Regisztráció  Belépés
evimami2007.blog.xfree.hu
"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen!" János 3:16 ... Ácsné Évi
1959.10.16
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/9 oldal   Bejegyzések száma: 83 
Mit jelent ADVENT?
  2008-11-30 22:41:25, vasárnap
 
  Mit is jelent az "Ádvent" szó?
Ádvent, Adventus Domini = az Úr eljövetele, röviden: Úrjövet. Ádvent az Úr kegyelemhozó eljövetelére való felkészülés időszaka.
Az Advent a karácsonyi ünnepekre való előkészület ideje, ugyanakkor a második eljövetelre is irányítja figyelmünket. Krisztus arcát szemléljük, aki emberré lett, aki kisgyermekként jött közénk, aki örömet hozott a Földre.
Magára vette az egész világ bűnét, pedig Ő bűntelen volt. Meghalt értünk hogy nekünk örök életünk legyen.
Kimondhatatlanul szeret minket!

Fil 2,6
mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel,
Fil 2,7
hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult;
Fil 2,8
megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.
Fil 2,9
Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb,
Fil 2,10
hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és földalattiaké;
Ézs.45,23
Fil 2,11
és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.
Lk 2,11
Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában.
Jn 1,17
Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jelent meg. Jn 17,1
Miután ezeket mondta Jézus, tekintetét az égre emelve így szólt: "Atyám, eljött az óra: dicsőítsd meg a te Fiadat, hogy a Fiú is megdicsőítsen téged,
Jn 17,2
mivel hatalmat adtál neki minden halandó felett, hogy mindazoknak, akiket neki adtál, örök életet adjon.
Jn.3,35
Jn 17,3
Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust.
Jn 17,4
Én megdicsőítettelek téged a földön azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem:
Jn 17,5
és most te dicsőíts meg, Atyám, önmagadnál azzal a dicsőséggel, amely már akkor az enyém volt tenálad, mielőtt még a világ lett."
Jn 17,6
"Kijelentettem a te nevedet az embereknek, akiket nekem adtál a világból. A tieid voltak, és nekem adtad őket, és ők megtartották a te igédet.
2Móz.3,13
Jn 17,7
Most tudják, hogy mindaz, amit nekem adtál, tetőled van;
Jn 17,8
mert azokat a beszédeket, amelyeket nekem adtál, átadtam nekik, ők pedig befogadták azokat, és valóban felismerték, hogy tetőled jöttem, és elhitték, hogy te küldtél el engem.
Jn 17,9
Én őértük könyörgök: nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tieid,
Jn 17,10
és ami az enyém, az mind a tied, és ami a tied, az az enyém, és megdicsőíttetem őbennük.
Jn 17,11
Többé nem vagyok a világban, de ők a világban vannak, én pedig tehozzád megyek. Szent Atyám, tartsd meg őket a te neved által, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi!
Jn 17,12
Amikor velük voltam, én megtartottam őket a te nevedben, amelyet nekem adtál, és megőriztem őket, és senki sem kárhozott el közülük, csak a kárhozat fia, hogy beteljesedjék az Írás.
Zsolt.41,10
Jn 17,13
Most pedig hozzád megyek, és ezeket elmondom a világban, hogy az én örömöm teljes legyen bennük.
Jn 17,14
Én nekik adtam igédet, és a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való.
Jn 17,15
Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól.
Jn 17,16
Nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való.
Jn 17,17
Szenteld meg őket az igazsággal: a te igéd igazság.
Jn 17,18
Ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldtem őket a világba:
Jn 17,19
én őértük odaszentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazsággal."
Jn 17,20
"De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek énbennem;
Jn 17,21
hogy mindnyájan egyek legyenek úgy, ahogyan te, Atyám, énbennem, és én tebenned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem.
Jn 17,22
Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk:
Jn 17,23
én őbennük és te énbennem, hogy tökéletesen eggyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél."
Jn 17,24
"Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt.
Jn 17,25
Igazságos Atyám, a világ nem ismert meg téged, de én megismertelek, és ők is felismerték, hogy te küldtél el engem.
Jn 17,26
És megismertettem velük a te nevedet, és ezután is megismertetem, hogy az a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük legyen, és én is őbennük."
Jel 3,11
Eljövök hamar: tartsd meg, amid van, hogy senki el ne vegye koronádat.
MINDEN ADVENTI VÁRAKOZÁSUNKBAN NEM CSUPÁN A KARÁCSONY ÜNNEPÉRE KÉSZÜLŐDÜNK , HANEM VÁRJUK A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS VISSZAJÖVETELÉT.
Mt 24,44
Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az Emberfia, amelyikben nem is gondoljátok!"
 
