Belépés
lambert.blog.xfree.hu
Bár úgy tűnik ma, mintha csak a hamisak, a gazok és gonoszok számára gyümölcsözne az élet; ne irigyeld őket! Összeomlik alattuk a csalásra épült világ. A jövend... Ballán Mária
2006.07.04
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/19 oldal   Bejegyzések száma: 189 
Ima
  2008-10-31 01:07:59, péntek
 
  Uram!

Utamra Isten nem üres kézzel bocsátott el. Értékeket
bízott rám, amelyeket bajos a pénz értékítéletével
mérlegre vetnem. Szellemi képességeim, munkaterületem,
otthonom, a rámbízottak élete, az időm, a törekvéseim,
az egészségem - és sok minden egyéb - pénzértékben
egyszerűen kifejezhetetlenek. Hálátlanság bűnébe
esném, ha tagadnám, milyen sokat bízott rám Isten
jósága. De ezekért a kincsemért felelős vagyok. Számon
kéri tőlem. Így mondod. S ne engedj e szó mellett
érzéketlenül elhaladnom.
Ugyanakkor van szavadban nyugtalanságot csillapító
vigasztalás is. Mert képességeim korlátolt voltára
minduntalan ráébredek. Itt jó, amit mondasz. Isten nem
követeli tőlem a lehetetlent. Nem követel tőlem
többet, mint amit kaptam. Nem követel tőlem olyat,
amit nem kaptam. De azt, amit kaptam, megköveteli.


István atya
Mocsa 
 
0 komment , kategória:  HIT  
A Reformáció Napján +videó
  2008-10-31 00:58:45, péntek
 
  A Reformáció Napján

Luther Márton maga sem sejthette, hogy 491 évvel ezelőtti tette véget vet a katolicizmus középkori európai uralmának. Bár a reformokat sokáig az egységes egyház keretein belül szerette volna elérni, végül nem így történt. 1517. október 31-én Luther Márton a wittenbergi templom kapujára szögezi 95 pontból álló, a katolikus egyházat bíráló tételsorát.

"Amint a pénz a ládában csörren, lelked rögtön a mennybe röppen"
avagy az üdvösség, csak pénz kérdése?

Luther 1517. október 31-én levelet írt feletteseinek, melyben hangot adott búcsúcédula-ellenességének, a levélhez csatolta tételeit is. Luther nem először hangoztatta ellenérzését a búcsúcédulákkal (a búcsúcédula a gyónást helyettesítette és a lelki üdvösség megvásárlását jelentette) kapcsolatban, prédikációiban gyakran helytelenítette árusításukat. Szilárdan hitt abban, hogy mindenkinek egész életében Isten kegyelmében alázatosan bízva kell élnie. Luther arra számított, hogy egy vitát indít el az egyházon belül, amelynek hatására visszavonják a búcsúcédulák árusítását. Nem így lett.
A korabeli világban végbemenő gazdasági, társadalmi és politikai változások, a reneszánsz és a humanizmus eszméinek elterjedésével megváltozott a vallással kapcsolatos magatartás is. Egyre fokozódott a katolikus egyház bírálata. Luther téziseivel még jobban rávilágított az egyház hibáira. A Luther által kezdeményezett mozgalom elveit mindenki saját érdekében értelmezte. Az elszegényedett kisnemesség abban reménykedett, hogy megkaparinthatja az egyház javait. A parasztság Luther prédikációiban a társadalmi elégedetlenség elleni lázadásra való biztatást látta. A humanisták - köztük tudósok és fejedelmek - is osztották Luther nézeteit. Róma azonban teljesen elutasította azokat.

Luther nem kerülhette el az egyházi átkot, eretneknek nyilvánították. A császár pedig -a fejedelmek nyomására, akik Luthert saját céljaik érdekében kívánták felhasználni - a wormsi birodalmi gyűlés elé idézi. A fejedelmek abban bíztak, hogy Luther tanainak terjedésével gyengül Róma németországi politikai ereje.

