Belépés
zgfumag.blog.xfree.hu
Ha azért nézel , mert ez a munkád, jó munkát kívánok! GYÁVA NÉPNEK NINCS HAZÁJA! Minden nemzetnek olyan kormánya van aminöt érdemel. Ha valami... Zámbori Gusztáv
1957.12.05
Online
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Rákosi, a kisgazdák és a gordi
  2011-03-02 18:17:07, szerda
 
   
  Rákosi, a kisgazdák és a gordiuszi csomó


Dátum: 2011. March 01. Tuesday, 09:06

Tények és dokumentumok

1947. február 25.: Kovács Béla letartóztatásával és elhurcolásával végső

szakaszába lépett Magyarország szovjet gyarmatosítása

Pontosan húsz éve, február 25-én Budapesten írták alá a Varsói Szerződés

katonai szervezetének megszűnéséről szóló dokumentumot, s néhány hónap múlva

az utolsó megszálló szovjet katona is elhagyta Magyarország területét. Tíz

éve, február 25-én országszerte először tartották meg a kommunizmus

áldozatainak emléknapját. Ez a nap azért lett szimbolikus dátum, mert

1947-ben február 25-én tartóztatták le a szovjet katonai hatóságok Kovács

Béla nemzetgyűlési képviselőt, a Független Kisgazdapárt főtitkárát. Ezzel a

nyílt törvénysértő beavatkozással kezdődött meg a bolsevik diktatúra

létrehozásának, Magyarország szovjet gyarmatosításának végső szakasza.
Csicsery-Rónay István egykori kisgazda politikus, az 1945-47-es évek egyik

utolsó élő, hiteles tanúja, egyben tanúságtevője írta meg azt az anekdotát,

amely szerint 1946 elején együtt ebédelt a kommunista Rákosi Mátyás, Varga

Jenő, valamint a kisgazdapárti Varga Béla és Kovács Béla, mind a négyen a

koalíció vezető politikusai. Amikor a tyúkhúsleves érdemeire terelődött a

szó, Varga Jenő megjegyezte, ő leginkább a nyakát szereti szopogatni. Ekkor

Kovács Béla felállt, Rákosi háta mögé lépett, két kezével körülfogta a

nyakát, és riadtan rászólt: ,,Te Mátyás! Hiszen neked nincs is nyakad! Hová

teszik majd a kötelet?"


Nem valószínű, hogy a Független Kisgazdapárt országos főtitkára ezzel a

tréfával vágta volna el magát a kommunista vezér előtt, bár ki tudja? Tény,

hogy egy évvel később ő vált a kommunisták kisgazdaellenes megsemmisítő

hadjáratának egyik legfőbb célpontjává. Sok volt a rovásán. Pél­dául 1945

tavaszán-nyarán az ideiglenes nemzeti kormány belügyi államtitkáraként

megpróbálta megtisztítani a rendőrséget mindazokon a helyeken, ahonnan

súlyos visszaélésekről, atrocitásokról érkeztek panaszok - természetesen a

megszálló szovjet hadsereggel és hazai kommunista csatlósaikkal s

ügynökeikkel szemben. Az 1945. november 4-i nemzetgyűlési választások

előtt - saját barátaival és harcostársaival, köztük Nagy Ferenc pártelnökkel

is konfrontálódva - oroszlánrésze volt abban, hogy a kisgazdapárt vezetése a

szovjet követelés-fenyegetés ellenére mégsem fogadta el a kommunistákkal

állítandó közös listát, hanem egyedül indult, és megszerezte a szavazatok 57

százalékát. Így, ha Magyarországon valódi (parlamentáris) demokrácia lett

volna, a kisgazdák egyedül alakíthatnak kormányt; erre azonban a szovjet

megszállók miatt persze egy százalék esély sem volt. Kovács néhány hónapig

földművelésügyi miniszter lett, majd 1946 márciusában átvette a kisgazdapárt

központi apparátusának irányítását és a központi pártlap, a Kis Újság

főszerkesztői teendőit. Tekintettel arra, hogy a kisgazdapárti vezetői

négyesfogatból Tildy Zoltánt köztársasági elnökké, Nagy Ferencet

miniszterelnökké, Varga Bélát pedig a Nemzetgyűlés elnökévé választották, a

legnagyobb támogatottságú magyar párt legfőbb - négyük közül kétségkívül

legbátrabb - operatív irányítója a népszerű baranyai gazda, Kovács Béla

lett. E minőségében rá hárult a legnehezebb feladat a kommunisták

fondorlatos, gátlástalan és mind erőszakosabb hatalmi nyomulásának

feltartóztatásában - pontosabban megkísérlésében.


