Regisztráció  Belépés
magdy35.blog.xfree.hu
Náo sei mais imaginar a minha vida sem vocé..te amo mtmtmmt Magdy csak Magdy
1970.12.23
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/7 oldal   Bejegyzések száma: 63 
A hét asztrális szint
  2008-05-31 13:17:31, szombat
 
  A hét asztrális szintEzen írásunkban az asztrális világ egyik felosztásáról próbálunk meg leírást adni. A helyzetet nehezíti az a tény, hogy sokféle felosztás létezik, sokféle szempont szerint. Ezek persze nem zárják ki egymást, de fennállhat az a veszély, hogy a felületes szemlélőt összezavarja az elétárt valóságok sokszínűsége. Másrészről az asztrális világ - természete miatt - mindenkinek más képként és szimbólumként jelenik meg. Azonban mindezek ellenére is szükség van egy lehetőségeinkhez mérten objektív leírásra. Célunk ennek véghezvitele.
Az asztrális világ a lélek lakóhelye. A két, itt ható alapvető erő a rokonszenv és az ellenszenv, a vonzás és taszítás. Minden forma ezekből épül fel, és jellegét a kettő aránya szabja meg. A lélek mint kapocs segíti a szellem és a test kapcsolatát, kiegyenlítve a köztük lévő rezgéskülönbséget. Ha nem lenne lélek, akkor a szellem képtelen lenne testet ölteni a fizikai világban. A halál után a lélek és a szellem kapcsolatát az szabja meg, hogy a lélek mennyire maradt földi vágyaktól terhelt. E kapcsolat határozza meg azt is, hogy a hét szint közül melyikbe kerül a lélek. Ha a földhöz kötő vágyak még erősek (szenvedélybetegségek, materialista gondolatok stb.) akkor a lélek rezgése inkább a Földhöz köti. Így erős tisztításra van ahhoz szüksége, hogy a szellemmel való kapcsolata helyreálljon. Persze ez a behatás nem marad nyom nélkül a szellemben sem, így a következő inkarnációban mindenképpen meglesznek a kiegyenlítésre való hajlamok, karmatikus történések formájában. A Golgotai Misztérium óta lehetőség van a köztes létben való fejlődésre, de a földi vágyakat csak fizikai inkarnációban lehet hathatósan ledolgozni. A lélek és a szellem együtt halad át ezen asztrális szinteken, és amikor a lélek megtisztult, a szellem akkor szabadulhat meg és haladhat tovább a mentális világok felé. Ide a lélek már nem tudja követni őt.
Fontos tudnunk, hogy pontosan hol is találjuk meg az asztrális világot a bolygószférák között (nehogy eltévedjünk asztrálprojekciós gyakorlataink során).
A Földtől a Holdig tart az éteri, a Holdtól a Napig az asztrális világ. A Nap-szféra és a Szaturnusz-szféra közé esik az alsó mentális világ, és a Szaturnusztól - mint interplanetáris kaputól - kezdődik a felső mentális szféra. Tehát a minket érdeklő terület a Holdtól a Napig tart. Az egyes szférák (Merkúr és Vénusz) ezen belül helyezkednek el, leírásukra később kerítünk sort. Fontos tudnunk, hogy itt nem a fizikai, asztronómiai bolygóbeosztásról beszélünk, hanem annak szellemi vetületéről. A bolygók fizikai sorrendje sem egyezik a szférák sorrendjével, hiszen szellemtudományi értelemben a világképünk geocentrikus, tehát a földi szféra áll a középpontban, és aköré rendeződnek be a további rétegek.
Lássuk a szintek leírását!

