Regisztráció  Belépés
joli60.blog.xfree.hu
Eldőlt a szívemben, hogy követem Jézust. Eldőlt a szívemben, hogy követem Őt. Eldőlt a szívemben, hogy követem Jézust. Nincs vissza út, nincs vissza út. Ha ninc... Pecznyik Jolán
1960.02.28
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/5 oldal   Bejegyzések száma: 41 
Fájdalom és próba!
  2008-08-30 22:32:31, szombat
 
  Fájdalom és próba!

Tízéves gyermekként, már munkában álltam,
jó és zord időben, a nyáj mögött jártam.

Tetszett vagy nem tetszett, soha: nem fél évre,
Isten kiültetett az életút szélre.

Ott éltet, ott gondoz, nyolcvankilenc éve,
nem kényeztet engem, se nyárba, se télbe.

Lehet, azért olyan szilárd létem fája,
mert nem adott gyakran, üde esőt rája.

Ám sokkal több zúgó vihart, fagyos telet,
volt dörgés, villámlás, az életfám felett.

Előttem az úton, forr, pezseg az élet,
így töltök el én is, minden múló évet.

Csak Isten kegyelme, hogy szilárdan állok,
ajkamon nincs panasz, szívemben nincs rá ok.

Jó helyre ültette, életem kis fáját,
ha gyümölcstermő volt, néki adok hálát.

S ha egy nap porba dől, az életút szélen,
hálával mondhatom, nem hiába éltem.

Fájdalom és próba, csak földön érvényes,
megedzett életre, fény vár dicsőséges!

Pecznyík Pál
Celldömölk
2008. VIII. 30.
 
 
2 komment , kategória:  Pecznyik Pál Versei  
Temető a világ
  2008-08-30 10:30:46, szombat
 
  Temető a világ

Temető a világ,
telve sírhalommal,
milliók hamva rég,
elvegyült a porral.

Egy nagy temetőnek
látom, a világot,
e nagy temetőben,
sírok között járok.

Milliók hamvait,
takarják a hantok,
fölöttük még ma is
dúlnak, ádáz harcok.

Ősi sírok fölött,
óvatosan lépek,
jeltelen sírokban,
gazdagok, szegények.

Temetők föld felett,
temetők föld alatt,
kripták a föld felett,
hamvak a föld alatt.

Világszerte mind ez,
bűnünk eredménye,
ember bűnre csábult,
vár rá a sír mélye.

Ám egy nap, megnyílnak
mind, a síri kertek,
sötét sírban nyugvók
mind, életre kelnek!

Véget ér a halál
félelmes hatalma,
Jézus győzött! S elvisz
minket, diadalra!

Pecznyík Pál
Celldömölk
2008. VIII. 30.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Versei  
Örüljetek az Úrban
  2008-08-29 17:16:02, péntek
 