 
0 komment , kategória:  hitünk  
Köszönöm Zsevi, Neked is :)
  2008-11-30 22:02:17, vasárnap
 
 

 
 
0 komment , kategória:  Barátaimtól  
Advent 1 vasárnapja van!
  2008-11-30 08:01:17, vasárnap
 
  Mindenkinek áldott vasárnapot kívánok!

 
 
1 komment , kategória:  hitünk  
Jó éjszakát!
  2008-11-29 23:31:59, szombat
 
 

 
 
0 komment , kategória:  Általános  
K.Évi szép hétvégét kívánt!:)
  2008-11-29 17:53:37, szombat
 
 

Köszi, Neked is legyen szép hétvégéd!
Puszi:Évi
 
 
0 komment , kategória:  Barátaimtól  
Makacsság Istennel szemben
  2008-11-29 10:09:09, szombat
 
  Makacsság Istennel szemben

"15Akkor mindazok a férfiak, akik tudták, hogy feleségeik más isteneknek szoktak tömjénezni, és mindazok az asszonyok, akik nagy tömegben ott álltak, meg az egész nép, amely Egyiptomban, Patrószban lakott, így válaszoltak Jeremiásnak: 16Nem engedelmeskedünk neked abban, amit az ÚR nevében hirdettél nekünk, 17hanem mindazt megtesszük, amit kimondtunk: tömjénezünk az ég királynőjének, és italáldozatot mutatunk be neki, ahogyan tettük mi és atyáink, királyaink és vezetőink Júda városaiban és Jeruzsálem utcáin. Mert akkor jóllaktunk kenyérrel, jó dolgunk volt, és nem kerültünk veszedelembe. 18De amióta abbahagytuk a tömjénezést az ég királynőjének, és nem mutatunk be neki italáldozatot, azóta mindenben szűkölködünk, fegyver és éhínség miatt pusztulunk. 19És ha az ég királynőjének tömjénezünk - mondták az asszonyok -, és italáldozatot mutatunk be neki, talán férjeink tudta nélkül készítünk áldozati süteményeket, amelyek őt ábrázolják, és úgy mutatunk be neki italáldozatot?" (Jeremiás 44,15-19)

Jeremiás ellenfelei életük minden baját Jósiásnak az istentiszteletet az idegen istenek imádatától megtisztító reformjával próbálták magyarázni. Hivatkozásuk alapját az képezte, hogy míg Manassé király hosszú, idegen isteneket tisztelő uralma alatt béke és jólét volt az országban, addig Jósiás királyságával romlás kezdődött el.
Valóban sokkal könnyebb Istent és a reformokat okolni minden bajért, ami bekövetkezik, mint a saját bűnöket beismerni, amelyek kigyomlálásáért a reformok megszülettek. Nemcsak könnyű Istent és szolgáját okolni minden rosszért, ami az életben érkezik, hanem ezzel a módszerrel mindenre választ is lehet adni, vagy legalábbis mindent meg lehet támadni... "Azt gondolja magában a bolond, hogy nincs Isten! Romlottak és utálatosak tetteik, senki sem tesz jót. Az Úr letekint a mennyből az emberekre, hogy lássa, van-e köztük értelmes, aki keresi az Istent. Mindnyájan elfordultak tőle, egyaránt megromlottak. Senki sem tesz jót, egyetlen ember sem." (Zsolt 14,1-3)
"Ne tévelyegjetek: Istent nem lehet megcsúfolni. Hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is: mert aki a testének vet, az a testből arat majd pusztulást..." (Gal 6,7-8) /HZ/ 
 
1 komment , kategória:  hitünk  
Legyetek készen!
  2008-11-29 10:05:15, szombat
 
  Legyetek készen!

