Belépés
zgfumag.blog.xfree.hu
Ha azért nézel , mert ez a munkád, jó munkát kívánok! GYÁVA NÉPNEK NINCS HAZÁJA! Minden nemzetnek olyan kormánya van aminöt érdemel. Ha valami... Zámbori Gusztáv
1957.12.05
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Legnagyobb anticionista politi
  2010-11-08 19:33:36, hétfő
 
   
  Legnagyobb anticionista politikusunkra emlékezünkIfj. Tompó László - Hunhír.info

zsidobeke.jpg1842. november 7-én született eddigi legnagyobb anticionista politikusunk, Istóczy Győző bíró, országgyűlési képviselő a Vas vármegyei Táplánszentkereszten, római katolikus nemesek gyermekeként. A középiskolai tanulmányait Szombathelyen végző, a jogot Budapesten és Bécsben hallgató, rendkívüli nyelvérzékkel megáldott (héberül is értő) fiatalember egyetemei évei befejeztével közszolgálatba lépett: 1868-ban már törvényszéki bíró, 1872-ben a vasvári járás szolgabírája. 1870 perdöntő évvé vált életében.

Törvényszéki bíróként a baltavári uradalom árverését vezette, amikor is egy megyebeli dúsgazdag zsidó család képviselője hamis név benyújtásával próbálta félrevezetni, hogy az árverést érvénytelenítse, és így áron alul juthasson a birtokhoz. Miután nem tudták lefizetni, hamis tanúvallomások alapján még ők indítottak ellene pert, hatvanezer forint kártérítésre követelve, ugyanakkor a vármegyei alsóbb bíróságok nem mertek mellette kiállni. Végül a Kúria sietett segítségére, ugyanis ez az összeg egy életre tönkretette volna. Felismerte tehát, hogy igenis vannak társadalmunk szövetét átszövő rejtett fonalak: ,,Egy titokzatos világ tárult fel előttem, amely zsidóknak a védtelen nem zsidó lakosság ellen folytatott kegyetlen aknaharcát egész rideg valóságában s óriási dimenzióiban tüntette fel a szemem előtt, amely aknaharcban a nem zsidó lakosságnak múlhatatlanul előpusztulnia kellett."

Ettől a pillanattól az addig az antiszemitizmust hírből sem ismerő fiatal bíró életcéljának tekintette hatalmuk leleplezését. Deák-párti programmal országgyűlési képviselő lett. Első beszédét 1875-április 8-án tartotta, melyben megállapította, hogy ők társadalmunk ,,legintoleránsabb elemei": ,,A gazdasági téren kívül a judaizmusnak eddig leginkább a zsurnalisztikai tért sikerült hatalmába kerítni, úgyannyira, hogy - csak monarchiánkról beszélve - a Lajtán túli lapok legtöbbje, de a mienknek is legnagyobb része a zsidóság kezében van, vagy legalább mögöttük ott áll ezen kasztnak egy-egy őrszemet képző delegátusa." A zsidóság, folytatta, ,,egy nemzetközi fővezénylet alatt álló, állami és nemzetiségi érdekeken felülemelkedő kozmopolitikus organizmust képez, amely, mint nálunk az ötvenes évek alatt is eléggé tanúsította, a nemzeti ügyhöz csak addig szokta mutatni ragaszkodását, míg a fönnforgó vagy kilátásban lévő politikai viszonyok annak az uralmat vagy az uralom kilátásait biztosítják, s így azt saját kaszt-céljai elérésére eszközül fölhasználhatja."