  Örüljetek az Úrban: Filipi. 4, 4 - 5.
Kedves hallgatóim: Új egyházi évünkben, az elmúlt vasárnappal, Ádvent 4-ik hete kezdődött el, életünkben. A bevezető alapigét, így olvassuk, a Filipi levél 4-ik részének 4-ik versében: ,,Örüljetek az Úrban minden kor, ismét mondom, örüljetek? A ti szelídlelkűségetek ismert legyen minden ember előtt, az Úr közel!" Egy csodálatos igeverset olvastam fel a Bibliából. Abban, az Úrban való örömre szólít fel minket Pál Apostol. Kétféle öröm létezik a világon. Egy elmúló világi öröm és egy örökkévaló mennyei öröm. Isten megváltott népére az utóbbi a jellemző. Vagyis, kellene, hogy legyen. Tapasztalat mutatja, hogy az öröm az ember arcán tűnik fel leghamarabb. Ha végignézünk a világban, az emberek között, láthatjuk, hogy örömük, mennyire hullámzó és elmúló öröm. Hamar felválthatja azt a bánat, a gyász, a keserűség, a harag és a gyűlölet. A világi öröm, mennyi változáson megy át, csak egy napon is. Aki reggel, örömmel ébred fel, egy új napra, még nem tudhatja, estig mi vár rá? Öröm, bánat, keserűség, vagy egy bántás miatt harag. A világ fia, aki Isten kihagyása nélkül igyekszik megoldani, élete dolgait, senkinek sem tud nyújtani igazi tartós örömöt. De hogyan is nyújthatna, ha neki sincs? Mert az e világ ura a Sátán, nincs birtokában, az igazi örömnek. Ugyanis, ő a rombolásban, pusztításban és gyilkolásban leli örömét. És ezt a fájdalmas örömöt plántálja, követői szívébe is. Mennyivel más az, az öröm, melyre Pál Apostol szólítja fel, Isten gyermekeit. De ez az igazi öröm, a mennyből való és az Úr Jézusban való öröm, mely nem ideig - óráig való, hanem örökkévaló öröm. Ez a mennyei öröm pedig, a földi élet minden helyzetében, ugyan az. Ezt, akkor értettem meg, amikor sok évvel ezelőtt egy ágyban fekvő idős hívő nőtestvéremet látogattam meg, otthonában. Hosszú évek óta feküdt betegen. De amikor megálltam betegágya mellett, szemeiből és arcáról, boldog földöntúli öröm sugárzott felém. Akkor értettem meg igazán, hogy Isten hívő gyermeke, nem csak egészségesen, hanem betegen is örvendező gyermek. Isten gyermekeinek öröme, nem attól függ, hogy életük ege derűs-e vagy borús. Örömük: életük minden helyzetében, boldog mennyei öröm. Sajnos, azonban a hívő emberek között is, sokan vannak olyanok, akiknek arcáról, a betegség, a fájdalom érzése, letörli arcáról, ezt az állandó mennyei örömöt. És ha csak kissé felenged a fájdalom, akkor jelenik meg arcukon a mennyei öröm egy - egy sugara. Felolvasott igénk szerint, a mennyei örömnek egyik kiváltó oka az, hogy az Úr közel! Nos, ezt: kétféleképpen is értelmezhetjük: úgy is, hogy Urunk itt van köztünk Szentlelke által, és úgy is, hogy közel van már az Ő második eljövetele! És ha már János Apostol is azt írta, hogy, ,,Fiacskáim, itt az utolsó óra" akkor ma: mennyivel közelebb van már hozzánk, Megváltó Urunk második eljövetele? De a felolvasott igeversből, kicsendül egy fontos mondat is: ,,A ti szelídlelkűségetek, ismert legyen minden ember előtt" Nem könnyű dolog, szelíd embernek lenni, egy olyan megbolydult világban, melyben az erőszak dominál, és nem a szelídlelkűség. Amely tele van keménységgel, lázadással és agresszivitással.
Ahol egyre jobban, az ököljog, uralkodik. De Isten Szentlelkének segítségével, mégis, hogy Isten gyermekei, szelídlelkűséget tanúsítsanak a világ gyermekei felé. És ha ők, nem szeretnék, hagy a világ fiai, elutasítsák őket maguktól, akkor még inkább tanúsítaniuk kell irántuk, a szelídlelkűséget. Hiszen a cél, mely szelídlelkűségre serkent minket, egyértelmű: az, hogy drága veszendő lelkeket, vezethessünk az Úr Jézushoz! Hívő életünk, ne legyen gyümölcstelen élet, terméketlen élet. Mely semmilyen hasznot nem hajt, mennyei Gazdánknak. És ha életünk gyümölcstermő, hasznot hajtó élet, akkor, ádventi várakozásunk, nem lesz haszontalan és gyümölcstelen várakozás. Hanem méltó lesz, ahhoz a dicsőségben megjelenő Úrhoz, akinek második eljövetele, már szinte látó közelben van! Néhány nap múlva már a szeretet nagy ünnepe, a karácsony köszönt ránk. De ez a csodálatos ünnep sem homályosíthatja el előlünk, Urunk eljövetelének fényes, dicsőséges napját, óráját. Annak várása: még karácsonykor is, lehessen olyan intenzív, mint bármikor. A figyelem, az éberség, eztán sem lanyhulhat meg életünkben. És mivel nem ismerjük Urunk eljövetelének napját, óráját, ezért - lelki vonatkozásban - állandó kapcsolatban kell lennünk Vele. Mert a Vele való találkozás nagy örömét és boldogságát, semmi sem múlhatja felül, ezen a múlandó világon.

4. Ámen.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Áhitatai  
Készítsétek az Úrnak útját.
  2008-08-29 17:15:25, péntek
 