A birodalmi gyűlésen Luther nem vonta vissza tanait: "Amennyiben engem az Írás tanúságával vagy észérvekkel meg nem győznek, mert én a Pápának és a zsinatoknak nem hiszek, mivel bizonyos, hogy gyakran tévedtek és sajátmagukkal is ellentmondásba keveredtek, így én az általam idézett szentírási helyek alapján meg vagyok győzve lelkiismeretemben és Isten szavainak fogságában. Ezért nem akarok semmit sem visszavonni, mert a lelkiismeret ellen tenni nem lehet biztos és gyógyító sem. Isten segítsen meg engem! Ámen." (Luther híres szavai állítólag nem is tőle származnak: "Itt állok, és másképp nem tehetek! Isten segíts, Ámen!")
Luther Wittenbergi szobra


Worms után a birodalmi átokkal sújtott Luthert bárki üldözhette és szabadon megölhette volna, ezért Bölcs Frigyes fejedelem utasítására - Luther tudtával - elrabolják és Wartburg várába viszik.

Luther idejének nagy részében Wartburgban az Újszövetséget fordítja görögből németre. Rekordidő alatt (10 hét) készül el. 1522 őszén ki is nyomtatják "Szeptemberi- Biblia" címmel. A Biblia rövid időn belül hatalmas népszerűségre tett szert, az Újtestamentum nyelve vezetett a német irodalmi nyelv kialakulásához .

A reformáció eszméi gyorsan terjedtek. Végül az 1529-es speyeri birodalmi gyűlésen a római katolikus egyházhoz és a császárhoz hű fejedelmek kimondták, hogy Luther követői megmaradhatnak hitükben, de azt nem terjeszthetik. Luther követői ez ellen protestáltak (innen ered a protestáns elnevezés is). Az augsburgi birodalmi gyűlésen (1530.) a protestánsok kiadták az ágostai hitvallást, mely a lutheri evangélikus egyház elveit rögzíti. Luther halálával (1546.) kitört a vallásháború. S bár a császár serege legyőzte a protestáns hadakat, mégis kénytelen volt engedni és 1555-ben megkötötték az augsburgi vallásbékét, amely kimondta a protestáns vallás létjogosultságát, valamint azt, hogy a katolikusok és protestánsok kötelesek egymással békében élni.

Luther Márton
(1483. november 10. - 1546. február 18.)

Ágoston-rendi szerzetesként lett teológus és professzor. Az Erfurti Egyetemi tanulmányait követően joghallgatásba kezdett, de a Mindenható más utat szánt számára: 1505. július 2-án úton hazafelé Stotternheim mellett egy nagy vihar lepte meg, halálfélelmében a bányászok védőszentjéhez könyörgött: ,,Szent Anna, segíts! Ha élni hagysz, szerzetes leszek.“ Ezen ígéret után - apja akarata ellenére - belépett az erfurti ágostonos remeték soraiba. Ott a rend előírásait olyan példaszerű szigorral követte, hogy már 1507. február 27-én pappá szentelték. Szerzetesi élete során arra kereste a választ, hogy hogyan talál rá a kegyelmes Istenre. A Biblia és az egyház atyák írásainak tanulmányozásába kezdett. 1510-ben egy római útja során, bár még nem vonta kétségbe a római gyónási gyakorlatot, de már akkor felháborította a komolytalanság és az erkölcsi hanyatlás, amivel Rómában találkozott. Luther professzori évei alatt is vívódik, Isten kegyelmét keresi. A nagy felismerését a Római levél alapos tanulmányozása közben teszi. Megvilágosodik előtte, hogy az ember csakis kizárólag Isten kegyelméből igazulhat meg, nem pedig jócselekedetek által. ,,...mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne hitből hitbe, ahogyan meg van írva."Videó a reformáció születéséről:


Link


Link
 
 
0 komment , kategória:  HIT  
Diafilm: Machu Picchu
  2008-10-31 00:54:07, péntek
 
  Diafilm: Machu PicchuLink

 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Diafilm: Lombhullás ünnepén
  2008-10-31 00:49:53, péntek
 
  Diafilm: Lombhullás ünnepénLink


Wass Albert:LOMBHULLÁS ÜNNEPÉN


Mikor az erdőn,
a lélekerdőn,már félve lapul egy

őszi sejtelem,s a legelső leröppenő levél
ravatalozva áll a lelkeden,

és eltemeted néma döbbenettel:
(hej, eltemetsz utána ezer-annyit!)
ezt megsirathatod,

hiszen ez a legelső halott,lelkednek első igaz bánata.
Nem szégyen, hogyha sírsz.

