Belépés
lambert.blog.xfree.hu
Bár úgy tűnik ma, mintha csak a hamisak, a gazok és gonoszok számára gyümölcsözne az élet; ne irigyeld őket! Összeomlik alattuk a csalásra épült világ. A jövend... Ballán Mária
2006.07.04
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/27 oldal   Bejegyzések száma: 261 
Gombás István: VERS
  2008-12-31 07:30:27, szerda
 
  Gombás István: VERS

Mindenható Urunk és teremtőnk!
Tekints le meggyötört,
Kifosztott, hazánkra, népünkre.
Ne hagyd elveszni mindazt,
Amit őseink által építettél.
Ne hagyj kárhozatba hullani,
Mindent, amiért e nép,
Annyi vért, könnyet áldozott.
Könyörgünk irgalmadért, oltalmazd,
Hatalmas pártfogásoddal, édes,
Hazánkat, a Kárpátmedence, és,
Minden, e földnek magyarjait,
Hogy újra felvirágozzék a haza,
S e nemzet a te dicsőségedre.
És te szegény hazám térj vissza,
A hithez, ereszkedj le térdre,
Méltó bűnbánathoz, hogy méltó
Legyél az Úr bocsánatához.
 
 
0 komment , kategória:  HIT  
Boldog Új Évet kívánok
  2008-12-31 07:00:36, szerda
 
  Kedves Barátaim és Látogatóim!

Megköszönve szeretetüket és látogatásaikat engedjék meg, hogy mindenkinek boldog új évet kívánjak erőben, egészségben, bizakodásban és hitben. Bóna Máriának valahol igaza van, hogy nem kér a jókívánságokból, hanem csakis azoktól fogadja el az újévi köszöntőt, akik vállvetve vele a változásokat előidézik.
Ezt tesszük 2006 óta és időnként belefáradunk. Szétbomlanak a családok, felbomlanak a társadalmak, szétesik a világ körülöttünk.Tehetetlenek vagyunk, mert a hatalom mindent elkövet azért, hogy sötétségben, tudatlanságban tartson bennünket. Ám nekünk össze kell tartani a családokat, nemzetet, hazát. Nem pihenhetünk meg nyalogatva fájó sebeinket, ha élni akarunk! Fegyvertelenül, de a szeretet és bizakodás erejével lépünk 2009-be. Dr. Pungur József sorait idézem, mert én is ezt vallom:

"A fénynek az a tulajdonsága, hogy legyen az bármilyen kicsi
azt a világmindenség minden sötétsége sem tudja kioltani, s az
a legsötétebb sötétséget is világossá teszi. Még egy kicsi pislákoló
láng is azt bizonyítja, hogy a sötétség legyőzhető, hogy egy kicsiny
szikrányi fény elűzheti a sötétséget. Mi emberek egyformák vagyunk
abban, hogy sötétség vesz minket körül, amely belénk is hatol. Ám
a hívő ember abban különbözik másoktól, hogy annak szívében
meggyújtotta Isten az ő világosságát, s ennek a világosságnak a fényénél
és fényéből él, s ezt a világosságot igyekszik kivetíteni a családba, a rokonok,
az emberek közé. Ennek a világosságánál ismerhetjük föl a 88 év óta elszakított
magyar véreinket s öleljük keblünkre őket!
Legyünk a karácsonyi fény hordozói! Legyünk karácsonyi angyalok,
akik a karácsony fényét belesugározzuk ebbe a világba, továbbadva azt a fényt,
amit Isten gyújtott meg bennünk, hogy általa megvilágosítsa ezt a sötét világot.
Engedjük, hogy ezen a karácsonyon annak fénye megtaláljon bennünket, és
ott maradjon a szívünkben, ameddig csak dobog az a szív.
Amíg Krisztus fénye világol, a sötétség nem győzhet sem bennünk, sem ebben a
világban!"


