Belépés
zgfumag.blog.xfree.hu
Ha azért nézel , mert ez a munkád, jó munkát kívánok! GYÁVA NÉPNEK NINCS HAZÁJA! Minden nemzetnek olyan kormánya van aminöt érdemel. Ha valami... Zámbori Gusztáv
1957.12.05
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Tisza Istvántól a csabai kukah
  2008-11-30 12:28:08, vasárnap
 
   
 
Tisza Istvántól a csabai kukaházakig

2008 november 30

Ha azt kérdeznék tőlünk ma, hogy melyik ember érdemli meg jobban a Békéscsaba díszpolgára címet, Tisza István vagy Károlyi Mihály, melyiket választanánk? A választás megkönnyítése érdekében segítünk dönteni, de előre jelezzük, hogy Békéscsaba díszpolgára természetesen nem Tisza István - akinek van Békés megyei kötődése, hiszen birtoka Geszten volt, és ott van eltemetve is -, hanem Károlyi Mihály, a vörös gróf, akinek tevékenysége elvezetett egészen Trianonig! A békéscsabai díszpolgárok listája megtekinthető a Polgármesteri Hivatal folyosóján és a Jobbik Magyarországért Mozgalom békéscsabai szervezetének www.sokkaljobb.hu honlapján.

A Rákosi- és a Kádár-rezsim gondoskodott arról, hogy a nép ne sokat tudjon történelmi nagyjairól, és ne ismerhesse meg valódi történelmét. Ne legyenek példaképek, akiknek életét megismerve legyen igazodási pontunk. Napóleon találta ki annak idején, vagy a külügyminisztere, hogy ,,Vedd el egy nép történelmét, utána azt teszel vele, amit akarsz!" Ennek következtében lettünk például finnugorok mind a mai napig tudományos szinten. Mert a finnugor tanszékek megvannak, ugye?

Az 1919-es vörös diktatúrát úgy adták el nekünk, a második világháború után született nemzedéknek, mintha az a magyar történelem egyik dicső eseménye lett volna. Elnevezték Tanácsköztársaságnak, őszi rózsás forradalomnak, és nem győzték fényezni a közreműködőit, Károlyi Mihályt, Kun Bélát és társaikat. A vonatozni szerető nagyfiúk, Szamuely és társai végig vonatozták az országot, és ha már náluk volt a fegyver, hát használták is. Páni félelem uralkodott el az országon. Romhalmaz és pusztulás maradt utánuk, amerre elmentek. Ez a dicsőséges tanácsköztársaság 133 napig tartott! 1919. november 16-án Budapestre bevonulva Horthy Miklós és csapata végett vetett a káosznak.

1848. március 15-e nem lehetett nemzeti ünnep az átkosban, de a néplélekben nagyon is élt a magyar történelemnek ez a dicső fejezete. Ördögi módon kiötlötték, hogy összemossák 1919. március 19-ével, a vörös diktatúra kezdő napjával, hozzácsapták április 4-ét, a ,,felszabadulás" napját is, lett belőle Forradalmi Ifjúsági Napok (FIN). Minden évben meg kellett emlékezni főleg a tanintézményekben ezekről a napokról. A faliújságokra szebbnél szebb írásokat, rajzokat kellett felhelyezni, amely írásoknak főleg 1919. március 19-e dicsőségéről kellett szólniuk.

A rendszerváltozásnak csúfolt valami után meg lehetett ismerni nagyjából az igazságot a ,,dicsőséges" tanácsköztársaságról is. Alaposan félre lettünk vezetve a hatalom által. Otthon nem igazán lehetett ilyen dolgokról beszélni, mert a falnak is füle nőtt abban az időben.

Károlyi Mihálynak szobra van Budapesten, amit a Magyar Szocialista Párt párás szemekkel meg szokott koszorúzni. Károlyiról és társairól nagyjából azt lehetett tudni, hogy milyen állhatatosan dolgoztak a magyar nép boldogulása érdekében. Arról már nem, hogy hová züllesztették a közbiztonságot, hogyan tették lehetővé idegen országok részére a szabadrablást a fővárosban is, és vidéken is.