1878. június 24-én határozottan felvetette Palesztinába való hazatelepítésük szükségességét. Tekintettel a tiszaeszlári bűnper alatt tanúsított bűnpalástoló magatartásukra és az azt követő országos zendülésekre, valamint képviselőtársai közönyére felvetései iránt, 1883-ban megalapította az Országgyűlési Antiszemita Pártot (17 képviselővel), majd 1880-ban a ,,12 Röpirat" című folyóiratot, amely 1892-ben bekövetkezett megszűnéséig a magyar nemzetpolitika legfontosabb fórumává vált. Pártját azonban tíz év alatt felőrölték a belharcok, személyeskedések, így visszavonult a közélettől családja körébe, csupán a ,,Jogi és Közgazdasági Útmutató" című szakközlönyt szerkesztve. 1909-ben tett még egy utolsó kísérletet pártja feltámasztására, de eredménytelenül. Számkivetve, könyvei terjesztésével keresve kenyerét hunyt el 1915. január 7-én.

Felismerései korántsem voltak újak, hiszen Thököly Imre 1679-ben már felsorolta nemzetünk,,száz sérelmi pont"-ját, melyek közül a 33. ,,a zsidóknak a magyaroknál többre becsülése", az 57. pedig ,,a zsidóknak audienciára hamarább bocsátása, mint a magyaroknak", vagy Gróf Széchenyi István 1844. október 1-én a Felsőtáblán kijelentette: ,,Az angol nemzet egyenjogusíthatta a zsidó fajt. Mert ha például én egy palack tintát töltök egy nagy tóba, azért annak a vize nem romlik el és mindenki ártalom nélkül megihatja. A nagy angol elemben a zsidó elvegyülhet. Ugyanez áll Franciaországra nézve is. De ha a magyar levesbe az ember egy palack tintát önt, megromlik a leves és azt nem eheti meg az ember. Más példát is hozok fel. Ha egy bárkában ülök és abban van a gyermekem és más gyermeke, és ha a bárkába bejő a víz s előttem apodictice [kétségtelenül - Ifj. T. L.]áll, hogy de két gyermeket benn nem tarthatom,: ha a magamét lököm ki és a másikat benntartom, azt az újságban fogják hirdetni. De bíz én inkább a magam gyermekét tartom meg, és a másikat kilököm."

Életében politikai életünk ,,fenegyereke"-ként könyvelték el (akárcsak képviselőtársai közül gróf Zelenski Róbertet), egy kézlegyintéssel vagy gúnyos ajkbiggyesztéssel napirendre térve nyilatkozatai, írásai felett. Gondolkodását csak az 1920 után létrejött radikális nemzeti pártok és mozgalmak vallották magukénak. Életének legjobb ismerői közül Bosnyák Zoltán nem véletlenül írhatta: ,,Nyugodtan pihenhet sírjában, mert a kiegyezés utáni idők közéleti szereplői között kevesen voltak, akik több önzetlenséggel, mélyebb lelkiismeretességgel teljesítették kötelességüket nemzetükkel szemben. Nyugodtan pihenhet azért is, mert ha sírja körül nincs is hivatalos dísz és pompa, körülveszi azt övéinek szeretete és a névtelen magyarok százezreinek, a magyar társadalom nemesebben érző, jobbik részének soha el nem múló mélységes hálája és kegyelete." Ellentáborbeli képviselőtársa, Szatmári (Gottlieb) Mór pedig úgy vallott róla, hogy pártja soraiból ,,árbocként magaslott ki", ugyanis ,,ő volt köztük talán az egyetlen, akit őszinte meggyőződés vezetett, és ő igazán korrekt becsületes ember volt. Pártja nem tudott hozzá felemelkedni."

Reá való emlékezésünket most egy páratlan kordokumentummal tesszük teljesebbé, amely Oláh György Egyedül Vagyunk című lapjában jelent meg (K. J. szignóval) 1943-ban.

