Belépés
zgfumag.blog.xfree.hu
Ha azért nézel , mert ez a munkád, jó munkát kívánok! GYÁVA NÉPNEK NINCS HAZÁJA! Minden nemzetnek olyan kormánya van aminöt érdemel. Ha valami... Zámbori Gusztáv
1957.12.05
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Minden érettségizőnek kéretik továbbítani s a közhivatalokba
  2012-04-01 08:47:24, vasárnap
 
   
  Minden érettségizőnek kéretik továbbítani s a közhivatalokban kifüggeszteni: Mazsihiszes aggályok a NAT-tal

A zsidók addig feszítik a világban a húrt, hogy egyszer elpattan, és nem
3 millió( mint a II. világháborúban) , hanem 13 millió zsidó lesz az
általuk elnevezett "Holokauszt " áldozata. Mert egyik nép sem fogja
elfogadni és sokáig tűrni., elviselni, hogy "Palesztinná" váljon! Ezek
az Istentől elrugaszkodott , aljas és kapzsi zsidóknak semmi és senki
élete nem drága, csak az, hogy tudjanak harácsolni és világhatalomra
törni! Ezt meg kell akadályozni, minden áron!!!!!

Gond van megint
<http://radicalpuzzle.blogspot.com/2012/02/gond-van-megint.html>

Gond van megint. Mondhatnák ismét újabb rendkívüli probléma vetődött fel.
Most meg a Nemzeti Alaptanterv nem jó.
Nagyon nem.

Olyannyira nem, hogy a Mazsihisz vezetői, Dr. Feldmájer Péter elnök és
Zoltai Gusztáv ügyvezető igazgató, valamint Dr. Schőner Alfréd az
Országos Rabbiképző-Zsidó egyetem rektora levélben fordultak
<http://www.mazsihisz.hu/2012/02/10/a-mazsihisz-vezetoi-tobb-ponton-atgondol
asra-ajanljak-a-keszulo-nemzeti-alaptantervet-4874. Hoffmann Rózsa, oktatási államtitkárhoz, hogy legyen kedves és gondolja
már át a készülő Nemzeti Alaptanterv (NAT) tematikáját, mivel abban
szerintük súlyos hiányosságok tapasztalhatók. [az eredeti hírért katt a
linkre]

A honi zsidó vezérek ezért a NAT kiegészítésére szólítanak fel annak
érdekében, /"hogy az iskolákban a magyar történelemhez kapcsolódóan, a
zsidóságról folyamatosan oktassanak, és ne csak az ókori Keletről,
illetve a Holokausztról"/. Feltétlenül szükségesnek tartják továbbá,
/"hogy a zsidóság szerepéről essen szó a honfoglalás, az Árpád házi
királyok, az új- és a legújabb kori magyar történelemben, külön kiemelve
pl. az emancipációt, a zsidók gazdasági szerepét a magyar kapitalizmus,
és a polgárosodás kialakulásában."/

Azonban nem csak ezzel van gond. A holokauszt oktatása sem az igazi,
mert /"szerintük a magyarországi holokausztot különálló egységként kell
kezelni, és oktatni, s nem elég csak a '30-as évek végétől, vagyis a
zsidó törvényektől ismertetni a történteket, hanem már az 1920-as
évektől kezdődően tanítani kell azt a történelmi folyamatot, amely végül
is a vészkorszakhoz, a tömeggyilkosságokhoz vezetett"./

Továbbá /"meglepő hiányosságnak gondolják, hogy az irodalmi kultúra,
irodalmi művek értelmezése kategóriában, hiányzik az egyetlen magyar
irodalmi Nobel-díjas Kertész Imre neve és vele kapcsolatban a magyar
történelem legsötétebb fejezetének irodalmi feldolgozása"/, valamint
/"átgondolásra kérik, hogy az Erkölcstan, etika pontban, ne csak az
európai civilizáció és kultúra keresztény gyökereiről essen szó, mivel
nyilvánvalóan csak is zsidó-keresztény kultúráról lehet felelősen
beszélni, hiszen a zsidó kultúra alapvető hatással volt a keresztény
kultúra kialakulására"/.