  Készítsétek az Úrnak útját: Márk. 1, 3.
Kedves hallgatóim: Urunk kegyelméből, egy újabb év második hetét kezdhettük el, Vasárnap. Nos, ez az év is, olyan számunkra, mint egy titkokkal teljes hatalmas kastély, 365 szobájával. De abban: naponta csak 1 szobát nyithatunk ki. Mindig csak, egyetlen napnak az eseményei tárulhatnak szemeink elé. Hogy mi miért nem láthatjuk egyszerre az egész évet, ez Urunk titkai, közé tartozik. Lehetséges, hogy mi, el sem tudnánk viselni, ha az előttünk lévő eseményeket mind egyszerre láthatnánk és hallhatnánk? Különösen is, ha az újév, tragédiával, természeti csapással, súlyos betegséggel vagy gyásszal végződik, sokunk életében. Ám ha fokozatosan és nem egyszerre kapjuk a nehéz vagy fájó eseményeket, akkor talán már könnyebben tudjuk elviselni azokat. Van időnk arra, hogy ilyenkor felajzott bensőnk, lassan lecsillapodjon, a súlyosabb csapások után. Lelki útravalóul, az újévre, Igét, Márk evangéliumából választottam: az első fejezet 3-ik versében, így szól hozzánk Urunk: ,,Kiáltónak szava a pusztában: készítsétek meg az Úrnak útját, egyengessétek meg az ő ösvényeit" Életünk - lelki vonatkozásban - az örök élet keskeny útján, egy újabb mérföldkőhöz érkezett. Földi életünk idejét Urunk, egy évvel meghosszabbította. És arra kér bennünket, hogy ebben a kezdődő évben is, egyengessük az ő útját. És mi mást jelent ez, kedves hallgatóim, mint azt, hogy mennyei Atyánk, ebben az újévben is, velünk akar járni, Szentlelke által, az újév minden napján. Mert Ő, jól tudja, hogy övéi nagyon is rá vannak utalva, az ő oltalmára, védelmére és vezetésére! Mivel nem csak látható, hanem láthatatlan ellenséggel is, körül vagyunk véve. A láthatatlan ellenséggel szemben pedig, a harcot, mi fel nem vehetjük, győzelmesen. Hanem súlyos lelki vereséget szenvednénk! Ám Urunk oltalma és védelme alatt, győzelemről - győzelemre juthatunk, láthatatlan ellenségünk felett. Keresztelő János, a természet pusztaságában készítette, Megváltó Urunk földre jövetelét. Isten megváltott népe viszont, sötét lelki pusztaságon vonul át a dicsőséges mennyei cél felé! És ezen a lelki pusztai vándorúton, lelkünk egyetlen tápláléka, kenyere és vize, Isten áldott Igéje! Vagyis, az ő élő szava! Mi, ezzel a drága lelki táplálékkal tápláljuk hallhatatlan lelkünket, amíg átvonulunk, a halál árnyékának völgyén. Isten gyermekeinek életére, nem lehet hatással, ennek a múlandó világnak gyönyörűsége, fénye, bája. Isten gyermeke veszély nélkül, nem cövekelhet le, egy fényes csalogató kirakat előtt, vagy testi élvezetek alkalmain, hogy a test mohó kívánságait, kielégítse. Nem csatlakozhat egy olyan társasághoz, mely csak az e világi javak gyűjtésére alakult. De nem törekedhet, elmúló földi dicsőségre sem. Melyre az e világ fiai törekednek. Ők csak ezt látják, életük csúcspontjának. Vagyongyűjtés, dicsőség vágy, mind, ennek a világnak lomtárába tartozik. Ezek lelki értéke, a nullával egyenlő. Isten népe itt, idegen és átmenő zarándok csupán. Ezért tudja mondani Jóbbal együtt: ,,Mezítelenül jöttem ki anyám méhéből, és mezítelen térek oda vissza" A világi javak, csak annyira érvényesek számunkra, amennyire létfenntartásunkhoz szükségesek. A mi pedig ezeken felül van, az mind, felesleges útipoggyász, melyet a halál kapujában, minden ember letesz és ott hagy. Üresen jöttünk és üresen távozunk. Ez pedig minden halandóra vonatkozik, kivétel nélkül. Hívőre és nem hívőre egyaránt. Kettő között, az a különbség, hogy a hívő ember megbánt bűnei előtte mennek, a nem hivőé pedig utána. Mivel nem bánta meg azokat, sőt még élvezte is. Ez pedig óriási különbség! Istennek irántunk való nagy szeretete és irgalma az, hogy ebben a kezdődő újévben is, velünk akar jönni, ahogyan Megváltó Urunk is mondta egy alkalommal övéinek: ,,Nem hagylak titeket árvákul, eljövök tihozzátok" Ezért balga ember az, aki ezt a mérhetetlen szeretetet és védelmet, visszautasítja, és büszkén vallja önmagáról, hogy ő képes lesz megállni a maga lábán, az újévben is. Kérjük Urunkat, óvjon meg minden hívő embert, az ilyen veszélyes elbizakodástól. Hiszen mi még azt sem tudjuk, hogy a következő órában vagy napon, milyen esemény vár ránk, milyen veszedelem less ránk. Melytől képtelenek vagyunk megóvni életünket. Akarjuk, vagy nem akarjuk, valamennyien rá vagyunk utalva, mennyei Atyánk oltalmára, védelmére. É csak hálásak lehetünk Neki azért, hogy ebben az újévben is, Ő kész elkísérni bennünket a keskeny vándorúton, mennyei hazánk felé.

