Belépés
zgfumag.blog.xfree.hu
Ha azért nézel , mert ez a munkád, jó munkát kívánok! GYÁVA NÉPNEK NINCS HAZÁJA! Minden nemzetnek olyan kormánya van aminöt érdemel. Ha valami... Zámbori Gusztáv
1957.12.05
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
December 21-ike az év legsötét
  2007-12-21 16:53:25, péntek
 
   
  December 21-ike az év legsötétebb napja, feljött a pokolból a világ legnagyobb tömeggyilkosa...


2007 december 21 - péntek, 13:15
("Gyakorolj, kisfiam, ha szépen hegedülsz, még
Sztálin elvtárs is meghallgatja majd...")

A hóhérokat Sztálin nevezte először
"testmechanikusok"-nak.

Sztálin életéről, gyilkos tetteiről sokmindent
hallhattunk már. De milyen volt a Nagy Gyilkos gyermekkora, hogyan teltek "Acélos Szoszó" iskolai évei, fiatalsága?

Erre próbálunk meg fényt deríteni.

Sztálinról sokminden ismert, nemrég derült viszont csak ki, elég ügyes
rajzoló volt. Egy 1930-ból fennmaradt ceruzarajzon például az akkori pénzügyi népbiztos, Nyikolaj Bruhanov látható meztelenül, heréinél felakasztva egy fára. Sztálin szöveget is írt a rajzhoz: " Politbüro minden tagjának, Bruhanov összes múltbeli és jövendő bűnei miatt felakasztatik a heréinél fogva...ha nem szakadnak le, ártatlan, ha igen, akkor bűnös és folyóba kell folytani."

(Egyébként a népbiztost 1938-ban hamis vádak alapján csakugyan
kivégezték, és csak Sztálin halála után rehabilitálták.)
1953-ban a Diktátor halála előtt néhány héttel Sztálin Kreml-beli
dolgozószobájában járt Krisna M e n o n , aki '56-ban többször is
járt Magyarországon. (Ő juttatta el az úgynevezett Menon-jelentést a
forradalomról az ENSZ-hez).

Menon elmondja, hogy ottléte alatt Sztálin szürke farkasokat rajzol, besarítozza, és ilyesmit mondott Menonnak: "nálunk Oroszországban azokat a farkasokat, amelyek kárt okoznak, a parasztok megölik".
Sztálin sok olyan rajzot hagyott maga után, amelyeken túlteng a szexualitás.
Ugyancsak szerette kínozni a macskákat.
Bruhánovot többször is macskafejjel rajzolta le.

"Egy rajz is nagyon kifejező jellemzése lehet egy ember személyiségének...ezek a kivetítések, amit egy ember rajzban vagy
gesztusban, szóban vagy énekben kifejez, az nagyon jellemzi a
személyiséget." - állítja Dr. Iván László pszichológus
professzor, akinek egyik előadásából a mai téma egy részét
merítettem.

Sztálin teljes belső személyiségében súlyos, mély, f r u s z t r á l t s á g , vagyis fel nem oldottságú, töménytelen "beleragadtság" van.
Kivégezteti például a népbiztost, ezzel párhuzamosan még le is rajzolja, meglehetősen sajátos pózban. Tehát először lerajzolja "megöli" a papíron, utána pedig ki is végezteti, azaz kétszer is megöli. Láthatóan előre megfontoltan végeztette ki, még meg is rajzolja a kivégzés módját.

TUDJUK, S Z T Á L I N AZ EDDIGI VILÁG LEGNAGYOBB TÖMEGGYILKOSA VOLT. FELTŰNŐ, HOGY AMIKOR MÁR TÍZMILLIÓKAT
VÉGEZTET KI, ÉS EZT NEM VALLJA BE, OLYANOKAT MOND A KIVÉGZÉSEK MELLÉ, HOGY A SZOCIÁLIS VÉDEKEZÉS ELSŐ FOKA, VAGY PÉLDÁUL, HA BEBÖRTÖNÖZ VALAKIT, AZT MONDJA: IZOLÁLJUK AZ ILLETŐT.
A HÓHÉROKAT Ő NEVEZTE ELŐSZÖR "TESTMECHANIKUSOK"-NAK.

