Belépés
mami7090.blog.xfree.hu
A szeretet mindent eltűr, mindent elvisel, a szeretet nem szűnik meg soha Nagyházi Miklósné
1944.02.17
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/6 oldal   Bejegyzések száma: 59 
Pál vallomása
  2007-05-31 10:59:51, csütörtök
 
  Pál vallomása a bűnről és a kegyelemről (I.)

A bűnösök közül első vagyok én.
(1 Tim 1, 15)

Előzőleg Pál ott állott az igazak első sorában. A törvény betű szerinti értelmében feddhetetlen volt. A farizeusokhoz, ehhez a szigorú zsidó irányzathoz tartozott. Ugyan ki vádolhatta volna őt valami gonoszsággal? És most íme, a bűnösök közül az első. Így van ez, amikor világosság támad egy lélekben. Pál is vak volt még Saul korában. Azt hitte, hogy ismeri Istent és őt szolgálja, közben pedig üldözte az Isten gyülekezetét. Úgy gondolta, hogy helyes úton van, pedig tévutat járt. A zsidóságért való fanatikus buzgóság arra hajtotta, hogy üldözze a keresztyéneket. Hitehagyottakat, eretnekeket látott bennük, akiket írmagostól ki kell irtani. Irgalmatlan keménységgel járt el velük szemben. Elhurcolta őket házaikból, elszakította szeretteiktől, kínozta őket és némelyiket talán még hite megtagadására is sikerült rávennie. Másokat viszont, akik állhatatosak maradtak, kiszolgáltatott a halálnak. Mindent a saját erejéből akart elintézni. Fogalma sem volt arról, hogy lelki dolgokban az Úré a cselekvés. Erőszakos, önző, szívtelen, ráadásul beképzelt volt ez a Saul megtérése előtt. ,,Egyszerre mintha pikkelyek estek volna le szeméről" - micsoda elvakult ember voltál! Hogy megbántottad Istent és ártatlan vért ontottál. Gonosztevővé és bűnössé vált, mindenki mást megelőzve.

A legtöbb ember nagyon könnyen túlteszi magát bűnein. Keresztyéneknek tartják magukat, de semmi szeretet nincs bennük Isten és Jézus Krisztus iránt. Sokra tartják feddhetetlenségüket s közben sok rejtett gonoszt és undokságot hordoznak magukban. Nem Isten tökéletes akaratának szent mértékéhez mérik magukat, hanem másokhoz hasonlítják életüket és úgy látják, hogy nem roszszabbak, sőt jobbak, mint azok.

Ha valaki isteni világosságot nyer, akkor ismeri fel igazán lelke teljes sötétségét. Megrendül és belátja, hogy szörnyű önáltatás rabja volt. Előzőleg talán azt mondta, hogy valamennyien gyarlók vagyunk, de ekkor: ,,a bűnösök közül első vagyok én". Amikor az ember Isten parancsainak, de különösen a szeretet nagy parancsának mértéke alá áll, tévedéseinek és mulasztásainak tömegével találja magát szemben. Felismeri, hogy egész életét megmérgezte a bűn. De amikor valaki Isten Lelkétől vezettetve erre a felismerésre eljut, már nyílóban van előtte a kegyelem kapuja.
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Vaskút 2007.05.30.
  2007-05-30 06:28:19, szerda
 
  Az úton, mely véget ért
megpihen a vándor
Fény, ami átölel
lesz otthona mától

"Legszebb emlék a szeretet, melyet mások szívében hagyunk magunk után."
Cicero

 
 
0 komment , kategória:  Általános  
A kegyelem
  2007-05-29 22:17:26, kedd
 
  A kegyelem mindenre elégséges volta

Elég neked az én kegyelmem!
(2 Kor 12, 9)