Nagyon keveset tudhatunk Tisza Istvánról, mert a bolsevikok szemében nem kívánatos (magyar!) ember volt. Szobra a debreceni egyetem kertjében áll, köztérre nem kerülhet. 2008. október 31-én múlt 90 éve, hogy a Városliget szélén futó Hermina úton az őszi sötétségben pisztolylövések dördültek, melyek kioltották Tisza István életét.

Ki volt hát Tisza István, akit kortársai csodáltak, vagy gyűlöltek, akit zseninek vagy bolondnak tartottak? Ady például geszti bolondnak nevezte.

Tisza István 1861. április 22-én született Budapesten, református nemesi családban. A család nemesi fészke Geszten volt. Aki teheti, nézze meg ezt a fészket! Nekünk békéscsabaiaknak főleg nincs a világ végén. Édesapja a korábbi miniszterelnök, Tisza Kálmán. A grófi címet nem tőle, hanem nagybátyjától, Tisza Lajostól, az 1878-as árvíz utáni Szeged újjáépítőjétől örökölte, annak 1883-ban bekövetkezett halála után. Az újjáépítő nevét őrzi Szegeden a Tisza Lajos sugárút.

Tisza István tanulmányait előbb magánúton, majd később a Debreceni Református Kollégiumban folytatta. Jogi tanulmányait később a heidelbergi és berlini egyetemeken fejezte be. Húsz évesen tiszteletbeli főjegyzői állást kapott Békés megyében, majd egy évi katonai szolgálatra vonult be egy huszárezredhez. Az igazi politikai pályafutása 25 éves korában kezdődött, amikor a vízaknai kerület képviselőjévé választották. Ugyanebben az évben létrehozta a Szabadelvű Pártot. 1903-ban először választották miniszterelnökké, mely tisztséget 1905. június 18-ig töltötte be, eközben a belügyminiszteri és a király személye körüli miniszteri posztot is betöltötte. 1912-ben házelnökké választották, mely tisztséget 1913. június 7-éig, második miniszterelnöksége kezdetéig töltötte be. Ebben az időben jelentős parlamenti csatározások zajlottak a véderőtörvény és a választójog kiszélesítése körül. Az ellenzék az obstrukció, azaz az értelmetlen agyonbeszélés fegyveréhez nyúlt, amit Tisza kemény eszközökkel, nem egy esetben a terem kiürítésével próbált letörni. Egy ilyen alkalommal 1912. június 12-én Kovács Gyula képviselő több pisztolylövést adott le rá, azonban Tisza sértetlen maradt. A merénylő ekkor a fegyvert maga ellen fordította, de túlélte az öngyilkossági kísérletet.

Tisza István második miniszterelnöksége is viharos volt. A választójog kiszélesítésével kapcsolatban kemény konzervatív álláspontot képviselt, amit ma is meg kellene szívlelni: annak kell választójogot adni, aki tudja mit, mi közül és miért választ. Ma kevesebb gondunk lenne, ha így választanánk!

A szarajevói merénylet után előállt krízisben körömszakadtáig ellenezte a Szerbiának adandó hadüzenettel felérő ultimátumot, és a háború elkerülése mellett foglalt állást. Amikor álláspontjával alulmaradt és kitört a háború, kötelességtudó, felelős politikusként mindent megtett a háborús sikerek érdekében. Ez lett később a veszte, mert őt tették meg felelőssé a háborús szenvedésekért. A Ferenc József halála után trónra lépő IV. Károly óvatos reformjaival nem értett egyet, és 1917. május 23-án önként távozott a miniszterelnöki székből, és átvette az olasz fronton a Debreceni Huszárezred parancsnokságát. A második, ugyancsak sikertelen merényletet egy huszártiszt kísérelte meg ellene a fronton, majd 1918. október 16-án sor kerül a harmadik kísérletre is. Ezt a titkos Galilei-körhöz és Korvin Ottó baráti köréhez tartozó Lékai János követte el elvtársai felbujtására. Elvtársai úgy voltak vele, hogy a tüdőbajos Lékainak úgy se sok van hátra, legyen ő a merénylő! A fegyverhasználathoz nem értő Lékai kezében a fegyver csütörtököt mondott, Tisza pedig nemes egyszerűséggel kivette a merénylő kezéből a fegyvert, és átadta az időközben odaérkező rendőröknek, Lékaival együtt.