Ha majd az ősz lecsalta mind
aranylombját a régi fáknak,

mesélheted az unokáknak:
,,napról-napra úgy gyöngült a fény..."
- mesélheted -

,,halálra táncolta magát a Napsugár
lombhullás ünnepén!"
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Válság?! - Haza-árulás!
  2008-10-31 00:45:38, péntek
 
  Válság?! - Haza-árulás!


Őszöd óta vajon ki hiszi még el, hogy az JÓ az országnak, amit a kormány mond és tesz?


A ,,válságot" a kamatozó pénzből ingyen élő, leggazdagabb pénztulajdonosok mondják ki, mert egyre inkább keveslik a csökkenő kamatokból beszedett, az általuk kívántnál kisebb hasznukat. Addig kínálgatják, tukmálják - egyre ,,kedvezőbb" feltételű - hiteleiket, hogy az egyre kevesebb vásárló, az egyre inkább eladósodott kölcsönfelvevők közül egyre többen mennek csődbe, mert ez a kamatozó pénzrendszerből törvényszerűen következik. Ezt nevezik ők ,,rossz hiteleknek": amit olyanoknak adtak, akik nem képesek - kamatokkal együtt - visszafizetni, de ugye, olyanról is hallhattunk már, hogy haveroknak esetleg nem is volt kötelező visszafizetni a felvett, óriási kölcsönöket.

Mit tesznek ezek után rezzenéstelen arccal? - Bejelentik, hogy ,,nincs pénz", ,,válság van".

Azt is ki merik jelenteni, hogy ,,túltermelési válság" van! Túltermelési válság akkor lehetne, ha a Földön már nem lenne éhező, fázó, hajléktalan ember, mert annyit élelmet és egyéb javakat termelt az emberiség munkaképes része, hogy ez az ideális állapot jöhetett létre.


A ,,válság" tehát nem a túltermelésből adódik, hanem abból következik, hogy a leggazdagabb pénztulajdonosok kijelentik: nincs ,,pénz". A valóságban persze, van pénz, - de ott, ahol a legnagyobb tőkék magántulajdonosaitól tették magukat függővé az államok (USA, Anglia, EU, Magyarország, stb.) ott a pénz magántulajdonosai megtehetik, hogy a gazdaság szabad folyamatához szükséges pénzt egyszerűen visszatartsák, és így zsarolják meg az államok vezetőit: adjanak nekik sokkal magasabb kamatot a ,,kegyesen", új feltételekkel mégis megígért további kölcsönökre.

Az eredmény: az adófizetők pénzéből, újabban a nyugdíjakból is, az amúgy is ,,privatizációra" szánt, arra ily módon is kényszeríteni kívánt közintézmények alkalmazottaitól elvéve a banktulajdonosok óhaja szerinti sokmilliárdos összegeket, a pénzvilág megfizetett alkalmazottjai, az államok kormányai ,,egyszerűen" kipótolják gazdáik elmaradt hasznát. ,,Megsegítik a bankokat!" (Már közel 200 éves szállóige ez: ,,Add nekem egy ország pénzét, és engem tovább nem érdekel, hogy kik hozzák a törvényeiket.)

Számoltam: ha a leggazdagabb hazai magyartól, akinek bevallottan 300 milliárdos vagyona van, elvennének ,,a bankok megsegítésére" 3 milliárdot, az a vagyonából csak egy százalék lenne, tőlem pedig, a hajléktalantól, akinek mondjuk, havi 105 ezer forintos nyugdíjam van, elvesznek 25 ezret, az bizony a nyugdíjamból 24 százalék! Hová lett a kormány fennen hirdetett jelszava: az ,,arányos teherviselést"?!

Hol vannak még magyar hazafiak?! Széchenyi István - példát mutatva a reformkori magyar nemességnek - birtokai egyéves jövedelmét ajánlotta fel a Magyar Tudományos Akadémia létrehozására. Kossuth Lajos kivívta, hogy a monarchiától független lehessen Magyarország pénzügyvezetése, - ez megelőzte 1848. március 15-ét! - később éppen ezért volt fontos a ,,Szent Szövetségnek" (az akkori NATO-nak, vagy Varsói Szerződésnek) leverni a magyar forradalmat, hiszen a csak pár évtizeddel korábban kibontakozó nemzetközi magántulajdonú bankhálózat érdekeit sértette volna hazánk sikeres gazdasági önállósodása. Kossuth a híres ceglédi beszédével, - amire a hazafiak lelkesen és önként adományozták az új magyar (külföldi bankoktól független!) közpénz fedezeteként felajánlott értékeiket, ékszereiket stb., - nem a bankok megsegítésére erőszakkal vett el pénzt a haza kisembereitől, hanem elfogadta adományaikat a Haza függetlenségének megmentésére!