Pál apostolnak az a sürgető könyörgése, melyet az Úr Jézushoz intézett, hogy szabadítsa meg őt egy fájdalmas és terhes szenvedéstől, elutasításra talált. ,,Elég neked az én kegyelmem" - még akkor is, ha sok kívánság nem teljesül s ha sok, olyan szívesen melengetett remény hajótörést is szenved. A kegyelem teljes kárpótlást nyújt, mert megnyitja előtted Isten atyai szívét és szabad menetelt biztosít királyi székéhez. - A kegyelem az eljövendő dicsőséges örökség részesévé is tesz téged; nemcsak összes bűneink megbocsátásának a bizonyosságára nézve ad vigasztalást de arra is ad erőt, hogy legyőzd a bűnt. - Egész életünket áthatja. Minden vonatkozásban segítségünkre van. Lehetővé teszi, hogy a családi körben is megálljuk a helyünket s mint szülők, jól igazgassuk házunkat; mint élettársak, Isten akaratának rendeljük alá házaséletünket. - A kegyelem képessé tesz arra, hogy otthonunkon kívül is megfelelő módon viselkedjünk és úgy bánjunk az utunkba kerülő emberekkel, ahogy az Istennek tetsző. - A kegyelem ad megfelelő időben helyes szavakat a szánkba vagy erőt a hallgatásra, mielőtt valami helytelen szó hagyná el ajkainkat. - A kegyelem képesít arra is, hogy földi hivatásunkat Isten akarata szerint töltsük be, feladatainkat jól oldjuk meg. - A kegyelem ad türelmet a szenvedés elhordozására vagy annak elfogadására, hogy megszokott és kedvelt tevékenységeinket feladjuk. - És a kegyelem segít minket abban is, hogy a halált legyőzzük. Amikor elérkezik az idő, hogy innen távoznunk kell, nem akaratunk ellenére ragad el a halál, hanem megvigasztalódva búcsúzunk, hogy egészen Krisztussal legyünk.

Kimondhatatlanul gazdaggá tesz a kegyelem, mert vele együtt Jézus is a mienk. Ezért ez elválaszthatatlan tőle, csak az ő személyében nyerhető el. Ha tudom, hogy Jézus az enyém, másra már nincs is szükségem többé. Senki és semmi nem pótolhatatlan Jézuson kívül, s ő mindenért kárpótol, amit elveszítünk. Annyival inkább elegendő a kegyelem, mert éppen a gyengeségekben lesz nyilvánvalóvá az ereje. Ahol még tart a saját emberi erő, ott nem is tud még igazán érvényesülni. A teljes tehetetlenség állapotában tapasztaljuk meg igazán, hogy milyen erős Megváltónk van. - A kegyelem boldog részesei naponta térdre roskadnak Uruk előtt s ezért nem roppannak össze a földi élet terhei alatt.
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Reményik Sándor: Tükörterem
  2007-05-28 08:49:19, hétfő
 
 
Egy kis pihenést... enyhülést... irgalmazz Istenem,
Amerre nézek, mindenütt: tükrök... tükörterem.

Az én rossz arcomtól futok, rettegve, hogy ne lássam,
S az én rossz arcom nem hagy el, jő mindenütt utánam.

Tükörré válnak mindenütt az emberek s a tárgyak,
Egy tükör-arca van csupán a végtelen világnak.

Úgy epedek csillapodni valami drága máson, -
S csak én vagyok, csak én vagyok, - más nincs is a világon.

Nézek biztató csillagokba, szelíd asszonyszemekbe,
Szempillantás: s már csak magam állok magammal szembe.

Gyermek-fürtökre rálehelnék, férfi-testvért ölelnék,
Ha a tükör-átok mögött a drága másra lelnék.

Egy kis nyugalmat, enyhülést gyötört tekintetembe -
Hadd merüljek fájó, édes, idegen tengerekbe.

Eszméljek a más-örömre, a más-nyomorúságra,
Beteg tükör-varázs mögött bármire: valóságra.

Istenem, ha nem vagy Te is káprázat, tükör-átok:
Törd össze e tükör-termet, ezt a tükör-világot!
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Punkösdhétfö
  2007-05-28 08:38:39, hétfő
 
  1Pét 1, 3-9
Legyen áldott az Isten!

Mk 10, 17-27
Az Istennek minden lehetséges!Istenhez képest a világmindenség is semmiség. S milyen sokan elhagyják Istent a világért, a vagyonért, pedig fordítva kellene tenni: elhagyni a világot Istenért!Forrás: Bárdosy Éva

