Belépés
zgfumag.blog.xfree.hu
Ha azért nézel , mert ez a munkád, jó munkát kívánok! GYÁVA NÉPNEK NINCS HAZÁJA! Minden nemzetnek olyan kormánya van aminöt érdemel. Ha valami... Zámbori Gusztáv
1957.12.05
Online
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
"Pancserok" és politikusok!
  2008-01-20 12:55:41, vasárnap
 
   
  "Pancserok" és politikusok!


"Fiat justitia et pereat mundus"

Vitám kerekedett a körünkbe látogató Tőkés Lászlóval Fidesz- és más ügyekben... Valójában csak kerekedett volna, ha végighallgat, ha az alkalom és az idő engedi, hogy aggályaimról tíz mondatnál többet szóljak.
Tőkés püspök szépen s igazul beszélt múlt századi és jelenkori történelmünk árulóiról, megalkuvóiról. Arról, hogy mit köszönhetünk egy Károlyinak, Kún Bélának, Rákosinak, Kádárnak, Grósznak és sok rákövetkező nemzetvesztőnek, beleértve Markó Bélát is. Talán időhiány miatt sem említett több nevet, de gondolom, a rendszerváltó Antall József kormányát is ide értette... Szavait hallgatva továbbgondoltam az általa ki nem mondottakat. Mármint, hogy az árulás máig nem szakadt meg egyetlen parlamenti pártunknál sem!

A Püspök Úr beszédét követően elhangzott Ady Endre Magyar jakobinus dala c. verse is Tőkés László fia előadásában. Tudom, jobban kell a megbékélés magyar és román közt, mint szikkadt földnek az eső, de miért mi nyújtsunk békejobbot megint? "Dunának, Oltnak egy a hangja,/Morajos, halk, halotti hang./Árpád hazájában jaj annak,/Aki nem úr és nem bitang" - írta Ady. Aztán a régi urakat és bitangokat - mert bizony volt jónéhány az utóbbiból, akik nem akarták látni, mi is történik a "kastély árnyékában" - nos őket felváltották még bitangabb urak. Magyar földön: románok, szerbek, tótok és bizony ha volt "gyalázatunk, keservünk", ami "ezer éve óta rokon", hamar kiderült: a "magyar, oláh, szláv bánat" többé mégsem "egy bánat marad"! Ady felkiáltását, hogy "Mért nem találkozunk süvöltve/Az eszme-barrikádokon?" örömmel olvasták a Nyugat irodalmi berkeiben - Jászi Oszkár és más, az önjelölt "Herrenrasse" világforradalom levezénylésére kész tagjai -, de nem kell egy Trianonnak mögöttünk lenni ahhoz, hogy Ady Endre naivságát, de méginkább ostoba optimizmusát lássuk. Hiszen őket, az oláh befogadottakat, akiknek királyaink egyenlő jogokat biztositottak, más indulatok vezették kezdettől fogva. Uralkodóink erőfeszítései a 14-16. század folyamán, hogy a románok negyedik "nemzetté" szerveződjenek - a magyar, székely és szász mellett - kudarcot vallottak. A magyar királyok által biztosított autonóm kerületekben e Balkánról jött népcsoport kulturálisan túl műveletlen és társadalmilag fejletlen volt az önigazgatásra. (Endrey Antal) Ennek ellenére vagy éppen ezért, pópáik, vezetőik úgy tanították a jövevényeket, hogy lelkük mélyén más nem, csak sovinizmus és zsigeri gyűlölet serkenjen irányunkban. Hát akkor megint az nyújtson békejobbot, akinek kezét sokadszor eltörték...? Miért mi, magyarok, akiket több, mint 80 éve próbál egy Balkánról felszivárgott nép felitatni, bekebelezni Nagy-Romániába, nos miért éppen mi nyújtsuk a békejobbot...? Furcsálltam e gesztust, ha annak volt szánva az Ady verssel, ha sem, Tőkés Lászó európai parlamenti, erdélyi magyrságot képviselő kiküldetésének kezdetén!

Az EU parlamenti képviselő választás idején Tőkés László nem kevés támogatást kapott a Fidesztől, Orbán Viktortól. Tekintve, hogy az 1918-19-el kezdődő árulások, megalkuvások sora, mondhatni nem szakadt meg parlamenti pártjaink egyikőjénél, még a Fidesz-nél sem - mert Orbán Viktor sem mond ellen sok tettében vagy azok hiányában az Antall-i, ill. SZDSZ elveknek, hagyományoknak, melyeken többek között nevelkedett! - joggal kérdeztem Tőkés püspöktől, vajon nem lesz ára a Fidesz támogatásnak? Utaltam Orbán Viktor Tel Aviv- és New York- vagy Brüsszel-járására is a "jóváhagyások" - ukázok? - végett. Sajnos nem nyugtatott meg a válasz, hogy Orbánnak "kicsi a játéktere"! A Fidesz egyetértésével történt, megalázó, félgyarmati feltételek melletti unióba kényszerítésünkre; az erdélyi magyarságot sanyargató, felaprítani törekvő Románia EU tagsága feltétel nélküli Fidesz-támogatására sem kaptam megnyugtató választ. Ez utóbbi kérdésben a Fidesz ellenszavazat esetén "rögtön nekünk esett volna 25 tagállam" - Tőkés László szerint...

A Fidesz legutóbbi, Európai Únióba bolondításunkhoz hasonló árulása a Lisszaboni Szerződésre való fejbólintás! A Független Újságírók Szövetsége (FUSZ) újságirói így fogalamzanak az Orbán Viktorhoz és a Lisszaboni Szerződést a Magyar Országgyűlésben, az EU-tagországok küzül elsőként és csaknem egységesen megerősítő ellenzéki képviselőkhöz írt nyilt levelükben. - A kormánypártok igenlése egyértelmű volt. -

"Az Önök által megerősített szerződés a Magyar Köztársaságot gyarmatként kiszolgáltatja más országok javára, ráadásul egy olyan új föderációs szuperhatalom javára, amelynek központilag elrendelt reformjai révén folyik Magyarországon a jelenlegi gazdaságrombolás, reformdiktatúra és az ezek keresztülviteléhez hallgatólagosan legitimált rendőri és jogalkalmazási diktatúra." "Mi indokolja azt, hogy ellentétben a többi EU-országgal, Önök ezt a történelmi lépést, nemhogy népszavazásra nem javasolták, de még parlamenti vitára sem tartották érdemesnek - sőt, még a közvéleményt sem értesítették sem a szavazás tervéről sem arról, hogy Önök igennel szándékoznak szavazni?" - Csak néhány sor a FUSZ 2008.jan.6-án Orbán Viktorhoz intézett többtucat kérdésőből. Tudni kell, hogy a Szerződés "valójában a korábban több EU tagállam által is referendum útján elutasított EU Alkotmány,... amelynek életbe léptetési folyamatát példátlanul becstelen politikai folyamatnak tekinti a nemzetközi szakvélemény..." - (Kiemelés általam. B.J.)