1918. október 17-én a parlamentben Tisza István bejelentette, amit már mindenki sejtett: a Központi Hatalmak - így Ausztria-Magyarország is - elvesztették a háborút.

Országszerte kitört a bal-liberális körök által már jó előre előkészített zűrzavar (akkor még nem taxis-blokádnak hívták!), amely később forradalomba csapott át. E zűrzavar közepette, bár figyelmeztették a veszélyre, Tisza nem bújt el, maradt a jól ismert bérelt lakásában, a Hermina úton lévő Róheim-villában.

Merénylői itt találtak rá 1918. október 31-én. Lefegyverezték az őrséget, majd berontottak a házba. Tisza István fegyverrel a kézben várta őket, de miután látta a túlerőt, meg akarta kímélni felesége és unokahúga (Tisza Ilona és Almássy Denise) életét, rövid szóváltás után eldobta a fegyvert. Ekkor dördültek el a merénylők lövései. Gróf Tisza István kétszeres miniszterelnök holtan rogyott össze, és napokon belül ugyanígy összerogyott az a Magyarország is, melyet ő, amíg módja volt rá, védelmezett.

Kik voltak a merénylők, akik bolsevik felbujtásra cselekedtek? Csak sejteni lehet. Az aznap hatalomra, helyesebben a csőcselék élére került Károlyi Mihály Tisza régi haragosa volt. Károlyi nem tudta megbocsátani, hogy korábbi párbajuk alkalmával Tisza nem vívott vele, hanem kardlappal elverte, megszégyenítette. Kettejük politikai ellentéte közismert volt.

A merénylet után az Astoriában berendezkedő Károlyiék az utcán hömpölygő tömegnek diadalittasan bejelentették a sikeres merényletet. Szégyenteljes tettéért már akkor megérdemelte volna, hogy a népharag elsöpörje.

A merénylőket később Moszkva kicserélte magyar hadifoglyokért, ahogy később az 1848-as lobogókat Rákosira és Vas Zoltánra cserélte.
Gróf Tisza István drótkeretes szemüvegével, magas termetével is kiemelkedett pályatársai és kortársai közül.

Károlyi élvezte a ,,dicsőséges tanácsköztársaság" bukása után a szabadkőművesek elismerését és vendégszeretetét. A szovjet hatalomátvétel után Károlyi Magyarország francia nagykövete lett... Budapest egyik fő helyén szobra áll, mely előtt Hiller Istvánék koszorúzni szoktak... Meg a másik hazaáruló, a harminckét nevű és fogú Ságvári szobránál is. És a kubai munkatáborok megalapítója és tömeggyilkosa, a Latin-Amerikát felforgatni akaró Che Guevara meg az ifjú szocialisták példaképe. Szerencsére Bolíviában rajta vesztett a nagy forradalmár. A mi szocialistáink ilyen hitvány példaképek nélkül nem tudnak meglenni!

Ságvári Endrét saját családja adta fel, mert már megunták borzalmas nemzetellenes tetteit. Megadták a politikai rendőrségnek még azt is, hogy hány órakor, hol találják meg. Két rendőr érkezett az előállítására. Azt a rendőrt, amelyik odalépett hozzá, hogy igazolja magát, Ságvári lelőtte. A másik rendőr odaugrott, és leterítette Ságvárit.

1956 után felülvizsgálták az emberek minden adatát, többek között az állampolgárságot is, akik például kettős állampolgárok voltak (közöttük az én magyar-francia kettős állampolgár nagybátyám is), 30 napot adtak, hogy döntse el, melyik állampolgárságot választja. A felülvizsgálat során derült ki, hogy hol él, hol lakik az a volt rendőr, aki Ságvárit lelőtte. Elő is állították, és bizony az 1957/58-as vérbosszú idején kivégezték. A rendszerváltozás után rehabilitáltatta szerencsétlent a családja, mely rehabilitációt a szabad demokraták és a szocialisták nagyon rossz néven vettek.

