Belépés
zgfumag.blog.xfree.hu
Ha azért nézel , mert ez a munkád, jó munkát kívánok! GYÁVA NÉPNEK NINCS HAZÁJA! Minden nemzetnek olyan kormánya van aminöt érdemel. Ha valami... Zámbori Gusztáv
1957.12.05
Online
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
A demokrácia pusztulása és elk
  2011-06-15 14:20:33, szerda
 
   
  Noam Chomsky: A demokrácia pusztulása és elképzelések egy új világról
Dátum: 2007. December 03. Monday, 01:04 Szerző: akac

Külföld
A gazdag országok pénzügyi vezetőit, akik évente a Gazdasági Világfórumon Davosban és utoljára New Yorkban jönnek/jöttek össze, a London Financial Times a ,,mindenség urainak" nevezi. (The masters of the universe) A kifejezést bizonyos iróniával alkalmazzák, de az igen pontos. ---

A csoportot nem választják. Tagjai óriási pénzügyi erőt képviselnek, ami többnyire nem az emberek érdekeit szolgálja. 1970-ben például a nemzetközi tőke 90%-át többé-kevésbé hasznos termelésre fordították a kereskedelemben és tartós beruházások terén, 10%-át pedig üzérkedésre (spekulációra), - 1990-ben ezek az arányszámok megfordultak. A világot a gazdagok mozgatják a saját céljaik érdekében. A világrendszer nem hasonlít a klasszikus piacra, jobban illik rá a ,,vállalati merkantilizmus" kifejezés. A kormányzás egyre inkább a nagy magánintézmények képviselőinek a kezébe kerül. Az intézmények jellege parancsuralmi: egy vállalatnál a hatalom, az erő felülről lefelé áramlik, a külső befolyás lehetősége ki van zárva. A szabad vállalkozásként ismert parancsuralmi rendszerben a beruházási határozatok, a termelés és a kereskedelem központosított, szent és sérthetetlen, az elvek és törvények szerint mentesek a munkások, a közösség befolyása és ellenőrzése alól. Nagy a munkanélküliség amellett, hogy nagy a munka iránti igény. Bárhová tekintve, a társadalmi és emberi értékek területén sok az elvégzendő feladat és sokan lelkesen el is végeznék azt. Azonban ez a gazdasági rendszer képtelen összehozza az elvégzendő munkát és a munka nélkül szenvedő embereket. Az úgynevezett ,,egészséges gazdaság" számára csak a haszon lényeges, az közömbös az emberi szükségletek iránt. Röviden, a létező gazdasági rendszer szerencsétlen kudarc. Nagy sikernek állítják be azt, ami csak a kivételezett emberek kis rétegét érinti, beleértve azokat, akik erényekről és a győzelemről beszélnek. A Gazdasági Világfórum az emberiség fennmaradását fenyegeti. Ennek egyik oka, hogy a felmagasztalt alapelv, a jólét, a gazdagság ésszerű növelése, ha azt komolyan vesszük, tönkreteszi unokáink természeti környezetét. Nem meglepő, hogy a Wall Street Journal szerkesztői magasztalják Bush elnököt a fölmelegedésről szóló kiotói egyezmény megtorpedózása miatt. Közvélemény kutatási tanulmányok szerint a lakosság aggódik az úgynevezett szabadkereskedelmi egyezmények miatt és ellenzi azokat, csak a vállalatok, kormányok és világnézeti intézmények támogatják azokat egyöntetűen. Valótlanság azon állítás, hogy léteznek ,,választott kormányok". Még a legszabadabb és legdemokratikusabb országokban is a hatalmon lévők mindent megtesznek, hogy bizonyos titkok ne jussanak nyilvánosságra. A sajtó tudatában van a lakosság ellenállásának. A Wall Street Journal például szomorúan veszi tudomásul, hogy a szabad kereskedelem ellenzőinek van egy ,,végső fegyvere": a közvélemény, ezért a lakosságot sötétségben kell tartani. Ugyanabban az időben, amikor a ,,mindenség urai" évenként találkoznak egymással, Brazíliában, Porto Alegreben összejön a Társadalmi Világfórum. Találkoznak a világ minden részéből a népi szervezetek képviselői, akiknek az