6. Ámen.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Áhitatai  
Isten dicsérete.
  2008-08-29 17:14:45, péntek
 
  Isten dicsérete: 105-ik Zsoltár. 1. és 7.
Kedves hallgatóim: az elmúló esztendő utolsóelőtti estéjén, had zengjük mi is, a Zsoltáríróval együtt, a 105-ik Zsoltár Istent dicsérő énekét, az első és 7-ik vers alapján: ,,Magasztaljátok az Urat, hívjátok segítségül az ő nevét, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit! Ő, az Úr, a mi Istenünk. Az egész földre kihat az ő ítélete" Isten kegyelméből ma este, egy hosszú elmúló évre tekinthetünk vissza. Annak sok szépségére, örömére, de szomorúságára, gondjára, bajára is. Sokan indultunk el, az év elején, és kevesebben érkeztünk az év végére. Ilyenkor év végén, a keresztyén ember is, gondolatban mérleget von az elmúlt évről. Visszatekintve, látja, hogy mit kellett volna jobban tennie, és mit tett kevésbé jól. Isten előtti nagy felelősséggel, töltötte-e el, élete elmúló évét, vagy sem. Isten tetszésére, vagy szomorúságára. Hasznos munkával töltötte-e el, a múló év napjait, vagy voltak abban üres napok, és eltékozolt órák. A keresztyén ember, tudatában van annak, hogy élete minden napjáért, percéért, felelősséggel tartozik mennyei küldőjének, Istennek! Aki minden gyermekére bízott feladatokat, kinek - kinek teljesítőképességéhez mérten. Hiszen alkalmas voltunkat és teherbírásunkat, csak Urunk ismeri igazán. Bár tudjuk: mennyei Atyánk igazságos, de azt is tudjuk, irgalmas szeretete, igazságánál is nagyobb, gyermekei iránt. És minden elkövetett bűnért, hibáért, hozzá fordulhatunk bűnbocsánatért. Nála, mindig kész a bocsánat, ha bűneinket, őszintén megvalljuk előtte. És ha mennyei Atyánk felemel minket, bűneink szorítása alól, akkor megtelik a szívünk, ajkunk, szent Neve dicséretével és magasztalásával. De meg is van az okunk erre, mindennap. Hiszen meg sem tudjuk számolni, hogy ebben az elmúló évben is, hányszor szorultunk Atyánk oltalmára és védelmére, az ellenség támadásai miatt. És ha ő, többször is okozott szomorúságot, vagy bánatot nekünk, mögötte, mindig ott volt elrejtve, irántunk való jó akarata. Urunk, sohasem ok nélkül engedte meg életünkben, a próbákat és szenvedéseket. Azonban, mennyei Atyánk, nem csak arra hívott el bennünket, hogy dicséretét zengje szívünk és ajkunk, hanem arra is, hogy hirdessük a népek között, az ő cselekedeteit. Hiszen Urunk cselekedeteit, csak az ő megváltott gyermekei ismerik. A világ fiai a földön végbe menő minden anyagi és természeti eseményt, emberi és tudományos módon igyekeznek megmagyarázni, a Teremtő Isten mellőzésével. Ezért, Isten ítélete is, hatványozottabban vonatkozik rájuk. Isten ítélete, az egész földre kihat! Megítéli gyermekeit, de megítéli a világ fiait is. Ha ma este, visszatekintünk, az elmúló évre, csak Isten iránti mélységes hálával és magasztalással telhet meg a szívünk és lelkünk. Hiszen tudjuk, hogy Urunk legkisebb jótéteményére sem vagyunk érdemesek. Az pedig, hogy még ma is élünk és mozgunk, csak Urunk nagy kegyelme és irgalma mifelénk, bűnösök felé! Csak Urunk tudja egyedül, hogy milyen sok fájdalmat és szomorúságot okoztunk neki, engedetlenségünkkel, keményszívűségünkkel és hálátlanságunkkal. De Urunk fájdalmát és szomorúságát, mindig legyőzte, bűneinket megbocsátó irgalmas szeretete és jósága. Atyánknak nem tudunk örömöt szerezni úgy, hogy Ő meg ne előzne minket ebben! Gondoljunk csak arra a csodálatos zsoltárversre, mely Isten megelőző nagy szeretetére utal: ,,Mikor még nyelvemen sincs a szó, Te azt már egészen érted Uram" Lám, mennyei Atyánk, életünk minden területén, megelőzhetetlen! Midőn az elmúló év minden engedetlenségéért, mulasztásáért, bocsánatért esedezünk, Istenhez, ugyanakkor, szeretnénk őszinte szívvel kifejezni, iránta való mély hódolatunkat és tiszteletünket is. Mind azért a sok ajándékért, jótéteményért, melyekkel egész éven át, megajándékozott minket. Bár jól tudjuk, hogy minden dicséretünk és magasztalásunk, elenyészően kevés, ahhoz az atyai gondoskodáshoz képest, melyekkel ebben a múló évben is, elárasztotta életünket. Csak Urunk látta azt, hogy az elmúlt évben is, milyen sok láthatatlan veszély leselkedett ránk. De az ő oltalma és védelme, mindig közbelépett, és megakadályozta az ellenséget abban, hogy az, kárt tehessen életünkben. Urunk kegyelméből és jóvoltából, nem sokára, egy újabb hosszú évbe léphetünk. Kérjük mély alázattal, Urunk oltalmát és védelmét, hogy engedelmes hálás élettel, viszonozhassuk azt.
5. Ámen.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Áhitatai  
Emeljétek fel fejeteket.
  2008-08-29 17:14:10, péntek
 
