Belépés
zgfumag.blog.xfree.hu
Ha azért nézel , mert ez a munkád, jó munkát kívánok! GYÁVA NÉPNEK NINCS HAZÁJA! Minden nemzetnek olyan kormánya van aminöt érdemel. Ha valami... Zámbori Gusztáv
1957.12.05
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Jövökép........
  2008-10-18 19:33:24, szombat
 
   
  Kiss Manyi: Történelmi fordulópont előtt
2008 január 16 - szerda, 9:31
Reménykeltés az új esztendőre

"Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni. Sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre. Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú őrangyala, mint a magyaroknak és bizony helyes lenne erősebben kérniük hathatós oltalmát országukra!" - Padre Pio (1887-1968)


A magyarság tökéletes tanácstalansággal, reménytelen lemondással szemléli létének látványosan gyors szétesését és az egyszerre több irányból ránk törő (orosz, kínai, nyugati, izraeli és egyéb) inváziók legkülönfélébb rombolásait, amelyek külön-külön és együttvéve népünk teljes tönkretételét okozzák egyelőre feltartóztathatatlanul, szinte nap mint nap, de mindenképpen megállás nélkül. Erre a tudatosan szervezett hazai, illetve nemzetközi rombolásra volt reakció egyebek mellett a hamar levert 2006-os és 2007-es zavargássorozat, úgyis mint a magyar öntudatra ébredés szerény kezdete.

Egy természetszerűleg sántító hasonlattal élve, a mostani miniatür lázadások a XVII. század végi hegyaljai felkelés távoli megfelelői voltak, amely valahai felkelést röviddel később a Rákóczi-szabadságharc küzdelmes nyolc esztendeje követte az ismert eredménnyel: hazánk elkerülte a Habsburgok által nekünk szánt totális nemzethalált s ha kimerülten is (hiszen a XVI. század elejéhez képest eltünt népünk 75%-a), de megőrizhettük különállásunkat a számunkra ellenséges dunai birodalom kereteiben.

Az események elindítója akkor a sok évszázados germán-magyar faji háború újabb fejezete volt, amely a korabeli (1686/87-es) "rendszerváltás" leple alatt - a mai zsidó-szabadkőműves Nyugat liberális banditizmusán is messze túltéve - fosztotta ki és pusztította Magyarországot a 150 éves ördögi török tombolásoknak mintegy záróakkordjaként. Az országrontó Habsburg-szörnyeteg I. Lipót császár gyarmati terveit egy magyar származású pap, a komáromi (gróf kollegrádi) Kollonics Lipót bíboros miniszter, a bécsi udvari kamara elnöke volt hivatva ideológiai formába önteni hírhedt Einrichtungswerk című emlékiratával, benne hazánk teljes megsemmisítésének programjával (ideértve az idegenek tömeges betelepítésének tervét is).

Történelmünk eme, mára már elfeledett aljas árulója, egyúttal eszetrgomi érsek s Magyarország prímása (1695-1707) - akihez képest a két későbbi patkányforradalmár, Károlyi Mihály és Kun Béla, egy-egy ájtatos ministráns gyerek volt csupán - erősítette föl a magyar ellenállást, majd provokálta ki magát a Rákóczi-szabadságharcot is. Napjainkban, amikor a pokoli vörös-török hódoltság évtizedeit a közös izraeli és euro-atlanti gyarmatosítás követi a volt Habsburg-törekvések következményeihez kísértetiesen hasonló eredménnyel, Gyurcsány Ferenc posztkommunista miniszterelnök személyében (2004-8) ismét van egy áruló hazánkfia, aki a Fakabátos és a D209-es méltó utódaként odaadó buzgalommal szervezi különböző hangzatos nevű reformprogramjaival s más árulásaival a maradék Magyarország totális szétverését és koldusbotra juttatását, hogy minél hamarabb mindent odadobhasson belőle - koncnak - idegen megbízóinak.

De álljon távol tőlünk az a gondolat, hogy minden felelősséget egyetlen ember nyakába varrjunk. Három évszázaddal ezelőtt is, gyakorlatilag minden nagy magyar vagyon és a legtöbb fontos honi egyházi valamint világi tényező az ellenség oldalán maradt, s ebben éppen a magyar történelem egyik legemblématikusabb személyisége, herceg Esterházy Pál nádor, a híres hadvezér, irodalmár és zeneszerző (a Harmonia coelestis szerzője) mutatta a példát az ország nagyjainak. Ugyanekkor indult el a magyar dicsőség diadalútján egy szegény Nógrád vármegyei jobbágycsalád is, ám az első arisztokrata Széchenyi (1697-től gróf) nem csupán szemérmesen félre nézett, amikor a nemzeti becsület védelmében áldozatot kellett volna hoznia mesés vagyonából, hanem egyenesen fegyverrel a kezében harcolt éveken át Rákóczi kurucai ellen. Sajnos ma sincs ez másképp.

A Berlini Fal ledőlte után a volt kommunista hóhérokból kialakított (vad)kapitalista vállalkozói réteget teljesen hidegen hagyja az egyszerű dolgozó nép sorsa - ha tőle függene, a rabszolgatartó társadalmi rendszer már rég hétköznapi valóság lenne, mintha csak egy koszos XIX. század végi néger gyarmat lennénk valahol az afrikai dzsungel kellős közepén. Ennek a pokoli magatartásformának a szerves kiégészítését alkotják maguk a hatalmat közvetlenül gyakorló politikusok. Az évek óta garázdálkodó szociál-liberális kormányzati bűnszövetkezet egy istentelen, kifejezetten magyargyűlölő, zsarnoki rendszer itt maradt - mert a nemzetközi (egész pontosan euro-atlanti) szabotálás miatt még mindig ki nem söprűzött - hiteles képviselőiből verbuválta tagjait, mint ahogyan keresztény-nemzeti műellenzéke is hamis istenhívőkből és hamis hazafiakból áll.

Az ún. polgári jobboldal vezetői - napjainkban Orbán Viktor ficsúr-demokratával az élen - ugyanúgy lábbal tapossák a magyarság legelemibb érdekeit, mint akármelyik zsidó-bolsevista gengszter. Rájuk vonatkozóan a "labanc" megjelölés finomkodó irodalmi túlzás lenne, na és persze történelmi anakronizmus, hiszen mint "atlantisták" és "európai elkötelezettségű demokraták" közönséges zsidóbérenc sátánfajzatok, akik szabadkőműves szektatagként Lucifer felesküdött szolgái a magyar haza legádázabb ellenségeinek táborában. Ilyetén módon a magyarvédelem teendőit egyelőre csak egy-két műkedvelő, romantikus gittegylet és pár száz mindenre elszánt bunyós vagány látja el, aki nem fél farkasszemet nézni az ÁVÓ-s terrorlegényekkel. De hát a Tokaji Ferenc vezette hegyaljai felkelők - az akkori terroristák és Árpád-sávos fasiszták - is csaknem puszta kézzel mentek neki a jól felszerelt idegen katonaságnak a XVII. század legvégén.