EGY RÁKOSSZENTMIHÁLYI VILLA HÁROM NÓLAKÓJA EMLÉKEZIK A MAGYAR FAJVÉDELEM LEGNAGYOBB ÚTTÖRŐJÉRŐL

»Istóczy Győző, a magyar fajvédelem és antiszemitizmus múlt [XIX. - Ifj. T. L.] századi úttörőjének, a korát fél századdal megelőző nagy magyar elmének három leánya ma is él. Rákosszentmihályon laknak, a világtól visszavonultan, szerény anyagi viszonyok között. Saját szorgalmukból, saját erejükből felépített villácskájukban. Édesapjuktól a híres néven kívül egyebet nem örököltek. Bizony, ez is inkább terhükre, kárukra volt a liberalizmus korszakában. Hiszen a zsidóság az olyan igazán nagy és komoly ellenfelekkel szemben, mint Istóczy, soha nem tud megbocsátani vagy feledni. A három nővér, a sok megpróbáltatás után, nem szívesen fogad látogatókat, Bosnyák Zoltánon, a kitűnő tudóson kívül, soha újságíróknak nem beszéltek még édesapjukról. A legidősebb nővér, özvegy Brády Lajosné maga nyitja ki nekünk a vasrácsos kiskaput, riadtan tekint ránk szikár, csontos arcával. Ahogy belépünk a szobába, és helyet foglalunk az asztal mellett, öreges, de ma is méltóságteljes tartásából azonnal megérezzük az egykori nagyasszonyt. Hunyad megye egyik leggazdagabb nagybirtokosának özvegye. Férje az összeomláskor meghalt, birtokát elvették. Ide menekült. Vele jött húga, Hegyi Sándorné, aki ugyancsak Hunyad megyében Brádon volt tanítónő, magukhoz vették harmadik nővérüket, Istóczy Herminát, s itt telepedtek meg. Hegyi Sándorné állást kapott az egyik állami iskolában. Istóczy Hermina betegen fekszik a másik szobában, vele nem találkoztunk.

Körülnézek a szerény, polgári kényelemmel berendezett fogadószobában; az az első érzésem, hogy itt még Istóczy Győző utolsó éveinek elhagyatottsága, nagy-nagy magányossága kísért. Nézem a falakat, a híres apa emlékét keresem.

Édesapánk nem itt lakott - mondja Brády Lajosné -, bent élt Pesten, előbb a Gyöngytyúk-utcában, a mai Gyulai Pál utcában, aztán a Rökk Szilárd-utcában, a Feszty-házban laktunk; később pedig a tisztviselőtelepen, a Szabóky-utcában. Alig maradt valami emlék édesapánkról, azt a keveset is elajándékoztuk már jóformán mind. Amikor meghalt, mi Erdélyben éltünk, a háztartás feloszlott, hatalmas könyvtárát széthurcolták, azt sem tudjuk, ki vette meg a könyveket.

MIKOR AZ ISTÓCZY-NEVET IS SZÉGYELLNI KELLETT

Igazán nem gondoltuk - vág közbe Hegyi Sándorné -, hogy édesapát valaha felfedezik. Pedig hányszor mondta nekünk: ,,Majd a halálom után tudjátok meg, hogy ki voltam". Mi, gyermekek, persze csak azt éreztük, hogy mennyi hátrány származik politikai kiállásaiból nemcsak rá, hanem a családjára és ránk, gyermekeire. Úgy éreztük, a mi jövőnk is áldozatul esik az ô antiszemita magatartásának. Én például, amikor a tanítóképzőt elvégeztem, beadtam kérvényemet a fővároshoz. Az ismerős bizottsági tagok azt kérték, változtassam meg a nevemet. Vegyek fel Kovács, Nagy, Lakatos, vagy bármilyen más nevet, mert az Istóczy névvel a magyar fővárosban nem lehetek tanítónő. Édesapámat, szegényt bántotta nagyon a dolog, de azt mondta, hogy ô nem áll az utamba, döntsek a nevem megváltoztatása felől magam. S én ősi családi nevünk mellett döntöttem. Lementem Brádra, s ott tanítottam az összeomlásig.

Az Istóczy család eredetéről beszélgettünk. Vas megye egyik legősibb magyar családja
az övék. Dömötöriben volt az ősi birtokuk. Ezt édesapánk öccse, Sándor örökölte - magyarázza Brádyné. - Édesapám már gyermekkorában közéleti pályára készült.
Nagyon érdekelte a jog, a szépirodalom, történelem, s persze a politika is. Először
a megyénél szolgált, aztán a bírósághoz ment, s hamarosan törvényszéki bírónak
nevezték ki.

