Belépés
zgfumag.blog.xfree.hu
Ha azért nézel , mert ez a munkád, jó munkát kívánok! GYÁVA NÉPNEK NINCS HAZÁJA! Minden nemzetnek olyan kormánya van aminöt érdemel. Ha valami... Zámbori Gusztáv
1957.12.05
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Tákolmány
  2011-03-20 11:58:14, vasárnap
 
   
  Tákolmány

Előzetes normakontroll

I. rész


A második "keresztény" államalapítás előtt állnánk? Úgy néz ki. Orbán betonoz. Most, amikor Európa alatt reng a föld. Komplett ez az ember? Rég mondogatom, nem. De lássuk legújabb hóbortját a "Magyar Alkotmány" eszement tervét.

Mi is az alkotmány általában véve? Több tucatnyi meghatározás létezik. Az egyiket ideírom.

"Az alkotmány jogszabályok és szokások összessége, amely az állami szervek létrehozására, működtetésére, az állami szervek és magánszemélyek kapcsolatára vonatkozó legfontosabb szabályokat tartalmazza. Alaptörvény, minden más jogszabály alapjául szolgál. Az alkotmányt minden szervnek és állampolgárnak be kell tartania [a törvény alkotót is köti]."

A többi se különb. Valami hiányzik belőlük. Természetesen a lényeg. Az élet és az alkotmány alapja a föld [haza] és nép [vér]. Ezt a valódi viszonyrendszert csak a III. Birodalomban tették a jogrend alapjává, íratlan alkotmány formájában. Orbán írott, azaz "kartális" alkotmányt rendelt a kancelláriánál. Ime.

"Büszkék vagyunk arra, hogy Szent István királyunk ezer évvel ezelőtt szilárd alapokra helyezte a magyar államot, és hazánkat a keresztény Európa részévé tette."

Sikerült tehát kihagyni a Honfoglalást, Árpáddal a vezérlő fejedelemmel együtt. Bravó! Ezek szerint viszont Ferenc- jóska okosabb ember, képzettebb jogász, sőt jobb magyar (!) volt Orbánnál. Írtam erről egy kommentárt amelyből idézek néhány passzust.

"Azt is érdemes megállapítani, hogy mit nem ünneplünk aug 20-án. Például semmi esetre sem az államalapítást, azt ugyanis hagyományosan nem Istvánnak, hanem Árpád fejedelemnek tulajdonították. 1896-ban a magyar országgyűlés Baross Gábor javaslatára elfogadta az ún. Ezredéves (Milleniumi) emléktörvényt.

A törvény - az 1896 évi VII. Törvénycikk "a honalapitás ezredik évfordulójának törvénybe iktatásáról." praembuluma egyértelműen rámutat arra, hogy az államalapítást nem Szent Istvánnak, hanem Árpád vezérnek tulajdonították. Az eredeti szöveg így szól: 'A magyar állam 1896-ban ezeréves megalapításának és fennállásának ünnepét üli. A törvényhozás ennek emlékét a következőkben örökíti meg:


1. §. A magyar szent korona országainak törvényhozása vallásos áhitattal ad hálát az isteni gondviselésnek, hogy az Árpád (!) és vitéz hadai által megalapított hazát oltalmába fogadta, fejedelmeit bölcseséggel, népét erővel és önfeláldozó hazaszeretettel megáldotta és az országot jó- és balsorsban segítve, annak lételét ezer éven át sok viszontagság között is fentartotta.Erre kimondta az áment még Ferencjóska is!


2. §. Ezen ünnepélyes alkalommal az országgyülés mindkét háza legmélyebb hódolattal járul ő császári és apostoli királyi felsége I. Ferenc József elé, akinek dicsőséges uralkodása alatt az ország 'alkotmányos szabadsága' és zavartalan fejlődése biztosítva van. Magyarország és társországainak apostoli királya viszont törhetlen bizalmát nyilvánítja szeretett népének hűségében. Szilárd alapjai ezek annak az áldásos összhangnak, melynek ereje a jövendő századok biztos haladásának is zálogát képezi."

