Belépés
zgfumag.blog.xfree.hu
Ha azért nézel , mert ez a munkád, jó munkát kívánok! GYÁVA NÉPNEK NINCS HAZÁJA! Minden nemzetnek olyan kormánya van aminöt érdemel. Ha valami... Zámbori Gusztáv
1957.12.05
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Egy román tudós vallomása
  2010-08-22 14:00:21, vasárnap
 
   
  Egy roman tudos vallomasa

NEMZETI ÚJSÁG

1990. március 1.I. P. BRATIANU:Egy román tudós vallomása

I. P. Bratianu írása, mely elő­ször angol nyelven a "Transylvania and the Hungarian-Romanian prob-lem" című amerikai kiadványban (Danubian Press) jelent meg, majd a torontói Magyar Elet 1980. március 1-i számában magyarul is napvilágot látott, egy nagyon tisztességes, euró­pai műveltségű, humanista román tudós álláspontját tükrözi. Szükséges­nek tartottuk, hogy a hazai olvasó­közönség is tudomást szerezzen róla. Ezekkel a jóérzésű, emberséges romá­nokkal kell összefognunk, hogy létre­jöhessen az önálló Erdély, e szomorú sorsú tündérország valamennyi lakója javára.

A marxista szocializmustól a

nemzeti szocializmusig

Ceausescu alatt

Büszkén vallom magamat románnak, de még büszkébb vagyok erdélyi román voltomra. Őseim oláhok voltak, ami annyit jelent, "pászto­rok", akik több mint ezer évvel ezelőtt elindultak északra valahonnan a mai Albánia közeléből nyájai-kat legeltetve és maguknak békés, biztonságos életet keresve.

Helytelen és történelmileg megala­pozatlan, hogy román tudósaink politikai okokból olyan származási elméletet találtak ki, mely szerint Erdély földjén őshonosok volnánk. Mi csak körülbelül hat évszázada élünk e földön, és büszkék vagyunk rá, hogy a már régebben itt élt magyarokkal, németekkel együtt átvettük a nyugati kultúrát és az európai népek közösségének tagjai lettünk, így alakult ki az a sajá­tos erdélyi kultúra, mely egyedülálló a világon. Az itt élő népek adták ebbe a kultúrközösségbe a maguk sajátos értékeit, s így jött létre az erdélyi kultúra. Mindig azt reméltem, hogy egyszer a három nép véglegesen egymásra találásából megva­lósul az álom: Erdély, mint a keleti Svájc. Sajnos, ez a remény eddig nem teljesült be. A II. világháború előtt a hitleri Németország tüzelte egy­más ellen az erdélyi nemzetiségeket, hogy azután így megosztva őket, kihasználhassa a nemzeti gyűlöletet. A háború után - habár az un. "szocialista alkotmány" a nemzetiségeknek^ a legszélesebb egyenjogúságot biztosította - a rendszer fokoza­tosan rátért a legkegyetlenebb elnyomási politikára. Ez különösen 1956 után kezdődött el Erdélyben a legdrasztikusabb eszközökkel, amikor az erdélyi magyarságot az 1956-os magyar forradalommal való szimpatizálással vádolták. Ez volt az ürügy, melynek leple alatt megindult az erdélyi magyarság elnyomási folyamata. Az első lépés a kolozsvári önálló Bolyai Egyetem megszüntetése volt, melyet beolvasztottak a román Babes Egyetembe. A beolvasztásnál én is ott voltam és együtt szen­vedtem magyar egyetemi kollegáimmal, amikor Ceausescu brutálisan elvágott minden vitát, mely a Bolyai Egyetem önállóságát próbálta megvé­deni. Akkor lett kollegám és jó barátom, Szabédi László költő öngyilkos, mert nem bírta lelkileg azt a meghurcoltatást, amellyel azért sújtották, mert védte a Bolyai Egyetem önállóságát. Azóta sok száz magyar tanárt és diákot juttatott Ceausescu börtön­be, kergetett öngyilkosságba, olyanokat, akik fel merték emelni szavukat a kegyetlen nemzetiségi elnyomás ellen.

