Belépés
vg999.blog.xfree.hu
Az ÉLET a lényeg! xxx xxx
1901.01.01
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 4 
Kabos Ede
  2009-06-12 12:33:04, péntek
 
 KABOS EDE
(1864-1923)

Vannak írók, művészek, szellemi alkotók, akikre sem a jelentékeny, sem a jelentéktelen jelző nem illik. Az ilyenek műveiből lehet a leghitelesebb képet nyerni egy-egy kor ízlésátlagáról. Kabos Ede pontosan ilyen jellemző középátlaga volt a századvég és a századforduló magyar naturalista irodalmi törekvéseinek. Nem volt igazán jó író, de nem volt rossz író sem. Nem volt olyan egyéni hangja, amelyből bármely írására ráismerhetünk, hogy ezt kétségtelenül ő írta, de még jelentéktelenebb műveiből is kétségtelen, hogy aki írta, azt részvét fordítja a szenvedők, az elesettek, a kisemberek felé, és jó szemmel veszi észre az élet jellemző apróságait. Justh Zsigmond rövid pályafutása és Bródy lendületes kezdeményezése után és Móricz Zsigmond porondra lépése előtt egy egész jóhiszemű és jó szemű írónemzedék igyekezett komor leltárba venni az élet nyomasztó mozzanatait. Akadtak köztük Petelei- vagy Thury-méretű nagy művészek, akadtak köztük Tolnai Lajoshoz hasonlatos, indulatokkal fűtött harcos haragvók, de az átlag olyan volt, mintha tudományos leíró igénnyel figyelné az élet egy-egy, néha igen szűk szeletét, hogy minél hívebb képet adva a valóságról vagy legalábbis érzékelhető felszínéről, túllépjen az eszményeket kereső romantika egyre inkább áleszményvilágán. Irodalomtörténeti jelentőségük kétségtelen: egy igényesebb realizmus előkészítői voltak... csak éppen legtöbbjük nem volt elég érdekes író. És ez éppen elég baj. Hiszen a legmagasztosabb mondanivaló is semmibe hangzik, ha nem vonzza eléggé az olvasókat. Vagy legföljebb pillanatokig vonzza, amíg színtelenségük újdonságnak hat. Ma már ennek a naturalista nemzedéknek alig-alig olvassuk a műveit, s aki mégis kíváncsian belenéz írásaikba, hamarosan el is unja. Legtöbb művével ilyen író volt Kabos Ede is. És mégis: aki csak visszaemlékszik rá, mindig a legnagyobb szeretet, olykor még a tisztelet hangján is idézi egykor volt lényét. Ő is azok közé tartozik, akiknek irodalmi jelentősége sokkal több, mint összes művei együttvéve. Ösztönző erejét és szerkesztői, szervezői munkásságát alighanem valóban irodalomtörténeti jelentőségűnek kell mondanunk.

Vidéki polgárcsalád fia volt, Nagykárolyból jött diákként Budapestre, hogy tanár legyen belőle. De hamarosan elragadta az újságírás, és nemcsak széles körű irodalmi műveltséget szerzett, hanem ízlése is korszerű volt. Egyforma biztonsággal fogalmazott magyarul és németül, jól tudott franciául, megismerte a nagy orosz realistákat is. Lelkesedett Zola, Turgenyev, később Dosztojevszkij iránt. Idegenkedve olvasta a kor epigon költőit, a petőfieskedőket ugyanúgy megvetette, mint Arany János nyomon követőit. Kitűnő ízlésére nagyon jellemző, hogy felismerte az életében szinte ismeretlen Vajda János költői nagyságát, és ifjú hódolóként szegődött a haragos-bánatos öreg poéta mellé. Estéről estére ott ült kávéházi asztalánál. Később a legelsők egyike volt, aki megértette és hirdette Ady összehasonlíthatatlan nagyságát, és már tekintélyes szerkesztőként a nála tizenhárom évvel fiatalabb Ady egyik legjobb barátja lett. Ady kevés embert tisztelt és szeretett annyira, mint az irodalomért önzetlenül rajongó Kabos Edét. Kabos ébresztette fel Ady és a nyugatosok érdeklődését, majd az elődnek kijáró tiszteletét az akkor már halott Vajda János iránt. Döntő része van abban, hogy az irodalom legalább utólag igazságot szolgáltatott Vajdának.

