Belépés
mami7090.blog.xfree.hu
A szeretet mindent eltűr, mindent elvisel, a szeretet nem szűnik meg soha Nagyházi Miklósné
1944.02.17
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/8 oldal   Bejegyzések száma: 74 
A Mindenség balladája
  2007-07-31 14:50:47, kedd
 
  Mécs László:

A Mindenség balladája

Éb-red, moc-can a tojásban a sejt:
,,Is-ten Is-ten'', huszonöt napi ritmus.
Tit-kon dob-ban anyaméhben a lét:
,,Is-ten Is-ten'', kilenc havi ritmus.
Ó jaj, ha kihagyna! - De él az Erő, de él az Ütem:
,,Is-ten Is-ten Is-ten!''

Dobogón zakatol, kacagón-zokogón zakatolgat a szív:
,,Is-ten Is-ten'', jó nyolcvan a pulzusi ritmus.
Ó jaj, ha kihagyna! A vérpatakokba
belefagyna a lét-zene s pirosan párázna magasba
lelkünk, ha kihagyna a ritmus! De él az Erő, de él az Ütem:
,,Is-ten Is-ten Is-ten!''

Csobogón menetel a patak, a folyó, a folyam:

,,Is-ten Is-ten Is-ten Is-ten!''
Ó jaj, ha kihagyna a ritmus! A hegytűl a tengeri tájig
belehalna halak sokasága, hajók sora, sajkák,
malmok raja rína! - De él az Erő, de él az Ütem:
,,Is-ten Is-ten Is-ten Is-ten!''

Lobogón jön a Nap, megy a Hold, megy a Nap, jön a Hold:
,,Is-ten Is-ten nap-pal, éj-jel'' háromszázhatvanötször!
Ó jaj, ha kihagyna a ritmus! Nem volna szivárvány,
nem volna virág, nem volna világ, csak futna a Föld,
a gigászi koporsó! - De él az Erő, de él az Ütem:
,,Is-ten Is-ten Is-ten'' Is-ten!''

Ragyogón menetelnek a csillagok és naprendszerek egyre:

,,Is-ten Is-ten fény-év, fény-század, fény-ezred.''
Ó jaj, ha kihagyna a ritmus! De él az Erő, de él az Ütem:
dobog és csobog és lobog és erjed az Idő a Tojásban.
A Tojásnak a héja: az Örökkévalóság,
mely áll a Tenyéren, áll, tartja az Isten. 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Loyolai szent Ignác áldozópap
  2007-07-31 14:45:56, kedd
 
  Loyolai szent Ignác áldozópap
Ünnepe: július 31

Lev 25, 1.8-17
Mt 14, 1-12


A spanyolországi Loyolában született 1491-ben. A királyi udvarban élt és katonáskodott. 1521-ben Pampelona várának védelmében megsebesült. Számára a hosszas ágyhozkötöttség életfordulót eredményezett. A monserati kolostorban életgyónást végzett, azután egy Manresa melletti barlangban vezekelve írta lelkigyakorlatos könyvét. Egy szentföldi zarándoklat után kezdte meg iskoláinak végzését. 1534-ben hat társával megalapította a Jézus társaságot, amely az újkor egyik legeredményesebb rendje. Termékeny apostoli munkát végzett mind írásaival, mind pedig tanítványainak oktatásával, akik az Egyház megújulásában elévülhetetlen érdemeket szereztek. Rómában halt meg 1566. július 31-én. Sírja a római Il Gesu jezsuita templomban van. 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Sík S: A könny születéséről
  2007-07-30 10:29:42, hétfő
 
  Sík Sándor:

A könny születéséről

Boldog a bűn és érdemtelen áldott,
Mert semmiből teremt egy új világot.

Boldog a bűn, mert ő szüli a könnyet
És százszor szent a könny.
És másom nincs, csak a könny, amit sírok,
Egyetlen ősi örököm.

Nincs másom. És az sem enyém,
Az én könnyem nagytitkos messze tenger,
És én úgy állok partja meredekjén,
Félve és fázva, félig-húnyt szemekkel.
És a szemem lehúnyni sem merem,
Mert a tengereken sziszegnek az éjek,
És elzsibbaszt egy szörnyű félelem;
És a szememet kinyitni is félek.
És úszni kellene és nem merek,
Hiába hívnak messze tengerek;
Csak reszketek, vacogva reszketek.
És, jaj nekem, egyhelyben állok.

A bűn az áldott.
Mert eljön és az óriás vizeknek
Örvénylő mélyére merít,
És tágra nyílt szemeim elé hozza
A mélységek rejtelmeit.
Megmutat mindent ott lent a fenéken,
Hullám alatt, kövek megett,
És úgy találom meg enmagamat
És úgy találom meg a könnyeket,
És ama világos világot.

A könny, a könny ezerszer áldott!


