Regisztráció  Belépés
evimami2007.blog.xfree.hu
"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen!" János 3:16 ... Ácsné Évi
1959.10.16
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/16 oldal   Bejegyzések száma: 158 
A 'koszorú'szó a Bibliában....
  2009-10-31 12:06:45, szombat
 
  1Kir 7,29
A foglalatok között levő oldallapokon oroszlánok, bikák és kerúbok voltak, ugyanígy a foglalatokon is. Az oroszlánok és bikák fölött és alatt pedig koszorúmintázat volt.

1Kir 7,30
Négy rézkereke volt mindegyik állványnak, réztengelyekkel. Az állvány négy sarkán támasztékok voltak; a mosdómedence aljára voltak öntve a támasztékok, mindegyik oldalon koszorúkkal.

1Kir 7,36
A tartó karok felületére és a bordázatokra kerúbokat, oroszlánokat és pálmákat vésetett, és koszorúkat körös-körül, ahogyan a hely engedte.

Eszt 8,15
Ezután Mordokaj eltávozott a királytól kék bíborból és fehér vászonból szőtt királyi öltözetben, nagy aranykoszorúval, és finom vászonból meg piros bíborból szőtt palástban. Súsán városa pedig ujjongva örvendezett.

Péld 1,9
mert ékes koszorú ez a fejeden és ékszer a nyakadon!

Péld 4,9
Ékes koszorút tesz a fejedre, díszes koronát ajándékoz neked.

Ézs 28,1
Jaj a büszke koszorúnak, melyet Efraim részegei viselnek, és a hervadó virágnak, amely ékesen díszíti őket, akik bortól mámorosak a termékeny völgyre néző hegycsúcson!

Ézs 28,3
Lábbal tiporják majd Efraim részegeinek büszke koszorúját,

Ézs 28,5
Azon a napon a Seregek URa lesz népe maradékának díszes koszorúja, ékes koronája.

Ézs 35,10
Amikor visszatérnek, akiket az ÚR kiváltott, ujjongva vonulnak a Sionra. Öröm koszorúzza fejüket örökre, boldog örömben lesz részük, a gyötrelmes sóhajtozás pedig elmúlik.

Ézs 51,11
Így fognak visszatérni az ÚR megváltottai is, és ujjongva érkeznek meg a Sionra. Öröm koszorúzza fejüket örökre, boldog örömben lesz részük, a gyötrelmes sóhajtozás pedig elmúlik.

JSir 5,16
Leesett fejünkről a koszorú, jaj nekünk, mert vétkeztünk!

Ez 23,42
Vidám lárma hallatszott ott. Az embertömeghez még ivócimborákat is hoztak a pusztából. Ezek karperecet adtak a nők kezére, díszes koszorút a fejükre.

ApCsel 14,13
Zeusz papja pedig, akinek a temploma a város előtt volt, bikákat és koszorúkat vitt a kapuk elé, és a sokasággal együtt áldozatot akart bemutatni nekik.

1Kor 9,25
Aki pedig versenyben vesz részt, mindenben önmegtartoztató: azok azért, hogy elhervadó koszorút nyerjenek, mi pedig azért, hogy hervadhatatlant.

2Tim 2,5
Ha pedig versenyez is valaki, nem nyer koszorút, ha nem szabályszerűen versenyez.

1Pt 5,4
És amikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját.
 