A levél végén pedig /"kifejtik, hogy e gyökerek tudatosítása, annak
hangsúlyozása, hogy az európai kultúra alapját képező Tízparancsolat és
a hozzá kapcsolódó törvények a Tóra, az Ószövetség részét képezik, azért
fontos, mert ezek ismerete alapvető az európai civilizáció gyökereinek
megértéséhez." /
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
------
Mit mondhatnánk erre?

. . . .

Azt hiszem, mindannyian egyre gondolunk. Azonban mielőtt elvesznénk az
amúgy jogos /kurvaanyázásban/, mérlegeljük a Mazsihisz kérését és
lapozzuk fel a történelemkönyveket. Nézzünk utána, vajon eleink miként
gondolkodtak anno a zsidók szerepéről.

Feldmájer szükségét érzi annak, hogy vizsgáljuk meg a zsidók szerepét az
Árpád-házi királyok alatt.

Vegyük hát elő *II. András 1222-ben kiadott Aranybulláját*, ami
vitathatatlanul a magyar történeti alkotmány egyik legfontosabb
törvénye, hisz ez a királyi dekrétum a megszületését követően, a későbbi
századokban rendre hivatkozási alap volt Magyarország írott
törvénycikkelyeiben.

Itt van mindjárt a 24. cikkely: /"Hogy izmaeliták és zsidók tisztséget
ne viseljenek. Pénzváltó kamaraispánok, sókamarások és vámosok,
országunkbeli nemesek legyenek. Izmaeliták és zsidók ne lehessenek"/, de
ideidézhetjük a 28. cikkelyt is mintegy érzékeltetve az akkori
viszonyokat: /"Meg kell szüntetni az izmaelita, zsidó vendégfőúri és
egyházi személyek általi pénzszerzés céljából való
rabszolga-kereskedelmet."/

Gondolom, az nem lehet vita kérdése, hogy egy-egy történelmi kor
világképét, az arra jellemző közhangulatot az adott időszakban élő
közéleti személyek megszólalásai, az akkor publikáló írók és költők
munkái adják a legjobban vissza. Nem hinném, hogy lenne okunk kételkedni
az ő megszólalásaikban, az általuk lejegyzett gondolatokban.

Akkor hát nézzük.

*_Berzsenyi Dániel_* 1833-ban, /A magyarországi mezei szorgalom némely
akadályairúl/ című dolgozatában így ír:/"...a falusi zsidók többnyire
oly egészen demoralizált népcsalók és orgazdák, hogy azokat a nép között
megszenvedni, vagy még azokkal bort és húst áru Itatni csupa veszedelem;
mert így éppen alkalmat adunk nekik az orgazdaságra, s lehet félni, hogy
így azok naprúl-napra szorosabb szövetségbe keveredvén zsiványainkkal,
azokat még oly rablásra is vezetik, milyenről azok gondolkodni sem
tudtak volna..."/

*_Katona József_* a Bánk bánkban pedig a következő szavakat adta Tiborc
szájába: /".de hisz' a háborúban szabad fosztani. E gondolat legjobbnak
látszatott. A jó merániak azt háború nélkül is megteszik; mert hisz' a
zsidók eleget fizetnek; akiket tulajdonképpen tán nem is lehetne
embernyúzóknak nevezni, - nyúzásra bőr kívántatik, holott azt a merániak
magok lehúzták már csontjainkról: így tehát ezek a húsba kenteiének
bemetszeni - Igaz, hogy a metéltetett sikolt; de hisz' arra nem szükség
hallgatni, csak haszon lehessen."/

És mindenképpen érdemes még ebből a korszakból felidézni *_Kölcsey
Ferenc_* igazságát: "/Amely országban a zsidók megszaporodnak, az
vagyoni végromlás szélén áll."/, de nem mehetünk el Vörösmarty Mihály ma
is érvényes gondolata mellett sem: /"Mi a zsidó élet - és keresetmód
káros befolyását illeti a többi lakosság erkölcseire, a részben magunk
is vétkesek vagyunk, őrizetlen hagyván az ország határait s a városokat
a mindenünnen betolakodó zsidók ellen, s befogadván őket kocsmárosokul
és boltosokul, mert jobban fizetnek, a nép közé, melyet megrontanak."/