Aztán ha Orbán a családdal kisétál a Hősök Terére és megmutatja nekik az a sok bronz bácsit [gyalog és lovon], mit mond nekik, hogy kerültek oda, mikor és miért, kicsodák ők? Tudja tán (?), hogy a "milleniumi létesítményeket" az 1896. évi VIII Törvénycikk "a honalapitás ezredik évfordulójának megörökitésére alkotandó müvekről" alapján állították fel és nem István, hanem Árpád a középponti alak.

Mindezek az "Ezer év magyar törvényei" c. honlapon találhatók. [A linkek viszont egyenesen a hivatkozott jogszabályokra mutatnak.]A magyar költőnek és íróknak nem csupán a nagyjai, de apraja - nagyja Árpádot tiszteli a a magyar haza megszer
zőjének, ill. megalapítójának, kivéve tán Ady Endrét.

"Büszkék vagyunk országunk megmaradásáért, szabadságáért és függetlenségéért küzdő őseinkre.

Ugyan kikre gondol? Árpádra tán, aki Pozsonynál a német király ellenében védte a hont? Pedig akkor nem babra ment a játék!

"A háború céljaként Lajos király [Ludovicus Rex Germaniae] elrendeli: 'decretum... Ugros eliminandos esse', vagyis 'rendeljük, hogy a magyarok kiírtassanak' írja az annalium Boiarum."

Ebből aztán bajor-irtás lett...

"A német hadsereg veresége teljes volt, azt az egykorú és közelkorú évkönyvírók sem tagadják. Lajos király már nem mert többé bajor földön tartózkodni. Németország biztosabb nyugati részébe húzódott. Így verte szét dicső Nagy Árpád Apánk azt az egyesült, támadó német-római hadsereget, melynek zászlajára az volt írva: a magyarokat meg kell semmisíteni!

Ezzel teremtette meg Árpád végérvényesen az erős Magyar Birodalmat. Általa nyert szép Hazát az egységes, összetartó és a Vérszerződés Alkotmányával rendezetten kormányzott Magyar Nemzet. De nagy áldozatot adtunk ezért! Árpád volt az áldozat, mert belehalt ő is és két nagy fia is ebben a Magyar Hazát megalapító véres küzdelemben kapott sebeibe." Írja Badiny Jós Ferenc neves történész. Dehát mit érdekli ez Orbán Viktort?

Ami a büszkeséget illeti, már rég nem értem, mireb büszkék a melegek, most meg azt nem értem kire - mire büszke Orbán? Másokra, őseire? Kik az ő ősei? Inkább hagyjuk.

"Tiszteletben tartjuk 'történeti' alkotmányunk vívmányait, és a Szent Koronát, amely megtestesíti Magyarország alkotmányos 'állami folytonosságát'."

Én úgy tudom, hogy amire gondolnak, az a 'történelmi' alkotmány. Abba viszont beletartozik az Etelközi Alkotmány [vérszerződés] és a Pusztaszeri Alkotmány [vérszerződés] is. A honfoglaló magyarság alkotmányos jogrendjét I. István épp a bajorok segítségével semmisítette meg, akik ellen Árpád még a magyar nép puszta létéért harcolt.

A Szent Korona semmiféle alkotmányos 'állami folytonosságot' nem testesít meg, több okból. Először is nincs olyan fogalom, vagy jogintézmény, hogy 'állami folytonosság'. [Ezt valamelyik hülye fideszes pöttyentette a szövegbe.] Jogfolytonosság van. Annak letéteményese Koppány volt, de őt a bajorok, I. István cinkossága mellett, felnégyelték. Egyáltalán nem bizonyított tény, hogy a Szentkorona Vajk keresztelésekor debütált volna. A Szent Korona szimbolikus, szakrális, ill. jogintézményi jellegét az újkorban alkották meg pihent agyú egyének "Szentkorona Tan" címszó val. Ha már itt tartunk, nem érdektelen e tan esszenciáját közreadni.

"A föld illetve általánosságban természeti erőforrásoknak a Szent Koronához való rendelése biztosíték, amellyel a közösségi erőforrások a közösség egészéhez rendeltettek. Ezzel megakadályoztatott, hogy pár nemzedék alatt a közösségtől és a közösséget alkotó személyektől a magántulajdon módszerével el lehessen vonni a természeti erőforrásokat, és ezzel a szabad életet ellehetetlenítő közállapotok alakuljanak ki."