 
2 komment , kategória:  hitünk  
Mulandó sátorban
  2009-10-31 10:24:39, szombat
 
  Mulandó sátorban

"1Tudjuk pedig, hogy ha földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökkévaló mennyei házunk. 2Azért sóhajtozunk ebben a testben, mivel vágyakozunk felölteni rá mennyből való hajlékunkat, 3ha ugyan nem bizonyulunk felöltözve is mezíteleneknek. 4Mert mi is, akik e sátorban vagyunk, megterhelten sóhajtozunk, minthogy nem szeretnénk ezt levetni, hanem felölteni rá amazt, hogy a halandót elnyelje az élet. 5Isten pedig, aki minket erre felkészített, zálogul adta nekünk a Lelket. 6Tehát mindenkor bizakodunk, és tudjuk, hogy amíg a testben lakunk, távol lakunk az Úrtól; 7mert hitben járunk, nem látásban. 8De bizakodunk, és inkább szeretnénk kiköltözni a testből, és hazaköltözni az Úrhoz. 9Ezért arra törekszünk, hogy akár itt lakunk még, akár elköltözünk, kedvesek legyünk neki. 10Mert mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélőszéke elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, aszerint, amit e testben cselekedett: akár jót, akár gonoszat." (2Korinthus 5,1-10) 
 
2 komment , kategória:  Család  
Hálaadás a segítségért
  2009-10-31 10:13:25, szombat
 
  Hálaadás a segítségért

"6Áldott az ÚR, mert meghallgatta esedező hangomat. 7Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik szívem. Ő megsegített, ezért vidám a szívem, és énekelve adok neki hálát. 8Az ÚR az ő népének erőssége, felkentjének megsegítő ereje. 9Segítsd meg népedet, áldd meg örökségedet, légy pásztora, és gondozd örökké!" (Zsoltárok 28,6-9)

Egy hete tusakodunk minden este a gondolattal: az életünk, napjaink telve vannak a gonosz munkájával, de szeretnénk elrejtőzni Isten bűnt megbocsátó kegyelmébe, örömének hajlékába. Vessünk most számot ennyi küzdelem után: sikerült? Megszabadultunk összetört, lenyomott lelkiállapotunkból? Dávid hálát ad a megtapasztalásokért, hogy Isten megszabadította őt. Ez a jó Atya ugyanúgy akar minket is felszabadítani a kegyelmi jó érzésre. Ereje nem gyengült, így ha nem érezzük munkájának jó gyümölcsét, most, szombat este fel kell tennünk a kérdést: hétköznapi küzdelmeimen túl vajon elég elszántan küzdöttem ezért a lelki kincsért, Isten öröméért, a feloldódásért? Mert nekünk kell megragadnunk a szabadulás felkínált lehetőségét. Dávid is sokat tusakodott ezért imában, éjjel és nappal. Kövessük ebben! Nem egy pillanat műve felépíteni egy templomot, így Isten hajlékát sem a szívünkben. Ne engedjük el megszabadulás nélkül ezt a heti témát, ne induljunk addig tovább, míg énekelni nem tudjuk az ő dicséretét! Hadd jussunk el holnap úgy az imaházba, hogy készek vagyunk dicséretére, bizonyságtételre, szolgálatra! /BD/

Boros Dávid


 
 
0 komment , kategória:  hitünk  
Az edény belső tartalma
  2009-10-31 10:12:39, szombat
 
  Az edény belső tartalma

"13Mivel pedig a hitnek ugyanaz a Lelke van bennünk, ahogyan meg van írva: "Hittem, azért szóltam", mi is hiszünk, és azért szólunk! 14Mert tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, az Jézussal együtt minket is feltámaszt, és maga elé állít veletek együtt. 15Mert minden értetek van, hogy a kegyelem sokasodjék, és egyre többen adjanak hálát az Isten dicsőségére. 16Ezért tehát nem csüggedünk. Sőt ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra. 17Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez nekünk, 18mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók. " (2Korinthus 4,13-18)