Hátha nem tudjátok: Horthy Miklós azt mondta, hogy addig nem vonul be Budapestre, amíg Budapest nem veti le a vörös rongyot! Azt a vörös rongyot, amellyel Károlyi és tettestársai a Hősök terén lévő szobrainkat letakarták. A hősöket vörös rongyba kellett burkolni, hátha a nép elfelejti őket. Miután a vörös rongyok lekerültek a hősök szobrairól, véget ért a vörös őszi rózsás (őszi rozsdás) forradalom, és megkezdődött Csonka-Magyarország újjáépítése a romokon. Mi is a helyzet ma a vörös ronggyal?

Rátérve a mára és Békéscsabára, el kell mondani, hogy sok gondot és problémát okoz az a tény, hogy utcáink, tereink azonos nevet viselnek. Van például Haán Lajos utca és Haán Lajos tér, Áchim L. András lakótelep és Áchim L. András utca, Kazinczy lakótelep és Kazinczy utca. Sokszor viszi a postás az én levelemet a Kazinczy utcára, és hozza hozzánk a Kazinczy utcai levelet. Kézenfekvő megoldás lenne, ha a Kazinczy lakótelep visszakapná nagyon szép, ma már történelminek mondható nevét: Vásártéri lakótelep. Néhány lakótömbön még ma is ott virít a ,,V"-betű. Ez a név igazán nem rendszerfüggő, mert vásártér mindig volt. A Kazinczy lakótelep helyén működött valamikor a lóvásártér. Kulich Gyula kommunista hősről nevezték el a Kádár-rendszer idején, majd a rendszerváltozás után ahelyett, hogy visszakapta volna a Vásártéri lakótelep nevet, elkeresztelték Kazinczy lakótelepre. Szegényes fantáziára vall, hogy nem tudunk minden utcának, térnek más nevet adni.

Az 1919-esek tere is más nevet érdemelne. Ráadásul talán hatvan embert érintene a lakcím-átírás. Lehetne például Tisza István tér, vagy Bajcsy-Zsilinszky Endre tér.
A dobozi vörös csillagos emlékmű is köszöni szépen, jól van! Az emlékművet 1956 után emelték. Alatta holttestek nincsenek, mindössze annyi lenne a teendő, hogy le kell bontani. A történetéhez hozzátartozik, hogy az úgynevezett 1956-osokkal fizettették meg a költségeket. A forradalmat követő időkben amúgy is üldözöttként, kis jövedelemből tengették az életüket. Az emlékmű költségeibe majdnem belerokkantak.

Nagyon sok Békés megyei településen megvannak még az átkosból a régi utcanevek, Marx, Engels, Lenin, talán Sztálin út már nincs. Ő meg ha minden igaz, még mindig díszpolgára Budapestnek. Ezek helyett a lehangoló nevek helyet találni kell végre történelmi arcképcsarnokunkból új neveket.
A mezőgazdaságból élők a megtermelt terményeiket, állataikat nem, vagy csak olcsón tudják eladni, mert a multik a nyakunkra hozzák a szemetet, és ezt a szemetet olcsóbban tudja a nép megvásárolni, mint a minőségi magyar árut. Pedig nem kellene, hogy szlovák és cseh tejjel legyenek tele a boltok polcai. Rengeteg a beteg ember, mert mérget eszünk, és rákos a föld. Nemcsak az agyunk van manipulálva, hanem az élelmiszer is. A génmanipulált élelmiszert megesszük, de hogy ez évek múlva milyen következményekkel jár, nem tudjuk, csak sejtjük! A falvak szisztematikus kiürítéséről van szó, aminek hangot is ad egy SZDSZ-es szaktanácsadó. Főleg a kis településeken a hatalom magára hagyja az állampolgárokat: nincs közbiztonság. A tanyán élők helyzete talán a legkilátástalanabb. Ha a falvakban és a tanyákon már nem hagyják élni az embereket, hova fognak letelepedni, főleg az idősebb korosztály? A kistelepülések háziorvosai és gyógyszertárai ellehetetlenülnek. Bezárják az óvodákat, iskolákat, postákat, megszűnik a vasút. A romániai falurombolás ellen megmozdult Magyarország, a magyarországit meg csendben eltűri?!