(Persze vannak más, nem is akármilyen korábbi állomásai Orbán Viktor, a Fidesz politikai hiteltelenedésének. Ilyen például 2006. október 23. is! - De hogy idáig jussunk, ahhoz az is kellett, hogy Orbán miniszterelnök úrban ne legyen meg az akarat a magyargyalázó, hazudozó médiák elszámoltatására, de legalább megregulázására...! Sorolhatnánk a vétségeket, megalkuvásokat. - Viszont azon a napon Orbán Viktor jóvátehette volna mulasztásait, fel kellett volna vennie a feléje dobott kesztyűt és nemcsak a felháborodott polgár, az "úriember" szerepét játszani, aki mégsem állhat a tömeg élére! Pedig ha Ő ott van az Erzsébet tér és az Astoria közötti "műveleti területen" - Uram, tégy csodát: egy nemzeti szinű zászlóval a kezében...-, jaj, sok minden másképpen történhetett volna. Ha a világ szeme láttára kér magyarázatot, vonja felelősségre, mint a parlamenti ellenzék vezetője, a szemkilövő ávos-osztag parancsnokát vagy bármely pribéket... Mégha véres homlokkal is, mint Révész Máriusz! Ha, ha... De kár sorolni, hiszen magáért beszél, hogy hagyta elaludni az "ügyet"!)

Miért lenne mindez más, mint az elődök megalkuvása vagy árulása -, kérdeztem volna Tőkés Lászlótól. Szóltam viszont ifjú Hegedűs Lóránt, református lelkipásztor Fidesz-egyetértéssel - hallgatólagos beleegyezésével - is történő meghurcolásáról, szélsőségezéséről, lelkipásztori tisztségétől való várható megfosztásáról egyháza fejjebbvalói által. Kimondva-kimondatlanul, de Orbán Viktor is ott van az "elhatárolódók" közt, mert ifjú Hegedűs Lóránt következetesen felemeli szavát a magyarországi zsidó térfoglalás és ugyanazon körök szinte összehangolt magyargyűlölete ellen. Csalódás volt hallanom, hogy "Temesvár hőse", az 1989-es romániai forradalom elindítója számára a "holokauszt történész David Irvinget fogadó" ifj.Hegedűs Lóránt, csak "egy pancser, nem politikus"!
(A Teremtőtöl kapott szabad akaratunk és lelkiismeretünk védelmére felesküdt Hegedűs Lóránt miért ne fogadná D.Irvinget? Egy olyan világban, ahol a tudomány nevében éppen a lelkiismeret és a szólás szabadságát üldözik! Mert, mint D.Irving kérdi: milyen történelmi igazság az, amit birósági rendeletekkel kell védeni?)

Elgondolkodtam Tőkés László szavain és méginkább arra a következtetésre jutottam - a megalkuvásról irottak gondolatmenetét folytava -, hogy romlott, veleéjéig romlott vagy akár csak gyáva, félmunkára sem képes politikusok közt kellenek "pancserok"! Az volt Luther Márton is, akinek - hitújításának - köszönheti Tőkés László is létét, mint református püspök, de talán Erdély és Magyarország is létezését, mert segítette megmaradni az új hit hozta szellemi pezsdülés, "két pogány közt" a magyarságot.
"Pancser", s nem kora valamelyik világi vagy egyházi hatalomban forgolódó potentátja kellett, hogy legyen az, aki ki mert állni a vatikáni zsinat, a pápa és ilyen-olyan felkentjei itélőszéke elé. Az eretnekség, a máglyahalál veszélyét is vállalva mondta: "Itt állok, másként nem tehetek!" Mert hite ezt diktálta az egyházi és világi hatalom romlottságát látva. Világok változnak, új időszámitás datálódik az ilyen bátrak nyomán! Luther fellépése az egész európai hitvilág, a kereszténység újjászületését hozta.

Ma ugyanúgy: nem politikusokra, de bátor, a kiközösítés, a media máglyáira vagy a börtönbe vetés veszélyét bátran vállaló "megszállottakra" van szükségünk. A reálpolitika csak méricskélése a magyarság halálának! Ma egy élősködő kisebbség nekivadult tobzódását, a szinte nemlétezővé törpült SZDSZ vezérletével fokozódó iramban történő széthordását, felélését látjuk az ország, a magyarság még meglévő erőforrásainak. - Mint a paraziták teszik a legyengült, védekezni már képtelen gazdaállattal...! - Nos, ezzel szemben minden magyar egyházi vezető bénultsággal áll szemben, ha ugyan nem kollaboráns. Üresen kongó, önigazoló, koncot féltő szólamaiknak köszönő viszonya sincs már az Úr igéjével. Csak az alvilágival! Akkor kinek a nevében közösitenek ki lelkipásztorokat egyházi biráink?
És ebben a légkörben áll ki egy lelkipásztor, mert látja: Isten parancsa, hogy itt álljon és másként ne tehessen! De a kihívás, a hatalom romlottsága mára szinte kozmikus méreteket öltött. Ma a "kigyó fejét kell megtörni" és talán erre vállalkozott ifjú Hegedűs Lóránt, aki megértette, hogy "ahol nincs látomás, ott elpusztul a lélek s a lélekkel együtt elpusztul a nép!" (Wass Albert) Aki tudja, hogy a "humanizmus" álarcában a legvadabbul talán a magyarság körében pusztít a sátáni hatalom.

Mert mi is ennek a modernkori létünket át-meg átható eszmének a lényege? A filozófus Molnár Tamás írja, hogy ma az értelmet és emberhez méltó életformát keresők számára "a humanizmus nem választási lehetőség, hanem erkölcsi és szellemi öngyilkosság....A humanizmus ...úgy tekintendő, mint átmenet egy vallás inspirálta erős valóságérzékkel bíro civilizációból egy anticivilizációba, ahol az ember legrosszabb vágyai kapnak szabad utat" és ahol társadalmi érdeklődése "elkerülhetelenül két fő érdeklődési területre szűkül: a szexre és a vérre. Vagyis a pornográfiára és az erőszakra." Bármennyire is tudományos és "humánus" a tálalás - az "adj nekik jogokat!" -, a levedlett kigyóbör ott van esténként előttünk az átlagos amerikai filmekkel, lelkünk és gyemekeinké romlására.... Mégha olyannyira vajákos tudorok teszik is ezt, olyannyira "művészileg"! Tanítása, tudása mindenféle beteges tünetnek, majd a lélek és szellem hozzáidomítása: ez a norma! Már fel sem vetődik, mint akár lehetőség, amit a japán közmondás így summáz: "narau jori nareru". Vagyis:tanulás helyett megszokás! Megszokása a Teremtő által adott rendnek, legyen az a világmindenségé vagy a belső univerzumé, a léleké. Ez perspektívába teszi az ismeretszerzést, a tanulást, a tudást.

