KELEMEN JÓZSEF : JAVASLAT A TRIANON ÚJRAÉRTÉKELÉSE KONFERENCIÁHOZ
8. Amikor a hozzászólás még jobb, mint a cikk...
9. AMI NAPONTA FOGLALKOZTAT--------------------------------------------------------

1 : ))


Slota újabb magyarellenes kirohanásai
2008.09.14.
Ján Slota szerint Budapesten azért hozták létre a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumát (MKMKF), hogy azt "a szomszédos országok belügyeibe való beavatkozás eszközeként" működtessék.

A pozsonyi kormányhoz tartozó Szlovák Nemzeti Párt (SNS) elnöke vasárnap - ezúttal a TASR szlovák hírügynökségnek nyilatkozva - folytatta magyarellenes kirohanásainak véget érni nem látszó sorozatát.

Azt állította, hogy a Magyar Koalíció Pártjának (MKP) szlovák parlamentben ülő, "a szlovák adófizetők pénzéből fizetett képviselői a Szlovákia területi egységét veszélyeztető budapesti célokat követve teljesítenek feladatokat".

A szlovák-magyar kapcsolatokat nagyon rossznak ítélte, annak ellenére, hogy "a politikusok rendre mosolyognak, mind egymás vállát veregetik,végső soron mindenki érzékeli, hogy a két ország kapcsolatai fagyponton vannak". A feszültséget Slota szerint a szlovákiai magyar politikusok gerjesztik. "ők zsarolják a szlovák kormányt. De nem csak a szlovákot, a magyart is" - mondta Slota, aki szerint "az újfasiszta magyar szervezet, a Magyar Gárda" mögött a Fidesz és a Jobbik áll. "E tekintetben megdöbbentő, hogy a nemzetközi politika semmilyen módon nem avatkozik be" az adott magyarországi állapotokba.

- klubrádió.hu ?

--------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------


2 : ))