* * *


A fentiekben szó volt arról, hogy az eredeti és a közeljövőben kirobbanó Rákóczi-szabadságharcot egy gyarmati rabigába torkolló mérhetetlenül aljas rendszerváltás előzte meg, nevezetesen az 1686/87-es és az 1989/90-es. Magától értetődően az idők és a körülmények meglehetős különbözősége kizár minden részletes összehasonlítást, ám ha egy kicsit hosszabban vizsgálódunk, azt látjuk, hogy a három évszázadnyi különbség ellenére egy nagyon is hasonló történelmi alaphelyzettel találjuk szemben magunkat, amely mögött minkét esetben ugyanaz a hármas feldolgozatlan, mert megoldatlan nemzeti tragédia húzódik meg az ominózus rendszerváltásig, amely aztán végül is kirobbantotta a nemzeti forradalmat (1703-ban, illetve most).

Azt is mondhatnánk, hogy a magyarság a XX. században - noha más körülmények közepette és máshogy - ugyanazokat a megpróbáltatásokat éli át, mint amelyeken a XVI-XVII. század folyamán átment. Érdemes egy rövid egybevetést végezni. Hármas tragédiánk első eleme - hazánk földarabolása - mindannyiunknak szemet szúr: korunkban ez Magyarország háromnegyedének megszállásával kezdődik 1918 novemberében, majd három alkalommal nemzetközi érvényű békeparancsban rögzíttetik (Trianon, 1920 - Párizs, 1947 - Rózsadombi [titkos] Paktum, 1991); Mohács után ugyanez Magyarország három részre szakadása Buda elestével (1541), ami a nagyvilág számára főleg a Drinápolyi Békében (1568) vagy inkább csak a Speyeri Egyezségben jut kifejezésre (1570), majd a Tizenöt éves háborút lezáró Zsitvatoroki Békében (1606) és végül pedig a szégyenletes Vasvári Békében (1664). Nyilvánvaló minden magyar számára, hogy a haza újraegyesítése mindkét Rákóczi-szabadságharcban az egyik döntő fontosságú szempont.

Nemzeti tragédiánk második eleme azért olyan megdöbbentő, mert eddig senki sem gondolt rá, legalábbis a magyarul már alig vagy egyáltalán nem érző értelmiségünk sorában. Ez a XX. században a maradék nemzeti Magyarország összeomlása 1944/45-ben, mintegy három évszázaddal korábban pedig az Erdélyi Fejedelemség elvérzése 1657/60-ban. Gyáva tudósaink eddig nem merték elvégezni a kettő közötti hasonlatosság elemzését.

Mindegyik esetben egy világ ért véget s kezdetét vette a magyarság egy eddig még nem látott pokoljárása. Rosszabb volt ez, mint Mohács és rosszabb volt, mint Trianon. Hiába volt Horthy kormányzó óvatossága, a zsidó-magyar kiegyezésen alapuló politikája, hiába volt a szürke eminenciás Bethlen István minden tehetsége s a végén utolsó miniszterelnökünk Kállay-kettőse, nem volt kiút az ördögi csapdából: a kisantant, a fajvédő náci Németország, a demokráciának álcázott ellenséges luciferi zsidó-szabadkőműves Nyugat és a tatár-szláv ázsiaiság zsidó-bolsevista poklának halálos szorítása összeroppantott bennünket. A rettenetes magyarírtáson túl, ennek közvetlen következménye az volt, hogy árván hagyta a hódoltsági területek magyarságát, egyben évtizedekre befagyasztva minden revíziós, azaz újraegyesítési törekvést is.

Külön tragédiánk, hogy a keresztény-nemzeti Csonka-Magyarország eltűnése a történelem süllyesztőjében magával rántotta ezer éves nemzeti elitünket is, azaz magát a tulajdonképpeni magyar nemzetet, amely éppen az 1930-as és 40-es évek fordulóján kezdett hozzá egy ígéretes társadalmi kibontakozás megvalósításához. A tragikus bukás egyúttal egy máig ható súlyos tudati válságot idézett elő a túlélő magyar népben, amennyiben a világháború miatt végrehajthatatlan 1940-es földosztási törvény valóra nem váltott reménységei a kisgazda érdekeltségű parasztságot idegenítette el az "urak országá"-tól, a hungarista meggyőződésű szervezett munkásságot a zsidó tőke elmaradt államosítása ábrándította ki, a társadalom egészében pedig a galíciai hadakat illető félbemaradt Endlösung alakított ki hamis ítéletet mind a Horthy-rendszert, mind nyilas ellenzékét illetően.

Háromszáz évvel korábban a virágzó kelet-magyar állam összeomlása végzetes következmények sorozatát indította el, amelyből rögtön az első kézzelfogható folyomány a Tündérkert elsorvadása volt: közel két és fél évszázadra Erdély egy nyomorúságos, minden tekintetben elmaradott vidék lett s csak jóval a Kiegyezés után kezdett talpra állni. II. Rákóczi György szerencsétlen külpolitikája - amely kiváltotta az Erdély vesztét okozó török politikai és katonai megtorlásokat -, azáltal vált elhibázottá, hogy magyar részről minden hatalomkoncentrációs kísérletet automatikusan életveszélyesnek minősítettek hol a németek, hol a törökök, hiszen mindkét hatalom csak meggátolni akarta a magyar újraegyesítést és föltámadást.

Sőt éppen a XVII. század közepén erősödött meg az az addig nyíltan ki nem mondott elképzelés, hogy voltaképpen a németeknek és a törököknek össze kellene fogniuk, hogy aztán közös erővel kiírtsák a magyarokat s fölosszák egymás között maradék országukat. Tudniilik a "magyar-magyar csiki-csuki" - hogy így fejezzük ki magunkat - kezdett mindenkinek egy kicsit az idegeire menni: Erdély, amikor csak tehette, megtámadta a németeket, hogy fölszabadítsa, de lagalább is tehermentesítse Nyugat-Magyarországot, a királyi magyar erők pedig, amikor csak tehették, megtámadták a törököket, hogy visszafoglalják Közép- és Kelet-Magyarországot.

Az összeomlással megszűnt Erdély védelmi szerepe - ekkor dőlt romba a lefontosabb magyar város, Várad is, végeredményben röviddel a fölszabadulás előtt; a túlméretezett török bosszú után Apafi Mihály és Teleki kancellár erejéből már csak az egyszerű vegetálásra futotta a németek megérkezéséig (1687). A gondos kelet-magyar (Báthory István-, Bocskai-, Bethlen- és I. Rákóczi György-) diplomácia minden gyümölcsének pusztulása egy másik katasztrófát is előidézett. Még nem halt hősi halált a Nagyságos Fejedelem nagyatyja a törökkel vívott szászfenesi csatában (1660), amikor két évvel korábban - Erdély biztos bukásának tudatában - Lippay György esztergomi prímás érsek Nagyszombatba zsinatot hívott össze, ahol nyílt hadüzenet keretében ünnepélyesen érvénytelenítette a két Bécsi Béke (1606 és 1624) valamint az 1645-ös Linzi Béke vallástürelmi paragrafusait, jogfosztottnak nyílvánítva minden magyar protestánst.