Link

Hiszem azt, hogy bizakodni lehet és kell egy szebb jövőben! Voltak és lesznek nehéz időszakok, de Isten és egymás segítségével legyőzünk minden nehézséget. Bort, búzát, békességet, egészséget!

Szeretettel: Ballán Mária

Adjon az Isten bort, búzát, barackot,
Szőrös farkú malacot,
Üvegünkbe feneket, hogy mulassunk eleget.
Szekerünkbe kereket, hogy mehessünk eleget,
Boldog új esztendőt kívánok minden családnak!

Bor, búza, békesség szálljon házatokra
Az új esztendőbe, minden jószágtokra.
Adjon Isten áldást táplálkozástokra,
Virrasszon fel az úr a holnapi napra!
Tiszta szívből szeretetből ezt kívánom!

Újév napján kopogtatok.
Magas ajtón, kis ablakon.
Pár szó után odatérek
Adjon Isten a család
Aprajának, nagyjának Boldog új évet!

ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ

Az idő dajkája ma éjjel egyik kezével újévet ringat
Miközben a másikban bús ravatalon óévet takargat.
Virrasszuk ugyan a régit, de inkább az újat köszöntjük
S a telt élmény-poharat ma éjfélkor mind kiöntjük.
Újesztendő, állj elébünk, hadd lássunk a velődig ma éjjel!
Lám veled is vénebb lett minden létező egy évvel.
Újesztendő, áldott hajnala újabb vágynak, tettnek.
Termő méhe légy emberséges tiszta becsületnek!
Újesztendő, előlegezz feleletet sok-sok kérdő szóra,
Lám sír a harang már s minden házban búcsút ver az óra.
Újesztendő, hozz békét, jót, boldogat, termőt,
Oszlass el egünkről minden vészt; poklot-rejtő felhőt.
Üsd ki a fegyvert merénylők markából bátran.
Hűtsd le forró fejét, ki őrjöng betegen, megszálltan.
Ne hallgasd meg imáját annak, ki vérért könyörög,
Holttestének se adjon nyugalmat temetőben a rög.
Keserű legyen falatja annak, ki másnak halált készít
S ki bút kovácsol, add ki abból először neki a részit.
Újesztendő, harsonázz riadót számára annak, kiben kihűlt a vágy.
Állítsd talpra a beteget, kinek jussa a gyógyszer és az ágy.
Könnypatak árkát tömd be mosollyal, ó minden arcon,
Ne lelje gyönyörét ember, kínon, börtönön, harcon.
Összekuszált fonalát létünknek bogozd ki, ó kérünk
S tüzelj, késztess, bátoríts, hogy semmitől meg ne riadjon a vérünk.
Gályatesteden új erő új vitorlát feszítsen
S minden tiszta álmot boldog part felé repítsen.
Hol nem hóhéra már többé ember az embernek,
Jóért nem sújt a vas s bűnért nem fizetnek.
Üdvözlégy új év, minek kereszteljünk mondd, ó mondd tégedet?
Légy a béke éve! E szent szóval csókoljuk minden léptedet.
Megoldatlanságok kiáltanak feléd, ím, mint éhes gyermekszájak,
Légy kulcs, mely kinyit minden beszakadt nagy kérdés-zárat.
Teremtő nagy tervek intenek feléd fehér zsebkendővel,
Hogy révbe jussanak, áldj meg ésszel, nagy erővel.
Kevés legyen a könny s csilingeljen sok gyermek-nevetés,
Magva szakadjon ősi búsulásnak s tűnjön rút szenvedés.
Vénhedett vénül ne nyögjön erőtlen, ziháló kebel,
Mikor a légben a március tavaszillatot kever.
Újesztendő! Idők méhéből szülj nekünk békét, színes szent jövendőt,
Ily vággyal kívánjunk Istentől minden jó embernek boldog újesztendőt!