  Emeljétek fel, fejeiteket: Lukács. 21, 28.
Kedves hallgatóim: Ádvent második hetében lehetünk együtt, Urunk igéje mellett, igehirdető és igehallgatók. Ezen a héten Urunk, Lukács, evangéliumából szól hozzánk, a 21-ik rész, 28-ik verse alapján. ,,Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket, mert elközelgett a ti váltságtok" A felolvasott igeversben, az ,,ezek" szó, már megtörtént eseményekre utal. Tulajdonképpen a 21-ik fejezet, az Úr Jézus második eljövetele előtti földi, döbbenetes eseményeket írja le. Az adási idő rövidsége miatt, csak a 28-ik verset olvastam fel. Ugyanis, ez a vers fejezi ki legérthetőbben, az Úr Jézus második eljövetelét. Ebből az egy versből is kitűnik, hogy Isten népe, sok tekintetben, lefelé néző nép. Legtöbbször, lehajtott fővel jár - kel, a földön. És főleg: testi, anyagi dolgokkal van elfoglalva. Lelkével való törődésre pedig alig fordít időt. Pedig lelkünk, sokkal előbbre való a testünknél. Testünk csak ideig való, ám lelkünk, örökkévaló! Az pedig nem lehet közömbös számunkra, hogy hol fogjuk eltölteni az örökkévalóságot! Az üdvösségben-e, vagy a kárhozatban. Mennyei Atyánk jól tudja azt, hogy itt a földön, próbák sorozatán kell átvonulnunk. Ugyanis, a mennybe nem lehet kényelmesen, bűnösen besétálni, mint egy földi rendezvényre, ahol kiszolgálnak minket. Pál Apostol, próbák és szenvedések sorozatán átmenve, mutatta be előttünk, hogy az üdvösségre vezető keskeny út, nem kényelmes és veszélyektől mentes út! Ám ha az út végén ránk, váró dicsőségre tekintünk, akkor ahhoz mérten a próba és szenvedés, elenyésző csupán. Vajon a lehajtott fej, mire emlékeztet minket? Bizonyára, Káin testvérgyilkosságára. Ő ugyanis, lecsüggesztette fejét. Isten gyermekei is, gyakran lecsüggesztik fejüket, és lehajtott fejjel, sokszor csüggedten, vonulnak a keskeny úton. Feltámadott Urunk azonban arra biztat minket, hogy emeljük fel fejünket, hiszen a tragikus események, természeti csapások, mind, az ő jövetelének közeledését jelzik. A míg, az e világ fiai, a tragédiák, természeti csapások láttán, lehajtott fővel járnak, félnek és keseregnek, addig, Isten gyermekei, fölemelt fejjel, szilárd hittel, tekintenek a holnap felé, az ismeretlen jövő felé. Mivel bizonyosak, Megváltó Uruk közeli eljövetele felől. És mivel nem tudják, jövetelének pontos idejét, ezért naponta felkészülnek, a királyok Királyának méltó fogadására. De a világ fejedelme a Sátán, mindent meg tesz azért, hogy elvonja Isten gyermekeinek figyelmét, az Úr Jézus várásáról. Arra szeretné buzdítani őket, hogy a testükre nagyobb gondot fordítsanak, mint a lelkükre. Jézus jövetele, úgy is késik, és Jézus miatt, ne vonják meg maguktól, a testi élvezeteket, melyek annyira csábítóak. Jól ismert mondás: a Sátán szótárából: ,,együnk, igyunk, holnap úgy is meghalunk" De azt, hogy mi vár ránk a halál után, bölcsen elhallgatja előlünk. Sajnos, a legtöbb vallásos ember, nagyon is könnyelműen veszi a lelki életet. Napi tervébe nem fér bele, a naponkénti igeolvasás, Isten előtti, lelki elcsendesedés. Megelégszik, a vasárnapi templomi igehallgatással. És mire elérkezik a következő vasárnap, addig teljesen elpárolog szívéből, Isten hozzá szóló hívó szava. Jézus, nem ok nélkül mondja alapigénkben: ,,Emeljétek fel fejeteket" Isten gyermekeinek, naponta szükségük van a lelki feltekintésre. Hiszen ők, egy olyan dicsőséges ország honpolgárai, melynek szépsége, emberi értelemmel, föl sem fogható. Mennyei Atyánk jóvoltából, János Apostol Pátmosz szigetén, nyerhetett némi betekintést, abba a láthatatlan de létező világba, melynek teljes szépségét és ragyogását, még ő maga sem tudta teljesen leírni számunkra, tökéletesen. Mégis, nekünk ennyi is elég ahhoz, hogy elhiggyük: Isten megközelíthetetlen fényben és dicsőségben lakozik. Szemernyi bűn sem férkőzhet hozzá! Az, hogy - látszólag - késik, Fiának második eljövetele, Ez nem jelenti azt, hogy Urunk lemondott volna rólunk? Ne törődne velünk. Hiszen, mindent látó szeme, éjjel - nappal, figyelemmel kíséri lépteinket. Így írja a zsoltár írója: ,,Minden utamat jól tudod" Mi ugyan nem látjuk Urunkat, ámde Ő lát minket! És ha Ő, egy verébről is gondot visel, mennyivel inkább rólunk, megváltott gyermekeiről. Hiszen mérhetetlen nagy árat fizetett értük a Golgotán! Lám ezért nagyon fontos, hogy Ádvent második hetében se hanyagoljuk el, a lelkünkkel való törődést, és Megváltó Urunk jövetelének várását. Mert meglehet, hogy még karácsony előtt, eljön értünk!
2. Ámen.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Áhitatai  
Az Úr jön hatalommal.
  2008-08-29 17:13:25, péntek
 