1. Hogy ezen a héten felismerjük, mi az, ami még hiányzik belőlünk! Segíts pótolni a hiányt! Hallgass meg, Urunk!
2. Áldd meg az egyházat mint Krisztus örökségét a Szentlélek vezetésével, hogy tetszésed szerint töltse be hivatását! Hallgass meg, Urunk!
3. Ajándékozz meg újra meg újra a hit örömével, és add, hogy hitünk túléljen minden megpróbáltatást, felülmúljon minden kétséget! Hallgass meg, Urunk!
4. Amikor a nagylelkűségben is igyekszünk téged követni, segíts, hogy semmihez se ragaszkodjunk a szereteten kívül! Hallgass meg, Urunk!
5. Szabadítsd meg a csak a vagyonban bízókat illúzióiktól, és add, hogy a világ javain, a tőled kapott ajándékokon igazságosan osztozzunk! Hallgass meg, Urunk!
6. Add segítő kegyelmeidet, hogy időben térjünk meg hozzád a bűntől, és már soha többé ne bántsuk meg! Hallgass meg, Urunk!
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Pünkösd vasárnap
  2007-05-27 06:59:04, vasárnap
 
  A lélekről nem könnyű beszélni, mert egyrészt minden szellemit azonosítanak vele, másrészt kialakult egy beszédmód, hogy az ember teste halandó a lelke örök, ennek következtében a test és a lélek állandó harcban van egymással.

A Biblia és benne az Újszövetségi szentírás azonban a Szentlélekről egészen más összefüggésben beszél. Ez a tanítás a Szentírásban igen gazdag és sokszínű, antik gondolkodási sémák hatása alatt áll. A Szentlelket úgy mutatja be az Írás, mint az Atya második énjét. Ebből a bemutatásból fejlődött ki a Szentháromság tan, és a Léleknek és Krisztusnak a kapcsolatáról szóló viták, részei a Jézus Istenségéről szóló vitáknak.

Az Írás úgy mutatja be a Szentlelket, mint a hozzánk legközelebb lévő Istent, őbenne s az ő segítségével találkozunk az Atya Istennel. Segítségével alakítja ki az ember, a szellemi, a lelki kapcsolatát az Istennel. Jézus kapcsolatát a lélekkel legjellegzetesebben mutatja be a Jordán folyónál történt megkeresztelkedése. Jézus minden tevékenységét a Lélek erejével végzi, sőt az evangélisták úgy írják le, hogy minden, amit Jézus tesz az a ,,Lélek műve" Jézus a ,,Lélek erejében" tevékenykedik. Jézusnak az Atyához fűződő kapcsolata és küldetése a Lélek segítségével történik.

A Szentlélek az Újszövetségben, mint ajándék jelenik meg, az Atya ajándéka számunkra. János evangélista fejti ki bővebben, hogy a Szentlélek ajándékozása az Atya kezében van. Jézus a Lélek által üresíti ki magát és ajándékozza magát teljesen az Atyának. János evangéliumában a Lélek egyben vigasztaló is. Az embernek a felépülő Isten kapcsolata mindig a lélek műve. A jövőben épülő kapcsolat is, ezért a Szentlélekről szokták mondani leggyakrabban, hogy eljön.

Az egyház is a Lélek műve, hisszük, hogy Ő hívja létre az egyházat és vezeti, hogy a kapcsolat az Istennel az idők végéig megmaradjon közte és az egyház között. A lélek adja az egyháznak a missziós jelleget. Sőt az egyes keresztény ember lelkébe is a missziós elhivatottságot a Lélek adja. Ilyen értelemben az egész egyház a lélek törvénye alatt áll. Az Apostolok Cselekedetei című könyvben a pünkösdi Lélek kiáradása teszi mássá az apostolokat, oldja fel félelmüket a világtól, világosítja meg értelmüket, hogy Jézusban felismerjék a megváltót, és az általuk alapított közösségeket a Lélek öröme hatja át.

Az Istennel személyes kapcsolatba lépett ember és lelke hihetetlenül meg tud változni. Az elmélyült vallásosság mindig a Lélek műve, a vallási vigasz a Szentlélek vigasztalása. A lélek indítja imádságra az embert, adja meg szenvedések között is a hit örömét. Jézus előre látta a hívek megpróbáltatásait, fizikai és lelki értelemben is. Ezért ígéri meg, hogy elküldi az ,,igazság lelkét" a vigasztalót.

Nagy kérdés, hogy a mi lelkünket milyen erők járják át? A Szentlélek ereje, megvilágosítása, vagy más belső indulatokat vélünk a Lélek indításainak?

B.GY.

 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Füst Milán Az elmúlás kórusa
  2007-05-26 07:54:22, szombat
 
  Még sugárzik szemed - a lélek ép... De menni kell! -
Ó ne hidd, hogy fájdalmas lehet
Ha a bölcs természet bevégzi művét
S a halál sugárzó koronájával tetézi
Tökéletessé!