Drábik János Magyarország folyamatos fosztogatása

Magyarország folyamatos fosztogatására az elmúlt két évszázadban az ismételten rákényszeritett háborúkkal és a nemzetközileg megszervezett eladósítással került sor. A bécsi Rothschild-ház adósságba kényszerítési kísérletének az elutasítása miatt tört ki a háború 1848 szeptemberében, és alakult át a békés forradalom véres háborúvá.
Már a reformkorban is az volt a magyar társadalom egyik legfontosabb problémája, hogy a magyar pénzügyeket monopóliumként egy bécsi magánbank intézte. Magyarországon nem volt bankhitel. A pénz amiatt áramlott ki az országból, hogy kiszolgálja ezt a bécsi bankot. De kiáramlott a pénz adók, regálék, kölcsönök, a kölcsönök kamatai, vámok, kincstári jegyek és a császári katonaság elszállásolási költségei formájában is.
Amikor 1848-ban Kossuth lett a pénzügyminiszter, azonnal hozzáfogott az üres államkassza megtöltéséhez, és egy bankjegynyomda felállításához. A gazdasági élet működését biztosító, fedezettel bíró magyar pénzt akart bevezetni. A bécsi Rothschild-ház irányítása alatt állott Osztrák Nemzeti Bank, az ONB, azonban nem volt hajlandó valódi pénzre beváltani az általa kibocsátott bankjegyeket, és egyidejűleg gyorsított ütemben vonta ki a nemesfém-és ércpénzt külföldre. Kossuth ezért már 1848. április 19-én rendeletileg tiltotta meg az arany és az ezüst külföldre vitelét. Terve az volt, hogy 5 millió pengő-pénz alapján mintegy tizenkét-és fél millió forintnyi pénztárjegyet bocsát ki. A Rothschild érdekeltségű ONB azonban azt akarta, hogy a magyar kormány tőle vegyen fel 12 millió forint hitelpénzt, de azzal a feltétellel, hogy a magyar kormány ismerje el az ONB bankjegykibocsátó monopóliumát Magyarország területén, és fizessen kamatot a Rothschildok által nyújtott hitelpénz után. Kossuth ezt elutasította, és az önálló magyar pénz mellett döntött. A pénzügyekben megmutatkozó kibékíthetetlen ellentét vezetett el a fegyveres konfliktushoz, amelyből végül szabadságharc és függetlenségi háború lett.
A szabadságharc bukását követően az ONB összes kívánsága teljesült. Magyarországon 1873-ban már 482 pénzintézet, 160 különböző biztosító intézet, de csak 164 nagyobb iparvállalat működött. Ezek szinte mind a Rothschild-ház által irányított pénzkartellhez kapcsolódtak valamilyen módon. Az informális pénzkartell működését irányító és végző bankárhatalom a személyi kapcsolatokon, és a gondosan kiépített összefonódásokon keresztül biztosította pénzügyi egyeduralmát. A szabadságharc után az ONB és a mögötte álló nemzetközi pénzkartell erőteljes nyomást gyakorolt a Habsburg uralkodóházra és a kormányzatra, hogy az keményen lépjen fel az önálló magyar pénzt követelő magyar kormánnyal szemben.
A kiegyezés után az osztrák-magyar pénzrendszer közösségét biztosították. Magyarország az ONB bankjegy kibocsátási monopóliumát ugyan formálisan nem ismerte el, a tényleges állapot azonban az volt, hogy az ONB által kibocsátott bankjegyek forgalomban voltak ugyanúgy, mint bármely más állam pénzei.
A magyar pénzügyi és gazdasági élet irányítói a XIX. század második felében az ismétlődő válságokat az ONB tudatos pénzügyi manipulációjának tulajdonították. A Magyarországon rendszeresen visszatérő válságok nem termelési anarchia következményei voltak. A rejtőzködő szuperkartell, vagyis a pénzügyeket a háttérből irányító érdekcsoport, idézte elő a válságokat, mégpedig úgy, hogy Magyarország nemzetgazdaságának egészét az ellenőrzése alá vonta, és átvette a többi alkartellnek tekinthető kisebb kartell irányítását is. A szuperkartell a bécsi Rothschild-érdekeltség irányítása alatt álló, bécsi központból szervezett és ellenőrzött termelési és pénzügyi viszonyokat hozott létre. A Monarchia részét képező Magyar Királyságban nem volt a Rothschild-érdekeltségtől független egyetlen jelentős vállalat sem. Magyarország nemzetgazdasága a Rothschild-ház hegemóniája alatt működött. Egyfajta korporációs uralomról beszélhetünk. Az egész ország ipari és kereskedelmi élete egyetlen pénzügyi szervezet láthatatlan, kellően álcázott, de erős akaratának volt alárendelve.
A magyarok sajnos nem tudták, hogy kivel állnak szemben, mert az elrejtőzött az arctalan pénzviszonyokban. A magyar társadalom a király ellen fordult, de az ellenség valójában egy rejtőzködő pénzcsoport volt. Az emberek nem voltak tudatában, hogy a nemzetközi pénzoligarchia létrejöttével a kamatozó hitelpénzrendszer vette át fokozatosan az irányítást. A pénzoligarchia azonban nemcsak kamatszedés formájában fosztogatta az országot, de úgy is, hogy titkos-kartellt hozott létre, és ezzel egész Magyarországot gazdasági függőségbe tudta taszítani. Ez pedig lehetővé tette az értékteremtő munka eredményének egyre növekvő kisajátítását hitelezési és kartellezési technikákkal.
A Rothschild-ház az általa irányított láthatatlan pénzkartell létezését minden lehetséges módon titkolta. Ebben volt a fő ereje. Így történhetett meg, hogy a Monarchián belül egész Magyarország egy zárt vadaskerthez vált hasonlóvá, bekerítve egyetlen pénzcsoport hatalmának láthatatlan, de annál inkább érezhető acélkerítésével. Ebben a körülkerített vadaskertben a kamatgyarmattá vált Magyarországon a vad nem volt más, mint a magyar nép, amely a kerítésig futhatott, de azon túlra már nem juthatott.
A Monarchián belül Magyarország csak a külső kényszerek hatására lépett be abba a világháborúba, amelyet - ma már bizonyíthatóan - a szupergazdag beruházó bankárokból álló nagyhatalmú nemzetközi pénzkartell készített elő és robbantott ki. A vonakodó, békeszerető Magyarországra rákényszerítették ezt a háborút, mégis a legsúlyosabb büntetéssel sújtották Trianonban. Magyarország elvesztette területének kétharmadát, lakosságának több mint 60 százalékát, és az ugyancsak a nemzetközi bankárok által irányított Népszövetségnek a Jóvátételi Bizottsága 200 millió aranykorona megfizetésére kötelezte a kivérzett, kifosztott Csonka-Magyarországot.
A trianoni békediktátum után újra kellett felépíteni mindazt, amit a világháború, a bolsevista proletárdiktatúra és a román hadsereg fosztogatása okozott. A magyar pénz teljes elértéktelenedése rettenetes csapást mért a gazdaságra. Először a középosztály ereje tört meg, amely a háború legfőbb terhét viselte, az infláció következtében pedig vagyonát és pénzét is elveszítette.
Ebben a helyzetben a Népszövetség magatartása meghatározó volt. Arra kényszerítette a magyar kormányt, hogy nevetségesen csekély összegű, 250 millió aranypengőnyi stabilizációs kölcsönt vegyen fel. A Népszövetség főmegbízottja útján gondoskodott arról, hogy a trianoni békediktátum rendelkezéseit könyörtelenül végrehajtsák. E békediktátum értelmében a magyar államra kivetett háborús jóvátétel megfizetéséig minden magyar állami bevételt zálogjog terhelt az Antant hatalmak javára. Ennek következtében a Magyar Állam a nemzetközi pénzpiacokon csakis a békeszerződések ellenőrző testületének, a Népszövetség Főtanácsának a hozzájárulásával kaphatott kölcsönt. Ebben a testületben a magyarokat gyűlölő Dr. Eduárd Benes-nek volt meghatározó szerepe.