Kovács Béla jól szervezett, cselekvőképes, aktív néppártot igyekezett

kovácsolni, és ismételten - bár eredménytelenül - szorgalmazta az

önkormányzati (községi) választások mielőbbi megtartását, mert úgy vélte, a

csupán parlamenti többséggel rendelkező kisgazdapárt erejét a helyi

közigazgatási vezetőpozíciók többségének demokratikus úton történő

megszerzésével lehet megsokszorozni. A pártközi tárgyalásokon a kisgazda

főtitkár bátran és következetesen képviselte azt az álláspontot, hogy a

koalíció legnagyobb pártja nem lehet ,,csak báb" a többi - azaz a baloldali -

pártok kezében, és követelte a fontos közhatalmi pozíciók kisgazdák javára

való arányosítását minden szinten, persze eredménytelenül. Amikor pedig egy

nappal a kommunista párt 1946. szeptember végi kongresszusa előtt a Kis

Újságban Kovács Béla megüzente: ,,Amíg mi politikai tényezők vagyunk

Magyarországon, addig nem lehet róla szó, hogy az ország a Baloldali Blokk,

vagy közelebbről megjelölve, a Kommunista Párt hitbizománya legyen", és

emlékeztette a kommunistákat, hogy hárommillió választópolgár áll a

főtitkárként általa irányított kisgazdapárt mögött, ő maga tette magát a

kommunisták első számú célpontjává.


Az MKP III. kongresszusán Rákosi harcba szólította a magyar népet a ,,reakció

sötét tervei", a ,,nemzeti egység árulói ellen", egyúttal hadat üzent az egy

évvel korábbi szabad választásokon abszolút többséget elért legnagyobb

demokratikus párt - ,,a nép ellenségei" - ellen, a 17 százalékos

támogatottságú kommunistákat állítva be a magyar demokrácia fő

védelmezőiként. A párt második számú vezetője, Gerő Ernő úgy fogalmazott:

,,Nálunk most birkózás kezdődik a reakció és a demokrácia ereje között (...) és

ketté kell vágni a gordiuszi csomót." 1946 utolsó hónapjaiban átmenetileg

holtpontra jutott a két nagy politikai erő birkózása, ám november 28-án

Rákosi az MKP parlamenti frakciója előtt kijelentette a kisgazdapárti

vezetőkről: ,,Minden jel arra mutat, hogy bármennyire van is puhulás bizonyos

vezetőknél, és bármennyire van differenciálódás, megbomlani ez a társaság

csak akkor fog, ha odaütünk, ha mi kezdjük el a pucolást..." Hogy kivel

akarták kezdeni, azt pár nap múlva Gerő üzente meg a Szabad Népben: ,,Azt is

mondja Kovács Béla, hogy frontot kell nyitni a szocializmus ellen. (...) Ez a

front azonban pozdorjává fog zúzódni."


A kisgazdapárt lefejezésére és szétzúzására irányuló kommunista taktikában

alapvető változást hozott az, hogy 1946 decemberében az államvédelmi szervek

a Magyar Közösség nevű titkos - valójában sem demokráciaellenes, sem

veszélyes - társaság ,,köztársaság-ellenes összeesküvése" nyomaira bukkantak.

A Szabad Nép először 1947. január 5-én adott hírt az állítólag a

Horthy-rendszer visszaállítását célzó és fegyveres felkelés kirobbantására

készülő ,,összeesküvés" leleplezéséről, és a ,,főbűnösök" letartóztatásáról,

akik között csupán egy kisgazda politikus volt, de egy hét múlva a

kommunista pártlap már főcímben közölte: ,,Kisgazdapárti képviselők az

összeesküvők között". Az ávó és a HM katonapolitikai osztály - mindkét szerv

közvetlenül a kommunista pártvezetés, illetve a szovjet állambiztonsági

szervek irányítása alatt állt - letartóztatási hulláma és kegyetlen

kínvallatási módszerekkel történő nyomozása arra irányult, hogy a

vádlottakból az előre megtervezett koncepciónak ,,megfelelő" vallomásokat

csikarjanak ki, amelyek alkalmasak annak bizonyítására, hogy a demokratikus

államrend megdöntésére irányuló ,,összeesküvés" valóban megtörtént, és

minderről a kisgazdapárt legfelső vezetősége is tudott, amiért politikai,

sőt büntetőjogi felelősség terheli.