Dehát miről tárgyalt Orbán első országlása idején Brüsszelben egyik állandó tettestársa Martonyi, ha nem a föld árúvá tételéről? Földünkre és méhének kincseire már csak moratóriumunk van, aztán jönnek a sáskák hitvány pénzükkel, de már nincs Árpádunk, csak Orbánunk.

"Büszkék vagyunk arra, hogy népünk évszázadokon át harcokban védte Európát, s tehetségével, szorgalmával gyarapította annak közös értékeit."

Totális képzavar, ill. történelmi tudatlanság. Igaz küzdöttünk a hódító oszmánokkal (is), akiket (nem) mellesleg a "legkeresztényibb francia király" hajóhada fuvarozott Európa "lágy altestébe", hogy a Balkánon felnyomulva hátba támadhassák a többi keresztény országot. Többnyire azonban a "Keresztény Európa" martalóchadai ellen kellett harcolnunk, azaz a török áfium mellett a főleg a német maszlag ellen.

"Zrínyi Miklós (a költő és diplomata) világosan látta és le is írta a 'Német maszlag, török áfium' című könyvében, hogy ha a törököt csak osztrák segítséggel bírjuk kiverni, annak a vége osztrák megszállás lesz. S lőn. Semmiben sem különbözött az 1945-ös Fölszabadulástól, aminek szovjet uralom lett a vége. A török hadaktól lakatlanná tarolt vidékekre gyorsan sváb parasztokat telepítettek olyan előjogokkal, melyek nem illették meg a magyar jobbágyokat. [Ne ítéljük el őket, azok sem voltak hülyék ingyen jönni ide, a vad-keletre! Sose a kisember a bűnös, mindig a politikus.] No, a Rákóczi fiú, a későbbi II. Rákóczi Ferenc, akit a jezsuitákkal akartak osztrákká neveltetni a Habs burgok sikertelenül, hazajött, erdélyi fejedelem lett, és a már akkor javában tartó Thököly-féle szabadságharc élére állt. Igen reménykedett, ha nem is az EU-ban, de a Habsburgok természetes ellenségében, a francia királyban, aki hitegette is az utolsó csepp vérig. Úgy értem, Rákóczi kurucainak utolsó csepp véréig."

Ezt épp a Hetek-ben olvastam. [Más kérdés, hogy Zrínyi könyvének nem ez a címe... Itt ne merüljünk bele.]

És ki ellen vívtunk szabadságharcot 1948-ban? Nem a Habsurgok, ill. a "Keresztény Európa"ellen?


Több jel utal arra. hogy Orbán épp olyan otthonos a történelemben és a földrajzban, mint Schmitt Pál a 'hejesírásban'.

".... A Kárpát-medence ember alkotta és természet adta értékeit, ápoljuk és megóvjuk."

Ébresztő! A Kárpát medence egésze már rég nem a miénk. Egykori koronázó városunk, az Árpád által megvé dett, Pozsony ma már a szlovák állam fővárosa. Nem jobb lenne most csak a trianoni határok által kerített magyar földről és e föld méhének kincseiről (!) értekezni? A kettő ugyanis együtt (!) szolgáltatja a nép megélhetésének forrását. Az utóbbiról az alkotmány tervezet teljességgel megfeledkezni látszik, azaz egyetlen értelmes mondatot sem ír róla. E földvagyonkincs felmérése már megtörtént! Azt viszont nem leltározták a három balfasz [Medgyessy, Gyurcsány, Bajnai] uralma idején. De azóta sem, hogy kitört a "fülkeforradalom" és Orbán országlása folyik. Miért nem? Vagy érdeklődjünk inkább a "testvéri" Izraelben?

Folytatom!

