Belépés
zgfumag.blog.xfree.hu
Ha azért nézel , mert ez a munkád, jó munkát kívánok! GYÁVA NÉPNEK NINCS HAZÁJA! Minden nemzetnek olyan kormánya van aminöt érdemel. Ha valami... Zámbori Gusztáv
1957.12.05
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Morvai-levél Orbánnak és miniszterének az elcsalt földpályáz
  2012-05-15 20:25:04, kedd
 
   
  Morvai-levél Orbánnak és miniszterének az elcsalt földpályázatok és a magyar föld ügyében
2012. május 15. 04:56:08

Tisztelt Orbán Viktor Miniszterelnök Úr!

Tisztelt Fazekas Sándor Miniszter Úr!

Az Európai Parlament Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési (AGRI) szakbizottságának tagjaként az utóbbi időben igen sok panaszt kaptam magyar állampolgároktól, akik a Nemzeti Föld Alap (NFA) által kiírt termőföld-bérlet pályázatokkal kapcsolatos eljárások során tapasztalt szabálytalanságokról - különösen az egész pályázati folyamat átláthatatlanságáról, így az eredmények ellenőrizhetetlenségéről - számoltak be. A panaszosok követelik az eddigi pályázati folyamat és az eredmények felülvizsgálatát, új pályázatok kiírását az átláthatóság, illetve a jogállamiság egyéb elemeinek szem előtt tartásával, továbbá az utóbbi szempontok érvényesítését a tervezett további pályázatokkal összefüggésben. Részben e panaszokra, emellett pedig a tervezett földtörvény és a kapcsolódó jogszabályok jogalkotási folyamatára tekintettel ezúton szeretném felhívni Miniszterelnök Úr és Miniszter Úr figyelmét két olyan új jelentős nemzetközi dokumentumra, amelyeket álláspontom szerint feltétlenül figyelembe kell venni a termőföld pályázatokkal összefüggő egyre nagyobb társadalmi felháborodottság okán is a további lépések végiggondolásakor (a pályázati rendszer elkerülhetetlen felülvizsgálatakor), valamint a termőfölddel és a birtokpolitikával kapcsolatos jogszabályok megalkotásakor.

Az első dokumentumot az Európai Parlament egyik legutóbbi plenáris ülésén fogadta el. Az állásfoglalás rámutat, hogy a vidéki, mezőgazdaságból élő emberek földhöz való hozzáférését az Európai Parlament alapvető jogként, emberi jogi kérdésként értelmezi. Az állásfoglalás erről szóló része a következőképpen szól:

Az Európai Parlament 2012. április 18-i állásfoglalása az emberi jogok világbeli helyzetéről szóló éves jelentésről és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról, ideértve annak az EU emberi jogi stratégiai politikájára gyakorolt következményeit (2011/2185(INI))

Az Európai Parlament (...)

17. ismételten hangsúlyozza, hogy a világ szegénységben élő népességének 70%-a vidéki területen él és megélhetése, illetve jóléte közvetlenül függ a természeti erőforrásoktól, valamint hogy a városi szegények is ezektől az erőforrásoktól függenek; felszólítja az Európai Uniót, hogy alapvető jogként védelmezze a lakosoknak az országuk természeti és létfontosságú erőforrásaihoz való hozzáférését, valamint a földhöz és az élelemhez való hozzáférést; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy nagyon sokan nem férnek hozzá egyes alapvető javakhoz, például a vízhez; felhívja a figyelmet az ENSZ társadalmi felelősségvállalásról szóló egyezményében meghatározott jogokra, köztük a megfelelő táplálkozáshoz való jogra, a szociális minimumnormákra, az oktatáshoz való jogra, az egészségügyi ellátáshoz való jogra, a méltányos és kedvező munkakörülményekhez való jogra, valamint a kulturális életben való részvételhez való jogra, amelyeket egyenértékűként kell kezelni.

