Belépés
mosoj9.blog.xfree.hu
Dombi Ferenc A HANG könyvek írója 2004. május 1-jén hajnalban meghalt. 76 éves volt. t Ibolya
1970.03.10
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 7 
Álomfejtés Gyógyítás karizma
  2009-11-28 16:56:47, szombat
 
  Karizma. 1. Álomfejtés, Bennünk megszólaló hangot karizmává finomítani, Bölcsesség, Csalhatatlanság, Gyógyítás, Harmadik szem.

1. Álomfejtés karizmája,
2. Bennünk megszólaló hangot karizmává finomítani,
3. Bölcsesség karizmája,
4. Csalhatatlanság karizmája,
5. Gyógyítás karizmája,
6. Harmadik szem,
7. Istentől kapott képességek (karizmák),
8. Karizma,

Álomfejtés Karizmája

Kérdező: Szeretném megkapni édesapám üzenetét.
HANG: 2. A másik, amely az álommal kapcsolatban megfontolandó az, amely nem emlékek, vágyak hordozói (bár ezeket is igénybe veheti), hanem bizonyos üzeneteket hordoznak, amelyek hozzáértők segítségével, az álomnyelvet ismerők előtt értelemszerűen kibonthatók.
Bár médiumomat nem kentem fel az álomfejtést karizmájával, de ebben is segítek neki, ha valaki legalább általánosságban leírja a gyakran ismétlődő, vagy a nagy hatást kiváltó álmait. ... 36 / 3824


Bennünk megszólaló hang

HANG: Először is örülök, hogy hitelesnek fogadod el szavaimat. Bizony, drága Gyermekem, Én veletek vagyok különböző formákban minden nap, a világ végéig. Az egyik formám az, hogy megszólalok bennetek, ha a bennetek lévő mikrofonom, lelkiismeretetek jól rám hangolódik. A torz lelkiismereten keresztül is szólok, de az más, mint mikor karizmának mondhatjátok a bennetek megszólaló hangomat. 6 / 429


Kérdező: 2. Bármikor lehet párbeszédet folytatni Jézussal?
HANG: 2. PÁRBESZÉDIMA mindig lehetséges. Az viszont, hogy másoknak megfelelő tanácsot tudjak adni általad, csak akkor lehetséges, ha a magad részéről mindent megtettél, hogy Engem jól megismerj. Csak annak tudom karizmává finomítani a benne megszólaló hangomat, aki e téren képességei határához ért. Vagyis mindent megtett, amit megtehetett.
Tehát, aki olyan alázatos tanítványommá vált, hogy mindent képes vállalni Értem, s ugyanakkor nyitott arra, hogy állandóan tanuljon ne csak Tőlem, hanem RÓLAM is másoktól, az remélheti, hogy a Velem való állapotszerű kapcsolat prófétává avatja őt, vagyis bármikor szólhatok rajta keresztül.
Meg kell azonban mondanom, hogy prófétáim magukra vonatkozóan nem szoktak soha kérdezni Engem. Nem, mert számukra nem érdekes, hogy mi lesz velük. Nem, mert tudják, hogy csak az történhet velük, ami prófétai szerepük beteljesítéséhez szükséges.
Prófétáim akkor beszélnek Velem, amikor akarnak, és Én is akkor szólok hozzájuk, amikor akarok. Prófétáim nem rajonganak, nem törik magukat azért, hogy szóljak hozzájuk! Nem, mert tudják, hogy annak mindig az lesz a következménye, hogy rajtuk csattan az ostor. De ha szólok, akkor hallgatnak Rám. Tudják, hogy Én is mindig hallgatok rájuk, ha szólnak Hozzám!
A PÁRBESZÉDIMÁT mindenkinek ajánlom! Velem mindig tudsz úgy beszélni, ha akarsz, hogy az téged épít, buzdít és vigasztal! 16 / 1536


Dombi Ferenc

Kérdező: Nem a HANG-tól, hanem Öntől kérdezem a levelemben foglaltakat.
Médium: Köszönöm kedves levelét. Mivel nem a HANG válaszára kíváncsi kérdéseiben, hanem engem kérdez, mint papot, mint médiumot és mint embert, ezért előre kell bocsátanom, hogy válaszomban nem tudok elvonatkoztatni a HANG-tól. Lényegében tehát csak azt tudom mondani, amit a HANG, tehát a lelkiismeretem mond. Mert a HANG nem más, mint lelkiismeretemnek Isten által megtisztított és felerő-sített hangja, tehát karizma. A karizma nem más, mint egy olyan emberi tulajdonság, képesség, amelyet a Szentlélek megtisztít, felerősít a közösség javára. 9 / 722


Kérdező: Saját nevében kérek magyarázatot a HANG sugallatáról.
MÉDIUM: ... Bennem azt a hangot, amit mindenkiben a lelkiismeret hangjának nevezünk, karizmává minősítette a Szentlélek 1976. okt. 4-én 11 óra 30 perckor.
A karizma nem más, mint egy olyan emberi adottság, képesség, amit Isten megtisztít, fölerősít mások szolgálatára, lelki javára. Ez történik bennem és általam, amikor a HANG-könyveket írom. Jelenleg már a tizenkilencediknél tartok! 19 / 1831


HANG: Értsétek meg! Médiumomban a ti lelkiismeretetek szólal meg! De míg bennetek sok a zavaró állomás, addig őbenne tisztán tud a ti lelkiismeretetek megszólalni! De amint magatoknak érthetően teszitek fel a kérdést akkor is, ha zavarosan, vagy egyáltalán nem tiszta számotokra a válasz, addig médiumomban is csak tisztán feltett kérdésekre, tehát olvasható írás alapján válaszolhatok, természetesen tisztán és zavarmentesen! Ezért karizmatikus! Ez az ő egyik karizmája! 19 / 1864


MÉDIUM: ... Olyan szerepet kaptam Istentől, hogy bennem meg tud szólalni tisztán annak a lelkiismerete, aki kérdéseket tesz fel nekem.
Lelkiismerete mindenkinek van, de legtöbbször ennek a lelkiismeretnek a hangja vagy nagyon halkan, vagy zavarosan hallható csak.
Bennem tisztán és elég erősen szól, és így elirányítást tudok adni e bennem megszólaló HANG által bárkinek, ha az illető meg akar térni, tehát ha valaki rájön arra, hogy nem elég csak arra vágyódnia, hogy boldog legyen, hanem tudomásul kell vennie azt is, hogy csak úgy lehet boldog mindenki, ahogy azt a Teremtő Isten elgondolta róla.
Nekem tehát csak akkor érdemes írni, ha valaki meg akar térni, és nem tudja azt, hogy Isten szándéka szerint mit kell tennie, hogy boldog legyen. ... 25 / 2477


MÉDIUM: ... Arra kérsz leveledben, hogy saját hangomon és ne a bennem megszólaló HANG által szeretnél leveledre választ kapni. Úgy gondolod, hogy bennem megszólaló HANG-KULTUSZ - ahogy írod - stílusa kissé magasra röppent stílus.
Tisztáznom kell valamit. Mint tudod, Isten mindenkiben megszólal az illető lelkiismeretén keresztül. Mindenkiben, tehát benned is, bennem is. De ez a megszólaló isteni HANG annyi zavaróállomás hangjával átszőtt HANG, hogy bizony gyakran nem könnyű kisilabizálni belőle azt, hogy melyik az isteni és melyik az emberi.
Istentől én egy olyan karizmát kaptam, hogy a nekem feltett kérdésekre bennem a kérdést feltevő lelkiismerete szólal meg, mégpedig zavaróállomások hangjai nélkül. Így van ez akkor is, ha én magamnak teszek fel kérdéseket a bennem megszólaló HANG-nak, és akkor is, ha más tesz fel nekem kérdést. Ha nem a HANG-nak teszek fel a magam számra, vagy más számára kérdést, akkor pontosan úgy, ahogy másokban, bennem is zavaróállomások által zavart módon hallom az Istent, tehát a lelkiismeretem hangját.
Mindebből az következik, hogy amit te kérsz tőlem, én annak pont az ellenkezőjére törekszem. Egyre inkább azt szeretném, ha mindenkor függetlenülni tudnék a zavaróállomások hatásaitól. Ha pedig valaki arra kér, hogy az ő számára ne akarjak ezektől a zavaróállomásoktól elkülönülni, és úgy válaszoljak a feltett kérdéseire, akkor ez számomra komoly problémát jelent, mert ha egy jó és egy kevésbé jó között kell választanom, akkor én inkább a jobbat választom, tehát nem az én hangomat! 42 / 4665

* * *

Kérdező: 1. A hiteles médiumításról... Ez hogyan fejleszthető?
HANG: 1. El kell egyszer döntened, hogy Én, Jézus vagyok-e a legfontosabb neked, vagy a spirituális érdeklődésed!? Tudnod kéne, hogy spirituális érdeklődésedet azért kaptad, hogy Velem foglalkozz!
Az ősellenség egyik gyakori és nagyon hatékony stratégiája az, hogy nem direkt, hanem indirekt módon igyekszik akadályozni a lelkek helyes fejlődését. Ez az indirekt mód szép és kívánatos mezbe öltöztet olyan tartalmakat, amelyek elrabolják az időtöket attól, hogy Velem foglalkozzatok.
Hiteles médiumítást csak Én adhatok. Ehhez részedről és minden ember részéről, kérnetek kell a Szentlélek betöltődését, ahogy ezt Lukács 11;13-ban olvashatod.
Az Én Atyám nektek, ha Bennem éltek, a Szentlélek által olyan szerepet ad, tehát olyan médiummá, közvetítővé ken föl titeket, hogy saját és mások lelki fejlődése érdekében karizmák által Én élni és működni tudok bennetek!
A Szentlélektől kapott szerepben fejlődni csak alázattal lehet. Alázattal, és nem erőfeszítéssel. Senki nem siettetheti növekedését azáltal, hogy fejét próbálja fölfelé húzni! Csak megfelelő táplálkozás és élet-vitel által tud nőni, fejlődni az, ami él. Ez érvényes az Istentől kapott szerep kibontakoztatására is! 21 / 2066

* * *

Kérdező: 2. Magas szellemi szint kell a HANG hallásához?
HANG: 2. Az Általam, Lelkem által közölt karizmához semmiféle különleges szellemi szint nem szükséges! Ami szükséges, az az a hit, amely át tudja élni, hogy Én bárkiben működhetem az Általam elgondolt módon, gyermekben, felnőttben, tudósban, tudatlanban, tehát bárkiben, aki hisz Bennem és partnerem akar lenni úgy, ahogy Én gondolom. Ehhez semmiféle csakra ismerete, és semmiféle különleges szellemi szint nem szükségeltetik. Ami szükséges, az az, hogy higgy Bennem, vagyis légy nyitott arra, hogy Én benned élek, és szeretni akarok úgy, ahogy a názáreti ácsban szerettem az embereket. 15 / 1452


Nem mindenkinek finomítom karizmává a médiumítási képességét.

Kérdező: 2. A médiumi tevékenység már születésem előtt tudatosan választott feladatom-e?
HANG: 2. Mindenki médiumnak jön a világra, de nem mindenkinek finomítom karizmává a médiumítási képességét. Úgy nem jöhet senki le a földre megszentelődni, hogy tudja, milyen karizmát kap Lelkemtől. Úgy csak megszentelni lehet lejönni! Ilyen volt az Én Előfutárom. 10 / 832


Te is képes vagy közvetíteni a Lélek HANGJÁT (Lk 10.16)!

Kérdező: 2. A médium és a spiritizmus azonos?
HANG: 2. Isten Lelke mindenkiben jelen van! Ezért ismerhettek jót, rosszat. Bizonyos értelemben tehát minden erkölcsi lény médium. Te is az vagy! Te is képes vagy közvetíteni a Lélek HANGJÁT (Lk 10.16)! Az, aki a prófétaság Lelke által tanít, e speciális szerepet azért kapta, hogy másoknak használjon vele. Minden karizmának ez a feladata! 37 / 3931


Bölcsesség Karizmája

Kérdező: Uram! Egy olyan fiatalembert hozok most Eléd, aki úgy érzi, nagyon nagy fába vágta fejszéjét, s most úgy tűnik számára, hogy nehézségei meghaladják erejét. Tanácsot vár Tőled arra, hogy életének további részében jobban együtt tudjon haladni Veled.
HANG: ... Mindennap kérd Tőlem a BÖLCSESSÉG LELKÉT. Azért kell mindennap kérned, amiért minden nap ki kell szellőztetni a lakásban.
A bölcsesség karizmája az állandó, és hatékony jelenléte Lelkemnek. De ez ritka adomány. Ez a halló szív adománya. Azt a bölcsességet viszont, melyre nap mint nap neked szükséged van, azt nap mint nap kérned kell. /Jakab 1;5./ Másra nincs is szükséged.
Ha el tudod fogadni Tőlem bölcsességemet, akkor rálátsz majd azokra az egyszerű lépésekre, melyeket Velem, bár nagy elszántsággal, de erődet meg nem haladóan képes leszel megtenni. Most megáldalak bölcsességem Lelkével. 2 / 103


Csalhatatlanság Karizmája

Kérdező: 1. Hogyan szűrhetők ki a hamis szellemek ügyeskedése?
HANG: 1. Evangéliumaim tanulmányozása nélkül maga a római pápa sem tudja kiszűrni az ártó erők ügyeskedéseit jelen világotok szellemi kaotikus kavalkádjából. Jelenleg országotokban a KIO (Keressétek az Isten Országát) tanulmány és "Merre menjek" hittankönyv adnak legjobban eligazítást e téren. Sem a csalhatatlanság karizmája, sem a szellemek megkülönböztetésének adománya nem tölcsérrel fejetekbe öntött megvilágosodás. Egészséges alázat és megfelelő tanulékonyság nélkül senki nem képes tisztán látni! Ismétel: SENKI! 27 / 2681


Kérdező: A sok információ közül, melyik az igaz és melyik a hamis?
HANG: ... A múlt kísért benneteket abban a nosztalgiában, amely azt akarja elhitetni veletek, hogy ne akarjatok okosabbak lenni a papoknál.
Valamikor azt mondottam, hogy ha a ti igazságotok nem múlja felül az írástudókét, és természetesen a papokét is, nem mehettek be a mennyek országába (Máté 5;20)! E kijelentésem ma is érvényes.
Most nagyon vastagon fogalmazok: Akik a legjobban ellene dolgoznak az Én Egyházamban szándékomnak, azok a hatalmukat mindenek felett féltő főpapok, püspökök, tehát az egész hierarchia! Ők legkevésbé segítik Egyházam lelki fejlődését! Természetesen élükön a magát egyedül és kizárólag, 'hivatalból' a csalhatatlanság karizmájával ellátott földi helytartómnak tudva, mondva, a római pápával! Ne csodálkozz ezen. Amikor Pétert pápává választottam, ő azonnal csalhatatlannak gondolta magát. Igazolta azzal, hogy azonnal felülbírált Engem. Én, Jézus, kénytelen voltam ördögűzést végezni ezért rajta (Máté 16;18-23)! ... 35 / 3682


Gyógyítás Karizmája

HANG: ... Kétségtelen, hogy a betegség, a fájdalom nem a szeretet Isten műve! Ez az ember bukottságának következménye! A földre bukottságé is! Én, amikor a lelki, szellemi bukottság nyomorúságos állapotát megszüntetem abban, aki Engem befogad, akkor nem emelem ki a földi élet bukottságának állapotából automatikusan! Eljön az az idő, amikor azt fogom mondani: "Emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett a ti megváltásotok (Lukács 21;28)!"De vannak, akiknek adok olyan feladatot és hozzá karizmát, hogy gyógyítsák a testi betegségeket is, mintegy előre jelezve, hogy Velem elérkezett hozzátok az Isten országa! 21 / 2056


Kérdező: 3. Taníthatok e gyógyítani a Te nevedben?
HANG: 3. Tévedésben vagytok! A gyógyítás karizmája nem tanulható meg, tehát nem is tanítható. Tanítható az orvostudomány, tanítható a természetgyógyászat, tanítható bizonyos mechanizmus, a hit energiákat felszabadító erejének növelése, tanítható az Én szeretetemnek gyakorlati alkalmazása, megjelenülésének szolgálata, de a gyógyítás karizmája a szerepeket kiosztó Szentlélek ajándéka! 21 / 2121


A gyógyítás karizmájánál sokkal fontosabb a nyelveken történő ima

Kérdező: 3. Gyógyító energiát érzek magamban.
HANG: 3. A Lélekkeresztségben ad a Szentlélek olyan feladatot, szerepet, amely örömmel, energiával tölt fel.
Gyógyítani mindenki tud, aki elhiszi, hogy a szeretet gyógyító módon árad. Ha Lelkem úgy látja jónak, akkor a Lélekkeresztség által a gyógyítás karizmáját is megadhatja annak, akinek akarja. De ez egyáltalán nem tartozik a lényeghez. A nyelveken történő ima sokkal fontosabb akkor is, ha a legkisebbnek mondjátok. Igen, mert aki nyelveken imádkozik, az önmagát építi. Aki gyógyít, az egyáltalán nem lehet biztos abban, hogy akár önmagát, akár mást épít ezzel. Azt nem kell külön magyaráznom, hogy a testi egészséggel rendelkező emberek sokkal több gazemberséget követnek le, mint a magatehetetlen betegek! 33 / 3380


Gyógyításnak három formája van

Kérdező: Szeretném gyógyítani, tanítani, segíteni az embereket.
HANG: Eddigi földi életedben bőségesen megtapasztaltad sorsomat, áldásomat egyaránt. Akik az enyéim, azokat mindkettőben részesítem.
Kívánságoddal kapcsolatban három gondolatot, elirányítást adok neked:
Az egyik: A gyógyításnak mindhárom formája: orvosi, természetgyógyászati és közvetlen isteni adományként, tehát karizmatikus adományként kapott képesség általi gyógyítás megegyezik abban, hogy a múlandó életet részben meghosszabbítani, részben elviselhetőbbé akarja tenni.
Van azonban különbség is a három között. A karizmatikus adottság által történt gyógyítás lényegéhez tartozik az, hogy Istenre hívja fel a figyelmet. A természetgyógyászatnak ugyan nem tartozik a lényegéhez, de valamiképpen a természetéhez igen, hogy szintén fontosnak tartja valamiképpen az Istenbe vetett hitet. Az orvostudomány birtokában gyógyító számára az emberi értelem, a betegségek okainak és felületi megszüntetésének felismerése az, amire az ilyen gyógymód hivatkozik. Ez az egyik gondolat, amelyet fontosnak tartottam közölni veled.
A másik: Az ember benső békéjének, tehát boldogságának szempontjából az egészség nem jobb, mint a betegség, és a betegség nem rosszabb, mint az egészség. Ugyanez elmondható a földi élet hosszáról, rövidségéről is. Sem jobb, sem rosszabb egyik sem a másiknál. Ezek mind-mind eszköz jellegűek, s bármelyik gyógyítási módon is gyógyít valaki, ha nem mondja el, nem világítja meg a CÉLT, akkor se nem árt, se nem használ egyik sem. A karizmatikus módon történő gyógyítás sem! Én, Jézus, így gyógyítottam, de nem szívesen! Nem, mert tudtam, hogy bár gyógyításaim a szeretetem külső jelei, de senki nem attól lesz boldog, hogy őt szeretem, hanem attól, ha megtanulja, hogyan kell visszaszeretnie Engem, embertársaiban! ... 37 / 3907


Karizma, Pénz

Kérdező: 4. Szabad-e pénzért gyógyítanom, ha csak ezt csinálom?
HANG: ... Más az, mikor valaki úgy érzi, hogy adnia kell valamit neked, mivel Isten rajtad keresztül segítette őt, és te ezt elfogadod. Ilyenkor nem az a lényeg, hogy kaptál pénzt, hanem az, hogy mire használod a kapott összeget. De elvárásokkal előállni, meghatározott tarifát felállítani, ez semmiképpen sem az Én Lelkem műve. Én senkinek sem adok gyógyító karizmát üzletelésre. Ha ezt nem érted meg, akkor elmegyünk egymás mellett. 6 / 435


Kérdező: Különböző beavatások hatására gyógyítok.
HANG: Most elmondom véleményemet neked a különböző "beavatásokról", és utána magad is látni fogod, hogy mi a teendőd.
Ti mindannyian mérhetetlen energiákat hordoztok magatokban, melyek, ha felszínre kerülnek, valóban "csodákra" képesek. Ezeknek az energiáknak felfedezése pontosan úgy, mint minden felfedezésé, vagy "véletlen" műve, tehát Isten vagy angyalai céltudatos rendelésének következménye, vagy kemény szellemi, testi gyakorlatok eredménye bizonyos szakavatott mesterek irányítása mellett.
Az a "beavatás", amely közvetlen Tőlem jön, tehát a Lélekkeresztség, mely karizmává minősít különböző emberi képességeket, vagy felszentelések, amelyek felszínre hozhatnak bizonyos energiákat annak érdekében, hogy Istentől kapott speciális szerepét be tudja tölteni az, aki erre rendeltetett, ez soha és semmilyen módon nem szerezhető meg pénzért!
Ez azt jelenti, hogy az Én nevemben nem lehet pénzért gyógyítani! Lehet imádkozni Hozzám, hogy egy beteg meggyógyuljon, miközben valaki bizonyos tanfolyamokon megtanult energiakezelési móddal gyógyít, és ilyenkor természetesen követelhet e munkájáért pénzt is. De nevemben senki nem gyógyíthat pénzért! Orvos, természetgyógyász - és ide tartoznak azok is, akik tanfolyamokon megtanulták felszínre hozni a gyógyító energiákat -, gyógyíthat pénzért. De aki megkapta a gyógyítás karizmáját, az nem gyógyíthat pénzért!
Ha tehát valaki azért imádkozik, hogy egy beteg meggyógyuljon, s közben a kapott vagy szerzett tudományát alkalmazza a betegen, az kérhet ezért pénzt. De aki úgy tudja, hogy Tőlem kapta gyógyító képességét, melyet karizmának neveznek, vagyis olyan képességnek, amely által közvetlenül Isten gyógyít, az nem kérhet pénzt, ha gyógyít, mert valóban nem ő gyógyít. Viszont, karizmát nem is tud senki senkinek átadni!
Maga a Lélekkeresztség nem automatika! Ígéretem alapján biztosan megvalósul, ha az Általam meg-kívánt feltételek teljesülnek: őszinte bűnbánat és élő hit, hogy Én hűséges vagyok ígéreteim teljesítésében (Lukács 11;13)!
Ne nyugtalankodj hát! Amit pénzért kaptál, azt pénzért használd! Amit ingyen kaptál, azt ingyen használd mások javára! Csak ne keverd össze a kettő!! Vigyázz, hogy senkiben ne éljen az a tudat, hogy te valamit ingyen kaptál tőlem, és pénzért használod mások javára. Csak arról lehet szó, hogy valamit pénzért kaptál mástól és pénzért használod mások javára. Közben természetesen imádkozhatsz, tehát emelheted Hozzám a lelked, hogy segítselek gyógyító munkádban, de ilyenkor nem Én, hanem te vagy a gyógyító! 18 / 1791


Kérdező: 1. Gyógyíthatok-e pénzért?
HANG: 1. ... Azok, akik közvetlenül a Szentlélek által az Én nevemben gyógyítanak, tehát azok, akikben a gyógyítóerő karizmaként működik, nem gyógyíthatnak pénzért! A közösség javára Istentől ingyen kapott adományt pénzen sem megvenni nem lehet, sem pénzért használni nem szabad! Ingyen kaptátok, ingyen adjátok (Máté 10;8)! 21 / 2082


Jézus ingyen adja a karizmát

Kérdező: 2. Kettő REIKI beavatást kaptam. Kell a harmadik is?
HANG: 2. Bőségesen elég az, amit eddig kaptál! A harmadik beavatás nem erődet, nem képességeidet növelné, hanem pénzedet csökkentené! E harmadik beavatással csak akkor volna érdemes szóba állnod, ha olyan új ismerettel gazdagítana, ami az anyagi többlet-kiadással egyenes arányban áll. Ez szinte soha nem fordul elő! Különben is. Kivétel nélkül, minden beavatás nélkül, Én Jézus, Lelkem által képes vagyok olyan karizmákat működtetni benned, amelyeket ingyen adok, s természetesen neked is csak ingyen szabad az ilyen, Tőlem, Jézustól, Lelkemtől kapott képességedet működtetni. 28 / 2796


Kétféle gyógyító van

Kérdező: Gyógyíthatok-e és meddig?
HANG: 1. Mivel minden ember hord magában gyógyító képességet, ezért - amint már többször kifejtettem előttetek -, vannak olyan gyógyítók, akik ingyen, karizmaként kapták meg Istentől ezt az adományt, és vannak olyanok, akik különböző eszközök, módszerek, tanulmányok által szerezték meg, fejlesztették ezt ki magunkban.
Akik ezt ingyen kapták, azok ezt nyugodt lelkiismerettel csak ingyen használhatják. Az ilyen Istentől kapott adományt, Isten soha nem veszi vissza.
Azok, akik nem karizmaként használják gyógyító képességüket, azon elv alapján, hogy 'méltó a munkás a maga bérére', honoráriumot is elfogadhatnak munkájukért. Az ilyenek gyógyító képessége idővel erősödhet, növekedhet, gyengülhet, csökkenhet, sőt meg is szűnhet. Ami isteni, az olyan, ami emberi, az ilyen! 32 / 3315


Kérdező: 1. Kell-e járnunk leányunkkal egy gyógyítóhoz?
HANG: 1. Kétféle gyógyító van. Az egyik az, aki Tőlem, Jézustól kapta ezt a karizmát. Az ilyet arról lehet felismerni, hogy semmiféle anyagi ellenszolgáltatást nem fogad el e karizma működtetéséért. Ingyen kapta, ingyen használja (Máté 10;8)!
A másik fajtagyógyító az, aki ezt tanulta, és pénzért űzi e mesterséget. Én, Jézus, az ilyen gyógyítóval kapcsolatban senkinek nem adok tanácsot. Döntse el mindenki azt, hogy mire használja a pénzét... 29 / 2960

* * *

Kérdező: 1. Valóban Isten energiájával gyógyít az, aki ezt állítja magáról?
HANG: 1. Bárki bármit állíthat magáról! Hiszékeny emberek mindig voltak és lesznek. Azt megtudni, hogy kiben mi és ki lakik, csak az illető életének gyümölcseiből lehet kikövetkeztetni. Aki ingyen gyógyít és alázatos, az nagy valószínűséggel Tőlem, Jézustól kapta meg a gyógyítás karizmáját. Ez elég hamar felismerhető. 28 / 2886


Amit Tőlem ingyen kaptatok, azt ingyen kell tovább adnotok.