A Népszövetségi Főmegbízott feltételei szerint a Magyar Állam kincstári jövedékének és vámbevételének - a kölcsön többszöröséig történő - zárolásán kívül jóvá kellett hagyni a Nemzeti Bank létesítéséről szóló törvényt, méghozzá az általuk megszabott feltételekkel. Ez az új intézmény, a szigorú banktitok szerint működő MNB, amelyet magánpénzemberek irányítottak, átvette az állam olyan monetáris felségjogait, mint a pénzkibocsátás, árfolyam-szabályozás, kamatszabályozás, hitelezés, vagyis a nemzetgazdaság irányításának legfontosabb jogosítványait. A külföldi pénzoligarchia, amely a MNB-törvény révén korlátlan ellenőrző hatalomhoz jutott, ezt követően szinte elárasztotta Magyarországot a kölcsöneivel, amiért aztán később, az 1929-es gazdasági válság idején, nagy árat kellett fizetnie.
Az MNB tulajdonosai nevüket elrejtve gyakorolhatták szavazati jogukat a Közgyűlésen. Így választották meg a Nemzeti Bank tizenkét-tagú főtanácsát, amely szabad megítélés alapján döntött a magyar kormányt megillető pénzügyi szuverenitás legfontosabb kérdéseiben. A nemzetközi pénzoligarchia azt csinált pénzügyileg Magyarországon, amit csak akart, miközben Amerikában egy százalék, Nagy-Britanniában két százalék volt az alap kamatláb, Magyarországon 15 százalék felett volt, és a magyar kormány nem avatkozhatott be, mert a Népszövetség olyan feltételeket csikart ki tőle, hogy az MNB független a kormánytól. A hasznot meghaladó kamatok lehetetlenné tették a termelést. A nemzetközi pénzoligarchia, és az irányítása alatt álló bankrendszer a kierőszakolt pénzszűkítéssel megbénította a magyar gazdaság működését. A következménye hatalmas méretű munkanélküliség lett, és 1936 végéig évi kétmilliárd munkaóra veszett el. Az eladósítással és kamatpénzzel működő monopóliumhoz a magyar kormány nem nyúlhatott. Ez bizonyult a magyar nemzeti jövedelem elvétele leghatékonyabb módszerének.
Az első világháború utáni - minden nemzetközi elvet felrúgó - békediktátumok arról is rendelkeztek, hogy kártérítésben ne csak a győztes államok részesüljenek, hanem a polgáraik is, ha vagyonuk a legyőzött országban valamilyen módon elveszett.
A második világháborút lezáró 1947-es párizsi békeszerződés a vesztes országokat, köztük Magyarországot, jelentős összegű jóvátétel fizetésére kötelezte. Magyarországnak 300 millió dollárt kellett fizetnie, ebből 200 milliót a Szovjetuniónak, 50 milliót Jugoszláviának és 50 milliót Csehszlovákiának.
1945 után nemcsak a háborús pusztításokkal és az azt követően fizetett jóvátétellel lett szegényebb Magyarország, de a magyar nemzet a kommunista hatalomátvétel következtében elveszítette nemzeti tudattal rendelkező vezetőrétegét is, amely talán még az anyagi veszteségeknél is súlyosabb csapást mért rá.
1956-ban a magyar nép kinyilvánította, hogy nem kér a kommunista diktatúrából, és abból, hogy új urai rendőrállami erőszakkal vegyék el tőle munkája eredményét. A magyar nép azonban abból se kért, hogy már a két világháború közt megismert pénzuralmi technikákkal -megtervezett eladósítással - vegyék el munkájának az eredményét. A háttérben együttműködő Kelet és Nyugat legfelsőbb irányítói végülis a magyar forradalom elfojtásában állapodtak meg - hallgatólagosan. Ez anyagi javakban mérve 12 milliárd akkori forintban kifejezhető kárt okozott az országnak. A nagy vérveszteséget és kárt jelentett a mintegy kétszázezer magyar állampolgár külföldre menekülése. Ez forintban további 20 milliárd veszteség. A megszálló erők ellátási költsége, a számukra felépített járulékos objektumok összege 8260 milliárd forintba került. A legnagyobb veszteség azonban, amit pénzben már nem is lehet kifejezni az, hogy a szovjet megszállók által hatalomra segített Kádár-rendszer állami politika szintjére emelte az orvosi segédlettel végzett tömeges népirtást. Az átmosott agyú, nemzeti öntudatuktól megfosztott magyarok három évtized alatt mintegy hétmillió utódukat semmisítették meg abortusz formájában. Ez a hétmillió meg nem született magyar és utódai a magyar történelem legnagyobb vérveszteségét jelentik. Így valójában Magyarország nemcsak vagyonától, de népességének jelentős részétől is meg lett fosztva.
Az 1989-cel kezdődő rendszerváltás eredményeként a nyíltan berendezkedett nemzetközi pénzvilág megszerezte a Világbank és a Nemzetközi Valutaalap által mintegy 140 milliárd dollárra becsült magyar nemzeti vagyonnak a túlnyomó részét, és azt beolvasztotta globális részvényvagyonába. A magyar lakosság kétharmada vagyontalanná vált, meg lett fosztva önrendelkezésének gazdasági alapjától, a nemzeti vagyonból származó tőkejövedelmétől, és elveszítette azt a hatalmat is, amelyet e vagyon birtoklása jelent. A magyar lakosság többsége az ország gazdájából az új tulajdonosok bérmunkásává vált, aki csak munkabérhez juthat, ha van munkája.
A nemzeti vagyon elvesztésével, leépítésével, az országból való kivitelével fokozatosan megszünt annak a lehetősége, hogy a magyar lakosság szellemi munkaerejét tudja értékesíteni nagy hozzáadott értékkel rendelkező termékekben és szolgáltatásokban. A magyar gazdasági struktúra a szaktudást alig igénylő összeszerelő vagy még annál is primitívebb munkából áll, és ennek a munkának az ára a világpiacon rendkívül alacsony. Magyarországot tehát évente több mint ezermilliárd forinttal rövidíti meg a rossz gazdasági szerkezetből adódó cserearányromlás.
A nemzetközi pénzoligarchia nemcsak a termelő-vagyont szerezte meg, hanem az érte adott - az eredeti értékének mintegy 20 százalékát kitevő - 20 milliárd dollárnyi vételárat is. Ugyanis a kizárólag az ő irányítása alatt álló MNB a devizát magánál tartotta, és a költségvetésnek az eladott fizikai vagyonért általa kibocsátott játékpénzt - levegőből előállított forintot - adott. Ez a több ezermilliárd forint, pedig, megtéve körforgását a nemzetgazdaságban, adósságszolgálat, kamat, tőkejáradék és profit formájában külföldi tulajdonosokhoz került. Ezek a forintot beváltották devizára, és a deviza-vételárat kivitték az országból. Az MNB pedig a hozzá visszakerült forintot egyrészt kivonta a forgalomból, másrészt a mesterségesen gerjesztett infláció formájában semmisítette meg. A magyar nép tehát elveszítette fizikai termelővagyonát, de a nemzetgazdaság elveszítette bizonyos idő múlva az érte kapott deviza ellenértéket is.
2004-ben nemcsak az történt, hogy az ország egy nemzetek feletti birodalom, az Európai Unió, részévé válva megszűnt független állam lenni, hanem az EU-tagság nettó évi mintegy 4500 milliárd forint folyamatos veszteséget okoz az országnak, felgyorsítva eladósodását.
A nemzetközi pénzügyi közösség azért tartja magyarországi intézménye, az MNB segítségével rendkívül szűken a magyar monetáris bázist, hogy így kényszerítse a magyar államot a még meglévő közvagyon olcsó kiárusítására, továbbá a magyar termőföld és lakóingatlan-vagyon áron alul való eladására. Magyarország kifosztását jól jelzi az, hogy 2006-ban nettó nyolcmilliárd euró áramlott ki a külföldi tartozásállomány hozamaként az országból, 2007-ben pedig már kilencmilliárd euró.
Magyarország külföld felé irányuló tartozásállománya jelenleg negyvenötezermilliárd forint, mintegy 256 milliárd dollár, és ennek a hatalmas összegnek a hozamát kell kitermelnie. Ez a hozam profitból, tőkejáradékból, adósságszolgálatból és kamatfizetésből áll. Magyarország fosztogatása napjaink valósága. Következményeként nemcsak politikai, gazdasági és pénzügyi, de demográfiai válság is kialakult. A magyar nemzet évről évre felgyorsuló ütemben fogy, és a nemzet fennmaradása került veszélybe.
(...)
Drábik János

