Belépés
zgfumag.blog.xfree.hu
Ha azért nézel , mert ez a munkád, jó munkát kívánok! GYÁVA NÉPNEK NINCS HAZÁJA! Minden nemzetnek olyan kormánya van aminöt érdemel. Ha valami... Zámbori Gusztáv
1957.12.05
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
A felkínált zsákutca
  2007-08-30 19:47:45, csütörtök
 
   
  A felkínált zsákutca

Molnár Tamás vitaindítója a Magyar Gárda létrejötte kapcsán
2007. augusztus 30. 18:36Molnár Tamás - HunHír.Hu

A Magyar Gárda akaratán kívül megsértette az uralmon lévők erőszak-monopóliumát, amiért nyilván vesznie kell! A tudatosan felépített média-hadjárat legfőbb célja, hogy örökre összemossa a radikalizmust a szélsőséggel, majd ellehetetlenítse /az antikommunista, nacionalista, unió-ellenes, hagyományőrző, félkatonai csoportokat/, és a Fidesz irányába terelje az eddig önálló és sokszínű, változásokat követelő alternatív civil kezdeményezéseket.

A nacionalista gyökerű nemzeti mozgalmak végső annektálása. Avagy a háttéralkukra épülő, mesterségesen fenntartott polgárháború.

Mottó: ,,A média-demokráciák korában
nem kell már nácinak lenni, elég csak annak látszani.
Nem kell már radikálisnak lenni sem, csak annak tetszeni.
Jobb és baloldalinak sem kell lenni már, csak úgy tenni, mintha..."

A NEGATÍV UTÓÉRZET.
Joggal lehetünk szkeptikusok. Napjainkban Magyarországon az elhazudott rendszerváltás utáni évtizedek legnagyobb válsága bontakozik ki. Soha nem látott nemzetközi méretű politikai lejárató kampány indult el a gyökeres változásokat sürgető, parlamenten kívüli nemzeti mozgalmakkal szemben. A hatalmát féltő, morálisan végleg megbukott politikai ,,elit", az elhúzódó polgárháborúban érdekelt politikai pártok, valamint a hátuk mögött megbúvó korrupt gazdasági oligarchák -a figyelemelterelés céljából-, nívótlan nemzetközi műbalhék és növekvő belső félelmek irányába terelik az országot. Egyre duzzad a lakosság köreiben a gyűlölet és megosztottság, amely kedvező táptalajt nyújt, az oszd meg és uralkodj elvének. A fokozódó gazdasági összeomlás megoldása helyett a balliberális oldal, most az antiszemita és náci-kártya kijátszásával, a rablógazdálkodás utcákra tett, megvert és elnyomorított veszteseit kiáltja ki főbűnösnek. Az ezerszer elátkozott magyar nemzeti radikalizmus -amelynek ideológiai gyökerei sohasem a nemzeti szocializmusból, hanem Trianon okán és a megsértett magyar identitás kapcsán egy egészséges nacionalizmusból fakadtak-, nem tud védekezni az egyívású parlamenti pártok globális támadása ellen. A Magyar Gárda ügye a kétpártrendszer végső kialakítása során csupán ócska politikai eszközzé silányult, melynek kapcsán az ellenzék legnagyobb pártjába lehet majd annektálni a megtört és megfélemlített nemzeti érzelmű szavazókat. A Magyar Gárda akaratán kívül megsértette az uralmon lévők erőszak-monopóliumát, amiért nyilván vesznie kell! A tudatosan felépített média-hadjárat legfőbb célja, hogy örökre összemossa a radikalizmust a szélsőséggel, majd ellehetetlenítse /az antikommunista, nacionalista, unió-ellenes, hagyományőrző, félkatonai csoportokat/, és a Fidesz irányába terelje az eddig önálló és sokszínű, változásokat követelő alternatív civil kezdeményezéseket. Szinte biztos, hogy a negatív hatású médiatőkét már nem lehet átváltoztatni pozitív irányú politikai tőkére! A Jobbik, jó szándékú integrációs törekvései ellenére nagy kommunikációs szívességet tett a kormánykoalíciónak és a radikális szavazókra áhítozó Fidesznek, miközben politikailag teljesen lenullázta a nemzeti oldal szétágazó és színes önszerveződéseit. Ez a Fideszhez közelítő elhibázott stratégia és taktika most felszámolt minden akadályt az eljövendő, civil kontrol nélkül működő kétpártrendszer előtt. Ilyen lejárató kampány után szinte bizonyos, hogy a két szembenálló vezérnek, Gyurcsánynak és Orbánnak együttes politikai legitimitást és kormányzóképességet biztosító hazai és nemzetközi erők, nem engednek majd felállni, és a parlamentbe bekerülni semmiféle nemzeti érdekeket védelmező új, ám jó előre megbélyegzett, bűnös stigmával ellátott formációt, amely alternatívaként meghaladhatná a jelenlegi értelmetlen és álságos MSZP-FIDESZ szembenállást. A kormányfő egy vérprofi provokátor, aki beteges perverzitással benzint locsol a parázsló politikai vitákra. Nyíltan előidézi a konfliktust, hogy aztán kiélvezze az eldurvuló konfrontációt. Gyurcsány az erőszak területén nem tud veszíteni, hiszen ez igazi lételeme.