A magyar valóság csak a legmélyebb, legszánalmasabb bugyra a liberális, "humanista" elvű világrend poklának. És éppezért a legsérülékenyebb is. Miért ne adná hát a magyarság újból a világnak azt a szellemet, amit az '56-ban megcsodált? De most talán egy magyar Gandhi személyében, de méginkább egy forradalmi hagyományaink és szenvedéseink kohójában acélkeménnyé nemesedett eszme, egy új-reformáció elindításával! Aki nem tud többé e látomás nélkül élni, aki érzi, hogy pusztul benne a lélek és körötte a nép, az látja: eljöhet, közel van az idő, amikor iszonyodva nézünk könyveinkre, a polcok során felhalmozott örökségre. Mert majd nem merünk őseink szemébe nézni! Azokéba, akik méltóak arra, hogy emléküket őrizzük, példájukat kövessük. Mert milyen értelmiségi az, aki érti a rend mibenlétét, ismeri a szabadsághoz vezető utakat - ha másképpen nem, hát a nagy elődök reménytelenségből születő elszánt tetteiből - és tétlensége által mégis az értelmetlenség, az elsorvadás vagy romlottság spanyolcsizmájába hagyja kényszeriteni érzékeit és szellemét? Tudni és nem tenni: cselekvésképtelenséget, impotenciát okoz. Milyen sebész az, aki megmámorosodva a gyógyászat titkaitól csak halmozza, halmozza ismereteit, de nem fogja meg a szikét, hogy egy egyszerű, határozott művelettel eltávolítsa a rákos daganatot burjánzása előtt??

Meddig van erkölcsi alapja tanárnak a magyar költészet nagyjait vagy Shakespearet, Dantet tanitani, ha nem érti meg, mi az üzenetük számára? Ha már csak mint steril, múzeumi példányt - mintegy üvegszekrényből vagy spirituszból kivéve - idézi őket. A 19. században élt afgán költőt, Badgisi Hanzalát, akinek szelleme ma is áthatja az Afganisztán kopár hegyeiért, kiégett, szétbombázott földjéért éppúgy halni kész, terroristának bélyegzett afgánt. "A vitézség magva az oroszlán szájában lakozik. Igy a jó: ha férfi vagy, menj oda és vedd ki bátorsággal. Tiéd lesz a szabadság, a becsület és a dicsőség. Ha nem sikerül: nézz szembe büszkén a halállal" - írta Badgisi Hanzala.
De nem! A magyar módi, a legnagyobb hősiesség körünkben - ahová tanárok több nemzedéke is juttatott bennünket - szembenézni a halállal:tétlenül! Az egyénnek, az egykori nemzetnek a lassú sorvadása, amikor üzemeit, földjeit idegenek birtokolják, amikor iskoláiban, egyetemein idegen szellemben oktatják gyermekeit, ifjait - úgy, hogy leköpjék népüket -, amikor idegen nyelven kaffogó, tetőtöl talpig felfegyverzett ávos-bitang veri ki a szemét és kezéből zászlaját....- ezek nem a pusztulás jelei? És elismeri-e, hogy gyáván várja az önmagára és gyermekeire lopódzó halált, amikor idegenek jönnek pénzt csinálni betegségén, amikor idegenek hoznak törvényt arról, hogy mit mondhat róluk, ha már a kín - mint öreg, beteg ebekből a vonítás vagy anyját veszett kölyökkutyából a sírás -, kifakad belőle...?

Hát ezért kell nekünk egy "pancser", aki kiáll, mert "másként nem tehet". Kiáll bátran, hogy felébressze e nép még megújhodni, sokasodni, izmosodni és csatákra képes maradékát; hogy leszálljon a szellemvasútról, amelyre felszállították. Ahonnan most, életén átutazva, kívülről nézi - mintha másé volna! -, sorsának borzalmas állomásait... Az utolsó megállóig, melyhez ő még nem, de unokája, ükunokája ér majd el: a sötétbe borúlt állomásra, a feneketlen alagútbaba: a magyarság létezésének végére! Mert ez a "reálpolitika" eredménye, kedves értelmiségi zabhegyezők, elhatárolódó "nemzeti" oldal! Ezért kell nekünk egy karizmatikus, ha a sors úgy hozza: a mai máglyáktól sem félő választottja Istennek, szószólója, ébresztője a lakossággá hitványult népnek. (Akikről lám, Orbán is az "emberek" titulussal beszél...!)
De veszélyeztetheti-e például Tőkés László brüsszeli küldetésének sikerét "baljós" ügyek és személyek melletti kiállással vagy akár a tőlük való el nem határolódással? Attól tartok, mi sem fontosabb most a magyarság jelenlegi lekiállapotában, mint a nyílt és bátor kiállás. Erdély, balsorsa ellenére is, eddig elkerülte a csonkamagyrországi mélypontot. De meddig?

Luther Márton máglyán végezhette volna a hívő, mögötte álló tömegek támogatása nélkül. A mai Magyrországon, egy orwelli diktatúra média hatalmával bíro országban, születhet-e egy lutheri-formátumu karizmatikus szószólója az eltiport milliók üdvének? Amikor éppen ezen szerencsétleneket uszítják ellene vagy hallgatják el létét előlük, hogyan "nyitna a sors neki teret"? Ha a magyar nemzeti radikalizmus - otthoni és külföldi adakozással - képtelen megteremteni egy biztonságos, külföldi bázisról sugárzó, az egész Kárpát-medencét átfogó műholdas TV adást, akkor teljesen új kapcsolatteremtési és ismeretközlő-, továbbitó módszereket kell találnia. Valamiféle szamizdatmozgalmat a tizedik hatványon! De ez majd azt is megköveteli, hogy kordont vonva kiálljon egy lelkipásztor mellett, aki - mint Tőkés László csaknem 20 éve - kovásza lehet egy még nagyobb: nemzeti ébredésnek.

Végül még egy érv, hogy a választás mikéntje "pancserok" és politikusok közül még egyértelműbb legyen. Dr.Zétényi Zsolt ügyvéd mondja az utolsó, nagy nemzeti megtisztulás, '56 értékeinek vesztegetéséről: "Valójában mi egy olyan folyamat részei vagyunk, úgy érezzük néha, amelyben ezt a hatalmas értéket is elherdáljuk.Tehát nemcsak a jelen idejű nemzeti vagyon eladás zajlik, hanem a nemzeti erkölcsi tőke eladása is. Ez az időszak valójában annak a bizonyitéka, hogy egy erkölcsi és alkotmányos alapjait vesztett társadalom rendkívül gyenge és esendő és bizony a megsemmisülés szélére sodorható." A magyarságot fojtogató hazugságözön közepette egyedül a "győzzön az igazság és pusztuljon a világ" elvét felvállaló, hiteles embereknek van létjogosultsága, csak általuk lesz szabad, magyar jövőnk!
Hogy idáig jutottunk, annak oka a folyamatos hazudozás, megalkuvás az ország sorsát meghatározó parlament padsoraiban és közéletünkben - mindmáig. Nem lehet elégszer idézni Grandpierre K. Endrét erről: "Az igazság elhallgatása az egyedeket is megrontja, a népekre azonban kihatásaiban végzetes: ott, akkor és abban emel válaszfalakat elébe, s iktatja ki közösségtudatát, közösségvállalását, cselekvő együttérzését, ahol, amikor és amiben a legnagyobb szükség volna cselekvő közreműködésre." S ha valakinek kételye lenne a "közösségvállalásban", "cselekvő együttérzésben" elért helyezésünket illetően, olvassa dr. Csath Magdolna ezredfordulón írt tanulmányának társadalmi bizalomra, összefogásra vonatkozó adatait:

"A társadalmi tőke elsősorban az emberek közötti kapcsolatok minőségét, a társadalmi bizalom szintjét, a civil mozgalmak erejét és a társadalom összefogásának, összetartozásának mértékét fejezi ki". Természetesen fontos szempontok e mutatón belül az erkölcsi, értékrendbeli viszonyok és a korrupció nagysága. Egy nemzetközi felmérés úgy taláta, hogy a legerősebb társadalmi tőkét jelölő 9 pontból Norvégia, mint listavezető, 8,24-et kapott, mig a 25. helyen levő Magyarország csak 2.41-et. Korülbelül annyit mint Nigéria, Oroszország vagy Banglades. - Putyinnak köszönhetően Oroszország besorolása jóval magasabb lehet ma, 2008-ban. - Mig húsz évvel ezelőtt a magyarországi megkérdezettek 33,6 százalékának volt bizalma a többi ember iránt, ez az "arány a 90-es évek elejére 24,6 százalékra, a 90-es évek közepére pedig 22,7 százalékra olvadt." A társadalmi tőke viszonylatában 5,91 ponttal harmadik helyet elfoglaló Finnországban a 90-es évek derekán a lakosság 48,8 százaléka bizott meg egymásban!

Továbblépve a jelen fele, a neves svájci gazdaságkutató intézet, az IMD, 2002 és 2007 közötti időszakra vonatkozó adatait véve "a vizsgált országokból a legutolsók között vagyunk a vezetői hitelesség, az etikus viselkedés és a vezetők társadalmi felelősségérzete területén." (Dr. Csath Magadolna. 2007.11.26. Barikád.hu )
Vajon ma jobban állunk a vezetői hitelesség tekintetében? Ami politikusainkat illeti, 'en bloc', nem erről tanúskodik egy néhány nappal ezelőtti felmérés. Ki, mennyi bizalommal adna kölcsön pénzt egyes közéleti személyiségeknek? - tudakolta a kérdés. Gyurcsánynak csak a válaszadók 10%-a! De Orbánnak is csak 19, Erdő Péter esztergomi érseknek 18, Szili Katalinnak 13, Demszkynek 8% adna kölcsön. Még a "lavírozó" Sólyom László sem kapott többet, mint 23%-ot! (Megintcsak, két hónapja az orosz miniszterelnök és pártja 61%-os támogatottságot regisztrált. Láthatólag népszerűséggel a fiatal korosztály körében is.) Ami pedig az egymás iránti bizalmat illeti, az adóhivatal (APEH) mindent megtesz a társadalom további megosztására a szomszéd, ismerős vagy a barát feljelentésére budítva...

Sok minden átzúg az ember agyán egy-egy találkozás után, mint amilyen az enyém is volt Tőkés Lászlóval. Koronázza siker Tőkés László brüsszeli kiküldetését a "végek" és népünk megmaradásáért. De Brüsszel és a mögötte sejlő sötét tornyok ezer arc mögé bújó urai akarnak-e hallani a temesvári forradalom hőséről? És Ő emlékezik-e még a puskapor szagára? Vagy már féli? - Ember-, magyarpróbáló idők járnak!


Balla József

Brisbane,2008.jan.19."Fiat justitia et pereat mundus"

Vitám kerekedett a körünkbe látogató Tőkés Lászlóval Fidesz- és más ügyekben... Valójában csak kerekedett volna, ha végighallgat, ha az alkalom és az idő engedi, hogy aggályaimról tíz mondatnál többet szóljak.
Tőkés püspök szépen s igazul beszélt múlt századi és jelenkori történelmünk árulóiról, megalkuvóiról. Arról, hogy mit köszönhetünk egy Károlyinak, Kún Bélának, Rákosinak, Kádárnak, Grósznak és sok rákövetkező nemzetvesztőnek, beleértve Markó Bélát is. Talán időhiány miatt sem említett több nevet, de gondolom, a rendszerváltó Antall József kormányát is ide értette... Szavait hallgatva továbbgondoltam az általa ki nem mondottakat. Mármint, hogy az árulás máig nem szakadt meg egyetlen parlamenti pártunknál sem!

A Püspök Úr beszédét követően elhangzott Ady Endre Magyar jakobinus dala c. verse is Tőkés László fia előadásában. Tudom, jobban kell a megbékélés magyar és román közt, mint szikkadt földnek az eső, de miért mi nyújtsunk békejobbot megint? "Dunának, Oltnak egy a hangja,/Morajos, halk, halotti hang./Árpád hazájában jaj annak,/Aki nem úr és nem bitang" - írta Ady. Aztán a régi urakat és bitangokat - mert bizony volt jónéhány az utóbbiból, akik nem akarták látni, mi is történik a "kastély árnyékában" - nos őket felváltották még bitangabb urak. Magyar földön: románok, szerbek, tótok és bizony ha volt "gyalázatunk, keservünk", ami "ezer éve óta rokon", hamar kiderült: a "magyar, oláh, szláv bánat" többé mégsem "egy bánat marad"! Ady felkiáltását, hogy "Mért nem találkozunk süvöltve/Az eszme-barrikádokon?" örömmel olvasták a Nyugat irodalmi berkeiben - Jászi Oszkár és más, az önjelölt "Herrenrasse" világforradalom levezénylésére kész tagjai -, de nem kell egy Trianonnak mögöttünk lenni ahhoz, hogy Ady Endre naivságát, de méginkább ostoba optimizmusát lássuk. Hiszen őket, az oláh befogadottakat, akiknek királyaink egyenlő jogokat biztositottak, más indulatok vezették kezdettől fogva. Uralkodóink erőfeszítései a 14-16. század folyamán, hogy a románok negyedik "nemzetté" szerveződjenek - a magyar, székely és szász mellett - kudarcot vallottak. A magyar királyok által biztosított autonóm kerületekben e Balkánról jött népcsoport kulturálisan túl műveletlen és társadalmilag fejletlen volt az önigazgatásra. (Endrey Antal) Ennek ellenére vagy éppen ezért, pópáik, vezetőik úgy tanították a jövevényeket, hogy lelkük mélyén más nem, csak sovinizmus és zsigeri gyűlölet serkenjen irányunkban. Hát akkor megint az nyújtson békejobbot, akinek kezét sokadszor eltörték...? Miért mi, magyarok, akiket több, mint 80 éve próbál egy Balkánról felszivárgott nép felitatni, bekebelezni Nagy-Romániába, nos miért éppen mi nyújtsuk a békejobbot...? Furcsálltam e gesztust, ha annak volt szánva az Ady verssel, ha sem, Tőkés Lászó európai parlamenti, erdélyi magyrságot képviselő kiküldetésének kezdetén!