--------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------

3 : ))

Péteri Attila Árpád
Tisztelt Honfitársak!
Történelmi hangdokumentumot ajánlok szíves figyelmetekbe. Kicsit serceg, de érthető!

Hallgassátok meg:
http://barikad.hu/node/18101
Kézfogással:
(P.A.Á.)
--------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------- ----

4 : ))

S.J Magyarody : Honlapunk

Néhány évvel ezelött az egyik magyar minisztérium elvette a honlapunk cimét. Mivel pereskedésre sem pénzünk sem idönk nem volt, egy másik honlapot inditottunk.
Az otthoni cég vidáman folytatja a honlapunkat, engedély nélkül persze. Nem tiltakozunk ellene, hiszen érdekünk, hogy minél többen olvassák történelmünket.

Az új honlapunk látogatottsága nagyon kicsi. Ugyanis a Google nem veszi figyelembe a meta tagokat, hanem csak a látogatottság gyakoriságát számolja. Ezért a következö kérelemmel fordulok a külföldi magyarsághoz, föként a cserkészekhez, az egyetemi hallgatókhoz, tanárokhoz:

Ha az alkábbi cimszavakat beütöd a Google keresöbe, a mi honlapunkat válaszd a sok közül:
www.hungarianhistory.com (nem a www.hungarianhistory.hu )

Ajánlott cimszavak:
Hungary
Romania
Slovakia,
Trianon,
Yugoslavia,
1956
Hungarian uprisingá
Horthy,
Refugees
Hungarian inventions,
Tisza,
Autonomy
Minorities,
Transylvania,

Ezenkivül bármit beüthetsz a keresöbe, de mindig keresd meg és válaszd a cimünket. Ezt mindig megteheted, ha akad egy pár perced, hiszen, ha nincs idöd, nem kell letölteni vagy elolvasni az oldalt.

Ha sokan segitenek, lassan elérjük, hogy ezek a cimszavak a mi honlapunkat hozza ki elöször, vagy legalább az elsö néhány között.

Ezzel nagy szolgálatot teszel nemzetünknek!

Köszönettel

Magyaródy Szabolcs
--
Újdonság a magyar honlapunkon:

Magyar KÉZIKÖNYV elsö kiadása
http://www.corvinuslibrary.com/kezikonyv/katalog.htm

Angol honlapunkon keresztül is elérhetó:
www.hungarianhistory.com

--------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------

5 : ))

A BÁRÁNYOK HALLGATNAK...

Vajon ilyenkor hol vannak a ballib média majmok? Akik máskor azonnal ugranak, és hangos jajveszékelésben törnek ki, gyűlöletkeltéssel vádolva, lecsőcselékezve, lefasiztázva az ennél sokkalta enyhébb, s tényszerű kijelentéseket tevőket. Hogy hogy nem szúrja a szemüket egy effajta "gyűlölet beszéd"? Pedig épp elég fasisztoid, sértő, és gyűlöletkeltő. Nos a válasz igen egyszerű az én olvasatomban. Ez is része a kormányzati szinten támogatott ellentét keltésnek. Az "oszd meg és uralkodj!" elv szellemében, a lakáj média hallgat, nem harap, épp ellenkezőleg, nyalogatja kenyéradó (és pénzeket leosztó) gazdáik ragadós kezét. Lám, mit tesz a pénzügyi függőség! Feladatuk uszítani egymás ellen a különbőző vallású, nemzetiségű, világnézetű, korú stb. embereket. Hiszen amíg egymásra mutogatnak és erejüket az egymás elleni csatározásra pazarolják, addig sem azzal foglalkoznak, hogy a kormányzat eladja fejük fölül a lakást, az országot, elveszi tőlük a levegőt idegen kézre játsza át az ivóvizet, a földet, s minden egyebet. Miközben két kézzel turkál a zsebünkben, s vesz el erővel, törvényekkel mindenünket. Tovább...


--------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------

6 : ))

Kommentár:
A BÁRÁNYOK HALLGATNAK
(de meddig?)

A nem éppen irodalmi stílusú versike első lépésben közröhejt váltott ki. Nekem az is eszembe jutott, hogy erősen emlékeztet egy gyermeteg gúnyvershez, ráadásul, a magyar vonatkozású részeket bátran be lehet helyettesíteni az éppen aktuális útálat tárgyával.

Csak éppen az a baj vele, hogy gyűlöletkeltő, hogy rosszindulatú! Meg persze hazug!
Nem kicsit, nagyon!

Az már csak hab a tortán, hogy nagy cionista önhittségségében, más nemzeteket is gyaláz.

Ám mindez a magánügyem is lehetne, azonban a "művészi értékén" és gyalázkododó stílusán túlmenően, még más gondom is van. Pontosan az, amit Molnár F. Árpád is feszeget. Vajon ilyenkor hol vannak a ballib média majmok? Akik máskor azonnal ugranak, és hangos jajveszékelésben törnek ki, gyűlöletkeltéssel vádolva, lecsőcselékezve, lefasiztázva az ennél sokkalta enyhébb, s tényszerű kijelentéseket tevőket. Hogy hogy nem szúrja a szemüket egy effajta "gyűlölet beszéd"? Pedig épp elég fasisztoid, sértő, és gyűlöletkeltő. Nos a válasz igen egyszerű az én olvasatomban. Ez is része a kormányzati szinten támogatott ellentét keltésnek.

Az "oszd meg és uralkodj!" elv szellemében, a lakáj média hallgat, nem harap, épp ellenkezőleg, nyalogatja kenyéradó (és pénzeket leosztó) gazdáik ragadós kezét. Lám, mit tesz a pénzügyi függőség! Feladatuk uszítani egymás ellen a különbőző vallású, nemzetiségű, világnézetű, korú stb. embereket.

Hiszen amíg egymásra mutogatnak és erejüket az egymás elleni csatározásra pazarolják, addig sem azzal foglalkoznak, hogy a kormányzat eladja fejük fölül a lakást, az országot, elveszi tőlük a levegőt idegen kézre játsza át az ivóvizet, a földet, s minden egyebet. Miközben két kézzel turkál a zsebünkben, s vesz el erővel, törvényekkel mindenünket.

A másik kérdés "pusztán" etikai. Miféle szövetség az, ahol egy ilyen vers írója szóvivő lehet? Ahol senki sem tiltakozik, ellene. Tudván tudva "bűnösök közt cinkos aki néma!".

És vajon mit gondolnak a Magyar Zsidók Világszövetségének tagjai erről? Csak nem értenek egyett vele? S ha nem, vajon ők hallatják-e hangjukat? Ezidáig olybá tűnik hallgatnak.

S nem csak ők, hanem a sok millió ellehetelenített magyar is hallgat, akik pedig kifosztottak és megalázottak.
Hallgatnak nyugdíjasok, akiket már családjuk is, - ha van-, alig győz támogatni, s választaniuk kell a gyógyszer vagy számla kifizetése közt, egy ledolgozott élet után.

Hallgatnak az egészségügyi reform által halálra, ellátatlanságra, de legalábbis elégtelen ellátásra ítélt betegek, akik hosszú éveken át gazdagították a most prédára szánt egészségügyi kasszát.

Hallgatnak az ezrével kirúgott tanárok, elüldözött, vagy agyon hajszolt egészségügyisek.

