Belépés
zgfumag.blog.xfree.hu
Ha azért nézel , mert ez a munkád, jó munkát kívánok! GYÁVA NÉPNEK NINCS HAZÁJA! Minden nemzetnek olyan kormánya van aminöt érdemel. Ha valami... Zámbori Gusztáv
1957.12.05
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Lássuk hát a medvét!
  2007-09-21 21:54:53, péntek
 
   
  Lássuk hát a medvét!


A fasiszta-veszély elmúlt, mert nem is volt. A hazugság elôbb-utóbb
szétpukkad. De az országromboló kommunista veszély nem múlt el, hanem új
alakban, megerôsödve garázdálkodik. A faltörô kos szerepére feltalált
Gyurcsány rárontott a nemzetre, nemcsak politikailag, hanem tavaly
októberben már fegyveresen is. Ezzel nagy kalandba viszi a baloldalt, mert
azt is bûnbe viszi. Gyurcsány az a fajta politikai kreatúra, aki egy
ideológiai képzeletvilág társadalomellenes diktatúrában megvalósult hatalmi
gépezetébe született bele, abban szocializálódott, akkor volt fiatal, amikor
ez az eszmeáramlat ugyan már a hanyatlás állapotában volt, de az uralkodás
eszköztárában még jelen volt a terror, vagyis a félelemkeltés, mint a
kormányzás biztonságát szavatoló módszer - ha enyhébb alakban is. Ezt vette
elô tavaly ôsszel, feltehetôen avatottabb külföldi szakértôk bevonásával,
amikor azt verte tudatba karhatalmi gépezetével, hogy az 1956-ban lezajlott
szabadságharc a reformkommunisták cselekedete volt, és annak politikai és
erkölcsi utódai a mai szocialisták és szabaddemokraták. Az ötvenéves
évforduló állami rendezvényeivel és azokat védô rendôri intézkedéseivel
figyelmeztette a ,,fasiszta csôcseléket", hogy tartsa távol magát, mert
legközelebb élessel lônek. Miután azóta már az egész jobboldali ellenzéket
fasiszta-szimpatizánsnak hirdették, a fasiszta-veszélyt szétkürtölték a
világba, a külügyminiszter utasította a külképviseleteket ennek
terjesztésére politikai körökben, a következô ütközeti terep készen áll az
idei szabadságharcos évfordulóra: minden hatósági beavatkozás
fasisztaellenes intézkedésként igazolható legyen a nagyvilág elôtt.

Ki ez az ember, aki ezt meg meri cselekedni a magyar nemzettel a XXI.
században, az Európai Unió keretében?

Apját örök elégedetlenként mutatta be egy interjúban 2003-ban: ,,...dzsentry
származású, a szélsôjobb eszméivel rokonszenvezô ember, aki a felszabadulást
összeomlásnak élte meg, akkor is forradalomnak mondta '56-ot, amikor
mindenki ellenforradalomként, vagy sehogysem beszélt róla, és aki
pusztította önmagát, a családját és mindenkit, évekre eltûnt, aztán
egyszercsak visszajött, és akkor mindenféle baj volt vele." Anyjáról sokkal
jobbat mondott: ,,hat elemit végzett, nagyon egyszerû és tisztességes
asszony, aki mindig forintra tudta, mennyi van a pénztárcájában."

,,Pápán zárkózott, zavart gyerekre emlékeznek, aki borzasztóan hadart - írja
róla Franka Tibor (Riport 2005. júl. 15). - Szívesebben volt úttörô, mint jó
tanuló. Talán a piros nyakkendô állandó használata miatt egyik tanára
elnevezte Fleto Fletovics Jemel-jánnak. Környezetében több volt iránta a
szánalom, mint az elismerés, de tévedés azt hinni, Gyurcsány KISZ-titkárnak
készült. Miután Pestrôl eltanácsolták, és a pápai Türr István Gimnáziumba
került, ugyanúgy szidta az oroszokat, Kádárt és Honeckert, mint
osztálytársai. Osztályfônöke szerint nála húsz társa is alkalmasabb lett
volna akár miniszterelnöknek is (akkor még sportminiszter volt), ezért
érthetetlen számára, Fletót milyen rakéta röpítette idáig."

