Belépés
zgfumag.blog.xfree.hu
Ha azért nézel , mert ez a munkád, jó munkát kívánok! GYÁVA NÉPNEK NINCS HAZÁJA! Minden nemzetnek olyan kormánya van aminöt érdemel. Ha valami... Zámbori Gusztáv
1957.12.05
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Mellébeszélés a vörös iszapos
  2011-04-14 13:19:18, csütörtök
 
   
  Mellébeszélés a vörös iszapos milliárdosokért
Posted on 2011/04/14 by HíradminA vörösiszap - Szabályos tárolás?

A Kolontári vörös iszap ömlés miatt általam a Fővárosi Bíróság előtt indított peres eljárásokban az első tárgyalásra mellékletben látható idéző végzés szerint 2011. április 19-én 1/2 10 órakor kerül sor.

Előzménye ezeknek a peres eljárásoknak az volt, hogy a Kolontári katasztrófát követő sikerdíjas megbízási díjkikötéseket, és más egyéb ehhez hasonló haszonszerzésre irányuló ügyvédi tevékenységeket részben tisztességtelennek, részben törvénytelennek tartottam.

Ezért döntöttem úgy hónapokkal ezelőtt, hogy a vörös iszap miatt károsultak tragédiáját nemzeti ügynek tekintve munkadíj, sikerdíj és egyéb bármiféle rafinált díjkikötés nélkül is vállalom mindazon károsultaknak kártérítési igényét bíróság előtt a MAL Zrt alperes ellen érvényesíteni, akiknek ingatlanát a vörös iszap Devecseren, vagy Kolontáron nem érte el, de értékcsökkenése az ingatlanoknak ennek ellenére bekövetkezett...

Az ügynek jogi megítélését mindenkor egyszerűnek tartottam és tartom most is azért, mert a kártérítési igény jogalapjának alábbiak szerinti megjelölése a keresetlevélben nem teszi lehetővé a MAL Zrt alperesnek a ,,Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható." védekezési lehetőségét:

,,Jogi alapját követelésünknek a Polgári Törvénykönyv - 1959. évi IV. tv. - alábbi rendelkezése adják:

100. §: ,, A tulajdonos a dolog használata során köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amellyel másokat, különösen szomszédjait szükségtelenül zavarná, vagy amellyel jogaik gyakorlását veszélyeztetné."

Ehhez fűzött Kommentárból:

,,A törvény biztosítja a személyeknek az őket megillető jogok szabad gyakorlását, e jogok társadalmi rendeltetésének megfelelően. Nyilvánvaló tehát, hogy a tulajdonjogból eredő használati és birtoklási jogosítvány nem eredményezheti mások jogainak csorbítását, vagyis e jogokat is mások jogaival összhangban kell gyakorolni.

A törvény a zavar és veszélyeztető magatartásokat nem sorolja fel, nem definiálja. Ilyen magatartás lehet például a zajos tevékenység, az egészségtelen fertőző helyezet előidézése, az állatok tisztántartásának elmulasztása, különböző környezetvédelembe ütköző hatások előidézése, vagy éppen, a mások építkezésével előidézett hátrányos helyzet."

345. § 1. bek: ,,Aki fokozott veszéllyel járó tevékenységet folytat, köteles az ebből eredő kárt megtéríteni.

Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt olyan elháríthatatlan ok idézet elő, , amely a fokozott veszéllyel járó tevékenység körén kívül esik. Ezeket a szabályokat kell alkalmazni arra is, aki az emberi környezetet veszélyeztető tevékenységével másnak kárt okoz."

Ehhez fűzött Kommentárból:

,,Az elháríthatatlanság a joggyakorlat szerint akkor állapítható meg, ha a technika adott fejlettségi szintjére és a gazdaság teherbíró képességére is figyelemmel objektíve nem áll fenn a védekezés lehetősége."

,,A fentiekben ismertetett szabályok irányadók arra a károkozóra is, akinek tevékenysége ugyan nem feltétlenül minősül veszélyes üzemnek, de az emberi környezetet veszélyezteti. (így például szennyező anyagokat bocsát ki.)"

Ezeknek a jogi alapoknak alkalmazhatósága miatt nem értettem soha azt, hogy a más ügyvédek által indított pereknek eddigi tárgyalásain miként vetődhetett fel elsődleges perbeli problémaként az, hogy a MAL Zrt ,,veszélyes üzemű" tevékenységet végez-e, vagy sem. Ugyanis az általam fenti jogi alapok megjelölésével indított kártérítési peres eljárásban csak az vizsgálandó, hogy kidőlt falazatú tározó kinek a tulajdonában van, illetve a vörös iszap az emberi környezetet veszélyezteti, vagy sem. Az pedig, hogy a tározónak építésére volt-e megfelelő engedély, illetve mely hatóságnak milyen gyakran kellett volna ott ellenőrzést végezni, vagy egyéb mulasztások közrehatottak-e vagy sem, az igény érvényesítését nem befolyásolhatja.