HOGYAN LETT ANTISZEMITA?

Már akkor foglalkozott a zsidókérdéssel?

Többször elmesélte nekünk, hogy fiatal korában, pályája kezdetén ô is a liberális fölfogást vallotta. Egy birtokper tárgyalásán azonban a zsidó ügyfelek meg akarták vesztegetni. Nagy összegeket kínáltak fel neki, ha javukra dönt. Apa fölháborodva utasította vissza az ajánlatot. S erre a zsidók valóságos hajszát indítottak ellene, megrágalmazták, hogy pénzt fogadott el tőlük, sőt odáig merészkedtek, hogy azzal vádolták, ô tette meg az aljas ajánlatot, hogy pénzért elintézi ügyüket. Hosszú évek teltek el, amíg végleg kiderült édesapa igazsága. Olyan mély nyomot hagyott benne ez a kellemetlen élmény, hogy nem is maradt tovább a hivatalában. Akkor kezdett foglalkozni a zsidókérdéssel mélyebben. Deák Ferenc biztatására képviselőnek lépett föl.

Jó viszonyban volt Deák Ferenccel?

Deák nagyra becsülte apát, nemcsak a közös párt fűzte össze őket, hanem a jó baráti viszony is. Deák egyengette útját Pesten, bemutatta később Erzsébet királynénak is. A parlament múzeumában van egy fénykép, amely együtt ábrázolja apát Deákkal. Még az ô pártjához tartozott, amikor 1875 áprilisában elmondotta első híres zsidóellenes beszédjét a parlamentben. ,,Nagy nap volt az, gyermekek - mesélte később nekünk, mikor nagyobbak voltunk. - Sokáig készülődtem rá, tudtam, hogy evvel a beszéddel örökre magamra
haragítom a liberális világot. Tudtam, hogy megpecsételem életem végéig a sorsomat.
De egyszer valakinek szembe kellett szállnia a galíciai áradattal."

S milyen hatása volt a beszédnek?

Ahogy apa mesélte, sokan felfigyeltek rá; akkor már mindenki érezte, hogy a galíciai ár birtokba akarja venni az országot. Északkeletről egyre többen jöttek hozzánk, s magyar tömegek kivándorlása is elkezdődött, de senki sem mert még olyan nyíltan beszélni a veszedelemről, mint apa. Pár év múlva minden pártban voltak hívei. Akkor ô is kilépett a Deákpártból, és a nyolcvanas évek elején megalapította az antiszemita-pártot. Ez volt a világ első ilyen természetű pártja. A többi országokban csak ezután kezdődtek az antiszemita mozgalmak.

AZ ÜNNEPLÉSEK DELELŐJÉN

Mikor volt a legnépszerűbb Istóczy Győző?

Talán a párt megalakulásakor. A tiszaeszlári pör idején a zsidóellenes hangulat szétáradt az egész országban, sok képviselő melléje állott. Még olyanok is helyeselték mozgalmát, akik azelőtt csak félvállról, tréfálkozva beszéltek az egész vállalkozásról. A 12 röpirat című folyóiratnak akkor volt a legtöbb előfizetője. Ausztriában, Franciaországban, Németországban, még Amerikában is kezdődtek akkor a zsidóellenes mozgalmak. Ezekkel mind összeköttetésbe jutott. A berlini antiszemita liga vezetői elismerésük kifejezéséül díszes söröskancsóval ajándékozták meg apát. A francia antiszemita-mozgalom vezére, Edouard Drumont világhírű művének, a La Francé Juive-nek [utalás ,,Az elzsidósodott Franciaország" című könyvére - Ifj. T. L.] dedikált példányát küldte el neki a fényképével.