A másik nemzetközi dokumentum, amely a magyarországi termőföld pályázatokkal és a földdel, birtokpolitikával összefüggő jogalkotási folyamattal kapcsolatosan kiemelt szerepet kell, hogy kapjon a néhány nappal ezelőtt az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete, a FAO keretei között alkotott, s a 193 Részes Állam, így Magyarország által is elfogadott "Önkéntes Irányelvek a Felelősségteljes Föld, Halászati és Erdő birtokpolitikai igazgatáshoz a Nemzeti Élelmiszer Biztonság Összefüggésében" címet viseli. (elfogadva: Róma, 2012 május 11.) Az angol cím: Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food Security.

Jelen levelemben néhány kérdést szeretnék feltenni Miniszterelnök Úrnak és Miniszter Úrnak azzal kapcsolatban, hogy a frissen elfogadott FAO Önkéntes Irányelveket a Magyar Állam hogyan kívánja érvényre juttatni, a magyar gyakorlatban megvalósítani, különösen a termőföldpályázatok újragondolásával (újraszabályozásával) és a földdel, birtokpolitikával kapcsolatos jogalkotás, illetve a pályáztatás során. A konkrét kérdéseim feltétele előtt szeretném idézni az Önkéntes Irányelvek Bevezetőjét, valamint a dokumentumban megfogalmazott legfontosabb célokat, illetve alapelveket.

BEVEZETŐ (részlet)

Ezen Önkéntes Irányelvek (ÖI) célja, hogy vonatkoztatási pontként szolgáljon és iránymutatást adjon a birtokpolitikai igazgatásnak...

...szándéka, hogy hozzájáruljon az éhezés és a szegénység felszámolására irányuló globális és nemzeti erőfeszítésekhez, a fenntartható fejlődés elveire alapozva és felismerve a föld központi szerepét a fejlődésben azáltal, hogy előmozdítják a biztonságos földbirtoklás/használat (tenure) jogát és a méltányos földhöz (...) jutást.

Az éhezés és a szegénység felszámolása, valamint a környezet fenntartható használata nagyban függ attól, hogy az emberek, a közösségek és mások hogyan jutnak földhöz, halászathoz és erdőkhöz. Sokak megélhetése, főként a vidéki szegényeké az ezen forrásokhoz való biztos és méltányos hozzáférésen múlik. Ezek jelentik az élelem, a lakhatás forrását és alapjai a szociális, kulturális és vallási gyakorlatoknak (tevékenységeknek) és központi elemei a gazdasági növekedésnek.

1. Célok (Részletek)

Ezen Önkéntes Irányelvek célja, hogy javítsák a földbirtok igazgatást, halászati és erdő igazgatást. (A továbbiakban: földbirtok-igazgatást.MK)

Erre a közjó érdekében törekszenek az Irányelvek, hangsúllyal a kiszolgáltatott és marginalizált emberekre, az élelmiszer-biztonság és a megfelelő élelemhez való jog mielőbbi megvalósítása érdekében, továbbá a szegénység felszámolása, a fenntartható életek, szociális stabilitás, lakhatás biztonsága, vidékfejlődés, környezetvédelem és fenntartható társadalmi és gazdasági fejlődés érdekében. Minden program, szakpolitika és technikai segítségnyújtás ezen Irányelvek felhasználásával összhangban kell, hogy legyen az államok már létező kötelezettségeivel a nemzetközi jog területén, ideértve az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát és más nemzetközi emberi jogi szabályozási eszközöket.

Ezen Irányelvek törekszenek arra, hogy:

1. Javítsák a birtok-igazgatást azáltal, hogy iránymutatást és információt adnak a nemzetközileg elfogadott gyakorlatokról azon rendszerek területén, amelyek a föld használatával, a földdel kapcsolatos ügyek intézésével és a föld feletti ellenőrzéssel függenek össze.

2. (...)

3. Fejlesszék a birtok rendszerek átláthatóságát és működését

4. megerősítsék a (birtokpolitikát) végrehajtó szervek kapacitásait és működését, az igazságszolgáltatási szervek, helyi önkormányzatok, kisgazdák és kistermelők szervezeteinek ...a tudományos életnek és a birtok igazgatással foglalkozó minden személynek a kapacitásait és működését és előmozdítsa az említett szereplők közötti együttműködést.