Ellenben a per jogi alapja elterelésének céljára az április 6-án készült az LMP-s Jávor Benedek főszerkesztőségével jelzett jelentésnek alábbi összefoglalója érthetővé teszi a félrevezetés célját:

Már a cím utáni ,,Kolontári vörösiszap-balesetet" első szavak is furcsák számomra azért, mert a baleset szót sérülést, vagy halált, illetve anyagi kárt okozó szerencsétlenségre használjuk az értelmező szótár szerint, míg a tragédia szót pedig gyászos, megrendítő eseménynél alkalmazza a magyar nyelv.

10 ember halálát, és sok ezer ember anyagi megsemmisülését eredményező eseményről pedig illik a katasztrófa szót használni a szótár szerinti ,,nagyarányú szerencsétlenség"-re utalva.

Tovább vizsgálva az Összefoglalót, annak 7 alcíme közül 5 alcím nem utal személyekre, míg az 5. helyen a ,,hatóság", majd a 7. helyen a ,,hatóságok és a kormányzati illetékesek" szavakkal a ,,baleset" lehetséges okaként konkrét hatósági személyeket jelöl meg az irat úgy, hogy a tározót üzemeltető, annak falazatát a balesetet megelőzően magasító, majd az így magasított falazatú tározót színültig megtöltő ajkai alumínium gyár tevékenységének irányítóit, vagy a MAL Zrt tulajdonosait nemhogy az alcímek, de még az apró betűs szövegnél sem említi meg a Jávor Benedek által főszerkesztett Összefoglalója a jelentésnek.

Egyfajta fogalmazási bravúr az, ahogy például az első, a ,,privatizáció körülményeit" alcím után következő szöveg a tulajdonosokra, vagy az üzemeltetőkre utaló szót elkerülte az alábbiak szerint:

,,az ajkai alumíniumgyárhoz a környezetvédelmi kötelezettségekre való tekintettel mélyen áron alul jutott a vevő, ugyanakkor ezeket a kötelezettségeket nem konkretizálták kellőképpen a privatizációs szerződésben, és a végrehajtás ellenőrzése is hézagos volt, ráadásul a hatóságok többszöri halasztásra is lehetőséget adtak."

Magyarra fordítva tehát az összefoglaló készítője ezáltal azt közli, hogy az ingatlannak jelenlegi tulajdonosai is tudták azt, hogy a tényleges árnak töredékéért - szerintem 1 %-ért - arra hivatkozással juthattak az ajkai alumíniumgyárhoz, hogy a kedvezmény fejében környezetvédelmi kötelezettségek teljesítését kellett vállalniuk, majd azt közli, hogy a vételi kedvezménynek okot adó környezetvédelmi kötelezettségeket konkretizálták a vételi - privatizációs - szerződésben, de nem kellőképpen, majd azt követően, hogy a fentiek szerint mindenki számára nyilvánvalóan színlelt környezetvédelmi kötelezettséget csak azért írtak a vételi szerződésbe, hogy a ,,mélyen áron aluli" - szerintem tényleges érték 1 %-ért - vételt valahogy igazolják azt közli, hogy a vételi szerződésbe foglalt színlelt környezetvédelmi kötelezettség ellenőrzése hézagos volt, és végül a ,,ráadásul" szóval hangsúlyozzák azt az összefoglalóban, hogy azért is felelősek a hatóságok, mert a mélyen áron alul megszerzett gyár vezetőinek többszöri halasztási kérelmének helyt adtak.

Ilyen módon szerintem kétféle okból szoktak érvelni. Vagy akkor, ha a humoristaként nevettetni akarnak, vagy akkor, ha kihasználva a másik kiszolgáltatott helyzetét tesztelik tűrőképességét arra nézve, hogy az szó nélkül mit hajlandó még elviselni.

———————& ;#8212;————

Az olyan olvasó pedig aki ad magára valamint, ha ilyen első alcímhez tartozó érvelést olvas bárkitől, már a második alcímhez tartozót sem olvassa el. Hiszen azért, hogy értelmi képességét ennyire semmibe vevő embertől származó hazug mondatokkal tovább pazarolja drága idejét bárki, ahhoz rövid az élet.