Hallgatnak a hitelből hitebe menekülő kisvállalozók, némán tűrve, hogy verítékes munkájuk hasznát a rablógazdálkodást folytató állam (értsd kormányzat) orozza el, - szinte teljesen -, miközben az adóellenőrök egymásnak adják a kilincset. Hallgatnak a diákok, akiknek szülei, vagy saját maguk nem győzik előteremteni a tanulás, szakképzés és az iskolába járás költségeit.

Hallgatnak az alulfizetett közalkalmazottak és a versenyszférában dolgozó társaik, akik némán, szemlélik, mint hajítják ki mellőlük az utcára kollégáikat, a költségcsökkentés jegyében. S eközben csendben tudomásul veszik, hogy egy embernek kell eztán három ember munkáját is elvégezni, persze változatlan fizetésért.

Hallgatnak, a túlhajszolt, alacsony bérű, elégtelen felszereléssel és eszközökkel, ellenben merev szabályok közé szorítva dolgozó mentősök, tűzoltók, rendőrök, akik perelhetnek elmaradt járandóságukért, s napi küzdelmet vívnak munkájuk becsületéért. Ez utóbbiak mindaddig nem is tudják visszaszerezni, míg híven szolgálják azokat, akik mind e bajnak előidézői és fenntartói.

S hallgatnak, vagy rendre elhallgatnak szakszervezeteik, érdekképviseleteik is. A folyamatos jelenlét, és összefogás helyett.

Miért hallgatnak e tömegek? Miért nem hallatják hangjukat minden fórumon, kimondva ELÉG VOLT!?
Miért nem biztatjuk hatékonyabb munkára érdekképviselőinket, fórumainkat, miért nem támogatjuk őket erőteljesebben, akár megkövetelve tőlük a nagyobb aktivitást. És e képviseletek, fórumok, kamarák miért nem lelkesítik s vonják be jobban az általuk képviselteket?

Félnek? Mitől? Mit veszíthetnek? Rosszul fizetett munkájukat, egészségüket, maradék értékeiket? Ugyan! Hiszen épp e hallgatás, és tétlenség hajtja az országvesztők malmára a vizet! Épp ez a hallgatás okozza vesztünket! Ki kell söpörni a őket a közéletből, média majmaikkal egyetemben. A bűn helyébe az erkölcsöt, a fosztogatás és rombolás helyébe a gyarapítást, építést, a népbutítás, és népesség csökkentés helyébe magas szintű igazi közokatatást és népesség megtartó intézkedéseket kell tenni.

Az ártó törvényeket az ország és nemzet felvirágoztatására szolgáló törvényekkel kell felcserélni. A jognak pedig kézenfogva kell járnia az igazsággal. Tennivalónk akad rengeteg, ehhez nem csak a szavunkat kell felemelni, hanem a fejünket is! Tetteinket a józan hozzáértés és erkölcs kell vezérelje.

Hát ne hallgassunk, ne tűnjünk el némán a nemzetek süllyesztőjében!

A média képviselőinek ebben jut a legnagyobb szerep, úgy hiszem. Ezért fontos, hogy a média szabad és független legyen, akár a gondolat és a szólás!

A bárányok nem hallgathanak tovább! Legyen így!

2008.09.04.
Audie Rácz Era

--------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------

7 : ))

KELEMEN JÓZSEF
JAVASLAT A TRIANON ÚJRAÉRTÉKELÉSE KONFERENCIÁHOZ

A békediktátum, mint a tudatosan előkészített, nyereségvágyból és erőszakosan (88 éve!) elkövetett BŰNCSELEKMÉNY egyik legsúlyosabb (ha nem a legsúlyosabb!)
k ö v e t k e z m é n y e, hogy
a Kárpát-medence szerves környezeti kapcsolatai szétestek: természeti és földrajzi egysége megbomlott, a század végére végsőkig kihasználták. Az ökológiai hanyatlás állapotába került Európa páratlan szubrégiója.

1920. június 4-én, a versailles-i Trianon palotában aláírt békediktátum folytán a Kárpát-medence környezetbiztonsági kockázata jelentősen megnőtt. A természeti és földrajzi egység szétdarabolásával együtt azonban az emberi felelősség is szétdarabolódott: az addig egy kéz igazgatta mező- és erdőgazdálkodás, a folyamszabályozás, és általában az egész vízgazdálkodás, az energia- és ipari termelés, a kereskedelem és a szállítás a békediktátummal megszűnt.
A Kárpátok (különösen az Északkeleti-Kárpátok) erdeinek esztelen pusztítása, az elkerülhetetlen folyószabályozások és mocsárlecsapolások, a mező-, erdő- és vízgazdálkodás egységének felbomlása, valamint a felszíni vizek, a levegő és a termőföld egyre növekvő szennyezése miatt a Kárpát-medence ökológiai egyensúlya sérülékenyebb lett. A légkör egyértelmű felmelegedése miatt bekövetkező éghajlati változások, és annak hatásai tovább gyengítik a Kárpát-medence környezeti biztonságát.

Nem akarom a jelenlegi helyzetet dramatizálni! Azonban, azon információk szerint, amelyeket a KÖZÉP-EURÓPA KLUB főtitkáraként kapok, úgy becsülöm, hogy a Kárpát-medence népeinek, nemzeteinek még kb. egy évtized áll rendelkezésére, hogy elfelejtsék régi vitáikat, és hozzálássanak az egész szubrégióra kiterjedő együttműködéshez, hogy megjavítsák az emberi életteret, hogy visszaállítsák a Kárpát-medence megbomlott ökológiai egységét. Ha egy ilyen, az egész Kárpát-medencét átfogó partneri viszony a következő tíz éven belül nem jön létre, attól tartok, hogy leküzdésük később már meghaladja az emberi képességeket.

Különösen most kell komolyan venni ezt a figyelmeztetést, mert ma már ismert, hogy a légkör globális felmelegedése a klímarendszer szerkezetét lokális, regionális és globális szinten egyaránt átalakítja (pl. a klímaövek elcsúsznak), aminek következtében megváltoznak az éghajlati feltételek itt, a Kárpát-medencében is.

A globális éghajlatváltozás felülírja a trianoni békeszerződést (is)!
Az idő sürget!
Azon kell tehát munkálkodnunk, hogy a Kárpát-medence (mint természeti és földrajzi egység) teljes ökológiai rendszerében mielőbb helyreálljon a megbomlott egyensúly.

A Kárpát-medence válaszút előtt áll!

Vajon képesek leszünk-e arra, hogy - felismervén a Kárpát-medence népeinek egymásra utaltságát és együvé tartozását - most először, igazán egymásra találjunk? Vagy Európa egyedülálló szubrégiója ismét a politkusok hataloméhes marakodásának színhelyévé és a tőkés társaságok szabad prédájává válik.