3B.

A végrehajtás elvei

1. Emberi méltóság: el kell ismerni minden egyén veleszületett méltóságát, valamint egyenlő és elidegeníthetetlen emberi jogait.

2. Diszkrimináció-mentesség: senki nem tehető ki hátrányos megkülönböztetésnek a jogszabályok, szakpolitikák illetve a gyakorlat tekintetében

(...)

6.Társadalmi részvétel elve (participation): Be kell vonni és támogatásukat kell keresni azoknak, akik legitim földbirtokkal rendelkeznek, és akikre ennélfogva a döntések kihatással lehetnek, még mielőtt a döntéseket meghoznák, és reagálni kell az ő észrevételeikre, figyelembevéve a létező erő egyensúlytalanságokat a szereplők között és biztosítani kell az aktív, szabad, hatékony, valós és informáltságon alapuló részvételt az egyéneknek és csoportoknak a döntéshozatali eljárásokban

7. Jogállamiság: szabály-alapú megközelítést kell alkalmazni széles körben nyilvánosságra hozott jogszabályokkal, amelyeket mindenkire egyformán alkalmaznak, egyformán hajtanak végre, és függetlenül bírálnak el és amelyek egybecsengenek a létező nemzeti és nemzetközi jogszabályokkal és megfelelően figyelembe veszik az önkéntes elköteleződéseket a megfelelő nemzetközi és regionális szabályozási eszközök alapján

8. Átláthatóság: világosan meg kell fogalmazni és széles körben nyilvánosságra kell hozni a szakpolitikákat, jogszabályokat és eljárásokat széles körben, mindenki számára elérhető formában

9. Felelősségre vonhatóság: az egyéneket, állami hatóságokat és nem-állami szereplőket felelőssé kell tenni a cselekedeteikért és döntéseikért a jogállamiság elveinek megfelelően.

10. Folyamatos javítás: Az államoknak javítani kell a monitorizálási és elemzési mechanizmusaikat a birtok igazgatás terén, annak érdekében, hogy bizonyítékokon alapuló programokat fejleszthessenek és biztosítsák a folyamatos javulást.

Az idézett Önkéntes Irányelvek megalkotásában a Magyar Állam is aktívan részt vett - kormányzati szinten - s Részes Államként Magyarország is elköteleződött az Irányelvek maradéktalan megvalósítása mellett. Erre figyelemmel a következő kérdésekre várom Miniszterelnök úr, illetve Miniszter Úr megtisztelő válaszát:

1. Az Önkéntes Irányelvek szövege ezidőszerint nem áll rendelkezésre magyar nyelven (noha a kész szöveg március 12. óta megvan, csupán a Részes Államok általi elfogadásra várt) s a dokumentum tartalma a civil szervezetek, gazdaszervezetek és gazdák számára nem ismert. Kérdésem: mikorra lesz az anyag magyar nyelvre lefordítva s hogyan fog gondoskodni róla a Kormány, hogy az érintettek között az - a nemzetközi szokásoknak megfelelően - minél előbb és minél teljesebb körben ismertté váljon?

2, Hasonlóan más államokhoz a Magyar Állam is gondoskodott-e arról, hogy az Önkéntes Irányelvek megalkotásában ne csak a kormány, hanem civil szervezetek, szakmai szervezetek, gazdaszervezetek is részt vehessenek? Kérem, sorolják fel azokat a magyar nem-kormányzati szervezeteket, amelyek részt vettek a dokumentum hároméves előkészítő folyamatában!

