Belépés
zgfumag.blog.xfree.hu
Ha azért nézel , mert ez a munkád, jó munkát kívánok! GYÁVA NÉPNEK NINCS HAZÁJA! Minden nemzetnek olyan kormánya van aminöt érdemel. Ha valami... Zámbori Gusztáv
1957.12.05
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Siklósi András: A magyar tragé
  2009-10-06 19:43:29, kedd
 
   
  Siklósi András: A magyar tragédia
2009. október 6. 14:31:19

Október 6-án az aradi vértanúkra emlékezünk. Meghajtjuk fejünket és zászlóinkat bátorságuk, erkölcsi nagyságuk előtt. Ünnepeljük és gyászoljuk őket, mert rendkívüli, amit végbevittek. A legdrágábbat, az életüket áldozták a nemzetért és a hazáért. Példájuk örökké világítani fog mindnyájunk előtt, amíg magyar szó hangzik a Kárpátok alatt. Mondom: dicsérjük és siratjuk őket, s az ő drámájuk kapcsán szeretném fölidézni és megfogalmazni - a kezdetektől egészen napjainkig -, miben is áll a magyar tragédia? Bele kell-e törődnünk, mint valami elkerülhetetlen fátumba, avagy létezik kiút és fölemelkedés?

Hosszú ideje pusztulunk, veszünk. De nem volt mindig így! Honvisszafoglaló őseink Európa közepén, a legszebb gazdasági, földrajzi egységet képező Kárpát-medencében telepedtek le. Ezt a tejjel-mézzel folyó országot utódaik becsületes munkával, vérrel-verejtékkel megtartották és fölvirágoztatták. Nem bántottak más népeket, sok jövevényt befogadtak; ám ha kellett, fegyverrel is harcoltak a hódítók, az életükre törők ellen. Noha kereszténnyé lettek, sokáig őrizték ősi szellemiségüket, s évszázadokig Európa köztiszteletnek örvendő, vezető nemzete voltak. Mátyás király alatt népességünk meghaladta a korabeli Angliáét és Franciaországét, s ha zavartalanul fejlődhettünk volna, ma legalább 50-60 millió magyar élne 325 ezer km²-en. Mátyásig csupán egy gyilkos csapás ért bennünket, az 1241-es tatárjárás. A barbár hordák sokakat megöltek, s fölperzselték, szétdúlták az egész országot. Ezt a kivédhetetlen kárt leszámítva, szinte még csatát sem vesztettünk.Mátyás után azonban megfordult a kocka: később úgyszólván egyet sem nyertünk. Az 1526-os mohácsi vész után 150 évig a török, majd 300 évig a Habsburg hentesek taglóztak le, aprítottak föl és zsigereltek ki bennünket. Nagy romlásunk és fogyásunk részben elkerülhető lett volna a belső egység megteremtésével, a pozitív eszmék vezérelte okosabb, szervezettebb ellenállással, s nem kevésbé főuraink és főpapjaink szerényebb, népközelibb, önzetlenebb magatartásával. A belső és külső terhek, az elviselhetetlen elnyomás elleni tiltakozásokat jelezték az 1514-es Dózsa-féle jobbágylázadás, a 17. század hajdúmozgalmai, a Thököly-felkelés, majd a Rákóczi-szabadságharc, végül a 19. századi reformkor s az 1848-49-es forradalom és szabadságharc. Kisebb részsikerektől eltekintve, egyik sem érte el eredeti célját. Bukásunk okai egyrészt a hatalmas idegen túlerőben, másrészt ismét a honi széthúzásban és meg nem értésben kereshetők.Az 1867-es (következményeiben végzetesnek bizonyuló) kiegyezés után végre egyenesbe jöttünk, s a századfordulón addig soha nem látott nemzeti fejlődés vette kezdetét. Ám jött az I. világháború, s a minden korábbinál rettenetesebb Trianon. Elvesztettük területünk közel 3/4-ét, s magyar népességünk több mint 1/3-át. A szabadkőműves maffia gyalázatosan szétverte a világ leggyönyörűbb országát! Megcsonkításunk legfőbb oka persze nem a háborúvesztés volt, s nem az úgynevezett ,,hibás nemzetiségi politika" (ez teljes hazugság!), hanem az 1919-es internacionalista, cionista élősködők vezette patkánykurzus. A kisebbségi sorba került magyarság azóta folyamatos támadásnak és üldözésnek van kitéve. Tűrhetetlen, hogy 4 milliónyi honfitársunk ellenséges indulatú országokban éljen. A népek önrendelkezési joga is megkívánja az összmagyarság egységes állami létét. Európa jövője sem képzelhető el a magyar sérelmek orvoslása nélkül. Ám mi ne azon búsuljunk, hogyan s miért vesztették el hazánkat, hanem azon töprengjünk, miképpen szerezhetjük vissza magyarlakta területeinket.De folytassuk vizsgálódásunkat. Nos, balsorsunk kimeríthetetlen... Kitört a II. világháború, majd a 45 éven át tartó legsötétebb, legirgalmatlanabb