Kérdező: 3. Add áldásodat mindannyiunk munkájára!
HANG: 3. Örömmel adom áldásomat rátok! A pénzért történő gyógyításról tudnod kell, hogy amit ingyen kaptatok, azt ingyen kell tovább adnotok. Amit pénzért kaptatok, azt pénzért is adhatjátok tovább. Tőlem csak ingyen lehet karizmákat kapni. Így az, aki az Én, a te Jézusod nevében pénzért gyógyít, az hazudik (Máté 10;8). De aki nem az Én nevemben gyógyít, az nem hazudik, ha pénzt kér a gyógyításért. Lehet tehát pénzért gyógyítani, csak nem az Én, a te Jézusod nevében! 29 / 3017


Kérdező: 1. Istentől kapott karizmával gyógyíthatok pénzért?
HANG: 1. Amit Tőlem ingyen kaptál, azt csak ingyen adhatod tovább! Amit mástól pénzért kaptál, azzal azt csinálsz, amit akarsz. Én, Jézus, soha nem fogom megváltoztatni e kijelentésemet: "Ingyen kaptátok, ingyen adjátok!" ... 30 / 3130


Karizma inkább terhet jelent

HANG: 6. .... Ami pedig a gyógyító energiát illeti, arról tudnod kell, hogy mindenki magában hordja ezt, és a hit által ez mindenkinél működik is. A gyógyítás karizmája egy külön adomány, melynek birtokába nem az jut, aki akar, hanem az, aki Tőlem ezt a szerepet kapja. Ne akard! Elégedj meg azzal a gyógyító energiával, amit birtokolsz, s akarj mélyülni hitedben, szeretetedben. Ami ennek következménye, az valóban boldogítani fog. A karizmák nem boldogítanak. A hit, a remény és a szeretet boldogít! 12 / 996


Kérdező: 3. Szeretnék gyógyító lenni.
HANG: 3. Megvan benned a gyógyító képesség! Ha valakit őszinte, tiszta, önzetlen szeretettel megsimogatsz, már gyógyítottad őt! Ha valakinek ennél többre van szüksége, az feltétlenül megkapja Tőlem ezt a többleterőt. De ha valakinek nincs erre szüksége, az ne kívánkozzék ez után, mert senki sem gazdagodik lelkileg azáltal, ha mások testi bajainak tüneteit enyhíteni tudja. Sem a gyógyító, sem a gyógyuló nem kerül ennek következtében közelebb Hozzám. Az egészség egyben felelősség is, és az, aki meggyógyult, szinte természetszerűen abbahagyja a 'jaj istenemezés' és legtöbbször más minőségű 'istenemezésbe' kezd.
Azok, akik megkapják a gyógyítás karizmáját, inkább szenvedik, mint nem. Én, Jézus is, amikor csak lehetett, kibújtam e karizmám gyakorlása alól (Márk 1. 37-38). 30 / 3074


Kérdező: 2. Meg kaptam-e a prófétaság, a gyógyítás adományát?
HANG: 2. Minden olyan adományt megkaphatsz, amelyek a te lelki javadat szolgálják. De tudnod kell, hogy miden karizma, minden lelki adomány, olyan terhet jelent, amely semmiképpen sem növeli hiúságodat! Tehát inkább terhet jelentenek, mint könnyítést! 38 / 4054


Karizmatikus-gyógyító

Kérdező: 1. Egy természetgyógyászról kérdezek. Rám nem tudott hatni.
HANG: 1. .... A természetgyógyászok semmiképpen sem karizmatikus-gyógyítók! A karizmatikus-gyógyítónak nincs szüksége sem beavatásokra, sem szimbólumokra, sem jelekre, sem varázsszavakra.
A karizmatikus-gyógyító tudja, hogy őt a Lélekkeresztség által olyan szerepre jelölte ki a Szentlélek, amely szerepnek lényege az, hogy teljesen Lelkemre hagyatkozva tegye azt, amit neki Lelkem sugall.
A karizmatikus-gyógyító, ha egy betegre ráteszi kezét, annak szívében az Én békém és erőm kezd működni akkor is, ha testi gyógyulás nem következik be, mert belülről fog ráérezni arra, hogy nem a testi gyógyulás a lényeg. Rá fog érezni arra, hogy betegen is lehet valaki boldog, és egészségesen is lehet valaki boldogtalan. ... 20 / 1940


Mikor ad Jézus karizmákat

Kérdező: 2. Gyógyításra érzek indítást. Nem akarom szétforgácsolni erőimet. Mit tegyek?
HANG: 2. ... Ha tudsz magad köré olyan közösséget összehozni, mely Engem akar jobban megismerni és szeretni, akkor fogok Lelkem által olyan karizmákat adni, amelyek között a gyógyítás karizmája is szerepelhet. De csak egy élő közösség keretén belül látom ezt jónak. Csak így van remény arra, hogy szándékom szerint a föld sója, kovász, mely átjárja a tésztát,- lehettek ebben a világban. 6 / 492


Mivel segíthetünk legjobban másokon

Kérdező: 1. Szeretnék az embereken segíteni.
HANG: 1. ... Könnyen és szinte természetesnek véve gondoljátok, hogy a leglátványosabb eszközzel, a testi gyógyítás karizmájával érhetitek el azt, hogy legjobban segítsetek másokon. Ez egészen biztos, hogy nem így van! A legnagyobb segítséget másoknak az jelenti, ha gondolkodás-átalakításra tudjátok rávenni azokat, akik nincsenek megelégedve sorsukkal. Igen, mert a boldogság nem egészség-betegség kérdése, hanem látás kérdése. ... 27 / 2765


Kérdező: 1. Mikor gyógyulok meg betegségemből?
HANG: 1. ... Van egy jól kifejlődött orvosi tudomány, vannak közöttetek természetgyógyászok, vannak fényadók és különböző energiákat közvetítők, és vannak karizmatikus-gyógyítók, akik a testi gyógyítás adományát azért kapták, hogy az égiek felé irányítsanak benneteket. ... 32 / 3344


Kérdező: 2. Miért engedted meg, ha nem Tőled jött e gyógyító?
HANG: 2. Istennek megengedő akarata határt nem ismer. Mindent megenged, de az övéi számára, bármit tesz bárki, csak javára válik minden! Gondolj csak arra, hogy a világtörténelem legnagyobb gonoszságára, vagyis arra, amikor Engem, Jézust, keresztre feszítettek, mit mondtam (Lk. 24;26)!
Én, Jézus, senkit nem küldök gyógyítás céljából a földre. Nem, mert ti sem azért születtetek, hogy testileg egyre gyógyultabbak legyetek, hanem azért, hogy karmikus örökségeiteket, az önzést és a felelőtlenséget, tanuljátok leoldani magatokról. Ebben a betegség sem jobb, sem rosszabb eszköz, mint az egészség. Igazán az a boldog, aki a halálára készül, és nem az, akinek leghőbb vágya az, hogy egészséges legyen! Aki megkapja a gyógyítás karizmáját a Szentlélektől, az sem azért jött a földre, hogy gyógyítson, hanem azért, hogy újjászülessen, és a kapott adományával, másokat is az újjászületés irányában segítse. 38 / 4113


Harmadik szem

Kérdező: 1. A harmadik szem látása kitől van? 2. Csak ami a Bibliában található, olyan feladatok vannak?
HANG: .... Az természetes, hogy ezt nemcsak fejleszteni lehet, hanem Általam is fölerősíthető, és ott és akkor erősíti föl ezt Lelkem, ahol és amikor jónak látja. Ilyenkor lehet adománynak, karizmának nevezni.
Az ne zavarjon, hogy ez nincs benne a Bibliában. Sok olyan tény van, ami nincs benne a Bibliában. ... 7 / 542


Istentől kapott képességek (karizmák)

Kérdező: 2. Fogadhatok el honoráriumot?
HANG: 2. Mindig mindenkitől mindent elszabad, sőt, illő elfogadni! A döntő soha nem az, amit birtokolsz, hanem az, hogy mire használod azt, amid van! Az természetesen megengedhetetlen, hogy anyagi javakat kényszeríts ki Istentől kapott képességeid alkalmazása fejében! 22 / 2183


Kérdező: 3. Jézustól vannak a karizmáim?
HANG: 3. Minden képességed Istentől van. De egyetlen képességednek irányítását sem veszi át tőled az Isten. Pontosan ezért vagy felelős ember. A nem személyválogató, de feltétlenül szerepeket kiosztó Isten megfelelő képességekkel látott el téged is. Azt viszont, hogy hogyan éled meg Istentől kapott szerepedet, hogyan használod mások javára, vagy kárára képességeidet, tejesen te döntöd el. A jelenben megélt boldogságod, illetve boldogtalanságod pontosan megmutatja, hogy jól, vagy rosszul használod-e Istentől kapott képességeidet. 26 / 2631


Karizma

Kérdező: Nagyon közel van hozzám egy nagy beteg és családja. Hogyan tudnék segíteni rajtuk?
HANG: Kérdésed nagyon kedves, bájos. Megszólal benned annak a szeretetnek örök emberi hangja, mely képes nagynak látni még a kis bajt is, ha közel van, míg a távoli bajok, még ha nagyok is, kevésbé tűnnek nagynak.
Miért mondom ezt most neked? Azért, hogy felhívjam figyelmedet bizonyos távlatokra. Megvan benned az a képesség, melyet szeretnék karizmává formálni. Szeretném, ha törekednél arra, hogy kicsinek lásd a közeli bajokat, és megfelelő méretűeknek azokat a távoliakat, melyek sok-sok ezer ember felől kiáltanak felétek, s kérik segítségeteket. Utcáitok koldusai dúsgazdag emberek azokhoz képest, akiket néha láthattok a TV képernyőin, mint csontváz embereket, vagy akikről olvashattok időnként az újságaitokban. Gyakran úgy gondoljátok, hogy mivel ezek messze vannak, nincs hát lehetőségetek melléjük állni. Kétségtelenül igaz, hogy nem egyszerű ezek irányában a segítés. De azért nem lehetetlen. Részemről elég, ha e gondolatot nem hagyod elhalni magadban. Az idő meghozza majd azt a lehetőséget, melyet majd meg kell ragadnod. Spórolj erre. 4 / 291


Kérdező: 1. Egy tanfolyamról érdeklődöm, amellyel kapcsolatban bizonytalan vagyok.
HANG: 1. Az általad említett tanfolyam mindaddig hasznodra válik, amíg nem kerül komoly anyagi áldozatba. Én mindig helyeseltem azt, ha valaki tanulni akar azért, hogy szeretetét jobban ki tudja mutatni embertársai felé. De mindig elleneztem azt, amikor valaki pénzért akar eladni, vagy vásárolni beavatásokat. Áldásom nincs azon, ami üzleti érdekből történik csupán. Mindenkit be tudok avatni, mindenkinek tudok Lelkem által olyan karizmát adni, amivel segíteni tud az embereken, de elhatárolom magam minden olyan iránytól, amely a meggazdagodást állítja főhelyre.
Első kérdésedre tehát a válaszom ez: Amennyiben időd lehetővé teszi, hogy a nevezett tanfolyamra beiratkozz, tedd meg, ha nem kerül különösebben pénzedbe, és ha nem annak reményében teszed, hogy anyagi előnyökhöz juttasson a jövőben e tanfolyam. 8 / 657


Kérdező: Bátorítást szeretnék kapni! És négy kérdésre választ.
HANG: .... De nemcsak a napi gondok kívánnak bátor helytállást. Bátorság kell annak a szerepnek a vállalásához is, amely egy Általam ajándékozott karizma gyakorlásához kell. De ebben az esetben nálad még nagyobb hangsúlyt tennék a szelídségre. ... 10 / 853


Kérdező: 1. Súlyos problémákat látok a reiki testvéreimnél.
HANG: 1. ... Én, Jézus, közvetlenül is, mindenféle beavatás nélkül is, bárkit fel tudok ruházni olyan karizmával, amilyennel akarok, ha ezt jónak látom! 29 / 2984


Az a kívánságod, hogy képességeid karizmává minősüljenek

Kérdező: 2. Mit tegyek, hogy képességeimet tökéletesítsem?
HANG: 2. Ha az a kívánságod, hogy képességeid karizmává minősüljenek, akkor azt kell tenned, hogy át kell azokat adnod Nekem. Mert a karizma nem más, mint olyan emberi képesség, amelyet az Én Lelkem megtisztít, fölerősít a közösség javára, szolgálatára. ... 8 / 634


Csak annak adok karizmákat ...

Kérdező: Különböző beavatások után fordulok a HANG-hoz.
HANG: ... Ha valaki életében abszolút ELSŐ vagyok, akkor annak adok olyan szerepet - akár gyógyítás, akár jövőbe látás, akár lélekbe látás, vagy egyéb -, amilyet Én, Jézus, jónak látok adni! De csak annak adok ilyen karizmákat, aki nem ezeket a képességeket akarja mindenáron, hanem Engem, Jézust!
Ami a te lelked összekuszálta, az éppen az volt, hogy az Általam, Jézus által felkínált gondolkodás-átalakítás helyett gyorsan akartál bizonyos különleges képességekkel gazdagodni, természetesen mások javára, de nem úgy, ahogy Én, Jézus, hanem úgy, ahogy te szeretnéd. ... 29 / 2978


Én képes vagyok mindenkit beavatni, tehát karizmával ellátni, ha valaki átadja magát Nekem.


Kérdező: Uram! Miért kell rangsorolni a Szentírásban? Adj tisztánlátást a jóga és a kézrátétel általi gyógyításban.
HANG: Örömet jelent számomra az, ha őszinte kérdésekkel, vágyakkal fordultok Felém. Szívesen ismétlem Magamat azért, hogy jobban megértsetek. Életetek eligazításában nem a Biblia a forrás, hanem a Szentlélek, Akinek ha átadjátok értelmeteket, akkor karizmák kezdenek működni bennetek. A karizma nem más, mint egy olyan emberi képesség, melyet Lelkem megtisztít és fölerősít a közösség javára. ... 4 / 278


Kérdező: 2. Pénz nélkül hogyan lehet olyan ismeretekre jutni, amelyek segítik a szeretet kibontakozását?
HANG: ... Én képes vagyok mindenkit beavatni, tehát karizmával ellátni, ha valaki átadja magát Nekem. ... 8 / 668


Kérdező: 1. Mi a feladatom a földön?
HANG: 1. Erre a kérdésedre feltétlenül konkrét választ akarsz kapni. Az általánosításokkal nem tudsz mit kezdeni, illetve, azokat tudod magad is. Magad is tudod, hogy nem szabad soha senkinek ártanod, hogy mindig mindenkinek meg kell bocsátanod, hogy segítened kell ott, ahol erre lehetőség kínálkozik. Ezeket mind tudod. De te konkrétan szeretnéd tudni, hogy mit kell tenned.
Az első és legfontosabb az, hogy legyen egy olyan reggeli imád, amelyben átgondolva az elinduló napodat, befelé figyelve érzed meg, hogy amit tenned kell, azt hogyan tudod az Én, a te Jézusod szíve szerint megtenni. Ha ezt rendszeresen teszed, akkor megajándékozlak, átitatlak Lelkem örömével, békéjével és erejével. Működni fognak benned azok a karizmák, amelyek az Én áldásomat fogják közvetíteni mások felé. De ennek alapja az előbb említett reggeli ima!
Ha komolyan veszed e reggeli imákat, akkor az esti imáidban feltétlenül végezni fogsz olyan pályamódosításokat, amelyek által még tisztábban, még egyértelműbben tudok általad, veled és benned működni. 26 / 2668


Ha nem vonod ki magadat hatásod alól akkor ...

Uram! Egy tizenéves testvérem, kisebbségi érzését hozza Eléd.
HANG: ... Lelkem működik benned. Ne hanyagold el a nyelvek-imát, melynek most még föl sem fogod értékét. Lelkem belülről akar téged építeni. Amit most hiányolsz, hogy nincs olyan nagy érdeklődés irányodban, erre azt mondom, hogy még terhes is lesz számodra a nagy érdeklődés feléd, ha engeded, igényled Lelkem további irányítását.
Ha nem vonod ki magadat hatásom alól, akkor karizmatikus tulajdonságaid sok és maradandó gyümölcsöket hoznak az Én dicsőségemre, és a te boldog lelki békéd javára. 1 / 54

* * *

Kérdező: 3. Mi a karizmám?
HANG: 3. Tudnod kell, hogy hivatásod a szeretni tanítás. Ehhez minden olyan képességet megadok, növelek, tehát karizmává minősítek benned, amelyet Én, Jézus, jónak látok. A te tekinteted, szándékod irányuljon csak a CÉLRA! Én, a te Jézusod, a szükséges eszközökről feltétlenül gondoskodni fogok! A karizmák mindig eszközjellegűek. 31 / 3204


Jézustól származó ajándék, karizma

Kérdező: 2. Ajándékodat mire használhatom?
HANG: 2. Az Én ajándékaim mindenkor önmagukért beszélnek. Ha valaki nem tudja, hogy egy ajándékot mire kell használnia, az nem Tőlem van! A Tőlem származó ajándék, karizma egy olyan adományom, amely abból áll, hogy megtisztítok és fölerősítek bizonyos emberi adottságokat, tulajdonságokat a többi ember javára. Minden Tőlem származó adomány, ajándék ilyen! 21 / 2044


Karizmádat mások szolgálatának megélésére kaptad

Kérdező: 1. Meggyógyulok-e betegségemből?
2. Le tudok-e mondani a szenvedélyeimről?
3. Teljesülhet-e a titkos vágyam?
HANG: A három kérdésedre összefoglalom a választ. ... Ne feledkezz meg arról, hogy karizmádat mások szolgálatának megélésére kaptad, és e szolgálatba van belerejtve gyógyulásod és titkos vágyad is. ... 43 / 4731


Karizmákat lehet kérni ...

HANG: 2. ... Karizmákat lehet ugyan kérni, de Lelkem a megmondhatója, hogy kit, mikor és milyen karizmákkal ruház fel. ... 27 / 2766


Karizmákat Jézus elé helyezi

Kérdező: 1. Egy 'bioenergiával' gyógyítóról kérdezem a HANG - ot.
HANG: 1. ... Gyakran hangoztattam a HANG - könyvekben azt, hogy vagy első vagyok valakinek az életében, vagy nem is vagyok ott. Aki a gyógyítást, vagy bármi mást, pl. emberi kapcsolatokat, egyházi kapcsolatokat, vérkapcsolatot, vagy akár bármelyik karizmát Elém helyezi, ahhoz Nekem semmi közöm nincsen! 38 / 4061

 
 
0 komment , kategória:  Karizma. Mi a karizma.  
Mikor karizma egy képesség?
  2009-11-11 16:59:49, szerda
 
  1. Látó-képesség.
2. Mi a karizma.
3. Mikor karizma egy képesség?
4. Művészi képességek Karizmája.
5. Karizmatikusok.
6. Karizmatikus-csoportok = Lélekkeresztség,
7. Kézrátételes gyógyítás Karizmája.
8. Könnyek adományának karizmája


Látó- képesség

Kérdező: Uram! Egy fényadó, ingával foglalkozó testvéremet hozom Eléd. Olyan látó-képessége van, mely által szinte minden gyűrődésben arcok jelennek meg számára.
HANG: Látó-képességed Tőlem van. Rajzaid téged is, másokat is képesek olyan önismeretre juttatni, mely Hozzám segíthet benneteket. E képességed: karizma. Ezt azt jelenti, hogy olyan emberi képesség, melyet közösen akarok felhasználni veled. Tőlem van az erő, tőled pedig a felhasználása. Éppen ezért karizma. A Tőlem származó erőket sajnos lehet akár Ellenemre is felhasználni. Ez azért van így, mert az erő önmagában nem hord erkölcsi értéket. Nektek feladatotok, hogy olyan erkölcsi töltést kapjon a Tőlem származó erő, amilyet ti ennek adni akartok. Ezért fontos a kontroll. Te most jó kezekben vagy, mert vállalod, hogy kontroll alatt állj. Engem nem, de téged, ingádat megzavarhatják ártó erők. Kérned kell angyalaim segítségét. Ők szívesen segítenek ott, ahol ezt kérik. ... 4 / 271


Mi a karizma

Kérdező: Milyen karizmám van?
HANG: A karizma nem más, mint az Isten által megtisztított és felerősített képesség mások szolgálatára. Ha elgondolkoztál volna azon, hogy mi az a képességed és mi az a terület, amelyen keresztül leginkább tudod a környezeted javát szolgálni, akkor nem várnál Tőlem olyan választ, amely kívülről helyez bele téged egy olyan feladatba, amelynek - mivel Én mondtam - ha törik, ha szakad, minden áron meg akarsz felelni! Ne a karizmának akarj megfelelni, hanem továbbra is Nekem, a te Jézusodnak, és meglátod olyan egyértelműen, fogod képviselni feladatodat, hogy előtted is és környezeted előtt is karizmád világos lesz! Nőj bele a feladatba, és ne erőltesd magadra! Minden karizma egyik alappillére a józanság. 1 / 12 V Z


HANG: Látó-képességed Tőlem van. Rajzaid téged is, másokat is képesek olyan önismeretre juttatni, mely Hozzám segíthet benneteket. E képességed: karizma. Ezt azt jelenti, hogy olyan emberi képesség, melyet közösen akarok felhasználni veled. Tőlem van az erő, tőled pedig a felhasználása. Éppen ezért karizma. 4 / 271


HANG: ... A karizma az egy olyan átlag-képesség, melyet az Én Lelkem azért erősít fel valakiben rendkívüli szintre, hogy szeretetemet tisztultabban tudja mások felé közvetíteni. ... 6 / 440


Kérdező: 2. Használni akarom ajándékodat.
HANG: 2. Első számú ajándékom a józan eszed! Ezt soha ne tedd félre! Azok az adományok, amelyek Tőlem származnak, mindig a józan természetre, képességekre építenek! Minden adományom, tehát minden karizma olyan emberi képesség, amelyet Lelkem megtisztít, fölerősít mások lelki épülésére. Az az adomány, amely nem ezt teszi, az nem Tőlem van! 18 / 1765


Kérdező: Saját nevében kérek magyarázatot a HANG sugallatáról.
MÉDIUM: ... Bennem azt a hangot, amit mindenkiben a lelkiismeret hangjának nevezünk, karizmává minősítette a Szentlélek 1976. okt. 4-én 11 óra 30 perckor.
A karizma nem más, mint egy olyan emberi adottság, képesség, amit Isten megtisztít, fölerősít mások szolgálatára, lelki javára. Ez történik bennem és általam, amikor a HANG - könyveket írom. Jelenleg már a tizenkilencediknél tartok! 19 / 1831


Mikor karizma egy képesség?

