Belépés
zgfumag.blog.xfree.hu
Ha azért nézel , mert ez a munkád, jó munkát kívánok! GYÁVA NÉPNEK NINCS HAZÁJA! Minden nemzetnek olyan kormánya van aminöt érdemel. Ha valami... Zámbori Gusztáv
1957.12.05
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Népek Krisztusa - Magyarország
  2009-10-29 21:49:38, csütörtök
 
   
  Népek Krisztusa - Magyarország
postaimre

Legismertebben talán Márai Sándor könyvében bukkanhatunk rá erre a kifejezésre, hogy 'népek Krisztusa Magyarország'. Már a középkorban is történnek erre utalások, de a Rákóczi szabadságharc korában már egyértelműen elhangzik ez a kifejezés. Aztán az 1848-49 -es szabadságharc korában ismét. Később Trianon kapcsán és majd 1956 kapcsán ismét elhangzik. Minden esetben azt akarják kifejezni vele, hogy országunk önfeláldozásával, vérével és hősiességével úgymond megváltotta Európa és az európai kereszténység létét.

IV. Béla mondta ki először: 'egész Európa, egész kereszténység, egész emberiség - ezért van a magyar'. Még Balassi Bálint is azt mondta: 'az jó hírért, névért és egész kereszténységért harcol a magyar'. Mindezért köszönetet nem kaptunk a mai napig, viszont megalázást, eltaposást és gyalázatot bőven. Harcoltunk a tatár-mongolok ellen, harcoltunk a törökök ellen, mindezt úgy, hogy sokszor keresztény Európa szövetséget kötött a pogányokkal ellenünk. Európa, akire most fel kellene néznünk gyalázatos tetteket követett el a magyar királyság ellen. (pl. Velence, a francia király, vagy maga a pápa többször is.)

Ha a magyarság szabad, akkor a világ is szabad. De ha a magyarság szolga, akkor a világ biztosan nem szabad! A magyarság a világot már számtalan alkalommal megmentette, de a világ még egyetlen egyszer sem mentette meg a magyarságot. Történelmünk mintegy keresztútjárás. Pap Gábor az, aki úttörő volt abban, hogy a jézusi keresztút 14 stációját rávetítette a magyar történelem egy - egy fontos fordulópontjára. Nincsen a világon másik nép, amelyiknek a történelmére maradéktalanul rá lehet vetíteni a szenvedéstörténetet. Érdemes ezen elgondolkozni, mert a végén megdöbbentő következtetésre lehet jutni!

1. stáció:
Jézust elítélik és Jézus elfogadja az ítéletet. Jeruzsálem falainak tövében történik. Pilátus rámutat: 'Íme, az ember!' (Ecce homo!). Évszázadokon keresztül a magyarságnak Attila király mutat emberi példát. Amikor Atillának Róma falai alatt megjelenik Jézus Krisztus angyala és tőle jön az üzenet: az angyal fényes koronát ígér neki, ha megkíméli a várost, mert az apostolok csontjai a városban nyugszanak. Atilla itt elvállalja azt a küldetést, hogy megkímélje a várost, bármilyen nehezére is esik Isten ostorának, hogy ne rombolja le a bűnös Rómát. Ettől kezdve lesz Róma püspöke római pápa. Ezt is Atillának köszönheti a kereszténység. Innentől kezdve a magyarság egy vállalt utat fog bejárni.

2. stáció:
Jézus felveszi a keresztet. A magyarság visszatér a Kárpát-medencébe. A magyarok második bejövetele miért történhetett? Mi volt a cél? 'Nem! Nem! Soha!' - a Kárpát-medencét nem lehet magára hagyni! Atilla király örökségébe jönnek vissza. Minden krónika jogfolytonosságot hangsúlyoz. A Krónikák nem beszélnek honfoglalásról, hanem visszajövetelről. A jogfolytonosság az üdvtörténetre is vonatkozik. Atilla vállalását is folytatni kell!