3, A társadalmi részvétel követelményének megfelelően számos civil szervezet, gazdaszervezet és gazda szeretne részt venni az NFA termőföldpályázatokkal összefüggő döntéshozatali eljárásokban. Hasonlóképpen számos szervezet és gazda szeretne részt venni a földtörvény és a járulékos jogszabályok (például üzemszabályozási törvény) jogalkotási előkészületében. Hogyan fog a Kormány gondoskodni arról, hogy e szervezetek ténylegesen részt vehessenek a döntéshozatalban, s a pályázatok, illetve a jogszabályok megalkotása során véleményük, álláspontjuk figyelembevételre kerüljön? Az ún. "társadalmi vita" a földtörvényről ezidőszerint teljesen formális, hiszen sem írásos koncepció, sem törvény tervezet nem áll a szakmai illetve gazdaszervezetek, gazdák rendelkezésére, így valóságos "participációról", társadalmi részvételről nem beszélhetünk. Mikor bocsájtja a szaktárca az érintettek rendelkezésére a jogszabály koncepcióját illetve tervezetét? Az NFA földpályázatok megalkotásában, a pályázati feltételek összeállításában, a pályázati eljárásban ezidáig nem érvényesült a társadalmi részvétel elve. A május 11-én hatályba lépett és Magyarország által elfogadott Önkéntes Irányelvek fognak-e változtatni a helyzeten, hiszen Magyarország elköteleződött amellett, hogy ezt az irányelvet minden földdel és birtokpolitikával kapcsolatos döntési folyamattal összefüggésben szem előtt tartja. (Ez még akkor is így van, ha "önkéntes" irányelvekről, azaz nem kikényszeríthető nemzetközi szabályról van szó, hiszen a Részes Államok ilyen esetben is vállalják az adott nemzeközi "szoft" normák betartását, egyébként miért is csatlakoztak volna az adott nemzetközi normarendszerhez).

4, A jogállamiság (szabály alapú megközelítés) illetve az átláthatóság alapelveit az NFA termőföldpályázatok kapcsán az illetékes szervek nem érvényesítették. Maguk a pályázatok, illetve az elbírálás pontos szempontjai kifejezetten titkosak voltak, nem érvényesült a jogállamiság azon alapelve sem, mely szerint világos, előrelátható, kiszámítható szabályok alapján, az önkényesség lehetőségét kizárva kell meghozni a döntéseket. Hajlandó-e a Kormány -a FAO Önkéntes Irányelvek folyó év május 11-én történt elfogadására is tekintettel - visszamenőlegesen és a jövőre vonatkozóan a jogállamiság és az átláthatóság követelményeinek megfelelően, immáron az Önkéntes Irányelvekkel összhangban előkészíteni, kihirdetni, lebonyolítani és értékelni a pályázatokat?

5, Kérem, tájékoztassanak általánosságban is arról, hogy a Kormány, illetve a Minisztérium hogyan kívánja alkalmazni a most életbe lépett (szerteágazó tartalmú, részletes, összesen 34 oldalas) FAO önkéntes Irányelveket, s milyen változásokat fog hozni ez a jelentős nemzetközi dokumentum a földdel és birtokpolitikával kapcsolatos magyar jogalkotásban és jogalkalmazásban?

Tekintettel arra, hogy az Európai Unió, illetve az Európai Parlament igen nagy jelentőséget tulajdonít azon új FAO Önkéntes Irányelveknek, amelyek előkészítésében minden EU tagállam s maga az EU is aktívan részt vett az elkövetkező időben a Dokumentum tagállamok általi végrehajtása fontos téma lesz az AGRI szakbizottságban és a plenáris üléseken is. (Figyelemmel arra is, hogy - mint arra már utaltam - az Európai Parlament a vidéki, mezőgazdaságból élő emberek földhöz jutását alapvető emberi jogi kérdésként kezeli.) Ennek szem előtt tartásával arra kérem Miniszterelnök Urat és Miniszter Urat, hogy kérdéseimre a lehetőség szerinti legrövidebb idő alatt válaszoljanak. Tájékoztatom Miniszterelnök Urat és Miniszter Urat arról, hogy a kérdéskör kiemelt aktualitására és jelentőségére tekintettel jelen levelemet "nyilt levélként" nyilvánosságra hozom. Tájékoztatom továbbá Önöket arról, hogy az Európai Parlamenti képviselők jogállásáról szóló jogszabály alapján az állami szervek vezetői kötelesek megadni az EP-képviselők számára a munkájukhoz szükséges tájékoztatást.