"35"Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. 36Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza uruk a menyegzőről, hogy amikor megérkezik és zörget, azonnal ajtót nyithassanak neki. 37Boldogok azok a szolgák, akiket az úr, amikor megérkezik virrasztva talál. Bizony, mondom néktek, hogy felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, odamegy, és felszolgál nekik. 38És ha a második vagy ha a harmadik őrváltáskor érkezik is meg, és virrasztva találja őket: boldogok azok a szolgák! 39Azt pedig jegyezzétek meg, hogy ha tudná a ház ura: melyik órában jön a tolvaj, nem hagyná, hogy betörjön a házába. 40Ti is legyetek készen, mert abban az órában jön el az Emberfia, amikor nem is gondoljátok!" 41Péter ekkor megkérdezte: "Uram, nekünk mondod ezt a példázatot, vagy mindenkinek?" 42Az Úr így válaszolt: "Ki tehát a hű és okos sáfár, akit az úr szolgái fölé rendel, hogy idejében kiadja élelmüket? 43Boldog az a szolga, akit, amikor megérkezik az úr, ilyen munkában talál! 44Bizony, mondom néktek, hogy az egész vagyona fölé rendeli őt. 45Ha pedig ezt mondaná szívében az a szolga: Késik az én uram, és kezdené verni a szolgákat és szolgálóleányokat, elkezdene enni, inni és részegeskedni; 46azon a napon jön meg annak a szolgának az ura, amelyen nem várja, és abban az órában, amelyben nem gondolja: kettévágatja, és a hűtlenek sorsára juttatja. 47Az a szolga, aki ismerte ura akaratát, és nem fogott hozzá teljesítéséhez, vagy nem cselekedett akarata szerint, sok verést kap; 48aki viszont nem ismerte ura akaratát, és úgy cselekedett verést érdemlő dolgokat, az kevés verést kap. Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon."" (Lukács 12,35-48)

Hívő emberekként biztosan őszintén el tudjuk mondani, hogy nagyon várjuk Urunk érkeztét. Érdemes azonban végiggondolni, hogy ez mennyire teljes. Valóban várjuk Megváltónk érkezését, vagy csupán beszélünk róla? Igénkben három olyan kép áll előttünk, amely a valódi, készenlétben eltöltött várakozást mutatja be nekünk.
Amikor valaki messzire akar költözni, ahová csak nagyon kevés dolgot vihet magával meglévő holmijai közül, azzal kezdi a készülődést, hogy eladja vagy elosztogatja javait. Csak annyit tart meg magának, amennyire tényleg szüksége van és elvihet magával. Csak akkor áll készen a költözésre, ha már semmi felesleges dolga nem maradt. Urunk érkeztével mi egy új országba költözünk, ahová földi javainkból semmit sem vihetünk magunkkal. Akkor vagyunk készen az Úrral való találkozásra, ha szívfájdalom nélkül tudunk itthagyni mindent. Házat, kocsit, barátokat, családot... Ha egy számunkra fontos embert várunk otthonunkba vendégségbe, igyekszünk mindent előkészíteni, hogy megérkeztekor minden figyelmünket neki tudjuk szentelni. Jó előre megterítjük és felékesítjük az asztalt, előre elkészítjük az ételt, és csak azt lessük, mikor szólal meg a csengő. Ha vendégünk késik is, csak olyan tevékenységbe kezdünk bele, amelyet érkeztekor minden további nélkül ott tudunk hagyni. Jézus Krisztus érkezése a legfontosabb számunkra. Ha készen van az életünk, akkor mindent előre elkészítettünk a fogadására: felékesítettük szívünket igéjének tanítása szerint. Azokat a munkásokat szeretik a munkaadók, akik munkaidejük alatt elvégzendő feladatukkal vannak elfoglalva, és nem tétlenséggel töltik az időt. Ha nem akar valaki kellemetlen helyzetbe kerülni egy esetleges főnöki ellenőrzéskor, az úgy készülhet fel rá legegyszerűbben, minden ügyeskedés nélkül, hogy becsületesen végzi a rábízott munkáját. Jézus Krisztus mielőtt felemeltetett az ég felhőin, azt hagyta tanítványainak, hogy hirdessék a mennyek országának evangéliumát. Ez a szolgálat érvényes a mi életünkre is, és akkor vagyunk készen a mennyei "gazdánkkal" való találkozásra, ha helyünkön kitartással végezzük a munkánkat. Nem feledhetjük, hogy Jézus Krisztus érkezése közel van. Nem tehetjük meg, hogy halogatjuk a készülődést, hiszen nem tudjuk, pontosan mennyi időnk van még. Ezért az a legbölcsebb, hogy már most mindent előkészítünk a fogadására és a vele való találkozásra. Így biztosan nem fog készületlenül érni az eljövetele. /HZ/


