Belépés
zgfumag.blog.xfree.hu
Ha azért nézel , mert ez a munkád, jó munkát kívánok! GYÁVA NÉPNEK NINCS HAZÁJA! Minden nemzetnek olyan kormánya van aminöt érdemel. Ha valami... Zámbori Gusztáv
1957.12.05
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Szabadságunk megfosztását ünnepeltetik veletek.
  2012-08-20 18:05:05, hétfő
 
   
  Szabadságunk megfosztását ünnepeltetik veletek.


Napfordulós szereink, gyümölcsoltó, sarlós ünnepeink, májusfa állítás helyett nézzétek a naptárba írt hivatalos diktátumot.

Az első püspökségek: Esztergom- Győr- Veszprém -Gyulafehérvár --

Koppány felnégyelt testének helyszínei.

A négy égtáj felé felszabdalt test szimbóluma a négy égtáj felé felszabdalt hazánk - Trianonban lett szentesítve.Azt a pápa által ,,szentnek" nevezett jobbot imádjátok, ami felnégyeltette Koppányt. Azt ünneplitek, aki perekben üldöztette táltosainkat, gyógyfűves rovott botjainkat halomra égettette papjaival.

Vajkot bajor papok nevelték, az országot elözönlötték a németek, Gizellával a római kereszténység. Megszállták az országot, a földeket nekik adták.

Az "egyetemes" egyház ráépítkezett a hódított területek keresztény templomaira, átfestette annak falait.

Nincs világosság a nemzet sorsában, mert az ezer évvel ezelőtti történelmünk meghamisítását, tudatos elhallgatását követték azóta is az ateista kommunisták, az akadémistáknak hazudott becsmérlők, az ideológiákat erőltető politikusok, a hazug békepapok, a mindenkori kormányoknak esküt tevő egyházi vezetők, a judokereszténységet politikai , hatalmi és gazdasági szándékkal napjainkban is egyre jobban erőltetők.

,,...a magyarok, székelyek, kunok, valamint az egyházi magyar, keresztény papság által is használt régi magyar betűk és vésetek, a jobbról balra pogány írás megszüntetődjék és helyébe a latin betűk használtassanak. Itt rendeltetik, hogy a papság azok használatára jutalmazás mellett betaníttassék és a pogány írástól, valamint tanításától papi állásának vesztése és 20 arany pensasnak büntetése, fizetése mellett eltiltassék. Továbbá, hogy az egyházakban található pogány betűkveli felírások és imakönyvek megsemmisíttessenek és latinval felcseréltessenek.

Valamint pedig azok, akik régi pogány iratokat beadnak 1-10 denárig kapjanak jutalmat. A beadott iratok és vésetek pedig tűzzel-vassal pusztíttassanak el, hogy ezek kiirtásával a pogány vallásra emlékezés, visszavágyódás megszüntetődjék."
(Vatican 1000-ben Cal oct. Die festo Lac. Ap.)

,,Kik pogány szokás szerint kutak, fák, források, vagy oltárok mellett áldoznak, vagy áldozatot mutatnának be - ezen vétségért egy ökörrel bűnhődjenek." (S.Ladislaus Decretorum Lib.I.22.)

"A szemináriumainkban alig van ékesszólástan és a hívek kénytelenek végig kínlódni az újpapok gyatra beszédeit és naiv, pietózus meséit! Tele a fejük spekulatív dogmával és az Ó-Szövetség idejét múlt és
megcáfolt antropomorfista nacionalizmusával, s beleizzadnak szegény elneveltek, hogy kihozhassák az Isten egyetemes szeretetét, minden népeknek adott természeti jogokat és a Krisztusi-univerzalitást! Vagyis hamis és ókori nívón mozgunk ma is, amikor a pozitív tudományok és az archeológia és geológia, nemkülönben a megtalált Sumír Első-Biblia (Ur, 1954. Dr. N. Kramer: Parallel Biblia, 1956) is mindent világosan feltártak és megmagyaráztak. Senki nem érti, ezt a maradi és már kimúlt ószövetségi fontosságot, ami nagyrészt egy összelopkodott és átírt ókori hagyománynak és letűnt nép(ek)nek (sumír, akkád, káld, babyloni) megmásított történelme. Szóval,kötve vagyunk valami ósdi judaizmussal és nekünk nem elég Krisztus, az Isten Fia!...-"XXIII. János pápa megnyitó beszéde 1962. július 1-jén, a II. Ökumenikus Zsinat megkezdésekor.
"Hirtelen" halála után a római "Azione Cattolica Italiana" (Via Concilliazione 1. Roma) adta ki egy nyomtatott füzetben a következő címmel: ""Novena Allo Spirito Santo" di GIOVANNI XXlll, 1 ° luglio 1962, per il Concilio Ecumenico Vaticano 11. "

