Belépés
lambert.blog.xfree.hu
Bár úgy tűnik ma, mintha csak a hamisak, a gazok és gonoszok számára gyümölcsözne az élet; ne irigyeld őket! Összeomlik alattuk a csalásra épült világ. A jövend... Ballán Mária
2006.07.04
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 6 
Levél Istentől
  2006-12-09 13:15:50, szombat
 
  Levél Istentől! - Szeretlek Gyermekem!

Tied a Nap az égen, amely csak érted süt, minden melege, és fénye, amellyel besurran a szobádba a redőnyök mögött.
Tied a levegő, amely a tüdődbe áramlik, és a szívedbe pumpálja a vért.
Tied a fű, amely végigsimogatja a szemedet, és azt susogja, hogy amíg élet lesz a földön, békesség is lesz.
Tied a vattacukor-bárányfelhő, amely csak veled keringőzik.
Tied a pipacs a mezőn, amely szemtelenül az arcodba mosolyog és odakiáltja, hogy: "fel a fejjel, mákvirág, mert ha el is hullatom a szirmaimat,
gubó lesz belőlem, és mákos kalácsban élek tovább."
Tied az útszéli kereszt is, amely mindennap eléd jön, és amelyet fel kell venned, és hálaadással végig kell vinned.
Tied a kút az utca sarkán, ahol megpihenhetsz akár két percre is, ha nehéz a teher.
Tied a víz, amely a kútból szökik fel, hogy oltsa a szomjadat.
Tied a pad, ahova lehuppanhatsz, ha a cipő felsértette a lábadat.
Tied a fa, amely átölel árnyékával, és betakar, ha megégetett a nap.
Tied a kora esti meleg nyári eső, amely lemossa a lelkedet, és friss illatot hoz magával, igazi esőillatot.
Tied a szél, amely a hajadat borzolja, és előcsalogatja a világot bearanyozó alkony fényeit.
Tied a Hold, amely csak néha van sajtból, de mindig jóságosan bólogat.
Tied a Vacsoracsillag, amely este cinkosként hunyorít rád az erkélyen.
Tied a éjszaka égboltja, amely a nap minden terhét magával viszi, és a holnapi titkokat magába zárja.
Tied az utolsó ajtócsukás, amellyel bezárod a napot, és ágyba bújsz, hogy új napot kezdj el kegyelemből.
Tied a paplan melege, és a régi társ, a párna pihéi, amelyek minden gondolataidat jól ismerik, és amelyek sok csatát önként vállaltak veled.
Tied a lábujjhegyen osonó álom, amely meleg ködként ereszkedik rád.
Tied a pihenés, amelybe öntudatlanul merülsz alá, hogy holnap újra kiállj az útszélre, és találkozz a kereszteddel.
Tied a szeretetem, és a boldogságom. Te vagy a szemem fénye! Szeretlek, gyermekem .

Kellemes hétvégét mindenkinek!
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Pilinszky János:Apokrif
  2006-12-09 02:08:29, szombat
 
  Pilinszky János:Apokrif
1

Mert elhagyatnak akkor mindenek.

Külön kerül az egeké, s örökre
a világvégi esett földeké,
s megint külön a kutyaólak csöndje.
A levegőben menekvő madárhad.
És látni fogjuk a kelő napot,
mint tébolyult pupilla néma és
mint figyelő vadállat, oly nyugodt.

De virrasztván a számkivettetésben,
mert nem alhatom akkor éjszaka,
hánybdom én, mint ezer levelével,
és szólok én, mint éjidőn a fa:

Ismeritek az évek vonulását,
az évekét a gyűrött földeken?
És értitek a mulandóság ráncát,
ismeritek törődött kézfejem?
És tudjátok nevét az árvaságnak?
És tudjátok, miféle fájdalom
tapossa itt az örökös sötétet
hasadt patákon, hártyás lábakon?
Az éjszakát, a hideget, a gödröt,
a rézsut forduló fegyencfejet,
ismeritek a dermedt vályukat,
a mélyvilági kínt ismeritek?

Feljött a nap. Vesszőnyi fák sötéten
a haragos ég infravörösében.