 
 
0 komment , kategória:  hitünk  
Holnap ADVENT 1.vasárnapja
  2008-11-29 10:03:04, szombat
 
  Isten Fiának hatalomba állítása

"1Miért tombolnak a népek, milyen hiábavalóságot terveznek a nemzetek? 2Összegyűlnek a föld királyai, a fejedelmek együtt tanácskoznak az ÚR ellen és felkentje ellen: 3Dobjuk le magunkról bilincseiket, tépjük le köteleiket! 4A mennyben lakozó kineveti, az ÚR kigúnyolja őket. 5Majd így szól hozzájuk haragjában, izzó haragjában így rémíti meg őket: 6Én kentem föl királyomat szent hegyemen, a Sionon! 7Kihirdetem az ÚR végzését. Ezt mondta nekem: Az én fiam vagy! Fiammá fogadtalak ma téged! 8Kérd tőlem, és neked adom örökségül a népeket, birtokul a földkerekséget. 9Összetöröd őket vasvesszővel, szétzúzod, mint a cserépedényt! 10Azért ti, királyok, térjetek észhez, okuljatok, ti bírái a földnek! 11Félelemmel szolgáljátok az URat, reszketve vígadjatok! 12Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne pusztuljatok az úton. Mert hamar föllángol haragja, de mind boldog, aki hozzá menekül!" (Zsoltárok 2)

Világunkat régóta áthatja az a törekvés, amelyben az emberek függetlenné akarnak válni Istentől. Sokan vannak ugyan, akik természetfeletti dolgokkal foglalkoznak, de ezt nem Istennél keresik, hanem más vallásokban, okkult tevékenységekben. A keresztyénséghez kötődő emberek többsége is megelégszik valamilyen felszínes istenismerettel, Jézus Krisztus uralmát azonban nem igénylik életükbe. Nem más ez, mint lázadás a mindenség Ura és felkentje ellen. Az Úr nemegyszer megmutatta már, hogy minden ellene való lázadás teljesen hiábavaló. Nem véletlen, hogy "a mennyben lakozó kineveti, az Úr kigúnyolja őket", hiszen nem az emberek mai időkben megnyilvánuló próbálkozása az első, amellyel ellene lázadtak. Már Bábel tornyának építői is megpróbáltak nem tudomást venni róla, Sodoma és Gomora lakói is keservesen tapasztalhatták, hogy Istennek van hatalma és módja a bűn áradatának a megállítására.
Most azonban teljesen mást tervez Isten. Arra készül, hogy napvilágra hozza és megerősítse Fiának, a Messiásnak a hatalmát. A születésével testet öltött Isten Fia először azért érkezett, "hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet" (Lk 19,10). Jelenleg uralmát tanítványainak bizonyságtétele által hirdeti "egészen a föld végső határáig", de mikor legközelebb elérkezik, mindenki előtt nyilvánvalóvá lesz, hogy "felmagasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké; és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére." (Fil 2,9-11) Nem véletlenül fordul oda újból Isten a ma még lázadókhoz. Hiszen ma még van lehetőség észhez térni a lázongásból, Istenhez illő tisztelettel hódolni előtte. Sokkal jobb ma hozzá menekülni, mint megrettenni bűn miatti izzó haragjától, mikor hatalma teljességében uralkodni fog. Adventi időszak van, amelyben sokszor fogunk elmélkedni Urunk érkezéséről. Járja át egész várakozásunkat az Úr felkent Messiását megillető tisztelet és imádat! Szolgáljuk teljes istenfélelemmel Jézus Krisztust, és örvendezzünk azon, hogy eljövendő királyságának részesei lehetünk! /Hajnal Zoltán/ 
 
0 komment , kategória:  hitünk  
Eltiltás az élet fájától
  2008-11-29 09:55:58, szombat
 
