Belépés
zgfumag.blog.xfree.hu
Ha azért nézel , mert ez a munkád, jó munkát kívánok! GYÁVA NÉPNEK NINCS HAZÁJA! Minden nemzetnek olyan kormánya van aminöt érdemel. Ha valami... Zámbori Gusztáv
1957.12.05
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
A pörzsölődő izraeli zászló szaga elnyomta a lényeget
  2012-12-16 11:31:38, vasárnap
 
   
 
A pörzsölődő izraeli zászló szaga elnyomta a lényeget
2012. december 15. 10:15 Ifj. Tompó László - Hunhír.info

A Hunhír.info hírportál hiába tudósított egyedüliként apró részletességgel a péntek esti anticionista tüntetésről, a közszolgálalati MTI időben jócskán lemaradva tőle, csak az esemény záróakkordjára összpontosított. Vélelmezhetően azért is, mert ha nincs zászlóégetés, el lehet hallgatni az eseményt. Abból is a lényeget, hiszen nem a hazai és nemzetközi támadásra okot adó látványos jelenet, hanem azok a megszólalások a fontosak, amelyek a szellemet világítják meg. De ezt teljesen háttérbe szorította Lenhardt Balázs független országgyűlési képviselő akciója, amit jóhiszeműen elhibázott, rossz, és felesleges lépésként értékelünk, de akár más minősítést is adhatnánk tettének...

Az eseményre telefonon bejelentkező Budaházy György, a forrófejű magyar hazafi is tárgyilagos és politikailag is teljesen helytálló beszéddel hívta fel magára a figyelmet, ifj. Tompó László irodalomtörténész pedig évszázados folyamatosságában foglalta össze a cionista térhódítás legfontosabb történéseit. Mégis, a magyarországi médiában erről semmi sem jött le, mindenki csak a zsidó lobogó lángolására fókuszált, és arra az EGYETLEN tüntetőre, aki mocskosnak nevezte a zsidókat.

A Külügyminisztérium gyorsan kiadott egy összefabrikált, a valósággal köszönőviszonyban sem lévő közleményt, amelyben "szégyenletes, uszító és kisebbségellenes" beszédeket vizionált a rendezvény kapcsán, és ismételten azt hangoztatta, hogy a "kormány mindenkor garantálja a hazánkban élő vallási vagy más kisebbségek jogait, és minden tőle telhetőt megtesz biztonságukért." Tehette ezt azért, mert a híradások csak arról szóltak, hogy zsidó zászlót égetettek Magyarországon. A tisztánlátás kedvéért egy beszédet közlünk teljes terjedelmében. Hírportálunk főmunkatársa, ifj. Tompó László irodalomtörténész magánemberként az alábbiakat közölte a hallgatóságával.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, drága magyar testvéreim!

Az állítólag a 'sokszínű kulturális örökség' jegyében készült Nemzeti Alaptantervből valahogy mégis száműzött írónk, Herczeg Ferenc szerint 'a zsidók igazán megbízható emberek: nincs az a szalmaszál, amit otthagynának az út szélén, ha arról van szó, hogy Magyarország alá tüzet kell rakni'.

Ez a tűzrakás a magyar történelmet mélyebben ismerők számára nem mai keletű, olyannyira, hogy erről, szemben mai politikai- és médiaképviselőik őket hazánkban honalapítóknak tartó, 'nekünk mindent szabad, amit nektek nem!' jeligével kettősen mércézők mítoszával, lássunk ezúttal néhány történelmi tényt.

Kezdjük 1848-cal, amikor Magyarországon felelős minisztérium jött létre! Ekkor Rothschild Salamontól, akié a német, a bécsi, nápolyi, párizsi és londoni bank volt, az osztrákok annyi pénzt vettek fel, hogy azt mondták: ha Magyarország kiválik, akkor ők azt nem tudják visszafizetni s ezért a magyar forradalmat le kell verni, vagyis a már akkor is világelső pénzhatalom az osztrákokat s az itt élő testvérnépeket fellázította a magyarok ellen, továbbá az oroszokat is, akik szintén ettől a bankháztól vettek fel kölcsönt, mozgósították, hogy forradalmunkat könyörtelenül le kell verniük.