,,Fletó nagy dumás volt, de állandóan hülyeségeket hordott össze, ezért a
lányok menekültek elôle - mondta egy volt iskolatársa -, odaült mellém,
kólát ittunk, beszélgettünk vallásról, az Istenrôl. Egy ilyen alkalommal azt
mondta nekem: ha van Isten, akkor az ablakról az a nagy függöny szakadjon
le, akkor elhiszi, hogy van. Aztán kisvártatva megszólalt - na látod, nem
szakadt le. Nincs Isten. Miután Pécsre került a tanárképzôbe, megnôsült, de
az sem tartott sokáig, mert a lány apja, aki orvos volt, ki nem állhatta
Gyurcsányt, elhajtotta lánya mellôl. Pápaiak, akik ismerték, osztálytársai,
tanárai azt mondják, Gyurcsány az apja linkségét örökölte, és hátrányos
helyzetét használta ugródeszkának a mozgalmi karrierhez. Az 1979-ben
megszerzett érettségi után Gyurcsány a pécsi hároméves tanárképzôbe
jelentkezett, oda is a legkönnyebb szakra, biológia-technika tanárnak, ahogy
a városban csúfolták: muskátliherélônek. A legjobb barát, aki apja
nyomdokaiba lépve szintén ügyvéd, a következôképpen értékelte Gyurcsányt: -
Amikor megtudtam, hogy Pécsen felkapott KISZ-vezetônek, megkérdeztem tôle,
nem szégyelled magad. Azt válaszolta nem, majd belülrôl bomlasztja a
Kádár-rendszert. ... Majd amikor elônyt lehetett szerezni egy bizonyos
Dialógus nevû diákcsoport beárulásával, Gyurcsány úgy lépett fel, mint hithû
ifjúkommunista, mint aki a magyar ifjúság és a marxista világnézet jegyében
száll szembe a Dialógussal. Ez hatalmi és tanári segítséggel mûködött is,
végül 1983-ban a csoportot felszámolták. "

,,Gyurcsány a tanárképzô befejezése után jelentkezett az egyetem közgazdász
szakára, levelezô tagozatra. A Kommunista Ifjúsági Szövetség (KISZ) titkári
pozíciója jó tanulmányi eredményeket biztosított azoknak, akik ezen az úton
törtettek elôre. Feladatuk szerint megfigyelôk és jelentôk voltak, ilyen
levelezô tagozatokon váltak diplomás MSZMP-tagokká, pártkatonákká, ami jó
állással, gondtalan anyagi jóléttel járt. Egy hasonló elvtársa így
nyilatkozott Gyurcsányról: - fellengzôs karrierista, aki a KISZ-t
ugródeszkának használta, és aki gátlástalanul nyalt fölfelé és gátlástalanul
taposott lefelé."

,,A KISZ vezetô testülete a Központi Bizottság (KB) volt. Aki bekerült a
KB-ba, biztos lehetett abban, hogy egy életen át nem lesznek megélhetési
gondjai. Ôk voltak ugyanis az MSZMP vezetô rétegének utánpót-lása. Az
értelmiségi KB-tagok 1990 után is megtalálták számításukat. A született
demokrata Gyurcsány Ferenc 1988 és 1989 között e szervezet központi
bizottságának egyetemi-fôiskolai tanácsi elnöke volt. Gyurcsány egy
személyben felelt a felsôoktatásban tanuló diákok kommunista »neveléséért«,
megrendszabályozásáért. A legnagyobb kiskirály volt a nem is kicsi
szemétdombon. A KISZ 1989-ben megszûnt, de Gyurcsány az utódszervezet, a
Demokratikus Ifjúsági Szövetség (DEMISZ) alelnökévé avanzsált."

,,A KISZ-akol melege most is érzôdik. A DEMISZ 1989-90-ben az elôd milliárdos
vagyona fölött rendelkezett. Ez a vagyon egy év alatt egyszerûen
felszívódott, pontosabban magánkézbe került. A létrejött rendszerváltoztató
kerekasztal tárgyalásokon a DEMISZ nevében Gyurcsány írt alá. Nem sokkal az
után, hogy ellátta kézjegyével a kerekasztal tárgyalások megindításáról
szóló dokumentumot, búcsút intett a DEMISZ-nek. Új Nemzedék néven, szûk
baráti társasággal, rövidéletû mozgalmat alapított. A nemzedéki szervezôdés
és a korábbi DEMISZ- és KISZ-tagok évek múlva Gyurcsány cégénél, az Altus
Rt-nál fontos szerepet töltöttek be. Most ezek segítik Gyurcsány kormányzati
munkáját."