Az újságok szívesen látták Kabos írásait. Jó riporter volt, riportjainak nagy része érdekesebb, jellemzőbb képeket ad a hazai századvégről, mint azok a novellái, amelyekben ugyanezeket az észrevett mozzanatokat irodalmi igénnyel fogalmazza meg. De feltűntek novellái is, mert témáik - a napi gondokkal küzdő szegények problémái - újdonságnak számítottak még a hazai irodalomban. De a megfigyelt részletek mindig megragadóbbak, mint a körébük kerített történet. Nem volt vérbeli elbeszélő. Novellái inkább pillanatképek, mintsem igazi epikus művek. Ezért karcolatai jobbak, mint igazi novellái, és novellái jobbak, mint regényei, mert összefüggő, nagyobb cselekményt egyáltalán nem tudott megkomponálni. Közben valamennyi regénye sok érdekes dokumentumerejű riportanyagot hordoz magában. Drámát is szívesen írt volna, de ezek közül egy sem sikerült: az alakokat sem tudta mozgatni, dialógusai is érdektelenek voltak. Közben akit csak olvasott - és sokat olvasott -, az hatott rá. Zola, Bródy, Turgenyev, később Dosztojevszkij, néha Maupassant, olykor Petelei felváltva nyomja bélyegét bekezdéseire. És mintha maga is érezné a saját egyéniség hiányát, sohase akarta magát előtérbe tolni. Példás szerénysége még akkor is uralkodik irodalmi magatartásán, amikor a Budapesti Napló felelős szerkesztője, tehát afféle irodalmi hatalom. Írt vagy fél tucat újságba, a Pester Lloydba is, hiszen olyan otthonos volt a német nyelvben, hogy elmehetett volna német írónak is. Ő azonban inkább a magánál jobb íróknak ítélt kartársakat ajánlotta a budapesti német újságnak is; ha kellett, ő maga fordította le barátai cikkeit és novelláit. És az irodalom minden valamennyire haladó szándékú írója, költője jó barátjának és patrónusának tudta. Egy egész nemzedéket segített érvényesülni.

Mert szerkesztőnek kiváló volt.

Szerkesztői tevékenységének legfőbb alkotása Az Érdekes Újság Dekameronja. Egy időben ennek az akkor népszerű képeslapnak is a szerkesztője volt. Itt valósította meg legkedvesebb eszméjét, hogy egy reprezentatív nagy műben sorakoztassa fel az egész élő magyar novellairodalmat. Tíz kötetben száz írót mutatott be úgy, hogy mindegyiktől azt a novellát kérte, amelyet az író legjobbnak vagy legkedvesebbnek tart életművéből. És minden novella elé egy önéletrajzot vagy önjellemzést kért. Ez a pompás gyűjtemény a századelő nagyszerű magyar novellairodalmának legpompásabb, valóban irodalomtörténeti értékű, máig is lebilincselően érdekes dokumentuma. A legeslegvégére, a tizedik kötet tizedik novellájával - mintegy mentegetőzve is a szerénytelenségéért - bemutatta magamagát is. Hát ez már túlzott szerénység volt, hiszen száz novellista sok egy nemzedékből és a gyűjteményben bőven akadnak olyan, ma már okkal-joggal elfelejtett írók, akik jelentéktelenebbek voltak Kabos Edénél. De olyan gyűjtemény ez, amely ma is alkalmas arra, hogy névsora nyomán elinduljunk század eleji irodalmunk mélyebb megismerésére.