Első szintMivel ez a legalsóbb szint, ennek rezgése a legalacsonyabb. Ide vannak bekötve a mérgező növények, a vérengző és veszélyes vadállatok (és emberek). Az innen inkarnálódó lélekre még erősen hatnak a természeti törvények, és erős a kapcsolatuk az anyaggal. Életük mozgatórugója az erőteljes ösztönök, s ennek megfelelően tudatuk tompult és testhez kötött. Mivel nagyon fontos számukra a fizikai lét, értelmük teljes tevékenysége az önzést, a szerzést és megtartást szolgálja. Jellemző rájuk a durvaság, kegyetlenség, az erőszakra való hajlam, önhittség, önösség és az ölési vágy. Általában az alsóbb szellemi rezgések olyannyira erősek, hogy ez még a fizikai testben is megjelenik mint erős, robosztus testalkat, durva, erőteljes, állati vonások, nélkülözve minden kecsességet, kiforrott, szellemmel áthatott formát. Fontos tényező, hogy ebben a szférában a lelket teljes sötétség veszi körül, mivel a szellemi fény ide nem hatol be. Érthető, tehát, hogy a testetöltés számukra kegyelem és megváltás. Azonban fizikai életükben is tudatosan(!) elzárkóznak mindenféle szellemi tanítástól és szellemi impulzustól, esetenként még támadják is azokat. Ennek megfelelően innen kerülnek ki a gyilkosok, ámokfutók és a fekete mágusok. Különbséget kell azonban tennünk az asztrális késztetésből, fejletlenségből, és nemtudásból elkövetett gonosztettek és a karmatikus kiegyenlítődés által bekövetkező tettek között. Nem tudhatjuk, hogy az adott cselekvéssor egy fiatal lélek kevés tapasztalata miatt következett-e be, vagy már egy életek sorain át húzódó karmatikus játszma végkifejletét, csúcspontját látjuk.

Második szintIde azok az állatfajok tartoznak, amik más állatokat megtámadnak, és azok a növények, melyek nem alkalmasak emberi fogyasztásra. Ebben a szférában megerősödik az én, és az ebből következő negatív tulajdonságok, jellemvonások is. Megjelenik a hiúság, a becsvágy, büszkeség, lobbanékonyság, ravaszság, hazudozás. Az egész létezést csataként élik meg, ahol folyamatosan győzni kell, sőt legyőzni a másikat. Ez szolgál számukra lelki táplálékként. Csökken az ösztöncselekvés, növekszik a tudatosság, így válik egyre veszélyesebbé az egyén. Haragosak, de már kiengesztelhetőek. Értékelik a testüknek és érzékeiknek jó dolgokat, megjelenik a hedonizmus. Hajlamosak a kilengésekre, mértéktelenségre és a végletekben való gondolkozásra és cselekvésre, nem ismerik az arany középút szabályát. Telve vannak kétségekkel és szkepszissel az anyagba való süllyedtség miatt. Erősen rettegnek az ismeretlentől. Sok öngyilkosság következik be e tényezők miatt.
Itt már megjelenik a hitélet, de még csak azért, hogy mások szemében jónak tűnjenek. A mélyebb igazságok és hittételek itt még rejtve maradnak előttük. Imájukat általában magukért mondják el, hit nélkül. Ha jó kedvük van, még akár jót is cselekednek másokkal, de fontos, hogy mindenki tudjon róla.Harmadik szintNövényevő és háziállatok, emberi fogyasztásra alkalmas növények és a gyógynövények tartoznak ide. A lélek itt már törekszik a fény felé. Egyszerűség, szorgalom jellemzi őket, megbecsülik a jót, és törekednek az igaz útra. Felmerül a béke és nyugalom utáni vágy. Hajlanak a becsületességre és az őszinteségre, de bizalmatlanok és gyanakvóakká válnak az első "gyanús" jelre. Szeretnek kritizálni és ítélkezni, de a vitát nem kedvelik, és kívülről türelmesnek látszanak. Féltékenyek a más által megszerzett javakra, vagy az illető egész életére, hiszen nem látják át a mélyebb összefüggéseket, okot, okozatot. A szürke, középszerű emberek tartoznak ide, akik csendben teszik a dolgukat, kerülve minden feltűnést.
Sok hívő és vallásos ember van itt, de még görcsösen ragaszkodnak a hitükhöz. Szeretetük a családi szeretetben összpontosul. Hihetetlen számukra az isteni szeretet fogalma, így a párkapcsolatok is inkább játszmákból állnak, nem pedig türelemből és elfogadásból. A világi élet hívságai még könnyen eltántorítják őket a szellemi úttól, ezért haladásuk lassú; idetartoznak a fejlődő lelkek. Azt hiszik, hogy mindent, amit a fizikai világban elértek, saját erőfeszítéseiknek köszönhetik. Ez az illúzió eltakarja előlük az isteni kegyelem fényét, ennek megfelelően úgy tapasztalják, hogy egyedül vannak. Ez egy nagy bukási lehetőség számukra. Az első három szint egyfajta burokként veszi körül a Föld szféráját, és innen még kötelező az inkarnáció!