Most pontosan ennek az ellenkezője történik! Hát senki nem mond ellent ennek Magyarországon? Senki nem érti, mi történik most velünk? Még az országgyűlésben ülő, emberségüket, (hazafiasságukat?) még el nem vesztett képviselőink sem?!

A nemzetközi nagytőke nyögött egyet: nem adunk pénzt, ha nem adtok érte még többet - ingyen! És erre a magyarországi kormány koncnak dobja oda az országot, amelyet állítólag képvisel! Mert miféle ,,segítségadásra" szerződtek most? - Arra, hogy ha mégsem használja fel az ország (az adósságai további fizetésére) felkínált óriási hitelt, csak ,,kezelési költségként" is óriási összegeket kell(ene) kiadni az amúgy is veszteséges költségvetésből. Tehát nem történt más, mint hogy a ,,bankok megsegítése" jelszavával, óriási mértékben továbbnövelték hazánk adósságát! Aki ezt nyugodtan tudomásul tudja venni, arra nincs más jelző, mint a ,,hazaáruló"!

(VAN megoldás, azaz, hogy lenne, ha azokra hallgatnánk, akik a MI érdekeinket nézik!)Kincsesné Salca Mária

Kárpáti Harsona


Link
 
 
0 komment , kategória:  POLITIKA  
A világválság igazi lényege
  2008-10-31 00:34:26, péntek
 
  A jelenlegi nagy pénzügyi világválság igazi lényege- Tanmese

Ha valakinek problémája lenne a jelenlegi pénzügyi válság megértésével, a következő sorok segíthetnek:
1. Valamikor régen, egy indiai kis faluban egy ember bejelentette a falusiaknak, hogy majmokat vásárol fel, darabját 10$-ért.
2. A falusiak tudták, hogy a környéken sok a majom , elmentek hát az erdőbe összefogdosni őket.
3. Az emberünk majmok ezreit vásárolta fel, mindegyikért kifizette a beígért 10$-t. Ahogy a majmok fogyni kezdtek az erdőben, a falusiak abbahagyták az összefogdosásukat. Erre az ember bejelentette, hogy 20$-t ad egy majomért. A falusiak fellelkesültek és újra elmentek majmokat fogni.
4. A majmok csakhamar még jobban megfogyatkoztak, a falusiak hazatértek. Az ember 25$-ra emelte az átvételi árat, de már így is nagyon nehéz volt majmot fogni.
5. Erre a férfi közölte, hogy 50$-t ad egy majomért, de sürgősen el kell utaznia egy kis időre, addig egy helyettese fogja őt képviselni, aki a nevében átveszi a majmokat.
6. Amikor elutazott, a helyettese azt mondta a falusiaknak: "Nézzétek ezt a sok majmot a ketrecekben, amit a főnököm vett tőletek. Eladom nektek darabját 35$-ert, és amikor az emberünk visszatér, eladhatjátok neki 50$-ért."
7. A falusiak összeszedték minden megtakarított pénzüket, és megvették az összes majmot.
8. Ezután a falusiak soha többet nem látták sem az embert, sem a képviselőjét, csak a rengeteg majom mászkált megint a környéken, úgy, mint azelőtt.

Isten hozott a Wall Street-en...
 
 
0 komment , kategória:  Élet  
Kemény év vár Magyarországra
  2008-10-31 00:31:22, péntek
 
  A nemzetközi sajtó kemény évet jósol Magyarországnak (+videó)


Recesszió következhet Magyarországon az IMF mentőcsomagja után - állapították meg londoni elemzők. A Financial Times pedig arról ír, hogy a magyarok számára még hátravan a fekete leves. Eközben a Nemzetközi Valutaalap új típusú, rövid lejáratú hitel lehetőségét jelentette be a feltörekvő gazdaságú országoknak. Ezek a piacok önhibájukon kívül kerültek nehéz helyzetbe, mert nehezen jutnak hitelekhez.