Ezzel összeomlott Pázmány Péter életműve, a békés Ellenreformáció - azok után, hogy végig a XVI. században megőrizhettük hazánkban a viszonylagos felekezeti nyugalmat, hogy kimaradtunk a Harminc éves háború (1618-48) borzalmas öldökléseiből s hogy a dél-európai inkvizíciós őrjöngésnek még csak a szele sem érintett meg bennünket - és nálunk is kitört a vallásháború. De tekintve, hogy mélyen gyökerező protestantizmusunkat már nem lehetett fölszámolni, a katolikus egyház zabrálási ihletésű kardcsörtetését nemsokra rá a császáriak fajhatalmi szempontoktól vezérelt magyarellenes háborúja követte. A magyarság további rohamos pusztulását célzó német-török egyezséggel, a gyalázatos Vasvári Békével (1664) párhuzamosan zárójelbe tétetett Nyugat-Magyarországon az alkotmányos közélet, tömeges vagyonelkobzások kezdődtek s csak úgy, mellékesen, tombolt a vallásüldözés.

Az ostoba egyházfejedelem, aki ezt a gyilkos folyamatot útjára indította, időközben meghasonlott önmagával s csatlakozott a Wesselényi-féle németellenes főúri szervezkedéshez. Ha öregsége nem viszi a "jó időpontban" a sírba, ő is a vérpadon végzi, mint Zrínyi Péter (a Nagyságos Fejedelem anyai nagyatyja) és társai. Mindenesetre az ország élére egy gyarmati kormányzó került Johann Kaspar von Ampringen személyében (1673-81).

A propos, von Ampringen, a könyvmolyokon kívül ki tudja ma már minálunk, hogy ki volt ez a teuton fenevad, aki - a Caraffák és más osztrák tábornokok élén - a császári szoldateszka bevetésével körülbelül olyan tömegmészárlásokba és eszeveszett országrombolásokba kezdett, mint az 1940-es évek végén s az 50-es évek elején Rosenfeld Manó (művésznevén Rákosi Mátyás) zsidó-szovjet gyarmati helytartó a maga Eisenberger Benőivel, alias Péter Gáboraival karöltve. Így érkezünk el hát a két korszak hasonló tragédiáinak utolsó közösnek nevezhető fő eleméhez, ami a XX. században az 56-os forradalom, a XVII-ikben pedig - A Szabadságért és Igazságért jelszóval indult - Thököly-szabadságharc volt (1678-85). Az egyiket a Mindszenty hercegprímás vezette magyar nemzeti ellenállás előzte meg (1945-48), a másikat meg a Wesselényi-összeesküvés (1664-70).

Ha minden áron szőrszálhasogatók akarunk lenni a történelmi párhuzamok keresésében, könnyűszerrel rábukkanhatunk a magyarság rovására megkötött Vasvári Béke korunkbeli megfelelőjére, nevezetesen az 1975-ös Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet megállapodásaira, az ún. Helsinki Záróokmány maszlagjára, amely cinikus rafináltsággal, emberjogi köntösben tette a Nyugat számára is szalonképessé a közép-, kelet- és dél-kelet-európai népek orosz megszállását, illetve kizsigerelését.

A feledés homályába utalva egyben a jaltai árulást s azt a többszörösen fölfedezett körülményt, hogy az angol-amerikai és francia zsidó-szabadkőműves sátánizmus ideológusai már a két világháború között eltervezték Európa felének bolsevizálását (emlékezzünk csak vissza: Churchill ideges elszólalásából a magyar diplomácia már 1941 tavaszán megtudhatta, hogy országunkra a totális szovjetizálás vár a háború után, a hadakozók akármelyik táborába is tartozzunk).

A nyugati szemtelenség még odáig is elmerészkedett, hogy a nagy nyilvánosság előtt ecsetelték a Kissinger-Sonnenfeld-doktrínát, amelynek értelmében Amerikának nem szabad megsegítenie a rab nemzeteket, mert esetleges fölszabadulásuk után egészen más társadalmi viszonyokat alakítanának ki, mint az amerikai kapitalizmus. Így nézett ki tehát a XX. századi Vasvári Béke, amely - a történelem tanúsága szerint - ugyanúgy egy ideológiák fölötti, hosszútávú geopolitikai stratégiává kerekedett ki (1914-2008), mint a hallgatólagos német-török érdekegyezség (1541-1683). Aztán jött a fölszabadulás, szerényebben fogalmazva, a rendszerváltás, mely után minden csak rosszabb lett, akkor is, a XVII. század végén és ma is, a XX. század alkonyán. Akkor a Habsburgok okoztak a Buda visszavétele utáni közel két évtized alatt több kárt, mint a 150 éves török hódoltság összevéve, ma meg a kifinomult patkány-Nyugat rágja jobban szét 17-18 év alatt a magyar létet, mint a barbár orosz dúvad korábbi, csaknem 50 évnyi szürrealista garázdálkodása.

* * *


Ma tehát, amikor már szemmel láthatóan a sír szélén állunk, egy újabb Rákóczi-szabadságharc kirobbanása végzetszerű szükségszerűséggel szakad ránk a legközelebbi jövőben, s ezzel együtt Európára és az egész világra is. Ha a Jó Isten úgy gondolja Herder megállapítása nyomán (1791), miszerint "a magyarok már eleget éltek s itt az ideje, hogy átadják országukat a germánságnak [ma a talmudi zsidó fajnak] jobban engedelmeskedő szláv népeknek", nincs miről értekeznünk. Ellenségeink megtartják koporsónk fölött az utolsó, sóvárogva várt hálaadó sátáni fekete misét és - finis Hungariae - nincs tovább, lehúzhatjuk a redőnyt.

Mert már itt tartunk, csak éppen szemérmes önmegtartóztatásból még nem mondunk nemzethalált. 1945 és 56 között ugyanezen ellenségeink (ti. a nyugati kezdeményezők és az orosz végrehajtók) elpusztították az ezer éves magyar nemzeti elitet s így az azóta eltelt fél évszázadban egyszerűen meghíúsult minden faj-nemzeti regenerációs törekvésünk a több milliós magzatelhajtás, öngyilkosság, a reménytelenség okozta korai halál valamint a tömeges kivándorlások (elmenekülések, disszidálások) következtében is.