A növekvő kommunista nyomás és a nyílt szovjet fenyegetés hatására a Vörös

Hadsereg megszállása alatt álló - és a nyugati nagyhatalmaktól semmilyen

érdemi segítségre nem számítható! - magyar állam két legfőbb vezetője, Tildy

Zoltán államfő és Nagy Ferenc kormányfő néhány nap keserves hezitálás után

engedett. Amikor a kisgazdapárti (és szabadságpárti) többségű Nemzetgyűlés

január 21-én jóváhagyta hét kisgazda képviselő (köztük a jelenlegi

Országgyűlés fideszes korelnöke, Horváth János) mentelmi jogának

felfüggesztését, s ennek következtében a politikai rendőrség azonnal

letartóztatta őket, elindult a lavina - és többé nem lehetett megállítani.

Néhány nap múlva Rákosiék - a letartóztatott kisgazda képviselők kínzással

kicsikart ,,beismerő" vallomásaira hivatkozva - már Kovács Béla főtitkár

politikai felelősségét, február 6-án pedig büntetőjogi felelősségre

vonásának szükségességét harsogták.


E kritikus hetekben a magyar demokrácia utolsó bástyáit védő hazafias erők

heroikus harcot folytattak a Nemzetgyűlésben: minden kommunista nyomás és

szovjet fenyegetés ellenére megtagadták Kovács Béla képviselői mentelmi

jogának felfüggesztését. Sőt a parlamenti többség megszavazta egy 25 fős

bizottság felállítását a Magyar Közösséggel, illetve az ,,összeesküvéssel"

kapcsolatos ügyek kivizsgálására. Ha tényleg feláll, kiderül az igazság, és

összeomlott volna Rákosiék egész ,,összeesküvési" koncepciója, amit a

szovjetek is mindenképpen el akartak kerülni; közben február 10-én Párizsban

aláírták a magyar békeszerződést, ami elvileg azt jelentette, hogy belátható

időn belül ki kell vonni a megszálló csapatokat Magyarországról. Ekkor a

magyarországi szovjet helytartóság, nyilvánvalóan Sztálin utasítására, úgy

döntött, hogy nem vár tovább, és már a törvényesség látszatával sem törődve

maga vágja ketté a ,,gordiuszi csomót".


Miután február 25-én az államvédelmi osztály és személyesen Péter Gábor sem

merte erőszakkal benntartani a hírhedt Andrássy út 60.-ban kihallgatásra

önként megjelent és a letartóztatott ,,összeesküvőkkel" eredménytelenül

szembesített Kovács Bélát, aznap este magas rangú szovjet állambiztonsági

tisztek - szovjetellenes fegyveres terroristatevékenység és kémkedés hamis

vádjával - letartóztatták s elhurcolták pesti Váci utcai lakásáról a magyar

parlamenti képviselőt. (Csak kilenc év múlva engedték szabadon, és 1989-ben

rehabilitálták az 1959-ben 51 évesen elhunyt legendás parasztpolitikust.) Az

egyoldalú, erőszakos szovjet beavatkozást követően három hónappal a

Moszkvából kézi vezérléssel irányított és minden eszközzel támogatott

magyarországi kommunisták piszkos puccsal kikényszerítették Nagy Ferenc

miniszterelnök lemondását és Varga Béla nemzetgyűlési elnök Nyugatra

menekülését. A száműzött Nagy Ferenc 1952 februárjában Washingtonban e

szavakkal emlékezett öt évvel korábban elhurcolt barátjára: ,,Neve és

életműve a vasfüggöny mögé zárt milliók szabadságvágyát és elszánt akaratát

jelenti, hódítók és zsarnokok ellen."


Az orosz állambiztonság és a Gestapo


,,Legbátrabban a kisgazdapárt főtitkára, Kovács Béla viselkedett: elszánt

harcot hirdetett a kommunisták ellen, megfenyegette őket, hogy a magyar nép

megismétli 1919-et, ugyanúgy fog elbánni velük, mint Horthyék Kun Béláékkal;

Rákosi a fenyegetést komolyan vette, belekeverték az összeesküvésbe. (...)

Kovács Bélát a nemzetgyűlés nem adta ki, mentelmi jogát nem függesztették

fel; az volt a magyar parlament egyik legszebb órája, így a Vörös Hadseregre

hárult a dicstelen feladat, hogy eltávolítsa a közéletből. Február 25-én

este hiába vártam rá, hogy elinduljunk sétálni, helyette a sarkon orosz

katonákba botlottam. Háza előtt fedett teherautó állt, körülötte

enkávédisták, akik az utcát lezárták, az udvar és a lépcsőház is tele volt

velük. Kovács Bélát első emeleti lakásából kiráncigálták, a lépcsőkön

lelökdösték, és a várakozó teherautóba tuszkolták: pontosan úgy, ahogy a

németek csinálták... Meghökkenten figyeltem a jelenetet, hát ez is lehetséges;

a Gestapo működése jutott eszembe, megelevenedtek a régi képek, s mintha

újból visszatért volna az illegalitás."