A vészhelyzetben lévő országok - mint Magyarország - kisegítése után a Nemzetközi Valutalap azokra a feltörekvő országokra koncentrál, akiket a megnehezített hitelfelvétel hozott nehéz helyzetbe. A programban részt vevő államok nevét bizalmasan kezelik, hiszen az IMF segítség baljós jel a piacon. A világsajtó eközben tovább elemzi a Magyarországnak nyújtott segítség hatásait. A Financial Times szerint még csak ezután jön a fekete leves: az üzleti lap szerint jövőre közel négy százalékkal mérséklődhet a fogyasztás az újabb megszorítás miatt.

Jövőre jön a feketeleves

A JP Morgan szerint Magyarországra jövőre köszönt be a recesszió: a befektetési ház londoni elemzői másfél százalékos visszaeséssel számolnak. A Merill Lynch is rontott a várakozásain, igaz ők 0,8 százalékos növekedést jósolnak a magyar gazdaságnak.

Az általuk okozott csőd közepette is csak saját túlélésükre gondolnak

A szlovákiai Sme című napilap kommentárírója a politikai felelősség kérdését elemezve arra a következtetésre jutott, hogy a magyar politikusokat bíróság elé kellene állítani a gazdaság tönkretétele miatt. A pozsonyi napilap szerint a kormánypárti politikusok még az általuk okozott csőd közepette is csak saját túlélésükre gondolnak.
Link
 
 
0 komment , kategória:  POLITIKA  
Énekesmadarak
  2008-10-31 00:15:59, péntek
 
  A legkorábbi madarak énekelnek a legszebben

Japán kutatók kimutatták, hogy a madarak fészekaljában általában a legkorábban lerakott tojásból kikelő fiókákból válnak a legjobb énekesek.

A legtöbb madárfajnál a hímek dalolnak. Az énekkel mutatják meg potenciális párjaiknak, milyen jó kondícióban vannak. Sok tanulmány kimutatta már, hogy rendszerint a legegészségesebb hímek éneklik a leghosszabb, leghangosabb és legösszetettebb dalokat.

Masayo Soma biolingvisztikával foglalkozó japán kutatónő arra volt kíváncsi, befolyásolja-e a tojások kikelési sorrendje a madarak későbbi énektudását. ,,Arra számítottam, hogy életkor szerinti hierarchiát tapasztalok majd az énekben, mivel az idősebb testvéreket kevesebb stressz éri és több erőforráshoz jutnak a növekedéshez" - mondta Soma.

Az elmélet ellenőrzéséhez Soma és csoportja egy pintyféle, a japán sirályka (Lonchura striata domestica) nevű, díszmadárként is kedvelt madarat választotta ki. Úgy keverték össze a fészekaljakban lévő tojásokat, hogy a testvérek között kialakuló életkori rangsorrend független lett a tojások lerakási sorrendjétől. Kilenc sirálykapár összesen 16, négy fiókából álló fészekaljat nevelt föl. A kirepülés idején további kilenc idősebb hímet is elhelyeztek a szaporítókalitkákban, így a fiatalok nemcsak egy madár énekét hallották.

Amikor a sirálykák ivaréretté váltak, a kutatók fölvették az éneküket. A Behavioural Ecology and Sociobiology szaklapban megjelent cikkükben beszámolnak arról, hogy a kiindulási hipotézisük tévesnek bizonyult. A kikelési sorrend és a fészekbeli rangsorrend nem befolyásolta észlelhetően az énekeket.

Elsőből lesz a legjobb

A tojások lerakásának sorrendje azonban fontosnak bizonyult annak meghatározásában, mennyire lesz összetett az adott fióka éneklése kifejlett korában. A fészekalj legkorábban lerakott tojásából kikelt madarak következetesen összetettebb dalokat énekeltek, mint a későbbi tojásokból kikelt testvéreik.

Az evolúciós ökológusok mindinkább felismerik, hogy egyes fajok tojói képesek eltérően elosztani az alapvető forrásokat a tojásaik között. A tudósok azonban még mindig bizonytalanok, mik is ezek az erőforrások.