JOBBOLDALI FONDORLAT.
Miközben már egy szerencsétlen verebet sem látni az iszonyatos kartácstűzben, mindenki elfeledkezik arról, hogy mindkét szembenálló nagy politikai tömörülésnek régóta van már saját őrző-védő magánhadserege, és az ellenfél titkait kikémlelő titkosszolgálata. /Ők persze sokkal okosabban csinálták, nem kötötték be közvetlenül semmiféle párthierarchiába a háttérben megbúvó fegyvereseiket!/ Arról is mindenki megfeledkezik, hogy a jelenlegi kormányzat saját párt-milíciaként kezeli, a brutalitásra szakosodott állami rendőrséget és a félelemkeltő provokációkat kitervelő titkosszolgálatokat. Az előzményekről sem beszél senki szívesen, pedig nem ok nélkül tört ki a jelenleg dúló gárda-láz. Az eredeti ötlet Simicskó Istváné, akinek Nemzetőrséget vizionáló elképzeléseivel még a nagyokat blöffölő Orbán is azonosult a 2002-es választási kampányban. Aztán jöttek a Kossuth téri drámai események, amelyek ismét aktualizálták az önvédelmi gárdák felállításának fontosságát. Az alternatív szerveződések láttán azonban -azért, hogy kifogják a szelet a vitorlából-, a felpuhult Fidesz ebben az évben már nem merte a nemzeti szót felvállalni, inkább rászervezte a Magyar Gárdára a HM keretein belül létrehozandó, Szekeres által irányított Honi Gárda ötletét. A folyamat mára megállíthatatlan lett, de nem csak Gyurcsány Ferenc és kormánya elleni fokozódó gyűlölet miatt. A félkatonai civil szerveződések igényéhez sok megalapozott indok is elvezetett. Elsősorban a hazug és brutális hatalomgyakorlás, az alkotmányos és emberi jogok folyamatos lábbal tiprása, a leépített és szétzüllesztett hadsereg, a közvetlen pártirányítás alá került karhatalom és titkosszolgálat, az iskolákból száműzött hazafias nevelés, és nem utolsó sorban a gyenge, gyáva és megalkuvó parlamenti ellenzék. Nem véletlenül gyorsult fel a szervezett és hierarchikus közösségek építése a szó szerint összevert nemzeti radikálisok csoportjaiban. Nagy volt az elkeseredés és az útkeresés utáni vágyakozás, hiszen ezek a körön kívülre szorított nemzeti mozgalmak már minden lehetséges békés eszközt kipróbáltak, sikertelenül. Próbálkoztak vallási, kulturális, ideológiai, politikai közösségépítéssel, de a cinikus hatalom minden erőfeszítésüket lesöpörte.