Gellérd Imre
1955. december végén


 
 
1 komment , kategória:  Általános  
BUÉK pps-ek
  2008-12-31 06:36:21, szerda
 
  Diafilm:2009


Link


Diafilm:BUÉK 2009


Link


Diafilm: Malackák


Link
 
 
2 komment , kategória:  Általános  
WassAlbert:A TIHANYI VISSZHANG
  2008-12-31 06:32:11, szerda
 
  Wass Albert:A TIHANYI VISSZHANG

A hegyek csodaszép, aranyhajú tündére, Tihany, minden este leterelte
aranygyapjas kecskéit a tóra, itatni. Amíg a kecskéi ittak, a szépséges
tündér leült egy parti sziklára, és énekelt. A hegytetőkről gyönyörködve
hallgatták énekét az óriások, és barlangok odúiban abbahagyták
szorgos munkáikat a törpék.
Balaton, a vizek ura, a tó mélyében élt, hínárból szőtt sátrában, melynek
oszlopait a drágagyöngyök ezrei díszítették. Balaton egyetlen fia,
aki ott élt apjával a vizek mélységében, valahányszor meghallotta Tihany
énekét odafönt, fölemelkedett a felszínre, hogy közelebbről hallhassa
a csodálatos hangot.
- Ne figyelj Tihany csalogató hangjára, édes fiam - figyelmeztette Balaton
a fiát. - A hegyek tündére és a vizek ura nem illenek össze. Ha magadba
szívod a hegyek mérges levegőjét, beteg leszel!
Gőgös teremtés volt Tihany, s amikor rájött, hogy éneklő hangját szerte
a hegyekben mindenki a világ legszebb hangjának véli, elhatározta, hogy
nem pazarolja azt többé esténként a tó partján, hanem csak akkor énekel
az óriásoknak és törpéknek, ha azok gyémánttal fizetnek minden dalért.
Lent a tó mélységes mélyén Balaton egyetlen fia megbetegedett. Kérlelte
apját:
- Hadd halljam még egyszer Tihany szépséges hangját, bizonyára
meggyógyulok Tőle!
Vén Balaton összegyűjtött egy ladikra való igazgyöngyöt és amikor
este Tihany lejött kecskéit itatni a tó partjára, fölvitte hozzá a kincseket.
- Neked hoztam mindezt, leányom - mondta Balaton a tündérnek -,
és csak azt kérem érte cserébe, hogy énekelj szegény beteg fiamnak.
Tihanynak tetszettek a gyöngyök, és énekelt értök. De attól kezdve
minden este fel kellett jöjjön Balaton a tó mélyéről egy zsákra való
kinccsel, mert ajándék nélkül a fösvény Tihany még csak a száját sem
nyitotta ki. Végül is Balaton minden kincse kifogyott. Hiába könyörgött
a szép tündérnek, hiába kérlelte, Tihany nem énekelt többé. Még az se
hatotta meg, hogy vén Balaton fia meghal odalent a mélyben, ha nem
hallja többé a szép tündér énekét.
S Balaton fia meghalt. Sírtak az óriások, zokogtak a törpék, és a tó fiatal
urát eltemették mélyen a Badacsony hegyébe. Azóta van a Badacsonynak
koporsó formája.
A vizek ura nem felejtette el a szép tündér szívtelenségét. Bosszúja
rettenetes volt.
Mindaddig Balaton tavának sima tükre a kék eget tükrözte csupán, a
napot, a holdat meg a csillagokat. De ettől a naptól kezdve valahányszor
a vizek ura meglátta odafent a Badacsony koporsóját, eszébe jutott
gyásza és fájdalma, s haragjában felkavarta a tó vizét.
Egy este haragos hullámai zúgva, tajtékozva csaptak föl a sziklaösvényre,
hol a szép Tihany hajtotta itatni aranygyapjas kecskéit. Egy roppant
hullám elkapta a kecskéket, lesodorta őket a tóba, s vén Balaton
megfojtotta valamennyit haragos bosszújában. A megrémült Tihany egy
közeli barlangba menekült a hullámok csapásai elől, de vesztére tette
ezt! Nagyot rázkódott Balaton odalent, s rázkódásától megmozdult a
hegy is, és sziklagörgeteggel temette be a barlang száját, befalazva örök
időkre a szívtelen Tihanyt.
Vén Balaton átkot vetett a szépséges tündérre:
- Büntetésből, amért oly fösvény voltál hangoddal, mostantól kezdve
bárki is szóljon hozzád, hétszer ismételd meg minden szavát!
A tihanyi visszhang ott van ma is, sziklabörtönében, és gyönyörű
hangja engedelmesen ismétel minden szót. A Balaton, Európa legnagyobb
tava néha haragra gerjed még ma is. Kék színe ilyenkor haragos
zöldre fordul, és roppant hullámok nyargalnak fölötte egyik partjától a
másikig. Vihar után találni lehet a parton megkövesedett kecskekörmöket.
Tihany aranyszőrű kecskéinek körmei azok.
 