Kérdező: MIKOR KARIZMA EGY KÉPESSÉG?
1. Zenei készségemet Jézusnak ajánlom.
2. Honnan tudom, hogy bizonyos képességem karizmává lett?
HANG: 1. Bármelyik képességed, készséged karizmává minősülhet, ha átadod Nekem! Ez így igaz, de kicsit félreérthető. Ezért örülök, hogy feltetted Nekem ezt a kérdést. Most pontosítok.
2. Bármely képességedet, készségedet karizmává minősíti Lelkem, ha teljesen átadod magadat Nekem, ha kéred, hogy kereszteljelek meg Szentlelkemmel. Lelkem azt a képességedet finomítja karizmává, tehát olyan képességgé, amely számodra egyben szerepedet is jelenti, amelyiket jónak lát! Ha tehát benső igényed az, hogy zenével gyakorolj jó hatást másokra, akkor ebben a szerepedben különös erővel fog áradni hitre, reményre, szeretetre hangoló Lelkem által az, ami építi buzdítja és vigasztalja azokat, akik zenédet, ZENÉMET hallgatják! 17 / 1700


Különleges feladat

Kérdező: 3. Van-e különleges feladatom?
HANG: 3. Amit te mindennapi feladatnak tekintesz, az valójában különleges feladat. Belőled csak egy van, és amit neked kell betöltened, azt helyetted senki be nem töltheti.
Különleges feladatnak az emberek általában a rendkívüli feladatokat szokták érteni. Tehát olyan képességek gyakorlását, amelyet a Szentlélek karizmává minősít.
Ha elfogadsz Engem, Jézust, uradnak, megszabadítódnak, akkor Lelkem feltétlenül úgy fog irányítani, hogy gyakran kell bizonyos rendkívüliségeket is vállalnod. Bár az ilyen feladat sokkal inkább áldozat, mint élvezet. Ezért csak olyanok szoktak ilyen szerepet kapni, akik már megedződtek az úgynevezett szürke feladatok hűséges vállalásában. 27 / 2727


Művészi képességek Karizmája

Kérdező: 2. Festői hajlamomat hogyan fejleszthetném legjobban?
HANG: 2. Művészi adottságod fejlesztéséért neked is, mint minden művésznek, meg kell szenvedned. Az a művészet, amely mögött nincs verejték, az nem igazi művészet. A sok tanulás, utánajárás, gyakorlás, próbálkozások, kudarcok, sikerek, vágyak, álmok, csalódások és ébredések, ezek mind szükségesek ahhoz, hogy művészi képességed karizmává tudjon alakulni Általam.
Mint már több alkalommal elmondtam a HANG különböző helyein, a karizma egy olyan emberi képesség, amelyet Én megtisztítok, fölerősítek a közösség javára. De e képességen neked kell dolgoznod, neked kell utánajárnod, hogy hogyan tudnád jobban megalapozni, kibontani. 10 / 823


Karizmatikusok


Kérdező: Járjak-e karizmatikusok közé?
HANG: Amennyiben lehetőséged van arra, hogy karizmatikusokkal kapcsolatba kerülj, az ártani nem fog. De ha már egyszer Hozzám fordultál a HANG-hoz, legjobb lenne nem eltérni ettől. ... 4 / 329


HANG: ... Még meg kell említenem a karizmatikusokat. A karizma az egy olyan átlag-képesség, melyet az Én Lelkem azért erősít fel valakiben rendkívüli szintre, hogy szeretetemet tisztultabban tudja mások felé közvetíteni. E téren tehát sem mágiáról., sem mágusokról nincsen szó. 6 / 440


Kérdező: 2. A karizmatikusok szektások?
HANG: 2. A karizmatikusok azok a gyermekeim, akik az Én Lelkem által újjászülettek. Igaz, nem lettek okosabbak, mint azelőtt voltak, egyik-másik talán jobb sem lett, de az biztos, hogy boldogabbak, mint azelőtt voltak. Imádkozzatok azért, hogy mindannyian karizmatikusok legyetek. A mennyek országába csak azok mehetnek be, akik újjászülettek a Szentlélek által.(János 3;5). A karizmatikusok ilyenek! 7 / 545


Kérdező: 3. Karizmatikusokról és a HANG-ról.
HANG: 3. A karizmatikusok társaságát azért ajánlom mindenkinek, mert azokat hívjátok karizmatiku-soknak, akik átélték azt a Lélekkeresztséget, amelyet újjászületésnek is nevezhettek. Tehát egy olyan istenélményt éltek át, amely képessé tette őket arra, hogy Lelkem gyümölcseit, melyeket a Galata levél 5;22-23-ban olvashatsz, magukba ölelhették.
Ami hátrányul szolgál nekik, az az, hogy felekezeteik vezetőit, s e vezetők irányítását többre tartják, mint az Én Lelkem működését magukban. Ezzel leárnyékolják azt a szabadságot, amely szabadság az Én Lelkem jelenlétének természetes velejárója ( 2. Kor; 3:17).
Ha minden karizmatikus venné magának a fáradságot, és különböző felfogású emberekkel vállalnák a párbeszédet, s ezzel vállalkoznának arra, hogy olyan rendet teremtsenek a saját fejükben, mint amilyen az Én fejemben volt, amikor közöttetek jártam, - ennek lehetősége adott az evangéliumaim alapján-, tehát olyan rendet, amelynek következtében minden felmerülő kérdésre értelmet megnyugtató választ tudnának átvenni Lelkemtől, akkor nem mondtam volna, hogy a HANG irányítását jobban ajánlom. 9 / 746


Kérdező: 1. A Karizmatikus Keresztények Hit Gyülekezetéről.
HANG: 1. Azokat nevezitek karizmatikusoknak, akik átéltek egy nagy Isten-élményt, a Lélekkeresztséget, s ennek következtében tapasztalatból beszélnek, amikor tanúságot tesznek Rólam.
Ma már minden intézményes gyülekezetben vannak ilyenek. Ennek érdekében nem kell más gyülekezetbe járni, mint amelyhez most is tartozol.
Sajnos, a Hit Gyülekezete és más, különböző gyülekezetek, bár hirdetik, hogy bármilyen valláshoz tartozó előtt nyitva van ajtajuk, de a gyakorlat nem ez. Ha csatlakozol egy ilyen társasághoz, előbb-utóbb rákényszerítenek, hogy hagyd el előző vallásodat.
Vannak katolikus karizmatikusok is! Ez egészen más, mint a Hit Gyülekezet karizmatikusai. 12 / 1041


Kérdező: 4. Kommunikálni akart velem egy szellem, de én nem vállaltam.
HANG: 4. Semmit nem vesztettél, amikor nem vállaltad a kommunikálást azzal a szellemmel, aki bejelentkezett nálad. A józanság nagyon fontos az újjászületettek számára!
Az, hogy a külső és a belső EGY, egyáltalán nem a kezdő stádiumban válik megtapasztalhatóvá a maga valóságában az újjászületettek számára. Sajnos, nagyon sok karizmatikus beleesik ebbe a csapdába. Azt hiszik, hogy átölelnek mindenkit, mikor mások másságára nem reagálnak, s közben csak saját másságukra koncentrálnak, és még csak erőfeszítést sem tesznek, hogy mások másságát megszeressék! 14/ 1355

Kérdező: 1. Lehetek-e karizmatikus, csapat nélkül?
HANG: 1. Az a karizmatikus, aki olyan lélekkeresztséget él át, melyben Lelkem által erőt kap a tanúság-tevésre! Ahogy első pünkösd ünnepén, úgy a ti korotokban is, akit Lelkem betölt, aki egy nagy istenélményben találkozik Lelkem által Velem, az ezt az élményt nem tudja magában tartani! Így benső erő által irányítva, megkeresi és meg is találja azokat, akik előtt tanúságot tud tenni Rólam. Ezért az istenélményért imádkozni kell, mert Atyám boldogan adja a Szentlelket annak, aki ezt komolyan kéri (Lukács 11;13)!
Lehet tehát csoport nélkül részesülni lélekkeresztségben, de ennek az élménynek feltétlenül az a következménye, hogy barátokat talál, vagy baráti kört alakít ki magának az, aki ezt az élményt átélte! 17/ 1695


Kérdező: 2. Egy karizmatikus közösségben feltöltődöm rövid időre.
HANG: 2. A Velem, Jézussal való kapcsolatot elsősorban nem élményvallásnak lehet nevezni, bár időnként csodálatos élményt is biztosítok enyéimnek. A Velem való kapcsolat lényege olyan jót akarás, tehát szeretés, amely igyekszik építeni, buzdítani és vigasztalni mindazokat, akik erre lehetőséget adnak. Ennek feltétlen feltétele az, hogy igyekezned kell meglátni másokban Engem, mint RÁSZORULÓT! Aki a rászorulókon segít, az, az Irántam való szeretetét mutatja ki! A végső elszámoláskor ez lesz a döntő!(Máté 25;34) 27 / 2760


Karizmatikus-csoportok = Lélekkeresztség

Kérdező: Uram! A Vízöntő csillagképbe fordult a világunk. Figyellek, Uram!
HANG: 2. ... Az elmúlt időszakban éppen azoknak kellett legtöbb üldözést elszenvedni, akik korukat megelőzve olyan lelki-szellemi energiákat hordoztak, melyek számára túl lezárt és merev volt a világmindenség anyaghoz rögzült szerkezete. Most ennek föllazulása várható.
Annak a lelki-szellemi kibontakozásnak, amely előtt áll a világmindenség, előszelét érezni lehetett már a hatvanas évek vége felé. A világ különböző pontjain e korban gyulladtak ki olyan lelki-szellemi fények, melyek különböző karizmatikus-csoportosulásokba tömörültek. Ez a lelki-szellemi ébredés éppen a Vízöntővel folyammá duzzad, s bizony, a fölkínált lehetőségek veszélyt is hordoznak magukban. A veszély pedig a parttalanság. Ha egy folyam parttalanná válik, akkor bizony értékeket is képes magával sodorni.
Számítsatok hát több lehetőségre és nagyobb nyitottságra társadalmatokban, de készüljetek fel nagyobb összefogásra és összedolgozásra a közösen meglátott jó érdekében. Soha nem lehet semmi fontosabb, mint az Általam felkínált SZERETET elfogadása, megértése, és terjesztése. Tudnotok kell, hogy Én csak belülről vagyok képes fényesíteni. A Vízöntő éppen azt teszi jobban lehetővé számotokra, hogy a látszat mögé lássatok, s jobban át tudjátok élni azokat a mélységeket, melyek az Én békémet, örömömet hordozzák. 1 / 82


Kérdező: 1. Nem értek egyet egy gyülekezettel, de vágyódom részesülni az ő adományaikban.
HANG: 1.Bármennyire szeretlek, nem dönthetem el helyetted, hogy melyik gyülekezethez tartozz. Annyit mondhatok, hogy bármelyikhez tartozol, ha Engem követni akarsz, meggyűlik a bajod a gyülekezet vezetőivel. Némi eligazítást azonban adhatok.
Ma már szinte mindenfelé vannak karizmatikus csoportok, amelyek éppen azért nevezhetők annak, mert tagjai átéltek egy olyan istenélményt, amelyet ti Lélekkeresztségnek neveztek. Tehát bőségesen vannak olyan közösségek, melyek érzelmileg is mélyebb és átéltebb igazsághordozók, mint az általad említett gyülekezet tagjai.
Amíg valakit jó érzések átélése, ajándékok megszerzése vonz, addig maga az AJÁNDÉKOZÓ távol marad az illetőtől. Ha valaki evangéliumaim szerint rendezi életét, akkor pontosan azokat az érzéseket és ajándékokat fogja kapni, amelyekre szüksége van ahhoz, hogy szeretetben tudjon áldozattá válni.
Gondolj arra, hogy az, akit a legnagyobbnak mondtam a földön, ker. János, semmiféle csodát nem tett életében, s börtönben fejezte be életét úgy, hogy lefejezték. Üzentem neki, hogy boldog az, aki nem botránkozik meg Bennem (Máté 11;6).
Akiknek a Biblia, úgy ahogy van, az életük elirányítója és nem a Szentlélek által átitatott józan ész, azok bálványimádók akkor is, ha a leghatározottabban tagadnák ezt. A Biblia nagyon szent könyv, de az első kegyelem megfelelő használata nélkül (első kegyelem a natúra, tehát a józan ész!) többet árt, mint használ!
Ha valaha le lehetett volna írni az ÉLETET, s ezt Én, aki magamról joggal állíthattam, hogy az ÉLET vagyok(János 14;6), nem tettem meg, akkor Én nagyot vétettem mulasztással. A Szentlélek sem írt le semmit! A Bibliát gyarló emberek írták, akik részben értették, részben félreértették a kapott sugallatokat.
A Bibliában minden olyan kijelentés, amely nem hozható összhangba az evangéliumokban található kijelentéseimmel, nem Istentől valók. Egyedül Én voltam az, aki elmondhattam, hogy mindent átadtam nektek, ami az IGÉMET illeti(János 17;14). Igaz, volt még sok mondanivalóm, amelyeket nem mondtam el akkor, mert nem bírtátok volna elviselni (János 16;12). De ezek a mondanivalók magjában ott voltak tanításomban, csak akkor miattatok, gyengeségetek miatt nem fejthettem ki ezeket. Ma már nagy részét ki tudom fejteni. De csak annak, aki használja a józan eszét is.
Az általad említett gyülekezetben sokan nem gondolnak erre. De van ott sok jó szándékú ember is. Ezek az emberek bármennyire jó szándékúak, éppen emiatt a bálványimádás miatt, az ellenség-szeretéssel nem tudnak mit kezdeni. Persze, ettől még boldogok a maguk módján, csak éppen nem lesz általuk szebb, elviselhetőbb és főleg nem lesz gyakorlatilag egyértelműbb az a CÉL, amiért Én a földre jöttem. Náluk nem azon van a hangsúly, hogy Általam és Velem és Bennem csinálniuk kell valamit, hanem azon, hogy Én helyettük csináltam valamit. 12 / 1066


Kérdező: 1. Egy álomról kérdezem a Hangot.
HANG. 1. Amit álmodban láttál, az teljes mértékben Tőlem van! Azért mutattam meg neked e szimbólumot, hogy megerősítselek abban a hitben, hogy te magad, és amit teszel, az Isten előtt nagyon kedves, szándékommal megegyező. Az ég felhői mögött megjelenő Égi Béke a Földön embléma azt a valóságot tükrözi, hogy egy olyan a világon egyedülálló közösséghez tartozol, ahol az Engem szeretők gondolkodásában, cselekedeteiben CSAK A MINDEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SZERETNI TUDÓ, ÉS EZÉRT A SZERETETLENSÉGET IS ELVISELŐ ISTEN LÉTEZIK. Az a gyermekem, akire a Bokor Közösség létrehozását bíztam, azért szólt hozzád az égből, hogy tudatosítsa benned azt, hogy az Égi Béke a Földön közösséget a Bokor Közösségtől csak karizmatikus lelkülete különbözteti meg, és semmi más! A két közösség a lényeget tekintve tökéletesen egy! Annyira egy, hogy egyetlen jó szándékú közösség sem mondhatja el magáról, hogy maradéktalanul Engem, Jézust képvisel, amíg e Bokor Közösség által képviselt hitvallást nem teszi magáévá. AZ ERŐSZAK SEMMILYEN FORMÁJÁVAL NEM AZONOSÍT-HATÓ A TEREMTŐ ISTEN! NEM, MERT A SZERETET CSAK ERŐSZAKMENTES VILÁGBAN KÉPES ÖRÖKKÉ ÉLNI! 43 / 4742


Kérdező: ISTEN SZERINTI ÉLETKÖZÖSSÉGRŐL
Beszélj nekem az Általad jónak vélt életközösségről.
HANG: Minden, ami mulandó, ESZKÖZ! Eszköz önmagában nem érték. Sőt, önmagában értelmetlenség. Az eszköz azért eszköz, hogy felkínálja magát bizonyos cél elérésére. Végső soron az ember, aki az örökkévalóság gyermeke, aki egészen biztos abban, hogy boldogságát mulandóságban meg nem találhatja, mert gyermeke az örökkévalóságnak, és ez a vágy kiirthatatlanul benne él, csak részcéloknak nevezheti a mulandó értékeket. De tudnia kell, hogy ilyenkor nem őszinte. Nem, mert részcél nem létezik a szellemvilágban, csak eszköz! Amit részcéloknak neveztek, azok is eszközjellegűek az egyetlen és örök CÉL, az igazi hazataláltság örömének elérésére. Annak a LÉLEKKERESZTSÉGNEK átélésére, annak az istenélménynek elfogadására, amelyben ugyancsak eszközjellegűen, a Szentlélek által karizmává finomított emberi tulajdonságaitokkal élni tudtok mások, a KÖZÖSSÉG javára! ...
Mivel a BOKOR-BÁZISKÖZÖSSÉGBEN nem a LÉLEKKERESZTELTEK felé tolódott el a hangsúly, hanem az értelmileg kipallérozottak felé, ezért a szellemvilág ártó erői, amelyek közül a legkisebb szellem is többet tud, mint bármelyik bokorbázis-közösségi tag, nagy teret kaptak a működésre. Ezért az ESZME elhalványulása ma már számotokra meglehetősen látványos. Míg a karizmatikus ÁG, tehát a LÉLEKKERESZTELTEK ága, melyben nem jellemző a szellemileg kiugrók nagy száma, látványos növekedést, terjedést mutat. A kegyelmi RENDBEN ez a természetes! ... 36 / 3799


Kézrátételes gyógyítás Karizmája

Kérdező: 5. Van-e Istentől származó kézrátételes gyógyítás?
HANG: 5. Minden karizma egy olyan emberi képesség melyet Isten megtisztít és fölerősít a közösség javára.
Már úgy vagytok teremtve, hogy a szeretetteljes simogatás is gyógyító erőt sugároz. A kézrátételes gyógyítás nem más, mint ezt a természetes emberi adottságotokat megtisztítom, fölerősítem, s így jön létre a gyógyítás karizmája.
A bennetek lévő gyógyító erő főleg a ti hitetek által tud kapcsolatba kerülni velem. Ezért ez az emberi képesség főleg akkor tud karizmaként működni, ha a gyógyító és a gyógyulni akaró is élő hittel rendelkezik. .... 2 / 116


Kérdező: Uram! Miért kell rangsorolni a Szentírásban? Adj tisztánlátást a jóga és a kézrátétel általi gyógyításban.
HANG: Örömet jelent számomra az, ha őszinte kérdésekkel, vágyakkal fordultok Felém. Szívesen ismétlem Magamat azért, hogy jobban megértsetek. Életetek eligazításában nem a Biblia a forrás, hanem a Szentlélek, Akinek ha átadjátok értelmeteket, akkor karizmák kezdenek működni bennetek. A karizma nem más, mint egy olyan emberi képesség, melyet Lelkem megtisztít és fölerősít a közösség javára. ...
Valamit a kézrátételes gyógyításról. Ez is karizma, bár meg lehet tanulni. Ez így ellentétnek tűnik, de nem az. Miért?
Ha valakit megsimogatsz szeretettel, akkor ettől jobban érzi magát az illető. Ha ehhez társul még az is, hogy szíved szeretetét élő hittel összekapcsolod a benned élő Isten szeretetével, akkor ez bizony karizma, mert Én Lelkem által ott élek minden szerető szívben, s szeretetteljes simogatását megtisztítom, fölerősítem annak javára, aki éppen e kézrátétel boldog részese.
Hitben és örömben tedd kezed szerető testvéredre, hogy gyógyítani tudjam őt általad. Természetesen a lélek gyógyulása az első, sőt, kizárólag ez a fontos. Minden más mellékes. Ahol azt látom, hogy a test gyógyulása nem segíti elő a lélek gyógyulását, ott nem válhat karizmává semmiféle simogatás, semmiféle kézrátétel. 4 / 278


Könnyek adományának karizmája

Kérdező: Mit jelent a könnyek adománya?
HANG: Minden kérdésre közvetlenül testvérednek válaszolok.
Testvérem! Nemcsak Mózes volt olyan helyzetben, hogy az akkori embereknek szívük keménysége miatt gondot okozott számára a benne megszólaló HANG továbbadása. Számomra is gond volt ez akkor, mikor emberként köztetek jártam. Sokszor kellett burkoltan beszélnem, és gyakran nem is mondhattam el azt, amit javatokra elmondhattam volna, ha nem vagytok olyan kemény szívűek. Meg kellett várnotok, míg Én elmegyek, hogy Lelkemet elküldve, az megpuhítsa szíveteket. Mit jelent ez?
Azoknak, akiknek az átlagnál nagyobb szükségük van arra, hogy tisztábban halljanak szívükkel - nem csupán önmaguk, hanem a közösségek, a többi ember számára is - azoknak Lelkem megadja ezt a karizmát. Átlagnál nagyobb empatikus, mások sorsába beleérző szívvel kezdenek rendelkezni, s nagy érzelmi gazdagsággal képesek átélni szeretetem hatékonyságát, értetek vállalt szenvedéseim áldozatát.
Az az ember is, aki most neked tolmácsolja HANGOMAT, volt mikor hetekig nem tudott Rólam másoknak úgy beszélni, hogy ne fojtogatta volna a sírás. Ez nem fáradtság, nem idegkimerültség következménye volt, hanem annak következménye, hogy Lelkem puhító munkát végzet addigi kemény szívében. Ez tehát nem azonos a Hegyi beszédben mondott - boldogok, akik sírnak - kijelentésemmel. Az ott említett sírók alatt az ártatlanul megsanyargatottakat értettem. 2 / 120


 
 
0 komment , kategória:  Karizma. Mi a karizma.  
Lélekkeresztség feltételei stb
  2009-11-11 11:25:09, szerda
 
  Lélekkeresztség, Lélekkeresztség feltételei, Mi a lélekkeresztség? Újjászületés, Lélekkeresztség, Karizma, stb. 3.1. Lélekkeresztség,
2. Karizmatikus-gyógyító,
3. Lélekkeresztség feltételei.
4. Mi a lélekkeresztség? Újjászületés, Lélekkeresztség, Karizma, stb.