pokol: a bolsevizmus. Ehhez képest egész előző történelmünk simogató májusi eső volt. Ez a rémuralom sárba taposott minden emberit, bennünket rabszolgává, csonka hazánkat gyarmattá süllyesztette. Immár a határokon belül is megkezdődött egy - békében példátlan - barbár vérengzés és genocídium. A kivégzések, a kitelepítések, a börtönök és gulagok, a szellemi-lelki terror, a tömeges emigrálások, a rengeteg terhesség-megszakítás sokmilliós emberveszteséget eredményeztek. Közben 1956-ban még egyszer, talán utoljára (?) fellángolt a magyar virtus, persze esélye sem lehetett... A ,,konszolidált" kommunizmus alatt ,,szalonképessé" vált a pusztítás, melynek nyomán nem gödörbe vagy szakadékba, hanem sírboltba kerültünk, s itt tengődünk ma is. Egész népünk beteg, kifosztott és megrontott; lassan életkedve is elhagyja. Nincs nemzet a világon, amely nálunk többet szenvedett, nálunk borzalmasabb időket élt volna át a története során. A mi sorsunkhoz talán csak az indiánok kiirtása hasonlítható, vagy a provanszáloké. A magyar élet elleni szüntelen, alávaló támadás a legsúlyosabb tragédiánk, s örökre kiheverhetetlen károkat okozott népünknek.Ezek után nézzük meg, mik az esélyeink az új ,,demokráciában"? Mit szeretnének ma a nemzethez hű erők? Fölvállalják a kisemberek érdekeit, valódi rendszerváltást, igazi függetlenséget és szabadságot, becsületes tulajdoni rehabilitációt, széles körű igazságtételt, teljes politikai, gazdasági, erkölcsi és kulturális megújulást, magyar és judaizmustól mentes keresztény (Jézust követő) országot akarnak. Érthető hát, ha a gátlástalanul magyarellenes, posztbolsevista-kozmopolita réteg s a szolgalelkű, álliberális tömegtájékoztatás minden fórumon támadja őket: mert bennük látja a nép fölemelkedésének legfőbb zálogát, ugyanakkor saját alantas törekvéseinek legkeményebb ellenfelét is. Az állandó gyűlölködés és kiszorítósdi miatt az eltökélt hazafiak többnyire teljes egzisztenciális kiszolgáltatottságban, a politika peremvidékein, a hatalomtól távol állnak és élnek, s úgyszólván semmit sem tehetnek a nemzettiprás ellen.Sajnos, a hivatalos (parlamenti) ellenzék is tétlenül szemléli, hogy tovább folyik a szándékos népirtás. Demográfiai mutatóink csökkenése katasztrofális méreteket öltött (évente 50 ezer fő!), s már a megmaradásunkat veszélyezteti. Minden lehetséges módon gyengítenek és sorvasztanak bennünket. Nyilvánosan gyalázzák hőseinket és nemzeti jelképeinket! Rombolják öntudatunkat, szétrágják kulturális és történelmi gyökereinket, gúnyolják a hazához, Istenhez, néphez, családhoz való kötődésünket, nem adnak lakást a fiataloknak, leszerelik a hadseregünket (már most képtelenek vagyunk megvédeni magunkat!), s továbbra is korlátlanul engedélyezik az abortuszt. Ráadásul fiainkat az ország elhagyására biztatják, ugyanakkor határaink könnyelmű megnyitásával, idegenek - köztük a közelünkből folyamatosan beözönlő lumpenek, valamint a kínaiak, cigányok, volt szovjet és izraeli zsidók és mások - betelepítésével a maradék országrészen belül is kisebbséggé akarják tenni az 1948-ban még 98,5 %-os többségű magyarságot, hogy végleg megtörjék, és féktelenül uralkodhassanak rajta. Nem segédkezhetünk tovább ebben a szégyenteljes mészárlásban! Nem lehetünk többé áldozati barmok és önmagunk hóhérai.A jövőben sem kívánunk senkit kirekeszteni a nemzetből (a Szent Korona Alkotmánya ezt nem is engedi!), de a területi revízióról sohasem mondhatunk le. A Kárpát-medencében minden nép becsületesen viselkedő, beilleszkedni képes fiai békés közösségben élhetnek velünk, miként korábban is. Természetes történelmi jogunk, hogy a magyarságot számarányának megfelelően juttassuk a vezetésbe. Csak így biztosíthatjuk a modern, európai Magyarország megteremtését és fönnmaradását. Szó sincs itt sovinizmusról, antiszemitizmusról, vagy bármilyen szélsőségről. Az egészséges életösztön követeli, hogy a magyar érdekeket és értékeket tekintsük a legfontosabbaknak. Népünk ellensége az, aki másképpen gondolkodik. Nem szabad semmilyen rágalomhadjárat elől meghátrálnunk! Vállalnunk kell a küzdelmet hazánk biztatóbb jövőjéért.