Aztán jött 1903, amikor meghalt XIII. Leó pápa, akinek titkárát, a Rothschildok pápajelöltjét, Mariano Rampolla bíborost, megválasztották ugyan utódának, de addig nem hirdették ki, amíg a magyar apostoli király, Ferenc József, beleegyezését nem adta, de az megvétózta jelölését, így nem ő, hanem Giuseppe Sarto lett az utód (X. Piusz néven), aki viszont eltörölte a vétót, és ekkor a Rothschild-ház Párizsban fölesküdött arra, hogy többé a magyar apostoli király nem fogja az ő új világrendjüket megvétózni, így elhatározták, hogy a párizsi szabadkőművesek által alkalmas pillanatban feldarabolják országunkat.

Hét év múlva, 1910-ben az Alliance Israelité Universelle pedig az alábbi felhívással fordult tagjaihoz: 'Testvérek! Hittestvérek! Az egész földkerekségen nincs egyetlen darab föld sem, amelyet könnyebben leigázhatnánk, mint Galíciát és Magyarországot. E két országnak mindenképpen a miénknek kell lenni, mert számunkra ott a legkedvezőbbek a körülmények. Ti, zsidó testvérek, fáradozzatok minden erőtökkel azon, hogy mindkét országot teljesen birtokotokba vehessétek, fáradozzatok, hogy minden keresztényt elűzzetek és teljesen úrrá legyetek. Törekedjetek, hogy mindent, amit ott még a keresztények birtokolnak, teljesen a kezetekbe vegyetek. Ha erre nem volna elegendő anyagi eszközötök, a párizsi szövetségünk minden erővel segíteni fog titeket. Erre a célra a szövetségünk máris gyűjtéseket rendez és az adományok váratlanul bőséggel folynak be pénztárunkba azzal a céllal, hogy a galíciai és magyarországi területeket a galíciaiak és magyarok kezéből kiragadjátok, és hogy azok kizárólag zsidó kézre kerüljenek. Az egész világ tőkései erre a célra nagy összegeket áldoznak s egyesülnek, hogy ezt a célt a legrövidebb idő alatt elérhessétek.'

Kilenc év múlva, 1919-ben pedig Sir Edward George Clark brit diplomata Horthy Miklóssal való tárgyalásai során felemlítette, hogy ekkor Párizsba egy kérvény érkezett, melynek hatvanezer zsidó aláírója a zsidóság Magyarország teljes megszállását kérte az antanttól.

Tették ezt egy olyan országgal, amely már mellesleg 1849 végén országgyűlési törvénybe iktatta emancipációjukat, amely ha a szabadságharc bukása miatt akkor még nem is lépett életbe, olyan rendeletek sora viszont igen, melyek által egyre inkább nyeregben érezhették magukat, így 1850-ben kultuszminiszteri rendelet tette lehetővé, hogy bábáik keresztény nőknél is végezhessenek szülésznői beavatkozásokat, majd 1851-ben hadügyminiszteri rendelet, hogy szabadon előállíthatnak lőport, salétromot és ezekkel kereskedhetnek is, majd aztán jött 1867, amikortól is .országunk lakosai közül ők törvényileg 'a keresztény lakosokkal minden polgári és politikai jog gyakorlására egyaránt jogosítottnak nyilváníttattak', 1892-ben egy vallás- és közoktatásügyi rendelet, hogy összes ünnepükön felmentendők az iskoláinkba járás alól.

Tették ezt egy olyan országgal, melynek össznépességében 1910-ben csak öt százalékot tettek ki, ámde az ügyvédek 45,2 %-át alkották s még közöttük is akadtak néhányan, akiknek ez szemet szúrt, így a hazai ügyvédek 1901-es budapesti országos gyűlésén Fényes Samu, Pollák Illés, Neumann Ármin, Fried Vilmos, Valkányi Lajos, Füredi Mór, Zichermann Bernát egyfajta 'numerus clausus'-t, számbeli korlátozást tartott szükségesnek, vagyis a zsidó ügyvédek létszámának lecsökkentését.