Figyelmüket megköszönve várom megtisztelő válaszukat.

Budapest, 2012. május 14.

Tisztelettel

Dr. Morvai Krisztina EP-képviselő

Morvai Krisztina egyik előadása: a földkérdés emberi jogi kérdés

A felvétel a Magyarok Házában készült 2012.V.5-én. A konferenciát a TAHSZ (Történelmi Alkotmányunkat Helyreállító Szövetség) szervezte.

Forrás: kuruc.info

http://nemenyi.net/default.asp?SID=0&AID=0&Direkt=99701
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Címkék: állampolgároktól, felülvizsgálatát, felhasználásával, kikényszeríthető, összeállításában, gazdaszervezetek, felháborodottság, követelményeinek, döntéshozatalban, üzemszabályozási, normarendszerhez, környezetvédelem, fejleszthessenek, erőfeszítésekhez, szakbizottságban, vidékfejlesztési, felelősségteljes, mechanizmusaikat, tevékenységeknek, újragondolásával, cselekedeteikért, jogalkalmazásban, mezőgazdaságból, összefüggésében, egyenértékűként, előkészületében, következményeit, participációról, minimumnormákra, jogszabályokkal, észrevételeikre, birtokpolitikai, előkészítésében, általánosságban, követelményének, tájékoztassanak, elcsalt földpályázatok, magyar föld, utóbbi időben, egész pályázati, panaszosok követelik, eddigi pályázati, eredmények felülvizsgálatát, jogállamiság egyéb, utóbbi szempontok, tervezett további, tervezett földtörvény, kapcsolódó jogszabályok, termőföld pályázatokkal, további lépések, pályázati rendszer, birtokpolitikával kapcsolatos, Morvai-levél Orbánnak, Tisztelt Orbán Viktor Miniszterelnök Úr, Tisztelt Fazekas Sándor Miniszter Úr, Európai Parlament Mezőgazdasági, Nemzeti Föld Alap, Miniszterelnök Úr, Miniszter Úr, Európai Parlament, Európai Unió, Európai Uniót, ENSZ Élelmezésügyi, Mezőgazdasági Szervezete, Részes Állam, Önkéntes Irányelvek, Felelősségteljes Föld, Nemzeti Élelmiszer Biztonság Összefüggésében, Responsible Governance, National Food Security, Miniszterelnök Úrnak, Miniszter Úrnak, Önkéntes Irányelveket, Magyar Állam, Önkéntes Irányelvek Bevezetőjét, Ezen Önkéntes Irányelvek, Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát, Ezen Irányelvek, Részes Államként Magyarország, Részes Államok, Önkéntes Irányelvekkel, Önkéntes Irányelveknek, Miniszterelnök Urat, Miniszter Urat, Tájékoztatom Miniszterelnök Urat, Európai Parlamenti, Morvai Krisztina EP-képviselő, Morvai Krisztina, Magyarok Házában, Történelmi Alkotmányunkat Helyreállító Szövetség,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Téli este  Png rózsa csokor  Kellemes kávézást  Szél-járás - közel négy és fél...  Gyász  Halál  Png virág lámpával  Elengedés  Madárvilág........  Tudod mi a karácsony? Csendben...  Szép estét  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Annuska bará...  Radiátor......  2 gyertya ég  Elengedés  Az ajándék te magad vagy...  Piros ruhás angyal  Vörös körmök  Üdvözlet Szegedről !.......  Szél-járás - közel négy és fél...  Ha lelkünk egymáshoz ér  Hiányoztál.....  Avatár - Aang legendája  Radiátor......  2 gyertya ég  Gyász  Facebookon kaptam  Advent második gyertya jelenté...  A lehetőség benne van  Temetés  Mikulás  Facebookon kaptam  Gyász  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Madárvilág........  Szép a tél  Szép a tél  Gyász  Kandalló  Szél-járás - közel négy és fél...  Facebookon kaptam  Halál  Egy karácsonytól idegen gondol...  Komlós Attila: Mikulásvirág le...  Facebookon kaptam  Halál  Facebookon kaptam  Fájdalom  Télapó  Kanizsa József: Télapó  Irigység  Harmonia.......  