3. stáció:
Jézus először esik el a kereszttel. Bulcsú kivégzése. Bulcsú nagyon bölcs hadvezér volt, a világ egyik legjobb hadvezére. Itt döbbenhetett rá a magyarság, hogy a keresztútjárás kemény dolog lesz. Bulcsút úgy végezték ki, mint egy lótolvajt és ezért a mai napig nem kértek bocsánatot. A világ legjobb hadvezéréről nem lehet elhinni, hogy váratlanul rajtaütöttek, mert akkor az nem hadvezér. Nyilvánvaló, hogy tőrbe csalták. Még az is érdekes gondolat lehet, hogy Bulcsúval együtt végezték ki Lehel vezért is. Viszont amit utoljára lehel ki valaki az búcsú lehelet. Érdekes összecsengés!

4. stáció:
Jézus találkozik legszentebb édesanyjával. Ez az azonosítás nagyon egyszerű. A magyar történelemben, aki azonosította az ősök Boldogasszonyát Szűz Máriával az maga Szent István volt. Itt kell vigyázni, mert a 'Habsburg kurzus' szerint Szent István kiirtotta az ősvallást, erőszakkal terjesztette a kereszténységet. Ezt sajnos sokan hirdetik ma is nemzeti lobogó alatt a Himnuszt énekelve.... (lásd. István a király rock opera). Ezzel, ha a 'Habsburg kurzusnak' hiszünk, akkor szépen leválasztjuk és eltávolítjuk történelmünkről a Szent István és Atilla közötti kb. 500 évet. A világtörténelemben nem volt másik olyan nép vagy nemzet rajtunk kívül, amely saját ősvallásának Istenasszonyát Szűz Máriával azonosította volna és azt a világ elfogadta volna. Ezt az azonosítást elfogadta az egész világ! Tudjuk ez mit jelent? Ha nekünk Szűz Mária az édesanyánk, akkor nekünk Jézus Krisztus a testvérünk! Az azonosítás azért is rendkívül nagyszerű húzás volt, mert ettől kezdve keresztény ország jogszerűen nem támadhatta meg hazánkat, hiszen Magyarország Mária országa.

5. stáció:
Jézusnak segít a keresztvitelben Simon. Itt Simont azonosítani lehet Szent Lászlóval. Szent László a kereszténység legnagyobb védelmezője saját korában. Az úgynevezett magyar oltáron két szent királyunk (Szent István és Szent László) között jelenik meg Szűz Mária. (pl. csíksomlyói oltár) Más nemzetről sohasem neveztek el oltárt. Német oltár, olasz oltár vagy francia oltár nincsen. Szent László napja a nyári napfordulónál van - Szent István napja a téli napfordulónál. Kozmikus értelemben a fény és a sötétség határait a két magyar király jelöli ki. Tudni illik, hogy a korabeli ábrázolások Szent Lászlót mindig Jézus arccal ábrázolják.

6. stáció:
Veronika kendőjével letörli Jézus homlokát. A hófehér kendőn megjelenik egy nem emberi kéz által festett ikon, Jézus hiteles és igazi képe. Árpádházi Szent Erzsébet vagy Árpádházi Szent Margit emberiség felé nyújtott segítsége híven tükrözi Veronika tettét. Amikor valaki felmutat egy példát, megmutatja az emberiségnek a magyarok mivoltát.

7. stáció:
Jézus másodjára esik el a kereszttel. Ez a legnagyobb, legfájdalmasabb esés a kereszttel. Kihal az Árpádház férfi ága.

8. stáció:
Jézus megvigasztalja a jeruzsálemi asszonyokat. A szenvedő Jézus vigasztalja meg az őt sirató jeruzsálemi asszonyokat. Mátyás király az igazságos, az igazság szavával vigasztalja a nemzetet. Akkora erőtöbbletet ad, hogy ettől tudunk tovább menni történelem viharaiban.