A szexuális fejlődésben szerepet játszó androgének koncentrációját a tojássárgájában minden bizonnyal befolyásolja a tojások lerakási sorrendje, állítja Soma. Garamszegi László - jelenleg az Antwerpeni Egyetemen dolgozó magyar viselkedésökológus - úgy véli, hogy az anyai tesztoszteron elősegítheti a madáragy éneklésért felelős részeinek a kialakulását. Bár azt is hozzáfűzi, hogy hasonló hatása van más anyagoknak, például a karotenoidoknak, valamint az A- és az E-vitaminnak.

Soma elmondta, hogy bármilyen vegyület is a jelenség oka, a fészeklakó madaraknál (amelyek kikelés után még hosszas szülői gondoskodást igényelnek, mint a pintyfélék is) szokatlan, hogy az első utóduknak plusz előnyöket adnának a többi testvérükkel szemben. Most olyan kísérletek elvégzését tervezi, amelyekben androgéneket és más vegyületeket juttat a sirálykák tojásaiba. Így kiderülhet, melyik van hatással az ének minőségére.


Pesthy Gábor
 
 
0 komment , kategória:  KÖRNYEZETVÉDELEM,ÁLLATVÉDELEM  
Mi lesz a devizahitelünkkel?
  2008-10-31 00:04:21, péntek
 
  Mihez kezdjünk a devizahitelünkkel?

Az IMF, az EU és a Világbank óriási hitelkerete után erősödött a forint, viharok azonban biztosan lehetnek még a közeljövőben is. A nehezebb helyzetbe kerülő devizahitelesek az árfolyamkockázat ellen a kormány és a bankszövetség megállapodása nyomán több módon is védekezhetnek, a segítség azonban kétes értékű.

A forint árfolyamgyengülése miatt felmerült a veszélye annak, hogy nagyon megnőnek a svájci frankban felvett lakáshitelek havi törlesztőrészletei. A sokat emlegetett árfolyamkockázatok tényleges megjelenése idején ugyanakkor a forinthitelek sem jelenthettek volna megoldást, hiszen a forinthitel drága, sőt egyre drágább, mert a válságkezelés részeként itthon éppen kamatemelés történt.

A miniszterelnök ,,a nép segítségére sietett", azonnal jelezte, hogy a kereskedelmi bankokkal együttműködve mentőcsomagot állítanak össze.

gyurcsány-módozatok előnyei és hátrányai

A miniszterelnök által bejelentett szerződésváltoztatási módokra alapvetően eddig is volt lehetőség, a legnagyobb segítség, hogy ez immár ingyenes lehet, vagyis a beavatkozás a kockázataikat nem megfelelően felmérő hitelfelvevőkről az amúgy rajtuk sokat kereső bankokra testál némi költséget.

1. A futamidő meghosszabbítása, a törlesztőrészletek fixálásával

Előnye: Amennyiben a család kifeszített havi költségvetését nagyon megzavarja a magasabb törlesztőrészlet, ez egy hasznos lehetőség. A miniszterelnök által ajánlott havi fix törlesztőrészlet változó hónapszámra, egy ötletes, Nyugaton jól ismert módozat.

Hátránya: Összességében nagyobb a teher, többet kell a banknak végül fizetni, tovább tart a törlesztés.

2. A devizahitel forinthitelre váltása

Előnye: A jövőbeli árfolyamkockázattól megszabadulunk, kiszámíthatóbb lesz a havi törlesztőrészlet. Ki lehet választani olyan momentumot, amikor viszonylag erős a forint, a későbbi forintgyengülésnél már nem szenvedjük el az árfolyamkockázatot. A forint összeomlása esetén elolvadhat a hitelteher.

Hátránya: Amikor gyengül a forint, egy átváltás éppen egy kellemetlen árfolyamszintet konzervál. A forinthitelek kamata a magyar kamatemelés után már akár 10 százalékkal is nagyobb lehet, mint a svájcifrank-hitel kamata. Ha valaki nem viselte jól a törlesztőrészlet drágulását (átlagosan 10-12 százalékkal), akkor annak a garantált tehernövekedés nem segít.

3. Előtörlesztés, vagy végtörlesztés

Előnye: Azok a kevesek, akik ,,hobbiból adósodtak el", és van lehetőségük végtörlesztéssel maguk mögött tudni a hitelt, megszabadulhatnak az árfolyamkockázattól

Hátránya: Aki erejét megfeszítve előtörleszt, vagy visszafizeti a hiteleit, túlzott kockázatot vállalhat. Recesszió idején fontos lehet a vésztartalék, nő a munkanélküliség esélye, illetve a hitelmizéria miatt nehezebb lesz új áthidaló lakossági hitelhez jutni. Pénzügyileg előzetesen nem mérhető fel, hogy az aktuális árfolyamok, a későbbi árfolyam- és kamatalakulások, a végtörlesztés díja alapján megéri-e a végtörlesztés.