a véleményük, hogy a világnak egészen más vezetőkre van szüksége, mint a jelenlegiek. Személyes véleményem, hogy a jövő reménységei azok, akik Porto Alegreben és hasonló helyeken összejönnek. Korunk baloldali mozgalmának a célja egy olyan globalizáció megteremtése, amelynek a gyökerei a világ nagy tömegeiben erednek. A Társadalmi Világfórum reményt nyújt rá, hogy a valóban alulról kiinduló ilyenfajta globalizáció kiindulási pontja legyen. Üdvözölni kell ezt a reménységet. A történelem folyamán gyakoriak voltak az összeütközések. Szerencsére a népi erők az évszázadok folyamán sok győzelmet arattak, leküzdve a hatalom olyan törvénytelen és indokolatlan központosítását, mint amilyen a Gazdasági Világfórum. A Harmadik Világ úgynevezett ,,adóssága" nagymértékben elméleti fogalom, nem gazdasági tény. Jelentős mértékben enyhíteni lehetne az adósságokat, sok esetben el is lehetne engedni azokat, felhasználva azt a kapitalista elvet, hogy aki pénzt ad kölcsön, annak számolni kell a kockázattal és azzal, hogy a visszafizetés terhének azokat kell sújtania, akik azt kölcsönvették. Ez Brazíliában nem a nyomornegyedek népét, a földtelen munkásokat, a lakosság nagy többségét jelenti. Természetesen ezt a kapitalista alapelvet a gazdagok és hatalmasok félelemmel utasítják el. A Nemzetközi Valutaalap egyik feladata, hogy a magasan jövedelmező hitelekhez és beruházásokhoz ,,szabad kockázati" biztosítást adjon. A kölcsönt felvevő országokban, a tényleges kölcsönzők, a vezetők előnyben részesítik a tőke elmenekülését, az adózás kijátszását, a fényűző áruk behozatalát, s mindazt, ami növeli az erejüket. Ha az adósság tarthatatlanná válik, a költségeket társadalmasítják, áthárítják a néptömegekre szerkezetátalakítási és más eszközökkel, amelyekkel növelik a kivitelt (a kölcsönt adó előnyére). Mindezekkel döntő csapást mérnek a kisemberekre. Ez a Valutaalap második, kiegészítő szerepe. További kérdés, hogy miért van eladósodás? Azért, mert az EÁ által kimódolt és alkalmazott elvek és nemzetközi szabályok, ha az ő számára úgy kedvezőek, akkor az adósság a ,,szégyenletes" (odious debt) osztályba soroltatik, amit egyáltalán nem kell megfizetni. Ezt évekkel ezelőtt Karen Lissakers IMF-igazgató úgy fogalmazta meg, hogy ha ezt alkalmaznák, akkor eltörölnék a harmadik világ adósságának jelentős részét. Egyes esetekben léteznek konzervatívabb mechanizmusok is: ragaszkodás a Világbíróság ítéletéhez. Ezen egyszerű eszköz enyhítené Nicaragua adósságát. Argentína követte az IMF szerkezeti előírásait és ma lemérhető az országban ennek a kudarca. Vizsgálatot érdemel, hogy hová megy a pénz? Ha követjük a nyomát, akkor le tudjuk vonni a megfelelő következtetést. Évek során a Latin-Amerikából, pl. Argentínából kiáramló tőke az adósságtörlesztést szolgálta és az a kölcsönzőkhöz került, a bankokhoz, pénzügyi intézményekhez stb. Egy, a közelmúltban végzett kongresszusi vizsgálat azt derítette ki, hogy a legnagyobb amerikai bankok nagy pénzáramlást tettek lehetővé, ,,kaput" nyitva a törvénytelen tevékenységhez. Ez egyaránt igaz a latin-amerikai érdekeltségű és a nemzetközi bankrendszerre. Más ügy az, hogy az országok konzervatív és törvényes eszközökkel foglalkozzanak-e az adósággal? Erővel kell fellépni, nem pedig a törvényekre és moralitásra hivatkozva. Világunkat az erő kormányozza. Van választási lehetőségünk. Csak gyermekmese az, hogy a világrend vezető elve az igazság és a törvény. A SZU összeomlása előtt két vezetője volt a világnak: az erősebb EÁ és a SZU, mint kisebb társ. Ennek a korszaknak a háborúi nem a két szuperhatalom között