1959-1962 között több mint 2000 magyar iskolát olvasztottak be román isko­lákba, mint azok tagozatait. 1955-ben a X. párt­kongresszuson már nyiltan kimondta, "Románia nemzeti állam, melynek egész területét az egységes román nemzet foglalja el." Ezzel az un. "szocialista" Románia nyiltan nemzeti­szocialista állammá vált Ceausescu diktá­torral az élén. A soviniszta diktatúra módszerei is hasonlóak a hitlerizmuséhoz. A légbőlkapott dáko­román elmélet alapján csak románoknak, "az uralkodó fajnak" van joga ehhez a földhöz, a többi nemzetiség (több mint 5 millió) csak jövevények, betolakodók, akik örülhetnek, hogy egyáltalán megtűrik őket.

Hogy az erdélyi magyarság ezeréves törté­nelmének és kultúrájának nyoma se maradjon, Ceausescu rendszere elrendelte az összes egyházi és magánkézben lévő irattár államosítását. A pótolhatat­lan történelmi értékű levéltári anyagot összeszedték és ismeretlen helyre szállították. A soviniszta düh kiterjedt a magyar temetőkre is, melyeket felszámol­tak, nehogy kopjafák és sírkövek hirdessék Erdély múltját.

Mindezt mint humanista román írom le, akinek fáj a mai román rendszer népgyilkosságot súroló magatartása. Mint olyan erdélyi román írom a fentieket, akit mélyen megrendített Szikszai Jenő és Kuthi Lajos brassói tanárok tragédiája, akiket meggyilkoltak a titkosrendőrség pincéiben, mert véd­ték az erdélyi magyarság jogait. Minden tisztele­tem Király Károlyé, aki vállalva minden áldoza­tot, kiállt az erdélyi magyarság védelmére és segélykiáltását eljuttatta nyugatra.

Végül: hiszek Erdély jövőjében, hiszem, hogy egyszer a három nemzet, a magyar, a román és német megtalálja egymás kezét, és váll­vetve megteremtik az önálló Erdélyt, mely a nagy európai rendezés után a Közép-európai Egyesült Államok méltó tagja lesz.* * * * * * * * * * * *

Mărturiile unui om de ştiinţă românScrierea lui I.P.Brătianu, care prima dată a apărut în editura americană ,, Transylvania and the Hungarian - Romanian problem ,, iar după aceea în revista ,,Magyar Elet ,, din Toronto pe 01.03.1980 a apărut şi în limba maghiară, reflectă punctul de vedere a unui om de ştiinţă umanist şi foarte cinstit.

De la marxism- socialism până la socialismul naţional

În timpul lui CeauşescuMă consider mândru român, dar mai presus de asta sunt mândru că sunt român din Ardeal. Strămoşii mei au fost valahi, ceea ce înseamnă, ,, păstori", care cu mai bine de 1000 de ani în urmă au pornit spre nord de undeva din apropierea Albaniei de azi cu oile , în căutare unui trai mai sigur.

Este incorect ca oamenii de ştiinţă români din motive politice au născocit nişte teorii pentru originea românilor, după care, am fi aborigeni pe pămîntul Transilvaniei. Noi trăim pe aceste meleaguri, doar de vreo şase secole, şi suntem mândrii că împreună cu ungurii şi cu saşii care erau aici la venirea noastră am preluat cultura din occident şi am devenit membrii ai comunităţii popoarelor din Europa. Aşa a luat naştere cultura din transilvania care este unic pe lume. Popoarele care trăiau aici şi-au combinat valorile specifice şi aşa a luat fiinţă cultura din Ardeal. Întotdeauna am sperat, că odată cu regăsira celor trei popoare se va realiza marele vis :Transilvania, Elveţia din