Az EU parlamenti képviselő választás idején Tőkés László nem kevés támogatást kapott a Fidesztől, Orbán Viktortól. Tekintve, hogy az 1918-19-el kezdődő árulások, megalkuvások sora, mondhatni nem szakadt meg parlamenti pártjaink egyikőjénél, még a Fidesz-nél sem - mert Orbán Viktor sem mond ellen sok tettében vagy azok hiányában az Antall-i, ill. SZDSZ elveknek, hagyományoknak, melyeken többek között nevelkedett! - joggal kérdeztem Tőkés püspöktől, vajon nem lesz ára a Fidesz támogatásnak? Utaltam Orbán Viktor Tel Aviv- és New York- vagy Brüsszel-járására is a "jóváhagyások" - ukázok? - végett. Sajnos nem nyugtatott meg a válasz, hogy Orbánnak "kicsi a játéktere"! A Fidesz egyetértésével történt, megalázó, félgyarmati feltételek melletti unióba kényszerítésünkre; az erdélyi magyarságot sanyargató, felaprítani törekvő Románia EU tagsága feltétel nélküli Fidesz-támogatására sem kaptam megnyugtató választ. Ez utóbbi kérdésben a Fidesz ellenszavazat esetén "rögtön nekünk esett volna 25 tagállam" - Tőkés László szerint...

A Fidesz legutóbbi, Európai Únióba bolondításunkhoz hasonló árulása a Lisszaboni Szerződésre való fejbólintás! A Független Újságírók Szövetsége (FUSZ) újságirói így fogalamzanak az Orbán Viktorhoz és a Lisszaboni Szerződést a Magyar Országgyűlésben, az EU-tagországok küzül elsőként és csaknem egységesen megerősítő ellenzéki képviselőkhöz írt nyilt levelükben. - A kormánypártok igenlése egyértelmű volt. -

"Az Önök által megerősített szerződés a Magyar Köztársaságot gyarmatként kiszolgáltatja más országok javára, ráadásul egy olyan új föderációs szuperhatalom javára, amelynek központilag elrendelt reformjai révén folyik Magyarországon a jelenlegi gazdaságrombolás, reformdiktatúra és az ezek keresztülviteléhez hallgatólagosan legitimált rendőri és jogalkalmazási diktatúra." "Mi indokolja azt, hogy ellentétben a többi EU-országgal, Önök ezt a történelmi lépést, nemhogy népszavazásra nem javasolták, de még parlamenti vitára sem tartották érdemesnek - sőt, még a közvéleményt sem értesítették sem a szavazás tervéről sem arról, hogy Önök igennel szándékoznak szavazni?" - Csak néhány sor a FUSZ 2008.jan.6-án Orbán Viktorhoz intézett többtucat kérdésőből. Tudni kell, hogy a Szerződés "valójában a korábban több EU tagállam által is referendum útján elutasított EU Alkotmány,... amelynek életbe léptetési folyamatát példátlanul becstelen politikai folyamatnak tekinti a nemzetközi szakvélemény..." - (Kiemelés általam. B.J.)

(Persze vannak más, nem is akármilyen korábbi állomásai Orbán Viktor, a Fidesz politikai hiteltelenedésének. Ilyen például 2006. október 23. is! - De hogy idáig jussunk, ahhoz az is kellett, hogy Orbán miniszterelnök úrban ne legyen meg az akarat a magyargyalázó, hazudozó médiák elszámoltatására, de legalább megregulázására...! Sorolhatnánk a vétségeket, megalkuvásokat. - Viszont azon a napon Orbán Viktor jóvátehette volna mulasztásait, fel kellett volna vennie a feléje dobott kesztyűt és nemcsak a felháborodott polgár, az "úriember" szerepét játszani, aki mégsem állhat a tömeg élére! Pedig ha Ő ott van az Erzsébet tér és az Astoria közötti "műveleti területen" - Uram, tégy csodát: egy nemzeti szinű zászlóval a kezében...-, jaj, sok minden másképpen történhetett volna. Ha a világ szeme láttára kér magyarázatot, vonja felelősségre, mint a parlamenti ellenzék vezetője, a szemkilövő ávos-osztag parancsnokát vagy bármely pribéket... Mégha véres homlokkal is, mint Révész Máriusz! Ha, ha... De kár sorolni, hiszen magáért beszél, hogy hagyta elaludni az "ügyet"!)

Miért lenne mindez más, mint az elődök megalkuvása vagy árulása -, kérdeztem volna Tőkés Lászlótól. Szóltam viszont ifjú Hegedűs Lóránt, református lelkipásztor Fidesz-egyetértéssel - hallgatólagos beleegyezésével - is történő meghurcolásáról, szélsőségezéséről, lelkipásztori tisztségétől való várható megfosztásáról egyháza fejjebbvalói által. Kimondva-kimondatlanul, de Orbán Viktor is ott van az "elhatárolódók" közt, mert ifjú Hegedűs Lóránt következetesen felemeli szavát a magyarországi zsidó térfoglalás és ugyanazon körök szinte összehangolt magyargyűlölete ellen. Csalódás volt hallanom, hogy "Temesvár hőse", az 1989-es romániai forradalom elindítója számára a "holokauszt történész David Irvinget fogadó" ifj.Hegedűs Lóránt, csak "egy pancser, nem politikus"!
(A Teremtőtöl kapott szabad akaratunk és lelkiismeretünk védelmére felesküdt Hegedűs Lóránt miért ne fogadná D.Irvinget? Egy olyan világban, ahol a tudomány nevében éppen a lelkiismeret és a szólás szabadságát üldözik! Mert, mint D.Irving kérdi: milyen történelmi igazság az, amit birósági rendeletekkel kell védeni?)

Elgondolkodtam Tőkés László szavain és méginkább arra a következtetésre jutottam - a megalkuvásról irottak gondolatmenetét folytava -, hogy romlott, veleéjéig romlott vagy akár csak gyáva, félmunkára sem képes politikusok közt kellenek "pancserok"! Az volt Luther Márton is, akinek - hitújításának - köszönheti Tőkés László is létét, mint református püspök, de talán Erdély és Magyarország is létezését, mert segítette megmaradni az új hit hozta szellemi pezsdülés, "két pogány közt" a magyarságot.
"Pancser", s nem kora valamelyik világi vagy egyházi hatalomban forgolódó potentátja kellett, hogy legyen az, aki ki mert állni a vatikáni zsinat, a pápa és ilyen-olyan felkentjei itélőszéke elé. Az eretnekség, a máglyahalál veszélyét is vállalva mondta: "Itt állok, másként nem tehetek!" Mert hite ezt diktálta az egyházi és világi hatalom romlottságát látva. Világok változnak, új időszámitás datálódik az ilyen bátrak nyomán! Luther fellépése az egész európai hitvilág, a kereszténység újjászületését hozta.

Ma ugyanúgy: nem politikusokra, de bátor, a kiközösítés, a media máglyáira vagy a börtönbe vetés veszélyét bátran vállaló "megszállottakra" van szükségünk. A reálpolitika csak méricskélése a magyarság halálának! Ma egy élősködő kisebbség nekivadult tobzódását, a szinte nemlétezővé törpült SZDSZ vezérletével fokozódó iramban történő széthordását, felélését látjuk az ország, a magyarság még meglévő erőforrásainak. - Mint a paraziták teszik a legyengült, védekezni már képtelen gazdaállattal...! - Nos, ezzel szemben minden magyar egyházi vezető bénultsággal áll szemben, ha ugyan nem kollaboráns. Üresen kongó, önigazoló, koncot féltő szólamaiknak köszönő viszonya sincs már az Úr igéjével. Csak az alvilágival! Akkor kinek a nevében közösitenek ki lelkipásztorokat egyházi biráink?
És ebben a légkörben áll ki egy lelkipásztor, mert látja: Isten parancsa, hogy itt álljon és másként ne tehessen! De a kihívás, a hatalom romlottsága mára szinte kozmikus méreteket öltött. Ma a "kigyó fejét kell megtörni" és talán erre vállalkozott ifjú Hegedűs Lóránt, aki megértette, hogy "ahol nincs látomás, ott elpusztul a lélek s a lélekkel együtt elpusztul a nép!" (Wass Albert) Aki tudja, hogy a "humanizmus" álarcában a legvadabbul talán a magyarság körében pusztít a sátáni hatalom.