Próbálkoztak a Szent Korona tanra felépülő alkotmányozással, őstörténettel, valláskritikával, elit és rendszerváltás kritikával, fogyasztóvédelemmel és ökológiai tudatossággal, még a választási rendszer átalakításának (demokratizálásának) ötletével is, ám a népképviselettel megbízott öntelt hatalom néma maradt. A békés, jó szándékú civil kezdeményezések sorra elfáradtak és kimerültek. A sikertelenségnek azonban volt még egy fontos oka, ami a jelenlegi hatalommal szembeni ellenzék háromfelé tagoltságában keresendő. A jelenlegi hatalommal szembenállók első körét az elvakult orbánisták alkotják, akik magukon viselik a szemellenzős személyi kultusz minden ismérvét. Ez a csoport már nem politikai, sokkal inkább vallási kategória, egyfajta bezárkózó és belterjes fanklubként működő, hálaadó intézmény. Két elbukott országgyűlési választás után, az ,,egy a tábor, egy a zászló" elvén kívül, nem hat rájuk semmiféle racionális politikai érvelés. A második lényegesebb szélesebb kört az átlag jobboldaliak alkotják, akiknek elsődleges politikai mozgatórugója a jelenlegi hatalom és Gyurcsány Ferenc elleni személyes gyűlölet. A harmadik szintén kisebb tábort a nemzeti érzelműek alkotják, akik a rendszerváltás megkérdőjelezése mellett, egyszerre elítélik a Gyurcsány-Orbán jelenséget és a jelenlegi hatalmi paktumot, valamint határozott és önálló nemzeti érdekvédelmet akarnak. A nemzetiek és az előző két tábor között azonban van egy lényeges törésvonal. Amíg egy átlagos jobboldali konzervatív minden esetben elítéli a nagy társadalmi traumákkal és megrázkódtatásokkal együtt járó forradalmi változásokat, addig az erősen nemzeti érzelmű, nacionalista állampolgár naiv és idealista lelkesedéssel hisz az alulról szerveződő, minden rosszat megváltoztatni képes népi forradalmakban. A nacionalista nemzeti radikális embertípus tökéletes ellentétpárja az örök reformokban vergődő, ,,haladó" és világmegváltó, balliberális internacionalista radikálisnak, ám a sors tragédiájaként minduntalan meg kell tapasztalnia, hogy saját jobboldali szövetségese árulja el és szúrja hátba leginkább. Ez történt most is, amikor az egész Fideszes vezérkar a történelmi egyházakkal karöltve -immár sokadik alkalommal-, elárulta a felkínálkozó nemzetieket.

VESZÉLYES VIZEKEN.
Nincs min csodálkozni, hiszen lelke mélyén minden politikai szereplő saját érdekei szempontjából akarta és vágyta ezt a most megszülető Magyar Gárdát! Akarták a Jobbik-ósok, akik nyílván nem számítottak ilyen hatalmas arányú és nagyságú nyilvánosságra. Nyilván nem hitték, hogy ilyen elemi erővel áttörhetik az elhallgatás nyomasztó falait és kiléphetnek a bezárt gettóból. Akarták a Fideszesek is, hiszen nem véletlenül építettek már a kezdet kezdetén fékeket a rendszerbe. Nem véletlenül rakták oda a forradalmi radikalizmust valójában gyűlölő, simulékony és képlékeny Bencsiket, és a honvédelmi koordinációval /?/ megbízott (a polgári köröket tökéletesen szétverő) Hende Csabát. (A leggyengébb kezű, ám jó szándékú honvédelmi miniszterről, Für Lajosról most ne is beszéljünk!) A Fidesz ellenőrzést és közvetett irányítást akart, hiszen számára a pragmatikus végső cél, a nemzeti szavazók minél nagyobb arányú bekebelezése volt. Akarta ezt a gárdát a kormánykoalíció is, hiszen általa fedésben tudja tartani további népnyúzó ,,reformjait". A kormány ezzel nemcsak hisztérikus szekérvárakat építhet maga köré, nemcsak újabb legitimitást szerezhet ellenőrző és rendőrállami ötleteihez, hanem lejárathatja az egész ellene tömörülő jobboldalt, miközben megújult nemzetközi támogatást szerezhet őrült terveihez. De akarta ezt a félkatonai szerveződést az uborkaszezonban végtelenül unatkozó, prédára váró média is. Az MDF mesterséges felépítése után, most ismét jó alkalom kínálkozott a nemzet elleni megosztó, irracionális gyűlöletkeltésre. (Érdekes, hogy most miért nem alkalmazták az évtizedek óta bevált elhallgatás taktikáját és módszerét? A némasággal, amellyel örökre tönkretették a parlamenten kívül rekedt pártokat, most nem operáltak, de nem szóltak az amerikai, svájci, izraeli pozitív gárdaalapítási példákról sem!) Az őszödi beszéd és az októberi forradalom közelgő évfordulója szinte megkövetelte tőlük az előzetes hisztériát. Az SZDSZ-hez közelálló körök most megint megmutathatták, hogy mire képesek az ország nemzetközi lejáratása során. /Annak ellenére, hogy az összes környező országban vannak hasonlatos kezdeményezések, a szerencsétlen sorsú Magyar Gárda veszélyességében ma már az SS-hez, az SA-hoz, és az iráni Forradalmi Gárdistákhoz hasonlatos. Egyszerre!