Egész életében a személyiségzavarának megfelelően abberációként, diszharmonius személyiségként soha nem ő végezte el a piszkos
munkát, ő soha senkinek egy pofont nem adott, de a belső fantáziája alapján megbízta a hóhért, intett, végre hajtatott, mert ő volt az ú r
, ő volt a g a z d a . Ő volt az, aki kiadta az utasításokat - mégpedig kegyetlenül, következetesen, és mindig talált afféle
mazsola-magyarázatokat, amelyeket ráhúzott ezekre a döntésekre.
Természetszerűen, miután mindenki megfélemlített volt körülötte, nyilvánvalóan - gépiesen - végre is hajtották.

1879. december 21-én megszületik Sztálin egy szegény grúziai családban, apja alkoholista, anyja nagyon sokat dolgozik rá, és
ekkor még nem Joszip Visszarianovics Sztálin, hanem S z a s z e l
o (Szoszó) a neve. Ott találjuk az egész családon belül az állandó
veszekedést, fel nem oldott problémákat. Ez a kisfiú anyja agresszív kötésében, és apja rosszindulatú magatartásában éli első éveit. Ezek a későbbiekben is meghatározták a később kialakuló személyiségét .

Rendkívül sok megalázás, visszafogás, és rendkívül sok kényszerítő-kötelező magatartást kellett elfogadnia.
Sztálin egyébként képes volt megalázkodni. Büszke volt, rátarti, de idegbeteg. Képes volt olyan kérvényeket írni a Papneveldének
(idejárt középiskolába) - képtelen volt befizetni a tandíjat, megalázkodva írt egy kérvényt: "Apám elköltözött az anyámtól." - Egy grúz ember
számára ilyet kimondani maga volt a szégyen.
Sztálin a '10-es években meg akar nősülni, és egy Petrovszkaja nevű nemesasszonyt akar elvenni, és ír egy levelet a helyi kormányzónak. Majdnemhogy megtagadja forradalmi múltját.

Sztálin az édesanyját nem látogatja.
Beköltözteti TIFLISZ-ben - a mai Tbilisziben az orosz
kormányzósági palotába, amely Voroncov hercegé volt. Sztálin még
számtalan palotát építtet saját magának, amelyet szinte nem is
látogat.
Sztálin meglehetős jó tanuló volt, gyakran éppen ezért el is nézik neki apróbb-nagyobb kilengéseit.
De - jön egy törés. Egy gyermek tanulmányi eredményei, amikor hirtelen elkezdenek romlani, az mögött bizonyosan van valami.

Tulajdonképpen ez a törés csak 18 éves kora körül jelenik meg igazán, de előkészítő zavarok már jóval előbb felfedezhetők, hiszen
jóval később ment a betegsége miatt iskolába, mint a többiek. Ő alig múlik el 15 éves, amnikor az alsó iskolákat befejezi.

SZTÁLIN ÉLETÉBEN A KORAVÉNSÉG EGYSZERRE KÖSZÖN
VISSZA AZ ISKOLÁBAN, AHOL FIATALABB GYEREKEK KÖZÖTT VAN.

Másrészt pedig igen ravasz gyermek volt, nem bukott le sohasem, és mindig megtalálta már egészen kisgyermek korában is azt a
kiskaput, hogy egyszerre tudott eleget tenni anyjának, apjának, egyszerre a papneveldének, egyszerre az iskolai környezetnek...

Egyidejűleg volt benne jelen a csörtetés, és a raffinált kezvezmény-keresés.
Sztálin tehát egyszerre volt későnérő személyiség, egyben koránérő agresszor is. (Lásd Marxista mozgalom, Narodnyikok mozgalma.) 16 évesen több versét is kiadják, amelyek elég sikeresek lehettek, hiszen ezekből kettő is bekerül a grúz évkönyvbe. Romantikus, magasztos témájúak voltak, olyanok, hogy becsületesnek, egyenesnek lenni, éppen
olyanok, amilyen nem lett belőle.

Sztálin egyik kedvenc dala, csakúgy "süt" belőle a
bárgyúság:
"Egyszer nyáron bús hajnalban szomszéd partra néztem át.
Málnát szedve láttam ottan egy csodaszép, barna lányt.

Elpirultam, elsápadtam, s nagy zavarban így szóltam:

Várni foglak téged, s téged minden hajnalban.
Sejhaj, akácfa hullajtja a levelét,Édes, szerelmes lettem én most
tebeléd! Sejhaj, aszondom, légy a galambom, Mert úgy szeretlek én.

Ámde, erre ott a kertben azt felelte a lány:

Nézz csak fel ott a hegyre, ott van sok partizán.
Néked is most el kell menned a határba ővelük,
Itt az ellenség, hát harcolj is te ellenük!

