Belépés
zgfumag.blog.xfree.hu
Ha azért nézel , mert ez a munkád, jó munkát kívánok! GYÁVA NÉPNEK NINCS HAZÁJA! Minden nemzetnek olyan kormánya van aminöt érdemel. Ha valami... Zámbori Gusztáv
1957.12.05
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Ahmadinezsád beszéde az ENSZ 6
  2011-10-02 00:06:44, vasárnap
 
   
  Mahmud Ahmadinezsád beszéde az ENSZ 66. Közgyűlésén - avagy vádbeszéd a cion-imperializmus ellen


Az Isten, a Könyörületes, az Irgalmas nevében

Minden dicsőség Allahnak, az univerzum urának, és béke és áldás mesterünknek és prófétánknak, Mohamednek. Béke legyen vele, és tiszta házán, nemes társain és minden isteni hírvivőn.

"Ó Isten! Mielőbb hozd el al-Mahdi Imám érkezését, és adj neki jó egészséget és győzelmet. Tégy mindnyájunkat követőivé, és mindazokat is, akik az igazságossága mellett állnak."

Elnök úr, Ő Excellenciái, Hölgyeim és Uraim!

Hálás vagyok a mindenható Allahnak, aki ismét megadta nekem a lehetőséget, hogy megjelenjek eme világgyűlésen. Örömmel fejezem ki őszinte köszönetemet Őexcellenciájának, Joseph Deissnek, a 65. gyűlés elnökének hatalmas fáradozásáért az elnöksége alatt. Őexcellenciájának Nasszír Abdullaziz Al-Nasszernek is szeretnék gratulálni az ENSZ 66. közgyűlésének éves találkozó ülés elnökségére megválasztásához, és sok sikert kívánok neki.

Hadd ragadjam meg a lehetőséget, hogy tisztelettel adózzak mindazoknak, akik tavaly elveszítették az életük, különösképp a tragikus szomáliai éhínség és a pusztító pakisztáni árvíz áldozatainak. Mindenkit arra buzdítok, hogy növeljék segítségüket és segélyeiket ezen országok érintett népességének.

Az elmúlt évek során globális problémákról beszéltem, és a jelenleg fennálló nemzetközi rend alapvető változásának szükségességéről.

Ma, a nemzetközi fejleményeket figyelembe véve, megpróbálom kielemezni a jelenlegi helyzetet egy más nézőpontból.

Az, ahogy mindnyájan ismerik az emberi lények uralmát és felsőbbrendűségét más teremtmények felett a természetét illetően alapjaitól hamis. Az igazság az, hogy az emberlét egy isteni ajándék, és a szentlélek testetöltése, mint:

Hit Istenben, aki a világegyetem örökkönvaló tervezője és teremtője;

Részvét mutatása mások iránt, nagylelkűség, igazság keresés, és tisztesség mind a szavakban, mind a tettekben;

A magasztosság keresése, hogy a tökéletesség csúcsait érhessük el, és a törekvés az egyén anyagi és lelki fejlődésére, valamint vágy a szabadság megvalósítása iránt;

Az elnyomás, a romlottság és diszkrimináció elutasítása és ezzel szemben az elnyomottak támogatása;

Boldogság, és tartós jólét és biztonság keresése mindenki számára;

Mindezek csupán néhány példája a közös isteni és emberi vonásoknak, amiket tisztán felismerhetünk az emberi lények történelmi törekvései közt, és ami keresését a művészeti és irodalmi örökségünk is tükrözi mind prózában és költészetben, mind az emberi lények szocio-kulturális és politikai mozgalmiban a történelem során.

Minden isteni próféta és szociális reformer ilyen a helyes úton járásra hívta az embereket;

Isten méltóságot adott az emberiségnek, hogy az Ő szerepének örökébe léphessen az a Földön.

Kedves Kollégák, és barátok:

Teljesen nyilvánvaló, hogy történelmi eredményeink ellenére - beleértve az ENSZ létrehozását is, ami a szabad elméjű és igazságkereső emberek fáradhatatlan harcának valamint a nemzetközi együttműködésnek eredménye - az emberi társadalmak még messze vannak nemes vágyaik és céljaik beteljesítésétől.

A világ legtöbb nemzete elégedetlen a jelenlegi nemzetközi helyzettel.