Békéscsaba megyei jogú városnak ma jobboldali képviselő-testülete van. Megfelelő jegyzőt viszont nem sikerül találni. A nagyon fontos tisztséget betöltő személy ellen fegyelmi vizsgálat folyik, aminek következményeit nem ismerjük. Azt azonban tudjuk, hogy valaki megint melléfogott a kiválasztásnál. A gyulai jegyzőnő gyulai munkatársakat hozott magával, a csabaiakat nem találta alkalmasnak? Jobb útiköltséget fizetni?

A város előző képviselő-testülete hozott egy olyan helyi rendeletet, hogy a szemetes kukáknak házat kell építeni. A helyi rendeletet az új képviselő-testület hatályon kívül helyezhette volna, vagy hozhatott volna például olyan döntést, hogy a kukákat zárhatóvá kell tenni. A legutóbbi módosítás szerint a kukaházaknak 2010. június 30-ig el kell készülni, ha törik, ha szakad. A kukákat ha lehetséges, a lakótömbökön belül kell elhelyezni, amitől a lakók irtóznak a várható rovarinvázió és a nyári bűz miatt. Amennyiben kívül kerül a szemetes és az ő háza, akkor közterület-foglalási díjat kell fizetni, vagy meg kell a TELKET vásárolni. Mindent egybevetve a költség máris eléri a 60 ezer forint/lakást. A házat viszont tudjuk, hogy nemcsak felépíteni kell, hanem karbantartani is. Kell egy takarító, és kell egy olyan ember, aki a kukaházból kihúzza a szállítás idejére a kukát, majd ürítés után visszahúzza és bezárja a házat. Ezek bérköltsége természetesen a lakóközösségeket fogja terhelni.

A kukaház állítólag uniós elvárás. Amennyiben ez igaz, akkor az unió országaiban miért nincsenek városképet ,,szépítő" kukaházak? Miért kell nekünk minden uniós elvárást túllihegni? Az unió olyan fontos kérdésekkel foglalkozik, hogy hogyan görbüljön meg az uborka, az uniós polgárok sorsa kevéssé érdekli. A bolgárokat büntetik az uniós pénzek lenyúlása miatt, a mi szocialistánkat nem. Az unió szereti ezeket a böszméket. Wass Albert pedig Átoksori kísérteteknek titulálta őket. Mára odajutottunk, hogy az Átoksori kísértetek gyermeki és unokái a megmondó emberek. A leggusztustalanabb képviselőik az SZDSZ-ben érthetők tetten.
Az átkosban legalább szavak szintjén elmondták, hogy legfőbb érték az ember! Mára már a kukaház Csabán a legfőbb érték? Amennyiben tényleg kell a kukának az unió szerint házikó, akkor miért nem biztosítja rá a fedezetet? Annyi mindenkit támogat Afrikától Indiáig, a gázai övezetig, pont a saját tagállamainak polgáraira nem terjed ki sem a figyelme, sem a pénztárcája?

A kukaházak építését megpályáztatták, meghirdették óriási összegekért, a költségek máris számottevőek. A pályázatot valaki megnyerte, de ,,természetesen" nem Békés megyei vállalkozó. Valaki idegennek mindig jól kell járnia, mert az idegen szép!

Ha a kukaházak nem épülnek meg, büntetést fognak fizetni a renitensek! Szép jövő elé nézünk, de annyit szeretnék megjósolni előre, hogy amennyiben a kukáknak háza lesz a városban, akkor elmondhatjuk, hogy csak egyszer volt Csabán jobboldali többségű képviselő-testület!

Békéscsabai székhellyel működik a megyei Volán-cég. A jelenlegi vezérigazgatójukkal - Szarvas Attilával - beosztottai elégedettek. A szakszervezet kiáll mellette, pedig a helyzet egyre fokozódik: valakinek nagyon kell ez a vezérigazgatói poszt, mert évente legalább egyszer támad. Soha nem hittem volna, hogy a nagy hírű csabai István malmot csak úgy be lehet zárni. Bezárt többek között a baromfifeldolgozó (Barnevál) is.