Mert mi is ennek a modernkori létünket át-meg átható eszmének a lényege? A filozófus Molnár Tamás írja, hogy ma az értelmet és emberhez méltó életformát keresők számára "a humanizmus nem választási lehetőség, hanem erkölcsi és szellemi öngyilkosság....A humanizmus ...úgy tekintendő, mint átmenet egy vallás inspirálta erős valóságérzékkel bíro civilizációból egy anticivilizációba, ahol az ember legrosszabb vágyai kapnak szabad utat" és ahol társadalmi érdeklődése "elkerülhetelenül két fő érdeklődési területre szűkül: a szexre és a vérre. Vagyis a pornográfiára és az erőszakra." Bármennyire is tudományos és "humánus" a tálalás - az "adj nekik jogokat!" -, a levedlett kigyóbör ott van esténként előttünk az átlagos amerikai filmekkel, lelkünk és gyemekeinké romlására.... Mégha olyannyira vajákos tudorok teszik is ezt, olyannyira "művészileg"! Tanítása, tudása mindenféle beteges tünetnek, majd a lélek és szellem hozzáidomítása: ez a norma! Már fel sem vetődik, mint akár lehetőség, amit a japán közmondás így summáz: "narau jori nareru". Vagyis:tanulás helyett megszokás! Megszokása a Teremtő által adott rendnek, legyen az a világmindenségé vagy a belső univerzumé, a léleké. Ez perspektívába teszi az ismeretszerzést, a tanulást, a tudást.

A magyar valóság csak a legmélyebb, legszánalmasabb bugyra a liberális, "humanista" elvű világrend poklának. És éppezért a legsérülékenyebb is. Miért ne adná hát a magyarság újból a világnak azt a szellemet, amit az '56-ban megcsodált? De most talán egy magyar Gandhi személyében, de méginkább egy forradalmi hagyományaink és szenvedéseink kohójában acélkeménnyé nemesedett eszme, egy új-reformáció elindításával! Aki nem tud többé e látomás nélkül élni, aki érzi, hogy pusztul benne a lélek és körötte a nép, az látja: eljöhet, közel van az idő, amikor iszonyodva nézünk könyveinkre, a polcok során felhalmozott örökségre. Mert majd nem merünk őseink szemébe nézni! Azokéba, akik méltóak arra, hogy emléküket őrizzük, példájukat kövessük. Mert milyen értelmiségi az, aki érti a rend mibenlétét, ismeri a szabadsághoz vezető utakat - ha másképpen nem, hát a nagy elődök reménytelenségből születő elszánt tetteiből - és tétlensége által mégis az értelmetlenség, az elsorvadás vagy romlottság spanyolcsizmájába hagyja kényszeriteni érzékeit és szellemét? Tudni és nem tenni: cselekvésképtelenséget, impotenciát okoz. Milyen sebész az, aki megmámorosodva a gyógyászat titkaitól csak halmozza, halmozza ismereteit, de nem fogja meg a szikét, hogy egy egyszerű, határozott művelettel eltávolítsa a rákos daganatot burjánzása előtt??

Meddig van erkölcsi alapja tanárnak a magyar költészet nagyjait vagy Shakespearet, Dantet tanitani, ha nem érti meg, mi az üzenetük számára? Ha már csak mint steril, múzeumi példányt - mintegy üvegszekrényből vagy spirituszból kivéve - idézi őket. A 19. században élt afgán költőt, Badgisi Hanzalát, akinek szelleme ma is áthatja az Afganisztán kopár hegyeiért, kiégett, szétbombázott földjéért éppúgy halni kész, terroristának bélyegzett afgánt. "A vitézség magva az oroszlán szájában lakozik. Igy a jó: ha férfi vagy, menj oda és vedd ki bátorsággal. Tiéd lesz a szabadság, a becsület és a dicsőség. Ha nem sikerül: nézz szembe büszkén a halállal" - írta Badgisi Hanzala.
De nem! A magyar módi, a legnagyobb hősiesség körünkben - ahová tanárok több nemzedéke is juttatott bennünket - szembenézni a halállal:tétlenül! Az egyénnek, az egykori nemzetnek a lassú sorvadása, amikor üzemeit, földjeit idegenek birtokolják, amikor iskoláiban, egyetemein idegen szellemben oktatják gyermekeit, ifjait - úgy, hogy leköpjék népüket -, amikor idegen nyelven kaffogó, tetőtöl talpig felfegyverzett ávos-bitang veri ki a szemét és kezéből zászlaját....- ezek nem a pusztulás jelei? És elismeri-e, hogy gyáván várja az önmagára és gyermekeire lopódzó halált, amikor idegenek jönnek pénzt csinálni betegségén, amikor idegenek hoznak törvényt arról, hogy mit mondhat róluk, ha már a kín - mint öreg, beteg ebekből a vonítás vagy anyját veszett kölyökkutyából a sírás -, kifakad belőle...?

Hát ezért kell nekünk egy "pancser", aki kiáll, mert "másként nem tehet". Kiáll bátran, hogy felébressze e nép még megújhodni, sokasodni, izmosodni és csatákra képes maradékát; hogy leszálljon a szellemvasútról, amelyre felszállították. Ahonnan most, életén átutazva, kívülről nézi - mintha másé volna! -, sorsának borzalmas állomásait... Az utolsó megállóig, melyhez ő még nem, de unokája, ükunokája ér majd el: a sötétbe borúlt állomásra, a feneketlen alagútbaba: a magyarság létezésének végére! Mert ez a "reálpolitika" eredménye, kedves értelmiségi zabhegyezők, elhatárolódó "nemzeti" oldal! Ezért kell nekünk egy karizmatikus, ha a sors úgy hozza: a mai máglyáktól sem félő választottja Istennek, szószólója, ébresztője a lakossággá hitványult népnek. (Akikről lám, Orbán is az "emberek" titulussal beszél...!)
De veszélyeztetheti-e például Tőkés László brüsszeli küldetésének sikerét "baljós" ügyek és személyek melletti kiállással vagy akár a tőlük való el nem határolódással? Attól tartok, mi sem fontosabb most a magyarság jelenlegi lekiállapotában, mint a nyílt és bátor kiállás. Erdély, balsorsa ellenére is, eddig elkerülte a csonkamagyrországi mélypontot. De meddig?