Hegyi Sándorné most hirtelen kimegy a szobából, s néhány perc múlva két fényképpel jön vissza. Az egyik Drumont-ot ábrázolja, a megfakult kép jobb felső sarkában jellegzetes betűkkel: ,,A Victor Istóczy le ciurage ux champion de la lutte antisemitique-témoignage de cordiale sympathie". A másik képen, fák közt, hatalmas épület látszik, a kép jobb alsó sarkában tintával írva ez áll: St. Bonaventures Seminary v. Colliges Allegany, Cattarauyus
Co. N. I. Compliments of Prof A. N. Ez az amerikai tudományos collégium 1890- ben tiszteletbeli tagjává választotta Istóczy Győzőt. Néhány évvel előbb, 1882 nyarán tartották Európa antiszemita mozgalmainak vezető férfiai az első nemzetközi kongresszust Drezdában. Erről Brády Lajosné a következő részleteket meséli nekünk:

A magyar küldöttséget apa vezette Ónody Gézával, a másik nagy antiszemita vezérrel. Pozsonyban, ahol Simonyi Iván képviselő csatlakozott hozzájuk, nagy tömeg ünnepelte őket az állomáson. Drezdában ünnepélyes fogadtatásban volt részük. Az egyik drezdai étteremben, ahol a tanácskozásokat tartották, Ferenc József magyar és Albert szász király képei meg Vilmos császár mellszobra mellett ott állt a falon Solymosi Eszter életnagyságú képe. Ábrányi Lajos festette meg erre az alkalomra. A magyar küldöttséget mindenütt nagy tisztelettel vették körül. A kongresszus alelnöke Simonyi Iván lett. Apa többször felszólalt, ô szerkesztette és fogalmazta meg azt a kiáltványt, amit aztán a kongresszus nagy lelkesedéssel elfogadott azzal, hogy megküldik a világ minden kormányának és napilapjának. A kongresszus utolsó napján, az ünnepélyes záróülésen Ónody Géza volt a főelőadó, és a kilencszáz főnyi tömeg kívánságára a végén apának is fel kellett szólalnia. Külföldi barátai biztatták és tartották édesapámban a lelket akkor is, amikor itthon már megszűnt a mozgalom.

A ZSIDÓSÁG LEGYŐZI ISTÓCZYT

Mi okozta a párt bukását?

Az, hogy a zsidók már akkor erősebbek voltak. Az antiszemita képviselőknek nem volt pénzük, nem bírták a választási költségeket, nem voltak újságjaik. A sajtó pedig akkor már teljesen zsidó irányítás alatt állott, a többi párt is összefogott ellenük. 1884-ben tizenhét
antiszemita képviselő került be a parlamentbe, a következő ciklusban már csak ketten maradtak. De apa mindig kitartott meggyőződése mellett. Valósággal megszállottja volt ennek az eszmének, másképp nem költötte volna rá minden vagyonát.

Mennél jobban elmerülünk a beszélgetésben, annál érdekesebb színekben bontakozik ki elénk ennek a korát messze-messze megelőző különös, érdekes nagy magyar tehetségnek az alakja.

Nemcsak a zsidókérdéssel foglalkozott - magyarázták. - Ô javasolta először nálunk a vasutak államosítását, amit húsz év múlva azután Baross Gábor valósított meg. Sokat harcolt a börze ellen, meg akarta adóztatni az ingótőkéket. Kisbirtokvédelmet, nagyszabású telepítést követelt, fölkarolta a szövetkezeti gondolatot, nagyszabású törvényjavaslatot dolgozott ki ezekről, de a megvalósítást éppen úgy nem érhette el, ahogy az antiszemitizmus győzelmét sem.

Meddig volt képviselő?

Huszonnégy esztendeig. A Vas megyei rumi kerületet képviselte egészen a milleniumig. Sokszor lejárt választói közé, személyesen intézte ügyes-bajos dolgaikat, nagyon szerették a kisemberek, mert nagyon jó ember volt. Amikor Pesten ügyvédi irodát nyitott, a szegényeknek mindig ingyen képviselte az érdekeiket. Különösen azoknak, akiknek a zsidókkal volt peres ügye. Azoktól még bélyegköltséget sem fogadott el soha. Ráfizetett az ügyvédi irodára, úgyhogy később fel is oszlatta.