9. stáció:
Jézus harmadszor esik el a kereszttel. 1521. augusztus 29. Nádorfehérvár eleste, 1526. augusztus 29. Mohács, a király és a nemesség eleste, 1541. augusztus 29. Buda eleste. (A három dátum összevonható - amúgy is különös módon összecseng, mert egy naptári napra esik!) A mohácsi csata azért meglepetésekben bővelkedik: Pl. a magyar vitézek eleje, már a szultán sátrának közvetlen közelében volt, amikor véget ért a csata. Így szokták beállítani: 2 óra alatt eldőlt. Na de, milyen két óra alatt? A törökök 150 éven keresztül egyfolytában emlegetik. A törökök úgy írták le, hogy akkora csata volt, hogy a bolygók megálltak a pályájukon és a magyar király hős volt! - De ez volt a sorsa! A csata előtt a kalocsai érsek misézik. Amikor, az ostyatartóból kiveszi az ostyát az vérzik. Nagyon jól tudták, hogy hova mennek és mi lesz a sorsuk. Az évek során átlagosan a török mindig tízszeres túlerőben van és fél a magyartól. Tehát ilyen túlerővel szembeszállni nem volt szokatlan.

10. stáció:
Jézust megfosztják ruháitól. A nemzetet megfosztják váraitól, ékességeitől, történelmétől, múltjától. Lemeztelenítik és megbecstelenítik. 1701-ben Lipót császár elrendeli a régi nagyhírű váraink felrobbantását.

11. stáció:
Jézust keresztre feszítik. Ez egyértelmű, hogy 1920. június 4. Trianon. Ezt mindenki így emlegeti. Elhangzik a keresztfánál: atyám bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit tesznek. Valóban nem tudták - ma sem tudják!

12. stáció:
Jézus meghal a kereszten. 1956! Ezt a nemzethalált - bár élőként - a nemzet átéli. Ezért akarunk feltámadni. 1956-ban gyerekek haltak meg! Gyerekek voltak a hősök. A gyerekek a jövőt jelentik. Ez az igazi tragédia és a nemzethalál, amit a nemzet élve él meg. 1446 - 1956 - 2006 sokszorosan kapcsolódnak egymáshoz.

13. stáció:
Jézust leveszik a keresztről édesanyja ölébe helyezik. Ezt csak egy eseményhez lehet kötni történelmünkben. A Magyar Szent Korona hazatér 1978 -ban, majd 2000-ben a múzeumból áthelyezik a Parlamentbe. Tudjuk, hogy a múzeumban csak a 'halott' dolgokat tárolják az élő és működő dolgok helye nem ott van. Így a Szent Koronánk nem kerülhetett méltóbb helyre, mint a magyar törvényhozás központi épületébe.

14. stáció:
Jézust sírba teszik. Magyarország az Európai Unióba tétetik. Elhinni, hogy halálból van feltámadás - hihetetlenül nehéz dolog! Itt arról van szó, hogy magára maradt, egyedül van a sírban, nem látja őt senki, nem sír érte senki. Ilyen helyzetben van ma a magyarság és a magyarságnak el kell hinnie, hogy nem halt meg és lesz feltámadás! Ez egy önként vállalt alászállás poklok mélyére. Egy idő óta meredeken szállunk lefelé..... 1956 -ban a világ elsírta magát és azt mondta, hogy ez tényleg a népek Krisztusa. Azóta azonban nem látnak bennünket és a sírból mi sem látunk ki. Magunkra maradtunk!

15. stáció:
FELTÁMADÁS! A keresztútjárás koronája maga a feltámadás! Feltámadás nélkül Jézus nem Krisztus. Nehéz elhinni, hogy egy ilyen ellustult, eltunyult, sorsára közömbös nép hogyan tudja megvalósítani a feltámadást. Az 1-14. stáció egy racionális folyamat volt, a 15. stáció azonban nem racionális folyamat. Ezért egyáltalán nem kell figyelembe venni, hogy most milyen a magyarság. Nem ez számít. A magerőt kell mozgósítani, ami bennünk van! Rá kell döbbennünk: ha eddig igaz volt, akkor az utolsó lépés miért ne lenne igaz? TEGYÜK MEG AZT A LÉPÉST!