Orient. Din păcate acest vis nu s-a realizat încă.Înaintea celui de al II-lea Război Mondial Germania fascistă a asmuţit unul împotriva celuilalt naţionalităţile din Transilvania, ca după aceea să se folosească de ura dintre naţiuni. După război- cu toate că aşa numita ,, Constituţie socialistă ,, a asigurat egalitate în drepturi pentru naţionalităţi- regimul totalitar a început o politică dură de asuprire. Această asuprire a început în Transilvania cu cele mai drastice metode după 1956, când naţionalitatea maghiară din Ardeal a fost acuzată, că a simpatizat cu Revoluţia maghiară din 1956. Acesta a fost motivul pentru care a început procesul de asuprire a maghiarimii din Ardeal. Primul pas a fost desfiinţarea Universităţii Bolyai din Cluj, care a fost asimilată cu Universitatea Babeş.

La asimilare an fost şi eu prezent şi am suferit împreună cu colegii mei maghiari,când Ceauşescu a încetat brutal orice discurs, care a vrut să arate independenţa Universităţii Bolyai .Un fost coleg şi bun prieten poetul Szabedi Laszlo s-a sinucis pentru că n-a suportat toate interogările la care a fost supus, pentru că a încercat să apere independenţa universităţii Bolyai.În decursul anilor sute de profesori şi studenţi maghiari au fost închişi în penitenciarele lui Ceauşescu sau împinşi spre sinucidere pentru că au avut curajul să protsteze împotriva asupririi naţionale.

Între anii 1956-1962 mai mult de 2000 şcoli cu predare în limba maghiară au fost asimilate în şcoli Româneşti ca nişte secţii a acestora.

În 1965 la congresul PCR s-a vorbit foarte clar : România este un stat naţional care este locuită de naţiunea română unitară. Cu această declaraţie România ,,socialistă ,, a devenit un stat naţional socialist în frunte cu dictatorul Nicolae Ceauşescu.Metodele dictaturii şoviniste sunt asemănătoare cu cele ale fascismului.După aşa zisa teorie daco-romană numai românii au dreptul la acest pământ, celelalte naţionalităţi ( apr.5 milioane de locuitori ), sunt nişte venetici care să fie mulţumiţi că sunt toleraţi.

Ca să fie nimicită în totalitate istoria şi cultura de o mie de ani a maghiarimii din Transilvania, regimul lui Ceauşescu a dat ordin ca toate archivele bisericii romano-catolice, şi cele care se află în particular să fie naţionalizate. Toate documentele de o importanţă însemnată au fost strânse şi transportate într-un loc necunoscut. Furia şovinistă s-a extins şi în cimitirele maghiare care au fost distruse, ca nu cumva pietrele funerare să propoagă trecutul Ardealului.

Toate astea le scriu ca umanist român, care suferă din cauza politicii de represiune a regimului românesc de astăzi, care este asemănătoare cu genocid.Scriu toate acestea, ca un român ardelean, care a fost profund marcat de tragedia profesorilor din Braşov Szikszai Jeno şi Kuthi Lajos ,care au fost omorâţi în pivniţele Securităţii, pentru că au apărat drepturile maghiarilor din Ardeal.Toată stima pentru Kiraly Karoly care a luptat pentru drepturile maghiarilor din România, şi strigătele pentru ajutor cu ajutorul lui au ajuns în occident.

Cred în viitorul Ardealului, cred că odată cele teri naţiuni (maghiar, român şi german ), se vor regăsi şi împreună vor crea Transilvania Independentă, care va face parte din Statele Unite ale Europei.
 