Megalkuvás nélkül haladó volt. Adyval együtt egy pillanatig sem ragadta el az első világháború nacionalista uszítása. 1918-ban lelkesen fogadta Károlyiék polgári forradalmát és a Habsburgoktól végre elszakadó független magyar köztársaságot. A tanácsköztársaságban ugyan nem volt szerepe, amikor győzött az ellenforradalom, helyesebbnek tartotta az emigrációt, jól sejtve, hogy a Károlyi-párti és a kommunistákkal nem ellenszenvező író-szerkesztő élete is veszélyben foroghat az ellenforradalom vérengzéseinek közepette. Ady jó barátja sem várhatott semmi jót az Ady nevét is gyűlölő fehérterrortól. Bécsbe emigrált, haladó osztrák lapoknál dolgozott, várta, mikor lesz alkalom visszatérni, hiszen vád nem volt ellene, és Bethlen évtizedében lassanként kezdtek hazatérni a bécsi emigránsok is. Kabos Edének azonban erre már nem volt alkalma. Egészsége rég nem volt kielégítő. Szervezete gyönge volt, és mindig rengeteget dolgozott. 1923 nyarán Abbáziában nyaralt, ott érte a hirtelen halál. Még nem volt ötvenkilenc éves.

Alakja, lelkes irodalomszeretete, szerkesztői jelentősége, összekötő szerepe Vajda és Ady közt sokkal inkább emlékezetben maradt, mint számos regénye és novelláskötete. És ez így meg is felel az irodalmi igazságnak. Riportjait indokoltabb lenne újra felfedezni, mint szépirodalmi életművét. De azért mégsem lenne teljes a magyar novellairodalom egyszer majd elkészülő nagy antológiája, ha nem sorakoznék ott kortársai közé egy Kabos Ede-novella is. De amíg az a nagy antológia el nem készül, addig a legjobb ilyen nemű gyűjteménynek azt Az Érdekes Újság Dekameronját kell tartanunk, amelyet Kabos Ede szerkesztett.

 
 
0 komment , kategória:  Irodalom, költészet  
Az igazság mecénása
  2009-06-12 12:18:59, péntek
 
 Az igazság mecénása
(Mercenary for Justice, 2006)

John Seeger az első Öbölháború hőse. Jól összeválogatott csapatával a legreménytelenebb helyzetekből is kivágja magát, hol fegyverrel, hol puszta kézzel vagy csellel. A kormány és a CIA valamennyi titkos akciójának állandó részvevője, akinek nyomában folyton felbukkan a média jeles képviselője, a csinos és szenvedélyes Maxine Barnol. Érthető Maxine érdeklődése, hiszen ahol Seeger van, ott híranyagnak való esemény is van, de személyes vonzalom is összefűzi őket. A CIA egy rendkívül titkos katonai akció végrehajtásához zsoldosokat alkalmaz. Seeger a csapattal tart. Egyikük sem tudja, hogy megbízóik nem számolnak a visszatérésükkel, sőt, az akciót akkor tekintenék sikeresnek, ha a zsoldosok mind meghalnának. Seeger ezúttal is megmenekül a pokolból, és ígéretet tesz legjobb barátja, Jones elvesztése után annak feleségének és kisfiának, hogy gondot visel rájuk, és kideríti, kik a felelősek a mészárlásért. A szálak Dél-Afrikába vezetnek. Seeger összetoborozza jól bevált embereit, beépül a következő CIA akcióba, de valójában kettős játékot játszik. Nem túl nagy meglepetésére egy nemzetközi összeesküvés nyomaira bukkan, amelyben dollármilliárdok forognak kockán. Seeger már kész cselekedni, de ekkor túszul ejtik Jones feleségét és fiát. Ráadásul Maxine ezúttal a CIA oldalán tűnik fel...

