Belépés
zgfumag.blog.xfree.hu
Ha azért nézel , mert ez a munkád, jó munkát kívánok! GYÁVA NÉPNEK NINCS HAZÁJA! Minden nemzetnek olyan kormánya van aminöt érdemel. Ha valami... Zámbori Gusztáv
1957.12.05
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
PETÍCIÓ A Magyar Köztársaság K
  2008-11-26 21:04:48, szerda
 
   
  PETÍCIÓ A Magyar Köztársaság Kormányához!

Az Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottságot (EKSZB) közleménye
PETÍCIÓA Magyar Köztársaság Kormányához

I.

1.
Mi, a közszolgálat dolgozói súlyos hibának tartjuk, hogy a kormány előzetes
egyeztetés nélkül, önkényesen és egyoldalúan felrúgta az Egységes
Közszolgálati Sztrájkbizottsággal 2007. február 19-én kötött MEGÁLLAPODÁS-t.
A MEGÁLLAPODÁS-t jóhiszeműen elfogadó szakszervezetek annak a kormányzati
kötelezettség-vállalásnak
a fejében vették tudomásul a közszolgálati reálbérek 2007. évi csökkenését,
majd a csökkent értékű bérek 2008. évi szinten tartását,
hogy 2009-ben már érzékelhető mértékben emelkedik a munkavállalók
reálkeresete.
Megtévesztő a kormánynak az a magyarázata, hogy nem felmondani, hanem
módosítani akarja a MEGÁLLAPODÁS-t.

2.
Elfogadhatatlan, hogy elvegyék a 13. havi illetményünket, amely nem jutalom,
nem prémium, hanem a törvények rendelkezései szerint a közszolgálati
bérrendszerek, a munkavállalók éves keresetének szerves része.

3.
Tűrhetetlen, hogy a kormány újra a közszférát sarcolja meg, amelytől
elbocsátásokkal és bércsökkentésekkel egyszer már elvette a konvergencia
program fedezetét. Hamis az a hivatkozás, hogy - a többszöri kíméletlen
megszorítás, a sorozatos létszámcsökkentések, kiszervezések,
bérbefagyasztások után - még mindig túlméretezett és túlfizetett a
közszféra.

4.
Ma már lehetetlen, hogy újabb elbocsátások legyenek a közszférában, mert az
elmúlt két évben 80 ezret meghaladó számú
munkavállalót bocsátottak el közülünk, és több mint 120 ezer álláshely szűnt
meg. A maradók helyzete is aggasztó, mert a sokasodó feladatok mellett egyre
nehezebb a napi munka. Naponta hallani túlterhelt egészségügyi dolgozókról,
pedagógusokról, vámosokról, fáradt mentősökről, ellehetetlenülő polgári
védelemről, oktatási, kutatási, kulturális és művészeti intézményekről,
kilátástalan helyzetben lévő szociális dolgozókról, börtönőrökről,
ellentételezés nélküli túlmunkára kötelezett tűzoltókról, ingyen túlórázó
köztisztviselőkről, az egyre nagyobb méreteket öltő orvos-, rendőr-,
katona-, bölcsődei szakdolgozó-hiányról, megszűnő óvodai férőhelyekről...
Mindeközben senki nem beszél az okokról, amelyek ezeket a jelenségeket
előidézték. Senki nem beszél arról, hogy az állam, a közszolgálat feladatai
az utóbbi időben nem csökkentek, hanem az Európai Unióhoz történő
csatlakozással még növekedtek is.
Ehhez azonban sem a létszám, sem a működési feltételrendszer nem igazodott.
Senki nem beszél arról, hogy a parlamenti és az önkormányzati jogalkotás
áttekinthetetlensége, alacsony színvonala milyen helyzetbe hozza a
jogalkalmazókat és a jogkövető állampolgárokat.
Senki nem beszél arról, hogy a hatékonyság és az ,,olcsó állam" demagóg
jelszava mögé bújva hányszor szervezik át, rosszabb esetben hányszor
szervezik ki drágábban dolgozó magáncégekbe a közszolgálati feladatellátást,
elbocsátva képzett közszolgálati dolgozókat.
Továbbá senki nem beszél arról, hogy a közbeszerzés magyarországi gyakorlata
milyen mértékben növeli a korrupciót.