Sejhaj, akácfa hullatja a levelet, Isten megáldjon, nem mehetek
teveled.
Sejhaj, aszondom, menj el galambom,

Tán még találkozunk."

Fontos Sztálin a l k a t i adottsága: gyermekkorában is igen alacsony volt, felnőttkorára is az maradt. Emiatt is állandóan a kisebbrendűsége ellen küzdött! Ez jelent meg a társai elleni agressziójában is.
A helyi, tifliszi munkások összejövetelén ő már
volt "valaki", neki már voltak adjutánsai, "csicskásai". Gazdag embereken
élősködött, polgárokon, sőt hercegeken. Sztálin nagyon szerette a jelképeket, választott neve K O B A !

A Koba név is egy népi regényhős volt (grúz jelentése még: fej, vezető, gazda. cj.) afféle szabadsághős, aki segíti az oroszok ellen küzdő csecseneket. Igaz, aztán ő maga egy egész nemzetet, jelesül
éppen a csecseneket, egy egész nációt képes volt kitelepíteni, akik nagyrésze meghalt útközben, akik túlélték a hosszú utazást, azok Szibériában haltak meg.
Sztálin másik neve a KOBA mellett még:
Acél, Acélos (Stahl, acél, Sztálin). Ilyen névvel, D z s u g a s v i
l i , nem lehetett valaki főnök, ezért vehette föl a sokkal markánsabb
Sztálin nevet. (Találunk még másoknál is ilyen felvett nevet: KAMENYEV
jelentése Kő, Köves, Molotov pedig Kalapács).

A '30-as években megmérgezteti első felesége testvérét, aztán börtönbe juttatja annak hugát és bátyját is.
A n ő k k e l szemben úgy viselkedik, mint valami uralkodó (Hruscsov emlékiratai) - kinéz magának valakit, és akkor annak szolgálnia kellett a "vörös cárt".
Képtelen a saját érzéseit kibontakoztatni, kisebbségi érzése egész életében végig kíséri.
Sztálin megdicsőülésének egyik pillanata, a Diktátort B u d a p e s t díszpolgárává választják:

Filmhíradó:

"BUDAPEST FÖLSZABADÍTOTT NÉPE NEVÉBEN DÍSZPOLGÁRÁVÁ AKARJA EMELNI FELSZABADÍTÓJÁT, A HATALMAS OROSZ NÉP VEZÉRÉT,
S Z T Á L I N GENERALISSZIMUSZT, AZT A FÉRFIÚT, AKI SZEMÉLYISÉGÉBEN EGYESÍTI A SZOVJETUNIÓ NÉPEINEK LEGJOBB TULAJDONSÁGAIT, LEGBECSESEBB ÉRTÉKEIT, AMI TÚLLÉP A NAGY OROSZ BIRODALOM HATÁRAIN, MERT MINDEN SZABADSÁGSZERETŐ NÉPEK, S NEMZETEK BENNE LÁTJÁK A HITLERI BARBÁRSÁG FELETT ARATOTT GYŐZELEM LEGNAGYOBB HŐSÉT, A VÉRREL SZERZETT BÉKE KEMÉNY ÉS RENDÍTHETETLEN OLTALMAZÓJÁT, A KIS NÉPEK
FÜGGETLENSÉGÉNEK ÉS SZABADSÁGÁNAK LEGMEGBÍZHATÓBB KEZESÉT . SZTÁLIN NEVE ÖSSZEFORROTT EGY ÚJ, EMBERIBB, SZABADABB ÉS TISZTULTABB VILÁGREND FOGALMÁVAL, A
TERVEZŐ ÉS ALKOTÓ EMBER, S A TEREMTŐ AKARAT FOGALMÁVAL."

Egykori tanárom mesélte, gangos házban laktak, és a szomszédjában lakó kisfiú hegedülni tanult. Szörnyű hamisan játszott rajta, mire apja azzal bíztatta: "Tanulj csak kisfiam, ha szépen hegedülsz, még Sztálin
elvtárs is meghallgatja majd."
(Erre - többek között - azért sem került sor, mert a Diktátor közben meghalt anélkül, hogy meghallgatta volna a kisfiút!)
Sztálin érzelmileg szegény, sivár személyiség, lányát SZVETLÁNÁT viszont rajongásig szereti. A lány édesanyja, Nagyezsda
Allelujeva öngyilkos lett. (Dulakodás közben Sztálin lelőtte.) Nem volt bátor ember, katona soha nem volt (a Generalisszimusz!) Két árva gyerek maradt, a fiú Vászja és a kislány. A zsidó filmrendező (Kapler), aki 22 évvel idősebb volt a lánynál, hirtelen udvarolni kezd neki, mire a Diktátor igen gyorsan a GULÁG-ra küldi. Viszont Vászja, a rosszcsont, aki be sem fejezi az iskolát, apja verte, de 26 évesen már tábornok a gyerek. Züllött, alkoholista volt, később a németek fogságába kerül, de az apa nem fogadja el a fogolycserét.