(Kovács Imre: Magyarország megszállása, New York, 1979)


Aki ,,összeesküvést szőtt" saját maga ellen


,,Január végén a kommunisták már egy kisgazda minisztert és hat jeles

kisgazda képviselőt is vádoltak, de ez sem volt elég: megvádolták Kovács

Bélát, a kisgazdapárt főtitkárát is. A paraszti származású Kovács Béla, a

miniszterelnök régi barátja, óriá­si népszerűségnek örvendő, tehetséges

szervező volt, s lényegében az ő személyére támaszkodott az egész kisgazda

kormánygépezet. Őt belekeverni az ügybe olyan volt, mintha azzal vádolták

volna, hogy összeesküvést szőtt saját maga ellen. A kommunistákat ez nem

zavarta, mint ahogy a színfalak mögül figyelő szovjeteket sem - minden

erejükkel Kovács Béla ellen fordultak."


(James McCargar: A titkos háború)

2011-02-25

Szerző: Faggyas Sándor MHO


http://www.szmm.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=4258
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Címkék: államtitkáraként, differenciálódás, miniszterelnökké, visszaállítását, harcostársaival, visszaélésekről, katonapolitikai, szabadságvágyát, felfüggesztését, földművelésügyi, nemzetgyűlésben, magyarországról, állambiztonsági, összeesküvőkkel, eredménytelenül, összeesküvéssel, nagyhatalmaktól, kisgazdaellenes, megkísérlésében, magyarországon, létrehozásának, letartóztatott, védelmezőiként, népszerűségnek, beavatkozással, kormánygépezet, leleplezéséről, kommunistákkal, kirobbantására, támogatottságú, letartóztatási, választópolgár, békeszerződést, miniszterelnök, atrocitásokról, következetesen, gordiuszi csomó, utolsó megszálló, szovjet katonai, bolsevik diktatúra, kommunista Rákosi, kisgazdapárti Varga, tyúkhúsleves érdemeire, nyakát szereti, kommunista vezér, évvel később, kommunisták kisgazdaellenes, ideiglenes nemzeti, rendőrséget mindazokon, kisgazdapárt vezetése, kisgazdák egyedül, százalék esély, Kovács Béla, Varsói Szerződés, Független Kisgazdapárt, Csicsery-Rónay István, Rákosi Mátyás, Varga Béla, Varga Jenő, Nagy Ferenc, Tildy Zoltánt, Nagy Ferencet, Varga Bélát, Újságban Kovács Béla, Baloldali Blokk, Kommunista Párt, Gerő Ernő, Szabad Népben, Magyar Közösség, Szabad Nép, Horváth János, Magyar Közösséggel, Péter Gábor, Kovács Bélát, Horthyék Kun Béláékkal, Vörös Hadseregre, Kovács Imre, James McCargar, Faggyas Sándor MHO,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
01.21. 20:27 Oscar-díj - Mahershala Ali és Rami Malek is díjat ad át a gálán
01.21. 20:16 Vízilabda Eb - Simán jutott a négy közé a magyar női válogatott
01.21. 20:08 Farkas Örs: Karácsony politikai kifizetőhellyé változtatta Budapestet
01.21. 20:08 Jégkorong Erste Liga - A Brasov legyőzte a Csíkszeredát
01.21. 20:07 Palkovics: határozott célokat tűzött ki a kormány az energia- és klímapolit...
01.21. 20:06 Férfi kézilabda Eb - A norvégok Izlandot is legyőzték, a magyaroknak egy po...
01.21. 19:57 Bradley Cooper a Netflixnél rendez filmet Leonard Bernsteinről
01.21. 19:56 Iszlám Állam - Belga dzsihadisták özvegyeinek négy gyerekét vitték haza Bel...
01.21. 19:47 Giro d'Italia - Rózsaszín fények éjszakája száz nappal a rajt előtt, indul ...
01.21. 19:36 Az új orosz miniszterelnök bemutatta kormányát, Lavrov és Sojgu marad