Az általános törekvés és vágy a béke, haladás, testvériség ellenére a háborúk, tömegmészárlások, tömeges szegénység és társadalmi-gazdasági és politikai krízisek továbbra is sértik nemzetek jogait és szuverenitását, javíthatatlan károkat hagyva maguk után szerte a világban.

Körülbelül 3 milliárd ember él világszerte napi 2.5 dollárnál kevesebből, és egymilliárdnál több ember él csupán napi egyetlen elégséges étkezés nélkül.

A világ lakosságának legszegényebb 45%-a az összbevételek csupán 5%-án osztozik, míg a világ bevételeinek 75%-án leggazdagabb 20% osztozik.

Több mint húszezer ártatlan és nyomorgó gyermek hal meg minden nap a világban szegénység miatt.

Az Amerikai Egyesült Államokban a pénzügyi erőforrások 80%-át a népesség 10%-a birtokolja, míg a fennmaradó 20% jut a népesség 90%-ának.

Mik az okai ezen egyenlőtlenségeknek? Hogyan orvosolható ezen igazságtalanság?

Azok, akik a világ gazdasági központjai uralják és üzemeltetik, az emberek vallás utáni vágyát és az isteni próféták útjának követését, vagy a nemzetek gyengeségét okolják, vagy egyének bizonyos csoportjainak rossz teljesítményét hibáztatják. Azt állítják, hogy csakis az ő nézeteik, megközelítéseik és receptjeik menthetik meg az emberiséget és a világ gazdaságát.

Kedves Kollégák és barátok

Nem gondoljátok, hogy a problémák gyökerét a fennálő nemzetközi rendben, vagy a világ irányításnak módjában kell keresni?

Szeretném kedves figyelmük felhívni a következő kérdésekre:

Kik raboltak el több tízmillió embert otthonaiból Afrikából, és a világ más részeiből, a rabszolgaság sötét korszakában, a materialista kapzsiság áldozataivá téve őket?

Kik vetették ki a kolonizáció hálóját négy évszázadra a világra? Kik szálltak meg földeket, és rabolták ki más nemzetek erőforrásait, pusztították tehetségeiket, és idegenítették el nyelveiket, kultúrájuk és önazonosságukat nemzetektől?

Kik robbantották ki az első és második világháborúkat, amelyek hetvenmillió holtat és többmillió sebesültet és otthontalant hagytak maguk után? Kik szítottak háborút a Koreai félszigeten és Vietnamban?

Kik sújtották a palesztin népet, és a régió országait megtévesztés és képmutatás által a cionisták hatvan éve tartó háborújával, hajléktalansággal, terrorral és tömegmészárlással?

Kik állítottak fel, és támogattak katonai diktatúrákat és totalitárius rezsimeket Ázsia, Afrika és Latin-Amerika-szerte?

Kik használták az atombombát védtelen emberek ellen, és halmoztak fel többezer robbanófejet arzenáljukban?

Mely gazdaságok alapulnak hadviselésen és fegyvereladáson?

Kik provokálták Szaddam Husszeint hogy megszállja és nyolc év hosszú háborúba taszítsa Iránt, és kik támogatták, és szerelték fel vegyi fegyverekkel városaink és népünk ellen?

Kik használták a rejtélyes szeptember 11-i incidenst ürügyként Afganisztán és Irak megtámadására - megölve, megsebesítve és elüldözve milliókat e két országban - azzal a végső céllal, hogy uralmuk alá vonják a Közel-Keletet és annak olajtartalékait?

Kik törölték el a bretton woodsi rendszert, és nyomtattak trilliárdnyi dollárt arany vagy egyenértékű pénz fedezet nélkül? E lépés világszintű inflációt okozott, s más népek gazdasági eredményeinek sarcolása volt a célja.

Mely ország katonai kiadásai haladják meg évente a 10 milliárd dollárt, mely több mint a világ összes többi országának katonai kiadásai együttvéve?

Mely kormányzat a legeladósodottabb a világban?

Kik uralják a világgazdaság döntéshozó intézményeit?

Kik a felelősek a világgazdasági recesszióért, és hárítják a következményeket Amerikára, Európára és a általánosan az egész világra?

Mely kormányok készek bármikor bombák ezreit más országokra zúdítani, de mérlegelnek és haboznak egy falat ételnek segélyként az éhínség súlytotta Szomáliába, vagy a világ más részébe küldése előtt?

