Belépés
zgfumag.blog.xfree.hu
Ha azért nézel , mert ez a munkád, jó munkát kívánok! GYÁVA NÉPNEK NINCS HAZÁJA! Minden nemzetnek olyan kormánya van aminöt érdemel. Ha valami... Zámbori Gusztáv
1957.12.05
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Szőnyi Bartalos Mária: KETTŐS
  2008-01-08 23:13:23, kedd
 
   
  Szőnyi Bartalos Mária: KETTŐS MÉRCE
Publicisztikák

2008.01.08.

Az emberek kivétel nélkül - ösztönükből fakadóan - kettős mércét alkalmaznak. Nem tehetnek mást e poláris világban!

Akkor rajzolódhat ki szemünk előtt, vagy válhat felismerhetővé számunkra teljességében az emberek kettős mércére való hajlama, amikor viszonyítunk önmagunkhoz valamit, valakit. A ,,hozzám képest" ő milyen, és a ,,hozzá képest" én milyen vagyok összehasonlításkor általában az ÉN pozitívumai felé hajlik az ember önmaga megítélésében. Még a mellérendelt viszonyokban is könnyen azon kaphatja magát az ember, hogy a másik fölé helyezi személyét tulajdonságaiban, tetteiben. A mai ,,hierarchikus magaslatok" pedig egyértelműen arra ösztönöznek sok embert, hogy - akár tehetség és képesség hiányában - megpróbáljanak a ranglétrán intenzíven felfelé kapaszkodva elsődlegesen kifelé, de legalább önmaguk előtt többnek, jobbnak látszani azoknál, akik a ranglétrán közvetlenül alattuk, vagy felettük vannak. Hajlamosak vagyunk mások elé vagy mások fölé helyezni magunkat. Értékrendünkön, annak változásainak függvényében válunk hajlamossá mindenek elé és mindenki fölé helyezni magunkat. Lehetőség híján az is előfordulhat, hogy csak eljátszunk a gondolattal, hogy különböző státuszokban, a szerepeket hogyan oldanánk meg, a konfliktusokat hogyan oldanánk fel másokkal, vagy önmagunkban.

Egyetlen ,,lény", akivel szemben az ember versenyszelleme alul marad: Isten. Mint teremtő, nem az embert teremtette maradandóra e földi létre, hanem az Életet. Az ember maradandósága mégis biztosítható a szaporodással és a gének hordozójaként megvalósítható a teremtés további folyamata. Az ember, tehát az élet fenntartásának az egyik eszköze a Földön. Ha valaki ennél többre tartja magát, az nagyon nagyot téved! Ennek felismerése nem csorbíthat semmit az ember fontosságán és szerepén. Akkor sem, ha az egyes ember nem maradandó teremtmény. Ha jól átgondoljuk, akkor rájövünk, hogy nagyon unalmas lenne nélkülünk, emberek nélkül, a Föld.

Vagyunk.

Zajlik is az élet rendesen e Földön. A kettős mérce miatt. Ezt az életformát a két kiugró génpárhoz tartozó embercsoport okozza. Az egyik azt mondja, hogy ő is tud teremteni és jobban, mint az Isten. Meg is teremtette a pénz uralmát, így a pénz lett az istene.

A másik gén pedig azt mondja, hogy a teremtés folyamata az Isten dolga és nem avatkozik bele, mert abból csak baj lehet, mint ahogyan érzékelhető is az, hogy a pénzen fegyvereket gyártanak és vásárolnak, s bizony öldöklés, harcok dúlnak a Földön. Aki a szemmel látható és tapintható ,,pénzistent" eszköznek használja, az bizony az Isten erejét nem látja, fel sem fogja, nem hiszi, mert még nem kapott a ,,fejebúbjára" legalább akkorát, hogy észhez térjen. Pedig az ,,isteni erőlét" jelei egyre jobban tapasztalhatók azok számára, akik tudnak Isten létezéséről és bíznak benne.