És egyébként is bizonyítottá vált már az első alcímhez tartozó mondat alapján is az, hogy a MAL Zrt tulajdonosai érdekében történik minden. Az is, ha más ügyvédek által indított peres eljárásban az elsődleges probléma a veszélyes üzemű felelősség körében történő vizsgálat eredménye, és az is, ha akár az MTA bevonásával és a tudományosság igényével készítenek jelentést.

Hiszen nem létezik a MAL Zrt tulajdonosainak ,,védelme" érdekében olyan tudományos értekezés, melyet a fentiekben idézett ,,Összefoglaló" szintjén a MAL Zrt tulajdonosaihoz dörgölőző politikusok és nem politikusok ne magyaráznák meg előbb-utóbb azt sugallva, hogy a Kolontári vörös iszap katasztrófáért is a ,,Gyuszi sofőr" a felelős.

———————& ;#8212;——-

Azt pedig jó lenne tudni, hogy a Kormány különböző tisztviselői által már többször ígért, Magyar Állam által MAL Zrt ellen indított kártérítési peres eljárás tárgyalására a bíróság mely időpontra tűzött ki tárgyalási időpontot.

Csak azt ne mondják, hogy még azért nem adták le a keresetlevelet, mert a fentiekben részben ismertetett Jávor Benedek féle jelentésre vártak...

Valamint azt is jó lenne tudni, hogy kinek tűnt fel a MAL Zrt Cg 01-10-045091 cégszámú cégkivonatának jelenleg hatályos alábbi adatai alapján megállapítható változás:
13/207. Dr. Tolnay Lajos igazgatósági tag (vezető tisztségviselő) (an.: Bota Mária)
8220 Balatonalmádi, Budatava utca 1.
Adóazonosító jel: 8298542967
A képviselet módja: önálló
Jogviszony kezdete: 2010/02/22
Jogviszony vége: 2013/06/30
A változás időpontja: 2010/02/22
Bejegyezés kelte: 2010/03/19
Hatályos: 2010/02/22 ...13/208. Petrusz Béla igazgatósági tag (vezető tisztségviselő) (an.: Uhlárik Erzsébet)
8000 Székesfehérvár, Rekop utca 9.
Adóazonosító jel: 8276223060
A képviselet módja: önálló
Jogviszony kezdete: 2010/02/22
Jogviszony vége: 2013/06/30
A változás időpontja: 2010/02/22
Bejegyezés kelte: 2010/03/19
Hatályos: 2010/02/22 ...13/211. Dr. Bakonyi Árpád igazgatósági tag (vezető tisztségviselő) (an.: Aczél Zita)
8220 Balatonalmádi, Budatava utca 1.
Adóazonosító jel: 8277152469
A képviselet módja: önálló
Jogviszony kezdete: 2010/10/11
Jogviszony vége: 2013/06/30
A változás időpontja: 2010/10/11
Bejegyezés kelte: 2010/10/25
Hatályos: 2010/10/11 ...13/212. Dr. Bakonyi Zoltán cégvezető (an.: Wache Mária)
8220 Balatonalmádi, Budatava utca 1.
Adóazonosító jel: 8385311203
A képviselet módja: önálló
Jogviszony kezdete: 2010/02/22
Jogviszony vége: 2013/06/30
A változás időpontja: 2010/10/11
Bejegyezés kelte: 2010/10/25
Hatályos: 2010/10/11 ...

Hiszen 2008. április 30-án ugyanezek a cégadatok még az alábbiak szerint úgy voltak nyilvántartásban, hogy Dr. Tolnay Lajos vezető tisztségviselőnek - tulajdonosnak - lakóhelyeként budapesti lakóhely volt feltüntetve, míg ezt követően a fenti cégnyilvántartási adatok szerint Dr. Bakonyi Árpád és Dr. Bakonyi Zoltán közös balatonalmádi ingatlanába költözött dr. Tolnay Lajos.

———————& ;#8212;———-
13/135. dr. Tolnay Lajos (an.: Bota Mária)
1026 Budapest, Kelemen L. u. 10.
vezető tisztségviselő
A képviselet módja: önálló
Jogviszony kezdete: 2004. július 1.
Jogviszony vége: 2008. június 30.

Hatályos: 2004. június 30. - ... [*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/50. (2004. december 9.) számában]
13/136. Petrusz Béla (an.: Uhlárik Erzsébet)
8000 Székesfehérvár, Rekop u. 9.
vezető tisztségviselő
A képviselet módja: önálló
Jogviszony kezdete: 2004. július 1.
Jogviszony vége: 2008. június 30.