Rendkívül óvatos volt, senkiben nem bízott.
Egyedül egy V a s z l i j nevű kivénhedt vöröskatonának engedte
meg, hogy a közelében ténykedjen. Bár nem félt, állandó gyanakvásban élte le az életét. Saját személyes fennmaradásának egyetlen minősítő szemüvege volt: az É N !
Zsigerileg volt gyanakvó, minden lelkiismeretfurdalás nélkül végeztetett ki embereket, rapszódikus, kiegyensúlyozatlan.
Ő maga soha nem jelenik meg filmen, néhány híradót kivéve, viszont szívesen helyettesíti magát színészekkel, sőt gyakran ő ad utasítást a színésznek, mit és hogyan játsszon.

A Berlin eleste c. filmben például Berlin fölött feltűnik Sztálin gigantikus méretű repülőgépe két oldalt egy-egy vadászgép kíséretében. Aztán képváltás, Berlinben még javában folynak a harcok, a R e i c h s t a g épületét szobáról szobára véres harcokkal foglalja el a dicsőséges Vörös Hadsereg, de végül persze győz az igazság és J e g o r o v őrmester frissen borotválva (gondoljuk csak el, véres harcban!) vadonatúj gyakorlóruhában öntudatos arccal kitűzi a legmagasabb toronyra a Szovjetunió (később már a nemzetközi munkásosztály vörös
zászlóját!

Lent pedig a boldog németek, úszva az örömtől csókolgatják az oroszokat, az oroszok csókolgatják egymást, egy kevés vodka is
előkerül (hiába, a szovjet katona mértéktartó!), tangóharmonika, és a németek is orosz táncot ropnak. (hirtelen megtanulhatták!)

Ekkor megjelenik a Generalisszimusz (mellesleg. Sztálin soha nem járt Berlinben, de sebaj, erre kapta a Sztálin-díjat a kiváló rendező) és elvegyül az egyszerű emberek között. Végül megtudjuk, Sztálin szereti a héjában főtt krumplit (pedig ez a növény abból a csúnya Amerikából jött ide!), végül megmutatja egy őrvezetőnek, miért akadt fel a puskája závárzata (Nem is volt katona, ez sem baj). (A jelenlegi magyar
miniszterelnök sem volt soha állatorvos, mégis felboncolt egy hattyút, amiről azonnal megállapította, hogy nem vírusos!)

E sorok írója az Á l d á s utcai iskola VII-es diákjaként a kerületi helyesíró versenyen a második díjat hozta el, nevezetesen egy 50 darabból álló kiskönyvtárat csupa (akkori!) szovjet írók műveit. Boldogan vitte haza a könyveket, ám látva édesanyjának megnyúlt ábrázatát, mérséklődött a
lelkesedése.
G á b o r Miklós éppen Sztálin alakításaiért kapta meg annak idején a Sztálin-díjat.
De a fejlécén a 65-ik évfolyamot büszkén viselő Népszabadság című kommunista lap "dicső" elődje, a Szabad Nép sem mulasztotta el
hatalmas nyelvcsapásokkal magasztalni a bölcs vezért. Befejezésül, mintegy csemegeként ideírtunk néhány sort. Részlet egy olvasói levélből, egy képkerezető nő írta, legalábbis állítólag:

"A Képkerezető Nemzeti Vállalatnál dolgozom.
Megtisztelő feladatot látok el... SZTÁLIN képeket keretezek, naponta 147
darabot. Száznegyvenhétszer néz velem Sztálin Elvtárs szembe, és eközben megindul közöttünk a beszélgetés:

- Sztálin elvtárs, ma jól feleltem az iskolában... már hallom a válaszát.
- Tanulj jól, hogy ezzel is építhesd hazádat.
- Sztálin elvtárs, ma télikabátot szerettem volna venni de nem kaptam... megint hallom a választ.
- Légy türelmesebb, majd megveszed a jövő héten, szégyelld magad, nem örülsz, hogy mások jó télikabáthoz jutottak? (Ehhez meg kell jegyezni, hogy abban az időben csakis egyféle - zöldszínű l ó d e n kabátot lehetett kapni, a fél ország ebben zöldellt.)
- Sztálin elvtárs, beteg az édesanyám...
- Ne félj, fejlett már az orvostudomány, meggyógyítják őt is, meglátod...
Így beszélgetünk mi egymással. Ha örülök, velem örül, ha bánatos vagyok, megvígasztal..."