"Zerénd fia Koppányt választják meg Somogy-ország az Ormánság és a Száván túli területek pajzsra emelt fejedelmének.
Taksony vezérfejedelem hirtelen eltávozása után kezdetét vette az a történelmi taktikázás, hogy az új Fejedelem, Róma, Quedlinburg és Bizánc kegyeibe is kedvezni kíván, annak érdekében, hogy a megváltoztatott ősi törvényekkel az esetlegesen hirtelen bekövetkező halála után fiának, Vajknak biztosítani tudja a vezérfejedelemséget.
Amíg Sarolta Fejedelem asszony élt, addig Géza ezen ügyeket titkolta. Az új felesége Adalheid mellett, aki a Quedlinburgi német-római császárnak volt unokahúga, már mindent meg merészelt tenni.
Vezéreink és az előkelők meggyilkoltatásától sem riadt vissza.
Sarolta fejedelemasszony apját, Erdélyi Gyulát a szakrális fejedelmet Esztergomba hívja vezéri tanácskozás ürügyén. Foglyul ejti és rövid idő múlva, Adalheid és a német császár titkos támogatásával meggyilkolják.
Róma és Quedlinburg területhódító érdekeinek már csak egy fejedelem áll útjukban, az erőskezű Tar-Zerénd fia, Koppány, a konok, keményfejű, a Somogy-országi Vérszerződést hűséggel követő Nagyúr.

Egész seregével /24.000 fő/ áll ellen Róma és Quedlinburg térhódítási szándékainak, amit még a Karolingok idejében fondorlatosan elterveztek..! Quedlinburgban, Augsburgban és Rómában kitervelték, hogy Koppányt rá kell venni szűk kíséretével, hogy az ősi szokás szerinti Nyári Napforduló ünnepsége után, Vajk és az őt segítők kíséretében Esztergomba menjen, ahol Karoling keresztény szertartással koronás fejedelmi királlyá választják és megtanácskozzák az ország további fontos ügyeit. Barantázó karaul fürkészek jelentették, hogy a nyugati gyepükön túl nagy készülődés van. Koppány bízik Géza fia Vajk adott szavában és megparancsolja, hogy a Veszprém melletti sólyi mezőről a seregek térjenek vissza szállásaikra. Minek után Koppányt rászedték, hogy csak pár előkelőt és kisszámú fegyveres kíséretet hozzon magával, Esztergomba vonultak. Eközben titokban Gizla, Bajor hercegnő a Bajor Király lánya, Vajk jegyese, Veszprémbe 10.000 fős nehéz vértest, Adalheid tanácsára Esztergom köré további 10.000 főt vonultatnak fel. A vezérfejedelem szállása köré telepítik le őket, minden szittya magyarnak az ősi jogon bírt szállásaikról el kell költözni.

Erdélyi Gyula meggyilkolása és Koppány foglyul ejtése után váratlanul meghal Géza Nagyfejedelem!? Ezt követi nagy sietséggel Vajknak a nyugati zsidó-keresztény szertartással megkeresztelése és ezt követően a Német-Római Császár és a II. Szilveszter pápa szentesítésével királlyá koronázása.
Koppányt négyfelé vágva meggyilkolják, kíséretét felkoncolják. Vajkot és Gizlát erős vértes kísérettel Fehérvízvárra menesztik és fogvatartják, amíg a Somogy-országi magyaroknak színe-javát lemészárolják. Koppány Fejedelem testét az ország négy részébe szétviszik elrettentésként. Keresztény diadalként 5 évig ujjonganak Európában!!!

Az ősi Hont több mint 40,000 idegen vértes sereg és fanatikus, kegyetlen hittérítő lepi meg! Már nincs védelmező sereg, aki tud elbujdosik láperdők mélyére. Az évekig tartó nemzetpusztító, ország-rabló tevékenységeket tovább tetézi, hogy a pápa tanácsára, Vajk-István király parancsára elégetik az ősi írott krónikáinkat, halálbüntetés és vagyonelkobzás terhe mellett megtiltják annak használatát, lerombolják ősi Napszentélyeinket és azokat, aki ehhez mégis ragaszkodnak, kivégzik, karóba húzzák, vérebekkel marcangoltatják széjjel!!!
Vajk-István miután rádöbben iszonyú tetteire, megroppan lelkében, de már túl későn!