 
0 komment , kategória:  IRODALOM/PRÓZA  
Ferencvárosban reng a föld
  2008-12-31 06:25:15, szerda
 
  Ferencvárosban reng a föld + KAPCSOLÓDÓ

Alapvetően egyik párt sem bűnös, hanem épp ellenkezőleg, csak a bűn leleplezésére szakosodott: a ferencvárosi példa újabb jel, hogy a magyar demokrácia bajban van.

Az időközi választásoknak az adja a jelentőségét, hogy ezek jelentik a legmegbízhatóbb, noha mindig csak részleges közvélemény-kutatást a két választás közti időszakban. Nem véletlen tehát, hogy a pártok nagy vehemenciával vetették bele magukat a küzdelembe. Az már a mi pechünk, hogy ha a pártok beindulnak, annak előbb utóbb csalás és korrupció lesz az eredménye. A ferencvárosi esetben először az MDF-et, a MIÉP-et, és a Magyar Szocialista Zöld Pártot kapták rajta hamisított (másolt) kopogtatócédulák használatán.

A legújabb botrány az SZDSZ-t érinti. Azt régóta tudni lehetett, hogy azok a pártok, amelyek rászorulnak, sok mindenre hajlandóak a kopogtatócédulák megszerzése érdekében. Ám ha beigazolódik az a sajtóértesülés, amely szerint a helyi pártszervezet egyetemistáknak fizetett a kopogtatócédulákért, ráadásul úgy, hogy az üresen megszerzett cédulákat is díjazta, az bizony világossá teszi a kopogtatócédulás rendszer jelenlegi formájának tarthatatlanságát. Csak hab a tortán, hogy a dolog jogszerűsége iránt érdeklődő egyetemistát az OVB egyik hivatalnoka azzal hajtotta el, hogy ne érdeklődjön annyira a dolog iránt, az a pártfinanszírozás ügyét érinti, amivel neki nem kell törődnie.

Mindennek ismeretében már alig lepődünk meg, amikor a HÍR TV-ben azt a rejtett kamerás felvételt látjuk, amelyen a liberális jelölt stábjának vezetője, az SZDSZ ferencvárosi elnöke, Janás Ferenc arra utal, hogy jobb lett volna, ha az üres cédulák mellé az adott lakók adatait is prezentálta volna beszélgetőpartnere. Azt is világossá teszi, miért: ,,Ha úgy jön be, hogy behozzák így egybe az értesítővel együtt, akkor biztos lehetek... Akkor fogom, átírom, és bűnös módon aláhamisítom az aláírását".

Hogy a konkrét ügyben mennyire szabad hinni a videófelvétel alapján a szemünknek-fülünknek, vagy mennyiben kell inkább elfogadnunk az SZDSZ védekezését - a párt helyi elnöke ezek szerint csak azt próbálta kitudakolni, hogy az illető provokátor kinek a megbízásából jött, és mik a szándékai, de rögtön az eset után feljelentést is tett e helyi választási bizottságnál -, azt meggyőződésem szerint egy nyilvános vizsgálat tisztázhatja.

