Belépés
zgfumag.blog.xfree.hu
Ha azért nézel , mert ez a munkád, jó munkát kívánok! GYÁVA NÉPNEK NINCS HAZÁJA! Minden nemzetnek olyan kormánya van aminöt érdemel. Ha valami... Zámbori Gusztáv
1957.12.05
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Lövések az éjszakában
  2009-03-08 20:08:15, vasárnap
 
   
  Kaslik Péter


Lövések az éjszakában,,Az elit legfőbb szerepe az, hogy az élet élésére, az emberi helyzetekben való erkölcsi viselkedésre , s az emberi szükségletek mélyítésére , finomítására, és gazdagítására mintákat, példákat adjon, azaz kultúrát csináljon."
Bíbó István: Elit és szociális érzékBíbó István a fentiekben ugyanazt mondja, amit Szent István intelmeiben olvasunk: Sis honestus - Légy becsületes (István király Intelmei 1015.) Bíbó István fenti meghatározása szerint, az ,,elit", a hatalmi elitet jelenti. Az elit példamutató viselkedése pedig, annak általános értelmezése alapján nemcsak követendő példát jelent, hanem azt is, hogy büszkék lehetnek-e a magyarok jelenlegi vezetőikre.

Az elmúlt három hétben (2009. február 10. és március 5. között) több olyan megbotránkoztató magyarországi hír látott napvilágot, amely a magyarországi hatalmi elit teljes erkölcsi csődjéről tanúskodik. Ezekben az esetekben a hatalmi elit példamutató szerepéről nem is beszélhetünk. Íme az elmúlt három hét lehírhedtebb híreinek részleges listája:

-Magyarországon ma a miniszterelnök mondja meg,1 hogy a vállalatok, és a különböző intézmények melyik újságban ne hirdessenek, és melyik újságokra ne fizessenek elő, vagy ne vásárolják. A szólásszabadsággal szorosan összefüggő sajtószabadság a demokrácia alapját képezi, és az éppen a kedvezőtlen vélemények kifejezésének szabadságára vonatkozik. A kedvező véleményt, a dícséretet, és a dicsőítést Goebbels, és Sztálin is megengedte, és nagy szeretettel fogadta. Szólás, és sajtószabadság nélkül demokráciáról nem is beszélhetünk. Ennek ellenére, Magyarország miniszterelnökének ez a párját ritkító, önkényuralmi jellegű kijelentése nem szerepel az Amerikai Egyesült Államok emberjogi bizottságának jelentésében, és az Európai Unióban sem volt visszhangja.

-Kuncze Gábor, országgyűlési képviselőként kijelenti, hogy a magyar középosztály depressziója a magyarok nemzeti sajátosságaiban keresendő, és aki elégedetlen a magyarországi gazdaság teljesítőképességével, az vegyen be cián ,,tablettát."2 Kuncze Gábor beszélgető partnere, miniszterelnök, pedig erre egy árva szót se szól. Óvakodjunk attól, ha valaki Magyarországon külön a magyarok nemzeti sajátosságairól beszél.

- A határon túli magyarok kettős állampolgársági kérelme ellen hevesen kampányoló, és a nemzettestvéreik kérelme mellet tüntető magyarokat ütlegeltető Demszky Gábor, Erdélyben, Nagyváradon rendeztet magának könyvbemutatót.3 Az újságban meghirdetett rendezvényről, pedig a rendőrség kitiltja a nyilvánosságot, míg odabent az úri közönség táncol. Demszky apósa hegedül, a felesége énekel, és még valaki zongorázik, míg Budapesten megfagynak az emberek az utcán. Demszky, pedig, mint aki jól végezte dolgát, hazajön, és a miniszterelnök ,,direktívája" alapján kitiltja a Magyar Hírlapot a budapesti városházáról.4

-Mohácsi Viktória, az Európai Unió magyarországi képviselője minden tényleges ismeret, vagy közvetlen értesülés hiányában kijelenti,5 hogy Marian Cozmát azért ölték meg, mert cigányozott: "...azért történt (a bűncselekmény), mert Cozma feltehetőleg cigányozott, ,,vagy nem tudom, ott mi volt a motiváció, de ott egy diszkóverekedés történt... Magyarország EU parlamenti képviselője szerint, tehát, ha Cozma cigányozott, akkor megérdemli, hogy húsz ember rátámadjon, és valaki szíven szúrja. Jó lett volna, ha Mohácsi Viktóriától valaki az EU parlamentben megkérdezte volna, hogy a ,,Ne ölj" mondat melyik részét nem érti. De ez nem történt meg. A büntetőeljárás tárgyilagos folyamatába való goromba beavatkozásról ne is beszéljünk. Mohácsi Viktória kijelentésével, ma a legfőbb ügyészségnek kellene foglalkoznia. Ez, azonban nem történt meg.