 
2 komment , kategória:  Általános  
Címkék: szimpatizálással, legdrasztikusabb, kultúrközösségbe, népgyilkosságot, titkosrendőrség, hitlerizmuséhoz, meghurcoltatást, segélykiáltását, nemzetiségeknek, legkegyetlenebb, szocializmustól, kihasználhassa, beolvasztottak, egyenjogúságot, nemzetiségeket, penitenciarele, öngyilkosságba, szocializmusig, beolvasztásnál, megszüntetése, történelmileg, államosítását, meggyilkoltak, kongresszuson, universitatea, transilvaniei, forradalommal, álláspontját, tisztességes, legszélesebb, megrendített, transilvania, összeszedték, tündérország, kultúrájának, közösségének, roman tudos, román tudós, torontói Magyar, nagyon tisztességes, hazai olvasó­közönség, önálló Erdély, marxista szocializmustól, nyugati kultúrát, európai népek, maguk sajátos, erdélyi kultúra, keleti Svájc, remény eddig, hitleri Németország, erdélyi nemzetiségeket, nemzeti gyűlöletet, NEMZETI ÚJSÁG, Danubian Press, Magyar Elet, Bolyai Egyetem, Babes Egyetembe, Szabédi László, Szikszai Jenő, Kuthi Lajos, Király Károlyé, Közép-európai Egyesült Államok, II-lea Război Mondial Germania, Universităţii Bolyai, Universitatea Babeş, Szabedi Laszlo, Nicolae Ceauşescu, Braşov Szikszai Jeno, Kiraly Karoly, Transilvania Independentă, Statele Unite,
Kapeller Anikó (#1)   2010-08-22 14:12:55
Köszönöm. Tényleg tudni kell.
Rácz (#2)   2012-10-28 10:17:58
Tisztességes, de utópisztikus. Egykor, az 1500 éve őslakos székelyek közé telepített szászok is magyarellenes politikát folytattak(lásd.Mádéfalva). A segítségükkel(szavazatukkal) lett Románia része Erdély. Ma nem képviselnek jelentős létszámot, mivel Románia hálája nem maradt el, vagonokba rakták és deportálták őket. Egyetlen elfogadható megoldás van Erdély jövőjét tekintve, a nemzeti autonómia. Ha a román elnyomás felerősödik, abból háború lehet minden uniós "testvériség" ellenére.
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
11.16. 22:11 Férfi kosárlabda NB I - Kaposvár siker
11.16. 21:42 Soltész Miklós: a magyar kormány a jövőben is támogatni fogja a magyarorszá...
11.16. 21:32 Illegális bevándorlás - Verekedés tört ki migráns fiatalok között Milánó kö...
11.16. 21:22 Női kézilabda BL - Az FTC metzi döntetlenjével egy pontot visz a középdöntő...
11.16. 21:21 Átadták a Verzió filmfesztivál díjait Budapesten
11.16. 21:02 Férfi vízilabda ob I - Húsz gólt lőtt az UVSE
11.16. 20:52 Férfi kosárlabda NB I - Könnyedén nyert a Szolnok
11.16. 20:51 Brazil Nagydíj - Verstappen a pole pozícióban
11.16. 20:32 Női kézilabda EHF Kupa - Csoportkörbe jutott a Debrecen is
11.16. 20:31 Az ötös lottó nyerőszámai és nyereményei
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
fejlesztés alatt  Győzelem és kudarc  Kovács Anikó - Romantika  Macska a fán  Kedves pénteki napot  Gerberák  Még hogy lapos...................  Legyen a lelkedben egy kis zúg  Kiforgatás  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Legyen a lelkedben egy kis zúg  Kastélyok a porcelán vázán, tá...  Kedves utókor  Idő  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Szülinapra  Őszi levelek  Fa építő  Bálványimádás  Angyal bánat  Őszi kép  Facebookon kaptam  Baj  Ismét búcsúzom  Szép estét  Kedves pénteki napot  Mégegyszer az MSM-ről  Népligeti fák  Reggeli felajánló ima összeáll...  