 
 
2 komment , kategória:  Általános  
Aranyszavú (.....) szent Péter
  2007-07-30 10:17:14, hétfő
 
  Aranyszavú (Krizolog) szent Péter
Ünnepe: július 30

Lev 23, 1.4-11.15-16.27.34b-37
Mt 13, 54-58


380 körül Imolában Bologna mellett született. 424-ben Ravenna püspökévé választották. Mély értelmű és eredeti prédikációi miatt kapta az "Aranyszavú" nevet. Egyike a legjelentősebb keresztény íróknak. Szoros kapcsolat fűzte Nagy Szent Leó pápához és a császári házhoz is. A tévtanító Eutychesszel szemben védelmezte a római pápák elsőségét. Imolában halt meg 450-ben.


 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Reményik :Az ismeretlen . . .
  2007-07-29 11:29:24, vasárnap
 
  Reményik Sándor:
,,Az ismeretlen Istennek''

Nem hódításra indultunk mi el
A végtelenből, - csak találkozásra.
Testvér, a mi testvérségünk
Ezért oly ritka, szép és drága.
Nem hajtottuk a lelkünket igába.
Egymás lelkét prédának sose néztük,
Szemmel nem vertük, szóval nem igéztük.

Maradtunk szabadok a szeretetben.
Maradtunk egyenlők a szeretetben.
Maradtunk testvérek a szeretetben.

Egymás lelkében tiszteltük a törvényt.
S a végzetet, mint napsugár és örvényt.
A törvény betűje ha összevágott:
Ujjongva hirdettük a rokonságot.

S ha egymás lelke tájait bejárva,
Rábukkantunk egy nekünk idegen,
Ismeretlen istenség templomára:
Oltárát virággal szórtuk tele,
És szóltunk csendesen: bár nem enyém,
Szenteltessék meg mégis a neve.


 
 
0 komment , kategória:  Általános  
évközi idő 17. vasárnapja
  2007-07-29 10:30:15, vasárnap
 
  Dr. Benyik György

Az ima egyidős az emberiséggel és egyidős a vallással. Minden vallásnak meg van a maga imája, vagy ima rendszere. A Bibliában is számos imát találunk, sőt Lukács evangéliumára különösen jellemző, hogy kedveli az imákat. Jézust több alkalommal mutatja imádkozó helyzetben, a kiemelkedő személyiségek, mint Zakariás, Mária, Erzsébet, Anna próféta asszony örömüket, reményüket imában fejezik ki az imában. Mindezek között leginkább ismert imává a Miatyánk vált.

Ezzel az imával is különböző változatban találkozunk az Újszövetségi Szentírásban. Máté és Lukács evangéliuma nem ugyanazt a szöveget ismerte. A lukácsi változat öt kérésből áll, szemben a Máté-féle változat hét kérésével. Mindkét formula az Atyához szóló fohásszal kezdődik, melynek része az Isten bensőséges megszólítása. Úgy tűnik, Jézus arra buzdít, hogy Istent inkább családtagnak tekintsük, mint távoli, félelmetes idegennek. Jóllehet az Isten és az ember kapcsolatának nem lehet földi modellt találni, mégis az emberi atyaság és a fiúság áll leginkább közel ehhez a kapcsolathoz. Az így emberközelben érzett mennyei Atyához intézett kérések között az üdvösség rendjére, az egyén és a hívek anyai javaira, valamint lelki javaira vonatkozó kérések sorakoznak. De szerepelnek a mindennapi kenyérgondra vonatkozó kérések is, sőt a jó és a rossz választásának zavarára, a kísértésre vonatkozó kéréssel is találkozhatunk. Ezek a kérések átfogják az egész ember életterét, nem szűkülnek le csak túlvilági, vagy csak evilági gondokra. Aki a Miatyánk kéréseit olvassa, vagy imádkozza, abban felébred a vágy a teljes emberség iránt. Aki így imádkozik, az Isten teremtő szándékával egyesíti vágyait.

Mindegyikünk imája jól tükrözi lelki fejlődésünket, leírja szellemi, lelki horizontunkat. Vannak esetek, a különböző vallások ima gyakorlatában, hogy az ima egyetlen mondatot, vagy kifejezést ismételget csupán, és ezzel a monotóniával elbódítja az embert, leszűkíti gondolkodását, monomániássá teszi az imádkozó embert. A fanatizáló imák mindegyike ilyen. Ezek hatására az ember elveszíti azt a nyitottságot, amely vele született képessége, és amely emberségének megfelel.

Sokat írtak arról, hogy a kereszténység legfontosabb imája nem azonos szöveggel került bele Máté és Lukács evangéliumába. Ennek elég bonyolult hagyománytörténeti okai vannak, de egy dolgot kétségtelenül állíthatunk. Az ókeresztény egyház ebben az időszakban még szilárd kötöttség nélkül őrizte Jézus imádkozó hagyományát. Nem azzal a görcsös azonosságtudattal, amivel a farizeusok, vagy a szadduceusok, akik olyan nagy jelentőséget tulajdonítottak a kötött formáknak. Az evangéliumok hívő közössége Jézustól megtanulta az imádkozás művészetét, és a saját szavaival adta vissza a Jézustól tanultakat. Nem formulát tanultak, hanem imádkozó magatartást.