2010.03.12

Sz. Gy.


http://szeszak.hu/Comment/Kommentarok/Alkotmany/Takolmany-1.htm
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Címkék: fölszabadulástól, függetlenségéért, viszonyrendszert, legkeresztényibb, hazaszeretettel, megalapításának, megalapítójának, földvagyonkincs, tulajdonították, társországainak, szabadságharcot, ellehetetlenítő, keresztelésekor, létesítményeket, jogfolytonosság, fülkeforradalom, általánosságban, államalapítást, megmaradásáért, jogszabályokra, évfordulójának, állampolgárnak, megörökitésére, magánszemélyek, erőforrásoknak, kancelláriánál, folytonosságot, megélhetésének, folytonosságát, gondviselésnek, természetesen, megfeledkezni, emléktörvényt, végérvényesen, moratóriumunk, erőforrásokat, alkotmány általában, egyiket ideírom, alkotmány jogszabályok, állami szervek, alkotmányt minden, törvény alkotót, alkotmány alapja, valódi viszonyrendszert, jogrend alapjává, magyar államot, keresztény Európa, vezérlő fejedelemmel, kommentárt amelyből, magyar országgyűlés, honalapitás ezredik, eredeti szöveg, Magyar Alkotmány, Szent István, Baross Gábor, Szent Istvánnak, Ferenc József, Hősök Terére, VIII Törvénycikk, Ludovicus Rex Germaniae, Nagy Árpád Apánk, Magyar Birodalmat, Vérszerződés Alkotmányával, Magyar Nemzet, Magyar Hazát, Írja Badiny Jós Ferenc, Orbán Viktort, Szent Koronát, Etelközi Alkotmány, Pusztaszeri Alkotmány, Szent Korona, Szentkorona Vajk, Szentkorona Tan, Szent Koronához, Keresztény Európa, Zrínyi Miklós, Rákóczi Ferenc, Schmitt Pál,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
04.08. 23:03 Koronavírus - A román kormány fél hónapos kényszerszabadságra küld közalkal...
04.08. 22:13 Koronavírus - Fauci: a társadalmi távolságtartás eredményes, látszanak a re...
04.08. 21:43 Koronavírus - Kovács Zoltán: Orbán Viktor az összes szempont figyelembe vét...
04.08. 21:23 Bűnösnek vallotta magát annak a kamionnak a sofőrje, amelyben tavaly 39 hol...
04.08. 21:23 Koronavírus - A francia kórházakban újra csökkenőben a halálozások száma
04.08. 21:13 Koronavírus - Halasztások, újratervezések és intézkedések a sportvilágban
04.08. 21:13 Keller Ákos továbbra is külföldön kosárlabdázna
04.08. 21:13 Szíria - Moszkva: hiteltelen a Damaszkuszt elmarasztaló OPCW-jelentés
04.08. 21:13 Újabb, a Nemzeti Közművek gázhálózatát érintő megbízásokat nyert el az Opus...
04.08. 20:43 Koronavírus - Londoni elemzők: példátlan ütemben romlottak a világgazdaság ...
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Az alacsony káliumszint jelei  EGÉSZSÉGÜGYI VILÁGNAP ápr. 7.  Kijárási korlátozás - megszűné...  Jézus Él!  Imádkozzunk a járvány megszűné...  Tojás pofák  Aranyosi Ervin: Amikor rajtad ...  Facebookon kaptam  Maradj otthon!- egészséged érd...  Posertube  Szó, gondolat, tett  Hangsúlyozni szeretném a meggy...  Egészségügyi Világnap  Kellemes délutánt kívánok  Happy easter  Adjunk új esélyt minden napnak...  Png nő  Passió Szent Máté evangélista ...  Csiszér László: Csendben állok...  Szentmise közvetítés nagyszerd...  Facebookon kaptam  Velünk lakó Szent Ostya,Szents...  4-5 cm-es kis mini kiflik lesz...  Alább szállni  Jel  Lent a Via Dolorosán - több vi...  Tulipán csokor  Tavaszi csokor  Facebookon kaptam  Vízcseppes rózsa  Szó, gondolat, tett  Kádár Hajnalka: Húsvét  Gyászba borult Isten csillagvá...  Png tulipán csokor  Hangsúlyozni szeretném a meggy...  