Repülj tehát, - én hű és bízó szívvel elbocsátlak!
Dagassza szíved és vitorlád új szél - s ne késlekedj!
Menj! S lépj oly bátran a sírba, ahogy kimérten s méltóságosan
A mértékletesség diktálta földi lépteid! -
Lépj bátran hűs sírodba jóság! - Meleg szív büszkén lépdelj!
S ó ne hidd, hogy áldásom
Sirod földjét ne tenné porhanyóbbá!

Áldásom vidd majd magaddal: alvó
Örökkévalóságodat derítse, - s egy végső hang:
Kanárid búcsúéneke!

Minden szent, ami él - s a szentséget magadba hordod...
S talán erős, új szentség fénye derül majd rád az elmulásban:

Ó ne félj tehát!...
Mert végső perced múlik el s nem életed!
A régi fény van elmulóban, - s mielőtt lehúny,
Fürössze lelked boldoggá a tisztaság reménye
Mit lágy ölén kinál a végtelen!
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Néri szent Fülöp
  2007-05-26 07:48:14, szombat
 
  NÉRI SZENT FÜLÖP
Ünnepe: május 26

Az Anyaszentegyház húsvét örömhírével készít bennünket a Szentlélek eljövetelére. Keresztény életünk mely állandó előkészület a feltámadásra, a Szentlélekkel való együttműködéssel lesz igazi természetfeletti élet.

Jézus átadta nekünk az Atya tanítását, az igazság tanítását. Tanításának éppen ez a titka: nem úgy tanított, mint a többi hivatalos írástudó, és nem is saját tanítását hirdette az embereknek, hanem az Atyáét aki elküldte Őt ebbe a világba. Legyen mindig felkészült a szívünk, hogy befogadjuk és elfogadjuk az Atya igaz tanítását.

NÉRI SZENT FÜLÖP Firenzében született 1515. július 21-én. Szülei előkelőek voltak, jól tanult, jámborsága nagyon komoly volt. Gyermekkorában az engedelmessége, fiatal korában a tisztasága volt feltűnő. Hátat fordított gazdag örökségnek, keményen tanult, közben böjtölt és tanított. Filippo Neri vidám emberke volt, szülei és társai "jó Pippó"-nak nevezték. A domonkos atyáknál tanult, tőlük tanulta meg az evangéliumi szegénység szeretetét. A család kereskedőnek szerette volna nevelni. Nagybátyjához San Germanóba (Nápoly mellé) került, ő azonban nem vonzódott a várható gazdagodás felé. Sokat vívódott, mert nem tudta eldönteni, mi az igazi hivatása.

Sokat imádkozott, majd 18 évesen Rómába ment. Nevelőnek állt be, miközben őmaga szorgalmasan tanult. Maga köré gyűjtötte a fiatalokat, ácsorgókat, csavargókat. Merész elhatározással 25 éves korában nagyon aktívan és hatásosan kezdett Rómában téríteni, sokan megtértek hatására.

Gyóntatója tanácsára, sőt parancsára 1551-ben pappá szenteltette magát. Papokból és világiakból közösséget gyűjtött maga köré, ez volt első oratóriumuk a Római San Girolamo della Caritá templom mellett. A fiatalok itt hittant, zenét, éneket és imádságot tanultak.

Igen sok önmegtagadást vállalt, sokat imádkozott. Mivel mise közben rendszeresen többórás elragadtatásba esett, engedélyt kapott, hogy magán kápolnában misézzen. Lelki gyermekeit a templom melletti papi házba gyűjtötte össze imára, lelki olvasásra, énekre, zenére. Mindig jókedvű, vidám ember volt, ifjaival rendszeresen játszott. Jelszava volt: megvetni a világot, de közben senkit sem vetni meg, csak önmagunkat és a megvettetést.

Mérhetetlenül alázatos volt. Pápai felszólításra megalapította az oratoriánusok papi társulatát, akik igehirdetéssel, neveléssel foglalkoztak. Mindenkinek őszintén megmondta véleményét, sokakat nevelt. Pápák és szentek lelki atyja volt.

Halálát előre megjövendölte. 1595. május 25-én, áldozócsütörtökön éjszaka megáldotta még fiait, majd hajnali háromkor csendesen lehunyta szemeit. Halála után már két hónappal megkezdődött a szentté avatási eljárása, 1622. május 14-én szentté avatták.

