Belépés
mami7090.blog.xfree.hu
A szeretet mindent eltűr, mindent elvisel, a szeretet nem szűnik meg soha Nagyházi Miklósné
1944.02.17
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/11 oldal   Bejegyzések száma: 106 
Szent László pénze
  2007-09-30 18:42:42, vasárnap
 
  A tegnapi nap egy gyönyörű kirándulással telt el. Nagy családi kirándulásra mentük a Bakonyba, egy tisztásra a Gerence patakhoz. Az unokáimnak a szülők mesélték, hogy mennyit kirándultunk, amikor a Ők voltak még gyerekek, és mindig keresték a Szent László pénzét, és gyűjtötték. Persze mentek is mindjárt, és kiváncsian keresték, nézegették az apró kis "pénzeket" Érdeklődve hallgatták a Szent László pénzének történetét.
Ime a történet:
Szent László pénze
Tordai-hasadék

Szent László király csudálatos dolgairól regélek most, olvassátok, hallgassátok kegyeletes szívvel. Sem azelőtt, sem azóta nem volt a magyarnak királya, aki véle vetekedhetnék vitézségben. És tündökölt az ő lelkének tisztasága, nem volt azon egy mákszemnyi folt. Szent életéért szerette az Isten, s valahányszor nagy veszedelem fenyegette a kegyes szívű királyt és népeit: segedelmére küldé Isten az ő angyalait, s népeivel együtt csudálatos módon megmenekedék..
Egyetlenegyszer kényszerült megfutamodni a világhíres vitéz László király az ellenség elől, mert egymagára maradt, s amint körülnézett, látta, hogy hiábavaló nagy ereje, vitézsége: nem verhet le százakat egyedül. Érezte, hogy szüksége van rá még a magyarnak (a fűszál is feltámadt ellene), megsarkantyúzta hát kedves Szög paripáját, s nekivágtatott a tordai hegyeknek.
- Utána! Utána! - ordították a kunok, hogy ég-föld zúgott az ordításuktól.
Ha Lászlót kézre keríthetik, övék lesz a magyar föld: mind László után vetették magukat. Véres hab vert ki a paripáján, már-már utolérték a kunok. Még egy pillanat, s a magyarok aztán sírathatják Szent László királyt.
- Ó, Uram, segély! - fohászkodott föl László, szemét az égre emelvén.
S ím, abban a pillanatban kettéhasadt a tordai hegy: László háta mögött rettentő nagy hasadék tátongott. A kunok döbbenve állottak meg a hasadék partján, de amerre néztek, nagy hosszúságban húzódott a hasadék, László meg csöndes, lassú léptekben mendegélt tovább, vissza az ő népéhez.
Többet aztán nem is történt, hogy László a kunok előtt fuson. Mindig a kunok futottak őelőtte. Egyszer azonban a nagy diadalnak szinte szörnyű kudarc lett a vége. Eszük nélkül szaladtak a kunok, hegyen-völgyön át, s talán kiszaladtak a világból, ha a kunok vezérének ördöngös gondolata nem támad. Egyszerre csak, mit gondolt, mit nem a kun vezér, szórni kezdte tarsolyából a csengő aranyat s ezüstöt, s intett a vitézeinek is, hogy csak hányják el azok is, ami pénzük van, majd meglátják, mi nagy haszna lesz ennek.
Na, az ármányos vezér jól számitott, mert a magyarok egyszeriben félbenhagyták az üldözést, s mohón szedték föl a pénzt.
- Hagyjátok! Hagyjátok! - csendült végig a magyarok sorain László hangja. - Ráértek erre később is! Utánam! Hajtsuk a kunt, hajtsuk!

De hiába, a magyarok nem hallották László szavait. A pénzre gondoltak most mind. Hát nem is csoda, hogy eltántorította, különösen a szegényebb rendű vitézeket, hiszen csak úgy ragyogott, fénylett a föld a tenger aranytól, ezüsttől. Hiszen csak ez kellett a kunoknak. Amint a magyarok a pénznek estek, megállapodtak a futásban, s visszafordultak, hogy rácsapjanak a pénzszedő magyarokra.

László szomorúan tekintett föl az égre: onnan várt segedelmet.