Mindenki számára szemmel látható, szimbolikus jelentés hordozója a magyarok Szent Koronája. Aki tárgyi jelleget tulajdonított neki, az megcsonkította. Mivel a szemmel látható jellegében sem fogható fel egyszerű tárgynak, ezért a Szent Korona eszmeisége nem szenvedett csorbát. A megcsonkítása hatástalanná válik abban a pillanatban, amint tudatosul a magyar emberek többségében az, hogy a Szent Korona egyes darabjai függetlenül attól, hogy bárhol vannak e Földön, képesek hatásos rezonanciát kiváltani bármilyen szinten a magyarok földjén, vízein és légterében. Képes ezáltal beavatkozni a Föld rendjébe. Ennek tudatában a magyar emberek - bárhol élnek e Földön - összetartoznak.

A Magyar Föld a Szent Korona tulajdonában van. A Magyar Népnek adatott meg a Szent Korona tulajdonában levő föld birtoklásának a joga. Más népek, más nemzetek tulájdonába nem kerülhet, de nem is birtokolhatják. Akik megpróbálják elorozni, azok megjárják! Ezt nem értik meg azok a nemzetek, akiknek fáj a foga a Magyar Földre, és a pénz értékmérő funkciójában gondolkodva, önmagukat becsapva erőszakosan vásárolják fel a magyar föld egy részét. Hangsúlyozom: hiába! Minden látszat ellenére - HIÁBA!

Tévedésük abból ered, hogy nem értik meg: a magyar nép alapvető törvényeit nem az emberek alkotta kormányzati törvények adják és uralják. A természet törvénye isteni törvény. Isten Egységes Törvényén alapuló földi életet pedig nem írhat felül ember által alkotott, kettős mércét fokozó, bármilyen törvény vagy jogszabály.

Az eredeti Szent Korona szimbolikus üzenetét - a minden szintű tulajdonlás és birtoklás szellemének alapmotívumát, ami a magyar emberek tudatalattijába nemzedékeken át beivódott, s nem véletlenül napjainkban kerül a tudatuk felszínére - senki nem veheti el a Magyar Néptől.

Próbálkoztak, próbálkoznak...

Mai világunkban a zsidó politikusok próbálnak ,,új hazát" keresni a zsidó nép számára. Ők soha nem becsülik meg, ami adatik számukra. Izraelhez is hűtlenné akarnak válni, mert ,,bűnfészekké varázsolták", és már ők sem tudják elviselni a terjeszkedési vágyuk poklát. Nyugalmat akarnak, de megint mások kárán. Jelenleg a Szent Korona Népe kárán. Úgy gondolják, hogy lopva-betelepülőkként sikerül kiszorítani a Szent Korona Földjéről a Magyar Népet. A pénzgőg homályosította elméjükkel nem gondolnak arra, túl sokat tévedtek már a történetiségük folyamatában ahhoz, hogy a gondolataik mögöttes szándéka maradéktalanul teljesülhessen. Erőteljes kettős mércéjük gépezetének elméletébe hiba csúszott eddig, mindig. Ennek földönfutó áldozatai voltak, most is azok, és lesznek, ha nem vizsgálják felül területhódító értékrendjüket minél hamarabb a jelenlegi politikusaik.

Itt, és most fontosnak tartom megjegyezni az emberi mivoltomból fakadó kettős mércémet akkor, amikor a zsidókról, mint népcsoportról vagy nemzetről gondolkodom. A Földön eluralkodó mai ,,rendetlenség" kényszerít engem is, mint minden embert, az úgynevezett ,,kettős mérce" tudatos alkalmazására, ebben az írásomban. Más ,,mércével" vagyok kénytelen gondolkodni a zsidó politikusokról, és megint más szemszögből látom az egyszerű, köznapi zsidó emberek életét ma, Magyarországon.