Magyarország csak úgy lehet újra erős, ha öntudatra ébred, kivívja szabadságát és függetlenségét, ha gazdaságát, hadseregét, kultúráját fölvirágoztatja; ha törődik népével, s a gúnyhatároktól függetlenül megteremti nemzeti egységét. Házunk és hazánk akkor lesz igazán a miénk, ha magunk(nak) építjük. Bizakodjunk, hogy ennyi tragédia, szörnyűség után jobb idők következnek.


Siklósi AndrásMagyar költősors Világos után

(Mindenkori üldözöttjeinknek)Hontalanként sodródsz az időben

Ősi hazánkban és

nyelvünk dzsungelében bujdosolSzáraz rongycsomó a szád

tüdődből vér szivárog

mégis énekelsz

Vesédet szétrugdosták

bordáid összetörték

te mégis dalolsz

Örökre bilincsbe vertek

és sárba tapostak

de onnan is beszélsz

Naponta megfojtanak

naponta megmérgeznek

ezerszer széjjeltépnek

ezerszer elvermelnekÚjra és újra fölkelsz

Fölényesen mosolyogsz rajtuk

szemük közé nézel

arcukba vágod dobogó szíved

Belső emigrációba vonulsz

a csillagok közt sétálsz

hóhéraidnak nem hajtasz fejetŐseid csontján állsz

népedből építkezel

hiába tesznek bármit ellened

Nincsen már semmid

nem veszthetsz semmit

nincs miért megalkudnod

Még él a magyarság

együtt lélegzel vele

csak érte szólsz

Saját törvényed követed

magad vagy a törvényElnémítottak

Ha írsz is nem közölnek

Szemgödreiddel kiáltasz

fölmutatod megkötözött kezed

s egész testeddel üvölteszTúléled eltipróidat

és azok utódait

Fölzabáltatod magad

gyilkosaiddal

Nem remegsz nem félsz

ők rettegnek tőled

Nem árthatnak neked

Névtelen és láthatatlan

betyárként járod a pusztát

s megölhetetlen legendává magasodszKiszámíthatatlanul törsz rájuk

álmukban vagy mámoros tivornyáikon

Egyedül is

te leszel mindig túlerőben

Hatalmas szabad úr vagy

zászlóvivő kürtös

csatáink legbátrabb bajnoka

Ők sunyi szolgák

gyáva idegenek csak

júdáspénzen tartott árulókBárhova kergetnek

örökké e tájon maradsz

A tiéd itt minden

szétosztod

magadat a versben

Büszke sasé a röptöd

Költő vagy

forradalmár

hazádnak

hűséges fiaSzerkesztői megjegyzés:Ausztria annak ellenére, hogy nagy fia Hitler vezetésével örömmel csatlakozott Németországhoz a második világháború kezdetén, ma a liberális ártatlanság szende megtestesítője. Mélységesen elítéli a genocídiumot, és elborzad attól, hogy hadifoglyokat kivégezzenek, hacsak azok nem nácik voltak.A mi szabadságharcunk tábornokai nem voltak nácik, tehát lehet bocsánatot kérni és utána jóvátételt fizetni. Vagy talán az osztrák szerepjátszás sunyi képmutatás lenne?Neményi Péter