Lélekkeresztség

Akit arra választottam, hogy médiumom legyen

Kérdező: Valóban Jézus látogat engem?
HANG: Én, Jézus, nemcsak meglátogatlak. Ezt részemről kevésnek tartanám! Mindig benned akarok élni és a lelkiismereteden keresztül mindig építeni akarlak. Mindannyiszor, amikor úgy gondolod, hogy ilyen hatás ér téged, az valóban Tőlem van.
De olyan nincs, hogy Én hozzád, vagy bárkihez úgy szólnék, mint médiumomhoz, ha mondanivalómat nem kötöm össze egyértelmű küldetéssel. Olyan nincs, hogy Én bárkivel is kivételt tennék!
Ha valakinek olyan szerepet adok, hogy benne, vele, általa Nekem közölnivalóm van másokkal, akkor már előre úgy formálom életét, hogy a Lélekkeresztség által karizmatikus adományokkal lássam el őt a többi ember javára.
Akit arra választottam, hogy médiumom legyen, annak kemény prófétai sorsot kell vállalnia, mert hite-les prófétám csak az lehet, aki sorsazonosságot vállalt Velem. ... 23 / 2239


A Lélekkeresztség megérezhető?

Kérdező: 1. A Lélekkeresztség megérezhető?
HANG: 1. A Lélekkeresztség egy olyan istenélmény, amelynek lényegéhez tartozik az, hogy érzelemmel átitatott megtapasztalás!
Amint a szerelem érzése sem fejezhető ki szavakkal, úgy a Lélekkeresztségben átélt istenélmény sem. Ahány ember, annyiféle. De mind megegyezik abban, hogy Isten szeretetét tapasztalati, tehát érzelmi szinten is átélték.
A Lélekkeresztségben bizonyos emberi tulajdonságok kitisztulnak, fölerősödnek (lélekbe látás, jövőbe látás, tanítás, gyógyítás, stb.) mások javára. E kitisztult, felerősödött tulajdonságokat nevezitek karizmáknak.
A Lélekkeresztségnek tehát elsődleges célja az, hogy a nem személyválogató, de szerepeket kiosztó Is-ten, megfelelő feladatra keni fel az illetőt a Szentlélek által. Nekem, Jézusnak is, mint embernek, része-sülnöm kellett ebben (Lukács 4;18-19)! 33 / 3460


Kérdező: 2. Kell szertartás és megérzés a Lélekkeresztséghez?
HANG: 2. Szertartás nem szükséges, de a megérzés feltétlenül szükséges velejárója annak, ha valaki Lélekkeresztségben részesül. Azért szükséges ez, mert Isten nem személyválogató, de szerepeket kiosztó. Márpedig, ha valakinek Isten határozott szerepet ad, akkor kell, hogy erről tapasztalatilag tudomást szerezzen az illető. A Lélekkeresztséggel mindig együtt járnak bizonyos karizmák. A karizma mindenkor egy olyan emberi tulajdonság, amelyet Isten megtisztít, fölerősít mások lelki javára.
A mennyek országának elnyeréséhez nem Lélekkeresztség, hanem újjászületés szükséges (János 3,3). Ez legyen számodra a legfontosabb! A többit bízd Istenre! 39 / 4155
Jézusnak is kellet részesülnie Szentlélekkeresztségben


Kérdező: 3. Beavatásokról
HANG: 3. Azok a BEAVATÁSOK, amelyekért annyi áldozatot hoztál, a Velem való találkozásban, a Szentlélekkeresztségben mindenki számára elérhető közelségben vannak, ha hisztek Bennem, és elhiszitek azt, hogy igenis Én akarlak benneteket megkeresztelni! Bele akarlak benneteket meríteni a Szent-lélekbe. A Szentlélekbe történt belemerítés által kapja meg, pecsételi le a Lélek azt a szerepet bennetek, amely karizmákat kezd működtetni a így beavatódottban!
Így Nekem is be kellett avatódnom, Nekem is részesülnöm kellett Szentlélekkeresztségben (Lukács 4;18) Ennek pontos idejét és helyét elolvashatod a Lukács evangélium 3;21-22 részében.
Az általad átélt beavatások sem tettek mást, mint a benned lévő képességeket behangolták arra, hogy Isten ezek bármelyikét megtisztítva felerősítse mások javára, szolgálatára. Azt, hogy melyiket és hogyan, majd a gyakorlat mutatja meg. ... 17 / 1678


Karizmatikus-gyógyító

Kérdező: 1. Egy természetgyógyászról kérdezek. Rám nem tudott hatni.
HANG: 1. .... A természetgyógyászok semmiképpen sem karizmatikus-gyógyítók! A karizmatikus-gyógyítónak nincs szüksége sem beavatásokra, sem szimbólumokra, sem jelekre, sem varázsszavakra.
A karizmatikus-gyógyító tudja, hogy őt a Lélekkeresztség által olyan szerepre jelölte ki a Szentlélek, amely szerepnek lényege az, hogy teljesen Lelkemre hagyatkozva tegye azt, amit neki Lelkem sugall. ...
20 / 1940

Lehetek-e karizmatikus, csapat nélkül?

Kérdező: CSAK MÁSOKÉRT LEHET KARIZMATIKUS VALAKI!
1. Lehetek-e karizmatikus, csapat nélkül?
HANG: 1. Az a karizmatikus, aki olyan lélekkeresztséget él át, melyben Lelkem által erőt kap a tanúság-tevésre! Ahogy első pünkösd ünnepén, úgy a ti korotokban is, akit Lelkem betölt, aki egy nagy istenél-ményben találkozik Lelkem által Velem, az ezt az élményt nem tudja magában tartani! Így benső erő által
irányítva, megkeresi és meg is találja azokat, akik előtt tanúságot tud tenni Rólam. Ezért az istenélményért imádkozni kell, mert Atyám boldogan adja a Szentlelket annak, aki ezt komolyan kéri (Lukács 11;13)!
Lehet tehát csoport nélkül részesülni lélekkeresztségben, de ennek az élménynek feltétlenül az a következménye, hogy barátokat talál, vagy baráti kört alakít ki magának az, aki ezt az élményt átélte! 17 / 1695


Lélekkeresztség feltételei

Kérdező: 3. Lehet ilyen helyen Lélekkeresztségben részesülni?
HANG: 3. Lélekkeresztségben bárhol lehet részesülni. Ennek feltétele nem a hely, hanem a lelki hozzáállás ahhoz a lelki élményhez, amelyben a Szentlélek karizmává minősít bizonyos emberi tulajdonságokat a többi ember javára.
Tudnod kell, hogy megtérni nem annyit jelent, mint valami felekezethez csapódni, hanem annyit, hogy Engem, Jézust, elfogadni Uratoknak, Megszabadítótoknak. Ez nem azonos a Lélekkeresztséggel, bár történhet egyszerre a kettő. 25 / 2465


Lélekkeresztségem után nem történt velem semmi. (Bérmálás)

Kérdező: 1. Lélekkeresztségem után nem történt velem semmi.
HANG: 1. Vallási intézményrendszeretekben bizonyos feltételek mellett, bizonyos időpontokban papjaitok, püspökeitek Lélekkeresztségben részesítenek vallásos embereket. Meg kell mondanom, hogy ker. János által beígért Lélekkeresztségemet csupán csak szertartások által nem lehet megkapni. A csak szertartás által megkapott Lélekkeresztség egy olyan forma, amely nincs kitöltve tartalommal. Olyan kehely, amelybe nem került bor. A tartalom az Én Lelkem, amely ha megfelelő lelkületre talál bennetek, akkor kitölti a formát, és kérésetekre megadja azt a karizmát, amely bizonyos képességet felerősít, megtisztít bennetek mások javára akkor, amikor azt jónak látja.
Nem feltétlenül szükséges, hogy ezt érzelemmel is azonnal átéljétek, de hittel feltétlenül el kell fogadnia annak, aki ezt őszintén kéri!
A Lélekkeresztséget tehát kérni kell (Lukács 11;13)! Földi értelemben ezt nem díjazza a világ, de díjazzák az égiek! 26 / 2573


Lélekkeresztelt vagyok-e?

Kérdező: 2. Újjászülettem-e? Lélekkeresztelt vagyok-e?
HANG: 2. A Lélekkeresztség akkor valódi, ha egy, az előbbi megfogalmazás szerinti megtért ember kéri a Szentlelket, hogy bármelyik képességét karizmává finomítva, szolgálni tudja embertársait. Ha e kérésében állhatatos, akkor olyan istenélményben részesítem, amely mélyíti az alázatát, és felerősíti hiteles tanúságtevésre! ... 22 / 2201


Kérdező: 2. Lélekkeresztségben részesültem?
HANG: 2. A Lélekkeresztség olyan istenélmény, amelyben közvetlenül tapasztalhatjátok meg Isten szeretetét, s ezzel együtt megkapjátok a pecsétet az Isten által rátok kiosztott szerepre is. Az ehhez a szerephez szükséges emberi képességeiteket ilyenkor Isten megtisztítja, és karizmává erősíti, de ezt mindig csak a közösség javára szabad felhasználnotok. Ha Lélekkeresztségben részesültél, akkor ez olyan formában történik, hogy nem marad felőle kétséged. Ha Én hívlak el valamilyen szerepre, akkor egyértelműen teszem azt, és bőven ellátlak bizonyosságokkal. Ha nem vagy benne biztos, akkor inkább várj tovább türelmesen, ne siettesd a te emberi akaratoddal, vágyaiddal, mert itt nagyon be tud kapcsolódni az ellenoldal. Ami biztos, hogy mindenkinek alapfeladata a szeretés, a szeretni tanítás, ezt mindenképpen csinálnod kell, akár tudod már, hogy mi lesz a szereped, akár nem. Türelem, türelem, mindent időben közlök veletek, amire csak szükségetek van. 25 / 2516


Kérdező: 2. Lélekkeresztelt vagyok?
HANG: 2. Amíg bárkinek kétsége van afelől, hogy Lélekkeresztelt, vagy sem, addig nem lehet az, mivel a Lélekkeresztség olyan istenélmény, amely bizonyos karizmákat ad, tehát bizonyos emberi tulajdon-ságokat megtisztít, felerősít az emberek szolgálatára. Ezt észre nem venni, képtelenség! 26 / 2656


Kérdező: 2. Lélekkeresztelt vagyok?
HANG: 2. Megtért ember vagy! A Lélekkeresztség olyan istenélmény, amelyben Lelkem különböző adományokkal, karizmákkal látja el a lélekkereszteltet, hogy Istentől kapott feladatát tanúságtevő formában tudja teljesíteni. ... 26 / 2675


Kérdező: 2. Megkaptam-e a Lélekkeresztséget?
HANG: 2. Ha különbséget tudsz tenni az újjászületés és a Lélekkeresztség között, akkor megérted azt is, hogy a Lélekkeresztség felől nem lehet kétsége annak, aki abban részesült. Nem, mert nem csupán istenélményt jelent a Lélekkeresztség, hanem következményében egy olyan gyümölcstermést produkál, amely igazolja azt, hogy karizmák működnek benned. Ez azt jelenti, hogy gyümölcsöt hozóan élsz meg olyan szeretet-szolgálatot, amelyet mások áldásnak élnek meg a maguk számára.
Tehát nem az részesült Lélekkeresztségben, aki ezt önmagáról állítja, hanem az, akiről mások állítják ezt. 38 / 4089


Kérdező: 3. Lélekkeresztelt vagyok-e?
HANG: 3. ... A Lélekkeresztségben a Szentlélek bizonyos emberi tulajdonságokat megtisztít, fölerősít mások javára, vagyis a szolgáló szeretet irányában ír elő, határoz meg bizonyos szerepkört. Az ilyen, Isten által megtisztított és fölerősített emberi tulajdonságokat lehet karizmáknak nevezni.
Én, Jézus mindenkit szeretnék ilyen Lélekkeresztségben részesíteni! Ennek feltétele a ti részetekről az, hogy hinnetek kell az ilyen élmény lehetőségében, és vágynotok, imádkoznotok kell érte! 41 / 4447


Mi a lélekkeresztség?

Kérdező: Különböző beavatások hatására gyógyítok.
HANG: ... Az a "beavatás", amely közvetlen Tőlem jön, tehát a Lélekkeresztség, mely karizmává minősít különböző emberi képességeket, vagy felszentelések, amelyek felszínre hozhatnak bizonyos energiákat annak érdekében, hogy Istentől kapott speciális szerepét be tudja tölteni az, aki erre rendeltetett, ez soha és sem-milyen módon nem szerezhető meg pénzért! ...
Maga a Lélekkeresztség nem automatika! Ígéretem alapján biztosan megvalósul, ha az Általam meg-kívánt feltételek teljesülnek: őszinte bűnbánat és élő hit, hogy Én hűséges vagyok ígéreteim teljesítésében (Lukács 11;13)! ... 18 / 1791


Kérdező: 3. Lélekkeresztségről ...
HANG: 3. ... Mivel a Lélekkeresztségben bizonyos emberi tulajdonságokat karizmává minősít a Szentlélek, s mivel a legkisebb, legegyszerűbb tulajdonsága az embernek maga a nyelvkészség, ezért csak ritka eset az, amikor valaki Lélekkeresztségben legalább jelnek, nem kapná meg ezt a karizmát. De aki megkapja, nem azért kapja, hogy dicsekedjék vele, hanem azért, hogy önmagát építse általa! 21 / 2117


Kérdező: 3. Mi a lélekkeresztség?
HANG: 3. A lélekkeresztség egy olyan istenélmény, amelyben a Szentlélek bizonyos emberi tulajdon-ságokat karizmává minősít a többi ember javára. Ilyen karizmák a gyógyítás, lélekbelátás, jövőbelátás stb., Istentől megtisztított és felerősített képességek. A lélekkeresztségben tehát Isten mindig bizonyos meghatározott feladatokra képesíti fel azt, akit e téren tanúságtevésre ken fel Szentlélekkel!
Mivel minden karizma emberi képességre támaszkodik, ezért az ördög is képes "természetfeletti" erővel felruházni e képességeket. E képességek forrását a használatuk által megjelent GYÜMÖLCSÖK mutatják meg, vagyis, hogy Istentől, vagy nem Istentől erednek-e. Lélek gyümölcseinek felsorolását meg-találhatod a Gal. levél 5;22-23-ban. 29 / 2963


Kérdező: Mi a Lélekkeresztség?
HANG: Örülök kérdésednek. Örülök, mert aki érdeklődik, az tulajdonképpen kopogtat, az zörget, és a zörgetőnek megnyittatik (Lk 11.9)! Ennek a megnyitásnak pedig lehet következménye a LÉLEKKE-RESZTSÉG (Lk. 11.13)!
Isten nem személyválogató. Isten szerepeket kiosztó. A Lélekkeresztség, amelyet mindenkor egy valódi bűnbánat előz meg, egy olyan istenélmény, amelyben bizonyos emberi képességeket a Szentlélek karizmává minősít, vagyis megtisztít, felerősít mások javára.
Ezt senki nem tudja önmaga önmagának produkálni. Ez után vágyódni kell, ezt kérni kell, és erre egészséges gondolkodás-átalakítással, tehát bűnbánattal készülni kell. A helyes gondolkodás-átalakítás egyik része az, hogy fájlalod vétkeidet. A másik része pedig az a bizakodó remény, vágyakozás, hogy a Szentlélek az Ő örömével tölt be téged. ... 40 / 4251


Kérdező: 3. Milyen karizmát szántál nekem?
HANG: 3. A karizma egy olyan emberi tulajdonság, amelyet a Szentlélek megtisztít és felerősít mások szolgálatára, javára.
Nem a karizma a lényeg, hanem a LÉLEKKERESZTSÉG! Ez egy olyan istenélmény, amely semmivel össze nem téveszthető, mindig megrázó, majd gyümölcsökben, szeretettel átitatott gyümölcsökben megmutatkozó életváltozást idéz elő. Pontosan azért kezdenek el ilyen esetben karizmák működni, mert nem ezeken, hanem a szeretet kimutatásáról, mégpedig a szolgáló szeretet kimutatásáról van szó ilyenkor. Furcsa módon tehát akkor tudnak karizmák működni, ha az illető személy nem a karizmákra, hanem a szeretet megélésére koncentrál. Azt, hogy milyen képességeid működnek benned karizmatikus módon, ne legyen fontos számodra. A fontos az legyen, hogy növekedni törekedj abban a szeretetben, amelyet Én, Jézus mint ÚJ parancsot hagytam rátok (János 13;34)! 39 / 4184


Kérdező: 3. ... Lélekkeresztségről kérdezem a HANGOT.
HANG: 3. A Lélekkeresztséggel kapcsolatban nem egészen úgy van, ahogy gondolod. Ebben az isten-élményben olyan karizmákat ad Lelkem annak, aki ebben részesül, amely karizmák feltétlenül építik az Én Titokzatos Testemet! Csak olyanok részesülhetnek ebben az istenélményben, akik az alapalázat birtokában vannak. Az van az alapalázat birtokában, aki mindenkor kiáll az általa meglátott JÓ mellett, s ugyanakkor nyitott a felé a jobb felé, amely a józan-ész határán belül, Velem, Jézussal alátámasztható. A kegyelem e téren is csak abban az irányban tud hatni, amelyben az értelme nyitott valakinek! Tehát vágyni kell utána annak, aki tudja, hogy mennyire fontos a Velem való foglalkozás, együttélés! 41 / 4455

* * *

Kérdező: Melyik fontosabb: az újjászületés vagy a lélekkeresztség?
HANG: Az újjászületés és a Lélekkeresztség csak a gyakorlati élet bizonyos területén különböztethető meg egymástól.
Az újjászületés feltétlen feltétele az üdvösségnek. (János: 3.3) A Lélekkeresztségben tanúságtevő feladattal egybekapcsolt meghatározott küldetésre pecsételi le a Lélek azt, akit akar. Vagyis karizmákkal látja el az illetőt. (Lukács;4.18)
Gyakorlatban az újjászületés is kötelez tanúságtevésre! 43 / 4708

* * *

Kérdező: 5. Milyen adományokat kaphatok?
HANG: 5. Ha Engem befogadsz életedbe, akkor részesülni fogsz a Lélekkeresztségben, és akkor különböző karizmák kezdenek majd működni benned. A karizma olyan emberi tulajdonság, amelyet Lelkem erősít és irányít! 15 / 1452

* * *

Kérdező: 3. Méltó vagyok-e a Lélekkeresztségre?
HANG: 3. A Lélekkeresztségre senki sem méltó! Legföljebb arról lehet szó, hogy alkalmassá tette-e valaki magát erre, vagy sem. A Lélekkeresztség ugyanis egy Általam jónak ítélt szerepre pecsételi le azt, aki ebben részesül. A Lélekkeresztség és az újjászületés nem mindig jár együtt! Újjászületés nélkül nincs üdvösség. Lélekkeresztség nélkül nincsenek meg azok az erők, amelyek a Tőlem kapott szerepre működtetni tudnák a karizmákat, tehát az általam megtisztított képességeiteket. A Lélekkeresztség ezért berobbanó élményt jelent, míg az újjászületés megnyilvánulhat Bennem történő fejlődési folyamatként is.
15 / 1357

Újjászületés, Lélekkeresztség, Karizma


Kérdező: 1. Nagy benső békém van. Újjászülettem-e?
HANG: 1. ... Te már újjászülettél, de Lélekkeresztségben még nem részesültél. Erre készítenek most fel téged angyalaim.
Az újjászületés az Én életem egyértelműsége benned. A Lélekkeresztség pedig az Istentől kapott szereped lepecsételése és képességeid karizmává finomítása lesz. Mint tudod, az Isten nem személyválogató, de szerepeket kiosztó. 14 / 1294


HANG: 3. ... A Lélekkeresztség nem azonos az újjászületéssel! Az újjászületés beemel a szeretetben élők táborába, mint erkölcsileg meggyógyultat, megistenültet. A Lélekkeresztség szerepre pecsételi le azt, akit akar, és olyan szerepre, amilyenre akar. Ekkor kezdenek működni a karizmák! 14 / 1306


Kérdező: 2. Az újjászületés és a Lélekkeresztség ugyanaz?
HANG: 2. Az újjászületés hitre jutás. A Lélekkeresztség pedig olyan istenélmény, amely bizonyos szerepek megvalósítására készít fel benneteket karizmákkal. E kettő történhet egyszerre is, de ez nem szükségszerű! ... 15 / 1454


Kérdező: 2. Mi a különbség az újjászületés és a lélekkeresztség között?
HANG: 2. Az újjászületés szemléletváltás. A lélekkeresztségben pedig meghatározott szerepre pecsételi le, keni fel a Szentlélek azt, aki újjászületett! Vagyis karizmává minősíti azokat az emberi tulajdonságokat az újjászületettben, amelyeket szükségesnek lát ahhoz, hogy az Istentől kapott szerepét be tudja tölteni! Ez feltétlenül egy nagy istenélmény, míg az újjászületés nem feltétlenül az!
Nekem, Jézusnak, nem kellett újjászületnem, de lélekkeresztségre Nekem is szükségem volt! Ezért mondhattam lélekkeresztségem után: "Az Úr lelke rajtam, azért kent fel Engem, hogy örömhírt vigyek ... (Lukács 4;18-19)." 18 / 1781


Kérdező: 3. Újjászületés és Lélekkeresztség nem azonosak?
HANG: ... A Lélekkeresztség más! A Lélekkeresztség fölkenetés egy feladatra, küldetésre Lelkem által! Nekem nem kellett újjászületnem, mivel Szentlélektől és Máriától születtem! De Lélekkeresztségben Nekem is részesülnöm kellett a felvállalt szerepem hitelesítése és gyakorlati alkalmazása miatt! Mindaz, aki Lélekkeresztségben részesül, annak erről tanúságot kell tennie. Ezért kellett mondanom a názáreti zsinagógában e szavakat: "Az Úr lelke rajtam, azért kent föl engem..."(Lukács 4;19-).
A Lélekkeresztség tehát egy olyan istenélmény, amelyben erőt kap valaki arra, hogy tanúságot tegyen Isten szeretetéről, és ilyenkor olyan isteni adományokat, karizmákat tapasztal meg önmagában, amelyek használatával szolgálni tudja embertársai lelki fejlődését! 20 / 1978


Kérdező: 3. Kérem az újjászületés kegyelmét!
HANG: 3. Én pedig kérem tőled az újjászületésedhez szükséges lelki hozzáállásodat.
Az újjászületést ne keverd össze a Lélekkeresztséggel! Újjászületés nélkül nincs üdvösség. A Lélek-keresztség más! A nem személyválogató, a szerepeket kiosztó Isten a Lélekkeresztség által, tehát egy csodálatos istenélmény által ad olyan erőt, amely tanúságtevésre késztet, és ad karizmákat, tehát képes-ségeidet megtisztítva, fölerősítve, szolgálatra ken fel téged (Lukács 11;13). Újjászületésre nem, de Lélek-keresztségre Nekem is szükségem volt földi életemben. 20 / 1981