És lazításul két ,,könnyebb" eset: A napokban látható volt, amint a miniszterelnök a március eleji hidegben fehér ingben a szabad ég alatt sürgött forgott a körülötte téliesen felöltözött kísérői között. A kordonok mögé szorított tüntetők szegényesnek mondható öltözete éles ellentétben volt a díszkíséret, és a biztonsági emberek filmbe illő divatos öltözetével. Ezt követően, a miniszterelnök egy színpadon le fel járkálva a Kovácsnétól 6 kölcsönt kunyeráló Rockefellerről, meg valamiféle Jánosról, és a nemzetközi kölcsönök dinamikájáról mondott egy értelmezhetetlen történetet. Szembeötlő, hogy a ,,baloldali" miniszterelnök nem munkahelyekről, hanem nemzetközi pénzvilágról beszél.

A napi hírek közé tartozik az is, hogy a budapesti, urbánus, filozófus,
Tamás Gáspár Miklós vezeti7 a napokban létrehozott Zöld Baloldal nevű szövetség európai parlamenti (EP) listáját.
Hacsek: Ne röhögtessen, mert cserepes az ajkam. Tamás Gáspár Miklós még a magyar nemzeti lobogóban sem szereti a zöld színt.

A fenti “hírlista" nem teljes, mert a jelenlegi gazdasági válság közepette Magyarországon minden napra jut valami őrület. A fenti eseményekről a legkiválóbb magyar újságírók érdemben külön, külön megírták a véleményüket, és azokhoz ezen a helyen nincs is mit hozzáadni. A fenti események, azonban összességükben mást mutatnak, mint külön, külön. A felsorolt ,,tömör", és a józan ész határát meghaladó hírek közös nevezője híven tükrözi a jelenlegi magyarországi hatalmi elit értékrendszerének hazugságait, és a magyarországi liberális politika teljes gyökértelenségét, s annak erkölcsi csődjét.

A fenti esetek egyik legkiütközőbb közös jellemvonása, hogy azok mindegyike a politikai ellenségképre, és az ,,ellenség" megsemmisítésének a jogára épül: A miniszterelnök szerint, a Magyar Hírlap, a gonosz. Azt meg kell semmisíteni. Kuncze Gábor szerint, aki nem boldog a neoliberális Magyarországon, azt ciánnal meg kell semmisíteni Demszky Gábor, mint a jó megtestesítője, külföldön magánemberként, íróként is karhatalmi védelmet érdemel, és a jelenléte ellen fellépőket meg kell büntetni. Mohácsi Viktória szerint, a brutális gyilkosság igazolása érdekében az áldozatot utólag, és akár alaptalanul is) ellenséggé kell nyilvánítani. (Ez a jelen esetben roppant könnyűnek bizonyult, mert az ,,ellenség" már halott, és nem képes magát igazolni.)

Az államhatalom által való ellenséggé minősítés az abszolút ,,jó", és az abszolút ,,rossz" (gonosz) meghatározására épül. A politikai ,,ellenségnek" a gonosszal való azonosítása lehetővé teszi az ,,erkölcsi" megfontolások fölé emelkedést, és az ,,igazság" oldalán állókat feljogosítja az ,,ellenség" megsemmisítésére. Az ellenségnek ez a politikai fogalma hatályon kívül helyezi a keresztény tanítás ,,szeressétek ellenségeiteket" elvét is. (Máté:5:44, Lukács: 6:27)

A ,,hírlista" eseteinek másik közös tulajdonsága a megválasztott vezetők fensőrendűsége, és a jogállam elveinek megcsúfolása. A fenti ,,hírlista" mindegyik esete ellentmond annak a demokratikus feltételnek, mely szerint a vezetők a demokratikusan megválasztott vezetők megválasztásukat követően a közösség egészének érdekeit képviselik, és a választók egészének tartoznak felelőséggel. A fenti ,,listán" egyik megválasztott képviselő sem szolgálatként tekinti a maga szerepét, hanem egy személyben a vádló, az ítélőbíró, és a végrehajtó hatalom szerepében lép fel.