A megélhetés egyre nehezebb a megyében és az országban is. Azt mondja egy közgazda ismerős, hogy az IMF-hitel kb. nyolc hónapig fog kitartani, és utána visszaérünk oda, ahonnan elindultunk, mert nem tudunk megszabadulni ettől a tehetségtelen kormánytól. A kormány közeli emberek havi két millió forintos jövedelme nem csökken, a megszorítások kizárólag a kisembereket érinti!
Azért, hogy ne az ország szétrablásáról szóljanak a hírek, akkora marhaságokkal szórakoztatják a népet, hogy normális országból már rég elkergették volna őket. Kinek jutna eszébe rálőni például a rendőrpalotára, vagy kiemelni Kádár koponyáját. A huszonötödik marhaság után már immunissá válunk!

Zuschlag valami Feriről énekel, akinek négy milliárdja van. Kulcsár Attila is emlegetett valaki Gyurcsányit, aki majd kihúzza őket a slamasztikából. Vajon ki lehet ez a titokzatos Gyurcsányi? Lamperth Mónika férje azért koccintott Kulcsár Attilával, mert pohár volt a kezében! És ezek szerint Medgyessyék is azért koccintottak a román kormány tagjaival Erdély elcsatolásának évfordulóján, mert pohár volt a kezükben? Eltüsszentett birodalom helyett Elkoccintott ország lettünk! Az elkoccintók változatlanul kapják a milliós fizetéseket, az emberek fizetése, a családi pótlék, a nyugdíjak mértéke csökken legalább annyival, amennyivel emelkedik a lakásrezsi. Európa és Amerika adót csökkent, bért emel, kisegíti a vállalkozásokat és a bankokat, hogy újra felpörögjön a gazdaság és a kereskedelem, a rosszarcúak kormánya meg pont az ellenkezőjét teszi! Ezek a böszmék tényleg fordítva vannak bekötve!

Már nemcsak itthon verik a magyart a verőlegények, hanem Szlovákiában is. Eörsi Mátyás a hatalommal üt, a szlovákok viperával. A 2006. október 23-ai budapesti és a mostani dunaszerdahelyi magyar verést azonos kottából játszották!

A közbiztonság hiánya miatt sajnos mára elmondhatjuk, hogy nem az arat, aki elvetett. Az igazságszolgáltatás nem a tulajdonost védi. A falopás a hideg idő beálltával egyre erőteljesebb lesz. Ez nem probléma Teleki Lászlónak és a többi megélhetési cigány-érdekvédőnek. A másik díszpinty (Kolompár Orbán) ellen sikkasztás miatt eljárás indul. A hazáját szerető magyar embert magyarkodóknak titulálják, gúnyolódnak történelmi ereklyéivel, ami tűrhetetlen!

Szakmunkásokat kellene végre képezni, mert nagyon kevés ember állít elő értéket.
Össze kell fogni, és mielőbb el kell takarítani ezt a maffia-kormányt, mert a jövő évi költségvetés ,,jóvoltából" ellehetetlenülünk!

Legkésőbb az uniós választással egy időben (2009. június) előrehozott választás kell, és győzzön a Jobbik!