  Az Úr jön hatalommal: Ézsaiás. 40, 10.
Kedves hallgatóim: Ádvent harmadik hetében i, az Úr Jézus második eljövetelének a várása áll, Isten hívő népe életének központjában. A napok és hetek múlásával, egyre jobban fokozódik a lelki felkészülés, az Úr Jézus fogadására. Mind azok, akik komolyan veszik, Jézus eljövetelét, igyekeznek kellőképpen felkészülni az ő fogadására. Tudják, hogy szolgálat közben is, mennyire fontos a figyelés és az ébren lét. Ezt az éber figyelést pedig, az Úr Jézus váratlan érkezése teszi fontossá számunkra. Urunk most, nem úgy jön, mint egykor a Betlehemi éjszakában, csecsemőként, hanem Ézsaiás próféta szerint, mint Úr és Király! Nagyhatalommal, és dicsőséggel! Urunk jövetelét így jelzi Ézsaiás: a 40-ik rész 10-ik versében: ,,íme az Úr Isten jő hatalommal, és karja uralkodik! Ímé jutalma vele jő, és megfizetése őelőtte" Az Úr Jézusban tehát, nem akárkit vár Isten hívő népe. Hanem a dicsőséges Urat, a királyok Királyát és uraknak Urát! Bár Ószövetségi igét olvastam fel, de abban mégis az a világteremtő Úr van jelen, aki majd az elragadtatásban fog visszatérni a választottakért! Ő nem csak múltunknak, hanem jövendőnknek is Ura! Örökkévaló Úr! Aki -hitünk szerint - ma sincs távol övéitől. Szentlelke által velünk van, minden napon, a világ végezetéig" Mi mégis, mély várakozással tekintünk Urunk jövetele elé. Ám láthatatlan jelenléte és látható eljövetele között, különbség van? Mi is, szeretnénk már látni Urunkat, miként tanítványai és Izrael népe, láthatta Őt, testet öltése idején, 33 évig. Jézus kétszeri eljövetele között, az is a különbség, hogy először, szolgaként jött közénk, de ,,Nem azért, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és az ő életét, adja váltságul, sokakért" Most pedig úgy várjuk Őt, mint királyok Királyát, mint hatalmas Urat, aki az életünkben is Úr akar lenni! Bizonyos, hogy ó emberünknek nem fog jól esni, hogy felette, átadja az uralmat Jézusnak. És általa új emberünknek. Milyen csodálatos az is, hogy a láthatatlan Úr készít fel bennünket, a látható Király fogadására. Sajnos azonban, ezt a fogadásra való felkészítést, képesek vagyunk hátráltatni is, életünkben. Ha - olykor - ó emberünk, elsőbbséget kap, új emberünkkel szemben. Ezért igen fontos, hogy a hívő ember, a szentlélek segítségével, naponta készüljön az Úr Jézus közeli eljövetelére! A lelki felkészülés pedig, nem képzelhető el, naponkénti imádkozás és Ige fölötti elcsendesedés nélkül. Aki ezt elmulasztja, vagy elhanyagolja, könnyen a fel nem készült emberek sorsára juthat. Ezzel pedig, mennyei honpolgárságát is veszélyezteti. Mivel nincs meghatározva, Jézus második eljövetelének ideje, ezért nagyon sokan, belefáradnak Urunk várásába, és újra bele vetik magukat a világi élet élvezeteibe. Bár gondolnak Jézus eljövetelére is, de már nem veszik olyan komolyan, mint kellene. Az idők jeleit sem fogadják kellő komolysággal. Hiszen olyan sok tragédiát és katasztrófát éltek már át. De mégsem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy Isten, azért ajándékozott nékünk néhány évtizedet, a földön, hogy kellő képen felkészülhessünk, a halál utáni örökkévalóságra! Hallhatatlan lelkünk számára ez a rövid földi élet, csupán átmeneti szállás, próbaidő, az eljövendő örök életre. Miként a mesteremberek, a segédeket, próbaidő alá vetik, Ha pedig földi viszonylatban is fontos a próbaidő, mennyivel inkább fontos, a mennyei próbaidő?
A próba idején válik el, hogy alkalmasak leszünk-e, arra a hatalmas feladatra, melyet mennyei Atyánk akar ránk bízni odaát. Mi most még nem tudhatjuk, Isten dicsőséges országában, milyen feladatok várnak majd ránk. Ám urunk, aki felkészít minket, Szentlelke által, tudja, hogy milyen feladatot, szolgálatot bízhat majd ránk, hogy megfeleljünk a tőlünk elvárt követelményeknek. És ahogyan ki kristályosodik bennünk, az Úr Jézus várása, az, egyben felkészülést is jelent, az örök életre. Isten népe számára, egy a fontos: az, hogy Ádventi várakozásunkban, meg ne fáradjunk, el ne csüggedjünk. De ne engedjünk a halogatás csábításának sem. Mivel láthatatlan ellenségünk, mindig résen van, és élesen figyeli lelki felkészülésünket. És mihelyt észre veszi, hogy kezdünk lazítani a várakozásban, azonnal közbe lép, hogy minél jobban elterelje figyelmünket, Jézus várásáról. Vegyük komolyan, Urunk ez irányú intését: ,,Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek"
3. Ámen.