Tették ezt egy olyan országgal, melyben 1919-ben 133 nap alatt a csaknem száz százalékban soraikból verbuválódott népbiztosok fosztottak, rekviráltak mindent, amihez csak hozzáértek, s aki csak egy gúnyos ajakbiggyesztéssel ellenszegült, azonnal felakasztották, akik az általuk 'reakciós'-nak nevezett Magyar Tudományos Akadémia működését felfüggesztették, épületét pedig a rendőrséget és a csendőrséget felváltó Vörös Őrség rendelkezésére bocsátották, akik az úrnapi körmenetbe belelőttek és a szentségtartót leköpték, akik megszüntették a magyar irodalom tanítását, akik közül a rabbik iskoláiban képzett fiatal orvosok arra kényszerítették a lefoglalt egyházi iskolák leánynövendékeit, hogy meztelenül aludjanak velük (mondván, a szemérem 'burzsoá csökevény'), akiknek 25 710 000 példányban megjelent 334 marxista sajtóterméke természetesnek tartotta a nők kommunizálását, a házasság szükségtelenségét, a szabadszerelmet.

Tették ezt egy olyan országgal, amelyben annyira dominánssá váltak, hogy értelmiségi köreikben a máig oly favorizált Jászi (Jakubovics) Oszkár is kénytelen volt elismerni, hogy aki a huszadik század fordulóján 'megállapította a magyar zsidóság számbeli túltengését a szellemi élet vezető pozícióiban, mely éppen nem felelt meg sem országos átlagszámának, sem szellemi-erkölcsi fajsúlyának: aki megjegyezte, hogy a zsidóság túlzott érvényesülése gyakran nem magasabb intelligenciát, csak tekintet nélkülibb könyököt és vastagabb arcbőrt jelent: aki analizálni merte azokat a káros tulajdonságokat, melyeket az évszázados gettó fejlesztett ki a zsidóságban: aki utalni bátorkodott arra, hogy idegen uzsorásoknak beözönlő csapatai mily veszedelmesek az egyszerű falusi kultúrákra nézve: aki kritizálni merészelte a budapesti metropolisz zsidó intellektuel szellemi életének számos ízléstelenségét és ripők amoralizmusát, az ilyen ember rögtön közveszélyes, durva, műveletlen antiszemitaként lett beállítva, akit az egész sajtó lehurrogott, sőt lehetetlenné tett'.

Tették ezt egy olyan országgal, amelynek kormányzóját, Horthy Miklóst haló poraiban is gyalázzák, noha például 1930-ban a kereskedelmi nagyvállalatok 51,3, 1938-ban az ügyvédek 49, 2, az orvosok 34,4, a banktisztviselők közel 70 százaléka került ki közülük.

Tették ezt végül egy olyan országgal, melyben, amint az 1960-as években a népi íróinkat lehallgató titkosrendőrségi jelentések alapján az egyikük nyilatkozatából kiderült, inkább dominált a zsidó szellem, mint Izraelben, olyannyira, hogy maga Schreiber Sándor, az Országos Rabbiképző Intézet néhai igazgatója 1962-ben így nyilatkozott:

'Alig, hogy megtörték a szovjet csapatok az őrülten dühöngő fasizmus rendszerét, demokratikus államunk eltörölte a zsidóságot megalázó, megkülönböztető rendeleteket, templomaink látogatottak Budapesten és vidéken, az általános iskolák zsidó tanulói a fővárosban és a vidéken Talmud-órákban nyernek hitoktatást.'

A sok hasonló tett közül csupán a most megismertettek alapján sem lehet kérdés, kik a valódi kirekesztők, kik azok, akik, néhány kivételtől eltekintve, nem származásukkal, hanem magatartásukkal váltanak ki ösztönös ellenszenvet, az örökösen árokásással, akikkel, amint Benedek István, a kiváló idegorvos megjegyezte, nem lehet váltani öt mondatot anélkül, hogy ajkukról ne hangzana el a 'zsidó sérelem' kifejezés, akik számára valóban 'nincs az a szalmaszál, amit otthagynának az út szélén, ha arról van szó, hogy Magyarország alá tüzet kell rakni'.