Így indulok Szemközt a pusztulással
egy ember lépked hangtalan.
Nincs semmije, árnyéka van.
Meg botja van. Meg rabruhája van.

2

Ezért tanultam járni! Ezekért
a kései, keserü léptekért.

S majd este lesz, és rámkövül sarával
az éjszaka, s én húnyt pillák alatt
őrzöm tovább e vonulást, e lázas
fácskákat s ágacskáikat,
Levelenként a forró, kicsi erdőt.
Valamikor a paradicsom állt itt.
Félálomban újuló fájdalom:
hallani óriási fáit!

Haza akartam, hazajutni végül,
ahogy megjött ő is a Bibliában.
Irtóztató árnyam az udvaron.
Törődött csönd, öreg szülők a házban.
S márjönnek is, már hívnak is, szegények
már sírnak is, ölelnek botladozva.
Visszafogad az ősi rend.
Kikönyöklök a szeles csillagokra -

Csak most az egyszer szólhatnék veled,
kit úgy szerettem. Év az évre,
de nem lankadtam mondani,
mit kisgyerek sír deszkarésbe,
a már-már elfuló reményt,
hogy megjövök és megtalállak.
Torkomban lüktet közeled.
Riadt vagyok, mint egy vadállat.

Szavaidat, az emberi beszédet
én nem beszélem. Élnek madarak,
kik szívszakadva menekülnek mostan
az ég alatt, a tüzes ég alatt.
Izzó mezőbe tűzdelt árva lécek,
és mozdulatlan égő ketrecek.

Nem értem én az emberi beszédet,
és nem beszélem a te nyelvedet.
Hazátlanabb az én szavam a szónál!
Nincs is szavam.


Ez télelő, - sötétedik hamar...
Ha most körüllengné e kis szobát
Mindenki, akinek szívére
Csöppentettem egy csöpp melódiát, -
Ha átölelne párás zuhataggal
Egy szivárványos visszhang-vízesés,
És kórus zúgná fülembe: remélj!?

Nem. Országoknak is éjszaka az éj.

Talán, talán ha betöltene Az,
Akit most is csak hírből ismerek,
Kihez esetlen imát dadogok
És hatalmában félig sem hiszek,
Csak akarok, csak akarok...
Ha visszahozná mult novemberek
Tengeralatti advent-illatát,
Ha megtenné a képtelen csodát,
És olyan volna ez a délután...
Akkor talán, talán, talán
Fénybeborulna most is a szobám.

Pécs, 1928 november 14
 
 
1 komment , kategória:  IRODALOM/VERSEK  
Lelkigyakorlatok
  2006-12-09 00:30:16, szombat
 
  A tudatos és a nem tudatos állapot , fokozat. Az ember a nem tudatos állapotból lassan halad a tudatos állapot felé; a kevésbé intelligenstől a teljes intelligenciáig. Ténylegesen három fokozat van, nem kettő. 1. Amire Krisztus, mint Isten Királyságára hivatkozott, a Tisztaság Elve . Ez messze túl van az elme, a gondolatok által elérhetőn. Ez a tiszta kiegyensúlyozottság birodalma. 2. A földi királyság a nyugalom és tevékenység, lustaság és kalandok, restség és szenvedélyesség közt váltakozik. Míg az elsőről, mint Isten Örök Dicsőségéről beszélnek, a másodikról, mint Isten mindig új, mindig változójátékainak színteréről. 3. A tétlenség, tudatlanság, tehetetlenség, régiója a restség tulajdonsága . A világegyetem Isten játékának tere. Légy e tény tudatában. Semmi másra nincs szükséged, a boldoglétezéshez. Önmagad bekorlátozása, és azén-központúság boldogsága rossz. A tehetetlenség akkor ural, ha beszűkült, korlátozott önzésed betölt, és leigáz. A tehetetlenség annak a ténynek bevésődött arca, hogy érzékeid igájában sínylődsz. Le kell győznöd a tehetetlenség finom befolyását, és ki kell szabadítanod akaratod a markából. Gyakorold a függetlenség, figyelmen kívül hagyás hozzáállását, az ösztönök, hatások átlépését ima és szisztematikus gyakorlatok segítségével. A hullám a tengerhez tartozik, de nem tarthat rá igényt, hogy a tenger csak hozzá tartozzon. Az ember mondhatja Istennek: a Tiéd vagyok; de nem mondhatja: Te az enyém vagy. Isten a támasz, te a támogatott vagy. Az Örök Isteni Dicsőség Isten játékterének támasza. A tenger az alap, amin a hullámok keletkeznek. Mikor Istent csábítja a játék, nyolc formát vesz fel: a Tisztaságot ; a mozgást és mozdulatlanságot ; Fénylést ; hangot ; az Örök Boldogságot ; a világon túllépést ; elbájolást ; gazdagságtól ragyogást . A jellemzők nélküli Isten magára ölti az elmét, gondolatokat, az értelmet, intelligenciát, és az én-tudatot; s ezzel a fenséges játék elindul. Az álom tapasztalatai eltűnnek, ha az alvás véget ér. A lény elvész a keletkezésben.
Isten a leghatalmasabb Erő ; a személyes lélek a látszaterő . Isten a valóság, az eredeti; a személyes lélek az árnyék, a megnyilvánulás, a káprázat. A világban: ami nem állandó és folyton változik, az Úr benne foglalt Ereje az egyetlen állandó, biztos létező.
 