Az elmúlt évek szomorú tapasztalatai is - mint például a tiszai árvizek, majd pedig a 2000 januárjában történt tiszai cianidszennyezés - vagy most, a Rosia Montana Gold Corporation nevű kanadai-román vegyes vállalat Verespatakra (a Maros vízgyűjtő területére) jelentős cianid- szennyezéssel járó technológia alkalmazásával tervezett külszíni aranybányászati beruházás, és a Tournigan Gold Corporation nevű kanadai vállalat Szlovákiába, Körmöcbányára tervezett aranybányászati beruházás határokon átnyúló környezeti kockázatairól és a Kárpátok erdeinek tarvágásairól naponta érkező hírek, most pedig, amikor jelen levelemet írom, Borsabányán (Romániában), a nagy esőzések következtében ismét átszakadt a zagytározó gátja, és nehézfémeket tartalmazó zagy került a Csiszla-patakba, amelynek vize a Visó folyón keresztül a Tiszába ömlik, különös módon mutatnak rá egymástól való függőségünkre, egymásrautaltságunkra és az együttműködés sürgető szükségességére itt, a Kárpát-medencében.

88 évvel a trianoni békeszerződés aláírása után, ma már mindenki számára világos, hogy a szubrégió természeti, földrajzi és kulturális széttagoltsága veszélyezteti a jelen és a jövő nemzedékek jogosan elvárt életminőségét és biztonságát.

Ezért a Kárpát-medencében élő népek, nemzetek közös történelmi gyökereire, a természettel való együttélésük évszázados tapasztalataira épülő szolidaritására és összefogására, a tudományágak együttműködésére, a civil társadalom, a tudományos, politikai és kulturális élet, a történelmi egyházak képviselőinek az eddiginél hatékonyabb közös tevékenységére, a térség természeti és földrajzi viszonyainak alapos ismeretére támaszkodó összehangolt, sürgős cselekvésre van szükség ahhoz, hogy közösen megteremtsük és megőrizzük a Kárpát-medence környezeti biztonságát.

Századunk, a XXI. század egyik legnagyobb kihívását feladatát jelenti a végsőkig kihasznált, az ökológiai hanyatlás állapotába került Kárpát-medence természeti és földrajzi egységének a helyreállítása és megőrzése, amely nemcsak Közép-Európa, de egész Európa békéjét, gazdasági és kulturális felvirágoztatását fogja szolgálni.

Csakis egy új, a nemzetek közötti párbeszédre és szolidáris együttműködésre épülő regionális megállapodás jelentheti a nagyhatalmi befolyástól mentes Kárpát-medence jövőjét.
Ha ez megvalósulna, akkor 88 év után ismét visszaállna a harmónia, és megvalósulna a mai életnél minőségileg jobb, emberhez méltóbb élet a Kárpát-medencében, és akkor ez a térség Európa közepe lenne, nem csak földrajzi értelemben.

A feladat azonban nagyobb horderejű, és sok tekintetben igényesen szakmaibb annál, semhogy a megoldás csak politikusokra bízhatnánk.
Ezért az itt élő népek értelmiségi legjobbjainak kell összeülniük és megállapodásra jutniuk egymással egy közös Kárpát-medencei kultúra megteremtése dolgában.

A feladat előkészítésében és kidolgozásában j e l e n t ő s szerepet kell, hogy (fel)vállaljon a Magyarok Világszövetsége is.

Ebben a munkában partner lesz a - mint kezdeményező, és a témában már több, de kiemelten a környezet biztonságát kutató területen elismert "programgazda" - KÖZÉP-EURÓPA KLUB.

Várjuk a Magyarok Világszövetsége megkeresését a közös program megfogalmazása érdekében.

Javaslataim:

1./ A Magyarok VII. Világkongresszusa alkalmából megrendezett tudományos nemzetközi konferenciákon elhangzott előadások (és hozzászólások) mindegyikét - a bemutatott képi anyaggal együtt - helyezzék el az interneten.
Az így megismerhető/hasznosítható hatalmas és jelentős, több évtizedes kutatói munkák eredményei hozzájárulnának az ismeretek bővítéséhez, a múltunk, jelenünk jobb megismeréséhez, és fontos "eszközei" lehetnek küzdelmünkhöz, a magyar nemzet megmaradása, és a Kárpát-medence jelen és jövő nemzedékeinek megmentése érdekében.

2./ A Magyarok VII. Világkongresszusa Állásfoglalásában külön, és kiemelt hangsúlyt kapjon
a./ a békediktátum következményeként megbomlott Kárpát-medence természeti és földrajzi egységének halaszthatatlan helyreállítása, amelyben fontos szerepet vállal a Magyarok Világszövetsége.
b./ a békediktátum államhatáraival szétszabdalt Kárpát-medence népei, nemzetei - az ezer év 30 nemzedékének élete egész munkájának eredményei és a XXI. szádi egymásrautaltságuk okán is! - egyesülniük kell, a megmaradásuk, a jövő nemzedékek megmentése érdekében.

3./ A trianini békeszerződés mint tudatosan előkészített, nyerségvágyból és erőszakosan elkövetett BŰNCSELEKMÉNY (amely emberiség elleni bűntettnek minősíthető!) tagadása, legyen üldözendő és büntetendő!

4./ A Magyarok Világszövetsége gondozásában és kezelésében létesüljön TRIANON dokumentum- és levéltár, hogy nemcsak magyar nemzet, de a világ minden nemzete számára elérhető információk álljanak rendelkezésére, hogy megismerhessék azt a "békeszerződést", amelyről Henri Pozzi a következőket írja:
Soha eddig kényszerbéke nem volt durvább. Soha erőszakosabb az állásfoglalásban, soha esztelenebb a rombolásban, soha feledékenyebb a történelem tanulságaival szemben. Soha alkalmasabb a gyűlölködés előidézésében. Soha a történelemnek nem volt még egy ilyen torz békéje, mint a 'jóvátétel és ésszerűség' 1920-i békéje." ." (H. Pozzi: A háború visszatér 189. old. 5. bek.)

5./ Szükséges a békediktátum okait és következményeit vizsgáló/elemző nemzetközi bizottság felállítása, amely bizottság kimondja azoknak az államoknak a bűnösségét és felelősségét (is), amelyeknek minden információ és eszköz rendelkezésére állt ahhoz, hogy igazságot szolgáltassanak Magyarországnak, és visszaállítsák a barbár módon szétdarabolt Kárpát-medence egységét, hogy helyreálljon a Kárpát-medence (mint természeti és földrajzi egység) teljes ökológiai rendszerében a megbomlott egyensúly.