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Hofi Géza: - Anyósom az tudja ...  Jézus megbocsát  Most csendesedjünk el, és imát...  Love  Fehér cicával  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Facebookon kaptam  Havas óra  Én csak vetettem  2. évközi hét hétfő 01.20  Állatvilág.......  Harmónia......  A mérgező emberek  Veszprémi Érsekség szentmise 0...  Te vagy az út, igazság és élet  Jó a zene  Hogy életünk csónakja könnyű l...  Okosan és bölcsen  Állatvilág.......  Love  Kellemes teázást  A barát az, aki ...  Maci  Facebookon kaptam  Daniel  Png nő  Szülinapomra..  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Cs Ildikót...  József Attila - A Dunánál  Facebookon kaptam  Téli kép  Az anyák olyanok, hogy maminak...  Kellemes kávézást  Facebookon kaptam Cs Ildikót...  Hallás  Petőfi Sándor - Ilyen Asszony ...  Betty Boop  Facebookon kaptam  Zuz-Mara  Kondra Katalin: Kötelék Nem t...  A mérgező emberek  Facebookon kaptam  Himnusz Szent Margitról  Petőfi Sándor - Ilyen Asszony ...  Nő virággal  Te vagy az út, igazság és élet  Facebookon kaptam  A pozitív gondolkodás  Wass Albert áldozatai  Napraforgók  Sexy nők  Posertube  Csoda a vízilabda E.B-én  Orazio Vecchi - Néked zeng ez ...  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Facebookon kaptam  Harmónia......  Macik pizsamában  Png kutya  Nő virággal  Kellemes délutánt kívánok  Sexy nők  Lassan ébredezik a város . . .  Szőke Lajos A pilis hegységről  Deres környezetben a Máriagyűd...  Png rózsa  Nyugdíj  Mesterem nyomában  Kellemes délutánt  A könyvtáros cicája.......  Macik pizsamában  Veszprémi Érsekség szentmise 0...  Szèp napot kívánok látog...  Az anyák olyanok, hogy maminak...  Cisternerne Koppenhágában  Csoda a vízilabda E.B-én  Egy himnusz az élethez  Facebookon kaptam  Katica  Veszprémi Érsekség szentmise 0...  Imádság  Maci  Gondolat-jel  Szent Fábián pápa és vértanú  Sarah bíboros  Png virág  A meghallgatott imádság - Szo...  Nem számít  Sírva halódik  Imádság  Hallás  Megjött a hó  Katica  A könyvtáros cicája.......  Veszprémi Érsekség szentmise 0...  Zöldségek  Szép estét  Keverés 
Bejegyzés Címkék
gordiuszi csomó, utolsó megszálló, szovjet katonai, bolsevik diktatúra, kommunista Rákosi, kisgazdapárti Varga, tyúkhúsleves érdemeire, nyakát szereti, kommunista vezér, évvel később, kommunisták kisgazdaellenes, ideiglenes nemzeti, rendőrséget mindazokon, kisgazdapárt vezetése, kisgazdák egyedül, százalék esély, központi pártlap, kisgazdapárti vezetői, népszerű baranyai, legnehezebb feladat, pártközi tárgyalásokon, többi &#8211, baloldali &#8211, fontos közhatalmi, kommunista párt, magyar népet, magyar demokrácia, párt második, demokrácia ereje, gordiuszi csomót, szocializmus ellen, kisgazdapárt lefejezésére, államvédelmi szervek, kisgazda politikus, kommunista pártvezetés, szovjet állambiztonsági, előre megtervezett, kisgazdapárt legfelső, növekvő kommunista, nyílt szovjet, nyugati nagyhatalmaktól, politikai rendőrség, lavina &#8211, letartóztatott kisgazda, parlamenti többség, magyar békeszerződést, megszálló csapatokat, törvényesség látszatával, államvédelmi osztály, hírhedt Andrássy, letartóztatott &#8222, száműzött Nagy, vasfüggöny mögé, orosz állambiztonság, kisgazdapárt főtitkára, kommunisták ellen, fenyegetést komolyan, magyar parlament, dicstelen feladat, sarkon orosz, utcát lezárták, várakozó teherautóba, régi képek, kisgazda minisztert, kisgazdapárt főtitkárát, paraszti származású, egész kisgazda, ügybe olyan, színfalak mögül, titkos háború, államtitkáraként, differenciálódás, miniszterelnökké, visszaállítását, harcostársaival, visszaélésekről, katonapolitikai, szabadságvágyát, felfüggesztését, földművelésügyi, nemzetgyűlésben, magyarországról, állambiztonsági, összeesküvőkkel, eredménytelenül, összeesküvéssel, nagyhatalmaktól, kisgazdaellenes, megkísérlésében, magyarországon, létrehozásának, letartóztatott, védelmezőiként, népszerűségnek, beavatkozással, kormánygépezet, leleplezéséről, , ,
2019.12 2020. Január 2020.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 64001 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 3217
  • e Hét: 10548
  • e Hónap: 69656
  • e Év: 69656
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.