/ Aztán jött a külpolitikai csapás annak, aki talán még kételkedett az elnyomó, apartheid típusú, globális gyarmatosító politikában. Tom Lantos a világbirodalom központjából a gárda kapcsán üzent a Likud magyar testvérpártjának, akik aztán gyorsan vették a lapot és Orbánnal az élen azonnali védelmet ígértek a Zsidó Világtanács elnökségének. Később Pokorni (mi mást tehetett volna?) a Kossuth tériek után megint bátran lecsőcselékezte a frissen felavatott ifjakat. Aztán az eltervezett játék felborult, mindenki szaladt az események után. A Fidesznek hirtelen büdös lett, az MSZP-nek meg ellenkezőleg, létérdeke lett a Jobbik médianyilvánossága. Fontos lett számára, hogy a lassan már lámpással sem látható MIÉP-mumusa után, legyen ismét valami tetszetős rettegni való a félelemben tartott lakosság köreiben. Nem csak a kormányrúd várható csapódása ütött vissza. Visszaütött a jobboldalra, az egy a tábor, húzd meg, erezd meg, beteges kettős kommunikációja is. Visszaütött ez a nagy álszent, mindent bekebelezni akaró, össznépi összefogás! Beszakadt megint a vékony jég a vezénylő tábornok egyhelyben toporgó talpai alatt. Elszabadult a médiában az eddig gyeplőn tartott, szeplőtlen radikalizmus. Ellenzéki asszisztálással bejöttek Fletó népszerűségnövelő tervei. Aztán a rend kedvéért a polgárháborús műellenfelek a kamerák előtt kényszeredetten összeölelkeztek. Mintha minden megoldódott volna, nemzetközi sajtótájékoztató keretében csókot dobtak a nagyvilágnak. A romok között igyekeztek elhessegetni saját politikai felelősségüket.

MIT HOZ A JÖVŐ?
A nemzeti mozgalmakra irányuló veszély azonban nem múlt el. Sőt, most már minkét irányból nyíltan a parlamenten kívüli civil erők felszámolására törekednek. Az egyik oldalon ott áll a nacionalista politika ellen összezáródó nemzetközi /globális/ politikai erőtér, amelyet teljesen elképesztő módon a pöttömnyi Magyar Gárda generált és hozott működésbe. Ott az egyre agresszívabb kormányzati kommunikáció és félelemkeltő agymosás. Ott vannak a kíméletlen karhatalmi provokációk és titkosszolgálati beépülések. (A kommunisták mindig híresek voltak a belső bomlasztás technikáiban!) Végül, ott a népnevelő média és maga az elhülyített tömeg. Emellett ott a másik, baráti /?/ és saját oldal indulatosan romboló szándéka is! Elindulhat egy áldatlan, egymást gyötrő és kifárasztó politikai versengés. Felerősödhet a megosztottság. A kevés okos és irányító képességű karizmatikus-vezető mellett, megjelenhetnek majd az öntörvényű és önjáró egoisták, a küldetéstudatos utcai harcosok (már azt is tudjuk, hogy ki küldte őket!) és a nagyhangú vezéregyéniségek. A szervezeti, vezetési és emberi hiányosságokra, és a fegyelmezetlenségre a Fidesz is rájátszik majd. Eljátssza a szokásos forgatókönyvet: Először beépül és segít, aztán kihátrál, később megtagad, legvégül megtört tékozló fiúként keblére ölel és befogad. Ennek a mostani tragikomikus történetnek a nemzeti radikalizmus szempontjából két olvasata van. (Sajnos tudnunk kell, hogy minden hasonló esetben a rosszabbik forgatókönyv érvényesül!) Az első szerint elnémul, kivérzik, és beolvad a felszalámizott nemzeti /nacionalista/ érdekvédelem. A második szerint a nyomás ellenére megerősödik és felmelegíti a jelenlegi lejegelt polgárháborút. Igazából egyik megoldás sem tökéletes. Most a Magyar Gárda kapcsán úgy tűnik, mintha belefaroltunk volna egy egyirányú zsákutcába. A történek ellenére mégis meg kell próbálnunk modellezni a parlamenten kívül maradott erők lehetőségeit. Mi várható tehát?