EGY KOPOTT KÍSÉRTET UTAZGAT - SAJÁT KÖNYVEIT ÁRUSÍTJA

S azután mivel foglalkozott?

Nagyon szűkös viszonyok között volt aztán. Csak tanulmányainak élt. De élete utolsó napjaiig tanult. Tanult, szüntelenül. Különösen a nyelveket szerette, öreg korában már tíz európai nyelvet beszélt. Utoljára, amikor mi, ketten nővéremmel Erdélybe kerültünk, belefogott a román nyelv tanulásába is. Azt mondta, azért, hogyha minket meglátogat, tudjon beszélni
a román nyelvű falusiakkal. Szépirodalommal is foglalkozott, elbeszéléseket, tárcákat írt különböző napilapokba. Még utolsó éveiben is többször próbálkozott új párt alakításával, de már teljesen süket fülekre talált. Mindenki magára hagyta, legjobb barátai is elpártoltak tőle. Könyveit bojkottálták. Végül maga volt kénytelen egy-egy munkájára előfizetőket gyűjteni.
Az utolsó tizenöt esztendőben úgyszólván szünet nélkül vonaton ült, járta az országot, Pozsonytól Brassóig, Árvától Orsováig utazgatott, és árulta, terjesztette kiadványait. Ekkor már úgyszólván csak ebből élt, de így teljesen elszegényedve is mindig hitt abban, hogy gondolatai egyszer mégis megvalósulnak.

Egy nagy emberi tragédia árnyéka ül ezeken az egyszerű mondatokon. Szinte magunk előtt látjuk a büszke öreg magyar urat, mint könyvügynököt.

A haláláról beszélünk ezután.

Nem volt sokáig beteg, állítólag rákban halt meg 1915-ben, legalábbis az orvos azt mondta. A Kerepesi-úti temetőben, a családi sírboltban nyugszik. A temetési szertartást Hock János plébános végezte. A családon kívül más alig volt ott. Talán jobb is volt apának, hogy nem élt tovább, a Károlyi-forradalom alatt felzendült ghettó őt sem hagyta volna életben.

Meghatottan veszek búcsút az Istóczy-nővérektől. Azóta is szüntelen kísért a nagy úttörő markáns, apostoli alakja, fülembe csengenek Bosnyák Zoltán szavai: ,,Övé volt a magvetők minden küzdelme és megpróbáltatása, övé a magvetők minden dicsősége is."«