*_Petőfi Sándor_* pedig így versel a Széphalmon című műben: /"... A
múzsák egykori tanyája, / Hol most haszonbérlő zsidó lakik? / Azon
szobában, / Melyben KazinczyFerenc / Élt s kilehelte tiszta lelkét, /
Most piszkos nyávogó porontyok / Henteregnek, / S a szentek
szentjéből,nejének / Szobájából ím kamra lett, / Mely ronda lommal van
tele. / Ki innen e falak közül! / Félek, hogy a ház rám szakad, / Mert
nagy teher nehezedik rá: / Az isten átka."/

A zsidókról természetesen akkoriban sem csak az irodalmároknak volt
véleménye. *_Széchenyi István_*, akit a történelem a legnagyobb
magyarként jegyez ekként vélekedett: /"... a legtöbb zsidóban van valami
átkozott keverék, amely más fajtákban nem létezik - s amelyet belőlük
nem irthatnak ki." /

*_Kossuth Lajos_* az /Éhségmentő intézetek/ című munkájában pedig a
következőket írja: /"A megyékben tanyát vert sok zsidó, valamint az
iparkodással egybeköttetett erkölcsiségnek valóságos mételye, úgy a
földművelő népénél, amellyel legszorosabb egybeköttetésben él, súlyos
ostora, a bővelkedésnek telhetetlen sírja, iparkodásának rothasztó
nyavalyája... (Ezen néptípus) ... kit vallásának különössége, nyelvének
minden mások előtt érthetetlen volta ... századok óta megtartott
anélkül, hogy azon nemzeteknél - kiknek közepette - mint a növény
tápláló nedvét elszívó gomba-él, egybeolvadt, vagy a nationalizmushoz
csak egy gondolattal közelített volna... (...) Egész helységeket tudok,
ahol a szegény földművelő nép nem magának, de a kortsmáros zsidónak
szánt, vet és arat... (...) Creditum ígéretével betudja tsalni küszöbén
s ha egy lépést tett a szegény paraszt, menthetetlen oda van... (...)
Nints azon törvény, melynek célját, végét a fortélyos zsidó kijátszani
ne tudná - valamint nints egy tsalás, nints egy tolvajlás, amely zsidó
orgazdára, biztatóra, titkolóra ne találna."/

Ha képzeletbeli időutazásunk során átlépünk az 1900-as évekre, akkor
érdemes a témakörben felidéznünk az akkori *_Budapesti Államrendőrség
1906-ban kelt jelentését: _*/"Az orgazdák abból a táborból toborzódnak
össze, amely Galíciából tömegesen áramlik az ország fővárosába, magával
hozza azt az üzér szellemet, amely teljesen megnyugtatja lelkiismeretét,
ha a büntetőtörvénykönyv szakaszai között sikeresen járhat
tojástáncot... Közbiztonsági viszonyainkra fölötte veszedelmes az
oláhországi, orosz, lengyel zsidóságnak egyre tóduló letelepedése. A
legmegbízhatatlanabb, legkétesebb elem ez."/

Hogy a jelentés mennyire hűen tükrözi az akkori állapotokat, azt mi sem
bizonyítja jobban, mint a *_Babits Mihály_*tól ránk maradt
szövegrészlet: /"Az Ószövetség idegen számomra. Mózes barbár regéiben, a
család és üzlet patriarchális kapcsolatában, a szerelmi könyvek sűrű
érzékiségében, Jób embertelen türelmében, a próféták dühkitöréseiben, az
Istennel való nemzeti viszonyban, a Prédikátor cinikus
szkepticizmusában, egy magábavonuit fajnak zárt és fülledt levegőjét
érzem..."/

Egyátalán nem meglepő módon, *_Hermán Ottó_* is hasonlóan látta az
akkori magyarországi viszonyokat: /"Ki merem mondani, a nép erkölcseire,
gazdasági sülylyedésére nagyrészben az ortodox zsidók üzleti iránya,
eljárása az ok. Aki ismerte a viszonyokat nem egy felső megyében az
emancipáció előtt és ismeri ma, az világos képét fogja látni és
nyomról-nyomra követheti azt, hogy mily romboló hatást gyakorol az
elszigeteltség és egyoldalú irány, mely e felekezetet egyszersmind az ő
üzletében egészen különleges irányba szorította, mely képtelenné teszi
arra, hogy ő a nemzettel egy etnikai alapon érezze magát, egy cél felé
törekedjék, a nemzettel magával."/