Egyetlen azonos momentum fedezhető fel mindkét rétegben: FÉLNEK. Az egyszerű zsidó emberek attól tartanak, hogy az anyaországuk politikusai és a magyarországi SZDSZ-be tömörült politikusok döntései, tettei miatt a többi népcsoport őket, az egyszerű, köznapi zsidókat is elítéli. ,,Mert mindig az egyszerű embereken csattan az ostor" - mondják. Megnyugtatom őket, hogy az igazi ostor most, Isten kezében van és Ő, odacsap vagy odacsapat kellő időben azokhoz, azokra célirányosan, akik egy sajátos ,,ostorcsapást" érdemelnek.

Ne féljenek a tisztességes zsidó emberek! A megveszetegetőknek és a megvesztegethetőknek kell félniük a Szent Korona Magyar Földjén. Azok pedig csak féljenek nemzeti hovatartozástól függetlenül! Mindegy, hogy zsidók vagy más népcsoport tagjai. Nekik, van mitől és van kitől félniük.

Ma, Magyarországon a zsidó politikusok megtestesítik az én szememben azt a minden nemzet számára negatív mértéket, amellyel gondolataikban, szavaikban, tetteikben a Talmud tanítása szerinti elméletet tükrözik. E tanítás lényege, hogy csak a zsidó számít embernek a Földön, és a többi nemzet, illetve népcsoport tagjai ,,gój"-nak tekintendő. A gójok életét kiolthatják, vagyonukat elkobozhatják, mindenüktől megfoszthatják büntetlenül, mert az ilyen tett az egyik ,,erénye" a zsidó népnek.

Tudomásom van arról, hogy a hétköznapi zsidó emberek közül sokan elvetik a Talmud tanításait, nem értenek vele egyet, mert felismerték benne nem csak a minden nemzettel szembeni alantas szándékot, hanem azt is, hogy a Talmud filozófiája a ,,zsidó nemzet sírásója" is egyben.

A magyar nép vendégeknek vagy betelepülőknek tekinti a más országokból ideérkezőket. A rövid intervallumra érkező, átutazó túristákat, üdülni, pihenni, kikapcsolódni vágyókat kiszolgálja. A betelepülőkkel más a helyzet, mert ők itt akarnak közöttünk élni. Az integrálódási készségük fejlettségi szintje képessé teheti őket arra, hogy alkalmazkodni tudjanak és elfogadják a magyar nép kultúráját, szokásait, törvényeit. Akiknek ez sikerül, azoknak a kultúráját, szokásait szintén elfogadja a magyar nép.

A jelenlegi magyar kormányban kisebbségben működő SZDSZ-hez tartozó politikusok rákényszerítik szemléletüket az általuk pénzügyi függésben tartott MSZP politikusaira és rajtuk keresztül a magyar népre.

Jelenleg ott tartunk, hogy idetelepülni vágyó zsidó emberek úgynevezett ,,zsidó telepeket" létesítettek a Szent Korona országának különböző pontjain, amely telepeket saját ,,hadseregükkel" őriztetnek.

FÉLNEK. VAN MITŐL ÉS VAN KITŐL.

Ugyanis lopva betelepülni más nemzet területére, eltulajdonítani, elvenni a Szent Korona tulajdonában levő magyar nemzet vagyonának bármely pici részét, és politikai erőszakkal rombolni minden szinten alattomos módszereket alkalmazva: beláthatatlan következményekkel járhat az egész zsidóságra nézve. Bárhol is tartózkodjanak a Földön. A magyar nép szép szóval, türelmesen figyelmezteti őket, mint ahogyan én is ezt teszem most, de nem veszik komolyan a figyelmeztetést, mert úgy gondolják, hogy mindenütt A PÉNZ AZ ÚR. Tévedés! Azért tévedés, mert a Szent Korona nem mér kettős mércével. A Szent Korona maga a ,,mérték"! Itt, ebben az országban EGY A MÉRTÉK, ami nem más, mint az IGAZSÁG. A Szent Korona Igazsága. Ezért, a zsidó nép a legnagyobb tévedését napjainkban követi el itt, a Kárpát-Hazában az SZDSZ politikusainak asszisztálásával. Még akkor is a legnagyobb tévedésük, ha a magyar nép egyelőre csak figyelmezteti őket olyan értelemben, hogy elégedetlenségét fejezi ki a kormány politikájával, működésével szemben.