Luther Márton máglyán végezhette volna a hívő, mögötte álló tömegek támogatása nélkül. A mai Magyrországon, egy orwelli diktatúra média hatalmával bíro országban, születhet-e egy lutheri-formátumu karizmatikus szószólója az eltiport milliók üdvének? Amikor éppen ezen szerencsétleneket uszítják ellene vagy hallgatják el létét előlük, hogyan "nyitna a sors neki teret"? Ha a magyar nemzeti radikalizmus - otthoni és külföldi adakozással - képtelen megteremteni egy biztonságos, külföldi bázisról sugárzó, az egész Kárpát-medencét átfogó műholdas TV adást, akkor teljesen új kapcsolatteremtési és ismeretközlő-, továbbitó módszereket kell találnia. Valamiféle szamizdatmozgalmat a tizedik hatványon! De ez majd azt is megköveteli, hogy kordont vonva kiálljon egy lelkipásztor mellett, aki - mint Tőkés László csaknem 20 éve - kovásza lehet egy még nagyobb: nemzeti ébredésnek.

Végül még egy érv, hogy a választás mikéntje "pancserok" és politikusok közül még egyértelműbb legyen. Dr.Zétényi Zsolt ügyvéd mondja az utolsó, nagy nemzeti megtisztulás, '56 értékeinek vesztegetéséről: "Valójában mi egy olyan folyamat részei vagyunk, úgy érezzük néha, amelyben ezt a hatalmas értéket is elherdáljuk.Tehát nemcsak a jelen idejű nemzeti vagyon eladás zajlik, hanem a nemzeti erkölcsi tőke eladása is. Ez az időszak valójában annak a bizonyitéka, hogy egy erkölcsi és alkotmányos alapjait vesztett társadalom rendkívül gyenge és esendő és bizony a megsemmisülés szélére sodorható." A magyarságot fojtogató hazugságözön közepette egyedül a "győzzön az igazság és pusztuljon a világ" elvét felvállaló, hiteles embereknek van létjogosultsága, csak általuk lesz szabad, magyar jövőnk!
Hogy idáig jutottunk, annak oka a folyamatos hazudozás, megalkuvás az ország sorsát meghatározó parlament padsoraiban és közéletünkben - mindmáig. Nem lehet elégszer idézni Grandpierre K. Endrét erről: "Az igazság elhallgatása az egyedeket is megrontja, a népekre azonban kihatásaiban végzetes: ott, akkor és abban emel válaszfalakat elébe, s iktatja ki közösségtudatát, közösségvállalását, cselekvő együttérzését, ahol, amikor és amiben a legnagyobb szükség volna cselekvő közreműködésre." S ha valakinek kételye lenne a "közösségvállalásban", "cselekvő együttérzésben" elért helyezésünket illetően, olvassa dr. Csath Magdolna ezredfordulón írt tanulmányának társadalmi bizalomra, összefogásra vonatkozó adatait:

"A társadalmi tőke elsősorban az emberek közötti kapcsolatok minőségét, a társadalmi bizalom szintjét, a civil mozgalmak erejét és a társadalom összefogásának, összetartozásának mértékét fejezi ki". Természetesen fontos szempontok e mutatón belül az erkölcsi, értékrendbeli viszonyok és a korrupció nagysága. Egy nemzetközi felmérés úgy taláta, hogy a legerősebb társadalmi tőkét jelölő 9 pontból Norvégia, mint listavezető, 8,24-et kapott, mig a 25. helyen levő Magyarország csak 2.41-et. Korülbelül annyit mint Nigéria, Oroszország vagy Banglades. - Putyinnak köszönhetően Oroszország besorolása jóval magasabb lehet ma, 2008-ban. - Mig húsz évvel ezelőtt a magyarországi megkérdezettek 33,6 százalékának volt bizalma a többi ember iránt, ez az "arány a 90-es évek elejére 24,6 százalékra, a 90-es évek közepére pedig 22,7 százalékra olvadt." A társadalmi tőke viszonylatában 5,91 ponttal harmadik helyet elfoglaló Finnországban a 90-es évek derekán a lakosság 48,8 százaléka bizott meg egymásban!

Továbblépve a jelen fele, a neves svájci gazdaságkutató intézet, az IMD, 2002 és 2007 közötti időszakra vonatkozó adatait véve "a vizsgált országokból a legutolsók között vagyunk a vezetői hitelesség, az etikus viselkedés és a vezetők társadalmi felelősségérzete területén." (Dr. Csath Magadolna. 2007.11.26. Barikád.hu )
Vajon ma jobban állunk a vezetői hitelesség tekintetében? Ami politikusainkat illeti, 'en bloc', nem erről tanúskodik egy néhány nappal ezelőtti felmérés. Ki, mennyi bizalommal adna kölcsön pénzt egyes közéleti személyiségeknek? - tudakolta a kérdés. Gyurcsánynak csak a válaszadók 10%-a! De Orbánnak is csak 19, Erdő Péter esztergomi érseknek 18, Szili Katalinnak 13, Demszkynek 8% adna kölcsön. Még a "lavírozó" Sólyom László sem kapott többet, mint 23%-ot! (Megintcsak, két hónapja az orosz miniszterelnök és pártja 61%-os támogatottságot regisztrált. Láthatólag népszerűséggel a fiatal korosztály körében is.) Ami pedig az egymás iránti bizalmat illeti, az adóhivatal (APEH) mindent megtesz a társadalom további megosztására a szomszéd, ismerős vagy a barát feljelentésére budítva...

Sok minden átzúg az ember agyán egy-egy találkozás után, mint amilyen az enyém is volt Tőkés Lászlóval. Koronázza siker Tőkés László brüsszeli kiküldetését a "végek" és népünk megmaradásáért. De Brüsszel és a mögötte sejlő sötét tornyok ezer arc mögé bújó urai akarnak-e hallani a temesvári forradalom hőséről? És Ő emlékezik-e még a puskapor szagára? Vagy már féli? - Ember-, magyarpróbáló idők járnak!