Legyen elérendő cél: a történelmi MAGYARORSZÁG népeinek teljes rehabilitálása, s az elszenvedett 88 év anyagi, erkölcsi, és mindenféle kárainak rendezése, megtérítése.

Kelemen József
főtitkár
KÖZÉP-EURÓPA KLUB

--------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------

8 : ))

Amikor a hozzászólás még jobb, mint a cikk...

Az abszolút lelkiismeretre törekvést honnan kaphatnának a politikusaink, ha:

az egyház a szegényeket, az üldözötteket, az elnyomottakat,.. támogatja minden eszközével és vagyonával,
lehetôségei szerinti hatalmával, amelyeket azonban úgy szerzett meg, hogy a hatalmasok, a hatalom birtoklói oldalára állt! (Rôczey: Hatalom és egyház)

Ezt üzenem Zoli barátunk "Pali" hozzászólójának is!

Az értékek sorrendjét meg vitassuk-keressük tovább! A klérus tagjai csak szóljanak -vatikáni engedély nélkül is!- hozzá! (A klérus szolgáinak hangja is, mint egy menedzseré, csak szolgahang marad.)
J
--------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------

9 : ))

AMI NAPONTA FOGLALKOZTAT
( Házik Zoltán )
s egyúttal Nórikának! ? de: mindenkinek is!

A gazdasági életben az üzemgazdaság tanítása alapján érdekeik szerinti ill. az alaptényezőkhöz (munka, tőke, nyersanyagok/természet) tiszta hovatartozásból indulunk ki, avagy a munkásokat valamiként tőkés gondolkozásúvá formáljuk át, elkendőzve előttük degradált jogaikat (a tőke nagyobb része, ezzel a hatalom sosem lesz náluk: mert az vagy a privilégizált privát befektetőknél-spekulánsoknál marad, avagy a marxista államnál - azaz a KP-nál-, tehát egy kisebbségnél)! A tul. képpen a munka-tényezőhöz tartozó műszaki értelmiség tagjait (menedzserek) meg a tőke-tényező vazallusaivá teszik -oszd meg és uralkodj!
Ez a szög már kibújt az "eggyökerű zsák"- ból.
Valóban elsősorban polgárokként jelenünk meg a társadalom összes szektorában!!! -azonban ma még a kinevezések gyakorlata miatt, nem teljes polgárjogainkkal: nem választhatom elôljáróimat, s magam sem vagyok választható.
Ehelyett a kapitalizmus-neoliberalizmus, annak kettős erkölcse jegyében: a kinevezéseket elfogadom, magam is kinevezhető vagyok!

Üdv. Popovits János, München


--------------------------------------------------------------------------------- ------