Ez a kormány tehát exkommunista üzletemberek kormánya. Manapság nemcsak a
politikai élet, hanem az állami cégek vezetôi, igazgatósági tagjai is
többségében a KISZ hajdani erôs embereibôl kerülnek ki. Az állami vállalatok
privatizálói is ôk voltak, és azóta is bôséggel támogatói a két utódpártnak,
azok kormányainak. Állami bankból kapott hitelbôl olcsón megvásárolták az
általuk leértékelt vállalatokat, tovább eladták külföldi tôkéseknek, sok
esetben a bank közbeiktatása sem kellett. Ma már ezeket a dolgokat nem lehet
bolygatni, mert elévültek. Véglegesen elrendezett dolog, hogy Magyarország
gazdaságilag is és politikailag is egy évtizedeken át szélsôséges politikai
bûnszövetség terroruralmának örökösei által konszolidált hatalmi rendjének
birtokává lett.

Ha elfogadjuk ideálisnak a parlamenti demokráciáról szóló elméletet,
amelyben a törvényhozás, a végrehajtás, a bíráskodás szétválasztott szervei
és a nép által közvetlenül választott államelnök személye valósítják meg a
hatalom nyitottságát és ellenôrzöttségét, nyugodtan kimondhatjuk, hogy
ideális parlamenti demokrácia talán sehol nincs, de amilyenre alakította a
kádári politikai elit a magyarországi parlamenti demokráciát, annak talán
sehol nincs párja.

A mai magyar politikai élet szerkezetében az állampolgári kívánságok csak
négy évenként érvényesülnek - mindössze egy nyomtatványra tett jel által. A
választók nem képviselôket választanak, hanem pártokra szavaznak. Hogy
melyik a jó párt, annak eldöntésében a médiának van leginkább szerepe. A
pártok népszerûségét a média dönti el. A pártok uralják a képviselôi
szavazatokat, a gyôztes párt adja a kormányfôt, aki minden posztra
(miniszter, államtitkár, stb.) pártja embereit helyezi. Tehát a gyôztes párt
vagy pártszövetség adja a kormányfôt, az államfôt, az alkot-mánybíróságot.
Ez egypárturalom a javából. Persze ettôl még lehetne az ország érdekei
szerint kormányozni.

A Magyar Szocialista Párt és a Szabad Demokrata Párt kormánya
diktatórikusan, és nem az ország, nem a nemzet érdekében kormányoz. A
szocialista párt belsô válságait csak úgy tudta átlépni, hogy a párt hatalmi
lépcsôzetében az idôsebb vezetôk félreálltak, és a vezetô pozíciók felé
törekvô fiatalok megelégedtek kis pozícióval, és elfogadták az üzleti élet
ultimátumát: Gyurcsány Ferenc pártelnöki diktátorságát. Neki már csak két
dologra kell figyelnie: Orbán Viktorra és a civil szervezôdésekre. Nagyon
jól tudják a baloldalon, hogy a politika, amit követnek, nem népszerû. Ez
már talán nem is érdekli ôket, ha a még hátralévô közel három évben végre
tudják hajtani a teljes átállást a neoliberalista államszerkezetre, amiben
az államnak csak nyilvántartói, adószedôi és rendfenntartói feladatai
lesznek. Vagyis teljes privatizálás. Ez most uralkodó elmélet a
közgazdaságtudomány terén, és jól tudjuk, hogy a tudományos elméletet valló
vagy vállaló politikus érzéketlen a társadalmi következményekre, és mindenre
képes. A fasisztaság fogalmát tovább lehet tágítani, és kreált esetekkel jól
szigorítható az ellenállás megtorlása. Ez a garnitúra még hasznosíthatja
marxista-leninista mûveltségét.