Ám most úgy tűnik, hogy a ferencvárosi időközi választás úgy fog bevonulni a magyar politikatörténetbe, mint amelyik a napnál világosabbá tette, hogy a választási eljárás több sebből vérzik. Így például a kopogtatócédulák gyűjtögetése vált nevetségessé. Ha pedig a választások tisztaságába vetett hit rendül meg, az bizony a demokrácia legalapvetőbb intézményrendszerével kapcsolatos bizalmatlanságot eredményezheti. Ha pedig a választók nem bíznak a demokratikus intézményrendszerben, az a demokrácia vége.

Horkay Hörcher Ferenc
Heti Válasz

KAPCSOLÓDÓ:Link
 
 
0 komment , kategória:  POLITIKA  
Új év, új ellenállás
  2008-12-31 06:12:02, szerda
 
  Új év, új ellenállás

2008. a civil ellenállás sötét éve volt.

Az apatikus társadalomban súlyos nehézségekkel küzdve folytattuk a tevékenységünket, miközben a kiszolgáltatott helyzetbe került honfitársainknak fogalmuk sem volt róla, hogy vannak, akiknek az ő és az ország sorsa a fontos. A munkát ellehetetlenítő médiacsend, az eszmék kiáramlását gátló, a társadalom többségét a katasztrófában is mosolygós reklámokkal, és sorozatokkal traktáló, a rendszer fennállását elferdített információkkal teli hírekkel szolgáló média hihetetlen pénzügyi támogatással a háta mögött lecsendesíti, elvágja azon törekvéseket, amelyek a nemzet, az ország érdekét szolgálják.

A civil ellenállás legfőbb ellensége tehát nem az utcán felsorakozott néhány ezer tájékozatlan karhatalmista, hanem a globalizmus által finanszírozott média monopólium. Ennek szétbombázására a digitális televíziózás némi esélyt ad. Az eddigi gyakorlatban viszont, csak a rendkívül korlátozottan elérhető internetes honlapok, rádiók, televíziók, a hivatalos terjesztők által szabotált kikerüléssel működő újságok kíséreltek meg több, de sokkal inkább kevesebb sikerrel reális tájékoztatást nyújtani, társadalmi szervezést biztosítani. Továbbra is, és mind égetőbben hiányzik az össztársadalmi akcióhoz, ha úgy tetszik mozgósításhoz szükséges információs csatorna.

Fel kell fedeznünk, a jelenben, de az ismert gazdasági problémák miatt a közeljövőben jelentős a sarokba szorított társadalmi alsó- és középosztálybeliek száma, akik megfelelő alternatívát kapva, a kellően megszervezett módon végrehajtott tömegmegmozduláson megjelenve képesek kikényszeríteni a hatalom és a rendszer bukását. Ennek eléréséhez, azonban nem csak tervezés, hanem gyakorlati megvalósítás is szükséges. Meg kell teremteni a lehetőséget a vidéki demonstrálók ingyenes fővárosba jutására -pl.: ingyenes autóbuszjárattal a 19 megyeszékhelyről. Az itt történő események alatt biztosítani kell a szálláslehetőséget, a kommunikációt, és részben az élelmezést. Ki kell nevezni a főbb események irányítóit és azok helyetteseit, és persze mindezek előtt az alternatívákat, az akciótervet érthetően, és mindenki számára elérhetően eljuttatni minden honfitársunkhoz.

E művelet megvalósítása nem egyszerű, és nem olcsó, nem is kockázatmentes, de e nélkül láthatjuk, mi történt, történik országunkban hosszú -évtizedes-, vagy rövid -két-három éves- távon!