Negyedik szintItt a sokféleség és a sokoldalúság a meghatározó. Ahogy haladunk a felsőbb szintek felé, a lelkek egyre jobban leoldják magukról az asztralitás béklyóit, ennek megfelelően már a szellemük vezeti őket. Megnyílnak a magasabb valóságok felé, de még konkrét tapasztalások nem érik őket. Fontos tény, hogy megjelenik az áldozatkészség és a lemondás képessége. Kitartóak, bátrak, erős akarat jellemzi őket, azonban hajlamosak az elragadtatásra. Jó tulajdonságaikat a köz szolgálatába állítják. Már képesek isteni szeretetből jót cselekedni. A hit és bizalom már sokkal tisztábban jelentkezik, de még nem tudnak áldozatot hozni azokért, akik megbántották őket, vagy az általuk szentként tisztelt dolgokat. Hiányzik még a teljes megbocsátás képessége. Párkapcsolataik már a tanulási folyamatot szolgálják, és öntudatlanul elkezdik keresni a duálpárjukat. Próbakapcsolatok által fejlesztik őket a részduáljaik segítségével. Ez a szint már egy olyan fejlettségi állapotot képvisel, ahonnan a szellem szabad akaratából inkarnálódik.

Ötödik szintEz egy fejlettebb szint az asztrális világban. Az innen jövő lelkek már uralják az alsó asztrális tulajdonságokat, és átalakítják azokat, melyek az előző szinteket jellemezték. Megnyugvás és elfogadás jellemzi őket. Ismerik a hallgatás törvényét, tiszta életet élnek, mértékletességet gyakorolnak és áldozatkészek. Anyagi világuk és körülményeik nem befolyásolják szellemi életüket, alázatosak, becsületesek és tiszta hit hatja át lelküket. Megtapasztalják az isteni kegyelem működését életükben, a megbocsátás és szeretet elvét alkalmazzák. Tisztában vannak a golgotai misztérium szellemi jelentőségével és hatásával a mai világra. Esetleges negatív hatású cselekedeteik miatt nem gyötri őket bűntudat, hanem rögtön megpróbálják kijavítani a hibát. Nem emésztik magukat felesleges dolgokkal, hanem megfelelő időben és megfelelő helyen cselekszenek. Visszaemlékeznek a paradicsomi állapotra, és efelé törekszenek útjukon, hiszen tisztában vannak azzal, hogy az isteni egység visszaállítható. Ennek érdekében sok áldozatot vállalnak, és a köztes létben sokszor az alsóbb régiókban tevékenykednek.

Hatodik szintEbből a szférából inkarnálódni már igazi áldozat az emberiség fejlődéséért. A saját célok háttérbe szorulnak. Hatalmas szereteterők jelennek meg, türelem és elnézés jellemzi a lelket. Igazság- és szabadságérzet árad belőlük a világba. Ők azok, akik a legnehezebb helyeken és időkben öltenek testet, azért, hogy akár egy lelket is megmentsenek a kárhozattól. Sokszor az emberiség ezért kiközösítéssel, megvetéssel, sőt halállal fizet nekik, hisz tanításaikat nem mindig értik meg. Ők azok az áldozati bárányok, akiknek a vére a Gonosz erejét töri meg.

Hetedik szintEz a legutolsó szintje az asztrálvilágnak. Inkább már a szellemi szféra ereje és fénye hatja át, hiszen igazi határterület a két régió között. Az alsóbb rétegek innen táplálkoznak energiával. Érzelmi és természeti szinten már nem függ a Földtől, tiszta tudás és bölcsesség hatja át. Fontos tudnunk, hogy a duálok itt várják be egymást mielőtt továbbhaladnának, ha nem egyidőben vetették le a fizikai testüket. Itt már nincsenek földhöz kötő vágyak, gondolatok, az itt lévő lelkek tiszták és a szellemek készek továbblépni a szellemi szférákba.Csehi István

Megjelent a Manifesztum 11. számában.

 
 
2 komment , kategória:  Általános  
Szép napot mindenkinek!
  2008-05-28 09:11:59, szerda
 
 
HIBÁS VIDEÓ BESZÚRÁS!


Gyönyörűséges jóidőt kivánok mindenkinek!
Legyetek vidámak, hisz itt a NYÁR!!!
 
 
2 komment , kategória:  Általános  
A tündérkirály
  2008-05-26 11:08:28, hétfő
 
  Johann Wolfgang von Goethe


A Tündérkirály

Ki vágtat éjen s viharon át?
Egy férfi, lován viszi kisfiát.
Úgy védi, takarja: ne vágja a szél,
átfogja a karját: ne érje veszély.