Kérdező: 1. A Lélekkeresztségről kérek tájékoztatást.
HANG: 1. Tégy különbséget a Lélekkeresztség és az újjászületés között. Azért tartom ezt fontosnak, mert a kettő nem mindig esik egybe. Csak ott szokott egybeesni, ahol felnőttként tér meg valaki. Ilyenkor az őszinte bűnbánattal együtt járó újjászületéskor gyakran Lélekkeresztségben is részesül a megtért. Arra a kérdésre, hogy mi a lényeges különbség a kettő között, egy példával világítok rá.
Nekem nem kellett újjászületnem, mivel Engem anyám a Szentlélektől fogant. De Lélekkeresztségben Nekem is részesülnöm kellett, mert emberként csak így vállalhattam tanúságtevő szerepemet. Ezt Lukács 4;18-19-ig olvashatod a Bibliában.
Aki őszinte bűnbánatban átadja magát Nekem, azt Lelkem abban a pillanatban újjászüli! Ha érzi ezt az illető, ha nem! A Lélekkeresztség nem lehet érzelemmentes! A Lélekkeresztségkor megtapasztalás van! Ez nem hit dolga! Amit megtapasztalsz, azt nem kell hinned! A nem személyválogató, de szerepeket kiosztó Isten a Lélekkeresztségben olyan szerepet ad annak, aki ebben részesül, amely szerep bizonyos karizmák működése által tanúságtevésre készteti azt, aki ebben az istenmegtapasztalásban részesült.
21 / 2039

Kérdező: 2. Újjászületés, vagy Lélekkeresztség volt, amiben részesültem?
HANG: 2. Te egy rövid időre eljutottál arra a pontra, amikor valóban szabaddá váltál pénzedtől. Ez a pillanat volt az, amikor istenélményben tudtalak részesíteni. Ezt sem újjászületésnek, sem Lélekkeresztségnek nem mondanám. Újjászületésnek azért nem, mert az nem abból áll, hogy valaki valamitől szabaddá válik, hanem abból, hogy megbánva eddigi életének botlásait, elfogad engem urának, megszabadítójának. Inkább az újjászületés kezdetének mondanám. Lélekkeresztségnek pedig azért nem mondanám, mert a Lélekkeresztség olyan istenélményt jelent, amely karizmává minősít bizonyos emberi tulajdonságokat. Ennek is inkább kezdetéről beszélnék nálad, mivel azt a tulajdonságodat kezdte átjárni Lelkem, amely által könnyen kapcsolatokat tudsz teremteni másokkal. E tulajdonságod azelőtt is megvolt, de akkor nagyon más tartalmakat hordozott, és más célokat igyekezett elérni. Azért mondom ezt is inkább kezdetnek, mert e képességednek még fejlődnie kell a kapcsolatteremtés tartalmát illetően.
Bizonyos értelemben mondhatom újjászületésnek és Lélekkeresztségnek tehát az istenélményedet, de nem mint egy egyszer megtörtént eseményt, hanem mint egy egyszer elindult folyamatot! A te istenél-ményedben erről volt szó! Egy Általam történt elindításról! Felém! 21 / 2045


HANG: 3. - Aki Lélekkeresztségben részesült, az mind átélt egy olyan istenélményt, amely számára nem volt észrevétlen! Minden Lélekkeresztelt tudja, hogy tanúságot kell tennie istenélményéről, tehát egy ilyen megtapasztalás feltétlenül átélt valóság lehet csak.
Az lehet, hogy újjászületésben részesülhet valaki anélkül, hogy ezt időpontban tudná rögzíteni. Az újjászületés a megtéréssel azonos, és van, amikor ez egyesek életében nem látványos. De a Lélekkereszt-ségben bizonyos emberi tulajdonságok karizmává minősülnek, tehát olyan képesség, vagy képességek kezdenek működni, amelyeket Isten pillanatok alatt megtisztított és fölerősített mások javára! Ez tehát előbb-utóbb mindig nagy élményt bont ki a lélekkereszteltben. 24 / 2437


Kérdező: 2. A Lélek gyümölcseit az újjászületettek élik át?
HANG: 2. Természetes dolog, hogy a Lélek gyümölcseit csak újjászületettek élhetik át! De e gyümölcsök feltétlenül felizzanak a Lélekkeresztségben is! A Lélekkeresztségben olyan karizmák lépnek működésbe, amelyek felvázolják a lélekkereszteltben azokat a feladatokat, amelyeket küldetésként, konkrét formában kell megélnie. Ilyen esetben kap meghatározott őrangyalt, szellemi vezetőt az, aki újjászületésével együtt a Lélekkeresztséget is megkapta. Sem újjászületés, sem Lélekkeresztség istenélmény nélkül nem létezik! Csupán arról lehet szó, hogy nem egy és ugyanazon földi élet keretén belül történnek meg ezek! 29 / 3009


Kérdező: 3. Az újjászületésről kérdezem a HANG-ot.
HANG: 3. Az újjászületéshez nem szükséges, hogy érzelmileg is felfokozott élmény társuljon. Ez inkább a Lélekkeresztség velejárója. A kettő nem ugyanaz. Nekem, Jézusnak, nem kellett újjászületnem, de Lélekkeresztségben részesülnöm kellett. Az újjászületés feltétlen feltétele a mennybe jutásnak (János 3;3), míg a Lélekkeresztségben a nem személyválogató Isten szerepeket, karizmákat ad! .... 30 / 3103


Kérdező: 2. Részesültem Lélekkeresztségben?
HANG: 2. Te újjászületésben részesültél. A Lélekkeresztség és az újjászületés között az a különbség, hogy újjászületés nélkül nincs örök boldogság (János 3;3). Lélekkeresztség pedig mindig különböző karizmákat indít el bennetek. Tehát valamely emberi tulajdonságot megtisztít, fölerősít a közösség javára.
32 / 3299

Kérdező: 1. Miért nincs kapcsolatom a védőszellememmel?
HANG: 1. Nagyon szeretnék segíteni neked, de csak akkor tudok, ha elfogadsz Engem, Jézust, uradnak, megszabadítódnak. Akkor fogadsz el, ha eldöntöd, hogy végérvényesen Én, Jézus, irányíthassam életedet.
Evangéliumaimban felismerhető vagyok. Vállalnod kell az Általam ajánlott gondolkodás-átalakítást (Márk 1;15). Evangéliumaim mellett, ebben nagyon tudnak segíteni az eddig megjelent HANG-könyvek! Ezek azért íródtak, hogy azok, akik valóban Engem akarnak, és nem önmagukkal akarnak tetszelegni mások előtt, át tudják élni az újjászületést, amely nélkül nincs üdvösség (János 3;3), és részesüljenek Lélek-keresztségben, amelyben a nem személyválogató, de szerepeket kiosztó Szentlélek, az általa jónak látott karizmákban részesít benneteket. 35 / 3618


Kérdező: 1. Szeretnék Lélekkeresztségben részesülni, majd újjászületni!
HANG: 1. Az újjászületést értékelésben nem előzheti meg a Lélekkeresztség! Az újjászületés feltétlen feltétele az üdvösségnek (János: 3;3). A Lélekkeresztség nem feltétlen feltétele az üdvösségnek!
Az újjászületésnek - az illető képességeinek és lehetőségeinek mértéke szerint - velejárója egy olyan új látás, amely által Engem, Jézust, mint utat fogad el valaki. A Lélekkeresztség egy olyan istenélmény, amelyben erőt és szerepet (karizmát) ad a Lélek arra, hogy a szeretetben másokért tudjatok élni. 41/ 4501


Kérdező: Melyik fontosabb: az újjászületés vagy a lélekkeresztség?
HANG: Az újjászületés és a Lélekkeresztség csak a gyakorlati élet bizonyos területén különböztethető meg egymástól.
Az újjászületés feltétlen feltétele az üdvösségnek. (János: 3.3) A Lélekkeresztségben tanúságtevő feladattal egybekapcsolt meghatározott küldetésre pecsételi le a Lélek azt, akit akar. Vagyis karizmákkal látja el az illetőt. (Lukács;4.18)
Gyakorlatban az újjászületés is kötelez tanúságtevésre! 43 / 4708


Vágyódhatom Lélekkeresztségre?

Kérdező: 3. Vágyódhatom Lélekkeresztségre?
HANG: 3. ... A Lélekkeresztségre vonatkozó ígéretemet megtalálod Lukács 11;13-ban. A Lélekkereszt-ségben a szerepeket kiosztó Isten karizmává minősít bizonyos emberi tulajdonságokat bennetek. Tehát meghatározott feladatok elvégzésére kaptok a Szentlélek által adományokat! Ezek az adományok nem azonosak a Szentlélek gyümölcseivel, amelyeket a Galata levél 5;22-23-ban olvashatsz.
Van olyan, és nem is ritkán, hogy az újjászületés és a Lélekkeresztség egybeesik! 23 / 2273


 
 
0 komment , kategória:  Karizma. Mi a karizma.  
Advent, Karácsony, Húsvét.
  2009-11-11 09:28:50, szerda
 
  Advent

Kérdező: Uram! Advent kezdődött ebben az 1993-dik évben. Adventi szokásokról beszélt a rádió. Hozzád fordulok.
HANG: Amit számotokra jelent az advent, az nem azonos azzal, amit jelentenie kellene. Mert számotok-ra nem jelent mást, mint ezt: közeledik karácsony. Mit kapok másoktól, mit veszek másoknak és kiknek kell karácsonyi lapot küldenem. Igen, ezt jelenti. És mit kellene, hogy jelentsen?
Az egyházi évetek időszakai arra hívják föl figyelmeteket, hogy gondoljátok végig: milyen is volt a világ viszonyulása Hozzám eddig, és milyennek kell lennie ezután!
Az Én viszonyulásom hozzátok mindig ugyanaz volt. Szeretet- viszonyulás. Ebben sem a múltban, sem a jövőben változás nem volt és nem lesz. Nem is lehet.
Bár kétségtelen, hogy amint a Nap sugara különböző közegeken különböző színekben törik meg és verődik vissza, úgy az Én szeretetemnek is annyi megnyilvánulási módja van, ahány ország, ahány társa-dalom, ahány ember.
Részemről mindig boldogítás. Részetekről sok más. Bizony igaz, hogy minden rossz egy elrontott jó. Igaz, hogy szeretetem sugarai torzítva is tudnak visszaverődni. Ilyenkor nem a sugár a hibás. De éppen azért, mert az Én szeretetem sugarai azok, melyek mindenütt ott vannak, éppen ezért igaz az is, hogy bár-hol, bármikor és bárki számára, ha szeret engem, akkor ezek a sugarak melegítenek, világítanak, s nem égetnek, és nem kormoznak. Vagyis, az Istent-szeretőknek minden javukra válik.
Senkivel szemben nem alkalmazok erőszakot. Ez azt jelenti, hogy senkivel szemben sem tudom megtenni, hogy ha rosszat akar, az számára jó legyen. A boldogságba bele kell nőni. Nem lehet belecsöppenni. Úton kell maradni hozzá. Advent is ÚT. Valójában nem karácsony ünnepléséhez, hanem ÚT Felém!
Mi a kettő között a különbség? Aki ünneplésre készül, az kikapcsolódni akar. Kell ez is. De aki Felém közelít, az bekapcsolódásra készül. Annak nem az ünneplés, hanem a start, az elindulás a cél.
Amint a futóversenyző, mielőtt elindul a versenyen, előtte sok edzést vállal, úgy az advent is edzési idő azoknak, akik születésnapomon azzal akarnak meglepni, hogy a Velem való találkozásban jobban nekilóduljanak az Általam véremmel kipontozott Útnak. Tehát adventben egy igen komoly találkozás átélésére kell felkészülnötök. Úgy kell találkoznotok Velem, ahogy Én kívánom ezt a találkozást!
Kétségtelen, hogy Én mindig veletek vagyok, de karácsony nem csupán erre akar emlékeztetni. Az elmúlt évezredek sajnos nagyon finoman kidolgozták karácsony ünneplésének vonzerejét, vagyis egy olyan menekülési módot, mely képessé tesz benneteket jó lelkiismerettel arra, hogy ne kelljen szembesülnötök a Velem való reális kapcsolattal. Pedig e kapcsolat kiépítésére és ápolására van hívatva minden ember itt a földi életben. Ez a földi élet értelme.
Advent tehát egy óriási felhívás és lehetőség arra, hogy ébredjetek rá, mire teremtett benneteket az Isten.
Valójában az egész történelem egy advent. Aki ezt nem látja, az azért nem látja, mert nem akar távlatban gondolkodni. Aki pedig nem akar távlatban gondolkodni, az a lelke mélyén nem is akar gondolkodni.
Többször hallani e találó kijelentést, hogy a szavak gyakran arra valók, hogy eltakarják a gondolatot. Hát ezt kell mondjam sok ember életéről is. Azért élnek, arra törekszenek egy életen át, hogy életük értelmét ne kelljen tudomásul venni. Ezt nevezem Én menekülésnek a valóság elől. Az elől a valóság elől, melyet életemmel bemutattam nektek, és melyre adventben készülnötök kellene. 2 / 94


Kérdező: 1. A böjtről kérdezem a HANGOT.
HANG: 1. ... A másik az, hogy advent és nagyböjt idején péntekenként húst ne egyetek. ...
37 / 3994

Kérdező: Advent-karácsony Advent: Eljövetele
HANG: Azért, hogy Velem, Jézussal élő, eleven találkozás történjék, először évezredekig kellett várnia az emberiségnek. A második találkozásra legfeljebb már csak évtizedekig kell várnia külön-külön minden embernek. A harmadik találkozás úgy fog történni, ahogy Én földi elítéltetésem előtt ígértem. Vagyis teljes hatalommal és dicsőséggel jelenek meg egy nagy világkatasztrófa közepette
"Mindjárt e gyötrelmes napok után a Nap elhomályosul, a Hold nem világít, a csillagok lehullanak az égről, és az egek erői megrendülnek. Akkor feltűnik az égen az Emberfia jele, és a mellét veri a föld minden népe, mert látja, amint az Emberfia eljön az ég felhőin, nagy hatalommal és dicsőséggel (Mt: 24; 29-30)."
Most első eljövetelemre emlékezik a világ, a másodikra készültök, és a harmadikat szeretném, ha félelem nélkül tudnátok várni.
Az emberek évezredekig nem tudták, hogy hogyan néz ki egy igazi EMBER. Azt mindig tudta minden ember, hogy enni, inni, aludni, szórakozni és szaporodni, erre minden állat is képes. Arról is volt mindig elég hiteles sejtése, hogy az előbbieken felül, még boldog is szeretne lenni, de azt már nem tudta, hogy ez hogyan lehetséges. Arról is tudott, hogy külön-külön, minden embernek kell, hogy köze legyen saját boldogságához, vagyis ahhoz a hazataláltság öröméhez, amelynek vágya ott van minden ember szívében. De az útját, módját nem tudta kitalálni még a legtisztábban gondolkodó, a legbölcsebbeknek mondható tudós sem. Voltak találgatások. De ezek mindig hajótörést szenvedtek az u.n. közvélemény hatására. Nem verhetett gyökeret soha az a felismerés, hogy minden ember természetellenes mindaddig, amíg nem olyan tökéletes, mint az Isten. "Legyetek hát tökéletesek, amint mennyei Atyátok tökéletes (Mt 5.48)!"
De hát hogyan lehetne valaki olyan tökéletes, mint maga az Isten? Nem arról van szó, hogy mennyei atyák legyetek, de igenis szó van arról, hogy amint Isten a maga szintjén, úgy az ember is a maga szintjén legyen tökéletes, ha egyszer istenképű lény!
Erre elvben mindannyian képesek vagytok, ha hisztek Bennem, Jézusban, ha szeretettel befogadtok Engem szívetekbe, ha nem ti akarjátok Rám erőltetni elgondolásaitokat, hanem engeditek, hogy Én, Jézus, tegyem bennetek, veletek azt, amit jónak látok.
Mikor mondhatjátok, hogy valóban hisztek Bennem? Akkor, ha elhiszitek e kijelentésemet: "Aki szeret engem, az megtartja tanításomat, s Atyám is szeretni fogja. Hozzá megyünk és benne fogunk lakni (Jn 14.23)!" Én, mint megtestesült Isten ("Én és az Atya egy vagyunk. Jn 10.30"), úgy akarok és képes is vagyok bennetek is élni, mint a názáreti Ácsban, ha engeditek ezt Nekem. Én egyként az Agyával, ti egyként Velem, Jézussal képesek vagytok igazi, emberi természeteteknek megfelelően, boldog emberként élni már ebben a világban is.
Ha ezt legalább ELVBEN elfogadjátok, akkor már megérthetitek, hogy körülményeitek, mint tükrök, nagyon segítenek benneteket abban, hogy megfelelő önismeretre jussatok, s gyakorlatban mindenkor hozzá tudjátok mérni magatokat ahhoz az igazi, teljes és normális emberhez, akit názáreti Jézus néven ismer a történelem. (Itt említem meg, hogy Engem, Jézust sokkal könnyebb követni, mint bármelyik szentet!)
Az első ADVENT ezt hozta meg számotokra. Ehhez nem volt semmi közötök. Ez az Isten irántatok való szeretetének következménye volt. De a második ADVENT, vagyis jelen életetek felkészülése a Velem, Jézussal történő találkozásra, amelyet egyetlen ember sem kerülhet ki, nagyon is tőletek függ. Már nem a találkozás, hanem annak örömteli, vagy éppen szégyenteli volta.
Mindannyian tudjátok, hogy ADVENT-et előkészületnek is szoktátok nevezni. Előkészület szent karácsony ünnepére, az Én, a ti Jézusotok földi születésének megünneplésére. Ez a négyhetes időszak akkor tölti be életetekben az Isten által megálmodott szerepét, ha nemcsak négy hétre, karácsonyig, de állapotszerűvé tud szélesedni bennetek.
Most, amikor az adventi koszorú gyertyái egymásután gyulladnak fel, jelezve, hogy Általam és Velem világ Világossága jelent meg a földön, halljuk meg újra szavaimat: "Azért jöttem, hogy tüzet dobjak a földre. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon (Lk 12.49)!"
Az isteni szeretet e tüzének fellobbanását kívánja ennek a földi évezrednek utolsó adventjében, nemcsak szentkarácsony ünnepére, hanem egész földi életetekre az a pünkösdi Lélek, Aki tüzes nyelvek alakjában szállt le a földre immár kétezer éve azért, hogy melegítsen és világítson azoknak, akik megtérni jöttek le a földre. 37 / 4012


Kérdező: A médium karácsonyi köszöntője. Advent-Szentkarácsony közös lelki örökségünk.
az, hogy SZENTKARÁCSONY ünnepén örülni illik. Miért illik örülni SZENTKARÁCSONY ünnepén? Két okból feltétlenül! Sajnos, a hangsúly egy harmadikon van!
Az egyik ok, amiért az épp ésszel bíró emberek közül az, akinek van történelmi emberismerete, örül, mert évezredek álma-vágya megvalósulását ünnepli SZENTKARÁCSONY ünnepén. Amíg ez álom-vágy, addig ADVENT a neve. Megvalósuláskor SZENTKARÁCSONY.
A gondolkodó ember számára akkor sem lehet vitás az, hogy van Isten, ha a Reá hivatkozók lejáratták Őt a vallástörténelem folyamán. Akár lejáratták, akár nem, mindenkiben élt és él a vágy, hogy emberi szinten tudjon találkozni ezzel a lejáratott, vagy nem lejáratott Istennel.
A SZENTKARÁCSONY ünnepének egyik örömforrása tehát az, hogy Ember lett az Isten. Azért írtam nagy betűvel az 'ember' szót, mert eddig még csak egy volt belőle. Csak Jézus születése óta tudjuk, hogy milyen is egy olyan, tehát igaz ember élete, aki öntudatra ébredése pillanatától kezdve tudja, hogy ő az örök élet gyermeke, s ezt kell józanul képviselnie a földi élet mulandóságának az idején.
Az első ADVENT évezredekig tartó álma-vágya az első SZENTKARÁCSONY ünnepén még az angyalok kórusát is énekre indította a földön: "Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön a jóakaratú embereknek (Lk 2.14)!" Örült tehát az ég, természetes, hogy mindazok, akik az örökkévalóság gyermekeinek tudják magukat, együtt örülnek ma az éggel!
Tehát az egyik ok, amiért örülünk e napon, hogy EMBER lett az ISTEN. De van ennél nagyobb okunk is az örömre. Ez pedig az, hogy e pillanattól kezdve, Isten édes gyermekévé válhat minden ember! Ez az igazi, személyre szabott örömforrás, boldogság-állapot számunkra SZENTKARÁCSONY ünnepén, és nem az a bizonyos harmadik, hogy mulandó ajándékot adunk, kapunk!
Jézus születéséig, még a legjobb szándékkal sem tudtuk volna kitalálni, hogy milyennek is kell lennie egy boldog ember életvitelének. (A boldogság másik neve: benső béke) Jézus születése óta megvan erre minden jó szándékú embernek a lehetősége. Az a boldogság-magocska, amely minden embernek ott van a lelkében, az első SZENTKARÁCSONY ünnepe óta szárba szökkenhet, kivirágozhat. E pillanattól kezdve ez már Istenen nem múlik! E pillanattól kezdve, aki nem boldog, az csak önmagát okolhatja. Igen, mert Isten Jézusban, mint valóságos Emberben, egyértelművé tette, miképpen lehet boldog - a leglehetetlenebb körülményben is - , tehát valóságos ember, az ember. Addig is tudta mindenki, hogy a boldogtalan ember egyben embertelen ember is, vagyis természetellenes ember, mivel természetünk lényegéhez tartozik az, hogy Isten boldognak álmodott meg bennünket, de miután ezt az isteni álmot eljátszottuk, kaptunk egy új lehetőséget Istentől, hogy Őt emberként is befogadva, elinduljunk a boldogság, az égi béke útján a földön!
Az angyalok tehát nem gúnydalt énekeltek, amikor békességet énekeltek a földön a jó akaratú embereknek, hanem egy naponta megvalósítható, nagyszerű feladatra szólítottak fel bennünket. Az, hogy ma kevés a boldog ember, nem azért van, mert erre nincs lehetőség, hanem azért, mert sokan nem használják fel az Istentől kapott lehetőséget. Ha arra gondolunk, hogy számunkra e lehetőség biztosítása Isten részéről mibe került Neki, akkor csak gondoljuk el: Rongyos istállóban születik, a kereszt bitófáján hal meg, s a kettő között - Ő mondja - nincs hová fejét lehajtsa! S ilyen szituációban azt sugározza, hogy Ő milyen boldog, s arról beszél, hogy mi is lehetünk olyan boldogok, mint Ő, mert Ő Istenként képes arra, hogy ne csak rongyos istálló és bitófa, hanem érző, szerető emberi szív is legyen számára igazi ÖRÖKLAKÁS!
SZENTKARÁCSONY ünnepén én azt kívánom minden kedves olvasómnak, hogy ne csupán annak örüljünk, természetesen annak is, hogy karácsonyi ajándékot adunk és kapunk, hanem főleg annak, hogy Isten azért ajándékozott meg bennünket Önmagával Jézusban, hogy mi is odaajándékozhassuk magukat Neki abban a tudatban, hogy így a boldog Istennek boldog gyermekei lehetünk (Jn 14.23)!
Ilyen értelemben, amikor belekapcsolódom az angyalok énekébe, s dicsőséget zengek a magasságos Istennek, szívem-lelkem szeretetével nagyon boldog, békés SZENTKARÁCSONYT kívánok minden jó szándékú embertestvéremnek, ennek az évezrednek utolsó SZENTKARÁCSONYÁN!
1999. Dombi Ferenc 37 / 4013


Karácsony


Kérdező: 4. A karácsonynak mi a lényege?
HANG: 4. A karácsony lényege az a kiszolgáltatottság, amelyet gyermekként bemutattam nektek, és amelyet tőletek is elvárok! A karácsony lényege az, hogy eljöttem közétek, hogy belétek tudjak költözni! A karácsony lényege az ITT MARADÁSOM valósága azok számára, akik hisznek Bennem! 14 / 1325


Kérdező: 2. Karácsonykor Lelked ereje jobban árad a világra.
HANG: 2. Nem árad jobban Lelkem felétek Karácsonykor, mint máskor! Ahogy egyik testvéretek szokta mondani: 'Isten nem mindenható, hanem mindent adó!' Nem úgy van tehát, hogy néha jobban, néha pedig kevésbé jobban árad felétek Lelkem ereje, hanem úgy van, hogy bizonyos időszakokban, több emberben van nagyobb nyitottság Lelkem befogadása felé, mint máskor. Soha nem Istenben történik a változás! Ez mindenkor bennetek történhet csupán! Tehát nemcsak Karácsonykor, hanem életed minden pillanatában lehetőséged van egyre többet befogadni Belőlem! 41 / 4462


Húsvét

Egy nemrég megtért családapa nagypénteki bűnbánata.