1. A kormányoldal továbbra is minden nemtelen eszközt bevet a propagandaháborúba, és továbbra is irányítani fogja a közbeszédet.
2. Megújult nemzetközi /külső/ legitimációt szerez magának, és népszerűségét részben visszaszerezi a balliberális kormánytöbbség. Létrejönnek és megerősödnek a féllegális és radikális /marxista/ baloldali képződmények.
3. Felerősödő Fideszes kontroll és felügyelet mellett a legnagyobb ellenzéki párt folytatja a ,,Barikád-effektust", amely szerint csak az lehet autentikus jobboldali, aki elismeri a legnagyobb polgári párt örökös hegemóniáját.
4. Politikailag, ideológiailag és gazdaságilag bezáródik a tér a parlamenten kívül rekedt nemzeti érzelmű, érdekvédő mozgalmak körül.
5. Nemzetközi és hazai nyomásra a Fidesz kiegyezési kényszere felerősödik a kormányoldal irányába.
6. A kormánytöbbség megpróbálja rátolni a radikálisokat a Fideszre, aminek hatására elgyengülnek a nemzeti ellenállás keretei.
7. Tovább erősödik a kétpártrendszeri struktúra, mindkét oldal kihasználja a konfrontációból adódó lehetőségeket.
8. Folytatódik és fokozódik a harmadik köztársaság válsága
Ez nyílván egy igen borús előrejelzés, amely mellett indokolt egy kevésbé valószínű pozitív lehetőség felvázolása is. Ennek eshetősége azonban igen csekély. Lássuk tehát:
1. A Fidesz önként feladja eddigi hibás stratégiáját és ellép a nemzeti radikálisok mögül, hagyja őket önállóan kibontakozni.
2. Az emberek egyre inkább átlátnak a szitán, kihat rájuk a kormányfő eszelős gyűlölete, amelynek hatására mind nagyobb tömegek sodródnak a nemzeti radikálisok táborába.
3. Kiszakad a Fideszből a nemzeti radikalizmus politikai képviselete.
4. Feladja megalkuvó, áruló és konformista magatartását a magyar értelmiség jobbik oldala és egyöntetűen csatlakozik egy új rendszerváltáshoz, a negyedik köztársaság álmához.
5. Kirobban egy össznépi elégedetlenség hatására fellángoló lázadás, amely elűzi a jelenlegi politikai elitet.
6. Létrejön az új, megtisztult erkölcsi rendre épülő köztársaság.
A Magyar Gárda megalakulása kapcsán sajnos azt gondolom, hogy ez utóbbi folyamat jelenleg teljesen elképzelhetetlen.

A FELKÍNÁLT ZSÁKUTCA.