Ceterum censeo, a kommunizmus 100 000 000 ember haláláért felelős!


(Czékus Jób, Nemzeti Hírháló)

http://www.l88.hu/about2703.html
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Címkék: természetszerűen, generalisszimusz, függetlenségének, testmechanikusok, nyelvcsapásokkal, megdicsőülésének, szabadságszerető, kisebbrendűsége, kibontakoztatni, személyiségként, személyiségének, személyiségében, visszarianovics, felszabadítóját, legmegbízhatóbb, gyakorlóruhában, fennmaradásának, következetesen, tangóharmonika, miniszterelnök, megállapította, magyarországon, oroszországban, magyarázatokat, megtanulhatták, megfélemlített, tulajdonságait, agressziójában, rehabilitálták, gyermekkorában, tulajdonképpen, fölszabadított, rendíthetetlen, magatartásában, vöröskatonának, összejövetelén, világ legnagyobb, hóhérokat Sztálin, 1930-ból fennmaradt, akkori pénzügyi, heréinél fogva, népbiztost 1938-ban, úgynevezett Menon-jelentést, parasztok megölik, ember személyiségének, ember rajzban, nagyon jellemzi, kivégzés módját, belső fantáziája, szegény grúziai, egész családon, kisfiú anyja, Nagy Gyilkos, Acélos Szoszó, Nyikolaj Bruhanov, Sztálin Kreml-beli, Krisna, Iván László, EDDIGI VILÁG LEGNAGYOBB TÖMEGGYILKOSA VOLT, HOGY AMIKOR MÁR TÍZMILLIÓKAT, VÉGEZTET KI, VALLJA BE, OLYANOKAT MOND KIVÉGZÉSEK MELLÉ, HOGY SZOCIÁLIS VÉDEKEZÉS ELSŐ FOKA, VAGY PÉLDÁUL, BEBÖRTÖNÖZ VALAKIT, IZOLÁLJUK AZ ILLETŐT, HÓHÉROKAT NEVEZTE ELŐSZÖR, Joszip Visszarianovics Sztálin, Beköltözteti TIFLISZ-ben, SZTÁLIN ÉLETÉBEN KORAVÉNSÉG EGYSZERRE KÖSZÖN, VISSZA AZ ISKOLÁBAN, AHOL FIATALABB GYEREKEK KÖZÖTT VAN, Lásd Marxista, Fontos Sztálin, Diktátort, BUDAPEST FÖLSZABADÍTOTT NÉPE NEVÉBEN DÍSZPOLGÁRÁVÁ AKARJA EMELNI FELSZABADÍTÓJÁT, HATALMAS OROSZ NÉP VEZÉRÉT, SZEMÉLYISÉGÉBEN EGYESÍTI SZOVJETUNIÓ NÉPEINEK LEGJOBB TULAJDONSÁGAIT, LEGBECSESEBB ÉRTÉKEIT, TÚLLÉP NAGY OROSZ BIRODALOM HATÁRAIN, MERT MINDEN SZABADSÁGSZERETŐ NÉPEK, NEMZETEK BENNE LÁTJÁK HITLERI BARBÁRSÁG FELETT ARATOTT GYŐZELEM LEGNAGYOBB HŐSÉT, VÉRREL SZERZETT BÉKE KEMÉNY ÉS RENDÍTHETETLEN OLTALMAZÓJÁT, FÜGGETLENSÉGÉNEK ÉS SZABADSÁGÁNAK LEGMEGBÍZHATÓBB KEZESÉT, SZTÁLIN NEVE ÖSSZEFORROTT EGY ÚJ, SZABADABB ÉS TISZTULTABB VILÁGREND FOGALMÁVAL, TERVEZŐ ÉS ALKOTÓ EMBER, TEREMTŐ AKARAT FOGALMÁVAL, Viszont Vászja, Vörös Hadsereg, Szabad Nép, Képkerezető Nemzeti Vállalatnál, Sztálin Elvtárs, Czékus Jób, Nemzeti Hírháló,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Felelős cselekvés  Facebookon kaptam  Csodálatos titok  Facebookon kaptam  Honnan tudjam  Jézus Krisztus  Látogatóimnak szeretettel........  Jézus szeretete  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Aranyosi Ervin: Szamóca, az ep...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Szép új hetet.......  Fában- fa.......  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Szép napot kedves barátaim ! ....  Facebookon kaptam  Legenda a pitypangról  Jó éjszakát !......  Isten szeretete  1645 az új fertőzött, elhunyt ...  Png virág  Facebookon kaptam  Jézus Krisztus  3 millió 250 ezer embert oltot...  Mindenkinek  Monte Roraima.......  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Tulipánok  Szép új hetet.......  Facebookon kaptam Krisztinától  Valóban  A kutyák 96 százalékos pontoss...  Szép napot kívánok  Boldog születésnapot a ma ünne...  Jézus szeretete  Szép napot kívánok !.......  