A ,,hírlista" harmadik közös tulajdonsága a hatalmi elit kivételes helyzete, illetve törvény felettisége. A feni esetek annyira kirívóak, hogy az ilyen kijelentések következményeként a demokrácia szabályai szerint, és a valóságban, minden demokratikus országban, az elkövetőknek le kell mondaniuk. Ez a fenti esetek egyikében sem történt meg. Az ellenségkép államilag történő kijelölés és a hatalmi elit törvényen felül helyezése, illetve annak kivételes védettsége az önkényuralmi rendszerek legkirívóbb tulajdonságai közé tartoznak.

A fenti esetek további közös tulajdonságainak tekinthető a politikának a közélet minden területén való elhatalmaskodása. Minden politika. A jelenlegi magyarországi hatalmi elit minden fent említett tagjának a viselkedése a szöges ellentéte annak, amit Bíbó István az elit példamutató szerepéről mond. Magyarországon, tehát a liberalizmus örve alatt egy önkényuralmi rendszer valósult meg. A liberalizmus az eszmék, és a gondolatok azonosságára, az ,,élni, és élni hagyni" elvére, és a társadalmi szerződésre épül. Nyilvánvaló, hogy erről szó sincs. A jelenlegi hatalmi elit következetesen a nemzet fogalmának leszűkítésére törekszik. Először a határon túli magyarokat rekesztette ki a nemzet sáncaiból, még ha azok csak jelképesen óhajtották is a magyar nemzethez tartozásukat megerősíteni . Később a különböző pártokat, szervezeteket, és a sajtó egy részét nyilvánították szélsőségesnek, mígnem a ,,nemzet" fogalma annyira leszűkült mint a középkorban, amikor a nemzethez csak a nemesség tartozott. A jelenlegi magyarországi hatalmi elit, ma csak a hatalom tényleges gyakorlóit tekinti a nemzet tagjainak, s a kívülállókat, pedig eleve ellenségnek minősíti.

Mivel magyarázható a jelenlegi magyar hatalmi elit fejvesztett kapkodása, és az ,,alattvalók" iránti durva bánásmódja? A fenti kérdésre a rövid válasz az, hogy a jelenlegi hatalmi elit alatt inog a talaj, és féltik a pozícióikat. A hosszabb válasz, pedig a neoliberális gazdaságpolitika válságával kapcsolatos: Joseph Stiglitz, Nobel díjas közgazdász a neoliberalizmus négy halál lovasáról beszél: a hitel, és a valutaforgalom szabályozásának eltörlése, az államnak a közös jóra irányuló teendőinek leépítése, a korlátlan privatizáció, és az országokra rákényszeríttet ,,szabad kereskedelem." A világgazdaság apokalipszisének a fenti négy halál lovasa Magyarországot is letarolta, s jelenlegi válságban a magyarországi neoliberális hatalmi elit igazi arca tárul elénk. Vagyis, az, hogy Magyarországon a neoliberális gazdaságpolitika csődöt mondott.

A neoliberális gazdaságpolitika egy fajta rablógazdálkodás, ahol a jövedelem, túlnyomó része, illetve a ,,nagy pénzek" a közösségi javak magánkézre juttatásából származik. Igaz, ugyan, hogy a közösségi javakat tényleges értékükhöz képest potom pénzekért adták el, de ezek mégis hatalmas összegek voltak. A privatizáció rablógazdálkodási jellege abban csúcsosodott ki, hogy a közösségi javakért kapott pénzek nagy része nem került vissza az illető ország nemzetgazdaságába, hanem azokat az ,,értékesítők" elsajátították. Most már nincs mit eladni. Magyarországon a ,,nagymama ékszereit" (,,las joyas de mi abuela") régen széthúzták. Igaz, hogy szó volt arról, hogy a jelenlegi kormány egy meghatározatlan összegű, és titkos feltételek alapján folyósított nemzetközi kölcsön fejébe elzálogosítja a Szent Koronát. Rejtő Jenő szellemében az úgy is mondható, hogy elfogyott a rum, a kalózok kijózanodtak. Piszkos Fred, a kapitány a parancsnoki hídról értelmetlen vezényszavakat kiabál, a legénység, pedig zavarodottan rohangál a fedélzeten.

A jelenlegi hatalmi elit az igazi bukott politikusok sorába tartozik, mert azt nem az erőszak állította félre, hanem a saját maga választotta ideológia omlott össze alattuk - az az ideológia, amellyel önként, és önző céllal azonosultak, és amelyet éveken keresztül igyekeztek elfogadtatni az emberekkel. Rossz ügyért harcoltak, és ügyet vesztettek, nem csak csatát. A jelenlegi magyar hatalmi elit a saját vélt igazságába (hazugságába) bukott bele, és ez a bukás erkölcsileg felér a nemzetárulással, történelmileg, pedig elvesztegetett idő a nemzet életében. Bíbó István szerint, a közösségi erők hatalmas pocsékolása ez.