Nemzet: amerikai, dél-afrikai
Stílus: thriller, akció
Hossz: 91 perc

Rendezte:
Don E. FauntLeRoy

Szereplők:
Steven Seagal - John Seeger
Jacqueline Lord - Maxine Barnol
Roger Guenveur Smith - Chapel
Luke Goss - Jack Dresham
Michael K. Williams - Samuel
Adrian Galley - Bulldog
Langley Kirkwood - Kruger
Vivian Bieldt - Dekerk
Peter Butler - Ahmet Dasan
 
 
0 komment , kategória:  Filmek, Színészek, Sztárok  
Vicckavalkád 3.
  2009-06-12 10:52:00, péntek
 
  - Hogyan oszlatja fel a skót rendôr a tüntetô tömeget?
- ???
- Leveszi a kalapját, és gyûjtögetni kezd.

- Hogyan ôrzi meg a skót az inkognitóját?
- ???
- A hotelben a londínernek borravalót ad.

- Hogyan készült az elsô rézdrót?
- ???
- Az utcán hevert egy rézpénz. És két skót egyszerre hajolt le
érte...

- Mi az: hat lába van, mégis megbotlik.
- ???
- Lovasrendôr.

- Miért van víz a Balatonban?
- ???
- Hogy a hajók ne porozzanak...

- Miért nem lehet a Lánchídon biciklizni?
- ???
- Mert nincs rajta pedál...

- Mit jelent az, hogy Paff, a bûvös sárkány?
- ???
- Anyósom elesett a biciklivel.

- Doktor úr, biztosan megjavul a látásom, ha sok sárgarépát eszem?
- Asszonyom, látott már maga szemüveges nyulat?

A skót árokba fordul a kocsijával és szörnyethal. A szomszédja
vállalja, hogy tapintatosan közli a szomorú hírt a néhai
özvegyével.
- John tegnap kocsival utazott Glasgow-ba? - kérdi, miután az
asszony ajtót nyitott neki.
- Igen.
- Az új öltönye volt rajta?
- Igen, az.
Erre a szomszéd leveszi a kalapját:
- Hajjaj! Kár azért a finom tweed-szövetért...

- Mondd, miért égett le a férjed mindkét füle?
- Részegen telefonálni akart és a vasalót vette fel.
- Na de miért mind a két füle ...?
- Ja, mert öt perc múlva visszahívták.
 
 
0 komment , kategória:  Vicc, Poén  
Steven Seagal
  2009-06-12 09:58:51, péntek
 
 Steven Seagal (született 1951. április 10-én) amerikai akciófilm-színész, producer, forgatókönyvíró, harcművész, énekes-dalszerző, spiritualista és aktivista. Színészként az 1980-as évek végén és a '90-es évek elején akciófilmes szerepeivel vált híressé.

Seagal - aki 7 danos fekete öves aikidomester - fiatal felnőttként aikido-oktatóként dolgozott Japánban; ő volt az első külföldi, aki Ószakában saját edzőtermet üzemeltetett. Később Los Angelesbe költözött és 1988-ban Nico című filmjével debütált a tengerentúlon. A '90-es években a színész jellegzetes akciósztárrá vált, olyan filmekkel, mint az Úszó erőd (1992) vagy a Száguldó erőd (1995). Filmjeivel világszerte összesen több mint 850 millió dollár bevételt ért el. Seagal filmes pályafutásán túl zenészként és gitárosként is tevékenykedik, de hivatásos munkáján túl aktív környezetvédő és állatjogi aktivista, valamint Richard Gere-hez hasonlóan a dalai láma támogatója és Tibet függetlenségének szószólója.

Korai évek

Fiatalkora

Seagal a Michigan állambeli Lansingben született, családjával ötéves koráig élt ebben a városban. Édesanyja, Patricia az egészségügyben dolgozott, édesapja középiskolai matematikatanár volt. A család a kaliforniai Fullertonba költözött, ahol Seagal hétéves korában kezdett érdeklődni a harcművészetek iránt; először karatét, mjad aikidót tanult. Aikidóból, karatéból és kendóból fekete övet szerzett és a karatés bemutatócsapat tagja lett.