Pap Gábor és Szántai Lajos tanításai alapján:
'pálos1200'


http://www.mariaorszaga.hu/index.php?menu=bovebben&kod=4503&kat=0
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Címkék: kereszténységért, visszajövetelről, önfeláldozásával, megbecstelenítik, fordulópontjára, meglepetésekben, jogfolytonosság, történelmünkben, boldogasszonyát, kereszténységet, legfájdalmasabb, következtetésre, keresztvitelben, történelmünkről, keresztútjárás, honfoglalásról, felrobbantását, maradéktalanul, lemeztelenítik, legismertebben, istenasszonyát, megvigasztalja, hősiességével, üdvtörténetre, kereszténység, nádorfehérvár, napfordulónál, történelemben, ostyatartóból, történelmétől, szembeszállni, szabadságharc, megvalósítani, elgondolkozni, egyfolytában, törvényhozás, európai kereszténység, tatár-mongolok ellen, törökök ellen, pogányokkal ellenünk, magyar királyság, francia király, pápa többször, magyarság szabad, magyarság szolga, világ biztosan, jézusi keresztút, magyar történelem, fontos fordulópontjára, világon másik, történelmére maradéktalanul, végén megdöbbentő, Népek Krisztusa, Márai Sándor, Krisztusa Magyarország, Később Trianon, Balassi Bálint, Amikor Atillának Róma, Jézus Krisztus, Boldogasszonyát Szűz Máriával, Szent István, Istenasszonyát Szűz Máriával, Szűz Mária, Magyarország Mária, Szent Lászlóval, Szent László, Szent Lászlót, Árpádházi Szent Erzsébet, Árpádházi Szent Margit, Magyar Szent Korona, Szent Koronánk, Európai Unióba, TEGYÜK MEG AZT LÉPÉST, Szántai Lajos,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
03.29. 22:42 Koronavírus - A kulcsfontosságú dolgozók szükségszállásáról rendelkezik a n...
03.29. 22:23 Emberi csontokat találtak egy szentendrei ingatlan udvarán
03.29. 21:42 Koronavírus - Felfüggesztette elnökválasztási kampányát a fő lengyel ellenz...
03.29. 21:32 Koronavírus - Moszkvában kötelező házi karantént rendeltek el
03.29. 21:23 Koronavírus - Franciaországban 250 beteget szállítottak át túlterhelt kórhá...
03.29. 21:22 A WADA elnöke figyelmeztette a vétkeseket
03.29. 21:13 Koronavírus - Fauci: fertőzöttek millióira és akár 200 ezer halottra lehet ...
03.29. 21:12 Tour de France - Május közepéig döntenek a verseny sorsáról
03.29. 20:13 BM katasztrófavédelem: Magyarország kész csatlakozni az Európai Bizottság p...
03.29. 20:12 Koronavírus - Orbán: egyetlen magyar sincs egyedül!
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Szép estét kedves látogatóimna...  Nagyböjt 5. vasárnap 03.29  Miden apróságért hálás vagyok  Az anyák olyanok, hogy maminak...  Kaffka Margit : Csend  Png rózsa  Facebookon kaptam  Szamár dal  Kun Magdolna: Fohász Istenhez  Űrlények  Látogatóimnak....  Böjte Csaba a rendkívüli pápai...  Kellemes délutáni kikapcsolódá...  Az anyák olyanok, hogy maminak...  Szèp napot kívánok  - , megtaníthatjuk arra  Kaffka Margit : Csend  Imádkozzunk Hazánkért  Társ nélkül Mikor az ember ma...  Szèp napot kívánok  Kezdődik a fekete hét  A fegyveres merénylőt elfogták...  Facebookon kaptam  Szombattalan szombat - Háromsz...  Kellemes délutáni kikapcsolódá...  Kellemes délutánt kívánok  Hurrá! Itt a tavasz  Ne ott keress  Aranyosi Ervin: Együtt itthon  Útravaló – 2020. március...  Hetvenöt év. Körülbelül ennyit...  Harmónia......  Napi cukik  Tulipánok  Maradj otthon videó gyűjtemény  Nyári emlék  Ezüst párák fátyolában álmodó ...  Gondolat........  Facebookon kaptam  Megjelent a kijárási korlátozá...  Lelki erőben gazdag - áldott ...  Kívánom, hogy mindig legyenek ...  