Télapó estétől reggelig megáll...  Advent második gyertya jelenté...  Facebookon kaptam Krisztinától  Facebookon kaptam  Jó öreg Mikulás  Jó reggelt!  Halál  Mai harmónia kártyám  Facebookon kaptam  Kételkedés  Facebookon kaptam  Az embernek a társa: hiányzik.  Áldott advent második vasárnap...  Boldog Adventi Űnnepeket kívá...  Kohut Katalin: A pók csapdája  Áldott advent második vasárnap...  Jó reggelt!  Téli este  Madárvilág........  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Szép estét kedves látogatóimna...  Advent 2. Vasárnap .......  Facebookon kaptam  Érted égek  Facebookon kaptam  Nem a tulajdonod a gyermek  Facebookon kaptam  Düh  Elengedés  Facebookon kaptam  Massimo Petrucchi - Azt mondjá...  Facebookon kaptam  Az ajándék te magad vagy...  Kohut Katalin: A pók csapdája  Összetartozás  Komlós Attila: Mikulásvirág le...  Advent 2  Az utolsó Karácsony  Isten megért bennünket  Mikulás  2004. december 5-e a nemzetáru...  Várj, ember szíve készen  Facebookon kaptam  Png virág  Sarkady Sándor: Télapó 
Bejegyzés Címkék
elcsalt földpályázatok, magyar föld, utóbbi időben, egész pályázati, panaszosok követelik, eddigi pályázati, eredmények felülvizsgálatát, jogállamiság egyéb, utóbbi szempontok, tervezett további, tervezett földtörvény, kapcsolódó jogszabályok, termőföld pályázatokkal, további lépések, pályázati rendszer, birtokpolitikával kapcsolatos, első dokumentumot, állásfoglalás rámutat, állásfoglalás erről, következőképpen szól, emberi jogok, világ szegénységben, természeti erőforrásoktól, városi szegények, erőforrásoktól függenek, országuk természeti, élelemhez való, megfelelő táplálkozáshoz, szociális minimumnormákra, oktatáshoz való, egészségügyi ellátáshoz, kulturális életben, másik nemzetközi, magyarországi termőföld, néhány nappal, frissen elfogadott, magyar gyakorlatban, pályáztatás során, konkrét kérdéseim, dokumentumban megfogalmazott, szegénység felszámolására, fenntartható fejlődés, föld központi, fejlődésben azáltal, biztonságos földbirtoklás, méltányos földhöz, szegénység felszámolása, környezet fenntartható, vidéki szegényeké, ezen forrásokhoz, lakhatás forrását, gazdasági növekedésnek, földbirtok igazgatást, közjó érdekében, megfelelő élelemhez, fenntartható életek, birtok-igazgatást azáltal, nemzetközileg elfogadott, föld használatával, földdel kapcsolatos, föld feletti, birtok rendszerek, tudományos életnek, birtok igazgatással, említett szereplők, végrehajtás elvei, gyakorlat tekintetében, döntések kihatással, döntéseket meghoznák, szereplők között, döntéshozatali eljárásokban, létező nemzeti, önkéntes elköteleződéseket, megfelelő nemzetközi, jogállamiság elveinek, államoknak javítani, birtok igazgatás, folyamatos javulást, idézett Önkéntes, következő kérdésekre, kész szöveg, dokumentum tartalma, civil szervezetek, anyag magyar, érintettek között, nemzetközi szokásoknak, magyar nem-kormányzati, dokumentum hároméves, társadalmi részvétel, járulékos jogszabályok, jogszabályok megalkotása, földtörvényről ezidőszerint, szakmai illetve, érintettek rendelkezésére, jogszabály koncepcióját, pályázati feltételek, pályázati eljárásban, május 11-én, irányelvet minden, adott nemzeközi, adott nemzetközi, , ,
2021.11 2021. December 2022.01
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 2 db bejegyzés
Összes: 64003 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1918
  • e Hét: 7186
  • e Hónap: 17754
  • e Év: 513281
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.