Sok minden, amiről a Kossuth téren beszéltünk, és ami akkor még rémálomnak tűnt csupán, ma már a komor valóság. A csőd magától nem visszaforduló folyamat, a parlament nulla színvonalú bohóckodásával csak a helyzetet súlyosbítja, az állampolgárok egy része adós és bérrabszolga, ellehetetlenült nincstelen, vagy a már mind nagyobb méretekben megjelenő szociális maffia áldozata.

2009-ben nem lehet apelláta. A nemzeti oldalnak egyöntetűen, minden energiáját és lehetőségét mozgósítva egyértelműen, meghátrálást immár nem ismerve meg kell tennie a végső lépést, amellyel felszámolja a rendszert, elszámoltatja a fehérgalléros bűnözőket, és helyreállítja a magyar államiságot, annak minden kritériumával. Ennek érdekében le kell küzdeni az előítéleteket -akikben még van- a politikai bűnözők által kitalált megosztásokkal szemben. Meg kell értenünk, hogy nincsenek politikai oldalak, nincs szélsőségesség, nincs semmilyen más érdek, csak a haza és a nemzet érdeke.

Tudjuk, látjuk, tapasztaljuk; a haza az elmúlásba zuhan, mindazokkal akik alkotják, vagyis velünk együtt. Ennek megakadályozása immár nem félelem, meghunyászkodás, vagy kifogáskeresés kérdése, hanem a nemzet végső önvédelme, hazánkkal, utódainkkal, családtagjainkkal, és magunkkal szembeni kötelesség.

Fáber Károly
Rendszerváltó FórumLink
 
 
0 komment , kategória:  POLITIKA  
Nekem senki ne kívánjon búé-t!
  2008-12-31 06:05:13, szerda
 
  Nekem senki ne kívánjon boldog új évet!

Ki kérem magamnak még a feltételezését is, hogy...

Nekem senki ne kívánjon boldog új évet! Mert még a feltételezését is
ki kérem magamnak, hogy én ilyen körülmények között, amilyenben hazám
és a benne élők közül legalább 3 milliónyian olyan rettenetes
helyzetben vannak, hogy RABok és HAJLÉKTALANok a saját hazájukban -
képes vagyok a boldogságra!

Igen, foglyai vagyunk a hatalomnak és azoknak a szavazati joggal
rendelkező honfitársainknak, akik túszul ejthetnek továbbra is
bennünket, mert a HAZUGSÁGÁRADATOT hiszik IGAZNAK és újra és újra arra
szavaznak!!!

Ugyanakkor, itt, azok között is folyik a kirekesztősdi minden
formája...akik szeretnék leleplezni végre azt a tenger-sok hazugságot,
amivel valósággal elárasztja a lakájmédia-had honfitársainkat! Ezzel a
kirekesztősdivel csak azt érik el, hogy még véletlenül se jöhessen
létre legalább közöttünk, a valódi ÖSSZEFOGÁS!!!

Miközben minden erőmmel azon vagyok, hogy KÖZVETÍTSEK az önhibájukon
kívül nehézsorsúakká váló embertársaim és a még mindig un.
középosztálybéli, magukat nemzeti gondolkodásúnak vallók között,
minden oldalról össztűz alá vesznek... Minden módját megtalálva az
áskálódásnak azok ellen, akik már megtisztelnek bizalmukkal!
Amiért egész eddigi hosszú életem során mindig is ez történt velem és
körülöttem, egészen biztosra vehetem, hogy ez fog történni az
elkövetkezendő években is.

Ezért, ismételten és nyomatékosan kérek mindenkit, hogy nekem csak az
kívánjon boldog új évet, aki - az én hátamnak támasztva a sajátját,
megduplázva ezzel mindkettőnk erejét - ezzel az egymást erősítő
szándékkal akar velem ,,ÖSSZEFOGVA" a hazamentésen és a benne élőkön
segíteni az elkövetkezendő jövőben!!!