*_Mikszáth Kálmán_* a Gavallérok című művében pedig kimondja az egyik
legfőbb igazságot: /"Amelyik ország kiadja a kereskedelmét és a sajtót a
kezéből idegeneknek, az elvész, mint Lengyelország. Abcug Dugovics
Titusz! Most nem az a nemzeti teendő többé: a zászlót kicsavarni a török
kezéből, hanem az írótollat kicsavarni a zsidógyerekek kezéből!"/

Ha tovább keresgélünk ezekben az években, akkor ráakadhatunk
*_Kosztolányi Dezső_* levelére, melyet Juhász Gyulához írt: /"Vidékről,
távolról el sem képzelheti, micsoda legendás szenvedésen ment át a
magyarság a Balázs Bélák és Lukács Györgyök faji zsarnoksága alatt, hogy
rongyolódott le apánk, anyánk, míg a másik, választott fajta, amely
mártírosdit játszik és jelszókat harsog, milliókat szerzett és ma is
kezében tartja az ország irodalmi sorsát. Vizet hordanék a Dunába, ha
erről többet beszélnék."/

Aztán még mindenképpen ide kívánkozik *_Hamvas Béla_* gondolata:
/"Barbárság, ősparasztság, szellem, sors, erő, egészség, szegénység,
mítosz, természet-pietás, arisztokrácia öszszetartozik. És ez az európai
ember életének végső és alapvető tartalma. És ezzel szemben áll az, ami
most éppen ledől és összeomlik, - a zsidó-keresztény szellemtelen bosszú
intellektualizmusa. Mert a zsidó-keresztény nem szellem, csak
intellektus, éspedig démonikus intellektus." És nem hagyhatjuk ki Illyés
Gyula pontos, a lényeget megragadó sorait sem: "Eltölthettél tíz évet
vagy akár egy életet azzal, hogy a magyarságot akár nép, akár fajta
mivoltában hibáiért ostoroztad, sértegetted, átkoztad, mindez csipetnyi
jogot sem ad arra, hogy a zsidóság esetleges fogyatékosságaira csak
távolról is célozhass. A láthatatlan tömeg, amelyről azt hitted, már
szétfolyt az ország testében, egyszerre eleven egységbe ugrik, s minden
egyed úgy feszül feléd, mint a tüskésdisznó lándzsái. Ha véletlenül
zsidó vagy, az egység kitaszít magából, megbélyegez és megfojt. Vond
kétségbe, hogy harmadrangú írójuk elsőrangú - megszűnik a kritika
szabadsága."/

Végül pedig fejezzük be ezt a kis visszatekintést egy *_Márai Sándor_*
gondolattal: /"A zsidókat szidják. Minden hivatal tele van velük,
mondják, tisztességtelenek a kereskedelemben, erőszakosak, ízléstelenek,
hangosak és igazságtalanok a sajtóban, a közéletben, a politikában stb.
(...) A baj az, hogy afféle alzsidók vannak túlságos számban mindenütt,
alantas, értéktelen, selejtes emberek." "A fasiszta kivégzések közönsége
nagyrészt zsidó söpredékből állt össze, vérszomjas, szemet szemért
alakokból... (...) De ez a nagyvárosi, hangos, szemérmetlen és kegyetlen
alzsidóság, ez a söpredék, amely az üzletben, utcán, hivatalban
képviseli most a zsidóságot, igen nagy veszélyeket idéz föl a megmaradt
zsidóság egésze számára."/

Azt hiszem a fentebb idézetteket, akik nem mellesleg a magyarság, a
magyar kultúra kiemelkedő alakjai, nem nagyon lehet céltalan
antiszemitizmussal vádolni. Az általuk megfogalmazottak az akkori
tapasztalatok fényében íródtak, és mint jól látható, azok egy jottányit
sem különböznek a mostani állapotoktól.