 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Áhitatai  
Királyod érkezik.
  2008-08-28 22:06:00, csütörtök
 
  Királyod érkezik: Zakariás. 9, 9.
Kedves hallgatóim: Ádvent első hetével, egy újabb egyház év kezdődött el, Isten népe életében. Minden évben egy új kezdet, egy új lehetőség arra, hogy mindent helyesebben, mindent jobban vigyünk végbe, mint az elmúlt egyházi évben. Csak ha visszatekintünk az elmúlt egyházi évre, akkor látjuk meg tisztán, hogy életünkben mi volt helyes és mi volt helytelen. Ki volt erősebb bennünk, az ó ember- e, vagy az új ember. A Szentlélek irányíthatott-e minket szüntelen, vagy sokszor a Sátán is szóhoz juthatott. Mivel Ádvent, várakozást jelent, ezért Isten népe szíve is várakozással van tele. Zakariás próféta könyve alapján, a 9-ik fejezet 9-ik verse alapján, Isten népe, a királyok Királyát, Jézust várja, töretlen hittel és reménységgel. Így olvassuk ezt, az új fordítású Bibliában: ,,Örvendj nagyon Sion leánya, ujjongj, Jeruzsálem leánya! Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos és szamáron ül, szamárcsikó hátán" Isten népe tudja, hogy ez a prófécia, már akkor teljesült, amikor Virágvasárnap, Jézus bevonult Jeruzsálembe. Ám az óta már végbe ment a megváltás nagy műve, a Golgotán! És a halálból feltámadt Jézus, és a Jelenések könyvének végén, bejelentette övéinek, és az egész emberiségnek: ,,Bizony hamar eljövök" Nos, ez a ,,hamar" szó, bármely pillanatban bekövetkezhet. Ezért, Jézus mennybemenetele óta, Isten ádventi népe, feszült várakozásban él. Ez az új egyházi év is, bizonyára ilyen reményteljes és feszült várakozásban telik el, Isten népe életében. Ebbe az új egyházi évbe is, sokan lépnek be majd, és sokan lépnek ki belőle. De az Úr Jézussal való találkozás, mégis végbe fog menni akár így, akár úgy. Mégpedig a halálból való feltámadás és elváltozás által. Bizonyos, hogy a legtöbb hívő ember, még földi élete idején, szeretne találkozni, az élő Úr Jézus Krisztussal. A királyok dicsőséges Királyával. Jézus várása viszont, senki számára sem jelenthet tétlenséget, semmi tevést. Egy idős hívő cipész, találóan így fejezte ki Jézus várását: ,,Várom az Úr Jézust, és közben cipőket foltozok" Isten azért ajándékozott meg minket néhány évtizeddel, hogy azt, neki tetsző módon, szorgalmas munkával töltsük el. Ne hasonlítsunk ahhoz a gonosz szolgához, aki azt gondolta magában:"Halogatja még az én uram a hazajövetelt" Ám Isten részéről, ez a halogatás, drága lélekmentő szeretetet jelent? Mivel Ő, azt szeretné, hogy "Minden ember üdvözüljön" az Úr Jézusban való szilárd hit által. Mert Urunk nem örül a bűnös ember halálában, hanem azt akarja, hogy megtérjen és éljen! Azt, valamennyien tudjuk, hogy a vendégvárást mindig, előkészület előzi meg. És minél magasabb rangú vendéget várunk, annál nagyobb és körültekintőbb, az előkészület. Gondoljunk csak egy földi uralkodó fogadására. Nagy rendőri készültséget rendelnek el, utcákat zárnak le rövid időre, az uralkodó testi épségére való tekintettel. Ezzel szemben viszont, szomorúan állapíthatjuk meg, hogy a királyok királyának fogadására, messze nincs ilyen lelki felkészülés. Nagyon sokan, még Ádvent idején is, a lelki alvás állapotában vannak. Eszükbe sincs, hogy lélekben felkészüljenek, az Úr Jézus fogadására. Mi lesz velük akkor, ha Jézus váratlan megjelenése, meglepi őket? Pedig Ő csak azokat viszi el magával, akik felkészülten imádkozva várják Őt! Akik pedig nem készültek fel, azokat itt hagyja. Mivel nem Vele, hanem a világi dolgokkal voltak elfoglalva, de a világ sem törődik majd velük. A Királyát váró Ádvent már kétezer éve tart. Ezért Isten népe, ádventi népnek is nevezhető. Mert számára az Ádvent, nem csupán 4 hétből áll, hanem évszázadok hosszú sora vonult át, Isten ádventi népe fölött. Ez a hosszú várakozási idő pedig, alázatot, hosszútűrést igényel, Isten népétől. Ábrahámtól, Jézus születéséig, sok évszázad telt el, de Isten ígérete, pontosan beteljesült a maga idejében. És ha ez, így történt Jézus első eljövetelével, így fog történni, második eljövetelével is! Isten népe számára azonban egy a fontos: az, hogy Jézus várásában, meg ne fáradjon, meg ne restüljön. Mert az elragadtatásban, olyan felejthetetlen örömben fog részesülni, mely minden emberi elképzelést felül múl. Hiszen az elragadtatással, az örökkévaló élet fog elkezdődni, számára. Örök boldog élet, Isten közelében.
1. Ámen.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Áhitatai  
Vár az atyai ház!
  2008-08-26 21:32:11, kedd
 