Isten meghallgatta a szent életű király imádságát, s ím, halljatok csudát: azok a ragyogó sárga aranyok, azok a tejfehér ezüstök egytől egyig kővé változtak. Ez volt a magyarok szerencséje. Megértették Istennek csudás intését, lóra kaptak mind, s haj, kun, haj! kiáltással újra űzőbe fogták a kunokat, s meg sem is pihentek, míg az országból ki nem kergették őket.
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
A magány
  2007-09-30 15:44:26, vasárnap
 
 

 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Szegény Lázár
  2007-09-30 15:22:52, vasárnap
 
  Évközi idő, C év, évközi idő 26. vasárnapja
Lk 16,19-31
Szegény Lázár


Ennek a történetnek más a főszereplője, mint amit várnánk. Talán ebben az esetben igaz, hogy Jézus Lukács evangéliumában, a szegények evangéliumában a társadalmat a szegények oldaláról szemléli. Amikor a gazdagok lakomáját leírja akkor nézőpontja ugyanaz, mint a kapukon kívül ácsorgó koldusnak a nézőpontja.
Pedig a történet a gazdaggal kezdődik. Igaz ennek az embernek nincs neve, pontosabban a neve csak annyi, ,,gazdag". Pedig általában a gazdagoknak mindig nevük van. A szokásainak leírása is sematikus. Bíborba, bársonyba öltözött, és lakmározott, ez tipikus viselkedési módja a gazdagoknak. Még a tulajdonképpeni konfliktus is, sematikusan van leírva. Nem ad enni a szegény Lázárnak. Pedig a zsidó vallási gyakorlat szerint legalább egy vagy két házi koldust tartania kellett a gazdagoknak.
Lázár leírása is sematikus, a neve egyébként könyörületet jelent. Az elem, hogy a kóbor kutyák is megszánják és nyalogatják a sebeit, a hatás fokozására került a történetbe.
A történet itt színteret vált, és a halál tényének beiktatásával ennek a két embernek a konfliktusát közvetlenül az ítélő Isten elé helyezi. Itt nincsenek érvek, hanem ítélet van. Kedvező Lázár számára, kedvezőtlen a gazdag számára. Érdekes módon a nyomorúság gondolkodásra készteti a gazdagot, sőt még odáig fejlődik a személyisége, hogy aggódni kezd, a földön élő rokonai jövője miatt. Minden válasz, amit az Istentől kap, negatív. Nem lehet a pokol és a mennyország kapuját átlépni, nem lehet üzenni a földre, mert nem hiszik el. A történet vége rejtett utalás Jézusra, ha ,,valaki a halálból támad fel, annak sem hisznek."
A szegények- gazdagok konfliktusának ez az elintézése bibliai és inkább a parabola sajátos céljait szolgálja, mint valóságos konfliktus. Valójában a szegények nem mindig ilyen elesettek és alázatosak. Inkább az elkeseredettség erőszakos tettekre sarkalja őket. Sőt az újabb szociális ideológiák, fel is ruházzák a szegényeket a szerzéshez való joggal. A ,,megélhetési bűnözés" fogalmának kitalálása, az erőszakos szegények felmentését szolgálja a mai társadalomban.
Ebben a történetben azonban szegénység és gazdagság nem pusztán szociális ellentétként áll szemben egymással, hanem emberi magatartás szintjén. Az emberi konfliktusok mögött nem csak eltérő pénzek, hanem eltérő magatartás, eltérő erkölcsi viselkedésmód húzódik meg. Itt a gazdag, embertelen. Nem szükségképpen az, hanem mert úgy érzi, a vagyona feljogosítja arra, hogy minden etikai korláton átlépjen. A nyomor szolidárissá, a gazdagság indviduálistává tesz.
Kicsinyre zsugorodott bolygónkon, a szegénység és gazdagság, a lenézés és a nyomor szolidaritása új konfliktust teremt. Mi már nem vagyunk szegény ország, de nem fejlődött ki a szolidaritás sem bennünk. Úgy érezzük, a mi vagyonunk még nem kötelez jótékonykodásra. Pedig Isten törvényei ránk is vonatkoznak, és számon is kéri azokat rajtunk.


 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Mese arról, ki hogyan szeret
  2007-09-29 08:18:32, szombat
 
  Somlyó György: Mese arról, ki hogyan szeret

Van, aki azt hiszi, tehet, amit akar,
hisz szeretik.
Van, aki azt hiszi, tehet, amit akar,
hiszen szeret.
Van, aki úgy érzi, minden tettére vigyáznia
kell, éppen mert szeret.
Van, aki úgy érzi, minden tettére vigyáznia
kell, éppen mert szeretik.
Van, akinek számára a szerelem
határos a gyűlölettel.
Van, akinek számára a szerelem
határos a szeretettel.
De van olyan is, aki a szerelmet összetéveszti
a szeretettel,
s nem érti, hogy mások feleletül a
gyűlölettel tévesztik össze a szerelmet.
Van, aki úgy szeret, mint az országútra
tévedt nyúl,
amely a fénycsóvák csapdájába esett.
Van, aki úgy, mint az oroszlán, amely széttépi
azt, amit szeret.
Van, aki úgy szeret, mint a pilóta a várost,
amelyre bombáit ledobja.
Van, aki úgy, mint a radar, amely a repülők
útját vezeti a levegőben.
Van, aki békésen szeret, mint a kecske, amely hagyja,
hogy megszopja az éhező kisgyerek.
Van, aki vakon, mint a másikat alaktalanságába
nyelő amőba.
Van, aki esztelenül, mint az éjszakai lepke
a lángot.
Van, aki bölcsen, mint a medve a téli álmot.
Van, aki önmagát szereti másban,
s van, aki önmagában azt a másikat,
akivé maga is válik általa.