Bóna Mária Ilona

 
 
0 komment , kategória:  POLITIKA  
Utolsó órák Pompejiben
  2008-12-31 06:01:42, szerda
 
  Utolsó órák Pompejiben

Olasz természettudósok rekonstruálták egy pompeji család utolsó napjának történetét, akik a Vezúv ókori kitörésekor vesztették életüket.
Újszerű interdiszciplináris kutatásokat végeztek a Vezúv Kr.u. 79-es kitörésében megsemmisült Pompejiben. A nápolyi II. Federico Egyetem vulkanológusokból és molekuláris biológusokból álló kutatócsapata egyidejűleg elemezte a lerakódott vulkanikus eredetű anyagok rétegeit, valamint egy villa romjaiban fellelt 13 csontvázat.

A megvizsgált villa a város főutcáján, a Via dell'Abbondanzán helyezkedett el, és egy Julius Polibius nevű polgár otthona volt.
Pompeji főutca háttérben a Vezúvval

A ház hátsó részében 13 csontvázra bukkantak, amelyek közül az egyik egy még meg nem született magzathoz tartozott. Az antropológiai elemzések szerint a villában három férfi és három asszony, valamint négy fiú, egy lány és egy kisgyermek tartózkodott. Az egyik, kb. 16-18 éves nő hordozta a magzatot, a katasztrófa idején már mindenórás lehetett. A mitokondriális DNS vizsgálatok tanúsága szerint a 12 személy közül hatan vérrokonok voltak, öten valószínűleg testvérek, az egyik fiú pedig az unokatestvérük lehetett, az asszonyok viszont nem álltak vérrokonságban egymással. Feltehetőleg Polibius és a felesége, gyermekeik, egyikük unokatestvére és annak állapotos felesége alkották a családot, akikkel két szolgáló is együtt volt.

A Vezúv explóziója Kr.u. 79. augusztus 24-én délután egy órakor kezdődött meg. A gázokból, hamuból és a vulkáni kúpból kirobbanó kövekből (piroklasztokból) álló kitörési oszlop 15 kilométer magasságig emelkedett, s a városra azonnal habkőeső zúdult. A pompejiek közül sokan megpróbáltak ekkor elmenekülni. A becslések szerint ebben az első kitörési fázisban vesztette életét az áldozatok 38 százaléka: sokaknak betört a koponyájuk: a leomló háztetők, illetve a lehulló kövek végeztek velük. A vizsgált család talán épp a várandós asszony miatt vélte biztonságosabbnak a maradást.

A számítások szerint a vulkanikus lerakódások vastagsága óránként 15 centiméterrel gyarapodott. Polibius háza frontjának teteje estére rogyhatott be, vélhetőleg ekkor húzódhattak vissza a villa hátsó traktusába. Augusztus 25-ére virradóan az utcákat már három méteres horzsakőréteg borította - a menekülés ekkor már lehetetlen volt. Az explózió második fázisa még aznap bekövetkezett: a kitörési oszlop összeomlott saját súlya alatt, és forró piroklasztikus ár formájában zúdult le a Vezúv lejtőin. A 240-400 °C hőmérsékletű áradat csaknem egész Pompejit, így Polibius villáját is elöntötte, s a család a forró hamu mérges gázai között lelte halálát. Némelyik csontváz pozíciója arra utal, hogy az áldozatok egy része az ágyon feküdt halála pillanatában.( MTI)


 
 
0 komment , kategória:  TÖRTÉNETEK,ÍRÁSOK,HÍREK  
Égi fény az éjszakában
  2008-12-31 05:56:09, szerda
 
  Égi fény az éjszakában

Északi fény Tromso mellett. Az északi féltekén ezekben a napokban a leghosszabbak az éjszakák. Ilyenkor a legnagyobb az esélye a sarki fény jelenségének.

Tromso Norvégia északi részén, négyszáz km-rel a sarkkörön túl fekszik.