Az a gazdasági átalakítás, ami most konvergencia néven haramiálódik,
alapvetô változásokat teljesít a társadalom szerkezetében. A szocialista
bolsevizmus felemelte annak idején az alsó néposztály gyermekeit, hogy
pótolja az értemiségben elvégzett irtást. A liebrális bolsevizmus mindent
elkövet, hogy a mai gazdagok még gazdagabbak legyenek, és körüket ne
zavarják a feltörekvôk. Ezt célozza a gyurcsányi adópolitika,
iskolapolitika, és egészségügyi politika.

Hegedûs Zsuzsa, Párizsban élô (magát baloldalinak valló) szociológust
idézzük:

,,Az Európai Unió által biztosított fejlesztési összegeket, beleértve a
társadalmi regionális felzárkóztatásra talán megnyerhetô pénzeket is, a
miniszterelnök maga alá rendelte, ami azt jelenti, hogy rálátásunk sem lesz
arra, hogy azok a pénzek, amik a felzárkóztatásra, a legszegényebb,
leglecsúszottabb régiók felzárkóztatására, munkateremtéssel, oktatással stb.
stb. rendeltettek, ennek a nagyon sok pénznek a hovafordítására annyira nem
lesz beleszólása senkinek, hogy azt se lehet tudni, hogy milyen prioritások
mellett, ki írja ki a pályázatokat. A miniszterelnök már elmondta, hogy az
önkormányzatoknak, a legelesettebbeknek nem is segít pályázni önrészre,
tehát azok fognak kiszorulni teljesen a következô 20 évbôl, akik most is
csúsznak lefelé. És majd azok fognak mindent megkapni, mindenfajta
parlamenti, tár-sadalmi ellenôrzés nélkül, akik ma is bent vannak a
hatalomban, a gazdasági hatalomban. Tehát az ország leggazdagabb emberei. És
Magyarország elindul egy olyan harmadik világmodell felé, ahol - valóban
errôl szól az oktatási reform is - a gazdag emberek gyerekei bejutnak a
globális világba, utána lesz egy óriási szakadék, alul lesz 3 millió ember,
aki nyomorog és annak a gyerekei, és a kettô között egy egyre lecsúszó és a
perifériára szoruló középréteg, amelyiknek esélye se lesz."
*
A tudás veszélye cím alatt írja Farkas Melinda a Magyar Nemzetben:

,,A cél továbbra is az oktatási rendszer szétverése. A rombolás tudatos.
Módszeresen, egyenként zárják el a különbözô társadalmi rétegeket a tudás
megszerzésétôl. A pusztítást Magyar Bálint kezdte az évtizedek óta jól
mûködô, magas társadalmi presztízzsel bíró érettségi rendszer szétverésével.
Négy kemény évébe került, de sikerült neki. Bevezette a kétszintû
érettségit, eltörölte a felvételi vizsgát, majd elhitette mindenkivel, hogy
az alacsonyabb fokú, szégyenteljesen könnyû matúrával is be lehet kerülni a
felsôoktatásba. Azt hangoztatta, most eljött a hátrányos helyzetû gyerekek
aranykora, a valóságban azonban ezzel fiatalok tízezrei elôtt zárult be az
egyetemek kapuja. A liberális miniszter a kétszintû vizsgával párhuzamosan
drasztikusan csökkentetni kezdte az államilag finanszírozott férôhelyeket a
felsôoktatásban, így persze az alacsonyabb fokú vizsgával jelentkezôknek
esélyük sem volt, hogy bekerüljenek egy jobb iskolába. Hiller ott folytatta,
ahol Magyar abbahagyta. A tandíj bevezetése elsôsorban a magas színvonalú
gimnáziumokba járó diákokat sújtja. Gondoljunk csak bele: egy vidéki
pedagógus házaspár fizetése körülbelül annyit tesz ki, mint két gyerekük -
államilag támogatott - taníttatása. Ezzel tehát az alsó középosztályt is
elintézték. A roham azonban nem ért véget: az általános iskolák után most a
középiskolák körzetesítése következik. A nyilvánvaló szándék: kizárni azt a
szûk réteget is az állami elitképzésbôl, ahol a tehetséghez némi pénz is
társul. A gimnáziumok tehát a jövôben nem válogathatnak majd tudásszint
szerint a diákok között, azokat kell felvenniük, akik az adott körzetben
laknak. Mindezt természetesen újfent a hátrányos helyzetû fiatalok érdekeire
hivatkozva készül megtenni az oktatási kormányzat a szocialisták álbaloldali
demagógiájának »érveit« használva. Ez a károkozás tudatos. Ha az ember
tanul, ismer, tapasztal, akkor felismer, leleplez, átlát a felszínen. A
jelenlegi elit számára a fiatalok százezrei által megszerezhetô tudás
életveszélyes. Ôk tudják, miért."