Hatályos: 2004. június 30. - ... [*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/50. (2004. december 9.) számában]
13/137. dr. Bakonyi Árpád (an.: Aczél Zita)
8220 Balatonalmádi, Budatava u. 1.
vezető tisztségviselő
A képviselet módja: önálló
Jogviszony kezdete: 2004. július 1.
Jogviszony vége: 2008. június 30.

Hatályos: 2004. június 30. - 2005. március 31. [*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/50. számában]
[Megjelent a Cégközlöny 2005/19. számában]

———————& ;#8212;———-

Ahhoz képest, hogy dr. Tolnay Lajost hazánk 10 leggazdagabb embereként tartják számon több milliárd forint vagyonnal, furcsállom, hogy II. kerületi lakását elhagyva dr. Bakonyi Zoltán és dr. Bakonyi Árpád lakásába 2010-ben költözött.

Attól eltekintve, hogy Jávor Benedek munkásságát tapasztalva biztos meg tudná magyarázni ezt a változást is az általa főszerkesztett vörös iszap ,,baleset" jelentés ,,Összefoglaló"-jának megfelelő színvonalon.

Siófokon 2011. április 11. napján.

Léhmann György

=========================================

Utóirat:

Egyébként pedig mivel a mellékelt idéző végzés szerinti április 19-én ½ 10 órakor tartandó tárgyalás a Fővárosi Bíróságon nyilvános, ügyfelem hozzájárulásával szívesen vesszük az ott megjelenő hallgatóságot.