zajlottak, inkább csak fenyegették egymást saját hatalmuk védelmében. A Nyugat számára a hidegháború az úgynevezett Észak-dél összeütközés folytatása volt, amit ,,európai imperializmusnak" is szoktak nevezni. A hidegháború után a politika nem sokban változott. A K-Ny közti összeütközés gyökerei között ott vannak az É-D közötti ellentétek. Mindegyik szuperhatalom cinikusan kihasználta a másik táborában jelentkező ellentéteket. Senki nem kívánja egy ilyen rendszer helyreállítását, de szerencsére ennek nincsen semmiféle jele. Évek óta alakulóban van egy olyan világrend, amely gazdaságilag három-sarkú, de katonailag unipoláris. Európa és Ázsia egyenrangúak az EÁ-mal gazdasági és egyéb tekintetben is, az EÁ egyre inkább a legfőbb katonai erőt képviseli. A ,,demokrácia" nem egyszerű fogalom. A legegyszerűbb szinten egy társadalom olyan mértékben demokratikus, amennyiben a lakosok értelmes határozatokat képesek hozni az őket érintő kérdésekben. A demokrácia nagyon korlátozott, ha az élet alapvető kérdéseire vonatkozó határozatok a felelőtlen magán-hatalomtól erednek és a társadalom fölött ,,a magánérdek uralkodik, ellenőrizve a bankrendszert, földet, ipart s ezt erősíti a sajtó és a többi tudatot befolyásoló eszköz.". Én magam a demokráciát azon általános értelemben szemlélem, ahogyan azt az EÁ-ban és Latin-Amerikában látják. A közvélemény kutatások azt mutatják, hogy az emberek vágynak a demokráciára, ugyanakkor csökken a hitük abban, amit demokráciának neveznek. Egy argentin politológus Atilio Boron évekkel ezelőtt rámutatatott, hogy a neoliberalizmus lerombolja a demokráciát. Ugyanez igaz az EÁ-ra nézve is, ahol az elmúlt 20 évben kialakult a ,,neoliberalizmus". Miután Reagan átvette a hatalmat, azok aránya, akik szerint a ,,kormány a kevesek érdekeit szolgálja és nem a népét" rövid idő alatt 50-ről 80 százalékra nőtt. El kellett viselni a szolgaságot, a nők és a munkásemberek elnyomását, valamint az emberi jogok súlyos megsértését. Az áldozatoknak is el kellett fogadniuk az elnyomók értékrendjét. A tudatosodás növekedése rendszerint a felszabadulás első lépcsőfoka. A szabadság lehetőségek nélkül a sátán ajándéka, a lehetőségek elutasítása pedig bűn. A legsebezhetőbbek sorsán lehet lemérni, hogy mekkora a távolság attól, amit egyesek ,,civilizációnak" neveznek. Néhány óra alatt 1000 gyerek hal meg könnyen megelőzhető betegségekben, és kétszer ennyi nő hal meg vagy válik rokkanttá, mert a várandós állapotban vagy a szülés után nem rendelkeznek egyszerű gyógyszerekkel és gondoskodással. Az UNICEF becslése szerint ezeket a tragédiákat le lehetne küzdeni és meg lehetne valósítani az alapvető társadalombiztosítást a ,,fejlődő országok" katonai kiadásainak a negyedrészéből, az EÁ katonai kiadásainak mintegy tizedéből. A Társadalmi Világfórum által javasolt globalizáció döntő tényező lehet a kis nemzetek, valamint a népek védelme érdekében. Kulcskérdés a Dél-Dél együttműködés, ami eszközöket biztosíthat a kis nemzetek megvédésére, a gazdagság és az erőszak megfékezésére. A fejlődő országok számára a kimenetel attól függ, hogy a népek képesek-e sorsukat másokkal együttműködve a saját kezükbe venni, azokkal, akiknek hasonló gondjaik vannak. Ez azon múlik, hogy a népek képesek-e létrehozni a saját érdekeik számára kedvező globalizációt. Az értelmes emberek egy egészen másféle világrendet akarnak. A történelem ezen fontos pillanatában az alternatív látomások kulcsfontosságúak. A gazdasági demokrácia Prout féle eszményének az alapját az alapvető emberi értékek képezik, ami bolygónk erőforrásait mindenki javára fordítaná.