Retro tv  Gerberák  Bánattól megterhelt szívvel  Álmos talpak  Kutya meleg van  Az Úr templomában  A fahéj gyógyhatásairól  Kellemes délutánt kívánok  Gólyák csodáslátványa  10. Hittanóra: Hiszek a test f...  Nyakunkon a húsvét  Mai napi mosoly!  Facebookon kaptam  Tóth Sarolta: Húsvéti ünnepi s...  Facebookon kaptam  Nyuszi csokorral  Vízcseppes rózsa  Facebookon kaptam  Ne fordíts semmit időt arra...  Kellemes délutáni pihenést  Mezei csokor  Rózsaszín virág  Passió Szent Máté evangélista ...  Plüss nyuszi  Rajzos nők  Kis GIF képek  Rajzos nők  Ingyenes lesz a közterületi pa...  Facebookon kaptam  Üres utca  Retro autók  Nagyanyó kávézik  Mennyit ér? Mennyit érünk máso...  Png virág  Nyakunkon a húsvét  A legnagyobb győzelem  Tóth Sarolta: Húsvéti ünnepi s...  Kislány plüss nyuszival  Tamkó Sirató Károly: Bíztató  Passió Szent Máté evangélista ...  A Golgotán áll a Kereszt..  Nagykedd. szentmise Csíksomlyó...  Keresztút  Png nő  Tadam...  Kislány nyuszival  4-5 cm-es kis mini kiflik lesz...  Kádár Hajnalka: Húsvét  Nyugodalmas jó éjszakát kíváno...  Alább szállni  Nagyanyó kávézik  Lent a Via Dolorosán - több vi...  Passió Szent Máté evangélista ...  A fahéj gyógyhatásairól  Szép csokor  Mosolyka  Korhatár nélkül  Tadam...  Facebookon kaptam  Kellemes kávézást!  Az Isten nem emberszámba, hane...  Te győzöl Uram! – Keresz...  Bánattól megterhelt szívvel  Nagyszerda 04.08  Lent a Via Dolorosán - több vi... 
Bejegyzés Címkék
alkotmány általában, egyiket ideírom, alkotmány jogszabályok, állami szervek, alkotmányt minden, törvény alkotót, alkotmány alapja, valódi viszonyrendszert, jogrend alapjává, magyar államot, keresztény Európa, vezérlő fejedelemmel, kommentárt amelyből, magyar országgyűlés, honalapitás ezredik, eredeti szöveg, magyar állam, törvényhozás ennek, következőkben örökíti, magyar szent, isteni gondviselésnek, országgyülés mindkét, áldásos összhangnak, jövendő századok, családdal kisétál, középponti alak, linkek viszont, hivatkozott jogszabályokra, magyar költőnek, német király, háború céljaként, magyarok kiírtassanak, annalium Boiarum, német hadsereg, volt írva, erős Magyar, büszkeséget illeti, honfoglaló magyarság, bajorok segítségével, újkorban alkották, föld illetve, közösségi erőforrások, közösség egészéhez, közösséget alkotó, magántulajdon módszerével, természeti erőforrásokat, szabad életet, föld árúvá, sáskák hitvány, hódító oszmánokkal, többi keresztény, török áfium, német maszlag, törököt csak, vége osztrák, 1945-ös Fölszabadulástól, török hadaktól, magyar jobbágyokat, jezsuitákkal akartak, francia királyban, utolsó csepp, szlovák állam, trianoni határok, kettő ugyanis, alkotmány tervezet, három balfasz, fölszabadulástól, függetlenségéért, viszonyrendszert, legkeresztényibb, hazaszeretettel, megalapításának, megalapítójának, földvagyonkincs, tulajdonították, társországainak, szabadságharcot, ellehetetlenítő, keresztelésekor, létesítményeket, jogfolytonosság, fülkeforradalom, általánosságban, államalapítást, megmaradásáért, jogszabályokra, évfordulójának, állampolgárnak, megörökitésére, magánszemélyek, erőforrásoknak, kancelláriánál, folytonosságot, megélhetésének, folytonosságát, gondviselésnek, természetesen, megfeledkezni, , ,
2020.03 2020. április 2020.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 64001 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 661
  • e Hét: 6673
  • e Hónap: 13905
  • e Év: 244923
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.