  Vár az atyai ház!

,,Jelenések 20. 7-10."

Gyorsan egymásután, suhannak az évek,
bennük: félelmetes, fájó események.

Mindazoknak akik, világ dalát zengik,
Jézus közeledő jövetelét jelzik.

Ígérete szerint, hamarosan eljön,
s akkor, ezer évig, béke lesz a földön.

És ha majd letelik, béke ezred éve,
a szent város ellen gyűlik, a föld népe.

Góg és Magóg vezér, vezetése alatt,
Armagedon síkján, gyűlnek mind a hadak.

De mielőtt harcra indulnának vadul,
eső helyett rájuk, tűznek esője hull!

A tűz, percek alatt, megemészti őket,
folyton lázadókat, ellenszegülőket.

Így a szent városra, nem támadnak többé,
kárhozat tüzében, égnek majd örökké!

Isten minden szava igaz, beteljesül,
aki elhiszi azt, az üdvben részesül.

Kegyelem ideje, lehet hamar lejár,
ki Jézust megveti, vár rá örök halál.

Jézus téged is vár: siess, ne tétováz,
fényben, ragyogásban, vár az atyai ház.

Pecznyík Pál
Celldömölk
2008. VIII. 26.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Versei  
Nincs különbség
  2008-08-26 21:31:21, kedd
 
  Nincs különbség

Nekem nincsen magas rangú
nemesi családom,
születéstől, szegényeknek
rögös útját járom.

Nekem nincsen kertes házam,
csak pár verses könyvem,
némely verset mikor írtam,
Isten látta könnyem.

Nekem nincsen autóm sem,
gyalogosan járok,
menetközben imádkozva,
behívóra várok.

Oda ahol nincs különbség,
szegény - gazdag között,
életkorona vár arra,
kit Sátán üldözött.

Ki csak szolga itt a földön,
fent, királyi gyermek,
testvére az Úr Jézusnak,
gyermeke Istennek.

Milyen jó, hogy nincs különbség,
Isten országában,
mint gyermekek, örvendhetünk,
Atyánk oltalmában.

Pecznyík
Celldömölk
2008. VIII. 26.
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyik Pál Versei  
     1/5 oldal   Bejegyzések száma: 41 
2008.07 2008. Augusztus 2008.09
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 41 db bejegyzés
e év: 153 db bejegyzés
Összes: 4395 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 43
  • e Hét: 1146
  • e Hónap: 3357
  • e Év: 86521
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.