Fiam, miért bújsz így hozzám? Mi bánt?
Nem látod, apám, a Tündérkirályt?
Fején korona, palástja leng...
Fiam, ott csak egy ködfolt dereng.

Szép gyermekem, gyere, indulj velem,
Sok tarka virág nyílik a rétemen.
Tudok csudaszép játékokat ám,
s ad rád aranyos ruhákat anyám."

Nem hallod, apám, a halk szavakat?
A Tündérkirály hív, suttog csalogat...

Fiacskám, csendbe maradj, - ne félj,
a száraz lomb közt zizzen a szél."

Szép gyermekem, jöjj velem, azt akarom,
megládd, lányaim várnak nagyon,
táncolnak is ők, ha a hold idesüt,
s majd álomba ringat gyönge kezük.

Hát nem látod ... ott - nem látod, apám,
a tündérlányok már várnak reám.
Fiam, fiam, én jól látom, amott
a nedves füzfák törzse ragyog.

Úgy tetszel nékem, te drága gyerek!
Mondd: jössz-e velem, vagy elvigyelek?
Édesapám, ne hagyj ... ne - megállj,
megragad - elvisz a Tündérkirály...

Megborzad a férfi, hajszolja lovát,
fel, felnyög a gyermek, s ő nyargal tovább.
Megérkezik, teste-lelke sajog:
ölében a kisfiú már halott.
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Önzetlen szeretet
  2008-05-24 16:40:12, szombat
 
  Amikor belenézel egy kisgyermek szemébe, lásd meg azt a tisztaságot és azt az önzetlen szeretetet, amivel valaha te is rendelkeztél. A gyermekeket te tanítod az életre, és ők cserébe a bölcsességet nyújtják neked, amit már elfeledtél. 
 
1 komment , kategória:  Általános  
Égi ajándék
  2008-05-24 13:37:07, szombat
 
  Égi ajándék


Megköszönöm én újabb ajándékodat,
Melyet dal formában küldted hozzám Istenem.
Égi üzenet, megérinti szívemet,
S engem mennyei boldogság árasztott el.
Jöjj velem hát Istenem,
S énekeljél én velem, és ölelj át.
Ringass már Te jó Atyám,
Töltsd el lelkem, s szívem már, és vigasztalj.

Megkönnyíted most, földi küldetésemet,
És az életemet örömmel töltöd el.
Újabb boldogság, és sok-sok szent pillanat,
Mely most arannyá változtatja napjaimat.
Jöjj velem hát Istenem,
S énekeljél én velem, és ölelj át.
Ringass már Te jó Atyám,
Töltsd el lelkem, s szívem már, és vigasztalj.
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Angyalhivás
  2008-05-24 13:27:55, szombat
 
  ANGYALHÍVÁS

Most hívlak jöjj hozzám kicsi ,,Angyalkám",
Te fogd meg két kezem, kérlek vezessél engem.
A lelkem rezdül, s érezlek Téged,
A szívem dobban s lelkem eléred.

Hát hallgass meg engem, figyeljél énrám,
Most hozzád intézem, titkos kérésemet.
A nagyvilágot tárod fel éppen,
S a csillagok közt ragyogsz az égen.

Én hálás szívvel köszönöm szépen,
És szeretettel kérlek, mindig segíts nekem,


Mindig maradj velem.


 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Csak a szeretetet látom
  2008-05-24 13:23:16, szombat
 
  HIBÁS VIDEÓ BESZÚRÁS!

CSAK A SZERETETET LÁTOM


Jézus Krisztus kérlek téged, könyörgésünk hallgasd most meg.
Csak a szeretetre vágyom, csak a boldogság az álmom,
Csak a boldogság az étkem, csak a szeretetet élem.

Kérlek Jézus, szeress minket, bocsáss meg az embereknek.
Csak a szeretet a párom, csak a boldogságot várom,
Csak a boldogságot kérem, csak a szeretet a bérem.

Hálás szívvel kérlek téged, feledd el a bűneinket.
Csak a szeretet a tiszta, csakis boldogság a titka,
Csak a boldogságot élem, csak a szeretet a részem.

Drága Krisztus kérlek téged, a gonosztól védj meg minket.
Csak a szeretetet látom, ez a földi boldogságom,
Csak a boldogságot vallom, csak a szeretet a kardom.