Élet Japánban

A diploma megszerzése után Seagal az akkori barátnőjével, Miyako Fujitanival (akit később feleségül vett és akitől két gyermeke született) Japánba költözött, a fiatal pár a lány szüleinél élt, akik aikidót oktattak; rossz nyelvek szerint csupán azért költözött Japánba, hogy elkerülje a besorozást az akkor dúló vietnami háborúba és házasságának valódi célja is a lehetséges hadba hívás megakadályozása volt.

Hollywoodi karrier

1990-es évek: Az akciófilmek kora

1988-ban Seagal Andrew Davis rendezővel elkészítette első filmjét, Nico (Above the Law) címmel. Ezt az átlagos bűnügyi thrillernek induló filmet az akciójelenetekkel és a karakterábrázolásokkal sikerre vitték. Ezután Seagal három további filmben szerepelt - Ölve vagy halva (Hard to Kill, 1990), Halálra jelölve (Marked for Death, 1990) és Törvényre törve (Out for Justice, 1991) - melyek jegyeladási szempontból sikert arattak és a színész igazi akciófilmes hőssé avanzsálták. Az 1992-es Úszó erőd (Under Siege) című film még szélesebb körben ismertté tette, az USA-ban és külföldön egyaránt, összesen 156,4 millió dollár bevétellel.

Az Úszó erőd pozitív fogadtatása után Seagal rendezőként debütált a Lángoló jég (On Deadly Ground) című 1994-es környezetvédelmi filmmel, melyben Michael Caine mellett szerepelt, de a film nézettségi, kritikai és pénzügyi kudarcot is vallott (az elkészítése 50 millió dollárba került, de az USA-ban csak 39 millió dolláros bevételt hozott).

Hogy népszerűségét visszaszerezze, Seagal 1995-ben folytatást készített legsikeresebb filmjéhez, az Úszó erődhöz, Száguldó erőd (Under Siege 2: Dark Territory) címmel és a Tisztítótűz (The Glimmer Man) című 1996-os rendőrdrámában is főszerepet vállalt. Még ugyanebben az évben, először tűnt fel mellékszereplőként Kurt Russell oldalán a Tűzparancsban (Executive Decision), ezután 1997-ben a Lángoló jég után újabb környezetvédelemmel foglalkozó filmet készített, Tűz a mélyben (Fire Down Below) címmel, de ez a film a bevétel szempontjából bukásnak számított. A Warner Bros. ekkor a sikertelen film miatt már nem újított szerződést a színésszel.

Videófilmes évek

1998-ban Seagal ismét elkészített egy környezetvédelmi thrillert, A patriótát (The Patriot), mely első olyan filmje volt, amelyet közvetlenül videón jelentettek meg az Egyesült Államokban (noha a legtöbb országban moziban is bemutatták). A színész a filmet saját tőkéből gyártotta, és montanai birtokán forgatta le.

Miután pár évre a Prince of Central Park című családi film producere volt, Seagal 2001-ben tért vissza a mozivászonra Sebhelyek (Exit Wounds) című akciófilmjével. Ez ugyan kevesebb harcművész jelenetet tartalmazott, mint korábbi filmjei, de pénzügyileg sikeres volt és majdnem 80 millió dollár bevételt ért el. Seagal azonban nem tudta meglovagolni sikerét, és két következő filmjével minden téren kudarcot vallott; a Másodpercekre a haláltól (Ticker) csak DVD-n jelent meg, míg a Félholttal (Half Past Dead), melyben a rapsztár Ja Rule is szerepelt, mindössze 20 millió dollárt keresett világszerte.