Külső emberünk megromlására senkit sem kell figyelmeztetni, sem utasítani. Sőt, nem is tudunk másképp tenni, minden erőfeszítésünk ellenére: öregszünk. Ha ma reggel belenézünk a tükörbe, már nem az az arc néz vissza ránk, mint tegnap. Nem szükséges beszélnünk erről, de akkor is így van. Ehhez nem kell hívőnek lenni. De ahhoz igen, hogy mégis legyen új remény ma reggel. Mert Isten ma arra akar figyelmeztetni, hogy szülessen meg bennünk az új ember, az a belső lelki kapocs, mely Istennel összeköt. Sőt, kiegészíti gondolatainkat az apostol, elárulva teljes örömét: így nemcsak nullára hozzuk ki a növekedési mutatót, hanem mivel a lelki élet sokkal fontosabb kincs, az üröm helyére öröm léphet. Erről a nyereségről, boldog egyenlőtlenségről szól a 17. vers. Nézzünk hát bele ma reggel a lélek tükrébe ima és ige által, és remélem, nem ugyanaz az arc néz majd vissza ránk, amely tegnap, hanem egy olyan arc,amely ma jobban kiábrázolja Isten dicsőségét, mint valaha (lásd 3,18). Testi megöregedésünk látható jelei ideiglenes szomorúságot okoznak, de a földi szemmel nem látható lelki növekedésünk örökké tartó örömet szerez a mennynek és nekünk. /BD/

Boros Dávid


 
 
0 komment , kategória:  hitünk  
Ildykétől kaptam/KÖSZÖNÖM!
  2009-10-31 10:10:15, szombat
 
 


Szívem szeretetével küldöm Neked szeretettel! Puszillak! Ildykó

 
 
0 komment , kategória:  Barátaimtól  
Ne sírjatok...
  2009-10-30 15:28:11, péntek
 
 

 
 
3 komment , kategória:  Általános  
Idézet
  2009-10-30 10:19:51, péntek
 
 

 
 
1 komment , kategória:  Általános  
Pajzs az ellenséggel szemben
  2009-10-30 10:10:09, péntek
 
  Pajzs az ellenséggel szemben

"1Dávid zsoltára, abból az időből, amikor fia, Absolon elől menekült. 2URam, mily sok ellenségem van, mily sokan támadnak rám! 3Sokan mondják rólam: Nem segít rajta Isten! (Szela.) 4De te, URam, pajzsom vagy nekem, dicsőségem, aki fölemeled fejem. 5Hangosan kiáltok az ÚRhoz, és ő meghallgat szent hegyén. (Szela.) 6Lefekszem, alszom és fölébredek, mert az ÚR támogat engem. 7Nem félek a sokezernyi néptől, amely körülvett engem. 8Állj mellém, URam, szabadíts meg, Istenem! Hiszen te vered arcul minden ellenségemet, kitördeled a bűnösök fogait! 9Az ÚRtól jön a szabadítás. Legyen áldásod népeden! (Szela.)" (Zsoltárok 3)

Dávid király estéje biztos nem volt még annyira sem békés, mint ma a miénk. Királyságának csak letűnt emlékét idézgethette, miközben a puszta létért menekült - ráadásul családtagja elől, életünk legérzékenyebb területén, a
családban szenvedve el a sorozatos csapásokat. Kell-e ma valakinek menekülnie előled? Durvaságod, erőszakod, önzésed, gonosz kívánságaid elől? Térj meg, mielőtt elveszel! Ha pedig téged üldöznek, miként lelhetsz vigaszra? Dávid az ő zsoltárában megvigasztalódik, de hogyan? Nem lát örömteli változásokat sorsában, sem támogatókat, megbékülő fiakat, és mégis feloldódik fájdalma. Csak Istent látja lelkének csendjében, tekintetét rá emeli körülményei viharából - és járni kezd a vízen, a lehetetlenen, a láthatatlanon. Erre hív el téged is Isten. Csak rá nézz, ne a környezetedben keresd a változást, hanem a lelkedben, a többit a Mindenható munkálja majd. Imádkozz a téged háborgatókért, de ne csak hogy nyugalmad legyen tőlük, hanem hogy az evangélium hirdetői legyenek! Mert az újszövetség gyermeke vagy, Krisztus szeretetén megváltva. Tedd, és hittel kívánd a jót! És mivel ez Isten akarata, meg fog történni. /BD/

Boros Dávid


 
 
0 komment , kategória:  hitünk  
Megőrizni a különbséget
  2009-10-30 10:02:57, péntek
 
  Megőrizni a különbséget

,,Így teszek különbséget az én népem és a te néped között. Holnap történik meg ez a jel" (2Móz 8,19).