Hiába telt már el  Aranyosi Ervin: Márton, a főmu...  Szép új hetet.......  Kellemes hetet kívánok!  Szép napot kedves barátaim ! ....  Png csokor  Osztozni Isten szenvedésében  Mai harmónia kártyám  Jó éjszakát !......  Hiába telt már el  Jézus Krisztus  Jézus engem megtalált . . .  Facebookon kaptam  Szívből kívánom !  Szerbiában tízezer beoltott  Hold ragyog az égnek tengerén ...  Egy csokor virág...  Hitel  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  A kereszt alatt  Isten szeretete  Facebookon kaptam Erzsikétől  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Cipő emlékére  Facebookon kaptam  Rózsa üvegben  Harmónia......  Boldog születésnapot a ma ünne...  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Png tulipànok  Facebookon kaptam  Felelős cselekvés  Lilaszegélyes orgonasoron.  Facebookon kaptam  Bűnössé lenni  Kereszt  Fában- fa.......  Facebookon kaptam  Jézus szeretete  Aranyosi Ervin: Szamóca, az ep...  Png nő  Facebookon kaptam  Kellemes délutánt ! ..........  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Egészségünkért-érdemes megfont...  Szeretlek Cica  Isten szeretete  Tavaszi kép  Piromorfit kristály  Facebookon kaptam  Tulipánok  Szerzőként szavakból  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Facebookon kaptam  Jáger László - Április  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam 
Bejegyzés Címkék
világ legnagyobb, hóhérokat Sztálin, 1930-ból fennmaradt, akkori pénzügyi, heréinél fogva, népbiztost 1938-ban, úgynevezett Menon-jelentést, parasztok megölik, ember személyiségének, ember rajzban, nagyon jellemzi, kivégzés módját, belső fantáziája, szegény grúziai, egész családon, kisfiú anyja, később kialakuló, grúz ember, helyi kormányzónak, gyermek tanulmányi, mögött bizonyosan, törés csak, betegsége miatt, alsó iskolákat, iskolai környezetnek, grúz évkönyvbe, határba ővelük, kisebbrendűsége ellen, társai elleni, népi regényhős, oroszok ellen, egész nemzetet, egész nációt, hosszú utazást, sokkal markánsabb, saját érzéseit, szomszédjában lakó, lány édesanyja, zsidó filmrendező, németek fogságába, közelében ténykedjen, dicsőséges Vörös, legmagasabb toronyra, nemzetközi munkásosztály, boldog németek, örömtől csókolgatják, oroszok csókolgatják, kevés vodka, szovjet katona, kiváló rendező, egyszerű emberek, héjában főtt, növény abból, csúnya Amerikából, puskája závárzata, jelenlegi magyar, kerületi helyesíró, második díjat, 65-ik évfolyamot, bölcs vezért, olvasói levélből, jövő héten, időben csakis, természetszerűen, generalisszimusz, függetlenségének, testmechanikusok, nyelvcsapásokkal, megdicsőülésének, szabadságszerető, kisebbrendűsége, kibontakoztatni, személyiségként, személyiségének, személyiségében, visszarianovics, felszabadítóját, legmegbízhatóbb, gyakorlóruhában, fennmaradásának, következetesen, tangóharmonika, miniszterelnök, megállapította, magyarországon, oroszországban, magyarázatokat, megtanulhatták, megfélemlített, tulajdonságait, agressziójában, rehabilitálták, gyermekkorában, tulajdonképpen, fölszabadított, rendíthetetlen, magatartásában, vöröskatonának, , ,
2021.03 2021. április 2021.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 2 db bejegyzés
Összes: 64003 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 897
  • e Hét: 8354
  • e Hónap: 18782
  • e Év: 194144
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.