HunHír.Hu

http://hunhir.info/index.php?pid=hirek&id=34892
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Címkék: nagybirtokosának, legintoleránsabb, franciaországban, antiszemitizmust, személyeskedések, kordokumentummal, zsurnalisztikai, szépirodalommal, megváltoztatása, franciaországra, megpróbáltatása, eredménytelenül, érvénytelenítse, képviselőtársai, összeköttetésbe, feltámasztására, megalakulásakor, tanácskozásokat, bélyegköltséget, antiszemitizmus, kézlegyintéssel, villácskájukban, fölhasználhatja, elhagyatottsága, hazatelepítésük, ellentáborbeli, megállapította, söröskancsóval, önzetlenséggel, visszavonultan, emlékezésünket, németországban, kötelességüket, terjesztésével, vállalkozásról, képviselőtársa, középiskolai tanulmányait, jogot Budapesten, vasvári járás, baltavári uradalom, megyebeli dúsgazdag, árverést érvénytelenítse, vármegyei alsóbb, életre tönkretette, titokzatos világ, szemem előtt, antiszemitizmust hírből, gazdasági téren, judaizmusnak eddig, zsurnalisztikai tért, zsidóság kezében, nemzetközi fővezénylet, Tompó László, Istóczy Győző, Országgyűlési Antiszemita Pártot, Közgazdasági Útmutató”, Thököly Imre, Gróf Széchenyi István, Zelenski Róbertet, Bosnyák Zoltán, Oláh György Egyedül Vagyunk, RÁKOSSZENTMIHÁLYI VILLA HÁROM NÓLAKÓJA EMLÉKEZIK MAGYAR FAJVÉDELEM LEGNAGYOBB ÚTTÖRŐJÉRŐL, Bosnyák Zoltánon, Brády Lajosné, Hegyi Sándorné, Istóczy Herminát, Istóczy Hermina, Gyulai Pál, Rökk Szilárd-utcában, MIKOR AZ ISTÓCZY-NEVET IS SZÉGYELLNI KELLETT, Lementem Brádra, HOGYAN LETT ANTISZEMITA, Deák Ferenc, Deák Ferenccel, ÜNNEPLÉSEK DELELŐJÉN, Edouard Drumont, Francé Juive-nek, Victor Istóczy, Bonaventures Seminary, Colliges Allegany, Prof, Istóczy Győzőt, Erről Brády Lajosné, Ónody Gézával, Simonyi Iván, Ferenc József, Solymosi Eszter, Ábrányi Lajos, Ónody Géza, ZSIDÓSÁG LEGYŐZI ISTÓCZYT, Baross Gábor, Amikor Pesten, KOPOTT KÍSÉRTET UTAZGAT, SAJÁT KÖNYVEIT ÁRUSÍTJA, Pozsonytól Brassóig, Árvától Orsováig, Hock János,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
01.21. 12:11 A brit rendőrség az ukrán állam címerét a szélsőséges szervezetek jelképei ...
01.21. 12:11 Több száz millió forint értékű gyógyszert foglaltak le egy nemzetközi akció...
01.21. 12:01 Kiválasztották a Térey-ösztöndíjasokat
01.21. 11:41 A magyar kultúra napja - Diák Oscar-díjra jelölt filmeket tett elérhetővé a...
01.21. 11:41 Időközi polgármester-választás lesz vasárnap a Nógrád megyei Patakon
01.21. 11:31 Férfi kézilabda Eb - Chema Rodríguez: próbálunk új impulzusokat adni
01.21. 11:31 Korszerű biobankot alakítanak ki Szegeden
01.21. 11:31 Két ukrán embercsempészt ítéltek börtönbüntetésre Tatabányán
01.21. 11:21 A következő idényben visszatérne Gereben Lívia
01.21. 11:21 Illegális bevándorlás - Nagy-Britanniába tartó migránsok estek a tengerbe B...
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Téli este  Csoda a vízilabda E.B-én  Nyugdíj  Sírva halódik  Szülinapomra..  Maci  Mai napi mosoly!  Hofi Géza: Életem bére  Zuz-Mara  Te vagy az út, igazság és élet  Nők bundában  Fatörzs gyertyák  Vonaton  2. évközi hét hétfő 01.20  Rózsa hóesésben  Hogy életünk csónakja könnyű l...  Őszi eső  Elég minden napnak a maga baja  Facebookon kaptam  A meghallgatott imádság - Szo...  Kondra Katalin: Kötelék Nem t...  Asszonyvárás téli estén  Mindig van fény a sötéten túl  Jó a zene  Kellemes délutánt kívánok  Én csak vetettem  Petőfi Sándor - Egy Könyvárus ...  Téli este  Facebookon kaptam  Celine Dion - Just walk away  Facebookon kaptam  Az örökkévaló Isten és a mulan...  Vers-aszály - Kétszázhatvanadi...  Egyre gyakrabban hallani "Nárc...  