Rómából, Quedlinburgból, Passauból, Bizáncból érkeznek olyan szerzetesek, akik alig beszélik nyelvünket, de hittérítésben, kegyetlenkedésben élen járnak minden gonosz előtt!!!
Jönnek bajor, szász, germán, frank, itáliai, bizánci, szláv érdekek szószólói.
Róma és Bizánc tanácsára megjelennek a rabbik is!Mind harácsol, gyilkoltat és az új királytól jogot, címeket kapnak cserébe! Ilyen sorsra jutott ATILLA-ÁRPÁD büszke ősi népe! Elhagyta nemzetvédő ősi törvényeit, erkölcsét ősi Egy Igaz Isten tisztelését!
A jövevények a maguk írásával, lelkével, hamis történelmi krónikák írását terjesztik a jövő nemzedékeinek számára!

Ezek a hamis krónikák azt a hazug szellemiséget sugallják, terjesztik, hogy az ősturáni szittya fajták megmaradása érdekében kellett felvenni a nyugati kereszténységet, ami biztosítéka volt megújulásunknak.(?)
Ha a bizánci kereszténységet, az iszlám vagy Buddha hitét vesszük fel, akkor elvesztünk volna??? Igen, nyugat térhódítóinak mindenesetre!

Az ősiség megtartása, védelmezése nem tette volna lehetővé, hogy a dicső emlékű ATILLA-ÁRPÁD-KOPPÁNY népe szolga legyen és ősi honunk, ősműveltségünk ebek, rabló népek kénye- kedvére, mára megismétlődve elvesszenek!

A Szeri pusztán a Vérszövetség Törvényeit nem azért erősítették meg, hogy törvényszegő, nemzetáruló, idegen szolgaságba vigye szittya fajtánkat!