5.
Tarthatatlan, hogy a közszférában tovább folytatódjanak a kiszervezések.
Ezek következtében a dolgozók elvesztik a közszolgálati jogálláshoz tartozó
garanciákat, és azokat a bérelemeket, amelyek nélkül tovább fog folytatódni,
és felgyorsulhat az ország jövője szempontjából fontos ágazatokból: az
egészségügyből, az oktatásból, a tudomány, a kultúra valamint a fegyveres és
rendvédelem területéről a fiatal munkavállalók elvándorlása, külföldi
munkavállalása.

6.
Az államnak teljesítenie kell alapfeladatait!
Nem privatizálhatja tovább a közszolgálati ágazatokat, szektorokat!
Nem nézhetjük tétlenül a közszférában, pl. az egészségügyben tapasztalható
privatizációs folyamatokat. Tiltakozunk az ellen, hogy ,,a profitot
privatizálják, a veszteséget államosítják".

7.
Megengedhetetlen, hogy a politikai és a gazdasági közélet szereplői
- gyakran kormányzati megerősítéssel - a társadalmat megtévesztve, a
statisztikai adatok hamis értelmezésével azt sulykolják, hogy a közszféra
alkalmazottainak létszáma és munkabére az állami túlköltekezés okozója.
A valóság az, hogy közszolgálati munkavállalóként 20-30 évi tisztességes
munka után jutunk annyi nettó jövedelemhez,
mint az adómentes minimálbéren bejelentett több százezer - részben
foglalkoztatónak is tekintett - vállalkozó.
Mi közalkalmazottak, köztisztviselők és szolgálati jogviszonyban állók igen
nagy részt vállalunk az általános közteherviselésből,
mert mi ténylegesen adózó állampolgárok vagyunk.

II.

1.
A közszolgálatok munkavállalóiként tisztában vagyunk azzal, hogy a drámaian
megváltozott világgazdasági viszonyok, a pénzügyi válság és az ezzel
összefüggően kibontakozó és tartósnak ígérkező gazdasági recesszió - sok más
országhoz hasonlóan - Magyarországon is rendkívüli intézkedéseket követel. A
közszféra valamennyi ága és munkavállalója érdekelt abban, hogy a politikai,
a társadalmi, és a gazdasági erők összefogásával, egy irányba ható
cselekvésével mérsékelhető legyen a válság bennünket is elérő hatásának
mélysége és terjedelme.
Azt is tudjuk, hogy ez átmeneti áldozatokat követel az élet minden
területén, köztük a közszférától és az abban foglalkoztatottaktól is.

2.
Nem közömbös azonban, hogy az elkerülhetetlen áldozatvállalásból mennyit rak
a kormány a társadalom, a gazdaság különböző szereplőire, és ezzel
összefüggésben mennyire arányos és igazságos a közös terhek viselése.
Az általunk ismert kormányzati intézkedés tervezetek szerinti teherviselés
aránytalan és igazságtalan, ezért azt meg kell változtatni!

3.
Mi, a 2008. november 29-ei Országos Közszolgálati Demonstráció résztvevői
határozottan tiltakozunk a közszolgálatban dolgozók életminőségét rontó,
megélhetési feltételeit veszélyeztető állami-kormányzati intézkedés
tervezetek ellen.

· Követeljük az aláírt hatályos MEGÁLLAPODÁS maradéktalan betartását,
a közszféra munkavállalóinak erkölcsi és anyagi megbecsülését!

· Követeljük a 13. havi illetmény és a teljes összegű 13. havi
nyugdíj intézményének fenntartását, továbbá az önhibájukon kívül
kiszervezett, közszolgálati feladatokat ellátó munkavállalók számára a 13.
havi bér biztosítását!

· Követeljük az igazságos közteherviselést! Az elkövetkező hónapok,
évek elkerülhetetlen megszorításainak egyenletesebb elosztását! A tőkére is
terheljenek, ne csak a munkára!