Kik uralják a Biztonsági Tanácsot, mely látszólag azon feladattal bír, hogy őrizze a nemzetközi biztonságot?

Még több tucat hasonló kérdés van, s a válaszok nyilvánvalóak.

A nemzetek és kormányok többségének világszerte semmi szerepük nem volt a jelenlegi globális krízis kirobbantásában, és tulajdonképpen maguk is áldozatai ezen irányvonalnak.

Világos, mint a Nap, hogy ugyanazok a rabszolga tulajdonosok és koloniális hatalmak, amelyek egykoron szították a két világháborút, és széleskörű szenvedést káoszt okoztak azóta is tartó messzeható globális hatásokkal.

Kedves Kollégák és Barátok!

Van-e valójában szakértelme és képessége ezen arrogáns erőknek a világ működtetésére és irányításra, vagy elfogadható-e az, hogy ők magukat a szabadság, demokrácia és emberi jogok kizárólagos védelmezőinek nevezik, míg katonai támadásokat intéznek, és megszállnak más országokat?

Virágozhat-e a demokrácia a NATO rakétáitól, bombáitól és ágyúitól?

Hölgyeim és Uraim!

Némely európai országban a holokausztot ürügyként használva még hat évtized után is váltságdíjat fizetnek a cionistáknak. Nem volna-e éppúgy kötelessége a rabszolga tulajdonosoknak és a koloniális hatalmaknak, hogy jóvátételt fizessenek az érintett nemzeteknek?

Ha a károk és veszteségek a rabszolgatartás idejéről valóban kompenzálásra kerülnének, mi történne a manipulátorokkal és a színfalak mögötti politikai erőkkel az Egyesült Államokban és Európában? Maradna-e szakadék az Észak és Dél között?

Ha az USA és a NATO szövetségeseinek katonai kiadásainak csak a felét arra használnák, hogy segítsen megoldani a gazdasági problémákat a saját országaikban, elszenvednék-e továbbra is a gazdasági válság tüneteit?

Mi történne, ha ugyanezen összeget szegény nemzeteknek bocsátanák rendelkezésére?

Mi jogosítja fel az USA-t katonai és hírszerzői támaszpontok százainak fenntartására szerte a világban, beleértve 268 bázist Németországban, 124-et Japánban, 87-et Dél-Koreában, 83-at Olaszországban, 45-öt az Egyesült Királyságban és 21-et Portugáliában? Jelenthet-e ez egyebet, mint katonai megszállást?

Nem ássák-e alá az említett támaszpontokon telepített bombák más nemzetek biztonságát?

Hölgyeim és Uraim!

A fő kérdés ezen hozzáállás kiváltó oka.

Az elsődleges okokat a politikai berendezkedés hiedelmeiben és irányvonalaiban kell keresni.

Olyan emberek gyülekezetében, akik a belső emberi ösztönökkel és alkattal ellentétben Istenbe, és az isteni próféták útjába vetett hit nélkül élnek, és a mennyei értékeket hataloméhségre és materializmusra cserélik.

Számukra csak a hatalom és a gazdagság számít, és minden támadást ezen baljós célok ellen kell intézni.

Az elnyomott nemzeteknek nincs reményük, hogy visszaállítsák vagy megvédjék a legitim jogaikat ezen erők ellenében.

Ezen erők saját haladásukat és virágzásukat mások szegénységén, megalázásán és elpusztításán keresztül próbálják megvalósítani.

Felsőbbrendűnek tekintik magukat másokkal szemben, különleges előjogokat és engedményeket élvezve. Nincs tiszteletük mások iránt, és könnyedén sértik más népek és kormányok jogait.

A megfélemlítés eszközével magukat minden kormány és nemzet vitán felüli őrzőjének kiáltják ki, fenyegetőzéshez és erőhöz folyamodnak, visszaélnek a nemzetközi folyamatokkal. Egyszerűen felrúgnak minden nemközileg elismert szabályozást.

Ragaszkodnak életvitelük és hiedelmeik másokra erőltetéséhez.

Hivatalosan is támogatják a rasszizmust.

Katonai beavatkozással gyengítenek meg országokat, és elpusztítják az infrastruktúrát, hogy kifoszthassák erőforrásaik mindnyájuk kiszolgáltatottabbakká tételével.