Végezetül szólni kell néhány szót a Jobbikról, amely hosszú elhallgattatás után bátran kártyát húzott a 19-re. Szólni kell arról a teljesen érthető politikai magatartásról, amely új radikalizmust ígért és új szövetségi viszonyt alakított ki a Fidesz mellett. Beszélni kell erről, hiszen a történelmi pártok, a Miép, a Harmadik Út, a polgári körök és a Kossuth téri tüntetők szétverése és cserbenhagyása rádöbbentette a Jobbik vezetését arra, hogy csak a Fidesz felé fordulva törhetnek ki a számukra felállított politikai karanténból. Azt gondolták, hogy az ellenoldali SZDSZ mintájára, parazitaként behatolhatnak a nagy gyűjtőpárt testébe, és ott szép lassan elfogadtathatják radikálisan nemzeti nézeteiket. Volt is ennek némi alapja, hiszen a polgári párt már számos egykori kollaboráns radikális értelmiségit befogadott saját sorai közé. A Jobbik azonban a kínálkozó analógia kapcsán két dolgot elfelejtett. A közeledés során, messze nem volt akkora saját gazdasági, politikai és média potenciálja és tömegtámogatottsága, mint az ellenérdekelt szadesznek. Ráadásul elfelejtette azt is, hogy ez idáig még senki nem jött ki épp bőrrel, a Fidesszel történő politikai fúzió kísérleteiből. Ennek ellenére az ötlet az önkormányzati választásokon fényesen bevált, hiszen a helyi érdekek sok helyen messze át- és felülírták az országos érdekeket. Ezek után sokan azt gondolták, hogy a Jobbik majd egyfajta nemzeti szubkulturális egyesületként Horthyzva, Turulmadarazva, Árpádsávot lobogtatva, cigányozva és buzizva elvergődik a választásokig, és ott ismét alkalmi szövetségkötések eredményeként a Fidesz gyámkodása alatt, néhány vezetőt becipel a parlamentbe. Arra senki sem gondolt, hogy ezt az igen pragmatikus megfontolást megzavarja valami. A Jobbik azonban egy váratlan húzással, a Magyar Gárda ötletével hirtelen messze túllépett a csurkizmus elöregedő és haldokló, verbális radikalizmusán. (Szegény MIÉP, minő képtelenség, most a Lámpás-program keretében feltartott kézzel akar a Fidesz alá bevonulni!) A Jobbik kihasználva az egyre népszerűbb Gyurcsány ellenes radikalizmus hullámait, buta Fideszes segédlettel és körítéssel félkatonai szervezett milíciába öntötte az eddig parttalan és szétesett nemzeti radikalizmust. Ezt az új szervezetet lényegében a gyurcsányi önhittség és az orbáni telhetetlenség emelte magasba. A Jobbik nem tett mást, mint felismerte a kínálkozó történelmi lehetőséget. Szembesítette önmagával a szétrohadt politikai elitet. A Magyar Gárda azonban a nyilvánosságnak köszönhetően messze túllépett eredeti funkcióján. Virtuálisan ugyan, de megkérdőjelezte a kialakuló kétpártrendszer hatalmi monopóliumait. Felvetette ebben a hatalmas rendetlenségben a rend lehetőségét. Ezért van az, hogy az egyre mélyülő magyar társadalmi válság minden félelmével, hazugságával és hisztériájával együtt felbugyog a gárda körül. Most nem az lesz a kérdés, hogy mit tesznek a pojáca politikusok, hanem az, hogy miként reagálnak erre az ötletre a hétköznapi emberek. Ha a hatalmas nyomás és félelemkeltés ellenére lesz kellő tömegtámogatottsága az elképzelésnek, az átírhatja a magyar pártpalettát, szétrobbanthatja a korrupt kétpártrendszert. Ha nem, akkor lehet, hogy az egész megbélyegzett magyar nemzeti érdekvédelem örökre sírba kerül. A jelenlegi körülményeket és jeleket ismerve azonban, szkeptikus vagyok. Mindig jobban hittem a kultúra közösségépítő erejében, mint a fegyverekében.

Sokan azt gondolják, hogy az igazság olyan, mint egy pénzérme. Mindössze két oldala van. Elfeledkeznek arról a vékonyka pengéről, amely az érme vastagságát jelenti. Sőt, elmennek a leglényegesebb dolog mellett is, hiszen nem veszik figyelembe, hogy melyik uralkodót ábrázolja az érmén lévő dombormű. Ezért van talán az, hogy az igazság sohasem egyezik a bölcsességgel.

Szeretettel ajánlom ezt az írást Vona Gábornak, a Jobbik elnökének.