Anton
http://www.bszo.hu/node/140
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Címkék: rendszerváltozás, kiszélesítésével, állampolgárságot, megszégyenítette, vendégszeretetét, békéscsabaiaknak, rehabilitáltatta, külügyminisztere, belügyminiszteri, lakóközösségeket, miniszterelnökké, miniszterelnöki, parancsnokságát, körömszakadtáig, állampolgárokat, mezőgazdaságból, következményeit, figyelmeztették, magyarországért, vállalkozásokat, szabadkőművesek, felülvizsgálták, dunaszerdahelyi, pisztolylövések, megpályáztatták, szocialistánkat, szórakoztatják, szétrablásáról, kistelepülések, hatalomátvétel, gyógyszertárai, vezérigazgatói, kötelességtudó, hadifoglyokért, álláspontjával, magyarországit, csabai kukaházakig, választás megkönnyítése, vörös gróf, békéscsabai díszpolgárok, finnugor tanszékek, 1919-es vörös, második világháború, vonatozni szerető, dicsőséges tanácsköztársaság, néplélekben nagyon, magyar történelemnek, dicső fejezete, vörös diktatúra, tanintézményekben ezekről, faliújságokra szebbnél, hatalom által, Tisza Istvántól, Tisza István, Károlyi Mihály, Polgármesteri Hivatal, Jobbik Magyarországért Mozgalom, Elnevezték Tanácsköztársaságnak, Károlyi Mihályt, Horthy Miklós, Forradalmi Ifjúsági Napok, Károlyi Mihálynak, Magyar Szocialista Párt, Tisza Istvánról, Tisza Kálmán, Tisza Lajostól, Tisza Lajos, Debreceni Református Kollégiumban, Szabadelvű Pártot, Kovács Gyula, Ferenc József, Debreceni Huszárezred, Korvin Ottó, Lékai János, Központi Hatalmak, Tisza Ilona, Almássy Denise, Gróf Tisza István, Károlyi Mihály Tisza, Károlyi Magyarország, Hiller Istvánék, Szerencsére Bolíviában, Ságvári Endrét, Haán Lajos, Áchim, Kulich Gyula, Bajcsy-Zsilinszky Endre, Wass Albert, Afrikától Indiáig, Szarvas Attilával, Kulcsár Attila, Lamperth Mónika, Kulcsár Attilával, Eörsi Mátyás, Teleki Lászlónak, Kolompár Orbán,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
04.08. 23:03 Koronavírus - A román kormány fél hónapos kényszerszabadságra küld közalkal...
04.08. 22:13 Koronavírus - Fauci: a társadalmi távolságtartás eredményes, látszanak a re...
04.08. 21:43 Koronavírus - Kovács Zoltán: Orbán Viktor az összes szempont figyelembe vét...
04.08. 21:23 Bűnösnek vallotta magát annak a kamionnak a sofőrje, amelyben tavaly 39 hol...
04.08. 21:23 Koronavírus - A francia kórházakban újra csökkenőben a halálozások száma
04.08. 21:13 Koronavírus - Halasztások, újratervezések és intézkedések a sportvilágban
04.08. 21:13 Keller Ákos továbbra is külföldön kosárlabdázna
04.08. 21:13 Szíria - Moszkva: hiteltelen a Damaszkuszt elmarasztaló OPCW-jelentés
04.08. 21:13 Újabb, a Nemzeti Közművek gázhálózatát érintő megbízásokat nyert el az Opus...
04.08. 20:43 Koronavírus - Londoni elemzők: példátlan ütemben romlottak a világgazdaság ...
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Lent a Via Dolorosán - több vi...  Húsvét  Steampunk nők  Szó, gondolat, tett  Hajápolás szódabikarbónával  EGÉSZSÉGÜGYI VILÁGNAP ápr. 7.  Egyszer talán majd mégis vége ...  Rózsaszín virág  Nagykedd. szentmise Csíksomlyó...  Húsvét  Álmos talpak  Újság olvasás  Gerberák  Szentmise közvetítés nagyszerd...  Kilenc hónap  Húsvéti csokor  Egészségügyi Világnap  Sexy nők  Magasan áll a Golgota ormán...  Kislány plüss nyuszival  Facebookon kaptam  Gólyák csodáslátványa  SzKirián: Húsvét  Állhatatosan le kell horgonyoz...  Tett és szó  Húsvét  Facebookon kaptam  Kijárási korlátozás - megszűné...  Kellemes délutánt kívánok  Bánattól megterhelt szívvel  Egészségügyi Világnap  Írógép  Húsvéti tojások  Bozsó Imre - A bezártság  Betlehemi pásztorok  szentségimádás szerdán Déva 0...  