A Gyurcsány kormány jelenlegi helyzete, Kun Béla egykori kényszerhelyzetéhez hasonlítható. A jelenlegi magyarországi kormány (is) idegen hatalom megbízatásból irányította az országot, és a jótálló nagyhatalom pillanatnyilag maga is orvosra vár. A felmentő csapatok (csomagok) nem érkeznek, sem a felettes nagyhatalomtól, sem Európa felől. Kun Béla annakidején kijelentette, hogy addig kell harcolni, amíg egy lövést le lehet adni. Ma ezeket a lövéseket halljuk az éjszakában. Kun Béla, azonban idejében felmérte helyzetét, különvonatba ült, és elhagyta az országot Bécs felé. Jó lenne, ha a jelenlegi lesipuskások is mielőbb megnéznék a menetrendet, hogy mikor indul az első vonat Bécsbe.Lábjegyzetek

1. Gyurcsány bojkottál, Magyar Hírlap, 2009-02-10

2. Seszták Ágnes: Cián, Lásd ugyanerről: Szentesi Zöld László: Goebbels és Kuncze , Vámos György: Megint cián

3. Tojásokkal várták Demszkyt Nagyváradon, Krónika, 2009. március 01

4. Leállították a Magyar Hírlapot a Városházán - Tarlós tiltakozik, Gondola, 2009. március 5.

5. Mohácsi Viktória: ,,cigányozott Cozma feltehetőleg" - elnézést kért, Gondola, 2009. március 4., Ugyanerről: HírTV Video