Az északi féltekén ezekben a napokban a leghosszabbak az éjszakák. Ilyenkor a legnagyobb az esélye a sarki fény (aurora borealis) jelenségének. Ez a ,,leghosszabb" azt jelenti, hogy az Északi-sarkkörtől északra egész napos az éj. Pontosabban fogalmazva az Északi-sarkkör az a neves szélességi kör, ahol az évben egyszer, december 22-én nem kel fel Nap. Ettől északabbra mind hosszabb, a sarkponton pedig már fél éves a téli sötétség.

A sarki fény az északi és déli sarkokhoz - pontosabban a mágneses pólusokhoz - közel észlelhető. Minél közelebb vagyunk tehát a pólushoz, annál nagyobb valószínűséggel láthatunk sarki fényt. Megjelenésének alapvető oka a napkitörések okozta mágneses viharok, amelyek elérik a Föld légkörét. A több mint 3 millió km/h sebességgel terjedő napszél hullámait a Föld mágneses pajzsa semlegesíti, és ez okozza a sarki fény vagy más néven északi fény fölerősödését.

A sarki fény újszerű kutatásával Joran Moen, az Oslói Egyetem Fizikai Kutatóintézetének professzora kísérletezik. Egy speciális rakétára szerelte fel mérőműszereit, amelyet közvetlenül az északi fényjelenségbe kíván kilőni. Miközben a rakéta áthalad a légkör különböző rétegein, a műszerek részletesen mérik és rögzítik a jelenségben található töltéssel rendelkező részecskék arányát, a részecskék energiaszintjét és ezek mikrostruktúráját az elektronfelhőkben, valamint a fény hullámszerkezetét is. A kutatórakétát a Spitzbergákon található New Aalesund-ból indították. Minderről részletesen is olvashat a National Geogrphic Online oldalon.

Az auroa borealist magyarországi földrajzi szélességeken ritkán látni. Ilyen kivételes eset volt 2003 novemberében. A képen a Pilis fölötti, sarki fényes égbolt látszik, jobb oldalon Szentendre és Pomáz fényeivel.

Forrás: National Geogrphic Online
 
 
0 komment , kategória:  KÖRNYEZETVÉDELEM,ÁLLATVÉDELEM  
Humor
  2008-12-31 05:48:54, szerda
 
  Egy fiatalember a városba költözik és beáll egy nagyáruházba eladónak.
- Van valami tapasztalata ezen a területen?- kérdezi a főnöke.
- Persze, én ne tudnék eladni ...
A manager gondolja, na majd meglátjuk, de tetszik neki a fiatalember önbizalma.
Az első nap után megkérdezi tőle:
- Na, hány vevője volt ma?
- Csak egy.
- Egy? A többi eladó átlaga napi 20-30! Mennyi volt a bevétele?
- 210 325,65 dollárt.
- Mennyi???? Mit adott el?
- Először eladtam neki 1 pecahorgot. Aztán egy nagyobbat. A végén egy egész horgászfelszerelést. Aztán kérdeztem, hova akar horgászni menni? Ő fel akart menni az északi partra. Erre azt tanácsoltam, hogy oda kell egy vitorlás is. Erre elmentünk az osztályra és vett egy duplamotoros
Seawind-et. De nem volt biztos benne, hogy a Civic-je el tudja-e vontatni. Így lementünk a szalonba es eladtam neki egy Pajero-t 4WD kerékmeghajtással.
- Maga azt akarja mondani, hogy az az ember akart 1 horgot és maga a végén eladott neki egy hajót, meg egy autót?
- Háááát, nem egészen... Az Úr egy csomag tamponért jött be.. .
Erre mondtam neki, ha már a hétvégéje így el van rontva, elmehetne inkább horgászni...

 
 
0 komment , kategória:  HUMOR  
     1/27 oldal   Bejegyzések száma: 261 
2008.11 2008. December 2009.01
HétKedSzeCsüPénSzoVas
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 261 db bejegyzés
e év: 2715 db bejegyzés
Összes: 24087 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1027
  • e Hét: 7508
  • e Hónap: 37472
  • e Év: 2065680
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.