*

Navracsics Tibor, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője kifejtette, hogy
Gyurcsány Ferenc hadat üzent az egész magyar társadalomnak, a történelmi
egyházaknak, a köztársasági elnöknek és az MSZP-nek is annak kapcsán, hogy a
kormányfô hiszterizálja az országot a Magyar Gárda ürügyén, miközben az
egyetemisták utcára vonulnak a tandíj miatt, az egészségügyi rendszer
lényegében nem mûködik, a közlekedési dolgozók sztrájkolni fognak, a
nagycsaládosok nem tudnak megélni. Szerinte a miniszterelnök pontról pontra
felrúgta a rendszerváltáskor kialakult társadalmi szerződést, amely a
demokráciáról, a szociális piacgazdaságról és a független Magyarországról
szól.
*
Dr. Semjén Zsolt, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke kijelentette:

,,Ma az emberek jogfosztása és kifosztása folyik. A Gyurcsány-kormány idején
az államadóság akkorára nôtt, hogy minden állampolgárnak másfél millió
forint adóssága van. Eltüntették az állami vagyont, és már privatizálni
akarják a regionális vízmûveket is, ami az ország vízkészletének 40
százalékát jelenti."
*
Kövér László a Fidesz ügyvezetû alelnöke a tôle megszokott nyíltsággal
fejtette ki, hogy rothad az államgépezetben valami, mert haramiák és
bi-torlók ülnek az államvezetôi székekben. Azok örökösei, akik egykoron arra
hivatkozva államosították a magántulajdont, hogy az állam a legjobb
tulajdonos, most azt mondják, az állam rossz tulajdonos, ezért meggyengítik
az államot. Amit maguk nem tudnak ellopni, azt idegen államok cégeinek
birtokába adják. Költségvetési pénzekbôl magáncégeket finanszíroznak. ,,A
haveroknak lehet a lét kifelé folyatni egy újabb csatornán, egy újabb
csapon, egy újabb lukon keresztül". Ha a magyar polgárok hagyják, néhány év
múlva olyan állapotban lesz a magyar vidék, mint a tatárjárás, törökdúlás
után: ,,jöhetnek hát az új telepesek, az új bevándorlók, az új honfoglalók".

A Kuruc.info internetállomáson olvassuk:

,,A magyar köztereken ismét megjelent a kontroll nélküli, félelemkeltô,
diktatórikus rendôrállami mentalitás. Eltûntek az utcákról a magyar nemzet
igazi rendôrei! Ezen a vaskordonokkal körbebástyázott háborgó gyarmaton, már
csak idegen parancsokat végrehajtó, agyilag sterilizált, szívtelen és
lelketlen ôrzô-védô viperák grasszálnak. A törvényes rend ôrei helyett a
lakosság szemében ismét megtorló gépezetté aljasultak az emberségükbôl
teljesen kivetkôzött szadista karhatalmisták. Az elnyomó, népnyúzó állam
politikai utasításait szolgai módon végrehajtók, arctalan háborús gépezetté
silányultak."

Idegen érdekek szolgálatában a helytartóság elfoglalt területként kezeli
Magyarországot, leigázott népként a magyar népet, és igás jószágként a
magyar munkást. Szomorú, hogy ilyen megvalósítható a demokrácia
dísztelezésével. Mert a magyar demokráciából hiányzik a démosz ethosza. De
már ébredezik!