6. Kovács nénivel példálózik Gyurcsány (videó) 2009-03-05 10:19

7. Tamás Gáspár Miklós is EP-listavezető
http://www.huncor.com/lovesek/lovesekhtm.htm
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Címkék: megválasztásukat, gazdaságpolitika, megsemmisítésére, rablógazdálkodás, értelmezhetetlen, megbotránkoztató, gyökértelenségét, elhatalmaskodása, nemzettestvéreik, tulajdonságainak, apokalipszisének, sajátosságairól, állampolgársági, nemzetárulással, meghatározatlan, ellenségeiteket, meghatározására, rákényszeríttet, szabályozásának, sajátosságaiban, neoliberalizmus, diszkóverekedés, miniszterelnök, valutaforgalom, rockefellerről, elvesztegetett, magyarországot, fensőrendűsége, összességükben, nyilvánították, következetesen, nyilvánosságot, könyvbemutatót, magyarországon, szélsőségesnek, sajtószabadság, elit legfőbb, élet élésére, emberi helyzetekben, emberi szükségletek, fentiekben ugyanazt, elit példamutató, magyarok jelenlegi, elmúlt három, magyarországi hatalmi, miniszterelnök mondja, különböző intézmények, demokrácia alapját, kedvezőtlen vélemények, kedvező véleményt, dicsőítést Goebbels, párját ritkító, Kaslik Péter, Bíbó István, Szent István, Amerikai Egyesült Államok, Európai Unióban, Kuncze Gábor, Demszky Gábor, Magyar Hírlapot, Európai Unió, Marian Cozmát, Magyarország EU, Mohácsi Viktóriától, Mohácsi Viktória, Tamás Gáspár Miklós, Zöld Baloldal, Magyar Hírlap, Joseph Stiglitz, Szent Koronát, Rejtő Jenő, Piszkos Fred, Seszták Ágnes, Szentesi Zöld László, Vámos György, Demszkyt Nagyváradon, HírTV Video,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Szép tavaszi napot!  A vallásos ember botránya  Kijárási tilalomkor  Mai harmónia kártyám  Sikertelen ember  Krisztus  Facebookon kaptam  Egy -szép jó reggelt !...........  Facebookon kaptam  Egy mondat  Krisztus  Szép estét - jó éjszakát kívá...  Png virág  Fekete gólyák......  Boldog születésnapot a ma ünne...  Szeretettel kedves Látogatóimn...  Mai harmónia kártyám  a koronavírus járvány margójár...  Facebookon kaptam  Felelős cselekvés  Hold ragyog az égnek tengerén ...  Jézus szeretete  Horváth Piroska - Bábu vagy...  Mennyi olyan tett és gondolat ...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Macikák......  Meghitt - áldott Vasárnapot kí...  Jó reggelt  Hold ragyog az égnek tengerén ...  Tavaszi csokor  Facebookon kaptam  Honnan tudjam  Javulnak a járványügyi adatok  Remélem megértésre talál szava...  Facebookon kaptam  Isten  Tavaszi kép  Isten  Facebookon kaptam  Amint mozdulsz, a világ is moz...  Rózsa csokor  Méltóságnak hívják  Tengeri orgona......  Honnan tudjam  Facebookon kaptam  Szeretettel kedves Látogatóimn...  Az emberiség legősibb gyógymód...  Felelős cselekvés  Vonzás  Oly szép a világod ember,  Voltál-e már úgy  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Nárciszok pillangóval  Piromorfit kristály  Szerbiában tízezer beoltott  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Tulipánok  Madarak világa.....  Szép estét kedves látogatóimna...  Törékeny alkonyat .  Szép mai napot.........  Facebookon kaptam  Van egy óriási dolog az életbe...  3 millió 250 ezer embert oltot...  Png virág  Png virág  Tavaszi kép  Facebookon kaptam  Png cicák  Jézus szeretete  G.Hajnóczy Rózsa tollából  Aranyosi Ervin: Szeretnél?  Remélem megértésre talál szava...  Facebookon kaptam  Png nő  2680 az új fertőzött, elhunyt ...  Szép napot kedves barátaim ! ....  Isten  Facebookon kaptam  Kislány cicával  Png nő  Rózsa üvegben  Facebookon kaptam  Tulipànok  Van egy óriási dolog az életbe...  Png nő  Tavaszi csokor  Facebookon kaptam  Mai harmónia kártyám  Facebookon kaptam Krisztinától  Jézus szeretete  Tengeri orgona......  Szép napot kedves barátaim ! ....  Felelős cselekvés  Képes üzenet !  Kellemes kávézást  Hiába telt már el 
Bejegyzés Címkék
elit legfőbb, élet élésére, emberi helyzetekben, emberi szükségletek, fentiekben ugyanazt, elit példamutató, magyarok jelenlegi, elmúlt három, magyarországi hatalmi, miniszterelnök mondja, különböző intézmények, demokrácia alapját, kedvezőtlen vélemények, kedvező véleményt, dicsőítést Goebbels, párját ritkító, magyar középosztály, magyarok nemzeti, magyarországi gazdaság, árva szót, határon túli, nemzettestvéreik kérelme, újságban meghirdetett, rendőrség kitiltja, felesége énekel, miniszterelnök &#8222, budapesti városházáról, diszkóverekedés történt, büntetőeljárás tárgyilagos, legfőbb ügyészségnek, napokban látható, március eleji, körülötte téliesen, biztonsági emberek, nemzetközi kölcsönök, értelmezhetetlen történetet, napi hírek, napokban létrehozott, magyar nemzeti, zöld színt, jelenlegi gazdasági, fenti eseményekről, legkiválóbb magyar, helyen nincs, felsorolt &#8222, jelenlegi magyarországi, magyarországi liberális, fenti esetek, politikai ellenségképre, miniszterelnök szerint, neoliberális Magyarországon, jelenléte ellen, brutális gyilkosság, áldozatot utólag, jelen esetben, abszolút &#8222, gonosszal való, politikai fogalma, keresztény tanítás, megválasztott vezetők, jogállam elveinek, fenti &#8222, demokratikus feltételnek, közösség egészének, választók egészének, maga szerepét, végrehajtó hatalom, hatalmi elit, feni esetek, ilyen kijelentések, ellenségkép államilag, önkényuralmi rendszerek, közélet minden, szöges ellentéte, liberalizmus örve, önkényuralmi rendszer, gondolatok azonosságára, társadalmi szerződésre, jelenlegi hatalmi, nemzet fogalmának, nemzet sáncaiból, magyar nemzethez, különböző pártokat, nemzethez csak, nemesség tartozott, hatalom tényleges, nemzet tagjainak, jelenlegi magyar, fenti kérdésre, rövid válasz, hosszabb válasz, neoliberális gazdaságpolitika, neoliberalizmus négy, valutaforgalom szabályozásának, közös jóra, korlátlan privatizáció, országokra rákényszeríttet, világgazdaság apokalipszisének, fenti négy, magyarországi neoliberális, fajta rablógazdálkodás, , ,
2021.03 2021. április 2021.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 2 db bejegyzés
Összes: 64003 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 2559
  • e Hét: 7042
  • e Hónap: 17470
  • e Év: 192832
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.