A tudatos kettős mércém a zsidósággal kapcsolatban itt befejeződik, mert nem a harag, nem a gyűlölet motivál, hanem az a tudás, ami úgy tűnik, hiányzik a zsidó népből. Nem ártana felfrissíteni az ismereteiket. Nem azért, hogy visszaéljenek vele, hanem azért, hogy rádöbbenjenek: önök vészhelyzetben vannak itt, a Szent Korona Országában. Amennyiben ésszerűen még képesek gondolkodni, akkor belátják az általam felismerteket önökkel kapcsolatban:

Felismertem, hogy a világot uralni szándékozó zsidó nép gazdaságpolitikus rétege pénzfüggésbe taszítással irányította eddig nem csak Amerikát, de több más nemzetet kíméletlenül, kegyetlenül, érzéketlenül, hitehagyottan.

Felismertem, hogy nem az egész zsidó nemzet vallja a világ urainak világuralmi hódító hadjáratát.

Továbbá felismertem azt, hogy Izrael szívesen fogadott be eddig bűnözőket, és tisztességes emberek szóba sem jöhettek, hogy Izraelben letelepedjenek, vagy huzamosabb ideig tartózkodjanak.

Arra a felismerésre is jutottam, hogy a Szent Korona Országában nem a Magyar Népnek fontos megtisztulnia morális értékrendjében, hanem az SZDSZ és az MSZPvezetőinek, politikusainak, és a gazdasásági, politikai, illetve a banki szférákban szerepet betöltőknek éppen úgy, mint az összes országgyűlési képviselőnek.

Nem a Magyar Nép, de még csak az önök részéről oly' vehemenciával támadott Magyar Gárda sem fogja megtisztítani a zsidó politikusoktól, a zsidó telepesektől önmagát. A félreértések elkerülése végett fontos leírnom, hogy az utóbbi mondatom nem bátorítás a további zsidótelepek létesítésére a Szent Korona Országában, hanem figyelmeztetés az ideköltözni szándékozó zsidó polgárok számára.

Vegyék figyelembe, hogy már megérkezett a segítség. Itt van a Földön. Minden látszat ellenére egyetlen megoldás maradt, egyetlen esélye van a zsidó politikusoknak, a zsidó pénzembereknek és a zsidó népnek a túlélésre: Ha Izrael szemléletében gyökeres változás jön létre. Háborús tevékenységét minden szinten azonnal befejezi, és a Föld minden pontjáról Izraelbe visszahívja a zsidó népet; békét teremt saját zsidó nemzetén belül; és nem csak a környező, eddig megtámadott országoktól, hanem minden nemzettől bocsánatot kér az eddigi megszálló szándéka miatt. Ez, az egyetlen esélye Izraelnek és a Föld bármely pontján jelenleg élő zsidó népnek a megmaradásra.

A ,,kettős mércét" elsődlegesen a gondolat táplálja, amely egyidejűleg a szándékot, de a mögöttes szándékot is hordozza. Ez, mind fellelhető az érvényesülési tendenciákban éppen úgy, mint a segítőkészségben.

Ezen írásom, ugyan a ,,kettős mérce" alapján készült, amelynek végső gondolatmenetében EGY MÉRTÉK van. Az emberiséget segítő szándék és a mögöttes szándék üzenete azonos, ami egyben utolsó figyelmeztetésként is felfogható, és amit röviden Jézus szavaival tudok összefoglalni:

,,Akarom, tisztulj meg!"