 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Hamvas Béla: Töredék
  2007-09-29 08:16:22, szombat
 
 

 
 
0 komment , kategória:  Általános  
szeptember 29
  2007-09-29 08:08:30, szombat
 
  Szent Mihály szent Gábor és szent Rafael főangyalok
Ünnepe: szeptember 29

Azokat az angyalokat nevezzük főangyaloknak, akik fontos üzenetet hoznak Istentől. A főangyalokat külön névvel is megjelöljük. Egyikük neve Mihály, ki olyan, mint az Isten, a másiké Gábor, Isten ereje, a harmadiké Rafael, Isten orvossága. Az angyalok Isten üzenetét hozzák. Szeretnénk ezt az üzenetet mi is továbbadni, angyalaivá válni embertársainknak

Forrás: Rieth József: Szentjeink

SZENT MIHÁLY

Az angyalok életéről nincsenek az emberekéhez hasonló életrajzi adatok. Az ő életük más formában valósul meg. Történetük a teremtéssel kezdődött, ők lettek a legtökéletesebb teremtmények. Kegyelembe öltöztek - tanítják atyáink - és próbára lett téve hűségük. Szabad akaratuk lehetővé tette a jók számára a hűséget, a lázadóknak pedig a bukást. A hűségesek jutalma örök boldogság, a bukottak számára a büntetés az örök kárhozat lett.

A szenthagyomány Mihályt teszi meg a nagy harc vezérévé, ebben a harcban a bukott angyalok le lettek taszítva a mennyből (
Jel 12, 7-9).

Mózes testét halála után angyalok temették el ismeretlen helyre (MTörv 34, 5-7), nehogy a zsidók bálványként tisztelhessék. Mihály főangyal volt az, aki viaskodott a Sátánnal, védve Mózes testét (Júd 1, 4-10).

Ő az az angyal, aki Dánielnek megviszi a hírt a szabadulásról és az óvásról (Dán 10, 21- 11, 1; Dán 12, 1-4).

495-ben Dél-Itáliában, Apuliában megjelent, ettől kezdve ott, Garganó hegyén kegytemplom várja a búcsújárókat.

Nagy Szent Gergely pápának is megjelent Hadrián császár mauzóleuma felett, jelezve a nagy pestis járvány végét. Ma az Angyalvár tetején látható ércszobra figyelmeztet minket Mihály jelenésére.

Franciaországban is híres búcsújáróhely alakult ki a Mont-Saint-Michel sziklatömegén. Már 966-ban bencés apátságot alapítottak itt Szent Mihály tiszteletére.

Lovagrendek tisztelték védőszentjüknek, hadseregek hímezték képét zászlóikra (például 955-ben a magyarok ellen Lech mezején), az Egyház is segítségül hívja a rossz elleni küzdelemben (Ef 6, 11-17).

Példája:
Segíts a rossz elleni küzdelemben!


GÁBOR főangyal, a Szentírás szavai szerint az Úr előtt álló hét főangyal egyike (Tób 12,15; Lk 1,19). Láng-követek ők, akik az emberiséget irányítják. Szerepüket hasonlítják a hétágú gyertyatartóhoz, Isten világosságát terjesztik a történelem szentélyében. Jelképezik a Szentlélek 7 ajándékát, vagy a 7 szentséget.

Gábor szerepe: a hívatottaknak Isten terveit hírül vitte.

Dánielnek megjelent a fogság idején, s megmutatta az üdvtörténet fejlődését, a nagy birodalmak harcait és pusztulását, Izrael szabadulását, és a Messiás eljövendő országát. Megmagyarázta Gábor főangyal Dánielnek a különböző látomások értelmét. (Dán 8, 16-26; Dán 9, 21-27)

Zakariásnak megjelenve a főangyal a jeruzsálemi templomban hírül adta Keresztelő Szent János születését és a megváltás elérkeztét (Lk 1, 11-20). Magáról elmondja ekkor, hogy az Úr színe előtt áll.

Názáretben Máriánál megjelenve a Megtestesülést jelentette be. Magáról ekkor semmit sem mondott, Lukács evanelista nevezi Gábornak. Szavait idézzük minden "Üdvözlégyben". (Lk 1, 26-45)

Ünnepe a II. Vatikáni Zsinatig március 24-én volt. és a Zsinat tette egy napra a három ismert nevű angyal ünnepét.