Maradt az anyagilag és szellemileg teljesen lezüllesztett, vezetetlenül vergődő - tulajdonképpen már életképtelen - salak-magyar társadalom, mely 80%-ban megtagadta Istenét, hazáját és elemi emberi tartását. Ha mindennek ellenére mi mégis Magyar Feltámadásról merészelünk ábrándozni, abban reménykedve, hogy az Úr Jézus kiérdemelhetetlen irgalma megmentőt küld hozzánk a huszonnegyedik óra utolsó másodperceiben, egy nem akármilyen Rákóczi megjelenésére kell felkészülnünk. Az eredetivel vagy egy hozzá hasonlóval ugyanis a mai körülmények közt már nem sokra mennénk.

Szellemi síkon minden nemzetnek van egy angyali - vagy mondjuk úgy, félisteni - vezetője, így nekünk is. Ő jött el közénk, mint Szent László, hogy kiigazítsa Szent István elrontott életművét, ő építette újjá hazánkat a tatárjárást követően, mint IV.Béla, ő teremtett Mátyás királyként erős és virágzó államot, hogy fél évezred elmúltával is ezen eszménykép után sóvárgunk s ő, II. Rákóczi Ferenc vezette a pusztító Habsburg-sátánizmus elleni élet-halál harcunkat cum Deo pro Patria et Libertate. Ő, a Nagyságos Fejedelem, mint a legnagyobb magyar protestáns család utolsó fejedelmi tagja a legnagyobb magyar katolikus is volt egyben, származásával és életével mutatva a jó példát népünknek a felekezeti békét illetően.

De ő volt Prohászka Ottokár mellett a legnagyobb magyar bölcselő is, aki minden igazságot egyes-egyedül Isten igazságából vezetett le a maga korának szellemi szintjén. Mennyei vezérünk - egy szép költői képpel élve, a kozmikus Rákóczi - mint félisten jön el közénk, olyannak mutatva magát, mint amilyenre égi pozíciója predesztinálja: egy személyben világi uralkodó és egyházfő, hadvezér és táltos varázsló (szerte a világon a jóslatok egy varázspálcás égi küldöttről beszélnek). Kezdetben a magyarság rózsalovagja "mindössze" vezérlő kormányzó lesz s ezután kiáltják ki - V. Károly néven - királlyá.

Természetesen a hosszú, fekete hajú, bajuszos fiatalember bemutatkozásakor a magyarság is meg az egész emberiség a hasát fogja majd a hahotázástól, mert ugyan ki látott már földre szállt angyalt, pláne királyi allűrökkel fellépő félistent - hiszen ilyesmi a "zűrzavaros" görög vagy hindu mitológiában van csak, esetleg néhány "hülye" magyar népmesében. Ám a nevetgélés nagyon hamar az emberek torkára forr, amint a megtestesült Deus ex machina átveszi a hatalmat.

S ha már hatalomátvételről van szó: ez kizárólag a "fasiszta" magyar nép antidemokratikus lázadásának vagy a disszidens "angyali bandita" gulyás-náci államcsínyének eredménye lehet csupán, amiért is - magától értetődően - az ENSZ megbízásából a NATO-haderőknek haladéktalanul egy újabb Sivatagi Vihart kell támasztaniuk, de ezúttal az európai Mezopotámiában, azaz nálunk, a Kárpát-medencében. Azonban a nyugati vihar - minden várakozás ellenére - magát a Nyugatot söpri majd el; először a szétbombázott USÁ-t (New York eleve eltűnik, Washingtonból pedig egy középületek nélküli néger kisváros lesz), majd meg Európát Versailles-nál (Trianonnál) kezdve.

[Közbevetve jegyzem meg, hogy mint kényszerűségből már vagy tizennégy éve Nyugatra szakadt hazánklánya alkalmam nyílt találkozni és elbeszélgetni jó egy néhány látnokkal. Volt közöttük krisztusi médium, luciferi jós, Isten-hű szellemi ember és sátánimádó szabadkőműves beavatott. Valamennyien csak egyet mondtak: maguk magyarok pillanatok alatt olyan iszonyatos pánikot okoznak majd a világban, hogy milliók fognak a gatyájukba csinálni - Isten irgalmazzon az emberiségnek! - Szegény magyarok! Már az egész földkerekség ismeri jövőnket, csak éppen mi nem tudunk semmit saját sorsunkat illetően.]

* * *


A hosszú évek óta - részleteiben is - eldöntött magyar átalakulás egyes állomásai:

1. A bűnös, mert törvénytelen és velejéig rothadt Magyar Köztársaság teljes intézményi megsemmisítése, minden törvényének és rendelkezésének valamint nemzetközi kötelezettségvállalásának semmissé nyilvánításával, különös tekintettel a Maszop-Szadesz-Zsidesz ördögi trió azonnali fölszámolására. A Szent Korona tanának és a Regnum Marianum elvének abszolút elsőbbségén túlmenően az automatikus királyi restaurációt az a körülmény igazolja, hogy a kommunisták és cinkosaik hatvan év alatt hatból hatszor kerültek törvénytelenül hatalomra:

*
1945-ben 17,5%-kal, de csak így is csalással,
*
1947-ben 22,4%-kal, szintén csalással,
*
1956-ban szavazás nélkül, orosz tankokkal,
*
1994-ben, 2002-ben és 2006-ban számítógépes csalással.

Büntetésük az örök időkre szóló kiközösítés - a Kirekesztés - lehet csak.

2. Tekintve, hogy az így értelmezett Magyar nemzeti forradalom egyúttal antikolonialista felszabadító háború is a hasonló horderejű vietnámi vagy algériai háború mintájára:

*
minden külföldi tartozás semmisnek tekintetik (mind a kb. 100 millárd jelenlegi - 2007 végi - US $),
*
minden külföldi tulajdon (vállalati tőkebefektetés, föld stb.) és hazai zsidó-bolsevista zabrált (privatizált) vagyon, mint háborús jóvátétel, kártérítés nélkül elkoboztatik.3. A külső magyar faj-nemzeti szűrés keretében az idegen - kínai, arab, néger, izraeli, kelet- és nyugat-európai stb. - betelepülők, közös nevükön a szaracén vendégnépek, azonnali hatállyal kiutasíttatnak az ország területéről.

4. Tekintve, hogy mindezen felszabadító intézkedések külön-külön és együttvéve casus belli a három unió - USA, SZU és EU - számára, a háború elkerülhetetlen. De ugyancsak háború szükségeltetik az elrabolt magyar vidékek visszacsatolásához valamint az újraegyesített országban - a belső magyar faj-nemzeti szűrés keretében - a volt nemzetiségi-, zsidó- és cigány lakosság távoli országokba történő áttelepítésének lebonyolításához is. A trianoni villámháborúhoz szükséges földöntúli és földönkívüli fegyverek már rendelkezésre állanak, mint ahogyan az 1848/49-es szabadságharcunk hős tábornokai is már ismét körünkben élnek s várják a Recrudescunt hadbahívó vezérlő fejedelmi parancsát.