HÚSVÉTI BŰNBÁNATOM.

Nekem ez az első olyan húsvét az életemben, amelyben Jézusé a főszerep. Most próbálom először ünnepként megélni az Ő halálát és feltámadását. Ahogy azon gondolkodom - nagypéntek reggel kutyasétáltatás közben - , vajon miért is halt meg Jézus úgy, vajon miért kereszten kellett kínhalált szenvednie, hirtelen belém hasít a döbbentő felismerés: MIATTAM!!! Igen, én juttattam Jézust a keresztre! Igen, én! Azzal a gondolkodásmódommal, amivel még egy-két hónappal ezelőtt is azt bizonygattam Feri bácsinak Jézus tanításának koronája volt az Ő kereszthalála! Hogy e nélkül csak üres szavak lettek volna, amit az Országról és a szeretetről mondott.
Torokszorító volt ez a ráeszmélés! Potyogtak a könnyeim a porba, mert ez azt jelentette számomra, hogy én is ott lettem volna abban a tömegben, amelynek inkább Barabás kellett, mert az legalább csinált valamit. Én is ott lettem volna, és talán torokomszakadtából üvöltöttem volna, hogy feszítsétek meg... Mert nekem sem kellett volna egy olyan Isten, olyan Messiás, aki nem gazdaggá, erőssé, hatalmasság akar tenni, hanem kicsivé, szegénnyé, kiszolgáltatottá! ... 35 / 3754 Á. István Budapest. 
 
0 komment , kategória:  Advent, Karácsony, Húsvét.  
Jövendölés Jézustól Jövőbe lát
  2009-11-04 22:10:02, szerda
 
 
Jóslás, Jövendölés Jézustól


Kérdező: Mit mondanak a csillagok állásai?
HANG: A jóslás nem tartozik az Én hatáskörömbe! 1 / 17 Való Zénó


HANG: Három fontos gondolatot elöljáróban:
...
3. Jövendölést annyiban hallasz Tőlem, amennyiben szükséged van arra, hogy ezáltal jó irányba fejlődj. 1 / 50


Sikerülni fog-e vállalkozásom?

Kérdező: Sikerülni fog-e vállalkozásom?
HANG: Ma is csak olyan kérdésekkel tudok érdemben foglalkozni, amilyen kérdésekkel, évezredekkel ezelőtt is foglalkoztam. Szívesen bocsátkozom jóslásokba is, ha az világméretű tartalmat hordoz. De egyéni életetek vállalkozásaihoz nem adhatok csalhatatlan tippeket. Nem áll módomban, pl. előre megmondani, hogy mely számokkal lesz nyerő a következő lottó. Pedig a lottózás is vállalkozás. Ha egy vállalkozásnál Tőlem várhatnátok a biztos tippet, akkor ezt elvárhatnátok egy másik vállalkozásnál is.
Válaszom tehát első kérdésedre az, hogy a siker nem Rajtam múlik. Így a sikertelenségért sem lehet Engem felelősségre vonni. A vállalkozások, azok ilyenek. Rizikó! Egyetlen vállalkozás rizikómentes: a szeretetre vállalkozás. E vállalkozásban mindig jól jár a vállalkozó. A szeretet mindig növekszik, ha tovább adják. És nem abban növekszik, aki kapta, hanem abban, aki adja. Ha ezt megérted, akkor mindent megértettél, ami fontos és szükséges a boldogságodhoz. ... 5 / 424


Kérdező: 1. Vállalkozásom sikeres lesz-e?
HANG: 1. Hidd el, Isten valóban szabadnak teremtett minden szellemi lényt, tehát minden embert is! Ezzel együtt jár az, hogy minden vállalkozásban annyi bizonytalansági tényező van jelen, hogy a szó szoros értelmében Isten sem tudhatja azt, ami nincs, tehát azt, ami még csak ezután fog különböző emberek lelkében döntésre kerülni.
Egy vállalkozás mindig rizikó! Felelőtlenség volna részemről olyasmiről, ami bizonytalan, azt állítani, hogy biztos. A világ rendje nem olyan, hogy miden már eleve előre eldőlt, és akinek nagyobb az esze, az mindent már előre jobban felismer. Bizony vannak előre fel nem ismerhető dolgok. Az Isten mindent tudása nem azt jelenti, hogy csak az lehet, amit tud, hanem azt, hogy azt tudja, ami lehet! Olyan jóslásra pedig nincs szükséged, hogy előre elmondjam neked, ha minden összejön, akkor jól fog a vállalkozásod alakulni, ha nem jön össze, akkor nem. Erre nincs szükséged, mert ezt te is tudod. Te azt szeretnéd tudni, hogy jól jönnek-e össze a dolgok. Hát azt Én is szeretném tudni! Azt bizton állíthatom, hogy ami Rajtam áll, abban hiba nem lesz. Rajtam viszont csak az áll, hogy minden körülményben biztosítsam számodra a lehetőséget arra, hogy szívedben békét hordozz. De ezzel a lehetőséggel lehet nem élni, és akkor nem lesz benned béke, bármennyire is szeretném, hogy az legyen. 14 / 1298


Kérdező: SZERETNÉK JÖVŐBE LÁTNI.
1. Vállalkozásunk sikeres lesz-e?
HANG: 1. Döntésedért neked kell vállalnod a felelősséget, ha a döntést nem Velem beszélted meg. Anyagi dolgokban egyébként sem adok tanácsot, még kevésbé jóslást. Az anyagi dolgok sajnos főként arra alkalmasak, hogy figyelmeteket eltereljék a lényegről, azaz Rólam. Ha én anyagi tanácsot adnék neked, akkor Magam ellen dolgoznék. Ezt ugye nem tudod elképzelni Rólam? Én sem. De adok egy tanácsot az anyaggal kapcsolatban. Törekedj oldani függőséged az anyagiaktól! Minél több dologgal vagy megkötözve, annál több életerőt veszítesz és tékozolsz is, mert a Tőlem kapott szeretetenergiát nem arra - szeretni tanításra- használod, pedig erre kaptad! Szeretettel kérlek, ne görcsölj a vállalkozással és paradox módon azt fogod megtapasztalni, minél kevésbé izgat az adósság, annál sikeresebb lesz a visszafizetés. 25 / 2553

* * *
Kitűzött cél

Kérdező: 2. Mi lesz a vége annak, amibe most belefogtam?
HANG: 2. A legtöbb emberek által kitűzött cél elérése annyi szabad döntéstől függ, hogy nincs értelme jóslásokba bocsátkozni, mert történhet minden, és mindennek az ellenkezője is. A földi élet a rizikóvállalások sorozata.
Egyetlen rizikómentes vállalkozás van: a szeretni tanítás! Ez azért rizikómentes, mert mindennap újra kell kezdeni, és kiindulása nem függ senkitől, csak attól, aki vállalja! E téren nem az eredmény a fontos, hanem a szándék, az elindulás! Meg kell tanulnotok, hogy Istent nem lehet beállítani a mulandó anyagi érdekek biztosításának szolgálatára! 14 / 1314

* * *

Jövőnkről kérdezem a HANG-ot


Kérdező: 3. Szeretném tudni, mint hoz a jövő.
HANG: 3. Nem vállalkozom jóslásokban veled kapcsolatban sem, mert nem akarom, hogy vágyaid, fantáziád, elterelje a figyelmedet arról a JELEN-ről, amelyet itt és most kell megszentelned, vagyis, Velem és Értem megélned. 34 / 3487


Kérdező: 3. Jövőnkről kérdezem a HANG-ot
HANG: ... Jövőtöket illetően annyi a bizonytalansági tényező, hogy nem bocsátkozhatom jóslásokba. Azt mindenképpen tudnod kell, hogy a te boldogságod mindenkor a Velem, a te Jézusoddal való élő kapcsolat velejárója.
Ne feledd: Isten, plusz egy fő, mindig abszolút 'többség'! Ez azt jelenti, hogy soha nem engedek nagyobb terhet rád nehezedni, mint amekkorát elbírsz. Vagy csökkentem terhedet, vagy növelem erődet. De el soha nem hagylak!
Jövőtöket illetően annyi a bizonytalansági tényező, hogy nem bocsátkozhatom jóslásokba. Azt mindenképpen tudnod kell, hogy a te boldogságod mindenkor a Velem, a te Jézusoddal való élő kapcsolat velejárója. 38 / 4037


Kérdező: 3. A jövőnkről kérdezem a HANG-ot. Kérem Isten áldását!
HANG: 3. A jövődet illetően annyi szabad döntés áll még előtted, hogy olyasmiben, ami amúgy is mulandó, előre jelzést nem adhatok. Szabad döntéseket nem korlátozhatok előre jelzett jóslásokkal. 40 / 4369

* * *

Egészség

Kérdező: 2. Egészségem enged-e még pár évet jól élnem?
HANG: 2. Nem tehetek róla, de csupa nemet kell mondanom. Nincs pár évig tartó jól élés!
Ha valaki bedob pár kupicával, az jól érezheti ugyan magát egy rövid időre, de az nem az emberi természetéhez tartozó jól érzés, hanem az értelmétől függetlenített érzelmi életét teszik csupán bódulttá!
Jól csak az érezheti magát, akinek nyugodt a lelkiismerete! Így vagytok teremtve! Ezen senki nem változtathat!
Újra és újra fel kell hívnom figyelmeteket arra, hogy ne keverjétek össze a bódultságot a boldogsággal, mert a kettő közötti különbség ég és föld!
Jóslást ne kívánjon senki Tőlem, Jézustól, hanem ELIRÁNYÍTÁST! Nem azért jöttem a földre, hogy előre elmondjam nektek a jövőtöket, hanem azért, hogy a jelenben eligazítást adjak. Ez, és csak az az Én szerepem! Minden esetben, amikor fellebbentettem a fátylat jövőtökről, ilyenkor csak azt tettem, hogy elmondtam döntéseitek következményeit. De döntő mindenkor a jelen döntéseitek voltak és lesznek!
Ne engedj a 'szirén' hangoknak! Igyekezz mindig Rám, a te Jézusodra hallgatni. Ha ezt teszed, akkor már itt a földön is meg fogod tapasztalni, hogy Isten a körülményeidnek is az Istene! 31 / 3173

* * *
Társ

Kérdező: 1. Az lesz társam, akivel most kapcsolatom van?
HANG: 1. Én csak olyankor jósolok, ha az a boldogságotokat érinti. A te kérdésed ezt nem érinti, mivel minden ember boldogsága attól függ, hogy milyen Velem a kapcsolata.
Kérdésedre tehát azt tudom mondani, amit te is tudsz. Kettőtöknek kell eldönteni, hogy mi lesz veletek. Az egészen biztos, hogy mindegyikteknek tönkremegy az élete, ha nem Velem éli azt meg. Így vagytok teremtve! Minden más az ember számára természetellenes! Ember embert csak bódítani tud, boldogítani csak Én tudok! 15 / 1361


Kérdező: 2. Együtt maradunk élettársammal?
HANG: 2. Két ember szabad döntésébe nem szólhatok bele! Itt is azt kell mondanom, mint az előző kérdésedre adott válaszom elején mondtam. Senki ne várjon tőlem személyre lebontott jóslást! 17 / 1668


Kérdező: 3. Fogok találkozni azzal, akiért imádkozom?
HANG: 3. Nem mehetek bele olyan jövendölésekbe, amelyek több embernek szabad döntése alapján alakulnak ki. Bennem azért nem lehet csalódni, mert nem hitegetek senkit. Mindenkit a jelen megszentelésére buzdítok. Csak a jelen van birtokotokban. Ha van rendszeres reggeli és esti imád, akkor feltétlenül meg fogsz kapni a földi életben mindent, amire a boldogságod érdekében szükséged van.
Kérlek szeretettel, ha valakinek levelet írsz, törekedj olvasható írással írni, mert nagyon fárasztó olvashatatlan levelet silabizálni. 24 / 2362


Kérdező: 2. Lesz-e valaha segítőtársam?
HANG: 2. Nagyon súlyos kérdés e második kérdésed. Jövendölést vársz Tőlem, a te Jézusodtól, és nem feladatot. Annyi életetekben a szabad döntés lehetősége, hogy nem válaszolhatok egyértelműen sem igennel, sem nemmel.
Feltétlenül fogsz találkozni olyannal, olyanokkal, aki, akik, hol segíteni, hol akadályozni fognak téged abban, hogy Velem Jézussal egyre szorosabb kapcsolatba kerülj.
Olyan emberi kapcsolat, élettársi kapcsolat, nem létezi, amelyik bárkit is boldogíthatna. Minden és mindenki TÜKÖR! Körülményeidben magadnak kell meglátnod azt, hogy milyen vagy, és Bennem kell meglátnod, hogy milyennek kell lenned!
Amiről meg lehetsz győződve az az, hogy Én, Jézus, nemcsak benned élek, hanem érted élek benned! 33 / 3390


Kérdező: 2. Leányomnak az élettársával történő egyházi esküvője mikorra várható?
HANG: 2. Jóslásokba csak akkor bocsátkozom, ha ez a kérdezőt oly mértékben érinti, hogy ez lelki javára válik. Jelen esetben nem erről van szó. Neked szabaddá kell válnod bensőleg, leányod döntéseitől. 38 / 4116

* * *

Házasság

Kérdező: 2. Helyre hozható még házasságom?
HANG: 2. Mivel két ember boldogsága a különbözőségek dinamikus harmóniája, ezért természetszerűen ez mindkét féltől függ. Ha mindketten rendezik kapcsolatukat Istennel, csak akkor rendeződhet egy zátonyra futott házasság. Ha csak az egyik, akár az elhagyott, akár az, aki a másikat elhagyta, akkor feltétlenül megtalálja azt a szívbékét, amely nélkül emberi életet élni nem lehet.
Én, Jézus jóslásokba nem bocsátkozhatok olyankor, amikor két fél szabad döntésén áll két ember jövője. Csak azt tudom megmondani, hogy külön-külön mindegyiknek mi a teendője ahhoz, hogy a földi életben elérhető boldogságot, tehát a benső békét birtokolni tudja. 41 / 4437

* * *

Kibékül-e fiam velünk?

Kérdező: 2. Kibékül-e fiam velünk?
HANG: 2. E második kérdésben egy következményre kérdezel rá. Egy következmény akkor valósul meg, ha a feltételei biztosítva vannak. Nincs olyan, hogy Én eldönthetném azt, amit nektek kell eldöntenetek. Jövendölést csak akkor mondok, ha az nem befolyásolja döntéseiteket. Két ember közötti béke, mint tudod, két ember komoly jó szándékától függ. Ha benned az őszinte megbocsátás és bocsánatkérés megvan, akkor részedről a béke már meg is van. Igen, mert akkor béke van szívedben. Te csak azért felelsz, hogy mi van benned. Ami rajtad kívül van, az számodra nem tartozhat a lényeghez! 21 / 2082


Kisfiamnak fog valami baja történni?

Kérdező: 1. Kisfiamnak fog valami baja történni?
HANG: 1. Személyekre lebontott jóslásokba nem bocsátkozom. Csak ártanék, ha ezt tenném. Neked is meg kell tanulnod, hogy gyermekeddel való kapcsolatodban a lényegre tedd a hangsúlyt. A lényeg pedig nem az, hogy külsőleg mi fog történni vele, hanem az, hogy lelkében Hozzám akar-e majd tartozni, vagy sem.
E téren a te feladatod semmi más, mint az, hogy a Velem való kapcsolatodról neki is és mindenkinek, olyan véleménye legyen, amely örömömre szolgál! Igen, mert, csak ez lehet a te életed boldogságának is az alapja.
Az, hogy gyermekeddel mi történik, a lényeget érintve, nem a te ügyed. Az, hogy veled mi történi, az a te ügyed. A gyermeked nem a tiéd, hanem az Enyém, mint ahogy te is az Enyém vagy! 17 / 1668


Kérdező: 3. Gyermek-problémámról mi a véleményed?
HANG: 3. Gyermek-problémád eredetét génjeidben hordod. E téren nem bocsátkozhatom jóslásokba, mert zavarná benső fejlődésed ütemét. 4 / 337

* * *

Kérdező: 1. Vágjak-e bele Amerikában egy három éves programba?
HANG: 1. Meg kell mondjam, hogy bár Én, Jézus nagyon szeretlek téged, de veled kapcsolatban sem bocsátkozhatom jóslásokba! Azért nem, mert szabad lény vagy, és nem bábu. Nincs előre megírt forgató-könyve a te életednek sem. Egyedül az Én, a te Jézusodnak élete történhetett bizonyos értelemben forgatókönyv alapján. Ez azért történhetett így, mert Én, Jézus szabad voltam minden megkötözöttségtől a földi életemben is, és ilyen értelemben nem rendelkeztem azzal a választási szabadsággal, amely lehetővé tehette volna azt, hogy gyakorlatilag eltérjek Atyám akaratától!
Szabad döntéseidet neked kell meghoznod! Én, Jézus két biztos kijelentést mondhatok e kérdéseddel kapcsolatban.
Az egyik az, hogy Én mindig és mindenhol rendelkezésedre állok abban, ami a szíved békéjét illeti. Lelkiismereted mindenkor olyan mikrofon számomra, amelyen keresztül Lelkem hangját erkölcsi kérdésekben, problémákban mindenkor meghallhatod, ha akarod. ... 41 / 4502

Jézus csak azért adhatott jövendölésében az 'áruló'-nak is trónt ...

Jézus szavai a reinkarnációról
Jézusnak volt igaza. Bár Júdás elárulta Jézust, de ezt követően felismerte, hogy helytelenül járt el. Tettének következményeivel szembesülve magát árulónak, Jézust pedig igaznak ismerte fel (Máté 27,4.). Még a vérdíjat is visszaadta, a tettét pedig megbánta. De mivel bűntudatát még nem tudta feloldani azáltal, hogy Isten irgalmát elfogadja, ezért önmaga fölött a saját értékrendje szerint ítélkezett.
Jézus csak azért adhatott jövendölésében az 'áruló'-nak is trónt, mert tudta, hogy Júdásnak lesz alkalma arra, hogy a múltban végzett tetteit ne csak a saját elgondolása alapján, hanem az Isten fényében is megítélhesse, s újra leszületve bebizonyíthassa, hogy Isten akarata szerinti életáldozatot is képes vállalni azért, amit jobbnak ismert fel. ... 38 / 4129


Kérem Máté 24;15 magyarázatát.


Kérdező: 2. Kérem Máté 24;15 magyarázatát.
HANG: 2. Az említett bibliai hely magyarázatát megtalálhatod minden olyan könyvben, amelynek ez a feladata. Röviden azért most csak utalok rá.
Jeruzsálem pusztulásának megjövendölését olvashatod az említett helyen. Ezt a pusztulást csak ahhoz a templommeggyalázáshoz lehet hasonlítani, ami akkor történt, amikor bálványszobrot helyeztek be Isten egyetlen földi templomába. ... 21 / 2093Jövőbe látás


Kérdező: Különböző beavatások után fordulok a HANG-hoz.
HANG: Mindaz, aki fontosabbnak tartja azt, hogy gyógyítson, jövendöljön, látó legyen, mint azt, hogy Én, Jézus éljek benne, az előbb-utóbb feltétlenül tönkre fog menni idegileg. Igen, mert természetellenes mindaz az emberben, ami nem Tőlem származik.
A beavatások és az ellen-beavatások, az egyházak és az ellen-egyházak, az ilyen, meg olyan mágiák, ezek inkább ártanak, mint használnak mindaddig, amíg valaki életében Én, Jézus, nem vagyok az abszolút első.
Ha valaki életében abszolút ELSŐ vagyok, akkor annak adok olyan szerepet - akár gyógyítás, akár jövőbe látás, akár lélekbe látás, vagy egyéb -, amilyet Én, Jézus, jónak látok adni! De csak annak adok ilyen karizmákat, aki nem ezeket a képességeket akarja mindenáron, hanem Engem, Jézust!
Ami a te lelked összekuszálta, az éppen az volt, hogy az Általam, Jézus által felkínált gondolkodás-átalakítás helyett gyorsan akartál bizonyos különleges képességekkel gazdagodni, természetesen mások javára, de nem úgy, ahogy Én, Jézus, hanem úgy, ahogy te szeretnéd. ... 29 / 2978

* * *

Kérdező: 1. Fiam letartóztatása meddig tart?
2. Lányomnak milyen lesz a további kapcsolata?
3. Rokkant férjem meddig bírja még az életet?
HANG: De sok minden érdekel, csak éppen a lényeg mellett megy el az életed! Én, Jézus, a közöttetek megtestesült Isten, nem jósnak, hanem boldogítónak, a megkötözöttségektől történő megszabadítónak jöttem közétek. Még soha senkit nem tudott boldogítani semmiféle jövőbe látás, csupán a jelenben vállalt önzetlen szeretés!
Az, aki téged a médiumomhoz irányított, a leglényegesebb dolgot nem mondta el neked! Nem mondta el azt, hogy Én, Jézus, nem érdekességnek jöttem a világra, hanem Megszabadítónak!
Te nagy tévedésben vagy, ha úgy gondolod, hogy akkor leszel boldog, ha fiad, leányod, férjed jövőjéről többet fogsz tudni. Nem! Te és mindenki csak akkor lesz boldog, ha Rólam, sőt Engem egyre jobban ismerni fogtok! Ti nem egymásra vagytok teremtve, hanem Istenre! És amíg ezt el nem fogadjátok, mindaddig a legkülönbözőbb bódulatokban próbáljátok pillanatnyilag elcsitítani idegállapototokat! ... 25 / 2492

* * *

Kérdező: 2. Az amerikai terrorcselekményt öt nappal előtte tisztán láttam!
HANG: 2. Nem vagy egyedül azzal a képességgel, amely által előre megismerhetsz eseményeket! Erkölcsi súlya e megtapasztalásnak önmagában nincsen! Ne tégy rá hangsúlyt! Arra akar megtanítani, hogy jobban tudd magad függetleníteni a környezeti hatások alól! Ne gondold hát sem csodának, sem kinyilatkoztatásnak ezt a látást, hiszen neked is csak utólag igazolódott be az események megtörténtéből, hogy amit láttál, az valóság. 1 / 49 Való Zénó