Komárom-Szőny, 2008. január 8.

Hivatkozás erre a cikkre és az oldalra:

http://www.portal.ghost.hu/gindex.php?pg=22431356

http://fusz.hu/node/7684
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Címkék: elégedetlenségét, segítőkészségben, asszisztálásával, tulajdonságaiban, versenyszelleme, hovatartozástól, figyelmeztetést, betelepülőkként, eltulajdonítani, tudatalattijába, konfliktusokat, megpróbáljanak, betelepülőkkel, megfoszthatják, értékrendünkön, gondolataikban, magyarországon, politikusokról, fenntartásának, homályosította, birtokolhatják, összetartoznak, megcsonkította, történetiségük, rákényszerítik, tapasztalhatók, értékrendjüket, teljesülhessen, maradéktalanul, megvalósítható, betelepülőknek, figyelmeztetés, publicisztikák, politikusainak, felismerhetővé, politikusoktól, emberek kivétel, emberek kettős, ember önmaga, mellérendelt viszonyokban, másik fölé, ranglétrán intenzíven, ranglétrán közvetlenül, szerepeket hogyan, konfliktusokat hogyan, ember versenyszelleme, embert teremtette, ember maradandósága, gének hordozójaként, teremtés további, élet fenntartásának, egyik eszköze, Szőnyi Bartalos Mária, KETTŐS MÉRCE, Szent Koronája, Szent Korona, Magyar Föld, Magyar Népnek, Magyar Földre, Isten Egységes Törvényén, Magyar Néptől, Szent Korona Népe, Szent Korona Földjéről, Magyar Népet, Szent Korona Magyar Földjén, MITŐL ÉS VAN KITŐL, PÉNZ AZ ÚR, Szent Korona Igazsága, Szent Korona Országában, Magyar Nép, Magyar Gárda,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
01.27. 23:13 Az amerikai külügyminiszter szerint meg kell erősíteni Irak szuverenitásána...
01.27. 22:43 Amerikai-francia védelmi tárgyalások: Washington még nem döntött arról, hog...
01.27. 21:43 Brexit - Barnier: az EU szoros figyelemmel követi a Nagy-Britanniában élő E...
01.27. 21:42 Koronavírus - Német lap: a berlini vezetés a hadsereg közreműködésével szál...
01.27. 21:32 Az igazságszolgáltatás függetlenségére figyelmeztette Macront a legfőbb bír...
01.27. 21:12 Holokauszt-emléknap - Merkel: szembe kell szállni az intoleranciával és a g...
01.27. 21:02 Impeachment - Starr belpolitikai háborúhoz hasonlította az elnök elleni elj...
01.27. 20:53 Jégkorong Erste Liga - Fehérvári siker az alsóházban
01.27. 20:23 Az apasági teszt szerint a volt belga király Delphine Boel biológiai apja
01.27. 20:23 Újabb rendkívüli közgyűlés összehívását kezdeményezi a Fidesz a szegedi par...
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
No comment .......  Bekső Univerzum - Kétszázhatva...  Időseknek........  Szőke Tisza egykoron......  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Havas csodák  Png kislány korcsolyával  Téli este  Holnap munka......  3. évközi hét hétfő 01.27.  Gólyahír.......  Facebookon kaptam  Kislány cicával  Betty Boop  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Szegfűk  Betty Boop  Facebookon kaptam  Kislány cicával  Szépség.......  Kétségbeesés  Az emberek, akik a mulandóság ...  Szép napot kívánok !  Virágok pohárban  Betty Boop  Facebookon kaptam  Harmónia......  Hóesés  Szép napot kívánok !  Facebookon kaptam  Kislányok téli öltözékben  Mai harmónia kártyám  Facebookon kaptam  Kutyus farönkön  Szép délutánt!  Betty Boop  Pusztai Éva: Parázs  Kislányok téli öltözékben  Naplemente  Rózsaszín rózsa  Kislány cicával  Ideális testsúly, életkor sze...  