Forrás: Hunhir.huhttp://www.nemenyi.org/default.asp?SID=0&Cal=&AID=0&Direkt=Siklosi_An dras_A_magyar_tragedia_61139
 
 
1 komment , kategória:  Általános  
Címkék: vizsgálódásunkat, emberveszteséget, fölvirágoztatták, szabadságharcunk, üldözöttjeinknek, honvisszafoglaló, fölemelkedésének, uralkodhassanak, betelepítésével, elviselhetetlen, köztiszteletnek, szellemiségüket, egzisztenciális, posztbolsevista, megmaradásunkat, fölvirágoztatja, rendszerváltást, franciaországét, kiheverhetetlen, kimeríthetetlen, elkerülhetetlen, megteremtésével, rágalomhadjárat, megcsonkításunk, megtestesítője, magatartásával, gúnyhatároktól, katasztrofális, részsikerektől, jobbágylázadás, rehabilitációt, tiltakozásokat, hajdúmozgalmai, függetlenséget, szemgödreiddel, függetlenségét, magyar tragédia, aradi vértanúkra, életüket áldozták, kezdetektől egészen, legszebb gazdasági, tejjel-mézzel folyó, életükre törők, korabeli Angliáét, gyilkos csapás, 1241-es tatárjárás, barbár hordák, egész országot, kivédhetetlen kárt, 1526-os mohácsi, belső egység, pozitív eszmék, Siklósi András, Szent Korona Alkotmánya, Neményi Péter,
Tamas Lydia (#1)   2009-10-06 20:07:31
Szia!!
Csodás álmokat ,jöttem kivánni !!!!
Puszika Lydus))Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
01.22. 23:22 Korrupciós vádak súlyemelésben - Aján Tamást 90 napra felfüggesztették
01.22. 23:02 Műkorcsolya Eb - Tizedik a rövidprogramban a Scsetyinyina, Magyar páros
01.22. 22:42 Németh Krisztián nem marad az Egyesült Államokban
01.22. 22:23 Női kosárlabda EK - Tizennyolc pontos szekszárdi hátrány a nyolcaddöntőben
01.22. 22:23 Férfi kézilabda Eb - Győztek a svédek, elúszott az olimpiai kvalifikáció
01.22. 22:23 Német kormánymegbízott: példamutató Magyarország kisebbségpolitikája
01.22. 22:22 Férfi Magyar Kupa - Elsőként a Pénzügyőr jutott döntőbe
01.22. 22:05 Vízilabda Eb - Négy között a horvátok
01.22. 21:41 Illegális bevándorlás - Bakondi: alagúton, létrán, vízen, leplombált kamion...
01.22. 21:32 Brexit - Lezárult a Brexit-megállapodás tárgyalása a brit parlamentben
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Farkas Éva: Csak néhány óra ke...  Reményik Sándor: Ha számbavett...  Facebookon kaptam  Cica pillangóval  Facebookon kaptam  Szükséges  Szalagos fánk recept  Téli kép  Figyelő  Nők napraforgó csokorral  Isten a mi erősségünk  Facebookon kaptam  Vízcseppes rózsa  Jó éjszakát  Facebookon kaptam  Kezdet és befejezés  Téli kép  Sárga rózsa  Facebookon kaptam  Sexy nők  Gyerek gügyögés  Szép francia kép  Levendula csokor  Ajándék lónak...  Remete Szent Antalt a háziáll...  Naplemente  Kételkedés  Tízpontos  Téli kép  Az ember a tűz mellé huzódik.  Adakozás és szeretet  Fegyelem  Lelkiismeret  Naplemente  Szívdobbanás  Útravaló – 2020. január ...  Facebookon kaptam Cs Ildikót...  Fo-gyó-kú-ra  Zsoltárének  A szemet szemért elv csak oda ...  Így gyógyítottak a régiek orvo...  Png rózsa  Ki volt?  Facebookon kaptam  Téli kép  Aranyosi Ervin: Teremtés a hét...  Fehér rózsák  Remete Szent Antalt a háziáll...  Szokás  Posertube  Köszöntelek oldalamon  Facebookon kaptam  Hóember  Mai vicc - aranyos - Skót kar...  2. évközi hét szerda 01.22  Rózsa csokor vázában  Erényes cselekedetek  Életünk zeneműve  Szívküldi  Erényes cselekedetek  Szívküldi  Gyerek gügyögés  Rubens: Vénusz a tükör előtt 1...  