Az előtörlesztéssel és a végtörlesztéssel kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy akinek végtörlesztésre is van lehetősége, vagyis van likvid pénze, ráadásul tőkepiaci szempontból szofisztikált, bátor és kockázatvállaló, annak a rendelkezésre álló eszközökkel fedezésre is van lehetősége.

Ritkán javasolható a lakáshitel és a befektetési kockázatvállalás egyidejűleg, de a jelenlegi (igaz, ez naponta változik) nyomott árak mellett talán igen. Vagyis érdemes lehet nem előtörleszteni, hanem kialakítani egy euróalapú befektetési jegyes portfóliót.

Kötvényekbe, bankpapírokba, feltörekvő piacokba is lehet ebből tenni egy kis pénzt. Ez a befektetés nemcsak fedezetet nyújt az árfolyamkockázatra (a svájci frank és az euró aligha szakad el végletesen egymástól), de a hosszabb időtáv miatt remélhetőleg jobban hoz, mintha az adós előtörlesztéssel megszabadult volna a havi törlesztésektől.

4. Felfüggesztés

Előnye: Aki önhibáján kívül nehézségbe kerül, és munkanélküliség vagy egészségügyi ok miatt nem tud a megszokott menetben törleszteni, annak a bankok a jelenlegi eljárásnál rugalmasabban hajlandók csökkenteni, vagy akár teljesen felfüggeszteni a törlesztéseit. Előnye, hogy a nehéz helyzetbe került adós kap egy esélyt, egy kis átmeneti levegőt, amivel megpróbálhatja elkerülni a kényszerlikvidálást.

Hátránya: A teher nem csökken, csak eltolódik. Ha költsége is van a moratóriumnak, akkor nehezedik is. Jelenleg a pénzügyi csoportok több módozatot hirdetnek, biztosítást is lehet kötni a törlesztési képességre, illetve a bankok a regisztrációba vett munkanélkülieknél, más esetben bárkinél fix prolongálási díj, illetve egyedi felfüggesztési gyakorlat alapján (3-6 hónapra, az érintett összeg 2-4 százalékáért) kínálnak felfüggesztést. A kormányfő javaslatának részletei nem ismertek, de amennyiben valóban nincs banki költség, akkor ilyen díjak nem merülnek fel.


Csak semmi pánik

Az egy-két héttel ezelőtti helyzetben sem kellett volna a devizahiteleseknek a kardjukba dőlni. Az IMF-hitel ismeretében könnyebb emellett érvelni, de azért azt a kritikusabb napokban is lehetett remélni, hogy amennyiben nem dől össze a világ, vagyis nem alakul ki fertőzéses valutaválság, akkor nem értéktelenedik el teljesen a forint, nem jut csődbe Magyarország. Márpedig előbbieket az uniós szervezetek és a globális pénzügyi segítségen serénykedő intézmények nagyon nem szerették volna, akkor a forint várhatóan nem marad hosszabb távon a 180-as svájci frank környékén.

Ez két szélsőséges végpont. Még az év elején is 160 forint volt egy frank, vagyis a svájci frankban eladósodott lakosság 2008 őszéig általában frankgyengülést észlelt, vagyis az eredetileg tervezett havi törlesztőrészleteinél kisebb teherrel találkozott. Bár bizonyára kevesen tették el a forintban megspórolt havi törlesztőrészletek megfelelő részét a nehezebb időszakokra, de azért érdemes rögzíteni, hogy a svájcifrank-hitelek nem csak alacsonyabb kamatuk, de a kedvező árfolyam-változás miatt is eddig jó üzletnek bizonyultak.