Néhányan elismerik, az embert formálják az általa használt szavak. De a modern ember néha megfeledkezik a leginkább embert formáló szavakról, az imádság szavairól. Mai magyar nyelvi kultúránkban elsekélyesedtek az imádság szavai. A tanult formák gyakorlat híján elfelejtődtek, imáink, ha mégis megszólalnak, sok esetben pillanatnyi szorongásainkat tükrözik, és nem nyílnak meg a jézusi ima pedagógia tágassága felé. Így aztán nem sokat segítenek nekünk, magunknak imádkozunk, és nem az Isten nevét akarjuk megszentelni. Magunknak kérünk, és nem az üdvösség művét akarjuk előbbre vinni. Ezért tanulhatunk sokat Jézus imájából, mely megőrizte az ember földi és égi dimenzióit, hogy minden szorongásunk ellenére el ne feledjük, két világ polgárai vagyunk. 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Amikor a felhők
  2007-07-28 19:57:51, szombat
 
  Amikor a felhő a holdra siklik, a folyamra is felhő siklik. Úgy érzem ilyenkor, mintha az ég tengerében eveznék, és kedvesemre gondolok, akinek arca szívem tükrében fénylik.

 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Tompa Mihály: Boldogság
  2007-07-28 10:30:21, szombat
 
  Hol vagy, hol vagy életünknek
Szép tündére, boldogság?!
Karjaidban kik pihennek?
Ajkaid kik csókdossák?
Fényes orczád néha, néha,
Szemünk előtt megjelen;
Vagy csak a szív álma képzel
Kétes ködben, fellegen?

Széles ország-út az élet,
És mi rajta vándorok;
Elfáradunk, elepedünk,
Vérző lábunk tántorog;
S boldogságért esdekelvén,
Míg előre jár szemünk:
Csendes kunyhó vagy keresztfa
Közelébe érkezünk.

De a vándor a kis kunyhót
Elmellőzi botorul;
Öntagadás, türelemnek
Keresztjéhez sem borul;
A csalképet űzve, annyi
Fáradalmat elvisel;
S meglepvén az éj sietve:
Az útfelen alszik el.

Voltam ábránd! völgyeidben,
Hol szellő s lomb enyeleg;
Jártam oh vágy! szirttetődön,
Melly szédítő s meredek.
Hű csók mézét szítta ajkam,
Koszorus volt homlokom...
S ha valék-e boldog akkor?
Ne kérdjétek, nem tudom!

Szív, oh szív! ha boldog vagy már,
Ha több kéj nem fér beléd:
Mi remegtet, mi nyom mint a
Fa harmatos levelét?
Ah, miért kell a boldogságban
Öntudatlan érezni:
Hogy azt egy szempillantásban
El is lehet veszíteni?

Mért van, hogy ha szíved álma
Megvalósul, s a tied:
A szép bálványt összetörni
Maga a szív úgy siet!?
Csábít, vonz a fátyolos kép
Melly távolról int felénk,
Hogy megrontsa a kicsinylés,
Amit küzdve megnyerénk.

Zaklat a vágy, s űzve szívünk
Ösmeretlen tájakig:
Nem boldog ha kéjt nem ízlel,
Nem, ha azzal jól-lakik.
A bánatban örömet kér,
Az örömben bánatot;
Csendességből zajba vágyik,
S csendbe hogy ha zaklatott.

S míg az élet, mint az égbolt,
Hol borongós hol derűlt;
És megkóstol a halandó
Édeset és keserűt:
A végóra elközelget,
És szemét, hogy béfogják,
Életén átnézve kérdi:
Mi volt hát a boldogság?!


 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Állj ki az Úr házának kapujába
  2007-07-28 10:19:50, szombat
 
  Jer 7, 1-11
Állj kis az Úr házának kapujába, és hirdesd az üzenetet.
Mt 13, 24-30
Jó magot vetett földjébe.


A jó mag Isten igéje. Halljuk is, de mégis van valaki, aki mást súg nekünk, másfelé akar vinni. Mégis ki akarok tartani Isten ügye mellett. Ehhez kérem Isten segítségét mindennapi imáimban, Szentmiséimben.


 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Reményik Sándor: Béke
  2007-07-27 09:43:30, péntek
 
  Valami furcsa összehangolódás,
Valami ritka rend -
Széthúzó erők erős egyensúlya,
Mély belső bizonyosság idebent -
Bizonyosság arról, hogy élni jó,
Szenvedni elkerülhetetlen,
Szeretni tisztán: megistenülés,
Meghalni szép -
S a Kifejezést meglelni mindezekhez,
Megtalálni a felséges Igét:
Az Igét mindezekhez:
A Béke ez.
Orkán ordíthat aztán odakünt,
Robbanhat ezer bomba: kárbament,
De kárt nem okozott.
Bent:
Csend.
A Béke itt kezdődik.
Bent:
Csend.
Isten hozott.


 
 
0 komment , kategória:  Általános  
     1/8 oldal   Bejegyzések száma: 74 
2007.06 2007. Július 2007.08
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 74 db bejegyzés
e év: 889 db bejegyzés
Összes: 3232 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 16
  • e Hét: 2189
  • e Hónap: 3172
  • e Év: 183965
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.