Nekik üzenjük Sajó Sándor versimájával:

Uram! tudd meg, hogy nem akarok élni,
Csak magyar földön és csak magyarul...
Ha bűn, hogy lelket nem tudok cserélni,
Jobb is, ha szárnyam már most porba hull;
De ezt a lelket itt hagyom örökbe
S ez ott vijjog majd Kárpát havasán
És belesírom minden ősi rögbe:
El innen, rablók - ez az én hazám!
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Címkék: össznépességében, titkosrendőrségi, felfüggesztették, leánynövendékeit, hadügyminiszteri, banktisztviselők, médiaképviselőik, emancipációjukat, kisebbségellenes, összpontosított, közszolgálalati, szabadszerelmet, megválasztották, szabadkőművesek, hallgatóságával, nyilváníttattak, tulajdonságokat, kényszerítették, beavatkozásokat, megkülönböztető, antiszemitaként, magatartásukkal, részletességgel, ízléstelenségét, nyilatkozatából, magánemberként, biztonságukért, magyarországon, közoktatásügyi, kereskedhetnek, nagyvállalatok, származásukkal, alaptantervből, földkerekségen, testvérnépeket, világrendjüket, pörzsölődő izraeli, péntek esti, esemény záróakkordjára, szellemet világítják, eseményre telefonon, forrófejű magyar, cionista térhódítás, magyarországi médiában, zsidó lobogó, valósággal köszönőviszonyban, rendezvény kapcsán, híradások csak, tisztánlátás kedvéért, beszédet közlünk, alábbiakat közölte, zsidók igazán, Tompó László, Lenhardt Balázs, Budaházy György, Tisztelt Hölgyeim, Nemzeti Alaptantervből, Herczeg Ferenc, Ekkor Rothschild Salamontól, Mariano Rampolla, Ferenc József, Giuseppe Sarto, Rothschild-ház Párizsban, Alliance Israelité Universelle, Edward George Clark, Horthy Miklóssal, Fényes Samu, Pollák Illés, Neumann Ármin, Fried Vilmos, Valkányi Lajos, Füredi Mór, Zichermann Bernát, Magyar Tudományos Akadémia, Vörös Őrség, Horthy Miklóst, Schreiber Sándor, Országos Rabbiképző Intézet, Benedek István, Sajó Sándor,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
04.02. 21:02 Szárnyal a kőolaj ára
04.02. 21:02 Koronavírus - Stoltenberg: a NATO továbbra is készen áll alapvető feladatai...
04.02. 20:52 Feltárták a szervezet D-vitamin-előállítását befolyásoló génváltozatokat
04.02. 20:42 Koronavírus - Szlovéniában és Horvátországban mérsékelt ütemben nőtt a fert...
04.02. 20:42 Koronavírus - II. János Pál közbenjárását kérik halála évfordulóján, hogy v...
04.02. 20:12 Somfai Péter még nem tudja, mit eredményez számára az olimpia halasztása
04.02. 19:52 Koronavírus - A járvány miatt elhalasztják a demokraták elnökjelölt-állító ...
04.02. 19:42 Bölöni László: rajtam múlt, hogy nem lettem magyar szövetségi kapitány
04.02. 19:23 Koronavírus - Egészségügyi miniszter: Ukrajna még nincs túl a járvány nehez...
04.02. 19:23 Koronavírus - Pásztor István nyílt levélben reagált Donald Tusk üzenetére
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Raniero Cantalamessa, a Pápai ...  Gyümölcsoltó Boldogasszony ünn...  Aranyos képek a mókusokról  Avilai Szent Teréz minden erej...  Virágok vázában  Néhány kép - Április elsején -...  Kislány rózsa csokorral  Virágok vázában  Víztükrös virágok  Festett t tojások  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Tulipán csokor vázában  Facebookon kaptam  Vízcseppes lila rózsa  Facebookon kaptam  Virágos csendélet  Isten fel akar minket emelni  Április 1.  Gerberák  Halló Április!  Aranyosi Ervin: A gondolat ere...  Elveszett álmok /Dalszöveg  Az E-vitamin és a szívizomsej...  Figyelem  Aranyosi Ervin: A gondolat ere...  Tulipán csokor vázában  Szolgálat  Facebookon kaptam  Erdős Anna - Köszöntelek Ápri...  Levendula  Jó éjszakát  Kislány csokorral  Április  Mirjam nővér - könyv bemutató  Ragyogó rügyre ült le most a n...  Isten mindig gondot visel az ö...  Nők kendőben  Tavaszi kép  Egy Fülöp-szigeteki nővér is a...  