 
0 komment , kategória:  Lélekemelő írások,gondolatok  
Karácsony eredete
  2006-12-09 00:18:51, szombat
 
  Vass Vince: Az ünnep eredete

A karácsony ünnepének magyar neve a latin carnatio szóból ered, ami megtestesülést jelent. A karácsony tehát az Úr testben való megjelenésének ünnepe, megemlékezés arról, hogy Isten megjelent a földön és velünk van.
Ámde Jézus azt mondotta és a keresztyén hívők milliói igazolják ezt a mondását: ,,Én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig." Mi tehát mindennap örvendezhetünk az Ő eljövetelének, mindennap karácsonyi öröm kell hogy eltöltse a szívünket. Az első keresztyének még nem is ünnepelték meg külön a karácsonyt. Szenvedéseik és üldöztetéseik között sokkal közelebb állott hozzájuk a nagypénteki kereszt és a húsvéti üres sír tanítása, meg a vigasztaló Szent Lélek csodás munkája, azért ezeknek emlékére jóval korábban szenteltek ünnepet, mint Jézus születése emlékére. A karácsonyt csak a negyedik századtól kezdve ünnepelték meg. Azt, hogy mikor született Jézus, természetesen már nem lehetett pontosan megállapítani. Kezdetben azt gondolták, hogy január 6-án (vízkeresztkor), mert ekkor keresztelkedett meg (talán éppen pont 30 éves korában), s különben is ez fontos nap volt; erre a napra teszi a hagyomány Jézus első csodáját a kánai mennyegzőben és a napkeleti bölcsek által való imádását is. Azonban már a negyedik században december 25-én kezdték megünnepelni a karácsonyt, aminek oka abban van, hogy a régiek március 25-ét tartották a világteremtés első napjának, s akkor a napnak megteremtése március 25-re esik, így ezt a napot kell tekinteni a világ világossága, az igazi nap, Jézus fogantatása napjául is. Ettől pedig kilenc hónapra esik a születés napja, tehát december 25-re. Ezenkívül ezt a napot a pogányok úgy ünnepelték, mint a napisten születési ünnepét és a boldog aranykor emlékünnepét. A legrövidebb napon született Jézus - mondja Augustinus -, azon a napon, amelyiken a nappal elkezd nőni, hogy legyőzze az éjszakát. Úgy tartották a régiek, hogy bár mindig jelen van az Úr, mégis egyik nap se tudna jobban emlékeztetni eljövetelére, mint az a nap, amelyen új világosság kezd felemelkedni a világ fölé. S a pogány aranykor gondolata is megkapóan kapcsolódott be a keresztyén ünnepbe. Addig az ember az aranykort a múltban kereste, Jézussal pedig most kezdődött meg a jövőben kifejlődő aranykor: Isten országa. Jézussal az ég szállott le a földre. Ő maga egy példánya az aranykornak, az istenfiak országának.
Az első keresztyéneknek se volt fontos, nekünk se fontos az, hogy megtudjuk állapítani pontosan, mikor született Jézus. Az a fontos, hogy valóban született és benne Istennek végtelen szeretete szállott le hozzánk a mi megváltásunkra. Ezért hálás szívvel ünnepelnünk kell, és egy napon, azon a napon, amelyen a világosság felemelkedik, különösképpen meg kell emlékeznünk arról, hogy ,,úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen". (Jn 3,16)