A fény felé  Retro csillár  Facebookon kaptam  Alvó baby  Hóesés  Ideális testsúly, életkor sze...  Szépség.......  Jó éjszakát  Téli kép  Sárga rózsák  Zsoltárok 118:29  Szép napot kívánok !  Eszter babák  Facebookon kaptam  Szép téli napokat!  Facebookon kaptam  Jézus gif  Betty Boop  Betty Boop  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Megkeresztelkedés  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Kölyök huski  Téli este  Alvó babyk  Facebookon kaptam Krisztina...  Egy Mauchline-i kópé sírfelir...  Gólyahír.......  Ne csak mondjam...  Rövid pályás gyors korcsolya 2...  Alázattal és imával építjük a ...  Havas csodák  Retro könyves szekrény  Facebookon kaptam Krisztina...  A gomba jótékony hatásairól  Eszter babák  Ami még van  Facebookon kaptam  Harmónia......  Alvó kutya  Jó éjszakát  Facebookon kaptam  Férfi vízilabda E.B. 2020 - B...  Krisztus jár előttem - hazafel...  Kislányok téli öltözékben  Facebookon kaptam  Hárs Ernő díj  Aranyosi Ervin: Változás a lét...  Rózsaszín rózsa  Szép téli napokat!  Ne csak mondjam...  Harmónia......  Fehér cica  Megkeresztelkedés 
Bejegyzés Címkék
emberek kivétel, emberek kettős, ember önmaga, mellérendelt viszonyokban, másik fölé, ranglétrán intenzíven, ranglétrán közvetlenül, szerepeket hogyan, konfliktusokat hogyan, ember versenyszelleme, embert teremtette, ember maradandósága, gének hordozójaként, teremtés további, élet fenntartásának, egyik eszköze, nagyon nagyot, ember fontosságán, egyes ember, élet rendesen, kettős mérce, pénz uralmát, pénz lett, teremtés folyamata, pénzen fegyvereket, szemmel látható, magyarok Szent, megcsonkítása hatástalanná, magyar emberek, magyarok földjén, pénz értékmérő, magyar föld, emberek alkotta, természet törvénye, eredeti Szent, minden szintű, tudatuk felszínére, zsidó politikusok, terjeszkedési vágyuk, pénzgőg homályosította, történetiségük folyamatában, gondolataik mögöttes, jelenlegi politikusaik, emberi mivoltomból, úgynevezett &#8222, zsidó politikusokról, egyszerű zsidó, anyaországuk politikusai, magyarországi SZDSZ-be, többi népcsoport, egyszerű embereken, igazi ostor, sajátos &#8222, tisztességes zsidó, minden nemzet, zsidó számít, többi nemzet, gójok életét, ilyen tett, egyik &#8222, zsidó népnek, hétköznapi zsidó, minden nemzettel, rövid intervallumra, integrálódási készségük, jelenlegi magyar, általuk pénzügyi, magyar népre, egész zsidóságra, legnagyobb tévedését, legnagyobb tévedésük, kormány politikájával, tudatos kettős, zsidósággal kapcsolatban, gyűlölet motivál, zsidó népből, általam felismerteket, világot uralni, egész zsidó, világ urainak, banki szférákban, összes országgyűlési, önök részéről, zsidó politikusoktól, zsidó telepesektől, félreértések elkerülése, utóbbi mondatom, további zsidótelepek, ideköltözni szándékozó, zsidó politikusoknak, zsidó pénzembereknek, zsidó népet, eddigi megszálló, egyetlen esélye, gondolat táplálja, mögöttes szándékot, érvényesülési tendenciákban, emberiséget segítő, mögöttes szándék, elégedetlenségét, segítőkészségben, , ,
2019.12 2020. Január 2020.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 64001 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 248
  • e Hét: 5378
  • e Hónap: 97544
  • e Év: 97544
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.