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Címkék: megkérdőjelezése, párthierarchiába, szétrobbanthatja, sajtótájékoztató, kétpártrendszert, alkotmányozással, titkosszolgálati, szövetségkötések, valláskritikával, titkosszolgálata, ellehetetlenítse, vezéregyéniségek, veszélyességében, sikertelenségnek, kétpártrendszeri, testvérpártjának, nacionalizmusból, elfogadtathatják, elképzelhetetlen, hatalomgyakorlás, népképviselettel, megállíthatatlan, rablógazdálkodás, önszerveződéseit, gyűlöletkeltésre, kétpártrendszer, megkérdőjelezte, konfrontációból, küldetéstudatos, polgárháborúban, elképzeléseivel, nyilvánosságnak, alternatívaként, rendetlenségben, kezdeményezések, lecsőcselékezte, felkínált zsákutca, uralmon lévők, tudatosan felépített, eddig önálló, nacionalista gyökerű, háttéralkukra épülő, média-demokráciák korában, elhazudott rendszerváltás, gyökeres változásokat, hatalmát féltő, elhúzódó polgárháborúban, hátuk mögött, lakosság köreiben, fokozódó gazdasági, balliberális oldal, rablógazdálkodás utcákra, Molnár Tamás, Magyar Gárda, NEGATÍV UTÓÉRZET, Napjainkban Magyarországon, JOBBOLDALI FONDORLAT, Simicskó Istváné, Magyar Gárdára, Honi Gárda, Gyurcsány Ferenc, Szent Korona, VESZÉLYES VIZEKEN, Magyar Gárdát, Hende Csabát, Forradalmi Gárdistákhoz, Zsidó Világtanács, Később Pokorni, Felerősödő Fideszes, FELKÍNÁLT ZSÁKUTCA, Harmadik Út, Szegény MIÉP, Vona Gábornak,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
04.08. 23:03 Koronavírus - A román kormány fél hónapos kényszerszabadságra küld közalkal...
04.08. 22:13 Koronavírus - Fauci: a társadalmi távolságtartás eredményes, látszanak a re...
04.08. 21:43 Koronavírus - Kovács Zoltán: Orbán Viktor az összes szempont figyelembe vét...
04.08. 21:23 Bűnösnek vallotta magát annak a kamionnak a sofőrje, amelyben tavaly 39 hol...
04.08. 21:23 Koronavírus - A francia kórházakban újra csökkenőben a halálozások száma
04.08. 21:13 Koronavírus - Halasztások, újratervezések és intézkedések a sportvilágban
04.08. 21:13 Keller Ákos továbbra is külföldön kosárlabdázna
04.08. 21:13 Szíria - Moszkva: hiteltelen a Damaszkuszt elmarasztaló OPCW-jelentés
04.08. 21:13 Újabb, a Nemzeti Közművek gázhálózatát érintő megbízásokat nyert el az Opus...
04.08. 20:43 Koronavírus - Londoni elemzők: példátlan ütemben romlottak a világgazdaság ...
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Ne fordíts semmit időt arra...  Nyakunkon a húsvét  Áldottak az igazak  Csodálatos Félszigetünk Tihany  Facebookon kaptam  Élettörténeted  Szèp estét kedves látogat...  Keresztút  Png kosár  Kellemes délutánt kívánok  Kis GIF képek  Vízcseppes rózsa  Ibolya csokor  Kutya meleg van  Egyszer talán majd mégis vége ...  Egyszer talán majd mégis vége ...  Facebookon kaptam  Posertube  SzKirián: Húsvét  Mosolyka  Png nő  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Tulipán csokor  Bozsó Imre - A bezártság  Ne fordíts semmit időt arra...  Passió Szent Máté evangélista ...  Csodálatos Félszigetünk Tihany  Ima - Edda együttestől  Krúdy Gyula: Asszonyom (részle...  A legnagyobb győzelem  Kellemes kávézást!  Aranyosi Ervin: Amikor rajtad ...  Kislány nyuszival  Az igazak lakóhelyét megáldja ...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Kislány nyuszival  Bozsó Imre - A bezártság  Kádár Hajnalka: Húsvét  Plüss nyuszi  A Szentírás üzenete - 2020. áp...  Posertube  Szèp estét kedves látogat...  Április 8.- Az Emberszeretet v...  Csodálatos Félszigetünk Tihany  Kis GIF képek  Április 8.- Az Emberszeretet v...  