Bűnbánó zsoltárok  Süni vízparton  A fegyveres merénylőt elfogták...  Png nő  Titkok, melyeket nem vihetek m...  Tavasz  Szüntelen imádkozni  Png virág  Vihogó zebrák  Imádkozzunk Hazánkért  Emlékezem  Facebookon kaptam  Érdekes házak  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Krisztina ba...  Útravaló – 2020. március...  Szülinapra  Facebookon kaptam  Betty Boop  Ha magányos vagy  Piros rózsa  Png csokor  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Az igazakra világosság fénylik...  Almaillat  Boldog szülinapot a ma ünneplő...  Facebookon kaptam  Útravaló – 2020. március...  Szép napos tavasz, kedves kike...  Pio atya így köszöntötte a tér...  Szüntelen imádkozni  Facebookon kaptam  Imádkozzunk Hazánkért  Bűnbánó zsoltárok  Kun Magdolna: Fohász az Istenh...  Idősávos kijárási korlátozás  Legyen csodás napotok.  Vírus megkoronázása  Szép napos tavasz, kedves kike...  Facebookon kaptam  Útravaló – 2020. március...  Hagyd, hadd nyugodjanak meg a ...  Kezdődik a fekete hét  Facebookon kaptam  Eper tejszínhabbal  Kellemes kávézást......  szentmise szombat este Déváró...  Boldog napot mindenkinek !.......  Boldog szülinapot a ma ünneplő...  szentmise szombat este Déváró...  Böjte Csaba a rendkívüli pápai...  Tavaszi kép  szentmise szombat este Déváró...  Jó egészséget, erős immunrends...  Facebookon kaptam  Szent-Gály Kata: Keresztúton  Szentmise - 2020. március 26.  Közbenjáró imádság járvány ide... 
Bejegyzés Címkék
európai kereszténység, tatár-mongolok ellen, törökök ellen, pogányokkal ellenünk, magyar királyság, francia király, pápa többször, magyarság szabad, magyarság szolga, világ biztosan, jézusi keresztút, magyar történelem, fontos fordulópontjára, világon másik, történelmére maradéktalanul, végén megdöbbentő, magyarságnak Attila, angyal fényes, apostolok csontjai, városban nyugszanak, bűnös Rómát, vállalt utat, magyarság visszatér, magyarok második, világ egyik, keresztútjárás kemény, világ legjobb, búcsú lehelet, azonosítás nagyon, magyar történelemben, ősök Boldogasszonyát, maga Szent, király rock, világ elfogadta, azonosítást elfogadta, egész világ, azonosítás azért, keresztvitelben Simon, kereszténység legnagyobb, úgynevezett magyar, nyári napfordulónál, téli napfordulónál, sötétség határait, korabeli ábrázolások, hófehér kendőn, magyarok mivoltát, jeruzsálemi asszonyokat, szenvedő Jézus, igazság szavával, nemesség eleste, három dátum, naptári napra, mohácsi csata, magyar vitézek, szultán sátrának, bolygók megálltak, magyar király, csata előtt, kalocsai érsek, ostyatartóból kiveszi, évek során, török mindig, nemzetet megfosztják, régi nagyhírű, nemzet átéli, jövőt jelentik, igazi tragédia, nemzet élve, keresztről édesanyja, eseményhez lehet, múzeumból áthelyezik, múzeumban csak, magyar törvényhozás, önként vállalt, világ elsírta, népek Krisztusa, keresztútjárás koronája, ilyen ellustult, racionális folyamat, magerőt kell, utolsó lépés, kereszténységért, visszajövetelről, önfeláldozásával, megbecstelenítik, fordulópontjára, meglepetésekben, jogfolytonosság, történelmünkben, boldogasszonyát, kereszténységet, legfájdalmasabb, következtetésre, keresztvitelben, történelmünkről, keresztútjárás, honfoglalásról, felrobbantását, maradéktalanul, lemeztelenítik, , ,
2020.03 2020. Március 2020.04
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 64001 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 56
  • e Hét: 1655
  • e Hónap: 46706
  • e Év: 227597
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.