Hofi Géza: - Anyósom az tudja ...  Petőfi Sándor - Egy Könyvárus ...  Megjött a hó  Szép estét  Cica torna  Sírva halódik  Facebookon kaptam  Hallás  Tóth Árpád:Érzelmek nélkül...?...  Kávészemek  Szabad akarat  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Eged hegy - természeti fotó  Keresztes Szent János: Sötét é...  Imádkozott minden megszakítás ...  Hofi Géza - Hordót a bornak! (...  Facebookon kaptam  Az örökkévaló Isten és a mulan...  Love  Facebookon kaptam  Posertube  Zöldségek  Szent Fábián pápa és vértanú  Téli kép  Szent Fábián pápa és vértanú  Facebookon kaptam  Imádság  Egyre gyakrabban hallani "Nárc...  Azzal, hogy az egyik helyről, ...  Minyon  Hallás  Szent Fábián pápa és vértanú  Téli kép  Mai napi mosoly!  Rózsa a fa odvában  Régi és új természet  A mérgező emberek  Veszprémi Érsekség szentmise 0...  Orchídea  Téli kép  Rózsaszín rózsa  Az örökkévaló Isten és a mulan...  Mindig van fény a sötéten túl  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Egy himnusz az élethez  Az ősz üzenete  Katica  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Okosan és bölcsen  Petőfi Sándor - Ilyen Asszony ...  Az anyák olyanok, hogy maminak...  Facebookon kaptam  Sexy nők  Okosan és bölcsen  Facebookon kaptam  Egyre gyakrabban hallani "Nárc...  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Régi és új természet  Jézus megbocsát  Szeretlek  Nyugdíj  Hallás  Szeretlek  Cisternerne Koppenhágában  Facebookon kaptam 
Bejegyzés Címkék
középiskolai tanulmányait, jogot Budapesten, vasvári járás, baltavári uradalom, megyebeli dúsgazdag, árverést érvénytelenítse, vármegyei alsóbb, életre tönkretette, titokzatos világ, szemem előtt, antiszemitizmust hírből, gazdasági téren, judaizmusnak eddig, zsurnalisztikai tért, zsidóság kezében, nemzetközi fővezénylet, ötvenes évek, nemzeti ügyhöz, fönnforgó vagy, uralmat vagy, uralom kilátásait, tiszaeszlári bűnper, magyar nemzetpolitika, közélettől családja, utolsó kísérletet, magyaroknál többre, zsidóknak audienciára, angol nemzet, zsidó fajt, palack tintát, nagy tóba, nagy angol, zsidó elvegyülhet, magyar levesbe, bárkában ülök, bárkába bejő, magamét lököm, másikat benntartom, újságban fogják, magam gyermekét, másikat kilököm, kézlegyintéssel vagy, 1920 után, kiegyezés utáni, névtelen magyarok, magyar társadalom, páratlan kordokumentummal, magyar fajvédelem, világtól visszavonultan, híres néven, liberalizmus korszakában, olyan igazán, három nővér, kitűnő tudóson, legidősebb nővér, vasrácsos kiskaput, asztal mellett, egykori nagyasszonyt, összeomláskor meghalt, egyik állami, másik szobában, háztartás feloszlott, halálom után, tanítóképzőt elvégeztem, ismerős bizottsági, magyar fővárosban, nevem megváltoztatása, megyénél szolgált, bírósághoz ment, liberális fölfogást, birtokper tárgyalásán, zsidó ügyfelek, zsidók valóságos, aljas ajánlatot, kellemetlen élmény, zsidókérdéssel mélyebben, közös párt, parlament múzeumában, beszéddel örökre, liberális világot, galíciai áradattal, nyolcvanas évek, világ első, többi országokban, antiszemita mozgalmak, legnépszerűbb Istóczy, párt megalakulásakor, zsidóellenes hangulat, egész országban, egész vállalkozásról, legtöbb előfizetője, zsidóellenes mozgalmak, berlini antiszemita, egyik Drumont-ot, másik képen, amerikai tudományos, első nemzetközi, következő részleteket, magyar küldöttséget, másik nagy, egyik drezdai, , ,
2019.12 2020. Január 2020.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 64001 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 2070
  • e Hét: 9401
  • e Hónap: 68509
  • e Év: 68509
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.