A gyűlölet és ellenségeskedés magjait vetik el különböző nemzetek fiai és más célok felé törő emberek közt, hogy meggátolják őket céljaik, a fejlődés és haladás beteljesítésében.

Minden kultúrát, identitást, életet, értéket és más nemzetek vagyonát és értékeit, nőket és gyerekeket, családokat egyaránt feláldoznak világuralomra törésük érdekében, és hogy rabszolgasorba rabságba taszítsanak másokat.

Képmutatást és megtévesztést engednek meg magunknak, hogy biztosítsák érdekeltségeiket és hatalmi céljaikat. Drogkereskedelem, ártatlan emberek megölése megengedhető sátáni céljaik érdekében. A NATO jelenlét ellenére a megszállt Afganisztánban a tiltott drogok termelésében drámai növekedés következett be.

Nem tűrnek kritikát, és ahelyett, hogy a szabályszegéseik okairól érveket és okokat mutatnának be, mindig a felperes szerepébe helyezkednek.

Az imperialista médiahálózatuk segítségével, mely a kolonializmus befolyása alatt áll, mindenkit fenyegetnek, aki kétségbe vonja a holokausztot, és a szeptember 11-ét követő szankciókat és katonai lépéseket.

Tavaly, amikor egy tényfeltáró csoport általi átfogó, a szerepet játszó rejtett elemeket is feltáró vizsgálat gondolata felmerült, és azt független kormányok szintén támogatták, úgy, amint a többség az USA-ban is, országomat helyezték inkább nyomás alá, és fenyegette az USA kormánya.

Ahelyett, hogy felállította volna a tényfeltáró csoportot, inkább megölték a fő elkövetőt, és a tengerbe dobták a holttestét.

Nem lett volna inkább ésszerű őt az igazságszolgáltatás elé állítani, és nyíltan kivizsgálni az eseményeket az incidens mögött, és feltárni a fő elkövetőt, és azonosítani a rejtett elemeket, és hogy ki biztosította a biztos teret a két repülőnek a világkereskedelmi központ ikertornyainak megtámadásához?

Miért nem volt szabad őt bíróság elé állítani, hogy azonosíthassa azokat, akik terrorista csoportokat állítottak fel, és háborút és szenvedést hoztak a régiónak?

Van-e titkosított anyag, amit titokban kell tartani?

A cionizmust egy szent eszmének tartják, vagy ideológiának, és minden kérdést ennek az alapjai és története iránt megbocsáthatatlan bűnként ítélnek meg. Ezzel szemben támogatják és megengedik a szentségtöréseket és káromlásokat hitek és más isteni vallások ellen.

Kedves Kollégák és Barátok!

Az igazi szabadság, igazság, méltóság jólét és tartós biztonság minden nemzet joga.

Ezen értékek egyikét sem lehet elérni a jelenlegi szakszerűtlen világ igazgatási rendszerre hagyatkozva, sem pedig arrogáns hatalmak és NATO ágyúcsöveinek közbeavatkozása által.

Ezen értékek csakis függetlenül, és egymás jogainak elismerése által érhetőek el, harmónián és együttműködésen keresztül.

Van-e bármi módja e világot szorongató problémák és kihívások megoldásának, a fennálló nemzetközi folyamatok és eszközök használatával, hogy elősegítsük az emberiség rég fennálló vágyát a béke, biztonság és egyenlőség elérésében?

Mindazok, akik megpróbáltak reformokat bevezetni miközben megőrizték a fennálló normákat és irányokat, rendre elbuktak. A Nem Elkötelezettek mozgalma, a 77-es Csoport és a 15-ös Csoport értékes erőfeszítései mindúgy, mind azon néhány prominens egyéné, akik ezzel próbálkoztak, mind képtelen volt alapvető változásokat hozni.

A világ irányítása és menedzsmentje alapvető változásokat tesz szükségessé.

Mit kell most tennünk?

Kedves Kollégák és Barátok!

Erőfeszítéseket kell tennünk, erős elkötelezettséggel és átfogó kollektív együttműködésben, hogy egy új tervet rajzoljunk fel, az emberi természet olyan legalapvetőbb elvei mentén, mint az egyistenhit, igazság, szabadság, szeretet, és a boldogság keresése.