A koronázási ügy csak arra szolgált, hogy a tétovázókat megtévesztve hitelesítsék a szertartást, öröklési jogokat."
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Címkék: fejedelemasszony, megtanácskozzák, pusztíttassanak, megszüntetődjék, használtassanak, kereszténységet, megújulásunknak, marcangoltatják, antropomorfista, megkeresztelése, szentesítésével, tevékenységeket, elrettentésként, megváltoztatott, concilliazione, ősműveltségünk, vezérfejedelem, meghamisítását, akadémistáknak, visszavágyódás, vagyonelkobzás, felnégyeltette, összelopkodott, quedlinburgból, megmagyaráztak, megparancsolja, quedlinburgban, nemzetpusztító, univerzalitást, szertartással, lemészárolják, területhódító, nagyfejedelem, vérszerződést, meggyilkolják, támogatásával, első püspökségek, négy égtáj, pápa által, országot elözönlötték, római kereszténység, földeket nekik, hódított területek, nemzet sorsában, ezer évvel, ateista kommunisták, akadémistáknak hazudott, ideológiákat erőltető, hazug békepapok, mindenkori kormányoknak, egyházi magyar, jobbról balra, Esztergom- Győr- Veszprém, Ladislaus Decretorum Lib, Sumír Első-Biblia, Parallel Biblia, Isten Fia, Ökumenikus Zsinat, Azione Cattolica Italiana, Novena Allo Spirito Santo, GIOVANNI XXlll, Concilio Ecumenico Vaticano, Amíg Sarolta Fejedelem, Erdélyi Gyulát, Somogy-országi Vérszerződést, Nyári Napforduló, Bajor Király, Erdélyi Gyula, Géza Nagyfejedelem, Német-Római Császár, Koppány Fejedelem, Igaz Isten, Vérszövetség Törvényeit,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Várják a túristákat......  Facebookon kaptam  Ma találkoztam valakivel,  Padlizsánkrémrecept Hozzávaló...  Egy csésze kávét?  Facebookon kaptam  Kereszt  Mindazt...  Tihanyi Márk-Az ember ébredése  Minden ember egy csoda  Harmóniát teremteni  Kellemes délutáni kikapcsolódá...  Hinni valamiben  Április 16 Magyarországon 2001...  A nyugalom padja  Chlorella alga: 7 lenyűgöző eg...  Panda maci  Barna drágakő kristály  Facebookon kaptam  Png csokor  Naplemente  Naplemente  Szép jó éjszakát kívánok !  Tavaszi kép  Png rózsa csokor  Jézus  Facebookon kaptam  Ma találkoztam valakivel,  Koronavírus és az immunrendsze...  3,5 millió beoltottnál nyitha...  Idézet Petőfi Sándortól  Boldog születésnapot a ma ünne...  Facebookon kaptam Krisztinától  Képes idézet !  Elmélyedni Jézus életében  Elmélyedni Jézus életében  Mindig lesz valaki  A vashiányos vérszegénység ot...  Ábrándozás.....  Jó reggelt kedves látogatóimn...  Mindenkinek más módja van  Szép kép  Facebookon kaptam  Tavaszi kép  Bonyolult világunkban nem könn...  A nagyok kegye  Facebookon kaptam  A boldogság olyan, mint a tava...  A kereszt nagysága  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Ha igazán belelátnánk a másik ...  Női lélek Fontos vagy. Mert v...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Edinburgh hercege és II. Erzs...  Facebookon kaptam  Az élet rövid......  Amíg az ember táncol  Lelkünk és otthonunk védelme  Facebookon kaptam  Megkérdeztem az egyik  A világ minden csodája ott rag...  Facebookon kaptam  Megváltó  Lelkünk és otthonunk védelme  Lehet, hogy a szelídeké lesz a...  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Krisztus levele vagy  Facebookon kaptam Krisztinától  Png nő  Mindig lesz valaki  Facebookon kaptam  Jó éjszakát!  Szép estét - jó éjt kívánok !  Tavaszi kép  Lehetetlen  Naplemente  Kellemes délutáni kikapcsolódá...  Szép estét  Gyertya  Png nő  Sóhegyek Iránban  Amíg az ember táncol  Facebookon kaptam  Jó reggelt kedves látogatóimn...  Megváltó  A nagyok kegye  Facebookon kaptam  Jézus  Az élet értelme  Verses képem  Vágyakozás  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Az élethez bátorság kell.....  Krisztus követése  Facebookon kaptam 
Bejegyzés Címkék
első püspökségek, négy égtáj, pápa által, országot elözönlötték, római kereszténység, földeket nekik, hódított területek, nemzet sorsában, ezer évvel, ateista kommunisták, akadémistáknak hazudott, ideológiákat erőltető, hazug békepapok, mindenkori kormányoknak, egyházi magyar, jobbról balra, latin betűk, papság azok, pogány írástól, egyházakban található, beadott iratok, pogány vallásra, ökörrel bűnhődjenek, hívek kénytelenek, újpapok gyatra, fejük spekulatív, pozitív tudományok, megtalált Sumír, nyomtatott füzetben, következő címmel, esetlegesen hirtelen, Quedlinburgi német-római, szakrális fejedelmet, német császár, erőskezű Tar-Zerénd, ország további, nyugati gyepükön, seregek térjenek, vezérfejedelem szállása, nyugati zsidó-keresztény, ország négy, évekig tartó, pápa tanácsára, maguk írásával, jövő nemzedékeinek, hamis krónikák, hazug szellemiséget, ősturáni szittya, nyugati kereszténységet, bizánci kereszténységet, iszlám vagy, ősiség megtartása, dicső emlékű, tétovázókat megtévesztve, fejedelemasszony, megtanácskozzák, pusztíttassanak, megszüntetődjék, használtassanak, kereszténységet, megújulásunknak, marcangoltatják, antropomorfista, megkeresztelése, szentesítésével, tevékenységeket, elrettentésként, megváltoztatott, concilliazione, ősműveltségünk, vezérfejedelem, meghamisítását, akadémistáknak, visszavágyódás, vagyonelkobzás, felnégyeltette, összelopkodott, quedlinburgból, megmagyaráztak, megparancsolja, quedlinburgban, nemzetpusztító, univerzalitást, szertartással, lemészárolják, területhódító, nagyfejedelem, vérszerződést, meggyilkolják, támogatásával, szállásaikról, megismétlődve, megkezdésekor, halálbüntetés, meggyilkolása, gyulafehérvár, elhallgatását, szellemiséget, , ,
2021.03 2021. április 2021.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 2 db bejegyzés
Összes: 64003 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 847
  • e Hét: 5544
  • e Hónap: 10202
  • e Év: 185564
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.