· Követelünk olyan jogi környezet megteremtését, amellyel a kormány
gátat vet az elbocsátásoknak, és megteremti a társadalom számára
nélkülözhetetlen közszolgáltatások átlátható és biztonságos feltételeit!

· Követeljük a közszolgálati intézmények privatizációinak leállítását
és az eddigiek felülvizsgálatát, valamint visszaszervezését!

· Követeljük, hogy közfeladatot csak közintézményben, közszolgálati
jogviszony keretében foglalkoztatott munkavállalókkal lehessen ellátni,
mert ez szolgálja az igénybevevő állampolgárok és a feladatot ellátók
jogbiztonságát, mert ez kerül kevesebbe az adófizetőknek,
ettől lesz magas színvonalú a szolgáltatás, és így válik ellenőrizhetővé a
működés, a költségvetési kiadások felhasználása!

III.

1.
Mi, a közszolgálat munkavállalói egy velünk együtt létrehozott, igazságosan
működő társadalomban akarjuk ellátni az ország működőképessége szempontjából
fontos feladatainkat.

2.
Elvárjuk a Kormánytól, hogy felelős döntéseket hozva, fejezze be a közszféra
intézményeiben alkalmazott megszorításokat, mert hibás politikájának
következményeit az egész magyar társadalom viselni fogja.

3.
Az Országos Közszolgálati Demonstráció résztvevői, és az általunk
képviseltek eltökéltek vagyunk abban, hogy jogos követeléseink teljesítése
érdekében 2009. január 12-én sztrájkolunk, ha ezt a kormány kikényszeríti.
A közszolgálatban dolgozók nevében:
Az Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottságot alkotó szakszervezetek
Az Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottságot (EKSZB)alkotó szakszervezetek

Szakszervezetek Együttműködési Fórumához (SZEF) tartozó ágazati
szakszervezetek:
Adó- és Pénzügyi-ellenőrzési Dolgozók Szakszervezete
Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete
Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete
Egészségügyben és Szociális Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervezete
Közegészségügyi Szakszervezet
Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete
Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezete
Mentődolgozók Önálló Szakszervezete
Pedagógusok Szakszervezete Értelmiségi Szakszervezeti Tömörüléshez (ÉSZT)
tartozó ágazati szakszervezetek:
Agrároktatási és Kutatási Dolgozók Szakszervezete
Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete
Környezetvédelmi és Vízügyi Dolgozók Szakszervezete
Orvosegyetemek Szakszervezeti SzövetségeTudományos és Innovációs Dolgozók
Szakszervezete

Liga Szakszervezetekhez tartozó ágazati szakszervezetek:
Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete
Magyar Orvosok Szövetsége
Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete

Munkástanácsokhoz tartozó ágazatok:
Munkástanácsok Egészségügyi Ágazata

Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségéhez (MSZOSZ) tartozó ágazati
szakszervezetek:
Honvédségi Dolgozók Szakszervezete
Magyar Közoktatási és Szakképzési Szakszervezet
Szent László Kórház Dolgozóinak Szakszervezete
Szociális Területen Dolgozók Szakszervezete