Az egyesült nemzetek létrehozásának ötlete az emberiség egy nagy és történelmi érdeme marad. Ennek fontosságát meg kell becsülnünk, és képességeit a lehetséges legnagyobb mértékben fel kell használnunk nemes céljaink érdekében.

Nem hagyhatjuk a szervezetet, mely a nemzetek közösségének kollektív akaratát és törekvéseit tükrözi, hogy eltérjen legfőbb céljától, és a világhatalmak kezére játsszon.

Megfelelő talajt kell kialakítanunk, mely biztosítja a nemzetek kollektív részvételét egy olyan erőfeszítésben, mely a tartós békét és biztonságot szolgálja.

Megosztott és kollektív világirányítást kell elérni, ennek valódi értelmében, melynek a nemzetközi jogban őrzött alapelveken kell alapulnia. Az igazságosságnak kell minden nemzetközi döntés és cselekedet alapjaként szolgálnia.

Mindnyájunknak el kell ismernünk a tényt, hogy nincs más mód, mint a világ kollektív irányítása, hogy a jelenkorbeli rendellenességek, elnyomás és diszkrimináció világszerte megszűnjön.

Ez valóban az egyetlen út az emberi társadalom prosperitása és jóléte felé, egy megalapozott világos igazság.

Ennek a fenti igazságnak elismerése mellett meg kell jegyeznünk, hogy ez nem elég! Továbbiakban is hit kell e célban, és semmilyen erőfeszítést nem szabad sajnálni e cél megvalósításától!

Kedves Kollégák és Barátok!

Egy megosztott és kollektív irányítása világunknak és legitim joga minden nemzetnek, és mi, mint képviselőik, kötelesek vagyunk megvédeni jogaikat! Bár némely hatalmak folyamatosan próbálkoznak minden kollektív együttműködést hirdető nemzetközi erőfeszítés meghiúsításával, nekünk a kitűzött cél, a kollektív együttműködésben irányított világ céljának elérésébe vetett hitünket csak erősítenünk szabad.

Az ENSZ-et azért hozták létre, hogy lehetővé tegye minden nemzet számára a nemzetközi döntéshozó folyamatban való részvételt.

Mind tudjuk, hogy ezen célt az ENSZ még nem teljesítette irányításának felépítése és működési módja miatt.

A Biztonsági Tanács összetétele igazságtalan és egyenlőtlen. Ezért az ENSZ átszervezése és megváltoztatása kell legyen a közgyűlés által megoldandó legalapvetőbb követelése a nemzeteknek.

A tavalyi évi ülés során kihangsúlyoztam ezen probléma fontosságát, felszólaltam ezen évtized a megosztott és kollektív globális irányítás évtizedévé nyilvánítása mellett.

Most szeretném felvetésemet megismételni, és biztos vagyok abban, hogy nemzetközi együttműködéssel a világ elkötelezett vezetői és kormányai az igazsághoz való erős ragaszkodással, az összes többi nemzet támogatásával, mihamarabb megépíthetjük e fényes közös jövőt.

Ez a mozgalom nyilvánvalóan az egyedüli helyes út mely az emberiségnek a szebb jövőt megnyugtatóan biztosíthatja.

E jövő akkor épül majd meg, mikor az emberiség az isteni próféták és az igazak útján kezd járni, al-Mahdi Imám vezetésével, - az emberiség Végső Megváltója és minden isteni küldöttek és vezetők és a mi nagy Prófétánk igaz generációjának örököse.

Egy felsőbbrendű és ideális társadalom létrejötte egy olyan tökéletes emberi lény érkezésével, aki igazán és őszintén szereti az összes embert Isten egy garantált ígérete.

El fog jönni Jézus Krisztussal, hogy vezesse a szabadság és igazságszeretőket, hogy eltöröljék az elnyomást és diszkriminációt, és hirdessék a tudást, békét, igazságot, szabadságot és szeretet világszerte. Minden egyes ember számára megadja világ összes szépségét és minden jót, ami boldogságot hoz az emberiség számára.

Ma a nemzetek nem ébredtek fel, és a tömegek tudatosságának növekedésével többé nem adják meg magukat az elnyomásnak és diszkriminációnak.