Szép estét  Png virág  Röviddel  Akit szeretünk  Kedves utókor  Idő  Emberi sors  Naplemente  Légyott  Facebookon kaptam  Őszi png  Harc  Vigyél el motorozni  Kellemes hétvégét  Facebookon kaptam  fejlesztés alatt  Vidám, szép napot  Kellemes délutáni kikapcsolódá...  Szép estét  Akit szeretünk  Szèp napot kívánok  Őszi csokor  Jó reggelt , szép napot  Őszi levelek  Facebookon kaptam  Televízió  fejlesztés alatt  Kincsszomj  Szép estét  Akit szeretünk  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Kellemes napot  fejlesztés alatt  Macska a fán  Megértél arra, hogy új utak fe...  Kedves utókor  Szép estét  Velence vízben áll..:Dáma Lova...  Barátság  Őszi kép  Őszi kép  Az én barátom  Jó reggelt kávéval  Novemberi eperérés  Szép francia kép  Mai harmónia kártyám  Szombati üdvözlet, és sok fino...  Ne mondj le a boldogságról .  Az embernek szüksége van arra,...  Vers - Szerencsés Jánostól - F...  Kellemes hétvégét  Boldogság számomra a létezésed...  Facebookon kaptam  Kellemes hétvégét  Facebookon kaptam  2019. november 15. Mosonmagyar...  Ősszel, amikor egy lámpás fény...  Én csak egy egyszerű nő vagyok...  fejlesztés alatt  Szép esték - Százhuszonnegyedi...  Kellemes hétvégét  Örömre kell berendezkednünk  Esti kép  A mai világ  A legjobb vízhajtó teák  fejlesztés alatt  Gyávaság  Gyűlölet és szeretet  Erdélyi és magyar templomok  Televízió  Gyűlölet és szeretet 
Bejegyzés Címkék
roman tudos, román tudós, torontói Magyar, nagyon tisztességes, hazai olvasó­közönség, önálló Erdély, marxista szocializmustól, nyugati kultúrát, európai népek, maguk sajátos, erdélyi kultúra, keleti Svájc, remény eddig, hitleri Németország, erdélyi nemzetiségeket, nemzeti gyűlöletet, háború után, legszélesebb egyenjogúságot, rendszer fokoza­tosan, legkegyetlenebb elnyomási, legdrasztikusabb eszközökkel, erdélyi magyarságot, 1956-os magyar, erdélyi magyarság, első lépés, kolozsvári önálló, román Babes, kegyetlen nemzetiségi, egységes román, soviniszta diktatúra, légbőlkapott dáko­román, uralkodó fajnak, többi nemzetiség, összes egyházi, pótolhatat­lan történelmi, magyar temetőkre, titkosrendőrség pincéiben, három nemzet, önálló Erdélyt, nagy európai, luat naştere, luat fiinţă, asmuţit unul, asigurat egalitate, fost acuzată, fost motivul, început procesul, fost desfiinţarea, fost asimilată, încetat brutal, fost supus, regimului românesc, fost profund, luptat pentru, szimpatizálással, legdrasztikusabb, kultúrközösségbe, népgyilkosságot, titkosrendőrség, hitlerizmuséhoz, meghurcoltatást, segélykiáltását, nemzetiségeknek, legkegyetlenebb, szocializmustól, kihasználhassa, beolvasztottak, egyenjogúságot, nemzetiségeket, penitenciarele, öngyilkosságba, szocializmusig, beolvasztásnál, megszüntetése, történelmileg, államosítását, meggyilkoltak, kongresszuson, universitatea, transilvaniei, forradalommal, álláspontját, tisztességes, legszélesebb, megrendített, transilvania, összeszedték, tündérország, kultúrájának, közösségének, szállították, összefognunk, transylvania, légbőlkapott, biztosította, olvasztottak, profesorilor, , ,
2019.10 2019. November 2019.12
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 64001 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 342
  • e Hét: 342
  • e Hónap: 26614
  • e Év: 424550
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.