Png nő  Erdős Anna - Köszöntelek Ápri...  Székely János: Gyöngyöspatai i...  Facebookon kaptam  Április bolondja az, akit álta...  Április - Rúzsa Magdi  Facebookon kaptam  Imádkozzunk együtt napról napr...  Japán cseresznyefa virágba  Április  Eljött végre április! Április ...  Áprilisi tréfálkozás  Lazítós estét  Levendula csokor  Tulipánok  Mai nap zenéje: Bodnár Attila...  Ferenc pápa a hétfő reggeli sz...  A férfi legyen a család papja:...  Óvintézkedések gyermekek számá...  Scherer bíboros: „Viták ...  Lila virág  Facebookon kaptam  Kellemes teázást!  Ne, menj el... Kulka János  Útravaló – 2020. április...  Vigasztaló sorok a - Kijárás ...  Kislány csokorral  Víztükrös virágok  Gyümölcsoltó Boldogasszony ünn...  Virágos csendélet  Néptelen utcákon  Az éjszakai izzadást kiváltó o...  Facebookon kaptam  Tulipánok  Április - Rúzsa Magdi  Ma Erdély védőszentjét Szent L...  Facebookon kaptam  Csendélet  Áprilisi tréfálkozás  Kislány virágot szed  4. Titkok, melyeket nem vihete...  Ima az egyedülállókért, magán...  Tanmese a kitartásról...  Március vége  Halló Április!  Levendula  Facebookon kaptam  Kis depi - Háromszázkettedik n...  Az áprilisi rügyekhez  Kórházzá alakították az Euroví...  Eljött végre április! Április ...  Ima az egyedülállókért, magán...  Márk Miklós, Lelked gyönyörű s...  Ferenc pápa a hétfő reggeli sz...  Székely János: Gyöngyöspatai i...  Figyelem  Üdvözöllek április  Facebookon kaptam  Csigi Péter: Meghallom-e, amit...  Kislány rózsa csokorral  525 főre nőtt a beazonosított ... 
Bejegyzés Címkék
pörzsölődő izraeli, péntek esti, esemény záróakkordjára, szellemet világítják, eseményre telefonon, forrófejű magyar, cionista térhódítás, magyarországi médiában, zsidó lobogó, valósággal köszönőviszonyban, rendezvény kapcsán, híradások csak, tisztánlátás kedvéért, beszédet közlünk, alábbiakat közölte, zsidók igazán, magyar történelmet, osztrákok annyi, magyar forradalmat, magyarok ellen, bankháztól vettek, magyar apostoli, megvétózta jelölését, párizsi szabadkőművesek, alábbi felhívással, egész földkerekségen, miénknek kell, keresztények birtokolnak, kezetekbe vegyetek, párizsi szövetségünk, szövetségünk máris, adományok váratlanul, egész világ, célra nagy, kérvény érkezett, zsidóság Magyarország, olyan országgal, szabadságharc bukása, keresztény lakosokkal, iskoláinkba járás, hazai ügyvédek, zsidó ügyvédek, csaknem száz, csendőrséget felváltó, úrnapi körmenetbe, szentségtartót leköpték, magyar irodalom, rabbik iskoláiban, lefoglalt egyházi, házasság szükségtelenségét, huszadik század, magyar zsidóság, szellemi élet, zsidóság túlzott, káros tulajdonságokat, évszázados gettó, egyszerű falusi, budapesti metropolisz, ilyen ember, egész sajtó, kereskedelmi nagyvállalatok, banktisztviselők közel, 1960-as években, népi íróinkat, egyikük nyilatkozatából, zsidó szellem, szovjet csapatok, őrülten dühöngő, zsidóságot megalázó, általános iskolák, vidéken Talmud-órákban, most megismertettek, valódi kirekesztők, örökösen árokásással, kiváló idegorvos, össznépességében, titkosrendőrségi, felfüggesztették, leánynövendékeit, hadügyminiszteri, banktisztviselők, médiaképviselőik, emancipációjukat, kisebbségellenes, összpontosított, közszolgálalati, szabadszerelmet, megválasztották, szabadkőművesek, hallgatóságával, nyilváníttattak, tulajdonságokat, kényszerítették, beavatkozásokat, megkülönböztető, antiszemitaként, magatartásukkal, részletességgel, ízléstelenségét, nyilatkozatából, magánemberként, , ,
2020.03 2020. április 2020.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 64001 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1318
  • e Hét: 7986
  • e Hónap: 2910
  • e Év: 233928
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.