Reményik Sándor

Télelő

Ez télelő, - sötétedik hamar,
Mindjárt homályba hull a kis szoba...
Vajjon derültebb volna s biztatóbb,
Megnyugtatóbb és ígéretesebb,
Ha valaki mellettem ülne most
És fogná erősen a kezemet,
Fülembe suttogva varázs-igét?

Nem. Kettőnek is sötét a sötét.
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Még ne etessük a madarakat!
  2006-12-09 00:15:00, szombat
 
  Még ne etessük a kerti madarakat!

Legtöbben késztetést érzünk arra, hogy etetéssel megkönnyítsük a kis szárnyasok sorsát. Azonban nem mindegy, hogy hogyan és milyen módon tesszük ezt, mert a jó szándék is vezethet színes vendégeink pusztulásához. Az etetést az első nagy fagyok beállta, és a tartós hóborítás előtt nem szabad elkezdeni!

A cinegék, erdei pintyek, rigók, vörösbegyek és még néhány madárfaj nem vonulnak délre, hanem nálunk töltik a telet. Ilyenkor szorgalmasan tisztogatják a fákat, elfogyasztják a rovarpetéket és bábokat, megeszik a téli álmot alvó kártevőket. Lecsipegetik a növények bogyóit, magvait. Ám ha zúzmara és hó fedi be a tájat, nem férnek az eleségükhöz, legyengülhetnek és elpusztulhatnak.

Sok embernek megesik a szíve a didergő madarak láttán. Amikor a meleg szobából kitekintünk a hófödte kertre, szánakozva figyeljük a fázó, élelem után kutató madarakat.

Legtöbben késztetést érzünk arra, hogy etetéssel megkönnyítsük a kis szárnyasok sorsát. Azonban nem mindegy, hogy hogyan és milyen módon tesszük ezt, mert a jó szándék is vezethet színes vendégeink pusztulásához.

Akkor kell elkezdeni az etetést, ha beálltak az első nagy fagyok, illetve ha hó fedi be a tájat! Ha már elkezdtük az etetést, ügyeljünk arra, hogy az folyamatos legyen! Ne hagyjuk cserben barátainkat, mert ezzel halálukat okozhatjuk!

Mivel etessünk?

A cinegék kedvelik az olajos magvakat (napraforgó, fél dió, kendermag, köles) és a szalonnát (a füstöletlen, fűszermentes szalonna a legjobb).

A rigók szívesen fogyasztanak gyümölcsöket: almát, körtét. Karácsonykor gyakran rádöbbennek a háziasszonyok, hogy a mazsolájuk megkukacosodott. Ezt ne a szemétbe, hanem az etetőkbe tegyük, ami ízletes, energiában gazdag csemege a madarak számára.

Ha valakinek több ideje van, készíthet madárkalácsot. Olvasztott marhafaggyúba a fent említett magvakat szórja, ez megdermedve megakadályozza a magvak szétszóródását, a faggyú pedig még táplálóbbá teszi az eleséget. Ne rakjunk ki kenyeret, mert ez a gyomorban bedagad, amitől a madarak elpusztulnak.

Hogyan helyezzük el a madáretetőt?

Mindenképpen szem előtt kel tartani a madarak biztonságát! Ügyeljünk arra, hogy a macskák ne érjék el az etetőt! Műanyag flakonokat ne használjunk etetőként, mert ezeknek az éles pereme megvághatja az apró lábakat.

Jó, ha fedett, szélárnyékos az etető, így a hó nem takarja be az élelmet.
Ha valaki nem készít etetőt, megteszi az is, hogy zsinórra felfűzi a szalonnát, madárkalácsot, gyümölcsöket és ezt akasztja ki. Ennek himbálózása még inkább felhívja a szén- és kékcinegék figyelmét.