(Fordította: Pi.)
http://www.c3.hu/~ligal/ManaChomsky11.html

http://www.szmm.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=2373
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Címkék: társadalmasítják, imperializmusnak, magánintézmények, legsebezhetőbbek, kereskedelemben, neoliberalizmus, központosítását, fölmelegedésről, vállalkozásként, munkanélküliség, helyreállítását, bankrendszerre, következtetést, intézményekhez, tevékenységhez, nyomornegyedek, gyógyszerekkel, központosított, összeütközések, nyilvánosságra, negyedrészéből, beruházásokhoz, tarthatatlanná, gondoskodással, merkantilizmus, megtorpedózása, konzervatívabb, foglalkozzanak, civilizációnak, ellenállásának, munkásemberek, legegyszerűbb, felszabadulás, nagymértékben, együttműködés, szerencsétlen, demokrácia pusztulása, gazdag országok, kifejezést bizonyos, igen pontos, emberek érdekeit, nemzetközi tőke, arányszámok megfordultak, gazdagok mozgatják, saját céljaik, klasszikus piacra, kormányzás egyre, nagy magánintézmények, kezébe kerül, intézmények jellege, külső befolyás, szabad vállalkozásként, Noam Chomsky, Gazdasági Világfórumon Davosban, London Financial Times, Gazdasági Világfórum, Wall Street Journal, Porto Alegreben, Társadalmi Világfórum, Harmadik Világ, Nemzetközi Valutaalap, Karen Lissakers IMF-igazgató, Atilio Boron, Miután Reagan,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
04.08. 20:43 Koronavírus - Londoni elemzők: példátlan ütemben romlottak a világgazdaság ...
04.08. 20:43 Koronavírus - Cuomo: New York államban kedden 779-en haltak meg
04.08. 20:43 Koronavírus - Az ukrán kormány meg akarja tiltani állampolgárainak, hogy el...
04.08. 20:33 Koronavírus - Törökországban ismét rekordmértékben nőtt az igazolt fertőzöt...
04.08. 20:23 Koronavírus - ITM-államtitkár: a lehető leghamarabb munkához kell juttatni ...
04.08. 20:13 A 4iG igazgatósága részvényenként 22 forintos osztalékot javasol
04.08. 20:03 Az Avignoni Fesztivál igazgatója még reméli, hogy megtartható az idei talál...
04.08. 20:03 Koronavírus - Csökkent a halottak száma egy nap alatt, nőtt a diagnosztizál...
04.08. 20:03 Krónika 10. rész (felsőoktatási alapítványok, napirend után)
04.08. 20:03 Koronavírus - Az Európai Bizottság az unióba irányuló, nem alapvető fontoss...
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Húsvéti csokor  Szívetek legyen vidám . . .  Nyugalmas Húsvétvárást mindenk...  Minden a javunkra van  Alvó cica  Facebookon kaptam  Nő sárkányt ereget  Húsvét  Png virág  Jézus Él!  Virágok kosárban  Facebookon kaptam  A tükör  A Szentírás üzenete - 2020. áp...  Facebookon kaptam  Rózsa csokor  9. Hittanóra: Hiszem a bűnök b...  Kellemes kávézást!  Baby rózsákkal  Felfújom  9. Hittanóra: Hiszem a bűnök b...  Png kislány  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Isten áldása legyen Mindnyájun...  Moson Megyei Életrajzi Lexikon  Posertube  Facebookon kaptam  Bízzunk a szeretet világformál...  A Szentírás üzenete - 2020. áp...  Imádság  Mai vicc  Júdás eladta a lelkét. Vajon m...  744 főre nőtt a beazonosított ...  Kirakós  Tulipán csokor  Húsvét  Nyugalmas Húsvétvárást mindenk...  Húsvéthétfőre, Locsolásra Igyu...  Santa Marta Mass, Pope Francis...  Orbók Ildikó fotója – Pe...  Santa Marta Mass, Pope Francis...  Nyuszi virágokkal  Kislány csokorral  Tamkó Sirató Károly: Bíztató  Facebook  Mai harmónia kártyám  Facebookon kaptam Krisztina ba...  