Kérdező: RENDKÍVÜLI KÉPESSÉGEIMRŐL...
A jövőbe látásom képessége és a bennem megszólaló HANG kitől van?
HANG: Maga a képesség, mint minden képességed, Istentől van benned. De e képességek használatába be tud zavarni különböző ártó erő is. Az, hogy ez ne történjék meg, úgy lehetséges, hogy rendszeresen megvizsgálod mind a látási, mind a benső hallási képességedet a következő vizsga alapján: Mindaz, ami téged - és bizonyos értelemben másokat is - épít, buzdít, vigasztal, Istentől van. Ami rombol, kétségbe ejt, elkeserít, nem Istentől van.
Nagyon okosan teszed, ha nem akarod felerősíteni magadban ezeket a képességeket!
Neked legfőbb feladatod az legyen, hogy napi teendőidet becsülettel végezd el. A többit bízd a benned is boldogító módon élő Istenre! Amíg tisztességesen elvégzed napi teendőidet, addig nem kell tartanod attól, hogy mulasztással vétkezel akkor sem, ha igyekszel figyelmen kívül hagyni jövőbelátó és benső halló képességeidet. Nem kell hát attól tartanod, hogy ellene mondasz a benned megnyilvánulni akaró Istennek.
Isten elsősorban nem a rendkívüliségeknek, hanem a REND-nek az Istene. Amíg nem akarsz 'kilógni' a sorból, addig alkalmas eszköze lehetsz a benned lakozó Szentléleknek még akkor is, ha rendkívüliségekre akar téged felhasználni. Jóhiszeműen nem lehet sokáig ellenállni a Léleknek. Az, aki jó szándékú, feltétlenül alkalmas eszköz az Isten kezében.
Leveled igazolja azt, hogy te nemcsak jó szándékú vagy, hanem korodhoz képest okos is!
Amíg vállalod, hogy kontrolláltatod magadat értelmes emberekkel, addig nem lehet baj nálad! 39 / 4205


Kérdező: 2. Többször láttam képeket a jövőmről.
HANG: 2. Csak azok a képek lehetnek hitelesek a jövőt illetően, amelyek egy - már elindult - folyamatot vetítenek eléd. Minden jövőbelátást annak megvalósulása hitelesíti. E téren hát ne légy hiszékeny! Ezt azért mondom, hogy megkíméljelek a fölösleges csalódásoktól. Az Ősmegtévesztő csak azokkal nem tud mit kezdeni e téren, akik számára a jelen megszentelésénél nincs fontosabb! 41 / 4504

* * *

Három formája, tartalma van a próféciáknak


Kérdező: 3. Mi a jele a prófétai elhívásnak?
HANG: 3. A prófétai szerep háromféle tartalmat hordoz. A tanítást, a lélekbelátást és a jövőbelátást. E három közül mindazok, akik úgy tartoznak Hozzám, Jézushoz. mint szőlővessző a szőlőtőkéhez, a prófétaság lelkét hordozzák magukban! Az Én népem prófétai nép!
A lélekbe- és a jövőbelátás karizmáját, a szerepeket kiosztó Lélek annak és akkor adja, akinek és amikor akarja. E karizmák önmagukat igazolják! 41 / 4476


HANG: A próféciák területe nagyon ingoványos terület. Három formája, tartalma van a próféciáknak: a lélekbe látás, a jövőbe látás és a tanítás. Az első kettőre az ördög is képes! A harmadik, a tanítás már nehezebb számára, mivel az Én, a te Jézusod tanítása már rendelkezésetekre áll, s csak az a tanítás mondható igaznak, amely evangéliumaimmal összhangban van. 38 / 4048

* * *
Kérdező: 3. Mi a lélekkeresztség?
HANG: 3. A lélekkeresztség egy olyan istenélmény, amelyben a Szentlélek bizonyos emberi tulajdonságokat karizmává minősít a többi ember javára. Ilyen karizmák a gyógyítás, lélekbelátás, jövőbelátás stb., Istentől megtisztított és felerősített képességek. A lélekkeresztségben tehát Isten mindig bizonyos meghatározott feladatokra képesíti fel azt, akit e téren tanúságtevésre ken fel Szentlélekkel!
Mivel minden karizma emberi képességre támaszkodik, ezért az ördög is képes "természetfeletti" erővel felruházni e képességeket. E képességek forrását a használatuk által megjelent GYÜMÖLCSÖK mutatják meg, vagyis, hogy Istentől, vagy nem Istentől erednek-e.
A Lélek gyümölcseinek felsorolását megtalálhatod a Gal. levél 5;22-23-ban. 29 / 2963


Kérdező: 1. A Lélekkeresztség megérezhető?
HANG: 1. A Lélekkeresztség egy olyan istenélmény, amelynek lényegéhez tartozik az, hogy érzelemmel átitatott megtapasztalás!
Amint a szerelem érzése sem fejezhető ki szavakkal, úgy a Lélekkeresztségben átélt istenélmény sem. Ahány ember, annyiféle. De mind megegyezik abban, hogy Isten szeretetét tapasztalati, tehát érzelmi szinten is átélték.
A Lélekkeresztségben bizonyos emberi tulajdonságok kitisztulnak, fölerősödnek (lélekbe látás, jövőbe látás, tanítás, gyógyítás, stb.) mások javára. E kitisztult, felerősödött tulajdonságokat nevezitek karizmáknak.
A Lélekkeresztségnek tehát elsődleges célja az, hogy a nem személyválogató, de szerepeket kiosztó Isten, megfelelő feladatra keni fel az illetőt a Szentlélek által. Nekem, Jézusnak is, mint embernek, részesülnöm kellett ebben (Lukács 4;18-19)! 33 / 3460 
 
0 komment , kategória:  Jövendölés Jézustól Jövőbe lát  
Álmok
  2009-11-03 15:48:36, kedd
 
  Álmok Lélekkeresztség Újjászületés

Kérdező: 3. Lehet álomban, Lélekkeresztségben részesülni?
HANG: 3. Lehet álomban is Lélekkeresztségben részesülni. De újjászületni, megtérni nem lehet! Álom-ban is kaphatsz egy földi életre szóló szerepet Istentől, de ennek igazolódnia kell ébrenlétben. Tehát gyümölcseiről felismerhető lesz. 23 / 2328


Kérdező: Lehet álomban is Lélekkeresztségben részesülni?
HANG: Lehet álomban is Lélekkeresztségben részesülni! Az álomban és az ébrenlétben történő Lélek-keresztség között semmi lényeges különbség nincs. Csupán arról lehet szó, hogy amikor tanúságot teszel Lélekkeresztségedről, akkor annak nincs olyan meggyőző háttere, ha álmodban kaptad, mintha ébrenlét-ben kaptad volna. De ez nem lényeges. ... 30 / 3129


Kérdező: 3. Lélek-keresztelt vagyok-e?
HANG: 3. A Lélekkeresztség egy olyan istenélmény, amelyet akár éber állapotban, akár álomban, akár a klinikai halál állapotában él át valaki, mindenképpen felismerhető az illető részéről. Ennek az élménynek kisugárzása alól még az illető környezete sem tudja kivonni magát! ... 41 / 4447Újjászületés

Kérdező: 3. Te szóltál hozzám álmomban, Uram?
HANG: 2-3. Újjászületésed folyamatban van! Az ég angyalai készítik számodra azt a csodát, amit újjászületésként fogsz megélni. Álmodban ennek elkezdődését élted meg. Megvalósulása akkor fog bekövetkezni, ha lelkedben meghozod azt a végleges döntést irányomban, amellyel tanúságtevésed egyértelművé válik környezeted számára. Szurkolok érted, hogy ne vessz el a részletekben! 43 / 4754Álmok szellemvilág


Kérdező: ÖT ÁLMOMRÓL KÉREM A HANG VÉLEMÉNYÉT.
1. Az égen gyönyörű szivárványt és csillagokat láttam!
2. Egy gyönyörű környezetben csak szépet láttam.
3. A földet térképszerűen láttam, s egy részén piros kereszt.
4. Gyönyörű tájat láttam, ahová nem volt könnyű bejutni.
5. Szintén gyönyörű körülmények között tudom magam.
HANG: A földi világ és a szellemvilág dimenziója között - hasonlattal élve - olyan különbség van, mint egy gyönyörű szőttes bal- és jobb-fele között. Te álmaidban a földi életből, tehát az életed baloldaláról átláthattál életed jobboldalára, tehát arra a kegyelmi oldalra, ahol igazi otthonod vár téged. Erre gondolva mondtam egykor, hogy elmegyek és helyet készítek nektek (János 14:2).
Bízzál Bennem! Az él helyesen, aki a boldog örök-élet reményében él! Ehhez igazítsd a földi életed mulandó értékeit! 13 / 1163


HANG: Mindenekelőtt föl kell hívnom figyelmedet arra, hogy nem jó az, ha valaki a szellemvilággal kapcsolatba akar kerülni. Ti nem azért jöttetek a földre, hogy ne a földön éljetek! Aki arra törekszik, hogy kinyíljék a harmadik szeme, hogy lássa, vagy hallja e szellemvilág életvitelét, az kiteszi magát annak, hogy a szemtelen szellemek megpróbálják őt idegileg tönkretenni. Ugrálni fog a vérnyomása, nyugtalan lesz az álma, és ehhez hasonló dolgok fognak vele történni. ... 15 / 1442

***********************
ÁLMOK

Kérdező: 2. Két álomról kérek magyarázatot!
HANG: 2. Álmod egyfajta feszültséggel terhelt szülői kapcsolatról szól, amelynek feloldása még rád vár. A jelened részben a közös múltatokban gyökeredzik, amin érdemes elgondolkodnod. 1 / 4 VALÓ ZÉNÓ


Kérdező: Uram! Az egyik fiatal testvérem kettő álmát hozza Eléd. Mi a véleményed ezekről az álmokról?
HANG: 2. A másik álmodról fontosnak tartom közölni, mivel folyamatos álomról van szó, és éppen ezért mindenki számára tanítást hordoz, hogy önismeretet és életsorsot egyaránt kiolvashatsz belőle. Önismeretet azonnal, életsorsot nem biztos, hogy azonnal.
Gyermekem! Meg kell tanulnod, hogy a várakozás sok esetben gyümölcsözőbb életet produkál, mint a tevékeny sietség.
A Nap simogató melegével úgy tudja kibontani a virág szirmait, hogy virág és környezete ezáltal szebbé teszik a világot. Ha siettetni akarná valaki e kibontakozást harapófogóval, bizony mindent elrontana.
Napsugár szeretnék lenni életedben. Szeretetem melegével és simogató gondoskodással képes vagyok szebbé tenni a magad és környezeted életét. Sőt! Csak Én vagyok erre képes! De csak akkor, ha igyekszel türelmesnek, Bennem bízónak lenni, maradni. 1 / 65


Kérdező: 2. Egy álom magyarázatát szeretném tudni, mely nagyon közelről érint.
HANG: 2. Az álmoddal kapcsolatban zavaros vágyaid nyilatkoztak meg. A tudattalanodból felmerülő képek, események azt jelzik, hogy nem látnak maguk számára megnyugtató megoldást tudatod szintjén.
Azt világosan tudnod kell, hogy Én nem tudom átalakítani gondolkodásotokat. Felelős döntést a ti érdeketekben csak ti tudtok hozni. A földi élet lényegében erre való. De itt nincs megállapodott boldogság. Csak ÚT van a boldogság felé. Ez az ÚT pedig VELEM azonos.
Én nem intézményben gondolkodom. Nekem a SZEMÉLY a fontos. A SZEMÉLYNEK viszont Én csak akkor vagyok fontos, ha az a SZEMÉLY feladatokban tud és akar gondolkodni. Mert csak feladatok teljesítése által válik láthatóvá, hogy valaki Hozzám akar tartozni, vagy sem. Az Értem vállalt feladatok pedig csak akkor igazak és helyesek, ha békét eredményeznek annak szívében, aki a feladatot végzi. Tudom, vannak olyan feladatok, melyekre nem adtam példát. Ilyen pl. a házasság. De ez Velem kapcsolatban nem is tartozik a lényeghez. 5 / 385


Kérdező: 4. Egy álomról kérek magyarázatot. Egy meleg szeretetet árasztó gazdaságban jártunk. Az volt mindannyiunk érzése, hogy föl tudnánk fejleszteni a gazdaságot.
HANG: 4. Álmod arról a belőletek kibontakozó energiáról tudósít, amely hivatva van megkönnyíteni mások életét. Álmod tartalma ÁLDÁSOMAT HORDOZZA! 7 / 539


Kérdező: 2. Van egy álmom, melyben nagy tisztelet és szeretet ölel körül. Férjem miért nincs közöttük?
HANG: 2. Az álmod bepillantást enged abba a műhelybe, amelyben az örömöt, boldogságot, szépséget, harmóniát előkészítő jó szellemek, különböző ismert és nem ismert alakok eléd és beléd vetítésével dolgoznak tudat alatti világodban. Ne gondold negatív dolognak azt, hogy férjed nincs közöttük. Az szinte erőszakos követelmény, hogy a házastársak egymásra vannak teremtve. A valóság nem ez. A házastársaknak az volna a feladatuk, hogy egymást Hozzám segítsék. Sajnos, ennek legtöbbször éppen ellenkezőjét teszik. Önmaguknak akarják lefoglalni azt, ami az Enyém. Pedig, ha tudnátok, még akkor is, mikor arra kérlek benneteket, hogy ajánljátok fel magatokat Nekem, csak a magamét kérem vissza, mert tudom, hogy mindenhol máshol hontalanok vagytok. Igazi otthonotok csak Nálam, Velem és Bennem van. 7 / 586


Kérdező: 4. Az álmomban hallott HANG mire figyelmeztet?
HANG: 4. Az álmodban hallott hangot nem magyarázhatom meg, mert hit helyett a hiszékenységet erősíteném benned. Márpedig a hiszékenység nem más, mint babona. A babona nem más, mint valaminek olyan erőt tulajdonítani, amelyet annak Atyám nem adott. 8 / 635HANG: ... Idegrendszered olyan, hogy könnyen elmosódik az álom és az ébrenlét közötti határ. Ez nem baj. ... 8 / 675


Kérdező: 1. Mit jelentenek álmaim?
HANG: Hűségedet nem szabad megtörnöd! A tudatalattidban ért támadások félrevezetők. Te a GYŐZTES oldalán állsz! Ezt kell mélyítened magadban! Élő pajzsod ÉN vagyok! 11 / 873


Kérdező: 4. Álmom, melyben a Föld újjászületését láttam, mint jelent?
HANG: 4. Ez az álom nem szorul magyarázatra. A rád gyakorolt hatása jelenti számodra a megszívlelendőt. 11 / 985


Kérdező: Egy álmomról szeretném hallani a HANG véleményét, amely az inárcsi plébános úrral is kapcsolatban áll. Keresztre feszített férfiak között hallottam, hogy valamit meg kell oldanom, és ebben az inárcsi plébános úr segíteni tud.
HANG: Valóban tudok segíteni rajtad azon keresztül, aki most Inárcson kisegít. Ő az Én prófétám, és azért választottam ki, hogy ne csak prófétai sorsa legyen, hanem prófétai szerepe is. Halld hát rajta keresztül szavaimat:
Többen tehetetlenek veled kapcsolatban. Nem szabad, hogy akadálya légy annak, amit prófétáimon és rajtad keresztül közölni akarok a világgal. A benned megszólaló "hang" olyan kontrollra szorul, amelyet az említett inárcsi prófétám tökéletesen magára tud vállalni. Ha tehát bármi olyan információt észlelsz agyadban, amelyet közölnöd kell mással, előbb kontrolláltasd az inárcsi prófétámmal.
Hidd el, nem fogsz csalódni Bennem! Neked valóban nagy szükséged van arra, hogy kiszűrd magadból mindazokat az ártó hangokat, amelyek megnehezítik saját életedet és mások életét.
A keresztre feszítést vállalók között találod meg segítő társaidat!
Parancsolom Magam, Jézus Krisztus nevében minden ártó erőnek, hogy távozzék tőled! 12 / 1007


Kérdező: Egy álmomról kérem a HANG magyarázatát.
HANG: Álmod sem a múltból, sem a jövőből nem küld feléd olyan információt, amely fontos volna számodra.
Álmodban arról van szó, hogy családi kapcsolataid szálai olyan képeket formáltak tudatodban, amelyek e szálak benső elrendezését jelzik.
Családi kapcsolataid görcseinek legnagyobb részét már feloldottad, és ma már sokkal több benned az, ami helyén van, mint az, amit még el kell rendezned. Ilyen értelemben a nehezén már túl vagy! 12 / 1043


Kérdező: 2. Két álmomra kérek magyarázatot.
HANG: 2. Álmaid arról tanúskodnak, hogy tudatalatti világod jó talaj. Tehát igenis képes vagy határozott lenni olyankor, amikor arról van szó, hogy te a szeretet oldalán maradj, hogy akkor és azokkal is fenntartsd a szeretet-kapcsolatot, amikor és akikkel akár férjed, akár maga a Sátán akarja ezt korlátozni. Bizony ilyen esetben igazolódik be e kijelentésem: "Nem békét jöttem hozni, hanem kardot" (Máté 10;34.) És meg fognak valósulni azok a szavaim is, amelyeket Lukács 14;37-ben olvasol.
Okosan tetted, hogy kiöntötted szívedet. Légy erős!
Ha azt éled meg, hogy férjed már régen elhagyott téged, akkor ezt tedd egyértelművé, mert a ködösítés senkinek sem használ. Legkevésbé neked! 12 / 1069


Kérdező: 3. Mit akart tőlem az, akit álmomban láttam?
HANG: 3. Az említett álmod azt mondta meg előre, hogy találkozni fogsz reád figyelő, téged nagyon fontosnak tartó szeretettel. E sorok is ilyen szeretet-találkozások Velem! 14 / 1242


Kérdező: 3. Egy hosszú álmomra kérek magyarázatot.
HANG: 3. Hosszú álmod éppen azért tűnik hosszúnak, hogy te olvasd ki belőle azt, ami jelened megszentelésére való. 14 / 1262


Kérdező: Gyermekemet nem kereszteltettem meg. Ez nagyon bánt.
Álmomban kisgyermekként jelenik meg, pedig már felnőtt!
HANG: Lelkiismereted háborgása jogos, és álmod is ezt érzékelteti, de nem azért jogos, mert nem kereszteltetted meg gyermekedet, hanem azért, mert kishitű voltál. Lám, nem lett e kishitűségednek pozitív következménye férjeddel kapcsolatban! ... 14 / 1272


Kérdező: 3. Ébren és álomban történt dolgok bennem mit jelentenek?
HANG: 3. Mindaz, ami veled és benned történik, gyümölcsei révén minősíthető. Jól teszed, ha megtanulod, s gyakran elmondod magadnak a Lélek gyümölcseit (Galata levél 5;22-23)! 15 / 1422


Kérdező: Álmaimra kérek magyarázatot.
HANG: Írod, hogy minden éjjel álmodsz, s ezeket az álmokat le is szoktad írni.
Részemről az teljes képtelenség, hogy álomfejtőként álljak rendelkezésére azoknak, akik álmaikról beszámolnak Nekem. Csak olyan álmokat szoktam megfejteni, magyarázni, amelyek szükségesek ahhoz, hogy valaki az egész életét beállítsa olyan döntés irányában, amelyre az álmok figyelmeztették.
A te éjjelente megjelenő álmaidat neked kell úgy felhasználnod, hogy azok az elinduló napon erőforrásai legyenek szereteted kiáradásának. Nincsenek abban semmi titokzatosságok! Arról van szó bennük, hogy te is, mint minden ember, nem csak tudatos életet élsz, hanem van neked is olyan tudatalatti részed, amelyben feldolgozódnak vágyaid, a napi hatások, és mindaz, ami kell ahhoz, hogy idegileg ne menjen tönkre idő előtt valaki.
Jó, ha figyelsz álmaidra, de lényegében neked kell azokat megfejtened. Neked elsősorban nem mankóra van szükséged, hanem arra, hogy felelősséget merj vállalni magadért. Neked irányító szereped is van életedben, s ezt nem ruházhatod át másra! Az önbizalom nem gőg, hanem olyan alap, amely vállalni tudja a felelősségteljes életet!
Nagyon szeretlek, és bízom abban, hogy ez a szeretetem visszhangra talál benned! Olyan visszhangra, amely a tudattalanodból is hangzik feléd! 15 / 1427


Kérdező: 1. Egy álmomról kérdezem a HANG-ot.
HANG: Álmod nem más, mint a te tudatalatti világodnak sokszínű gazdagsága, mely azt érzékelteti, hogy konfliktushelyzetekben olyan irányító szereped van, amely győzelemre segíti az ésszerűséget a romboló erőkkel szemben.
Földre jöttöddel olyan természetet öltöttél magadra, mely nagyszerű kiegyenlítő rendszert hordoz azokban a mélyebb pszichikai rétegekben, amelyekben az Általam megszentelt rendező elv működik. Vagyis nálad legtöbbször az "aludjunk rá egyet" átlagon felüli eredménnyel járna! 15 / 1437


Kérdező: 2. Egy álom hatására időnként gátlásos vagyok.
HANG: 2. Ami pedig gátlásosságodat illeti, az természetes egy olyan álom után, amit leírtál Nekem! Amint kiszárad egy nedves anyag a Napon, úgy veszít hatékonyságából álmod, és úgy oldódik majd gátlásod. Sok olyan negatív lelki hatás van, amelynek egyetlen, legjobb gyógymódja az idő. Meg kell tanulnod, hogy az álmot ne mosd össze az ébrenlét állapotával. Ha egy álomnak zavaró hatása van, akkor józanul tisztáznod kell az illetővel való kapcsolatodat, akivel kapcsolatban ez a zavaró, gátlásos viselkedésed felébred benned. Álmod csupán erre adott felszólítást! Semmi formában ne akard álmodat átültetni a valóság talajára! Az álmok világa a szimbólumok világa. Egy szimbólum csak akkor lesz olyan, mint egy kulcs a zárban, ha nem téglának fogod fel, amelyet be kell építened életedbe, hanem felszólításnak bizonyos rendezésre. 17 / 1640


Kérdező: 3. Egy álmomról és adottságomról kérdezem a HANG-ot.
HANG: 3. Álmaid jelzései mindig helyére kerülhetnek és adottságodnak ismerete mindig felhasználható eszköznek arra, hogy a jelenben tedd azt, ami szívedet megnyugtatja. Egyéni imáid, emberi kapcsolataid arra is valók, hogy álmaid és képességeid megfelelően segítsenek előre.
Azért nem mondhatok konkrét dolgokat ezekkel kapcsolatban, mert mire válaszom elérkezik hozzád, már korrigálnom kellene, s így nincs értelme olyan dolgokat konkretizálni, amelyek a mulandóság árjában sodródnak.
De tudnod kell, hogy ezek nagyon fontosak, és ezért mondottam, hogy az imádság, főleg a PÁRBESZÉDIMA, és az olyan nevemben történt találkozás, amelyre ígéretet tettem, hogy ott vagyok, ha ketten, vagy hárman így összejöttök, az ilyen témák megtárgyalására és helyre tevésére lehetőséget kínálnak fel! 23 / 2337


Kérdező: Három álmomnak a magyarázatát kérem a HANG-tól.
HANG: A harmadik álmodról azt írtad, hogy érted. Igen. Isten nem személyválogató, és azt akarja, hogy minden szellemi lény által ki tudja bontani, tudja elindítani saját szeretetét.
A másik két álmodnak az az érdekessége, hogy sok összetevőből áll, és rendre magadnak kell meglátnod, kihallanod belőlük azt, amit mondani akarnak itt és most számodra.
Egyetlen olyan momentum van, amely állapotodra vonatkozik. Ez pedig az, hogy felfelé lendülsz, magasabb régiók várnak téged, és te már képtelen vagy arra, hogy el tudjon bódítani végleg a föld.
Ez azért nagyszerű, mert valóban Rám találtál! Lelked mélyén az a HONVÁGY hajt, mely nem más, mint az Én, Jézus, jelenlétem benned! Ezt megtörhetik időszakos bódultságok, de már ki nem irthatják belőled! Erre mondhatod te: Hála Isten!
Drága Gyermekem! Válaszom rövid, de éppen azért, mert álmaid magyarázata részben feladat, részben pedig számodra gyémántkövek, amelyekkel kiköveződnek további útjaid, ezért e rövid válasz hosszú programmal lát el téged. 25 / 2464