Tudnunk kell azonban, hogy a madáretetésnek ez a formája természetvédelmi szempontból nem indokolt, azonban óriási szerepe lehet abban, hogy gyermekeinket a természet szeretetére neveljük.

A legtöbben az etetésnek ezt a módját ismerik, azonban a természetvédelemben másfajta etetést is alkalmaznak. Ezek a nagyközönség számára kevésbé ismertek, de annál fontosabbak fajvédelem szempontjából.

A Nemzeti Parkokban a ragadozókat hússal, belsőségekkel etetik. Ezzel a fokozottan védett sasoknak akarnak kedvezni, de természetesen más madarak (pl. hollók, ölyvek, héják) is meglátogatják a ,,terülj-terülj asztalkát".

Az egymillió forint eszmei értékkel bíró túzoknak repcetáblákat vetnek, és aratatlanul hagyják, vagy magvakat helyeznek ki. Ezzel megakadályozzák, hogy ínséges időkben a mediterrán területre kóboroljanak, ugyanis ez az intenzív vadászat miatt veszélyes vállalkozás számukra.

Ha a fent leírt dolgokat betartjuk, biztosak lehetünk abban, hogy jó szándékunkkal nem ártunk szárnyas kosztosainknak.

Az E-misszió Egyesület madáretetéssel kapcsolatos programjai a téli időszakban:

# ,,Madarak a ház körül" (téli madárvendégeink, madáretetés) előadás 2006. december 14-én 17.00 órától az E-misszió Egyesület irodájában (Níregyháza Malom u. 18/a).
# Madármegfigyelés a Sóstói erdőben.
# Madárkarácsony a barabási Kaszonyi-hegyen - gyakorlati madáretetés a két ünnep között.


Forrás:E-misszió Egyesület
National Geographic Online 2006. december 8.
 
 
0 komment , kategória:  KÖRNYEZETVÉDELEM,ÁLLATVÉDELEM  
Humor
  2006-12-09 00:13:33, szombat
 
  Felirat a szigorú főnök irodájának ajtaján:
"Szereti a repülést?
Szeret új emberekkel megismerkedni?
Szereti a szabadságot?
Mindez az Öné lehet, ha még egyszer lazsáláson kapom!"

"A matematikus nem halmozza az élvezeteket, hanem élvezi a halmazokat" (E. Rey)
"Mutassatok nekem egy normális embert, és én két hét alatt meggyógyítom!" /Jung/
"A politika olyan, mint a koszos ablak: mindegy melyik oldalon állsz, a
piszok a másik oldalon van." (A. Cmmarota)

- Két embrió úszkál a magzatvízben és beszélget:
- Szerinted van élet a születés után ?
- Nem tudom onnan még nem jött vissza senki.

A tapasztalat olyasvalami, amihez csak közvetlenül azután jut az ember, hogy szüksége lett volna rá.
A siker titka az őszinteség, ha már ezt is színlelni tudod, befutottál.
Mégiscsak van amitől változik az ember. Attól, ha valaki olyannak fogadja el amilyen.
Azok az emberek, akik teljesen végiggondolnak mindent, mielőtt egyet is lépnének, egész életüket fél lábon töltik.
Az igazán erkölcsös és értelmes ember mindenféle sorsfordulatot méltósággal visel

- Az embernek két alapvető bűne van: a türelmetlenség és a tunyaság.
A türelmetlenség miatt űzetett ki a paradicsomból és a tunyaság miatt nem került oda vissza. /Kafka/

- Egy politikusnak ne a jelleme, hanem a cipője legyen sáros, különben mindig a föld felett jár.

- Nem kell semmi, ami nem fér majd el a koporsómban.
- Ha te nem mész el mások temetésére, ők sem jönnek el a tiedre.

 
 
0 komment , kategória:  HUMOR  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 6 
2006.11 2006. December 2007.01
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 143 db bejegyzés
e év: 436 db bejegyzés
Összes: 24087 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1138
  • e Hét: 4968
  • e Hónap: 32098
  • e Év: 32098
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.