Ha semmi másból, a magyar fegyverek természetéből az egész világ megértheti, hogy részünkről nem egyszerűen nacionalista bosszúról, egy valahai megbocsáthatalan sérelem kései megtorlásáról van szó, hanem az 1914-ben az emberiségre szabadított sátáni zsidó-szabadkőműves erők isteni elrendelésű, végleges megsemmisítéséről. Mint ahogyan Trianon sem egyszerűen egy meggondolatlanul túlméretezett nagyhatalmi lépés volt, hanem a luciferi ideológia tudatosan eltervezett döntése Jézus Krisztus művének lerombolása végett, egyik kiválasztott népének földbe döngölésével. Az óra ütött: az ördögi csapásra isteni ellencsapás a válasz - az Özönvíz óta nem érte ilyen iszonyat az emberiséget. Némi ízelítő a különleges szellemi fegyverekből, amelyeket csupán néhány égi küldött kezelhet majd:

*
a mindössze pár méteres körön belül ható atomütés,
*
bármilyen hadianyag távolból, de mindenképpen még ellenséges területen történő fölrobbantása
*
az ellenséges fegyverzetek elkobzása (például a műbolygók leszedése), illetve a saját haderő átcsoportosítása a telekinézis segítségével,
*
pusztító viharok előidézése vagy épp ellenkezőleg, mindennemű légköri mozgás megállítása (ez utóbbi a gyilkos légszennyeződések fölhalmozása végett) egy adott ellenséges terület fölött,
*
apokaliptikus árvizeket okozó özönvízszerű esőzések kiprovokálása,
*
a hidegen égő, mágikus kék tűz kibocsájtása, mely ezerszer gyorsabban pusztít, mint a leghevesebb tűzvész,
*
a flóra, azaz a természet növényi takarójának egyetlen pillanat alatti elsorvasztása (defoliáció),
*
a nyugati tőzsdék, bankok és más pénzintézetek számítógépes adattárainak elektrónikus eltörlése s ily módon totális pénzügyi világcsőd előidézése,
*
"a hab a tortán": a permanens antiimperialista propaganda révén proletárforradalmak kirobbantása, a nyugati társadalmak szétzilálása, végsősoron pedig a több nemzetiségű Nagy-Britannia és Franciaország, valamint a mesterségesen összetákolt Németország és Itália földarabolása végett.

Ahogy a híres jóslat tartja, a túlélők irigylik majd a holtakat. A rombadőlt Nyugat valahol az ipari forradalom hajnalán tér magához, az oroszok pedig visszazuhannak a kőkorszaki vadak szintjére. Az emberek milliói őrjöngve tépik majd hajukat: többet kellett volna gondolkodni Trianonban!

5. A magyar Százéves háború-t lezáró III.Bécsi döntés elfogadtatja a három legyőzött unióval az újraegyesített Magyar Királyság határait, továbbá a trianoni (illetve jaltai, 56-os stb.) kártérítés egyes tételeit, nevezetesen:

*
az 1.500 millárd mai (2007 végi) US $-t és a 20.000 tonna aranyat kitevő magyar nemzeti s ezen belül állami vagyonnak az átlagos kamatokkal megemelt értékét,
*
az elrabolt műkincsek visszaszolgáltatását (például a teljes Thyssen-Bornemissza képtárét),
*
a szittya-magyar történelem visszahelyezését az egyetemes emberi történetírásba.6. Ami a szűkebb értelemben vett magyar viszonyokat illeti, a társadalmi rendszer nemzeti-szocialista (hungarista) forradalmát a politika, a közigazgatás és a gazdaság gyökeres átszervezése jelenti:

*
Politikailag az isteni akarattal közvetlen kapcsolatban álló központi pap-királyi (mennyei jogú) hatalom kiegészül az 1296-1848 között létezett, de a mai körülmények között újra értelmezett (pártok nélküli), egy kamarás vármegyei parlamentarizmussal, amely a népi önigazgatás 1956-os, munkástanácsi rendszerére épül. A hagyományoknak megfelelően, a király - mint egy személyben állam- és kormányfő - egyúttal az országgyűlés elnöke is, s így mint a központi hatalom megtestesítője, a törvényalkotás tekintetében közvetlen kapcsolatban áll a vidéki parlamentekkel (azaz közgyűlésekkel).
*
Magyarország területi fölosztása történelmi vidékeink természetes határaihoz igazodik (a vármegyerendszer megszűnik). Eszerint öt közigazgatási egységünk a Pestvidék a fővárossal, a Dunántúl (benne a Partvidékkel) - székhelye Bécs, a Felvidék - székhelye Kassa, a Tiszavidék (azaz a teljes Nagy-Alföld) - székhelye Nagyvárad valamint Erdély - székhelye Kolozsvár. Tekintve, hogy a kormányzati negyed ismét a budai Várban helyeztetik el, mint 1945 előtt, a főváros a Buda nevet veszi föl, ugyanakkor megmarad a Budapest településelnevezés is (körülbelül az 1950 előtti eredeti városhatárok között értelmezve).
*
A kormányhivatalok (minisztériumok) és vezetői:

Kancellária - kancellár

Tárnokhivatal (gazdasági- és pénzügyminisztérium) - tárnokmester

Külügyi Hivatal - államtitkár

Központi Vezérkar (honvédelmi minisztérium) - a központi vezérkari főnök

Közjóléti Hivatal (szociális- és egészségügyi minisztérium) - egyházi személy

Közművelődési Hivatal (művelődési- és oktatási minisztérium) - egyházi személy

*
Gazdasági téren a tőzsde nélkül megszervezett kistulajdonosi piacgazdaság fölváltja a jelenlegi multinacionális monopolkapitalizmust (ám a nemzetstratégiai szempontból fontos vállalatok elidegeníthetetlen állami tulajdonban maradnak); mindez szerves egészet alkot a kizárólagos királyi külkereskedelem intézményével valamint a kamat nélküli, egyetlen országos bankhálózatból álló közszolgálati pénzintézeti rendszerrel. Ugyanakkor megszűnik mindennemű biztosítási- és üzletszerű hírdetési tevékenység is (ezzel ér véget a mammon uralma hazánkban). A magyar királyi kincstár - mint egységes és egyetlen országos pénzintézeti hálózat - a Magyar Királyi Tárnokhivatal kebelében működik annak egyik főosztályaként, hagyományos hármas (pénzkibocsájtó, takarékbegyűjtő és hitelező) funkciójával valamint kiegészítő (adóbehajtó) hatáskörével. Adófajtáink a következők: az 5%-os ÁFA (az államnak), a 2x5%-os jövedelemadó (a vidékek illetve a községek számára), a 2,5%-os társadalombiztosítási járulék és a szintén 2,5%-os nyugdíjjárulék (az OTI-nak). Magyarország pénzneme a királyi forint, amely az egyetemes valuta-, adó-, ár- és bérreformot követően mintegy 10 €-t ér (2007 végi értéken számolva).7. Az ország szellemi viszonyainak tágabb értelemben vett átrendezése hosszabb időt igényel, mert a magyarságnak előbb át kell esnie a nemzettudat forradalmán, ami egyfajta kollektív purgatóriumi kezelést jelent. Ehhez első lépésként visszamenőleges hatállyal (1944.XII.31-i dátummal) megszűnik a Magyar Tudományos Akadémia s helyette újra alapíttatik Széchenyi eredeti Tudós Társasága, hogy a luciferi zsidó-bolsevista, illetve zsidó-szabadkőműves ideológiai agymosás és a 150 éves finnugorista népbutítás kigyomlálásával valamint a megszállt területeken ráadásként, a magyarság által elszenvedett kisantant befolyás fölszámolásával párhuzamosan - az árjásított tömegtájékoztatási eszközök kizárólagos bevetésével - a betiltott eredeti magyar történelem taníttassék újból, megszabadítva azt egyben a hamis nyugati kereszténység sallangjaitól is.