A világ ma minden eddiginél inkább szemtanúja lehet a széleskörű ébredésnek az iszlám világban, Ázsiában, Európában és Amerikában, Mindezen mozgalmak folyamatosan terjesztik szellemiségük és befolyásuk, hogy az igazság szabadság és a jobb holnap létrehozásának lehetőségét keresve.

Hatalmas nemzetünk készen áll, hogy más nemzetek kezét fogva meneteljen e gyönyörű úton, az emberiség közös vágyaival összhangban.

Üdvözöljük egymást szeretettel, békével, igazsággal, tudással és a fényes jövő várja az emberiséget.

Mahmud Ahmadinezsád - New York, 2011. szeptember 22.
2011. október 01.

http://jovonk.info/2011/10/01/mahmud-ahmadinezsad-beszede-az-ensz-66-kozgyulesen- avagy-vadbeszed-cion-imperializmus-ell
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Címkék: együttműködésnek, megválasztásához, beteljesítésétől, tömegmészárlások, szükségességéről, megvalósításától, érdekeltségeiket, drogkereskedelem, szabályszegéseik, együttműködésben, beteljesítésében, rendellenességek, manipulátorokkal, szövetségeseinek, együttműködéssel, következményeket, diszkriminációt, ellenségeskedés, közbeavatkozása, olajtartalékait, erőfeszítéseket, igazságtalanság, kihangsúlyoztam, igazságosságnak, világirányítást, rabszolgatartás, önazonosságukat, együttműködésen, felsőbbrendűnek, kirobbantásában, materializmusra, tulajdonosoknak, megváltoztatása, fegyvereladáson, infrastruktúrát, megközelítéseik, univerzum urának, igazságossága mellett, mindenható Allahnak, elnöksége alatt, tragikus szomáliai, pusztító pakisztáni, elmúlt évek, jelenleg fennálló, nemzetközi fejleményeket, jelenlegi helyzetet, emberi lények, természetét illetően, isteni ajándék, szentlélek testetöltése, világegyetem örökkönvaló, magasztosság keresése, Mahmud Ahmadinezsád, Joseph Deissnek, Őexcellenciájának Nasszír Abdullaziz Al-Nasszernek, Kedves Kollégák, Amerikai Egyesült Államokban, Szaddam Husszeint, Biztonsági Tanácsot, Egyesült Államokban, Egyesült Királyságban, Biztonsági Tanács, Végső Megváltója, Jézus Krisztussal,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
02.26. 23:23 Elfogadták Eger 45 milliárdos főösszegű költségvetését
02.26. 23:12 Bajnokok Ligája - A Bernabeuban nyert a Manchester City, előnyben a Lyon
02.26. 22:33 Katalán válság - Havonta tanácskozik mostantól a spanyol és a katalán kormá...
02.26. 21:22 A Skandináv lottó nyerőszámai és nyereményei
02.26. 21:02 A rostszegény étrend magas vérnyomást okozhat
02.26. 20:53 Az idén 3,5 százalékos gazdasági növekedésre számít a Kopint-Tárki
02.26. 20:53 Koronavírus - Londoni elemzők: tartós járvány esetén 5 százalék alá lassulh...
02.26. 20:53 Férfi vízilabda ob I - Gólgazdag mérkőzést nyert a címvédő FTC
02.26. 20:52 Fővárosi Közgyűlés - Fidesz: a saját kampányígéreteit is leszavazta a balol...
02.26. 20:52 Koronavírus - Debreceni repülőtér: az előírásoknak megfelelő a vizsgálat
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Naplemente  Csokor vázában  Png virág  Png nő  Fehér csokor  Szocska Ábel püspök tanácsai a...  Szép táj  Hamvazószerda, a nagyböjt első...  Kellemes kávézást  Gerberák  Csokor vázában  Jó éjszakát  Facebookon kaptam  Png nő  Fehér rózsa  Ibolya csokor  Naplemente  Facebookon kaptam  Sárga rózsák  Elvárások  Png nő  Facebookon kaptam  Kék rózsák  Hamvazószerda, a nagyböjt első...  Szép táj  Muskátli  Barátok  Véget ért Mohácson az idei bus...  XI. ker. Nőnapi ünnepség  Tulipán  Szèp estét kedves látogat...  Színes ceruzák  13. Jézus és a Mennyei Atya &#...  Már régen nem úgy élek  Png nő  Busójárás 2019 évben  Szocska Ábel püspök tanácsai a...  