  Eltiltás az élet fájától

"17Az embernek pedig ezt mondta: Mivel hallgattál feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél, legyen a föld átkozott miattad, fáradsággal élj belőle egész életedben! 18Tövist és bogáncsot hajt neked, és a mező növényét eszed. 19Arcod verejtékével eszed a kenyeret, míg visszatérsz a földbe, mert abból vétettél. Bizony por vagy, és vissza fogsz térni a porba! 20Az ember Évának nevezte el a feleségét, mert ő lett az anyja minden élőnek. 21Az ÚRisten pedig bőrruhát készített az embernek és feleségének, és felöltöztette őket. 22Azután ezt mondta az ÚRisten: Íme az ember olyanná lett, mint miközülünk egy: tudja, mi a jó, és mi a rossz. Most azért, hogy ne nyújthassa ki kezét, és ne szakíthasson az élet fájáról is, hogy egyék, és örökké éljen, 23kiűzte az ÚRisten az Éden kertjéből, hogy művelje a földet, amelyből vétetett. 24És miután kiűzte az embert, odaállította az Éden kertje elé a kerúbokat és a villogó lángpallost, hogy őrizzék az élet fájához vezető utat." (1Mózes 3,17-24)

Isten csodálatos helyet készített az első emberpárnak az édenkertben. Örülhettek egymásnak, a teremtett környezetnek és a Teremtővel való közösségnek. A kísértőre hallgattak, és engedetlenek voltak Isten parancsával szemben, hogy a tiltott fáról ne egyenek, és ez mindent elrontott. Már semminek sem tudtak örülni. Következett az átok a kígyóra, az asszonyra, az emberre és az egész földre. Hogy ennél rosszabb ne történjék, Isten kiűzte őket az édenkertből. A rosszabb az lett volna, ha az ember szakított volna az élet fájáról is, hogy örökké éljen. Az élet fájától való eltiltás az ember javát szolgálta: Isten az embert bűnének visszafordíthatatlan következményétől védte meg. Az élet fájához vezető utat elzárta tőle, és odaállította a kerúbokat és a villogó lángpallost. Ezt az utat Jézus Krisztus, a "második Ádám" nyitotta meg: Krisztus golgotai váltságmunkája által mindenki jöhet az élet fájához. Az Istennel való kapcsolatunkban helyreállítva tudjuk csak értékelni az örök élet áldását. Istenünk, köszönjük a te irgalmad és jóságod megnyilvánulását irányunkban minden időben! /SzP/

Szekrényes Pál (Erdély)

 
 
0 komment , kategória:  hitünk  
Sóvárgás dicsőség után
  2008-11-29 09:49:35, szombat
 
  Sóvárgás nyilvánvaló dicsőség után

"18Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. 19Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. 20A teremtett világ ugyanis a hiábavalóságnak vettetett alá, nem önszántából, hanem az által, aki alávetette, mégpedig azzal a reménységgel, 21hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. 22Hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik és együtt vajúdik mind ez ideig. 23De nem csak ez a világ, hanem még azok is, akik a Lélek első zsengéjét kapták, mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúságra, testünk megváltására. 24Mert üdvösségünk reménységre szól. Viszont az a reménység, amelyet már látunk, nem is reménység; hiszen amit lát valaki, azt miért kellene remélnie? 25Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, akkor állhatatossággal várjuk." (Róma 8,18-25)

A jelenvaló világ a bűneset miatt átok alatt van. Az átok megnyilvánul a mulandóságban, a romlandóságban, a szenvedésben és a gyalázatban. Az egész teremtett világ várja azt a napot, amikor eljön a felszabadulás ez alól, és nyilvánvalóvá válik az eljövendő dicsőség. A teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését, amikor Isten teljességre viszi és megerősíti a megváltott gyermekeivel való közösséget. Akkor minden teremtmény megszabadul a mulandóságból és romlandóságból, amely alá Ádám vétke miatt került. Ebben az igében az egész gondolatmenet a jövendő dicsőség egyetemességét húzza alá. Isten fiainak sóvárgása a dicsőség után, akik a Lélek zsengéjét kapták, a teljes megváltás felé irányul. Lelkünk már részesült Isten csodálatos munkájában, ami teljességre jut és befejeződik a Jézus Krisztus napjáig. Amikor Krisztus megjelenik, akkor a megváltottak is megjelennek vele együtt a dicsőségben. Imádkozzunk, hogy mindannyian részesüljünk Krisztus eljövendő dicsőségében! /SzP/

Szekrényes Pál (Erdély)
 
 
0 komment , kategória:  hitünk  
     1/9 oldal   Bejegyzések száma: 83 
2008.10 2008. November 2008.12
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 83 db bejegyzés
e év: 1101 db bejegyzés
Összes: 3583 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 120
  • e Hét: 1095
  • e Hónap: 10812
  • e Év: 47086
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.