Korhatár nélkül  Nő csokorral  Retro tv  Facebookon kaptam  Tojások kosárban  Facebookon kaptam  Az emberi minőség, nem vásárol...  Tulipánfa  4-5 cm-es kis mini kiflik lesz...  Kádár Hajnalka: Húsvét  Jó reggelt  A keresztfához megyek  Nagyszerda 04.08  SzKirián: Húsvét  Álmos talpak  Boldog szülinapot a ma ünneplő...  Kellemes kávézást!  Szép csokor  Facebookon kaptam  Egyszer talán majd mégis vége ...  Mosolyka  Egészségügyi Világnap  Szó, gondolat, tett  Szép napot kívánok!  Kukucs  Nyuszi csokorral  Isten bajnoka Pio atya - Dévai...  Egyszer talán majd mégis vége ...  Passió szövege  Szemüveges cica  Kis GIF képek  Szép csokor  Húsvét  Steampunk nők  Üres utca  Facebookon kaptam  Lehulott a Jézus vére  Facebookon kaptam  Tett és szó  Aranyosi Ervin: Nem tudlak meg...  Magasan áll a Golgota ormán...  Nagyanyó kávézik  Jézus Él!  Facebookon kaptam  Kellemes délutánt kívánok  Passió Szent Máté evangélista ...  Maradjunk itthon!  Jel  Az Úr templomában  Facebookon kaptam  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Posertube  Tulipánfa  Tavaszi ajtódísz  Facebookon kaptam  Velünk lakó Szent Ostya,Szents...  Szentmise közvetítés nagyszerd...  Steampunk nők  Kislány virággal  Nagyszerda 04.08  Tojás pofák  Készülődés nagyhétre  Tóth Sarolta: Húsvéti ünnepi s...  szentségimádás szerdán Déva 0... 
Bejegyzés Címkék
csabai kukaházakig, választás megkönnyítése, vörös gróf, békéscsabai díszpolgárok, finnugor tanszékek, 1919-es vörös, második világháború, vonatozni szerető, dicsőséges tanácsköztársaság, néplélekben nagyon, magyar történelemnek, dicső fejezete, vörös diktatúra, tanintézményekben ezekről, faliújságokra szebbnél, hatalom által, bolsevikok szemében, debreceni egyetem, őszi sötétségben, család nemesi, világ végén, korábbi miniszterelnök, grófi címet, 1878-as árvíz, újjáépítő nevét, igazi politikai, vízaknai kerület, évben létrehozta, király személye, időben jelentős, választójog kiszélesítése, értelmetlen agyonbeszélés, terem kiürítésével, ilyen alkalommal, merénylő ekkor, fegyvert maga, öngyilkossági kísérletet, választójog kiszélesítésével, szarajevói merénylet, háború elkerülése, háborús sikerek, háborús szenvedésekért, miniszterelnöki székből, olasz fronton, huszártiszt kísérelte, harmadik kísérletre, titkos Galilei-körhöz, tüdőbajos Lékainak, fegyver csütörtököt, merénylő kezéből, időközben odaérkező, parlamentben Tisza, bal-liberális körök, kézben várta, merénylők lövései, aznap hatalomra, csőcselék élére, merénylet után, utcán hömpölygő, sikeres merényletet, népharag elsöpörje, merénylőket később, 1848-as lobogókat, szabadkőművesek elismerését, szovjet hatalomátvétel, másik hazaáruló, harminckét nevű, kubai munkatáborok, ifjú szocialisták, nagy forradalmár, politikai rendőrségnek, másik rendőr, emberek minden, felülvizsgálat során, rendszerváltozás után, szabad demokraták, szocialisták nagyon, vörös rongyot, hősöket vörös, vörös rongyok, hősök szobrairól, vörös őszi, vörös ronggyal, 1919-esek tere, dobozi vörös, emlékművet 1956, történetéhez hozzátartozik, úgynevezett 1956-osokkal, forradalmat követő, emlékmű költségeibe, régi utcanevek, lehangoló nevek, mezőgazdaságból élők, megtermelt terményeiket, nyakunkra hozzák, szemetet olcsóbban, minőségi magyar, boltok polcai, beteg ember, génmanipulált élelmiszert, falvak szisztematikus, , ,
2020.03 2020. április 2020.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 64001 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 563
  • e Hét: 6575
  • e Hónap: 13807
  • e Év: 244825
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.