A szumír-káldeus-pártos és szittya-hun-avar-szabír(-magyar) azonosság, illetve folytonosság részleteit azonban materialista eszközök segítségével ma már lehetetlenség megnyugtató hitelességgel föltárni. A szellemi beavatások révén rendelkezésünkre áll ugyanakkor az akasa, azaz a földi történelem felsőbb, szellemi szinten rögzített hiánytalan dokumentumtárának tanulmányozása. S ez automatikusan átvezet bennünket a vallás forradalmába.

8. Az egész emberiségre kiterjedő egyetemes krisztusi vallás mai, apokaliptikus isteni követelménye és az erre vonatkozó már megtett égi előkészületek sorozata szorosan kapcsolódik az ideiglenes, mert kétes értékű Szent István-i évezredet megelőző hiteles magyar Jézus-vallás mezopotámiai-manikeus rendszeréhez, illetve annak megújított változatához. A végeredmény egy papi kaszt nélküli közösségi vallásgyakorlat a hétköznapi életben s a szellemi beavatások sokrétűségét biztosító - pálos jellegű - szerzetesrendi hálózat az intenzív szellemi önmegvalósítás terén. (lásd még a "The Game is over" c. írást - kuruc.info, 2007.X.10.)

A szellemi változások megkezdésére már a magyarság körében várakoznak Keresztelő Szent János vezetésével Jézus Krisztus apostolai, hogy hazánkból kiindulva készítsék elő a 2010-es években esedékes egyetemes szellemi világmegújulást. Az osztrák Jakob Lorber (1800-64) által lejegyzett több ezer oldalas Biblia, a Nagy Evangélium, már vagy másfél évszázada rendelkezésünkre áll (egyébként a magyarok fordították le elsőként a maguk nyelvére az eredeti német szöveget, amelynek kiadását és terjesztését valamennyi nagy keresztény felekezet szabotál a XIX. század óta).

Ezt egészíti ki mostantól fogva a különböző egyéb isteni alapdokumentumok kiadása valamint a folyamatos, egyre inkább világszintű prédikáció, hogy az emberiség kellőképpen fölkészülhessen az egyetemes isteni beavatásra, azaz a legfontosabb szellemi igazságok - karma-darma-szamszara - befogadására. Mindezzel párhuzamosan, a személyes isteni erő hatástalanítja a materialista gyógyszereket s főképpen pedig kiemeli az emberi létből a nemi vágyat (ilyetén módon a materialista gyermeknemzés kellemetlen aktus lesz).

Földi szinten minálunk az égi küldött kozmikus Rákóczi, úgyis mint megvilágosodott mester irányítja a szellemi fölkészülést, kellő számú beavató- és tanító mester kiképzése révén, hogy aztán ez az új magyar szellemi osztály - amelynek semmi köze a ma még köreinkben szerencsétlenkedő, többé-kevésbé áruló keresztény papsághoz és értelmiséghez - elvégezze a rábízott civilizációs missziót. Amúgy hatásköri, vagyis egyházi feladatai a következők:

* az igehirdetés
* az alapvetően kolostori keretekben végzett szellemi önmegvalósítás irányítása, a beavatások lebonyolításával egyetemben,
* az alacsonyabb szintű - materialista - oktatás is,
* a gyógyítás és betegellátás,
* az árvagondozás és a nyugdíjasok fölkarolása,
* a tudományos kutatás kizárólagos jogon történő végzése,
* a bíráskodás (hiszen beavatottként látja a földi értelemben vett múltat, jelent és jövőt),
* igény szerint a művészi alkotás,
* a társadalmi rendszer folyamatos ellenőrzése a krisztusi háttérhatalom hatékony működtetése révén (ahhoz hasonlóan - de az ellenkező póluson -, ahogyan a zsidó-szabadkőműves összeesküvés a háttérből igazgatja a nyugati liberális látszat-demokráciát a Sátán érdekében).

Az itt megfogalmazott szellemi rendszer magasabb szinten a honfoglalás (jobban mondva a 895-ös magyar újraegyesítés) utáni évszázad magyar vallási/társadalmi viszonyainak felel meg, amely akkori viszonyokat egy újabb évezreddel korábban maga az Úr Jézus szervezte meg Dél-Mezopotámiában, a szumír-magyar Urukban még három éves nyilvános palesztinai tanító munkájának megkezdése előtt.

Ezt a magyar vallást fejlesztette tovább - Pünkösd után - több apostol, majd pedig Mani, hosszú évszázadokra megteremtve ezzel a római birodalom korlátolt zsidó-keresztény vallásának gnosztikus, azaz egyetlen igaz vetélytársát. Szent István idején föl kellett adnunk felsőbb rendű értékrendünket európai beilleszkedésünk érdekében, ami által lezüllöttünk a nyugati keresztény civilizáció szintjére. Most azonban a kör bezárul, visszatér az ősi juss, ismét megélhetjük isteni kiválasztottságunkat, habár most már nem csupán a magunk, hanem a buta Nyugat, sőt az egész emberiség javára is.

Ezért is kell minél hamarabb megszabadulnunk minden zsidótól és zsidó értéktől, hiszen a zsidóság a Sátán kiválasztott népe, akár csekély jelenléte is életterünkben fajunk és nemzetünk isteni küldetését hátráltatja. A reinkarnáció elméletére és a szellemi beavatások rendszerére épülő megújult magyar vallásunk a jelenlegi keresztény felekezetek összvonásával mint minden külső szervezettől (egyháztól) idegen, kizárólagos magyar keresztény nemzetállami vallás, amelynek minden magyar állampolgár kötelezően tagja.