Gondolat:
Isten küldöttek útján tartja velünk a kapcsolatot.


RÁFÁEL.

Angyal. Egyike a hét angyalnak, aki mindig kész arra, hogy az Úr színe elé lépjen. A Bibliában csak Tób könyvében szerepel.

Az ifjú Tóbiás kisérője. (Tób 12, 15) Segít nehéz helyzetekben, gyógyít, ártalmatlanná tesz démont.

A zsidó irodalomban mint angyalfejedelem, vagy trónálló angyal jelenik meg, így a Kumráni leletekben is. A keresztény hagyomány a főangyalok közé sorolja és az úton levők védelmezőjét látja benne.

Régebben ünnepét október 24-én ünnepeltük.

Gondolat:

"Tőled reméljük és kérjük üdvünket,
testi lelki egészségünket."
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Elmúlás
  2007-09-28 21:49:46, péntek
 
  Ezen a földön,csak is egy igazság van,
Gondolok a HALÁLRA,mert ő bizony nem válogat!
Sajnos elég sokszor,a JÓK mennek el,
Szomorú ha még az,gyermek is egyben!
Van aki a MENNYBEN,folytatja az utat,
És van aki csak,a POKOLBA juthat!
A halál egy elmúlás,a földi pálya vége,
De bízom hogy majd egyszer,engem is vár az örök élet!
Hiszem hogy a lélek,tovább él a MENNYBEN!
S az ÖRÖK BOLDOGSÁGRA,ott rátalál az ember!
Egyszer egy atya,azt prédikálta:
"..a lélek él:találkozunk!",ez az igaz hit alapja!
Én hiszek neki,hisz én is így gondolom!!
És bízom,hogy az ISTEN országába,talán egyszer majd én is eljuthatok!!!


 
 
0 komment , kategória:  Általános  
A lélek akár a világ kapuja
  2007-09-28 13:34:43, péntek
 
 

 
 
2 komment , kategória:  Általános  
1972.09.28 - 1982.03.10
  2007-09-28 12:11:34, péntek
 
 


"Örök álom zárta le drága két szemed,
És megpihenni tért két ügyes kezed.
E földön küzdöttél, de már nem lehet,
Odaát a csend ölel át és a szeretet.

Örökké szeretlek és nem feledlek téged,
Mert te számomra soha nem leszel halott
Szívemben örökké élni fogsz, mint a csillagok."
Örök álmod legyen áldott. 
 
0 komment , kategória:  emlékezés  
Szent Vencel vértanú
  2007-09-28 10:10:31, péntek
 
  Szent Vencel vértanú
Ünnepe: szeptember 28

SZENT VENCEL 907-ben Csehországban született, apja Vratislav, a cseh törzsek második keresztény fejedelme volt. Édesanyja a félig-meddig pogány Drahomira alkalmatlansága miatt nagyanyja, Szent Ludmilla nevelte. Természetes tehát, hogy kisgyermek korában gondos keresztény nevelésben részesült. Nagyanyját Drahomira meggyilkoltatta 921-ben. Egy éven belül édesapja is meghalt. A tizenhatéves fiatalember 925 körül a hercegség vezetését átvette, sok nehézséggel terjeszthette a hitet.

Állandó küzdelmet kellett vívnia a pogány főurak ellen. Szemére vetették német-barátságát is. Ő igyekezett fegyelmezett, adakozó,imádságos ember lenni. Tudott latinul és görögül is. A Szentírás több részletét szószerint tudta. Templomokat építtetett, környezetébe szerzeteseket gyűjtött.

935-ben (egyes adatok szerint 929-ben) cselszövés áldozata lett, Szent Kozma és Damján ünneplésére öccse várába hívták, Ó-Bunzlau-ba. Ünnepi vacsorát rendeztek tiszteletére, másnap, szeptember 28-án azután a templom előtt öccse, Boleszláv vezetésével megtámadták, és a bérgyilkosok végeztek vele.

Kezdettől vértanúként tisztelték, Csehország fővédőszentje. Az általa alapított Szent Vitus székesegyházban temették el. Érdekesség, hogy a székesegyházat még Vencel kezdte el építeni, de ezer évig épült, mert csak az ezeréves évfordulóra, 1929-ben fejezték be az építését

Példája:
Hivatásodra készülj, és vállald érte az áldozatokat is! 
 
0 komment , kategória:  Általános  
     1/11 oldal   Bejegyzések száma: 106 
2007.08 2007. Szeptember 2007.10
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 106 db bejegyzés
e év: 889 db bejegyzés
Összes: 3232 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1840
  • e Hét: 1930
  • e Hónap: 2913
  • e Év: 183706
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.