2008 májusáig az összes Seagal-film, mely 2003 után készült, közvetlenül videón jelent meg az USA-ban, a a világ többi országában is csak pár helyen mutatták be őket moziban. Habár ezek közül sok filmben Seagalt tüntetik fel producerként (és néha íróként is), nem tudni, valójában mennyire vett részt ezen filmek elkészítésében; a hangját ugyanis sokszor egy másik színész kölcsönözte és szinte az összes jelenetben dublőrt alkalmaztak helyette - például az Idegen 2 - Sötét hajnal (Black Dawn), A fenevad gyomrában (Belly of the Beast), A megmentő (Out of Reach) és a Terror a tenger alatt (Submerged) című filmekben.

Legutóbbi videófilmjei közé tartozik a Volt egyszer egy igazság (Urban Justice, 2007), a Piszkos lappal (Pistol Whipped, 2008), a Könyörtelen csapás és a Ruslan. Legújabb, The Keeper című filmje várhatólag 2009-ben jelenik majd meg.

Filmjei:

2009 - Szemben a sötétséggel (Against the Dark) - Tao
2008 - Könyörtelen csapás (Kill Switch) - ügyvezető producer, forgatókönyvíró, Jacob King nyomozó
2007 - Piszkos lappal (Pistol Whipped) - Matt
2007 - Volt egyszer egy igazság (Urban Justice) - ügyvezető producer, producer, Simon
2007 - Égszakadás (Flight of Fury) - ügyvezető producer, forgatókönyvíró, John Sands
2006 - Támadóerő (Attack Force) - ügyvezető producer, forgatókönyvíró, Marshall Lawson
2006 - Az árnyékember (Shadow Man) - forgatókönyvíró, producer, Jack Foster
2006 - Az igazság mecénása (Mercenary for Justice) - ügyvezető producer, John Seeger
2005 - Halálod napja (Today You Die) - producer, Harlan Banks
2005 - Szemben a nappal (Into the Sun) - dalszerző, történetíró, producer, Travis Hunter
2005 - Terror a tenger alatt (Submerged) - ügyvezető producer, Chris Cody
2005 - Az idegen 2. - Sötét hajnal (Black Dawn) - producer, Jonathan Cold
2004 - Pusztító ring (Clementine) - Jack Miller
2004 - A megmentő (Out of Reach) - ügyvezető producer, William Lansing
2003 - Az idegen (The Foreigner) - producer, Jonathan Cold
2003 - A fenevad gyomrában (Belly of the Beast) - Jake Hopper
2003 - A professzor (Out for a Kill) - Robert Burns professzor
2002 - Az akciófilm művészete (Art of Action - Martial Arts in the Movies) színész
2002 - Félholt (Half Past Dead) - producer, Sascha Petrosevitch
2001 - Másodpercekre a haláltól (Ticker) - Frank Glass
2001 - Sebhelyek (Exit Wounds) - Orin Boyd
1998 - Eget verő szenzáció (My Giant) - önmaga
1998 - A hazafi (The Patriot) - producer, színész
1997 - Tűz a mélyben (Fire Down Below) - producer, EPA Marshal Jack Taggart
1996 - Tűzparancs (Executive Decision) - Austin Travis ezredes
1996 - Tisztítótűz (The Glimmer Man) - producer, Jack Cole
1995 - Száguldó erőd (Under Siege 2.) - producer, Casey Ryback
1994 - Lángoló jég (On Deadly Ground) - producer, rendező, Forrest Taft
1992 - Úszó erőd (Under Siege) - producer, színész
1991 - Törvényre törve (Out For Justice) - Gino
1990 - Halálra jelölve (Marked for Death) - színész
1990 - Ölve vagy halva (Hard To Kill) - színész
1988 - Nico - Törvényen kívül (Above the Law) - producer, színész

Lemezei:

2005 - Songs from the Crystal Cave
2006 - Mojo Priest

 
 
0 komment , kategória:  Filmek, Színészek, Sztárok  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 4 
2009.05 2009. Június 2009.07
HétKedSzeCsüPénSzoVas
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 13 db bejegyzés
e év: 183 db bejegyzés
Összes: 1806 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 18
  • e Hét: 405
  • e Hónap: 1596
  • e Év: 202135
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.