Kérdező: 1. Álmomban egy másik dimenzió lakóinak vergődését láttam amiatt, hogy mi tönkretesszük a természetet.
HANG: 1. Álmodban képekben láttad azt, hogy fáj a szíved a környezet pusztulása miatt. Kétségtelen, hogy bizonyos értelemben együtt kell élnetek a körülöttetek lévő természettel, de a hangsúlyt nem arra kell tennetek, ami mulandó.
A környezetvédelemnek is csak eszköz jellege van. A cél az a szeretni tanítás, amely nem az ember alatti világ miatt van gondban, hanem az erkölcsi értékek elpusztulása miatt.
Az emberi kapcsolatokban legfontosabb szeretet megőrzése érdekében nem lehet szempont az ember alatti világ pusztulása. Nemcsak az ember alatti világ pusztulását, de még saját magad feláldozását is vállalnod kell, ha az emberek iránti szeretet megélése ezt kívánja tőled!
Aki attól fél, hogy a jövő nemzedék élete nehezebb lesz, ha nem tesztek nagyobb hangsúlyt a környezet védelmére, az úgy gondolja, hogy a földön Istentől rendelt emberi szerep az, hogy kevesebb szenvedés legyen a földön. Ez csak részben igaz. Annyiban igaz, hogy az egymás iránti szeretetetek kibontása szebbé teszi jelen életeteket. De csak ennyiben igaz.
Ne a jövő érdekében akarjatok áldozattá válni, hanem a jelen érdekében! Etessétek az éhezőket, ruházzátok a rongyokban járókat, ápoljátok a betegeket, oldjátok fel az egymás fölötti uralom kötelékeit magatokban. Ettől lesz szebb a föld, és nem attól, hogy az állatokat és növényeket ápoljátok, miközben megfeledkeztek arról, hogy megkönnyítsétek azok jelenét, akikkel együtt éltek. 25 / 2469


Kérdező: 2. Egy (két) álomról
HANG: 2. Álmod, álmaid, azt akarja érzékeltetni veled, hogy a szeretet a földön nemcsak élvezet, hanem áldozat is. Főleg áldozat! 25 / 2501


Kérdező: Álmom: Emberek parancsra le akarták rombolni az inárcsi templomot, s én semmilyen józan érvvel nem tudtam rájuk hatni.
HANG: Nagyon köszönöm leveledet, melyet médiumomnak írtál. Köszönöm, hogy nyitott szívvel figyelsz mások sorsára, hiszen rajtatok, a ti ráfigyelő szeretetek által tudok nagyon hatékonyan gondoskodni rólatok. Ha szükséget szenvedőt látsz a közeledben, akkor csak imádkozz buzgón Hozzám, s biztosan kitaláljuk együtt, hogy hogyan tudnál gyakorlatilag is segíteni.
Médiumomat ne féltsd, ő az enyém, így a körülményeinek is az Istene vagyok, gondoskodni fogok róla, ahogy ezt már ő máskor is sokszor megtapasztalta. De imáid mindenképpen javára válnak a mindenségnek, továbbra is számítok rájuk. Legyetek mindig nyitottak Felém, hogy gondoskodhassak rajtatok keresztül a rászorulókon. Isten szükség szerint közösség, s aki közösségben él, annak mindig meglesz az, amire feltétlenül szüksége van.
Álmod önmagáért beszél: Akik nem hajlandók gondolkozni, azokra nem lehet józan érvekkel hatni. Az ember a gondolkodás által válik emberré, s válik alkalmassá emberi életre.
A gondolkodás eredménye lehet csak a gondolkodás-átalakítás, ami nélkül nem létezhet igazi, helyes, Isten által elgondolt szeretet. A parancsolgatás és a parancsoknak való vak engedelmesség nem az Én világom. Aki Engem akar követni, annak tudnia kell felelősséget vállalnia a tetteiért, az nem hivatkozhat soha arra, hogy bármit is parancsra tett. 25 / 2526


Kérdező: Álmairól, kijelentésekről kérdezem a HANG-ot.
HANG: Az álmok, a kijelentések, olyan terület, amely nagy óvatosságot, s ugyanakkor nagy egyszerűséget kíván attól, akit Lelkem e területre vezérel. E terület eszköz lehet, de nem fundamentum, melyre építeni érdemes lenne! 28 / 2902


Kérdező: 3. Clinton elnökkel álmodtam. Mit jelent ez?
HANG: 3. Az általad leírt álmodnak nincs sorodat formáló mondanivalója. Amit álmodtál, az a tudatalatti világodban történő rendezéshez volt szükséges. Az ébrenlétben kapott, ért, felvett különböző hatások kibírhatatlan megterheléseket jelentenének nektek, ha álmotokban ezek a hatások, a szimbólumok nyelvén ki nem egyenlítenék egymást. 33 / 3437


Kérdező: 3. Két álmomról kérdezem a HANG-ot.
HANG: 3. Az első álmod, amelyet magadra vonatkoztatsz, s tudatosítod magadban az, hogy a felnőttnek már 'szilárdabb' táplálékra van szüksége, nagyon találó! A másik álmod, saját lelked jelenlegi egyensúlyát hivatott biztosítani.
Az általad 'szomorú'-nak mondott eset, valóban szomorú, de semmiképpen sem reménytelen! Imáid, szentmiséid, életáldozatod, feltétlenül siettetik azt a folyamatot, amely által a tieid az Enyéim is lesznek. 34 / 3578


Kérdező: 1. Van olyan, hogy a lélek nem rendelkezik én-tudattal?
HANG: 1. Olyan van, hogy a lélek nem rendelkezik felelős én-tudattal. De olyan nincs, hogy ne rendelkezne én-tudattal!
Az álomban tudsz magadról, de nem vagy képes felelős, tehát erkölcsileg is értékelhető döntéseket hozni.
Mivel a földi halál csak nagyon átvitt értelemben hasonlítható az álomhoz, inkább egy nagy felébredésnek lehet mondani, ezért a földi test végleges levetése szabaddá, tehát felelős döntések meghozatalára is képessé teszi a lelket. E nélkül nem lehetne tudatosan vállalt újraszületés, reinkarnáció! 34 / 3595


Kérdező: 2. Álmomban azt mondta valaki, hogy már sokat szenvedtem.
HANG: 2. Aki álmodban szólt hozzád, igazat mondott. Valójában a te nagy N-ed mondta ezt neked. Arra kérlek, ne a szenvedéseidet vedd soknak, hanem inkább mulasztásaidat. De ezeken sem szabad sokat 36 / 3758


Kérdező: Egy álom magyarázatát kérem a HANG-tól.
HANG: Részletesen leírt álmod kifejtése egy egész pszichológiai tanulmányt tenne ki, venne igénybe. Ilyesmire Én, Jézus, nem szoktam vállalkozni. Nem, mert önmagatok megismerése nagyon ingoványos talaj. Értelmi, akarati, érzelmi hullámzásaitok alapos vizsgálatára felhasznált idő, az eredmény szempontjából, nem éri meg a fáradságot.
Sokkal többre mész, ha Velem foglalkozol, s magaddal csak annyit, amennyit a reggeli és az esti imád igényel. Vagyis, hogy reggel Velem átgondolod, hogy mit és hogyan kell tenned, és este visszatekintve, némi részletességgel megköszönöd az elmúlt napot. 37 / 3926


Kérdező: 2. Álmomban egyik távgyógyítót láttam sírok között.
HANG: 2. Soha nem adtam tanítványaimnak olyan tanácsot, hogy távgyógyítást végezzenek, bár Én, Jézus, végeztem távgyógyítást, tehát ez lehetséges, de ennek gyakran több a kára, mint a haszna. Ennek egyszerű magyarázata az, hogy a személyes kapcsolat által lehetővé vált érintkezés hiánya nagyon megnehezíti a lelki sebek gyógyítását. Nem véletlen, hogy a katolikus egyházban nem tartják érvényesnek a telefonon történő gyónást-feloldozást akkor sem, ha egyébként, a személyes kapcsolaton kívül, minden más feltétel adott. 38 / 4098


Kérdező: Egy álmomról kérdezem a HANG-ot.
HANG: Álmod nem a jövőben megvalósuló eseményekre akar figyelmeztetni téged, hanem egy régmúltban gyökerező kapcsolat idéződik fel benned, különböző szimbólumok kíséretében. A 'régmúlt' szó alatt évszázadokat értek. E szimbólumok mind, mind egy-egy mozaik darab, amelyek érzelmi világod részeit öltöztetik képekbe. Éppen ezért ezeknek nagyobb a füstje, mint a lángja. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy vizsgálódásuk sok időt vesz igénybe anélkül, hogy külön-külön életet alakító tartalmuk lenne. Együttesen azonban mégis rendelkeznek tudtotokon kívül alakító erővel, mert az ilyen álmok teszik lehetővé azt, hogy bizonyos rendezői elv bennetek megfelelő szerephez jusson. 41 / 4404


Kérdező: 3. Volt férjem egy úton fog járni velem valaha?
HANG: 3. E téren nem jósolhatok a jelen földi életetekre vonatkozóan, mert több szabad döntést kell hoznia neki is és neked is ahhoz, hogy jövőtök közös harmóniába kerüljön.
Két dolgot azonban mondhatok ezzel az álmoddal kapcsolatban is. Az egyik az, hogy a karma törvénye szerint egykor (nem szükségszerűen a jelen életetekben) megvalósul harmonikus találkozásotok. A másik pedig az, hogy az imának időt megrövidítő ereje is van. 41 / 4494


Kérdező: 1. Egy álomról kérdezem a Hangot.
2. Újjászülettem?
HANG: 1-2. Az álmod arról beszél, hogy életed problémáira te magad vagy a megoldás. Az biztos, hogy segítségem nélkül nem megy, de a megoldást ÉN, Jézus is tőled várom. Álmodban segítségért nem Hozzám fordultál, hanem külső, tőled független módon akartad rendezni a felmerülő nehézséget.
Én veletek mindenre képes vagyok a szeretet körén belül, nélkületek - a boldogságotokat illetően - Én is tehetetlen vagyok. Kérd hát bátran te is az Én erőmet, és ne kívülről várd a megoldást! Hidd el, Velem mindenre képes leszel, erősebb bármekkora darunál, és szelídebb a legszelídebb báránynál. Ha ezt éled, akkor biztos lehetsz abban is, hogy már újjászülettél! 43 / 4720


Kérdező: 1. Egy álom magyarázatát kérem!
HANG: 1. Álmod arra tanít, hogy lányoddal kapcsolatban ne félj a változtatástól. Ehhez van segítőd is, aki melletted áll, és csak azért nem fedi fel egyelőre magát előtted, mert valószínű, hogy ezáltal hangsúly-eltolódáshoz vezetne a gondolkodásod. Elég annyit tudnod, hogy Ő mindig a rendelkezésedre áll, számíthatsz rá, amikor életed meghatározó döntései előtt állsz. 43 / 4762
 
 
0 komment , kategória:  Álmok  
Vegetáriánus életmód, húsevés
  2009-11-01 14:08:20, vasárnap
 
  Kérdező: Uram! Mi a véleményed a vegetáriánus életmódról?
HANG: Nincs véleményem róla. Már kétezer évvel ezelőtt elmondtam, hogy tisztátalanná az embert az teszi, ami kijön a száján, és nem az, ami bemegy rajta. Akkor is megbotránkoztak kijelentésemen.
A táplálkozás mindenki számára ESZKÖZ. Aki azt tapasztalja, hogy jobb neki, ha nem eszik húst, az legyen vegetáriánus. Aki nem érez erre indítást, az ne legyen az. Az indítás vagy nem indítás, az mindenkinek teljes lényét átfogó, átjáró szférájából jön vagy nem jön. Erre lehet rábeszélni és lehet erről lebeszélni is másokat. Erkölcsi értéke mindegyiknek nulla önmagában. Én erre is, arra is áldásom adom. Fontos a szívbéke." 2 / 138


Kérdező: Uram! Kissé nyugtalanná tett az a kazetta, amit Kecskemétről küldtek, s mely szerint a Te velem közölt kijelentéseid, melyek számomra szentek és igazak, nem megfelelő súlyozással fogalmazódnak meg.
A kérdező tőlem idézőnek mondta e kijelentésedet, amelyet Márk evangéliuma 7-dik fejezetének 14. versétől így mondtad: "Hallgassatok rám, és értsétek meg: nem az szennyezi be az embert, ami kívülről jut a szájába, hanem az szennyezi be, ami az emberből távozik." A 18-dik versben ezt még jobban kiélezed. A kérdésre választ váró vagy egyáltalán nem ismeri tanításodat, s ez mentségéül szolgálna, vagy rosszhiszemű, mivel a Te kijelentésedet határozottan visszautasította.
Tudom Uram, hogy amit Te mondasz, az úgy is van. Azt is tudom, hogy az ősellenség keveri az igazat a hamissal. Előttem tisztán megvilágosodott, hogy nem Te beszélsz a kazettáról beszélőben, mivel abban van olyan is, ami helyes, és van olyan is, ami szinte istenkáromlás. Pl., hogy a húsevőben nincs az Atya.
Jézusom! Te mondtad, hogy jönnek majd hamis krisztusok, és ha lehet, még a választottakat is megtévesztik. /Máté 24;24./ Itt most ez jelent meg, mivel ellentétét mondja annak, amit Te evangéliumaidban mondtál. Számomra ez azért nyugtalanító, mert az általam nagyon tisztelt kérdező Tehozzád fordult, és nem Te válaszoltál, hanem valami más szellem a Te nevedben. Uram mentsd meg a kérdező testvéremet az ilyen alattomos ámítóktól, akik Rád hivatkozva mondanak ellenedre!
HANG: Ne engedj annak a sötét felhőnek, mely elindult akkor feléd, mikor kezdted hallgatni a kazettát. Te vállaltál negyven napos igazi böjtöt, mikor erre kértelek. Sem a kazettára beszélő, sem az ott jelenlévők még csak meg sem közelítették az igazi böjt lényegét annyira, mint te akkor megtapasztaltad. Ne engedj annak a kísértésnek, mely képes elvinni a lényegtől. Te még hamvazó szerdán is, tehát olyan napon, mikor a te egyházadban szigorú böjt van, ettél egy családnál rántott húst, mert mondtam akkor, hogy most ezt kívánja a szeretet. Az ott megnyilvánuló szabadságod e témában az Én Lelkem jelenlétének volt a jele /2. Kor. 3;17./.
Hidd el, senki sem lesz sem jobb, sem rosszabb attól, hogy mit eszik. Természetes, hogy ami árt, azt kerülni kell, amennyire csak lehet. De, ha arra gondolsz, hogy milyen vitád volt éppen egy olyan emberrel, aki vegetáriánus, s aki feleségét és öt gyermekét elhagyta egy másik nő kedvéért, s aki vegetáriánusságával ezt egyáltalán nem tartotta összeegyeztethetetlennek. Ha erre, és ehhez hasonlókra gondolsz, (nem egy ilyen esetről tudsz), akkor megérted, hogy mennyire nem az a lényeg, ki mit eszik, iszik, ha evése és ivása nincs a gyakorlati szeretet rovására.
Sajnos azt kell mondanom, hogy bár testileg kétségtelenül egészségesebb a húsnélküli ételek fogyasztása, mint a húsételeké, de ez az egészség csak, és kizárólag csak a testi állapotra vonatkozik. Vannak beteg testű szentek és vannak egészséges testű ördögök a földön. Gondolj csak arra az asszonyra, aki éppen ott, ahol te plébános voltál, szinte minden vasárnap kiült a kapuja elé, és gúnyolva kiabálta meg azokat, akik templomba mennek, mondván:" Nézzetek engem, már elmúltam kilencven éves, soha beteg nem voltam, orvosra sohasem volt szükségem, pedig templomba nem jártam, s csak röhögök a ti isteneteken, akihez ti jártok. Nekem semmi bajom sincs!"- Emlékszel, hogy mit ártott ez az egészséges testű szerencsétlen ott mindannak, amit te Rólam továbbadni akartál?!
Mit mondjak hát? Aki úgy gondolja, hogy jobban tud szeretni, ha olyasmit eszik, amit a kazettáról hall, az tegye azt, de ne higgye senki, hogy attól lesz valaki állat-ember, mert húst eszik. Én, az Istenember sokszor ettem húst, és bizony egyáltalán nem csináltam ebből soha problémát. Problémát ebből mindig a farizeusok csináltak.
Benne élek a húsevőben, ha szeret, és nem élek a nem húsevőben, ha nem szeret. Ezt így fejeztem ki:" Aki szeret engem, azt Atyám is szeretni fogja, hozzá megyünk, és lakást veszünk nála."/Jn. 14;23/. Tehát nem azt mondtam, hogy aki nem eszik húst, ahhoz megyünk. Nem ez a feltétel. A feltétel ez:" Arról ismerje meg mindenki, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt."/Jn. 13;35./ Most nem térek ki arra, hogy mennyire teológiailag is abszurd állítás az, hogy a húsevő emberben nem él az Atya, ahogy ezt a kazettáról beszélő mondja.
Azt meg vedd természetesnek., hogy az, aki a húst nem evést olyan fontosnak tartja, mint a kazettára beszélő, aki sajnos azt a látszatot kelti, mintha Én beszélnék belőle, az ilyen szellem nyugodt lélekkel át fogja keresztelni a bort mustra, és a bárányhússal kapcsolatban is meg fogja találni azt a fogalmazást, mely óvni fogja hallgatóit a bárányhús fogyasztásától, ha ez jobban beleillik elképzelésébe. Pedig hát, akik falánk és borissza embernek neveztek Engem, bizony a kánai lakomán megállapították Rólam, hogy olyan bort teremtettem az edényekbe, melynek minőségét szerintük a még meg nem ittasodottak szokták díjazni, tehát azok, akik még nem keverték össze a bort a musttal.
És ne higgyétek, hogy a héber nyelvnek nincsen a mustra külön szava, azért mondták volna a bort mustnak, vagy a mustot bornak.
Barátom! Te soha ne másítsd meg szavaimat. Ne aggódj! Mindaddig, míg szinkronban van a benned megszólaló HANG azzal a HANGGAL, mely ismert az evangéliumaim alapján, mindaddig, míg nem kezded magyarázni, hogy szavaimat nem úgy írták le, ahogy kellett volna, és nem úgy kell érteni, ahogyan mondtam, addig nem szabad elbizonytalanodnod, bárhonnan is jön feléd bírálat.
Meg kell mondjam: Igenis, az utolsó vacsorán bort ittam, és húst ettem. Így igaz ez akkor is, ha ez valakinek vagy valakiknek nem illeszthető bele étrendi elképzeléseikbe. Még az Általam meggyógyítottaknak sem adtam soha étkezési, diétás receptet.
Figyeld meg: Te sohasem támadtad, te mindig szeretted és értékelted a vegetáriánusokat, de sohasem azért, mert vegetáriusok. Téged támadni fognak, magatartásodat erkölcsileg is minősíteni fogják azok a vegetáriánusok, akiknek nem a megtérés a legfontosabb, hanem valami pótcselekvés, mely étkezéssel nagyszerűen palástolható. Az Én tanításom lényege a szeretés, mégpedig főleg az ellenségszeretés. Ezt nem fogják hangsúlyozni azok, akik pótcselekvésekkel akarják kikerülni sorsomat. Pedig hát nem lehet a tanítvány, ha igazi tanítvány, sorsában kivételezettebb, mint Mestere.
Hidd el, minden arra megy ki, hogy ne kelljen Engem, mint UTAT vállalni. Ennek érdekében hamisítanak már kétezer éve. És ez így lesz az idők végezetéig. De bízzál! Én legyőztem a világot. Azt a világot, amit magadban hordasz. És mindaddig, míg Hozzám akarsz tartozni, addig elhiheted azt a mondatomat is, hogy az enyéimet igenis jellemezni fogja mindig az is, hogy még ha valami önmagában halálosat, mérgezettet esznek, isznak is, NEM FOG ÁRTANI NEKIK /Mk. 16; 18./. Csak az a fontos, hogy amit esznek, isznak, annak energiái - minden energia önmagában erkölcsileg semleges - az enyéim döntései alapján szeretésre, szolgálatra használódjanak fel.
Ez a színtiszta IGAZSÁG, mely VELEM AZONOS.
A fentiek ismeretében most már kijelenthetem: Sokkal egészségesebb a vegetáriánus étkezés, mint a húsfogyasztóké. Bár egyik sem tudhatja, hogy a holnapot megéli-e. Aki úgy gondolja, hogy jobban megért Engem, ha nem fogyaszt húst, az kövesse a kazettán elhangzottakat. Feltétlenül jól fog járni. De az Engem megértés lényegében nem gyomor-kérdés.
Valóban igaz megállapítás hangzott el a kazettán a következő gondolatok által.: Különböző tartalmakat hordoznak olyan kérdésekre adott válaszok, melyek nem azonos rezgésszámúak a felvetett kérdésekkel kapcsolatban.
Az általad közölt válaszaim rezgésszáma szinte csak itt és most megvalósítandó erkölcsi tartalmak hordozására hivatottak. Valójában egész tanításom ilyen. Aki nem így kérdez, akit nem ez foglalkoztat leginkább, az a kazettáról beszélőtől jobban kaphat választ kérdéseire, mint Tőlem rajtad keresztül.
Nagyon szeressétek egymást, s ne engedjétek, hogy sötét erők káros feszültségeket okozzanak köreitekben, s így eltereljék figyelmeteket a lényegről, a szeretésről azáltal, hogy étkezési témákba bonyolítanak benneteket. És amennyiben ez nem lehetséges, higgyetek abban a jóhiszeműségben, melynek forrása ÉN VAGYOK mindegyiktekben." 3 / 183


Kérdező: Szükséges-e a vegetáriánus életmód?
HANG: Drága Gyermekem! Egyáltalán nem szükséges a vegetárius életmód! Én sem voltam az, míg emberi testben közöttetek éltem. Vigyázz, hogy senkit se mérj fel ilyen szempont szerint. Egyik gyermekemnek, akit ti Pál apostolnak neveztek, e szavakat sugalltam, mikor a Kolosszeieknek írt: " Senki ne ítéljen meg tehát titeket étel-ital dolgában, s ünnepre, újholdra vagy szombatra vonatkozó dolgokban. /Kolosszeiek, 2: 16/. 6 / 468


Kérdező: 6. A húsevés akadályozza lelki fejlődésemet?
HANG: 6. A húsevés semmiféle erkölcsi értéket nem hordoz. Aki húst eszik és szeret, az üdvözül, aki nem eszik húst és nem szeret, az elkárhozik. Azt, hogy mit esztek, erkölcsivé az a cselekedet, az a szándék teszi, amire az ételből nyert energiát felhasználjátok. Éjjel-nappal eheti a húst az, aki az így nyert energiát szeretésre használja. És éjjel-nappal vegetáriuskodhat az, aki energiáit nem szeretésre használja. A lelketekben lévő szándék nem függvénye a gyomrotokban lévő ételnek. 9 / 697


Kérdező: 1. ... Vegetáriusnak kellene lennem?
HANG: ... Ha étkezési előírásokat vár valaki Tőlem, azt sajnálom, mert csalódni fog Bennem. Egyszerűen azért, mert aki hisz Bennem, még ha valami halálosan mérgezőt is eszik, iszik, nem fog neki ártani (Márk 16;18). 9 / 724


Kérdező: 2. Bizonytalan vagyok az utamon. Jó-e a vegetáriusi étel?
HANG: 2. A vegetáriusi életmód jó, de nem szükségszerű. Nem az a fontos, ami a szájon bemegy, hanem az, ami a szájon kijön (Máté 15;11)! E téren a józan ész a döntő! 12 / 1112 
 
0 komment , kategória:  Vegetáriánus életmód, Húsevés.  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 7 
2009.10 2009. November 2009.12
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 7 db bejegyzés
e év: 73 db bejegyzés
Összes: 90 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 2
  • e Hét: 46
  • e Hónap: 172
  • e Év: 21637
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.