Egy átmenetinek remélt, az előző időszak átlagárfolyamánál alig 10-15 százalékkal gyengébb forint idején mind a lakossági pánik, mind a devizahitelesek megsegítéséről szóló nyilatkozatok indokolatlanok. Ráadásul rossz üzenetei is vannak: még gyengébb forinttól tart a miniszterelnök is, bajban vannak az adósok, vagyis a bankrendszer profitabilitása is veszélyben van.
kormányzati beavatkozás - etikai felelősség
Egy pillanatra most felejtsük el a svájci frankot, és nézzük meg a vele többé vagy kevésbé együttmozgó eurót, és vizsgáljuk meg így is, mi is történt! A legrosszabb napokban az árfolyam 282-285 forintos euróig is felszaladt. Ha emlékezünk még az egykori intervenciós sávra, ez az árfolyam annak a sávnak még csak nem is a gyengébbik oldala, éppen csak a közepe volt.

A devizahitelesek, ha korábban egy kicsit tájékozódtak, a rendkívül komoly elkötelezettséget jelentő eladósodásuk körülményeiről, biztosan megismerkedtek az úgynevezett árfolyamkockázattal, vagyis a havi törlesztőrészletek esetleges emelkedésével.

Ennek a kockázatnak egy egyáltalán nem erős megjelenését láttuk most. Etikai felelőssége a gazdaságpolitikának gyakorlatilag csak a 324 forintos euró idején lenne.

Hiszen ilyenkor a devizahiteleiket régebben felvevők joggal érvelhetnek úgy, hogy nem számolhattak azzal a kockázattal, hogy a jegybank eltörli az intervenciós sávot, azaz 324 forintnál tessék nekünk megmenteni a forintot! Mindez 300 forintos eurónál már jelezhető is, itt azonban még messze nem tartottunk, hiszen körülbelül 270 forintos eurónál már érkezett a nyugtatás.


Mi várható?

A forintárfolyam biztosan sokat fog még mozogni. Ha tartósan magasabb régiókba nézne be, akkor valóban lehetnek problémás ügyfelek, de maguk a bankok is együttműködők lesznek.

Inkább a futamidő meghosszabbítását fogják szorgalmazni, nem pedig a kényszerlikvidálásokat. A jelenlegi devizahiteleseknek nem kell pánikba esniük. Érdemes azért a lehetőségeket felmérni, de túlzottan sokat megelőző jelleggel már nem lehet tenni. Mi tehát a tanulság? Fogyasztási, megtakarítási, hitelfelvételi szokásainkba építsük be a most tanultakat, például a válság lehetőségét, az előtakarékosságot, a devizakockázatot!

S fontos persze az a bizonyos takaróhossz-felismerés. Vagyis érdemes annyit fogyasztani, akkora lakást venni, ehhez akkora hitelt felvenni, amely a kiszámítható rendszeres jövedelmeinkből kényelmesen kigazdálkodható. Ha lehet úgy, hogy a váratlan eseményekre legyenek tartalékok, és még életminőség-érzetünk se romoljon végletesen. Harminc évig zsíroskenyér 120 négyzetméteren jó, de lehet hogy jobb életminőséget észlelünk, ha 100 négyzetméteren változatosabban étkezünk.
Link
 
 
0 komment , kategória:  TÖRTÉNETEK,ÍRÁSOK,HÍREK  
Humor
  2008-10-31 00:01:30, péntek
 
  Az értékesítő, a pénzügyes és az ügyvezető ebédelni megy, amikor út közben
találnak egy régi lámpást.
Megdörzsölik, erre kijön belőle egy szellem.
Azt mondja a szellem: "Mindegyikőtöknek teljesítem egy kívánságát!"
"Először én! Először én!" - Mondja a pénzügyes. "A Bahamákon szeretnék
lenni, a jachtomat vezetni és gondtalanul élni."
Puff, a pénzügyes eltűnik.
"Most én! Most én!" - mondja az értékesítő. "Hawaii-on szeretnék lenni,
henyélni a parton a személyi masszőrömmel, soha ne fogyjon el a koktél, és
legyek mindig boldog."
Puff, ő is eltűnik.
"Oké, most te jössz" - mondja a szellem az ügyvezetőnek.
Az ügyvezető azt mondja: "Ezek ketten legyenek ebéd után az irodában."

A történet tanulsága:
Mindig hagyd, hogy először a főnök beszéljen.


 
 
0 komment , kategória:  HUMOR  
     1/19 oldal   Bejegyzések száma: 189 
2008.09 2008. Október 2008.11
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 189 db bejegyzés
e év: 2715 db bejegyzés
Összes: 24087 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1708
  • e Hét: 12307
  • e Hónap: 40441
  • e Év: 86596
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.