Csapó Endre

Magyar Élet
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Címkék: szabaddemokraták, felzárkóztatásra, következményekre, munkateremtéssel, leglecsúszottabb, szocializálódott, államszerkezetre, szimpatizánsnak, körbebástyázott, rendezvényeivel, fasisztaellenes, hovafordítására, magyarországról, piacgazdaságról, elégedetlenként, terroruralmának, államgépezetben, szabadságharcos, külügyminiszter, intézkedéseivel, dísztelezésével, szégyenteljesen, államosították, magántulajdont, sportminiszter, magyarországot, intézkedésként, neoliberalista, diktatórikusan, finanszíroznak, figyelmeztette, megindításáról, vízkészletének, ifjúkommunista, miniszterelnök, nagycsaládosok, fasiszta-veszély elmúlt, hazugság elôbb-utóbb, országromboló kommunista, eszmeáramlat ugyan, hanyatlás állapotában, 1956-ban lezajlott, reformkommunisták cselekedete, egész jobboldali, fasiszta-veszélyt szétkürtölték, külügyminiszter utasította, külképviseleteket ennek, következô ütközeti, nagyvilág elôtt, magyar nemzettel, interjúban 2003-ban, szélsôjobb eszméivel, Európai Unió, Franka Tibor, Fleto Fletovics Jemel-jánnak, Gyurcsány KISZ-titkárnak, Miután Pestrôl, Türr István Gimnáziumba, Nincs Isten, Miután Pécsre, Kommunista Ifjúsági Szövetség, Központi Bizottság, Gyurcsány Ferenc, Demokratikus Ifjúsági Szövetség, Magyar Szocialista Párt, Szabad Demokrata Párt, Orbán Viktorra, Farkas Melinda, Magyar Nemzetben, Magyar Bálint, Navracsics Tibor, Magyar Gárda, Semjén Zsolt, Kereszténydemokrata Néppárt, Kövér László, Csapó Endre, Magyar Élet,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
03.30. 10:12 Tokió 2020 - Kasza Róbert olimpiával szeretné befejezni pályafutását
03.30. 09:52 Koronavírus - Budapest üres szállodák kivilágított ablakain keresztül üzen ...
03.30. 09:42 Koronavírus - Szerbia, Koszovó, Észak-Macedónia, Bosznia-Hercegovina, Monte...
03.30. 09:42 Koronavírus - Szállodaszövetség: a belföldi turizmus talán ősz előtt elindu...
03.30. 09:42 A kínai jegybank jelentősen csökkentette a fordított repokamatot és újabb p...
03.30. 09:32 Premier League - Gündogan a csonka szezonra is odaadná a bajnoki címet a Li...
03.30. 09:21 Több kilométeres a torlódás az M0-s autóúton baleset miatt
03.30. 09:11 Tőzsde - Pozitív kezdés az európai tőzsdéken
03.30. 09:11 BUX: 32 155,92 pont, +0,28 százalék a nyitáskor
03.30. 08:51 Koronavírus - Infektológus: a halálos áldozatok nagy része az idős, beteg e...
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Kis GIF képek  Vírus megkoronázása  Tények  Facebookon kaptam  Png cica  Tények  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Boldog napot mindenkinek !.......  Kun Magdolna: Fohász Istenhez  50 éve szabadult  Png nyuszi  Facebookon kaptam  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Kökény  Árvai Feri atya megszívlelendő...  Egy kis mosoly is  Hagyd, hadd nyugodjanak meg a ...  Kedves elégedetlenek és hiszti...  Mai harmónia kártyám  Van úgy, hogy  II. János Pál - A fehér ruhás ...  Ezüst párák fátyolában álmodó ...  Élj úgy........  Kezdődik a fekete hét  Kökény  szentmise szombat este Déváró...  Útravaló – 2020. március...  Boldog szülinapot a ma ünneplő...  Kívánom, hogy mindig legyenek ...  Hagyd, hadd nyugodjanak meg a ...  Idősávos kijárási korlátozás  Beszéltem Istennel  Nyári emlék  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Aranyosi Ervin: Együtt itthon  Jó reggelt kedves látogatóimna...  A látszat csal  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Érdekes házak  Idősávos kijárási korlátozás  Szép délutánt!  