Virágok kosárban  A Szentírás üzenete - 2020. áp...  A legnagyobb szeretet  Png virág  Vécén  9. Hittanóra: Hiszem a bűnök b...  Kellemes délutánt  Ferenc pápa: A szegényekhez va...  Facebook  Tavaszi kép  John Aurilia kapucinus atya Pi...  Kellemes délutánt  Húsvéti csokor  Fekete István: Nincs az a viha...  Facebookon kaptam  A mi Getszemánink  Világvége  Kellemes kávézást!  A tükör  Lehulott a Jézus vére  Nagykedd 04.07 - Utolsó vacsor...  744 főre nőtt a beazonosított ...  Tavaszi kép  Tavaszi kép  Ne félj! Tárd szélesre a kapuk...  Png rózsa  Mai humor 2020.04.07  Drótszamáron érkezett a barka ...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  9. Hittanóra: Hiszem a bűnök b...  Alvó cica  Rózsaszín rózsa  Mindíg  Húsvéti tojások  Facebookon kaptam  Aktuális 8.  John Aurilia kapucinus atya Pi...  Ima - Edda együttestől  Facebookon kaptam  Önmaga számára teremtette Iste...  Kellemes délutáni pihenést  Miért jó Istennel kapcsolatba ...  Facebookon kaptam  Tavaszi fények Enyhe fénnyel ...  Facebookon kaptam  Nyuszi kislány  Facebookon kaptam  Karantén Passió 2020.04.05  530 éve  Ünnep váró napok  Virágok kosárban 
Bejegyzés Címkék
demokrácia pusztulása, gazdag országok, kifejezést bizonyos, igen pontos, emberek érdekeit, nemzetközi tőke, arányszámok megfordultak, gazdagok mozgatják, saját céljaik, klasszikus piacra, kormányzás egyre, nagy magánintézmények, kezébe kerül, intézmények jellege, külső befolyás, szabad vállalkozásként, beruházási határozatok, kereskedelem központosított, közösség befolyása, munkanélküliség amellett, munka iránti, elvégzendő feladat, gazdasági rendszer, elvégzendő munkát, munka nélkül, úgynevezett &#8222, haszon lényeges, emberi szükségletek, létező gazdasági, kivételezett emberek, győzelemről beszélnek, emberiség fennmaradását, felmagasztalt alapelv, gazdagság ésszerű, fölmelegedésről szóló, lakosság aggódik, hatalmon lévők, sajtó tudatában, lakosság ellenállásának, szabad kereskedelem, lakosságot sötétségben, világ minden, népi szervezetek, világnak egészen, jövő reménységei, olyan globalizáció, világ nagy, valóban alulról, történelem folyamán, népi erők, évszázadok folyamán, hatalom olyan, kapitalista elvet, visszafizetés terhének, nyomornegyedek népét, földtelen munkásokat, lakosság nagy, kapitalista alapelvet, magasan jövedelmező, kölcsönt felvevő, tényleges kölcsönzők, vezetők előnyben, tőke elmenekülését, adózás kijátszását, fényűző áruk, adósság tarthatatlanná, költségeket társadalmasítják, harmadik világ, országban ennek, megfelelő következtetést, közelmúltban végzett, legnagyobb amerikai, törvénytelen tevékenységhez, latin-amerikai érdekeltségű, nemzetközi bankrendszerre, országok konzervatív, világrend vezető, úgynevezett Észak-dél, hidegháború után, másik táborában, ilyen rendszer, olyan világrend, legfőbb katonai, legegyszerűbb szinten, társadalom olyan, lakosok értelmes, őket érintő, demokrácia nagyon, élet alapvető, felelőtlen magán-hatalomtól, társadalom fölött, magánérdek uralkodik, többi tudatot, demokráciát azon, közvélemény kutatások, emberek vágynak, hitük abban, argentin politológus, neoliberalizmus lerombolja, kevesek érdekeit, munkásemberek elnyomását, , ,
2020.03 2020. április 2020.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 64001 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1268
  • e Hét: 5878
  • e Hónap: 13110
  • e Év: 244128
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.