Boldog szülinapot a ma ünneplő...  Mai napi mosoly!  Kun Magdolna: Amíg nem késő ...  Mezei csokor  Facebookon kaptam  Szentmise Nagyszerda este 04.0...  895 főre nőtt a beazonosított ...  Nagyanyó kávézik  Kis GIF képek  Húsvét  Egyre többen szegik meg a kijá...  Csiszér László: Csendben állok...  Készülődés nagyhétre  Írógép  Ibolya csokor  Egyre többen szegik meg a kijá...  Png virág  Png kosár  Mosolyka  Png nő  Png nő  Egészségügyi Világnap  Készülődés nagyhétre  A remény egy olyan mag, ...  Bozsó Imre - A bezártság  Tulipánfa  Egészségügyi Világnap  Tulipánfa  Maradjunk itthon!  Nagyszerda 04.08  Húsvéti tojások  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Adjunk új esélyt minden napnak...  A Szentírás üzenete - 2020. áp...  Isten óvja népünk!  Santa Marta Mass, Pope Francis...  Egészségügyi Világnap  Egészségügyi Világnap  Szèp estét kedves látogat...  Tett és szó  Facebookon kaptam  Maradj otthon!- egészséged érd...  Maradj otthon!- egészséged érd...  Kis GIF képek  10. Hittanóra: Hiszek a test f...  A keresztfához megyek  Elvárjuk... De vajon...?  Facebookon kaptam  Húsvét  Png kosár  Az emberi minőség, nem vásárol... 
Bejegyzés Címkék
felkínált zsákutca, uralmon lévők, tudatosan felépített, eddig önálló, nacionalista gyökerű, háttéralkukra épülő, média-demokráciák korában, elhazudott rendszerváltás, gyökeres változásokat, hatalmát féltő, elhúzódó polgárháborúban, hátuk mögött, lakosság köreiben, fokozódó gazdasági, balliberális oldal, rablógazdálkodás utcákra, ezerszer elátkozott, nemzeti szocializmusból, megsértett magyar, egészséges nacionalizmusból, egyívású parlamenti, kétpártrendszer végső, ellenzék legnagyobb, negatív hatású, radikális szavazókra, nemzeti oldal, parlamentbe bekerülni, jelenlegi értelmetlen, vérprofi provokátor, parázsló politikai, eldurvuló konfrontációt, erőszak területén, szerencsétlen verebet, iszonyatos kartácstűzben, ellenfél titkait, háttérben megbúvó, jelenlegi kormányzat, brutalitásra szakosodott, félelemkeltő provokációkat, jelenleg dúló, eredeti ötlet, nagyokat blöffölő, 2002-es választási, önvédelmi gárdák, alternatív szerveződések, felpuhult Fidesz, nemzeti szót, folyamat mára, félkatonai civil, közvetlen pártirányítás, iskolákból száműzött, útkeresés utáni, körön kívülre, cinikus hatalom, választási rendszer, népképviselettel megbízott, sikertelenségnek azonban, jelenlegi hatalommal, elvakult orbánisták, szemellenzős személyi, második lényegesebb, átlag jobboldaliak, jelenlegi hatalom, harmadik szintén, nemzeti érzelműek, rendszerváltás megkérdőjelezése, jelenlegi hatalmi, lényeges törésvonal, átlagos jobboldali, nagy társadalmi, erősen nemzeti, alulról szerveződő, nacionalista nemzeti, örök reformokban, sors tragédiájaként, egész Fideszes, történelmi egyházakkal, felkínálkozó nemzetieket, most megszülető, elhallgatás nyomasztó, bezárt gettóból, kezdet kezdetén, forradalmi radikalizmust, honvédelmi koordinációval, polgári köröket, leggyengébb kezű, pragmatikus végső, nemzeti szavazók, kormány ezzel, egész ellene, félkatonai szerveződést, uborkaszezonban végtelenül, nemzet elleni, parlamenten kívül, őszödi beszéd, októberi forradalom, előzetes hisztériát, ország nemzetközi, összes környező, szerencsétlen sorsú, iráni Forradalmi, , ,
2020.03 2020. április 2020.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 64001 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 68
  • e Hét: 6080
  • e Hónap: 13312
  • e Év: 244330
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.