9. Szellemi viszonyaink forradalmi változásai magától értetődő módon idézi elő az életmód forradalmát is. Ez, az isteni követelményekhez való igazodás keretében részben az ördögi tevékenységek azonnali fölszámolását, részben meg a különböző erényes, illetve szellemileg előnyös tevékenységek - azaz a keresztény erkölcsi rend és fegyelem - fokozatos bevezetését jelenti:

* a mammon uralmának fölszámolása érdekében mindennemű szerencsejáték megszüntetése.
* általában véve a pénz szerepének háttérbe szorítása: a szellemi eszközök túlsúlya miatt, az oktatásban és az egészségügyi ellátásban ez teljeskörű; a legjelentősebb termelő- és infrastrukturális beruházások varázslattal, azaz akarati teremtéssel történő megvalósítása; az egyház valamint a legjelentősebb nemzeti intézmények egészséges társadalmi szerepének biztosítása végett a feudalizmus haladó vívmányának, nevezetesen az intézményi nagybirtok visszaállítása ahhoz hasonlóan, ahogyan az 1945 előtt létezett.
* ugyancsak a fenti megfontolásból kiindulva: a kereskedelmet illetően, a termékek és szolgáltatások forgalmazása a hipermarketek, plázák és szupermarketek (nagyáruházak és áruházláncok) teljes kizárásával nyilvános kiskereskedelmi bolthálózaton keresztül bonyolódhat csak; betiltatik tehát a házaló- (ügynöki-) és a kézbesítő- (katalógusos-, Internetes- stb.) kereskedelem is; a piramisjátékon alapuló kereskedelem pedig kifejezetten csalásnak számít s mint ilyen büntettetik.
* a szexuális élet korlátozása érdekében az üzletszerű pornográfia (szexipar és -kereskedelem) fölszámolása.
* az abortusz és a homoszexualitás korlátozása.
* az ördögi zenefajták (rock, techno, rap stb.) betiltása.
* a dohánycikkek, kábítószerek előállításának és forgalmazásának, továbbá minden idegen élvezeti cikk (kávé, tea, szeszes italok) importjának megszüntetése.
* az erőszakot hirdető sajtótermékek, filmek, játékok stb. megsemmisítése.
* az ördögidéző ruha- és hajviseletek, testszőrzetek, tetoválások, jelvények megsemmisítése.
* a magánmotorozás fölszámolása.
* a nagyipari élelmiszerelőállítás fölszámolása.
* a jelenlegi médiák megszüntetése s egyetlen napilap, egyetlen hetilap, egyetlen rádióállomás és egyetlen televíziócsatorna megalapítása a civilizációs átalakítások hatékony beindítása végett.
* mindenfajta cím (nemesi előnév, tudományos fokozat stb.), kitüntetés és rangsorolás megszüntetése.
* a társadalom manipulálását célzó közvéleménykutatások megszüntetése
* attól a megfontolástól vezettetve, hogy a krisztusi értékrend alapja a kölcsönös segítség (szeretet) elve, minden természetű versenyszerű rendezvény - például sportverseny - megszüntetése.
* miután a papi átképzések miatt minden templom zárva marad egy bizonyos ideig, a rendszeres istentisztelettel egybekötött igehirdetés a médiákon keresztül történik.
* hasonlóképpen, az új tanszemélyzet kiképzéséig az iskolák zárva maradnak s egy-két tanév keretében a közoktatás is a médiákon keresztül történik.
* tekintve, hogy az elsők közt képeztetnek ki a szellemi gyógyászok, akik a betegek tíz- és százezreit tudják majd szempillanatok alatt akármilyen betegségből is kigyógyítani, a töredékére zsugorítható a jelenlegi egészségügyi ellátás (kivéve a szülészetet és a baleseti sebészetet).
* a vasárnap az egyetemes istentisztelet és a szellemi elmélyülés napja, amikor is minden más tevékenység (még a tömegközlekedés is) szünetel: nincs munka, nincs kereskedelem, nincs szórakozás.
* a társadalmi- és egyéni életnek egyaránt a szellemi értelemben vett fokozatos fölemelkedés, illetve megtisztulás a célja; ezt elősegítendő kell szorgalmazni a helyes életmód kialakítását (táplálkozás, testmozgás stb.), a rendszeres imaélet visszaállítását, az isteni értékekre épülő közművelődés megszervezését; ami a vétkesek bírósági elítélését illeti, a börtönbüntetést fölváltja a közhasznú munkaszolgálat valamint a közönséges esetekben a 10 és 40 nap között kiszabható büntető böjt.

* * *


A fentiekben fölvázolt változások villámszerű gyorsasággal zajlanak le, mihelyt égi Vezérünk a színre lép. Imádkozzunk, hogy az Úr Jézus végre-valahára elküldje őt közénk mennyei munkatársaival együtt!