Természetesen ezek a gondolatok, ezek az idézetek nem részei a mai
magyar történelemoktatásnak, ezért aztán az tényleg elmondható, hogy *_a
Nemzeti Alaptanterv valóban kiegészítésre szorul!_*

Ha lenne vér Hoffmann Rózsa pucájában, akkor a pofátlan levélre válaszul
megajándékozná a Mazsihisz vezetését az Anthologica Antijudaica
<http://www.scribd.com/doc/44815509/Anthologica-Antijudaica> című
kötettel, mondván, hogy akkor ő meg ezt javasolná a kiegészítő
rendelkezés alapjának.

Persze ez nem fog megtörténni, de ettől függetlenül még a kötetet
érdemes mindenkinek forgatnia. [a kötetért katt a linkre]

Forrás: http://radicalpuzzle.blogspot.com/2012/02/gond-van-megint.
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Címkék: nationalizmushoz, megfogalmazottak, egybeköttetésben, kurvaanyázásban, kereskedelemben, dühkitöréseiben, visszatekintést, vitathatatlanul, közhivatalokban, elszigeteltség, tízparancsolat, kialakulásában, vészkorszakhoz, tapasztalhatók, megszaporodnak, államrendőrség, elrugaszkodott, kazinczyferenc, erkölcsiségnek, érettségizőnek, világhatalomra, lelkiismeretét, zsiványainkkal, öszszetartozik, megajándékozná, irodalmároknak, embernyúzóknak, világháborúban, egybeköttetett, tulajdonképpen, kiegészítésére, igazságtalanok, államtitkárhoz, magyarországi, megszületését, arisztokrácia, közhivatalokban kifüggeszteni, zsidók addig, készülő Nemzeti, eredeti hírért, honi zsidó, magyar történelemhez, ókori Keletről, zsidóság szerepéről, legújabb kori, zsidók gazdasági, magyar kapitalizmus, polgárosodás kialakulásában, holokauszt oktatása, magyarországi holokausztot, történelmi folyamatot, irodalmi kultúra, Nemzeti Alaptanterv, Feldmájer Péter, Zoltai Gusztáv, Schőner Alfréd, Országos Rabbiképző-Zsidó, Hoffmann Rózsa, Nobel-díjas Kertész Imre, Berzsenyi Dániel, Katona József, Vörösmarty Mihály, Petőfi Sándor, Melyben KazinczyFerenc, Széchenyi István, Kossuth Lajos, Budapesti Államrendőrség, Babits Mihály, Hermán Ottó, Mikszáth Kálmán, Abcug Dugovics, Kosztolányi Dezső, Juhász Gyulához, Balázs Bélák, Lukács Györgyök, Hamvas Béla, Márai Sándor, Anthologica Antijudaica,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
01.23. 11:11 Matt Damon játssza James Mangold új filmjének főszerepét
01.23. 11:11 Az ELTE is csatlakozik a Tanítsunk Magyarországért! programhoz
01.23. 11:11 Megemelték idei GDP-előrejelzésüket a Takarékbank elemzői
01.23. 11:01 Consiliul Minorităţilor naţionale din România a cerut demisia primarului Tâ...
01.23. 10:51 Az MFB három új hitelprogramokat indít a kkv-knak
01.23. 10:51 Devizapiac - Árfolyammélyponton a forint az euróval szemben
01.23. 10:51 Szijjártó: Indonezia şi Ungaria înfiinţează un fond de investiţii comun de ...
01.23. 10:41 Az MNB 5 millió forintra bírságolta a 4iG Nyrt.-t
01.23. 10:21 Blokkolt az FSZB egy online szolgáltatót, amelyről bombafenyegetéseket küld...
01.23. 10:21 Rétvári Bence: hét év alatt megfeleződött a nem megfelelő fűtésű lakásokban...
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Grazban a műkorcsolya férfi r...  Példa és szó  Csokoládé, mint vérnyomás csök...  Téli kép  Facebookon kaptam Krisztina...  Szalagos fánk recept  Keringő  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Tudom miért  Örök törvény  Facebookon kaptam  Vízcseppes rózsák  Útravaló – 2020. január ...  Részeges cicák  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Hóember  Sárga rózsák  Sexy nők  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Téli kép  Fegyelem  Szèp álmokat  Csokoládé, mint vérnyomás csök...  