Példája:
Vidáman, játékosan, szentül haladj Isten Országa felé!


 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Reményik:A kereszt fogantatása
  2007-05-25 12:14:09, péntek
 
  A Szentlélek nagy fergeteg-köpenyben
A Libanonra szállott.
A Libanon csúcsán egy cédrus állott.
Törzse obeliszk, feje korona.
A Szentlélek ráharsogott: Te fa!
Máriától, a Szűztől most jövök,
Csirázik immár az Isten fia,
És áldott ő az asszonyok között.
Most rajtad a sor: im, vihar-kezemmel
Megáldalak: légy terhes a kereszttel!
Légy te is áldott minden fák között,
Érezd, hogy nő benned a feszület,

Éveid: a Megváltó évei,
Míg utatok egykor összevezet.
Rajtad csorogjon végig Krisztus vére,
Kidöntve majd magányod vadonából
Állítsanak a világ közepébe.
Ott állj majd minden árva faluvégen,
Ott függj a cellák kietlen falán,
Ős-fádnak ezer apró másaképen.
Forgácsolódj szét millió darabra,
A Szabadító tekintsen le rólad
Millió megbilincselt életrabra,

A Szentlélek nagy fergeteg-köpenyben
Tovazúgott a Libanon felett,
Zúgásában ezer fa reszketett,
Ordító erdőn ment harsogva át,
Csak egy fa értette meg a szavát, -
Lehajlott óriási koronája:
Kereszt-sorsának megadta magát.
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
VII. Gergely pápa
  2007-05-25 08:46:32, péntek
 
  SZENT VII. GERGELY pápa
Ünnepe: május 25

A feladatot, amelyet rám bíztál, teljesítettem - mondja Jézus. De vajon mi is elmondhatjuk majd életünk végén hasonló, de nem túlzott magabiztossággal, hogy teljesítettük küldetésünket? Mutasd meg nekünk, Urunk, hogy mit kell tennünk, és add kegyelmedet, hogy megtegyük akaratodat.

SZENT VII. GERGELY pápa, Tusciában (Toszkána) született 1028 körül, Hildebrandus néven. Atyja egyesek szerint ácsmester, más életrajzírója szerint földmíves volt. Rómában nevelkedett, előbb egy kolostorban, majd egy esperes házában, aki később VI. Gergely pápa lett. Pápaként is maga mellett tartotta az ifjút, sőt még amikor Kölnbe számkivetésbe küldték, akkor is együtt maradtak. A következő IX. Leó pápa, is maga mellé vette Hildebrandot.

Hildebrand mélyen vallásos fiatalember volt. Pápai szolgálatban állott továbbra is, követségeket vezetett, összesen hét pápát is szolgált. Élesen látó és erős akaratú ember volt

1073-ban pápává választotta a római nép, hiszen a bíborosok szinte csak jóváhagyták a nép akaratát, a VII. Gergely nevet vette fel. Sokat küzdött az Egyház szabadságáért, főként IV. Henrik német császár ellenében. Küzdött a simónia ellen, a laikus invesztitúra ellen, a papi méltóság semmibevétele ellen. Rákényszerítette Henrik császárt, hogy 1077. január 28-án vezeklésül Canossa várában mezítláb, zsákruhában kérjen a kiközösítés alól feloldozást. A feloldozás után a császár továbbra is kíméletlenül üldözte Gergelyt. Közben 1083-ban követet küldött Magyarországra (Szent) István, (Szent) Imre és (Szent) Gellért szentté avatására.

Száműzték, Salernóban magányosan és elhagyatottan halt meg 1085-ben, ám utolsó szavaival is a hűbériség kilengései ellen beszélt. 1577-ben felnyitották sírját és testét épségben találták. 1606-ban V. Pál pápa avatta szentté. Az egész Egyházra 1728-ban XIII. Benedek pápa terjesztette ki tiszteletét.

Példája:
Lehet, hogy nem látod utad eredményét, utadat akkor is következetesen kell járnod!


 
 
0 komment , kategória:  Általános  
     1/6 oldal   Bejegyzések száma: 59 
2007.04 2007. Május 2007.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 59 db bejegyzés
e év: 889 db bejegyzés
Összes: 3232 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1837
  • e Hét: 1927
  • e Hónap: 2910
  • e Év: 183703
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.