Vörösiszapos ügyben bírósági idézés

Nemzeti InternetFigyelő


http://internetfigyelo.wordpress.com/2011/04/14/mellebeszeles-a-voros-iszapos-mil liardosokert/
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Címkék: környezetvédelmi, alumíniumgyárhoz, nyilvántartásban, alkalmazhatósága, hozzájárulásával, szerencsétlenség, törvénytelennek, értékcsökkenése, befolyásolhatja, tevékenységének, kötelezettségek, haszonszerzésre, tulajdonosaihoz, tulajdonosainak, tevékenységeket, keresetlevélben, elháríthatatlan, internetfigyelo, összefoglalóban, rendeltetésének, kötelezettséget, internetfigyelő, megsemmisülését, tevékenységével, követelésünknek, kiszolgáltatott, milliardosokert, milliárdosokért, katasztrófáért, díjkikötéseket, konkretizálták, összefoglalója, főszerkesztett, tulajdonosokra, tűrőképességét, megállapítható, vörös iszapos, első tárgyalásra, peres eljárásoknak, vörös iszap, ingatlanoknak ennek, ügynek jogi, kártérítési igény, felelősség alól, dolog használata, törvény biztosítja, őket megillető, tulajdonjogból eredő, zajos tevékenység, egészségtelen fertőző, állatok tisztántartásának, mások építkezésével, Fővárosi Bíróság, Polgári Törvénykönyv, LMP-s Jávor Benedek, Jávor Benedek, Magyar Állam, Tolnay Lajos, Bota Mária, Uhlárik Erzsébet, Bakonyi Árpád, Aczél Zita, Bakonyi Zoltán, Wache Mária, Kelemen, Tolnay Lajost, Léhmann György, Fővárosi Bíróságon, Nemzeti InternetFigyelő,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
01.18. 23:12 Illegális bevándorlás - Szakértő: egyre több migráns érkezik
01.18. 22:32 Férfi kézilabda Eb - Csak percekig vezettek, mégis nyertek a horvátok
01.18. 22:12 UDMR şi-a sărbătorit 30 de ani de existenţă la Cluj-Napoca
01.18. 22:02 Vízilabda Eb - Szerb siker
01.18. 21:32 Jégkorong Magyar Kupa - Az FTC legyőzte a MAC-ot az elődöntőben
01.18. 21:02 Harry herceg és Meghan hercegnő lemond királyi titulusáról és nem vesz rész...
01.18. 20:52 Női kézilabda EHF Kupa - Először nyert az Érd
01.18. 20:42 Adunarea delegaţilor Partidului Popular Maghiar din Transilvania şi Partidu...
01.18. 20:22 Férfi röplabda Extraliga - Öt szettben nyert a MAFC
01.18. 20:22 Vízilabda Eb - Gálamérkőzésen lett csoportelső a magyar férfi válogatott
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Gulácsi Péter: Próbáltam úgy f...  Vajda Pál: Az alázatosság útja  Facebookon kaptam  Dr. Székely János megyéspüspök...  Halál  Mai harmónia kártyám  Facebookon kaptam  Szép napot kedves barátaim ! ....  Jákób kútjánál  Sárga rózsa csokor  Halál  Árpád-házi Szent Margit szűz  Posertube  Az élő Isten  Mai harmónia kártyám  Mai harmónia kártyám  Korpacibere  Amikor valaki autóbaleset áldo...  Kellemes teázást  Még várok rád  Derűvel viselni az öregedést  Rákos betegségek megelőzése  Akárhová  Facebookon kaptam  Nő téli öltözékben  Aranytorta  Alvó kutya  Valódiságról "Látom a fiatal, ...  Akárhová  Orchidea  Facebookon kaptam Krisztina...  Dr. Székely János megyéspüspök...  Ausztrália.....  Facebookon kaptam  Ausztrália.....  Szép estét  Jó reggelt  Facebookon kaptam  Bárcsak leszállnál!  Deres virág  Képes idézet !  Mézmaszk pattanásra  Jó éjszakát, szép álmokat !......  Akárhová  Orchidea  Mézmaszk pattanásra  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Visegrádi vár......  Jó éjszakát, szép álmokat !......  Facebookon kaptam  Pénztorta  Fázós január  Szent Antal apát 01.17  Posertube  Macska -egér játék......  Kellemes délutáni kikapcsolódá...  Posertube  Útravaló – 2020. január ...  Téli kép  Szép estét  Téli kép  Téli este  Meteorit gif  Facebookon kaptam  Jó éjszakát  "Hányszor gondolsz bele mélyen...  Az ekcéma, a pikkelysömör és a...  Kislány  Png virág  Szép estét  A tisztelet annak jutalma, aki...  Valódiságról "Látom a fiatal, ...  Boldog szülinapot a ma ünneplő...  Kellemes kávézást!  Az sasok királya.......  Facebookon kaptam  Szent Antal apát 01.17  Kellemes délutáni kikapcsolódá...  Cica kérés.........  Ékszertorta  Tündöklik  Halló Január!  Facebookon kaptam  Az sasok királya.......  Egy zárkában Göncz Árpáddal  Mikler Roland férfi kézilabda ...  Ferenczi Csilla versei  Fekete István író megvakíttatá...  Havas rózsa  Mikler Roland férfi kézilabda ...  Facebookon kaptam  A szeretetre nem várni kell, h...  Facebookon kaptam  Hálával áldozzunk Istennek  Egy haldokló tanya  Halál  Facebookon kaptam  Kellemes hétvégét 
Bejegyzés Címkék
vörös iszapos, első tárgyalásra, peres eljárásoknak, vörös iszap, ingatlanoknak ennek, ügynek jogi, kártérítési igény, felelősség alól, dolog használata, törvény biztosítja, őket megillető, tulajdonjogból eredő, zajos tevékenység, egészségtelen fertőző, állatok tisztántartásának, mások építkezésével, ebből eredő, kárt olyan, fokozott veszéllyel, szabályokat kell, emberi környezetet, joggyakorlat szerint, technika adott, gazdaság teherbíró, védekezés lehetősége, fentiekben ismertetett, jogi alapoknak, általam fenti, tározónak építésére, igény érvényesítését, április 6-án, félrevezetés célját, baleset szót, értelmező szótár, tragédia szót, magyar nyelv, katasztrófa szót, szótár szerinti, kormányzati illetékesek&#8221, tározót üzemeltető, balesetet megelőzően, apró betűs, üzemeltetőkre utaló, alábbiak szerint, ajkai alumíniumgyárhoz, környezetvédelmi kötelezettségekre, privatizációs szerződésben, végrehajtás ellenőrzése, hatóságok többszöri, összefoglaló készítője, ingatlannak jelenlegi, tényleges árnak, kedvezmény fejében, vételi kedvezménynek, vételi &#8211, fentiek szerint, vételi szerződésbe, mélyen áron, humoristaként nevettetni, másik kiszolgáltatott, olyan olvasó, második alcímhez, első alcímhez, elsődleges probléma, veszélyes üzemű, tudományosság igényével, fentiekben idézett, bíróság mely, fentiekben részben, képviselet módja, fenti cégnyilvántartási, általa főszerkesztett, mellékelt idéző, környezetvédelmi, alumíniumgyárhoz, nyilvántartásban, alkalmazhatósága, hozzájárulásával, szerencsétlenség, törvénytelennek, értékcsökkenése, befolyásolhatja, tevékenységének, kötelezettségek, haszonszerzésre, tulajdonosaihoz, tulajdonosainak, tevékenységeket, keresetlevélben, elháríthatatlan, internetfigyelo, összefoglalóban, rendeltetésének, kötelezettséget, internetfigyelő, megsemmisülését, , ,
2019.12 2020. Január 2020.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 64001 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 2594
  • e Hét: 20838
  • e Hónap: 58977
  • e Év: 58977
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.