Megvan a népe a fáraónak, és megvan a népe az Úrnak. Lehet, hogy együtt élnek és sorsuk látszólag hasonlít egymáshoz, mégis van különbség köztük, és ezt a különbséget az Úr nyilvánvalóvá teszi. Nem mindig lesz ugyanaz a sors az osztályrészük. Ezen a téren nagy különbséget tesz az Úr a világ fiai és választott népe között.

Kiváltképpen érvényes ez a nagy megpróbáltatások idején, amikor az Úr a hívők egyedüli szentélye. Szembetűnő ez a megtérésnél, amikor a megtérő hívő bűnei eltöröltetnek, míg a hitetlenek ítélet alatt maradnak. Ettől kezdve a hívők különleges néppé lesznek. Isten, fegyelmező iskolájába kerülnek, és újfajta áldásokat élveznek. Otthonaik mentesek lesznek mindattól a nyomorúságtól, amely fertőzi és kínozza a hitetleneket. Megkíméli őket Isten az élvezetek hajszolásától, a gondok miatti aggódástól, a romlottság, a csalárdság és a kegyetlen gyűlölség posványától, amely annyi családot felbomlaszt.

Nyugodj meg, kísértések között élő hívő testvérem; lehet, hogy sok nyomorúságod van, de az Úr megkímél azoktól a gonosz dolgoktól, amelyek e világ fejedelme szolgáinak otthonát és szívét fertőzik meg. Az Úr megkülönböztette az övéit. Vigyázz, hogy megőrizd ezt a különbséget, legyen ennek megfelelő a szellemed, céljaid; jellemed és társaságod.

C. H. Spurgeon "Isten ígéreteinek tárháza" c. könyvéből
 
 
0 komment , kategória:  hitünk  
Ige utáni éhség!
  2009-10-30 09:56:37, péntek
 
  Ige utáni éhség!

/ Ámós. 8, 11 - 12. /

Ímé, napok jőnek, azt mondja az Ú Isten,
és éhséget bocsátok e földre: nem kenyér
után való éhséget, sem víz után való
szomjúságot, hanem az Úr beszédének
hallgatása után. És vándorolni fognak
tengertől tengerig és északtól fogva
napkeletig. Futkosnak, hogy keressék
az Úrnak beszédét, de nem találják meg.

Eljön az-az idő, bár ne látná senki,
igét - mint kenyeret - elkezdik keresni.
Népek keresik majd, lelkük szent kenyerét,
ámde nem lelik meg, hanem csak hűlt helyét.
Futva keresik azt, tengertől - tengerig,
éhezve, szomjazva, kelettől nyugatig.
Gyötrő lesz éhségük, igeszomjúságuk,
hiábavaló lesz, minden fáradságuk.

Akkor derül ki majd, mily nagy kincs az Ige!
Ha nem lesz látható szava, betűje se.
Fájdalmas kiáltás zúg majd a földön át,
nem találnak sehol, egyetlen Bibliát!
Éhezést, szomjazást, így támaszt az Isten,
mivel Szent Igéje, még ma sem kell itten.
Mert az életünkben, test kap elsőbbséget,
lelkünk pedig szenved szomjazást, éhséget.

Pedig lelkünk örök, fontosabb a testnél,
bűnbánó szív üdvöt nyerhet, a keresztnél!
Áldjuk Istent, hogy még itt van Szent Igéje,
hallhatatlan lelkünk, táplálhatjuk véle.
Ételünk, italunk, amíg vándorolunk,
út végén, új honban, vár minket hű Urunk.

Pecznyík Pál
Celldömölk
2009. X. 26.
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
     1/16 oldal   Bejegyzések száma: 158 
2009.09 2009. Október 2009.11
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 158 db bejegyzés
e év: 1522 db bejegyzés
Összes: 3583 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 91
  • e Hét: 556
  • e Hónap: 10273
  • e Év: 46547
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.