--
Házik Zoltán
MAGYAR EGYSÉG
( A malis vituperari laus est
A gonoszok gyalázkodása dicséretnek számít.
AZ EGÉSZSÉGES ÉS TISZTA POLGÁRI TÁRSADALOM ÉS AZ EGYSÉGES MAGYAR NEMZET ÉRDEKÉBEN !!! )--
Házik Zoltán
MAGYAR EGYSÉG
( A malis vituperari laus est
A gonoszok gyalázkodása dicséretnek számít.
AZ EGÉSZSÉGES ÉS TISZTA POLGÁRI TÁRSADALOM ÉS AZ EGYSÉGES MAGYAR NEMZET ÉRDEKÉBEN !!! )
Letöltés egy fájlként
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Címkék: hozzájárulásával, együttműködéshez, tőkejövedelmétől, ellehetelenített, hungarianhistory, önhittségségében, együttműködésére, pénzügyminiszter, jajveszékelésben, csehszlovákiának, állásfoglalásban, hangdokumentumot, cianidszennyezés, adósságszolgálat, pénzviszonyokban, éghajlatváltozás, tartozásállomány, szétdarabolódott, cserearányromlás, manipulációjának, polgárjogainkkal, közalkalmazottak, versenyszférában, szakszervezeteik, kamatszabályozás, magánpénzemberek, összefonódásokon, termelővagyonát, tapasztalataira, szükségességére, rákényszeritett, járandóságukért, kamatfizetésből, világszövetsége, magyarországnak, népszövetségnek, szomszédos országok, pozsonyi kormányhoz, szlovák adófizetők, szlovák-magyar kapcsolatokat, politikusok rendre, feszültséget Slota, szlovákiai magyar, szlovák kormányt, újfasiszta magyar, nemzetközi politika, adott magyarországi, ismételten rákényszeritett, nemzetközileg megszervezett, bécsi Rothschild-ház, elutasítása miatt, háború 1848, EGYSÉG ÖSSZETARTÓ ERE, MAGYAR EGYSÉG ÖSSZETARTÓ EREJE REMÉNYÉBEN, KEDVES BARÁTAINK, TISZTELT OLVASÓ, Drábik János Magyarország, BÁRÁNYOK HALLGATNAK, KELEMEN JÓZSEF, JAVASLAT TRIANON ÚJRAÉRTÉKELÉSE KONFERENCIÁHOZ, NAPONTA FOGLALKOZTAT, Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumát, Szlovák Nemzeti Párt, Magyar Koalíció Pártjának, Magyar Gárda, Osztrák Nemzeti Bank, Magyar Királyságban, Jóvátételi Bizottsága, Magyar Állam, Népszövetség Főtanácsának, Eduárd Benes-nek, Népszövetségi Főmegbízott, Nemzeti Bank, Nemzetközi Valutaalap, Európai Unió, Drábik János, Péteri Attila Árpád, Tisztelt Honfitársak, Magyaródy Szabolcs, Magyar KÉZIKÖNYV, Molnár, Magyar Zsidók Világszövetségének, ELÉG VOLT, Audie Rácz Era, KÖZÉP-EURÓPA KLUB, Vagy Európa, Rosia Montana Gold Corporation, Tournigan Gold Corporation, Magyarok Világszövetsége, Magyarok VII, Világkongresszusa Állásfoglalásában, Henri Pozzi, Kelemen József, Házik Zoltán, Popovits János, MAGYAR EGYSÉG, EGÉSZSÉGES ÉS TISZTA POLGÁRI TÁRSADALOM ÉS AZ EGYSÉGES MAGYAR NEMZET ÉRDEKÉBEN,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
04.08. 21:13 Koronavírus - Halasztások, újratervezések és intézkedések a sportvilágban
04.08. 21:13 Keller Ákos továbbra is külföldön kosárlabdázna
04.08. 21:13 Szíria - Moszkva: hiteltelen a Damaszkuszt elmarasztaló OPCW-jelentés
04.08. 21:13 Újabb, a Nemzeti Közművek gázhálózatát érintő megbízásokat nyert el az Opus...
04.08. 20:43 Koronavírus - Londoni elemzők: példátlan ütemben romlottak a világgazdaság ...
04.08. 20:43 Koronavírus - Cuomo: New York államban kedden 779-en haltak meg
04.08. 20:43 Koronavírus - Az ukrán kormány meg akarja tiltani állampolgárainak, hogy el...
04.08. 20:33 Koronavírus - Törökországban ismét rekordmértékben nőtt az igazolt fertőzöt...
04.08. 20:23 Koronavírus - ITM-államtitkár: a lehető leghamarabb munkához kell juttatni ...
04.08. 20:13 A 4iG igazgatósága részvényenként 22 forintos osztalékot javasol
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Facebook  Facebookon kaptam  Kölyök cicák  Kellemes délutánt kívánok  Kislány rózsával  Facebookon kaptam  Nyuszi és a kiscsibe  Egészségügyi Világnap  Aggodalom  Tavaszi kép  John Aurilia kapucinus atya Pi...  Png kislány  Felfújom  Jézus élete  Tulipán csokor  Sokba került Istennek a megvál...  Weöres Sándor - Rongyszőnyeg  Facebookon kaptam  Ima - Edda együttestől  Tulipán csokor  Nyuszi csokorral  Jó reggelt  Jó éjszakát  Facebookon kaptam  Húsvéthétfőre, Locsolásra Igyu...  Szentmise Veszprém 04.07  Nyuszi a kerítésnél  Felfelé törő  Robot szerelem  8. Hittanóra: Szentek közösség...  Bízz az Úrban, mert karja megs...  Facebookon kaptam  Ferenc pápa: A szegényekhez va...  Rózsaszín rózsa  Facebookon kaptam Krisztina ba...  Ferenc pápa: Nagyhéten család...  9. Hittanóra: Hiszem a bűnök b...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Krisztina ba...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Rózsaszín rózsa  Kislány nyuszikkal  A keresztfához megyek  Facebookon kaptam  02. Nagyheti-húsvéti szereplők...  Mai vicc  Tavaszi kép  Facebookon kaptam  Aktuális 8.  Felfújom  Ferenc pápa: A szegényekhez va...  530 éve  Virágok csészében  Az Emmauszi tanítványok  Kellemes délutánt  Facebookon kaptam  Nyuszi és a kiscsibe  Kellemes délutánt  Tavaszi kép  Jézus Él!  Mai humor 2020.04.07  Sokba került Istennek a megvál...  Jézus élete  Fekete István: Nincs az a viha...  Facebookon kaptam  Nyíló piros eózsa  Minden a javunkra van  Egészségügyi Világnap  Sokba került Istennek a megvál...  Miért jó Istennel kapcsolatba ...  Jó reggelt  Világvége  Gyászba borult Isten csillagvá...  Facebookon kaptam  Te győzöl Uram! – Keresz...  Ha látnád kimennél??????  Rózsaszín rózsa  Felfújom  A Szentírás üzenete - 2020. áp...  Facebookon kaptam  Vízcseppes rózsa  Kislány nyuszikkal  Facebookon kaptam  Posertube  Nyugalmas Húsvétvárást mindenk...  Útravaló – 2020. április...  Facebookon kaptam  Naplemente  Png virág  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  A Golgotán áll a Kereszt..  Facebookon kaptam  Húsvét  Facebookon kaptam Cs ildikótól  Facebookon kaptam  Imádkozzunk együtt napról napr...  Facebookon kaptam  Új terv de csak jövőre 
Bejegyzés Címkék
szomszédos országok, pozsonyi kormányhoz, szlovák adófizetők, szlovák-magyar kapcsolatokat, politikusok rendre, feszültséget Slota, szlovákiai magyar, szlovák kormányt, újfasiszta magyar, nemzetközi politika, adott magyarországi, ismételten rákényszeritett, nemzetközileg megszervezett, bécsi Rothschild-ház, elutasítása miatt, háború 1848, békés forradalom, magyar társadalom, magyar pénzügyeket, bécsi magánbank, pénz amiatt, bécsi bankot, pénz adók, kölcsönök kamatai, császári katonaság, üres államkassza, bankjegynyomda felállításához, gazdasági élet, általa kibocsátott, nemesfém-és ércpénzt, ezüst külföldre, magyar kormány, önálló magyar, pénzügyekben megmutatkozó, fegyveres konfliktushoz, szabadságharc bukását, informális pénzkartell, személyi kapcsolatokon, gondosan kiépített, szabadságharc után, mögötte álló, keményen lépjen, kiegyezés után, osztrák-magyar pénzrendszer, tényleges állapot, magyar pénzügyi, ismétlődő válságokat, rejtőzködő szuperkartell, háttérből irányító, többi alkartellnek, egész ország, magyarok sajnos, arctalan pénzviszonyokban, király ellen, ellenség valójában, rejtőzködő pénzcsoport, nemzetközi pénzoligarchia, kamatozó hitelpénzrendszer, pénzoligarchia azonban, értékteremtő munka, általa irányított, zárt vadaskerthez, körülkerített vadaskertben, kamatgyarmattá vált, kerítésig futhatott, külső kényszerek, szupergazdag beruházó, legsúlyosabb büntetéssel, nemzetközi bankárok, trianoni békediktátum, bolsevista proletárdiktatúra, román hadsereg, magyar pénz, középosztály ereje, háború legfőbb, infláció következtében, magyar kormányt, magyar államra, nemzetközi pénzpiacokon, békeszerződések ellenőrző, hozzájárulásával kaphatott, magyarokat gyűlölő, kölcsön többszöröséig, általuk megszabott, szigorú banktitok, állam olyan, nemzetgazdaság irányításának, külföldi pénzoligarchia, 1929-es gazdasági, alap kamatláb, hasznot meghaladó, irányítása alatt, kierőszakolt pénzszűkítéssel, magyar gazdaság, következménye hatalmas, magyar nemzeti, első világháború, győztes államok, legyőzött országban, második világháborút, vesztes országokat, , ,
2020.03 2020. április 2020.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 64001 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1268
  • e Hét: 5878
  • e Hónap: 13110
  • e Év: 244128
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.