Facebookon kaptam  Nők szemüvegben  Erényes cselekedetek  Sárga rózsák  Vízcseppes rózsa  Hatalom  Rózsás csokor  Posertube  Pásztor Árpád: Hó  Ki volt?  Facebookon kaptam Krisztina...  Nők rózsával  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Balga  Követés  Szeretet  Png nő  Naplemente  Facebookon kaptam  Mai harmónia kártyám  Szükséges  Ellenfél  Kellemes délutáni kikapcsolódá...  Balga  Szeretet  Adomány  Gyerek gügyögés  Lelkiismeret  Megbocsátás  Facebookon kaptam  Isten a mi erősségünk  2. évközi hét szerda 01.22  Szent Margit búcsú Veszprémben...  Hibázunk  Posertube  Reményik Sándor: Ha számbavett...  Adakozás és szeretet  Szalagos fánk recept  Követés  Balga  Rózsa csokor vázában  Facebookon kaptam  Vivaldi - Négy évszak - Tél! v...  Goethe szokása  Mai vicc - aranyos - Skót kar...  Facebookon kaptam  Cica pillangóval  Örök törvény  Grazban a műkorcsolya férfi r...  Naplemente  Szokás  Facebookon kaptam  Kételkedés  Nők rózsával  Tudom miért  Tett és kérés  Png nő  Naplemente  Érdekes filmek  Szèp álmokat  Mai szentek 01.22  Kellemes kávézást  Szèp álmokat  Ünnepelek én is  Gyalázkodás  Szalagos fánk recept  Mai vicc - aranyos - Skót kar...  Adomány  Balga  Missa de Angelis - Gloria (wit...  Farkas Éva: Csak néhány óra ke...  Sexy nők  Boldog szülinapot a ma ünneplő...  Étel és ital 
Bejegyzés Címkék
közhivatalokban kifüggeszteni, zsidók addig, készülő Nemzeti, eredeti hírért, honi zsidó, magyar történelemhez, ókori Keletről, zsidóság szerepéről, legújabb kori, zsidók gazdasági, magyar kapitalizmus, polgárosodás kialakulásában, holokauszt oktatása, magyarországi holokausztot, történelmi folyamatot, irodalmi kultúra, egyetlen magyar, zsidó kultúra, levél végén, európai kultúra, hozzá kapcsolódó, európai civilizáció, zsidók szerepéről, zsidók szerepét, magyar történeti, királyi dekrétum, megszületését követően, arra jellemző, adott időszakban, akkor publikáló, legjobban vissza, általuk lejegyzett, magyarországi mezei, falusi zsidók, következő szavakat, háborúban szabad, húsba kenteiének, metéltetett sikolt, korszakból felidézni, zsidók megszaporodnak, zsidó élet, többi lakosság, részben magunk, ország határait, mindenünnen betolakodó, isten átka, zsidókról természetesen, irodalmároknak volt, legtöbb zsidóban, megyékben tanyát, bővelkedésnek telhetetlen, gondolattal közelített, szegény földművelő, kortsmáros zsidónak, lépést tett, szegény paraszt, fortélyos zsidó, 1900-as évekre, témakörben felidéznünk, orgazdák abból, táborból toborzódnak, ország fővárosába, üzér szellemet, jelentés mennyire, akkori állapotokat, szerelmi könyvek, próféták dühkitöréseiben, magábavonuit fajnak, ortodox zsidók, felső megyében, világos képét, etnikai alapon, nemzettel magával, zászlót kicsavarni, írótollat kicsavarni, zsidógyerekek kezéből, ország irodalmi, zsidó-keresztény szellemtelen, lényeget megragadó, életet azzal, magyarságot akár, zsidóság esetleges, láthatatlan tömeg, ország testében, tüskésdisznó lándzsái, egység kitaszít, zsidókat szidják, fasiszta kivégzések, fentebb idézetteket, általuk megfogalmazottak, mostani állapotoktól, tényleg elmondható, pofátlan levélre, kötetért katt, nationalizmushoz, megfogalmazottak, egybeköttetésben, kurvaanyázásban, kereskedelemben, dühkitöréseiben, visszatekintést, , ,
2019.12 2020. Január 2020.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 64001 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 2228
  • e Hét: 19258
  • e Hónap: 78366
  • e Év: 78366
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.