Tekerés  A virágok szavak nélkül beszél...  Gondolat........  A tavasz a kedvenc évszakom  Facebookon kaptam Krisztina ba...  Boldogan ébredek minden reggel  Örüljünk a jó időnek, a nyíló ...  Tulipánok  Png nyuszi  Gondolat........  Tudtad? Ő maga is csodálatos  Szamár dal  Egy dunántúli mandulafáról  Az anyák olyanok, hogy maminak...  II János Pál pápa imája  Pio atya így köszöntötte a tér...  Kellemes kávézást......  Tulipánok  Félek  Imádkozom Atyám!  Emlékezem  Facebookon kaptam  Kökény  Kökény  Érdekes házak  Boldogan ébredek minden reggel  Piros rózsa  Tudtad? Ő maga is csodálatos  Ezüst párák fátyolában álmodó ...  Cica lámpával  Érdekes házak  II. János Pál - A fehér ruhás ...  Facebookon kaptam Mírjam bar...  Facebookon kaptam  Gondolatok nagyböjt 5. vasárna...  Szüntelen imádkozni  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  - , megtaníthatjuk arra  Kívánom, hogy mindig legyenek ...  Facebookon kaptam  Szép napot kívánok mindenkinek...  Böjte Csaba a rendkívüli pápai...  Szülinapra  Adjatok, adjatok!  Szép napot kívánok mindenkinek...  Png nyuszi  Ha magányos vagy  Png rózsa  50 éve szabadult  Adjatok, adjatok!  Koronavírus  A látszat csal  Eper tejszínhabbal  Lelki erőben gazdag - áldott ...  II. János Pál pápa imája  Ordítani tudnék 
Bejegyzés Címkék
fasiszta-veszély elmúlt, hazugság elôbb-utóbb, országromboló kommunista, eszmeáramlat ugyan, hanyatlás állapotában, 1956-ban lezajlott, reformkommunisták cselekedete, egész jobboldali, fasiszta-veszélyt szétkürtölték, külügyminiszter utasította, külképviseleteket ennek, következô ütközeti, nagyvilág elôtt, magyar nemzettel, interjúban 2003-ban, szélsôjobb eszméivel, piros nyakkendô, pápai Türr, volt iskolatársa, ilyen alkalommal, lány apja, apja linkségét, mozgalmi karrierhez, pécsi hároméves, legkönnyebb szakra, városban csúfolták, legjobb barát, következôképpen értékelte, magyar ifjúság, marxista világnézet, csoportot felszámolták, tanárképzô befejezése, egyetem közgazdász, hasonló elvtársa, felsôoktatásban tanuló, legnagyobb kiskirály, elôd milliárdos, kerekasztal tárgyalások, nemzedéki szervezôdés, korábbi DEMISZ-, kormány tehát, állami cégek, állami vállalatok, bank közbeiktatása, parlamenti demokráciáról, bíráskodás szétválasztott, magyarországi parlamenti, állampolgári kívánságok, nyomtatványra tett, média dönti, pártok uralják, gyôztes párt, ország érdekei, nemzet érdekében, párt hatalmi, idôsebb vezetôk, vezetô pozíciók, üzleti élet, civil szervezôdésekre, teljes átállást, neoliberalista államszerkezetre, államnak csak, tudományos elméletet, társadalmi következményekre, fasisztaság fogalmát, ellenállás megtorlása, társadalom szerkezetében, alsó néposztály, értemiségben elvégzett, liebrális bolsevizmus, gyurcsányi adópolitika, hovafordítására annyira, gazdasági hatalomban, ország leggazdagabb, olyan harmadik, oktatási reform, gazdag emberek, óriási szakadék, kettô között, egyre lecsúszó, tudás veszélye, oktatási rendszer, rombolás tudatos, különbözô társadalmi, pusztítást Magyar, felvételi vizsgát, alacsonyabb fokú, hátrányos helyzet&#251, valóságban azonban, liberális miniszter, államilag finanszírozott, jobb iskolába, tandíj bevezetése, magas színvonalú, alsó középosztályt, roham azonban, általános iskolák, nyilvánvaló szándék, állami elitképzésbôl, tehetséghez némi, gimnáziumok tehát, , ,
2020.03 2020. Március 2020.04
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 64001 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 861
  • e Hét: 2460
  • e Hónap: 47511
  • e Év: 228402
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.