Balla József

Brisbane,2008.jan.19.
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Címkék: felelősségérzete, elkerülhetelenül, személyiségeknek, veszélyeztetheti, elszámoltatására, lelkipásztorokat, gazdaságrombolás, bolondításunkhoz, legsérülékenyebb, hallgatólagosan, reformdiktatúra, ismeretszerzést, nemzetvesztőnek, megszállottakra, lekiállapotában, világmindenségé, továbbgondoltam, szellemvasútról, támogatottságot, világforradalom, lelkiismeretünk, legszánalmasabb, gondolatmenetét, következtetésre, magyargyűlölete, üvegszekrényből, meghurcolásáról, közösségtudatát, politikusainkat, vesztegetéséről, megregulázására, beleegyezésével, létjogosultsága, valóságérzékkel, országgyűlésben, felszállították, körünkbe látogató, rendszerváltó Antall, árulás máig, megbékélés magyar, régi urakat, bánat marad, oláh befogadottakat, románok negyedik, magyar királyok, nyújtson békejobbot, 1918-19-el kezdődő, erdélyi magyarságot, kormánypártok igenlése, jelenlegi gazdaságrombolás, többi EU-országgal, történelmi lépést, Tőkés Lászlóval Fidesz-, Markó Bélát, Antall József, Püspök Úr, Endre Magyar, Tőkés László, Jászi Oszkár, Endrey Antal, Tőkés Lászó, Orbán Viktortól, Orbán Viktor, Utaltam Orbán Viktor Tel Aviv-, Románia EU, Európai Únióba, Lisszaboni Szerződésre, Független Újságírók Szövetsége, Orbán Viktorhoz, Lisszaboni Szerződést, Magyar Országgyűlésben, Magyar Köztársaságot, Révész Máriusz, Tőkés Lászlótól, Hegedűs Lóránt, David Irvinget, Elgondolkodtam Tőkés László, Luther Márton, Wass Albert, Molnár Tamás, Badgisi Hanzalát, Badgisi Hanzala, Zétényi Zsolt, Grandpierre, Csath Magdolna, Csath Magadolna, Erdő Péter, Szili Katalinnak, Sólyom László, Tőkés Lászlóval, Balla József,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
03.29. 18:12 Osztrák jégkorongliga - Két fehérvári játékos is bekerült a legjobb fiatalo...
03.29. 18:12 Koronavírus - Meghalt a volt Kijev megyei kormányzóhelyettes
03.29. 18:02 Elhunyt Jurij Bondarev szovjet-orosz író
03.29. 17:32 Koronavírus - Holtan találták a németországi Hessen tartomány pénzügyminisz...
03.29. 17:22 Koronavírus - Elhunyt Patrick Devedjian volt francia miniszter
03.29. 16:32 Párizs 2024 - Estanguet: felül kell vizsgálni az olimpiai terveket
03.29. 16:02 Gázolás miatt kerülővel közlekednek a vonatok Budapest és Pécs között
03.29. 15:51 Elhunyt az Atlético Madrid legendája
03.29. 15:41 Jelentős lehűlésre kell készülni
03.29. 15:21 Ötmillió forintnyi vágott dohányt találtak két járműben a vállaji határátke...
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Facebookon kaptam  A nap gondolata  Élj úgy........  Tavasz  A látszat csal  4. nagyböjti hét szombat esti ...  Vigyázzatok magatokra ! .........  4. nagyböjti hét szombat esti ...  Nő kalapban a mezőn  Kellemes délutánt ! ..........  Idősávos kijárási korlátozás  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Isten, óvd meg az Emberiséget  Megpróbáltatás  Facebookon kaptam  Szép Ernő idézet  Egy dunántúli mandulafáról  Kislány cicával  KIJÁRÁSI KORLÁTOZÁSRÓL márc28...  Facebookon kaptam  Szép napot kedves barátaim ! ....  Kellemes délutánt ! ..........  Injekció  Kellemes délutánt kívánok  Idősávos kijárási korlátozás  Facebookon kaptam  Szép francia kép  Facebookon kaptam  Kellemes délutánt  Nő kalapban a mezőn  Otthonról végezhető keresztúti...  Facebookon kaptam  Szép Ernő idézet  Png csokor  Hurrá! Itt a tavasz  Tartsunk ki az imádságban... 0...  Szép mai napot.........  Harmónia......  Koronavírus  Nő az ablaknál  Maradj otthon videó gyűjtemény  Kislány cicával  Átgázolt rajtunk - Kétszázkile...  Facebookon kaptam  A nap gondolata  Facebookon kaptam  Keresztút és szentmise Csíksom...  Pihenő cica  Ördög-puli  Facebookon kaptam  Tavasz  Nárciszok  Szép délutánt!  Facebookon kaptam  Csak , mert nem mondunk ki dol...  Facebookon kaptam  Vásárlási korlátozás  Szép mai napot.........  Orchidea  Nő virág kosárral  Te és én........  Naplemente  Van úgy, hogy  Megjelent a kijárási korlátozá...  Tavaszvárás  A virágok szavak nélkül beszél...  Szép napot kedves barátaim ! ....  Kökény  Nő tulipán csokorral  Facebookon kaptam  Egy nőnek kell, hogy  Óraátállítás.....  Harmónia......  Kellemes délutánt kívánok  Rózsaszín rózsák  Gondolat........  Apostoli hitvallás  Png nő  Apostoli hitvallás  Kellemes teázást!  Mai harmónia kártyám  Soha, soha ne érd be kevesebbe...  Facebookon kaptam  Megpróbáltatás  Idősávos kijárási korlátozás  Facebookon kaptam  Vigyázzunk egymásra ! ......  Szép Ernő idézet  Gondolatok nagyböjt 5. vasárna...  Titkok, melyeket nem vihetek m...  Korlátozást rendelnek el Magya...  Kellemes kávézást......  Maradjatok otthon.......  Szép napot kívánok mindenkinek...  Facebookon kaptam Krisztina ba...  Soha, soha ne érd be kevesebbe...  Rózsaszín rózsák  Erre vártam  Rózsaszín rózsák 
Bejegyzés Címkék
körünkbe látogató, rendszerváltó Antall, árulás máig, megbékélés magyar, régi urakat, bánat marad, oláh befogadottakat, románok negyedik, magyar királyok, nyújtson békejobbot, 1918-19-el kezdődő, erdélyi magyarságot, kormánypártok igenlése, jelenlegi gazdaságrombolás, többi EU-országgal, történelmi lépést, szavazás tervéről, korábban több, nemzetközi szakvélemény, napon Orbán, feléje dobott, felháborodott polgár, tömeg élére, nemzeti szinű, világ szeme, parlamenti ellenzék, szemkilövő ávos-osztag, elődök megalkuvása, magyarországi zsidó, 1989-es romániai, olyan világban, tudomány nevében, szólás szabadságát, következtetésre jutottam, megalkuvásról irottak, volt Luther, vatikáni zsinat, máglyahalál veszélyét, ilyen bátrak, egész európai, kereszténység újjászületését, media máglyáira, börtönbe vetés, reálpolitika csak, magyarság halálának, élősködő kisebbség, szinte nemlétezővé, paraziták teszik, nevében közösitenek, hatalom romlottsága, lélekkel együtt, legvadabbul talán, magyarság körében, sátáni hatalom, modernkori létünket, filozófus Molnár, vallás inspirálta, ember legrosszabb, levedlett kigyóbör, átlagos amerikai, japán közmondás, belső univerzumé, magyar valóság, magyarság újból, magyar Gandhi, forradalmi hagyományaink, új-reformáció elindításával, polcok során, rend mibenlétét, szabadsághoz vezető, nagy elődök, elsorvadás vagy, gyógyászat titkaitól, rákos daganatot, magyar költészet, üzenetük számára, vitézség magva, oroszlán szájában, magyar módi, legnagyobb hősiesség, egykori nemzetnek, lassú sorvadása, pusztulás jelei, vonítás vagy, utolsó megállóig, sötétbe borúlt, feneketlen alagútbaba, magyarság létezésének, lakossággá hitványult, tőlük való, magyarság jelenlegi, orwelli diktatúra, lutheri-formátumu karizmatikus, eltiport milliók, sors neki, magyar nemzeti, egész Kárpát-medencét, tizedik hatványon, lelkipásztor mellett, választás mikéntje, olyan folyamat, , ,
2020.02 2020. Március 2020.04
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 64001 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1159
  • e Hét: 1159
  • e Hónap: 46210
  • e Év: 227101
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.