Remete Szent Antalt a háziáll...  2. évközi hét szerda 01.22  Farkas Éva: Csak néhány óra ke...  Téli png  Kellemes napot kívánok!  Az ellenség kívülről és belülr...  Az ellenség kívülről és belülr...  Csokor vázában  Csokoládé, mint vérnyomás csök...  Farkas Éva: Csak néhány óra ke...  Január 22. – A magyar ku...  Téli este  Facebookon kaptam  Ma, Cser Zoltán (1950-2002) po...  Facebookon kaptam  Csokoládé, mint vérnyomás csök...  Életünk zeneműve  Facebookon kaptam Krisztina...  Délutáni pihi  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Téli kép  Rózsa csokor vázában  Ajándék lónak...  Szèp estét kedves látogat...  Missa de Angelis - Gloria (wit...  Naplemente  Adakozás és szeretet  Facebookon kaptam  Ha azt csinálod, amit szeretsz  Téli kép  Png rózsa  Orchidea  Rózsa csokor vázában  Png nő  Szeretet  Zsoltárének 
Bejegyzés Címkék
magyar tragédia, aradi vértanúkra, életüket áldozták, kezdetektől egészen, legszebb gazdasági, tejjel-mézzel folyó, életükre törők, korabeli Angliáét, gyilkos csapás, 1241-es tatárjárás, barbár hordák, egész országot, kivédhetetlen kárt, 1526-os mohácsi, belső egység, pozitív eszmék, elviselhetetlen elnyomás, 1514-es Dózsa-féle, 1848-49-es forradalom, hatalmas idegen, honi széthúzásban, századfordulón addig, minden korábbinál, szabadkőműves maffia, világ leggyönyörűbb, háborúvesztés volt, úgynevezett &#8222, 1919-es internacionalista, kisebbségi sorba, népek önrendelkezési, összmagyarság egységes, magyar sérelmek, rémuralom sárba, határokon belül, szellemi-lelki terror, tömeges emigrálások, magyar virtus, története során, indiánok kiirtása, magyar élet, legsúlyosabb tragédiánk, kisemberek érdekeit, gátlástalanul magyarellenes, állandó gyűlölködés, eltökélt hazafiak, politika peremvidékein, hatalomtól távol, nemzettiprás ellen, szándékos népirtás, megmaradásunkat veszélyezteti, ország elhagyására, közelünkből folyamatosan, maradék országrészen, szégyenteljes mészárlásban, területi revízióról, magyarságot számarányának, egészséges életösztön, magyar érdekeket, küzdelmet hazánk, gúnyhatároktól függetlenül, csillagok közt, második világháború, liberális ártatlanság, osztrák szerepjátszás, vizsgálódásunkat, emberveszteséget, fölvirágoztatták, szabadságharcunk, üldözöttjeinknek, honvisszafoglaló, fölemelkedésének, uralkodhassanak, betelepítésével, elviselhetetlen, köztiszteletnek, szellemiségüket, egzisztenciális, posztbolsevista, megmaradásunkat, fölvirágoztatja, rendszerváltást, franciaországét, kiheverhetetlen, kimeríthetetlen, elkerülhetetlen, megteremtésével, rágalomhadjárat, megcsonkításunk, megtestesítője, magatartásával, gúnyhatároktól, katasztrofális, részsikerektől, jobbágylázadás, rehabilitációt, tiltakozásokat, hajdúmozgalmai, függetlenséget, szemgödreiddel, függetlenségét, segédkezhetünk, , ,
2019.12 2020. Január 2020.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 64001 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 401
  • e Hét: 17431
  • e Hónap: 76539
  • e Év: 76539
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.