Együttműködő szervezetek:
Fegyveres és Rendvédelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége
Ideje: November 26, Wednesday,
Szerző: Cser Ildikó
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Címkék: megengedhetetlen, munkavállalóként, közteherviselést, megszorításainak, munkavállalókkal, privatizációinak, közalkalmazottak, környezetvédelmi, nélkülözhetetlen, felülvizsgálatát, foglalkoztatónak, munkavállalóinak, alkalmazottainak, feltételrendszer, szakszervezetek, közszolgálatban, jogalkalmazókat, állampolgárokat, elkerülhetetlen, ellenőrizhetővé, közegészségügyi, közintézményben, ellehetetlenülő, köztisztviselők, elbocsátásoknak, elfogadhatatlan, elbocsátásokkal, foglalkoztatott, következményeit, megszorításokat, feladatellátást, működőképessége, privatizálhatja, jogbiztonságát, csatlakozással, szakszervezete, közszolgálat dolgozói, kormány előzetes, fejében vették, közszolgálati reálbérek, csökkent értékű, törvények rendelkezései, munkavállalók éves, kormány újra, közszférát sarcolja, többszöri kíméletlen, maradók helyzete, sokasodó feladatok, napi munka, egyre nagyobb, közszolgálat feladatai, utóbbi időben, PETÍCIÓ Magyar Köztársaság, PETÍCIÓ Magyar Köztársaság Kormányához, Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottságot, PETÍCIÓA Magyar Köztársaság Kormányához, Közszolgálati Sztrájkbizottsággal, Európai Unióhoz, Országos Közszolgálati Demonstráció, Szakszervezetek Együttműködési Fórumához, Pénzügyi-ellenőrzési Dolgozók Szakszervezete, Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete, Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete, Szociális Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervezete, Közegészségügyi Szakszervezet, Közművelődési Dolgozók Szakszervezete, Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak Szakszervezete, Mentődolgozók Önálló Szakszervezete, Pedagógusok Szakszervezete Értelmiségi Szakszervezeti Tömörüléshez, Kutatási Dolgozók Szakszervezete, Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete, Vízügyi Dolgozók Szakszervezete, Orvosegyetemek Szakszervezeti SzövetségeTudományos, Innovációs Dolgozók, Liga Szakszervezetekhez, Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete, Magyar Orvosok Szövetsége, Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete, Munkástanácsok Egészségügyi Ágazata, Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségéhez, Honvédségi Dolgozók Szakszervezete, Magyar Közoktatási, Szakképzési Szakszervezet, Szent László Kórház Dolgozóinak Szakszervezete, Szociális Területen Dolgozók Szakszervezete, Rendvédelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége, Cser Ildikó,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
04.09. 07:04 Koronavírus - Meghalt 8 beteg, 980-ra emelkedett a fertőzöttek száma Magyar...
04.09. 07:04 Amerikai képviselők levélben sürgetik Szaúd-Arábiát olajkitermelése csökken...
04.09. 07:04 Egyesült Államok: elhunyt a Clinton-Lewinsky botrányt kirobbantó Linda Trip...
04.09. 07:04 Koronavírus/Húsvét - OKSZ: elmarad az ünnepi vásárlások értéke a korábbiaké...
04.09. 07:04 Húsvét - Nagycsütörtökön az utolsó vacsorára emlékeznek a keresztények
04.08. 23:03 Koronavírus - A román kormány fél hónapos kényszerszabadságra küld közalkal...
04.08. 22:13 Koronavírus - Fauci: a társadalmi távolságtartás eredményes, látszanak a re...
04.08. 21:43 Koronavírus - Kovács Zoltán: Orbán Viktor az összes szempont figyelembe vét...
04.08. 21:23 Bűnösnek vallotta magát annak a kamionnak a sofőrje, amelyben tavaly 39 hol...
04.08. 21:23 Koronavírus - A francia kórházakban újra csökkenőben a halálozások száma