Fehér csokor  Facebookon kaptam  Már régen nem úgy élek  Facebookon kaptam  Szép táj  Február 26 Hamvazó szerda  Ismerős  Facebookon kaptam  Tulipán  Búcsú Csukás Istvántól  Nő kalapban  Nem tartanak szentmiséket, elm...  Busójárás 2019 évben  Ismerős  Benedek Elek: Koldus  Facebookon kaptam  Orchidea  Facebookon kaptam  Elég nekünk Isten kegyelme  Miért írok verseket  George Clooney  Facebookon kaptam  Türelem  Png táska  A jó Isten mindannyiunk szívéb...  Facebookon kaptam  Színes ceruzák  Gyertya  Facebookon kaptam  Szèp estét kedves látogat...  Png virág  Tavaszváró  Ha azt csinálod, amit szeretsz  Dolhai Lajos: Úgy várjuk az 52...  Kellemes teázást  Png cica  Február vége felé  Naplemente  Facebookon kaptam  Orchidea  Dolhai Lajos: Úgy várjuk az 52...  Hóesés gif  Mai harmónia kártyám  Szeretlek  Facebookon kaptam  Kis vizsga  Hagyma és a kórokozók  Kellemes teázást  Szív alakú lufi  Fehér virág  Ritka fotó Pio atyáról  Png virág  Levendula csokrok  Png nő  Facebookon kaptam Krisztina...  Png kutya  Már régen nem úgy élek  Szivárvány  Lilába borult a szombathelyi K...  Szép táj  Barátok  Facebookon kaptam  Png nő 
Bejegyzés Címkék
univerzum urának, igazságossága mellett, mindenható Allahnak, elnöksége alatt, tragikus szomáliai, pusztító pakisztáni, elmúlt évek, jelenleg fennálló, nemzetközi fejleményeket, jelenlegi helyzetet, emberi lények, természetét illetően, isteni ajándék, szentlélek testetöltése, világegyetem örökkönvaló, magasztosság keresése, tökéletesség csúcsait, egyén anyagi, szabadság megvalósítása, elnyomottak támogatása, közös isteni, történelem során, helyes úton, szabad elméjű, nemzetközi együttműködésnek, emberi társadalmak, világ legtöbb, jelenlegi nemzetközi, általános törekvés, világ lakosságának, összbevételek csupán, világ bevételeinek, világban szegénység, pénzügyi erőforrások, népesség 10%-a, népesség 90%-ának, okai ezen, világ gazdasági, emberek vallás, isteni próféták, nemzetek gyengeségét, világ gazdaságát, problémák gyökerét, fennálő nemzetközi, világ irányításnak, következő kérdésekre, rabszolgaság sötét, materialista kapzsiság, kolonizáció hálóját, palesztin népet, régió országait, cionisták hatvan, atombombát védtelen, rejtélyes szeptember, végső céllal, bretton woodsi, világ összes, világgazdaság döntéshozó, világgazdasági recesszióért, következményeket Amerikára, egész világra, falat ételnek, éhínség súlytotta, nemzetközi biztonságot, válaszok nyilvánvalóak, jelenlegi globális, rabszolga tulajdonosok, világ működtetésére, holokausztot ürügyként, rabszolga tulajdonosoknak, koloniális hatalmaknak, érintett nemzeteknek, rabszolgatartás idejéről, színfalak mögötti, felét arra, gazdasági problémákat, saját országaikban, gazdasági válság, említett támaszpontokon, elsődleges okokat, politikai berendezkedés, belső emberi, mennyei értékeket, gazdagság számít, elnyomott nemzeteknek, legitim jogaikat, megfélemlítés eszközével, nemzetközi folyamatokkal, megszállt Afganisztánban, tiltott drogok, szabályszegéseik okairól, felperes szerepébe, imperialista médiahálózatuk, kolonializmus befolyása, szeptember 11-ét, tényfeltáró csoport, szerepet játszó, tényfeltáró csoportot, tengerbe dobták, incidens mögött, rejtett elemeket, , ,
2020.01 2020. Február 2020.03
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 64001 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 467
  • e Hét: 11406
  • e Hónap: 72337
  • e Év: 174691
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.