Kiss Manyi, franciaországi magyar disszidens, 2007 Karácsonyán

http://www.l88.hu/about2735.html
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Címkék: meggondolatlanul, összehasonlítást, rendszerváltásig, átcsoportosítása, megbocsáthatalan, lebonyolításához, követelményekhez, szabadságharcunk, antiimperialista, elkötelezettségű, beilleszkedésünk, visszahelyezését, kormányhivatalok, megvalósításához, rendelkezésünkre, életveszélyesnek, nemzetstratégiai, vagyonelkobzások, vármegyerendszer, szabadságharcban, megállapodásaira, einrichtungswerk, alapdokumentumok, lebonyolításával, záróakkordjaként, antidemokratikus, antikolonialista, bemutatkozásakor, posztkommunista, összeroppantott, tömegközlekedés, vallásgyakorlat, süllyesztőjében, szervezkedéshez, tulajdonképpeni, világmegújulást, olyan kalitka, gyönyörű madár, magyarság tökéletes, egyszerre több, tudatosan szervezett, hamar levert, magyar öntudatra, természetszerűleg sántító, mostani miniatür, ismert eredménnyel, számunkra ellenséges, események elindítója, magyar származású, bécsi udvari, idegenek tömeges, magyar ellenállást, Kiss Manyi, Padre Pio, Habsburg-szörnyeteg, Kollonics Lipót, Károlyi Mihály, Gyurcsány Ferenc, Esterházy Pál, Berlini Fal, Orbán Viktor, Tokaji Ferenc, Drinápolyi Békében, Speyeri Egyezségben, Zsitvatoroki Békében, Vasvári Békében, Erdélyi Fejedelemség, Bethlen István, Rákóczi György, Apafi Mihály, Báthory István-, Rákóczi György-, Nagyságos Fejedelem, Lippay György, Bécsi Béke, Linzi Béke, Pázmány Péter, Vasvári Békével, Zrínyi Péter, Johann Kaspar, Rosenfeld Manó, Rákosi Mátyás, Eisenberger Benőivel, Péter Gáboraival, Vasvári Béke, Európai Biztonsági, Együttműködési Értekezlet, Helsinki Záróokmány, Magyar Feltámadásról, Szent László, Szent István, Rákóczi Ferenc, Prohászka Ottokár, Sivatagi Vihart, Európát Versailles-nál, Magyar Köztársaság, Szent Korona, Regnum Marianum, Jézus Krisztus, Magyar Királyság, Külügyi Hivatal, Központi Vezérkar, Közjóléti Hivatal, Közművelődési Hivatal, Magyar Királyi Tárnokhivatal, Magyar Tudományos Akadémia, Tudós Társasága, Szent István-i, Keresztelő Szent János, Jakob Lorber, Nagy Evangélium,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
03.28. 21:43 Koronavírus - Sürgős forrásokkal segítik a rászorulók élelmiszer-vásárlását...
03.28. 21:33 Koronavírus - Trump három amerikai állam karanténjára készül, New Yorkban e...
03.28. 21:33 Koronavírus - Hollik: hazudik az ellenzék az EU-s támogatásról
03.28. 21:13 Koronavírus - Franciaországban kétezer fölé emelkedett a halottak száma
03.28. 21:13 Koronavírus - Spanyol kormányfő: a nem létfontosságú ágazatok leállnak két ...
03.28. 21:03 Koronavírus - Nem szervezik meg a honvédelmi táborokat
03.28. 21:03 Koronavírus - Katonák is segítik a kijárási korlátozás betartását
03.28. 20:43 Egy órára lekapcsolták Budapest díszkivilágítását a Föld órája akcióhoz csa...
03.28. 20:43 Koronavírus - A Normafa mellőzését kéri a park igazgatója
03.28. 20:32 Volt egy telitalálatos szelvény az ötös lottón
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Te és én........  Szívemben ott lapul a békesség  Az évszázad fotója  Png nő  Tavaszi kép  A boldogság a szív mosolya.......  Látogatóimnak, szeretettel.......  Kellemes délutáni kikapcsolódá...  Titkok, melyeket nem vihetek m...  Egy dunántúli mandulafáról  Kislány cicával  A virágok szavak nélkül beszél...  A virágok szavak nélkül beszél...  300-ra nőtt a beazonosított ko...  Tavaszvárás  Vigyázzunk egymásra ! ......  Tavaszi virágok  Egy dunántúli mandulafáról  Egy dunántúli mandulafáról  Korlátok  Facebookon kaptam  Png virág  Harmónia......  Facebookon kaptam Krisztina ba...  Szüntelen imádkozni  Kellemes délutáni kikapcsolódá...  Szèp estét kedves látogat...  Szentmise közvetítés nagyböjt ...  A Te szavad lélek és élet  Életben maradás  A tavasz a kedvenc évszakom  Élj úgy........  Mai harmónia kártyám  Rózsaszín rózsák  Róka virágok közt  Aranyosi Ervin: Esély a holnap...  Jó reggelt kedves látogatóimna...  A legrosszabb állapot  Injekció  Nő rózsákkal  Keresztút és szentmise Csíksom...  Tulipánok  Kellemes kávézást......  Kedves elégedetlenek és hiszti...  cicák  Tartsunk ki az imádságban... 0...  Kislány cicával  Facebookon kaptam  Világméretű közös ima 03.27  Kellemes délutánt kívánok  A virágok szavak nélkül beszél...  Légy türelmes . . .  Facebookon kaptam Krisztina ba...  Otthonról végezhető keresztúti...  Kijárási korlátozás  4. nagyböjti hét szombat  Látogatóimnak....  Óraátállítás.....  Keresztút és szentmise nagyböj...  Nő az ablaknál  Mai harmónia kártyám  Süni vízparton  Szép francia kép  343-ra nőtt a beazonosított ko...  Szép napos tavasz, kedves kike...  Kellemes délutánt kívánok  Hurrá! Itt a tavasz  Ferenc pápa „Urbi et Orb...  Megpróbáltatás  Kijárási korlátozás  KIJÁRÁSI KORLÁTOZÁSRÓL márc28...  4. nagyböjti hét szombat  Szèp estét kedves látogat...  Facebookon kaptam  Világméretű közös ima 03.27  A legrosszabb állapot  Balassi Bálint versei  Erre vártam  Látogatóimnak....  Kellemes teázást!  Vigyázzatok magatokra ! .........  Tudtad? Ő maga is csodálatos  Szép napot kedves barátaim ! ....  Járvány, Félelem...avagy Kiút ...  Korlátok  Facebookon kaptam  Kijárási korlátozás  Tavaszvárás  Harmónia......  Átgázolt rajtunk - Kétszázkile...  Otthonról végezhető keresztúti...  Szép napos tavasz, kedves kike...  Tulipánok  Aranyosi Ervin: Együtt itthon  Piros rózsa  Kellemes kávézást!  Korlátozást rendelnek el Magya...  Tulipánok  Maradj otthon videó gyűjtemény  Orchidea 
Bejegyzés Címkék
olyan kalitka, gyönyörű madár, magyarság tökéletes, egyszerre több, tudatosan szervezett, hamar levert, magyar öntudatra, természetszerűleg sántító, mostani miniatür, ismert eredménnyel, számunkra ellenséges, események elindítója, magyar származású, bécsi udvari, idegenek tömeges, magyar ellenállást, pokoli vörös-török, közös izraeli, áruló hazánkfia, maradék Magyarország, legtöbb fontos, ellenség oldalán, magyar történelem, híres hadvezér, ország nagyjainak, magyar dicsőség, szegény Nógrád, első arisztokrata, nemzeti becsület, kezében harcolt, volt kommunista, egyszerű dolgozó, rabszolgatartó társadalmi, afrikai dzsungel, szerves kiégészítését, hatalmat közvetlenül, magyarság legelemibb, magyar haza, magyarvédelem teendőit, akkori terroristák, közeljövőben kirobbanó, gyarmati rabigába, körülmények meglehetős, kicsit hosszabban, három évszázadnyi, hármas feldolgozatlan, ominózus rendszerváltásig, nemzeti forradalmat, rövid egybevetést, nagyvilág számára, szégyenletes Vasvári, haza újraegyesítése, egyik döntő, maradék nemzeti, kettő közötti, zsidó-magyar kiegyezésen, szürke eminenciás, végén utolsó, ördögi csapdából, fajvédő náci, demokráciának álcázott, tatár-szláv ázsiaiság, rettenetes magyarírtáson, hódoltsági területek, történelem süllyesztőjében, tulajdonképpeni magyar, ígéretes társadalmi, tragikus bukás, máig ható, túlélő magyar, világháború miatt, kisgazda érdekeltségű, hungarista meggyőződésű, zsidó tőke, társadalom egészében, galíciai hadakat, virágzó kelet-magyar, első kézzelfogható, magyar újraegyesítést, törököknek össze, idegeire menni, királyi magyar, összeomlással megszűnt, lefontosabb magyar, fölszabadulás előtt, túlméretezett török, egyszerű vegetálásra, németek megérkezéséig, gondos kelet-magyar, másik katasztrófát, törökkel vívott, 1645-ös Linzi, békés Ellenreformáció, viszonylagos felekezeti, dél-európai inkvizíciós, katolikus egyház, császáriak fajhatalmi, magyarság további, gyalázatos Vasvári, alkotmányos közélet, ostoba egyházfejedelem, , ,
2020.02 2020. Március 2020.04
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 64001 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 310
  • e Hét: 310
  • e Hónap: 45361
  • e Év: 226252
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.