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Kádár Hajnalka: Húsvét  9. Hittanóra: Hiszem a bűnök b...  Gólyák csodáslátványa  Kellemes délutáni kikapcsolódá...  Isten kegyelme világosítson me...  10. Hittanóra: Hiszek a test f...  Imádkozzunk a járvány megszűné...  Az igazak lakóhelyét megáldja ...  Tulipán csokor  Facebookon kaptam  Csodálatos Félszigetünk Tihany  Az Isten nem emberszámba, hane...  Az embernek olykor -  Beszélgetés Jézussal az Oltári...  Budapest góccá válhat, ha nem ...  Egyszer talán majd mégis vége ...  Png tulipán csokor  A remény egy olyan mag, ...  Kellemes délutáni pihenést  Kun Magdolna: Segíts Uram va...  Koloszár Zsófia: húsvét  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Rózsaszín virág  Beszélgetés Jézussal az Oltári...  Budapest góccá válhat, ha nem ...  Facebookon kaptam  Imádkozzunk a járvány megszűné...  Facebookon kaptam  Kislány nyuszival  Isten bajnoka Pio atya - Dévai...  Az embernek olykor -  Facebookon kaptam  Plüss nyuszi  Facebookon kaptam  Tulipán csokor  Útravaló – 2020. április...  Magasan áll a Golgota ormán...  Budapest góccá válhat, ha nem ...  Facebookon kaptam  Maradj otthon!- egészséged érd...  A legnagyobb győzelem  Üres utca  Szentmise közvetítés nagyszerd...  Png tulipán csokor  Az alacsony káliumszint jelei  Nő csokorral  Tulipán csokor  SzKirián: Húsvét  Nagykedd. szentmise Csíksomlyó...  9. Hittanóra: Hiszem a bűnök b...  Keresztút Kertváros utcáin 201...  Koloszár Zsófia: húsvét  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Kun Magdolna: Amíg nem késő ...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Egészségügyi Világnap  Írógép  Húsvéti tojások  Facebookon kaptam  Bánattól megterhelt szívvel  Egyszer talán majd mégis vége ...  Rövid ideig  Facebookon kaptam  Alább szállni  Húsvéti csokor  Pestis Járvány megszűnése  Facebookon kaptam  Jel  Magasan áll a Golgota ormán...  Egészségügyi Világnap  Tojások kosárban  Koloszár Zsófia: húsvét  Aranyosi Ervin: Amikor rajtad ...  Isten óvja népünk!  Facebookon kaptam  Retro tv  Rózsaszín virág  Tavaszi csokor  Nő csokorral  Idén is több százan vettek rés...  Tulipánfa  Szép csokor  Facebookon kaptam  Kutya meleg van  Passió szövege  Virágok teás kannában  Kislány nyuszival  Kijárási korlátozás - megszűné...  Facebookon kaptam  Szép csokor  Egészségügyi Világnap  Isten nincs karanténban  Szentmise közvetítés nagyszerd...  Maradjunk itthon!  Kis GIF képek  Lehulott a Jézus vére  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Hangsúlyozni szeretném a meggy...  Egyre többen szegik meg a kijá... 
Bejegyzés Címkék
közszolgálat dolgozói, kormány előzetes, fejében vették, közszolgálati reálbérek, csökkent értékű, törvények rendelkezései, munkavállalók éves, kormány újra, közszférát sarcolja, többszöri kíméletlen, maradók helyzete, sokasodó feladatok, napi munka, egyre nagyobb, közszolgálat feladatai, utóbbi időben, működési feltételrendszer, önkormányzati jogalkotás, jogkövető állampolgárokat, közszolgálati feladatellátást, közbeszerzés magyarországi, közszférában tovább, dolgozók elvesztik, közszolgálati jogálláshoz, ország jövője, kultúra valamint, fiatal munkavállalók, államnak teljesítenie, közszolgálati ágazatokat, egészségügyben tapasztalható, gazdasági közélet, társadalmat megtévesztve, állami túlköltekezés, adómentes minimálbéren, közszolgálatok munkavállalóiként, pénzügyi válság, gazdasági erők, irányba ható, válság bennünket, élet minden, gazdaság különböző, közös terhek, általunk ismert, közszolgálatban dolgozók, aláírt hatályos, közszféra munkavállalóinak, teljes összegű, önhibájukon kívül, igazságos közteherviselést, elkövetkező hónapok, társadalom számára, közszolgálati intézmények, eddigiek felülvizsgálatát, igénybevevő állampolgárok, feladatot ellátók, költségvetési kiadások, közszolgálat munkavállalói, velünk együtt, ország működőképessége, egész magyar, kormány kikényszeríti, megengedhetetlen, munkavállalóként, közteherviselést, megszorításainak, munkavállalókkal, privatizációinak, közalkalmazottak, környezetvédelmi, nélkülözhetetlen, felülvizsgálatát, foglalkoztatónak, munkavállalóinak, alkalmazottainak, feltételrendszer, szakszervezetek, közszolgálatban, jogalkalmazókat, állampolgárokat, elkerülhetetlen, ellenőrizhetővé, közegészségügyi, közintézményben, ellehetetlenülő, köztisztviselők, elbocsátásoknak, elfogadhatatlan, elbocsátásokkal, foglalkoztatott, következményeit, megszorításokat, , ,
2020.03 2020. április 2020.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 64001 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 661
  • e Hét: 6673
  • e Hónap: 13905
  • e Év: 244923
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.