Uram Jézus kérlek téged, teremts köztünk békességet.
Csak a szeretet az édes, csakis boldogságra képes,
Csak a boldogságot kérem, csak a szeretet a vérem.

Semmi más nem fontos nékem, csak szeretet földi étkem.
Csakis szeretetből állok, csak a boldogságra várok,
Csak a boldogságot érzem, csak a szeretet nézem.

A mennyei boldogságot, hozd el nékünk itt a Földön.
Csak a szeretetre éhes, ember boldogságra képes,
Csak a szeretet a végső, boldogságra sose késő.

Jézus Krisztus kérünk téged, mentsd meg az emberiséget.
Csak a szeretetért éljél, csakis boldogságot kérjél,
Csakis boldogságot adtam, csak a szeretet kaptam.

Fényességed most ragyogjon, fáklyalángként hadd lobogjon.
Csak a szeretet a formád, izzó parázs bennünk részed,
Csak a boldogság szikrája, lehet szeretet forrása.

Angyalok és Apró Szentek, kérünk mi most, segítsetek,
Boldogságnak óceánja, törjön föl a friss forrásba,
Szeretetnek friss forrása, ömöljön az óceánba,
A szeretet esőcseppje, gyűljön össze tengeredbe,
Száraz földet, s tengereket, borítson be a szeretet,
Üzenjük az égieknek,


Készen állunk, segítsetek! 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Álom és valóság
  2008-05-24 13:14:14, szombat
 
  HIBÁS VIDEÓ BESZÚRÁS!

ÁLOM ÉS VALÓSÁG


Egyszer egy tündérlány elalszik szépen,
Csónakját vízhullám ringatja éppen,
Orcája rózsás, ruhája pompás,
Nap süti szárnyait, szél fújja fürtjeit.

Pillanat műve volt, s elaludt mélyen,
Álmában messze járt, szerelme rátalált,
Százszor is kérte már ő a sorsot,
Küldje el párját, had legyen boldog.

,,Boldogság mindennap hívtalak Téged,
Kitárom szívemet, maradj itt végleg,
Oly régen várlak, legyél a társam,
Ne hagyj el engem, maradj itt nálam."

Rájött, hogy Tündérfit ismeri régen,
Társa ő, kedvese, kit szeret éppen,
Szellő ébreszti, mosolyog álmán,
Jó érzés tölti el valóság láttán.

Boldogság valóság nem csak egy álom,
Párjának ölében ráeszmél bártan,
Egymásra néznek, szárnyuk kitárják,
Szívükből zengik, a legszebb nótát.

,,Eljöttél Boldogság , köszönjük néked
Táplálunk sok széppel, jóval most Téged
Kérjél az égtől, s áldjad az Istent,


Éljen a szerelem hát!" 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Kellemes hétvégét!
  2008-05-24 12:55:23, szombat
 
  HIBÁS VIDEÓ BESZÚRÁS!

Nekem nagyon tetszik, imádok ilyen zene mellet vezetni!
És a kedvem meg.....nagyon szuper lesz!

Mindenkinek kellemes hétvégét kivánok! Legyetek vidámak!!!!!
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
A belül rejtezőnek
  2008-05-22 17:02:41, csütörtök
 
  HIBÁS VIDEÓ BESZÚRÁS!

A belül rejtezőnek :)


Egy távoli, ismeretlen világ rejtekén,
.
egy fénylény suhan át halkan, könnyedén.
.
Az egyik éne szembeszáll a sötét végtelennel,
.
a másik meg félénk, szinte szólni sem mer.
.
Felfedezi a mindenség varázslatos titkát,
.
azt is, amit csak az ő szeme lát.
.
Útját mindenhol kiséri s betölti a fény,
.
ragyog ott fent, mint egy égi tünemény.
.
Átöleli az éjnek tengere,
.
Angyalként született közénk ide le.
.
Itt áll most egy hosszú ösvény szélén,
.
elindul, s a túlpart végén
.
szétosztja mit a Teremtő üzent és adott,
.
hogy fényével árassza el a világot


Taygeta

 
 
0 komment , kategória:  Általános  
     1/7 oldal   Bejegyzések száma: 63 
2008.04 2008. Május 2008.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 63 db bejegyzés
e év: 811 db bejegyzés
Összes: 1376 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 20
  • e Hét: 20
  • e Hónap: 1887
  • e Év: 37451
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.